Læsetid: 6 min.

En dansker kæmper for sit liv

Om otte uger risikerer Niels Holck at blive udleveret til Indien og indsat i det berygtede Presidency Jail i Calcutta sigtet for terrorisme
Indland
16. april 2010
Justitsministeriet har besluttet at udlevere 48-årige Niