Nyhed
Læsetid: 4 min.

Vindmøllers vokseværk vækker vrede

Planer om et nationalt testcenter for kæmpemøller i Thy kan sikre vindmølle-industrien konkurrenceevne - lokale mener, det grønne har mødt grænserne for vækst
250 meter høje kæmpemøller midt i Thys smukke natur. Planerne om et nationalt testcenter for kæmpemøller kan sikre vindmølleindustriens konkurrenceevne. Lokale mener, det grønne har mødt grænserne for vækst
Indland
23. februar 2010

»Vi skal satse på at få mere vedvarende energi. Det vil hjælpe os til at forebygge klimaforandringer, og det vil gøre Danmark fri af fossile brændstoffer. Det kræver, at regeringen tør træffe de nødvendige beslutninger. Det mod har vi, selv om det har omkostninger.«

Sådan skrev miljøminister Troels Lund Poulsen (V) i Jyllands-Posten forleden. Og modig er han. For ambitionen om at accelerere udnyttelsen af de klimavenlige energikilder fører nu efter planen til et markant indgreb i naturen i det nordvestjyske. Et indgreb der får mange lokale og grønne organisationer til at rase mod ministeren og hans ny, CO2-begrænsende projekt.

»Du lyver, Troels,« blev der råbt efter miljøministeren, da han for nylig stillede op til møde om projektet med flere hundrede vrede borgere i Multicenter Østerild i Thy.

Det handler om det planlagte nationale testcenter for vindmøller. Centret, der vil blive verdens største af sin art, skal etableres for at muliggøre udviklingen af nye, større og mere effektive vindmøller.

I dag omsætter den danske vindmølleindustri for 84 mia. kr., eksporterer for 42 mia. kr. og beskæftiger 25.000 mennesker. Produktionen til det globale marked vokser fortsat markant, men konkurrencen bliver mere og mere indædt med bl.a. kinesiske og amerikanske vindmølleproducenter som hastigt ekspanderende aktører. Kun ved stedse at udvikle endnu bedre vindmøller, kan man hænge på.

»Adgang til afprøvning og demonstration af nye prototyper er et altafgørende parameter og en vigtig del af grundlaget for den fortsatte eksport af vindmøller og dermed beskæftigelse i den danske vindmølleindustri,« forklarede administrerende direktør i Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg, i sidste måned.

Morgendagens vindmøller skal være meget større end dagens. Ifølge vindmølleindustrien op til 250 meter høje og med en elproduktionskapacitet på måske 12 megawatt (MW). Til sammenligning er de største Vestas-møller i dag på tre MW og omtrent halvt så høje. Kæmpemøller på 250 meter - seks gange Rundetårn - skal placeres på havet, men det er af praktiske og økonomiske grunde nødvendigt at udvikle og teste dem på land. Derfor planerne om et nyt nationalt testcenter, der skal placeres i Thisted Kommune.

Problemet er - med Troels Lund Poulsens udtryk - omkostningerne.

Testcentret med plads til syv møller vil i sig selv fylde knap fire kvadratkilometer, men skal omgives af et måleområde og et større 'vindfelt', hvor vinden kan blæse uhindret.

»Det kræver plads, og derfor skal der ryddes skov, og ejendomme vil blive ubeboelige,« hedder det i Miljøministeriets ledsageskrivelse til den VVM-redegørelse om testcentret, som er i offentlig høring frem til den 5. marts sammen med det lovforslag om centret, der siden skal behandles af Folketinget.

Skovens værdier

Da centret efter planerne er placeret ved Østerild Klitplantage og Hjardemål Plantage, må der nødvendigvis fældes op til 12 kvadratkilometer af den statsejede fredskov, anlagt siden slutningen af 1800-tallet og præget af bjergfyr, ædelgran og sitkagran. Skovrydningen vil ifølge VVM-redegørelsen bl.a. »betyde tab af yngle- habitat for natravn og andre mere almindelige skovfugle«, mens møllerne i sig selv kan »udgøre en trussel for områdets havørne«.

Ifølge lokale beboere kan også områdets ugler, kronvildt og ynglende traner blive ofre.

Hos Danmarks Naturfredningsforening raser man.

»Projektet er ifølge VVM-redegørelsen nok den største landskabsforandring, der er gennemført i et enkelt projekt i Danmark,« påpeger foreningens vicepræsident Poul Hald Mortensen.

»Skoven i Østerild og naturområderne vest for har store kvaliteter, og staten har gennem mange år satset intensivt på at give naturen de allerbedste betingelser netop i det område. Det er meningsløst at ødelægge alt dette, når der faktisk findes alternativer.«

Naturfredningsforeningen er klar til at anlægge fredningssag for området, men ved godt, at en sådan vil blive overtrumfet af den anlægslov, som regeringen nu vil søge vedtaget.

Foruden fjernelsen af skov skal fem landbrugsejendomme eksproprieres, fordi de ligger for tæt på møllerne. Familier, som har boet her i generationer, skal væk.

Alt sammen har det udløst voldsom vrede blandt de lokale, organisering mod projektet via internettet samt klager til både Naturklagenævnet og EU-Kommissionen.

Bedst egnet

På et borgermøde den 10. februar blev såvel miljøminister Troels Lund Poulsen som Vindmølleindustriens Jan Hylleberg udsat for flere hundrede borgeres vrede, men det får hverken minister eller industritalsmand til at vige.

»En screening af hele Danmark har vist, at Østerild er det bedst egnede sted, hvor vi samtidig kan nøjes med kun fem ekspropriationer. Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er sjovt, når mennesker skal flytte fra deres boliger. Og jeg synes selvfølgelig heller ikke, at det er sjovt at fælde skov. Men Østerild er den rette placering,« skriver Troels Lund Poulsen.

Miljøministeriet har angiveligt undersøgt hele landet for egnede steder til testcentret, men ud af 14 potentielle placeringer lever angiveligt kun Østerild op til kriterierne om tilstrækkelig vind, god plads, få naboer og fravær af fuglebeskyttelsesområder.

Med et løfte om gradvist at plante erstatningsskov af samme omfang som den fældede - men spredt over hele landet - og med udsigten til nye lokale og nationale arbejdspladser mener ministeren og regeringen, at projektet for det danske samfund er både forsvarligt og gunstigt. Mens man får støtte af bl.a. Thisted Kommune, råber Jyllands-Posten på sin lederplads 'magtarrogance' efter miljøministeren i en sjælden alliance med nogle af de grønne kræfter.

I dag kan Vestas ikke præstere større møller end tre MW. Kinesiske producenter vil i år præsentere møller på fem MW, og flere tyske producenter udbyder allerede seks MW-møller. Det statslige norske selskab Enova gav i sidste uge 137 mio. norske kroner til opførelse af verdens hidtil største mølle, en prototype på en 10 MW vindmølle. Kan og vil Danmark være med, eller er man ved at møde grænserne for vækst i det grønne?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Andreas Ebbesen

Naturligvis skal der sgu da være et testcenter der oppe.

Men lad os nu se, for modstanderne får jo nok medhold af Dansk Folkedanserparti.
For de kan jo ikke lide vindmøller.
Herre Gud, andre har jo været tvunget til at flytte fra hus og hjem på grund af motorvejsbyggerier..
Så undskyld mig, jeg gider ikke høre på det flæberi.
Der er nok af andre problemer og tude over.
Jeg giver ikke 5 flade ører for det.
VH Heidi Madsen

Steen Rasmussen

Sjovt nok har der aldrig rigtigt været vilje til at lade det være op til den enkelte borger, om denne ville have en motorvej i baghaven!

Samtlige partier med undtagelse af "ensomhedspartiet" har desuden erklæret, at de går ind for at motorvejsnettet næsten skal fordobles inden for de næste 30 år. Dvs. det varer ikke længe, inden vi alle sammen har en motorvej i baghaven.

Således går ethvert landskabs herlighedsværdi tabt i forlængelse af bestræbelserne på at gøre dem tilgængelige for enhver til enhver tid.

Hvorfor sætter man ikke bare møllerne op imellem kørebanerne. Der kunne snilt være de første 5,5 millioner møller her. Hver mand sin bil, sin mølle!

Claes Pedersen

Fordi en vindm¢lle kan producere 12 megawatt energi er den jo ikke nodvendigvis bedre end en m¢lle der producere 3 megawatt, det handler jo om prisen for fremstilling af m¢llen.

Samt hvad koster det ikke at transportere en so stor m¢lle rundt i verden. Men moske vores nuvarende regering har medvirket til at dansk vindm¢lle industri er ved at blive overhadlet af andre lande i effiktivitet og prisen på vindm¢ller.

Til Peter Andreas Andersen.
Mon ikke Dansk Folkeparti krubber til korset og de kan vel ikke forsat have hængene på sig deres inddirekte st¢tte til Wabaismens udbredelse i verden, når de forsat bare lader dem skovle penge ind på olie export og salg.

Claes Pedersen Caloocan Metro Manila

Folkedanserpartiet og for den sags skyld også de centralistiske liberalister vil givet foretrække energi fra billige kul eller gylle fra svinefarme, så gyllefrabrikanterne får mulighed for at holde flere "frle" svin. - Mon ikke et flertal vil foretrække at spare på energien og i stedet få ejerskab til den mest miljøvenlige energi?
I øvrigt ville det da være fint med andelsejede møller med tilhørende service til elbiler langs motorvejene. Men som verden ser ud nu er det nok nødvendigt med et testcenter for store møller.

En interessant forklaring på hvorfor Hr. Troels Lund Poulsen absolut skal så langt ud i skoven før han kan komme af med et vindmølle testcenter, kunne være en højspændt konspirations teori gående ud på at elværkerne og Hr Poulsen har en dyster plan om at lære alle danskere at hade vindmøller. På den baggrund er den fremlagte plan med testcenter langt ude i skoven, slet ikke så langt ude endda.

martin sørensen

hellere riciko for en tabt vindmølle vinge og støj gener ved møllen end at bo i 300 km´s radius af et atomkraftvæ´rk,

Chris David Bonde Henriksen

Næ, så hellere et A-kraftsværk!

Og hvad fyrer vi så op med de dage det ikke blæser…?

Aksel Gasbjerg

Frede Hvelplund foreslår test-møllerne placeret ude i Jammer-bugten. Rent intuitivt lyder dette alternativ fornuftigt.

Det er naturligvis mere omkostningskrævende med et testcenter til søs. Foreligger der en cost-benefit-beregning mellem hhv et land- og vand-baseret testcenter? Vel at mærek en cost-benefit, hvor både de hårde og de bløde "værdier" indgår.

Eller er også denne side af sagen også lukket for akt-indsigt?

Der er mange positive elementer ved test-center til søs :
1) Møllerne testes on-location
2) Ved test på land, vil der stadig være en række uafklarede parametre, der først endeligt kan afklares med de første prototyper til søs. Dette "mellemled" undgås ved direkte test på havet.
3) Testcentret på land med de mange skitserede ulemper undgås.
4) Den lokale forankring - som Marianne Bender er inde på - vil vel blive endnu større med et testcenter til søs, idet de støjende dele er langt borte, mens der på land kan bygges et videnskabscenter, der kan få lokalbefolkningens opbakning og virke som omdrejningspunkt, udstillingsvindue mv.

Martin Pedersen

Skulle Lindøværftet ikke konverteres til et forskningscenter for grøn energi?

Kan vel ikke være så svært at smide dem ud på havet derfra. Infrastrukturen må da være der.

Karsten Olesen

Plantagerne i Vestjylland har kostet hundrede års arbejde at få op at stå.
Den vestlige del af Jylland er slet ikke beboelig uden.
Gennem dette arbejde har man muliggjort et stabilt landbrug indenfor bælterne, hvor der før kun var forblæst halvørken.
Plantagerne er dels en klimabeskyttelse, dels energipolitik.
De repræsenterer en energireserve der for nåleskove anslås til en årlig tilvækst på ca 20 rm pr ha,
og har en stående masse der i en moden bevoksning anslås til 300 rm pr ha.Det svarer for hele området til
omkring 450.000 rm, eller omkring 300-400.000 t CO2
Staten har pga. personalenedskæringer kun i ringe grad udnyttet Østerild Plantage, der ellers kunne give et stort
udbytte i tømmer foruden brændsel (træpiller) fra resterne, men tømmermarkedet foretrækker for tiden at importere fra Estland.
Når man nu udbygger vindmølleindustrien ville man gøre vel i ikke at spolere den ressourceopbygning som tidligere generationer har ladt os i arv.
At man overhovedet kan finde på at stille et så ødelæggende forslag vidner om hvor ringe bevidstheden om Danmarks ressourcegrundlag er
i de organer der egentlig skulle varetage det.

Peter Andreas Ebbesen

Der var en der spurgte om hvor strømmen skal komme fra når det ikke blæser.
Det er nemt at svare på.
Det skal den fra Nordsøen.
Den skal plastres til med vindmøller, når staten en gang for nosset sig sammen til at inddrive undergrunden fra Præsident Møller.
VH Heidi Madsen

Henrik Svanholm

Hele screeningsgrundlaget for udpegning af området ved Østerild Klitplantage hviler på et forkert og ulovligt grundlag. Der er foretaget en politisk kontrolleret screening, hvor udpegning alene har taget udgangspunkt i statsskove, hvoraf flere endda har været omfattet af landskabsfredning. Når det er offentligt kendt, at f.eks. Esbjerg Kommune har lagt billet ind på at huse et testcenter for vindmøller med beliggenheder, der opfylder krav til megen vind og langt til naboer undrer det derfor, at en placering ved Esbjerg end ikke er omtalt med ét ord i screeningsrapporten ? Mange undersøgelser er ikke gennemført. Det er en klar ommer, hvorfor den nye miljøminister Karen Ellemann opfordres til straks at "ryste posen" og gennemføre en fornyet undersøgelse af de alternative placeringer, der både er billigere og ikke belaster Danmarks omdømme i udlandet for brud på Københavneraftalen § 6 fra Klimatopmødet i dec. 2009. Læs mere om testcenteret på hjemmesiden www.nationalttestcenter.dk

Lad os nu få de vindmøller op , jeg bor ved siden af 4 store møller . og det genere mig sgu ikke . det er grøn energi .
kom nu igang med den grønne energi .
hold op med at pive.
man behøver jo ikke at fælde hele skoven , får at sætte nogle møller op .
vi skal værne om vores natur , men da ikke på bekostning af fossil brændstof .

www.information.dk/225228#comment-211839

Nå TraktorTroels tromler igennem, gør han en god sag, til en dårlig sag......men Karen Elleman har sikkert samme betontilgang til spørgsmålet?
Find pengene, og læg centeret på havet,
det er der fremtid i!!

til Aita J . hvis i holder op med at bruge strøm i Vestjylland , kan det være vi finder en løsning .

anniken kirsebom

Hvis vi virkelig ønsker at sætte Danmark på verdenskortet i forhold til vindenergi, så skru ambitionerne op og få dette testcenter placeret på havet. Hvis vi kan gå foran både med udvikling af testpladser i det rette element (kig på Tyskland) og bevaring af naturområder, signalerer vi en langsigtet og epokegørende strategi.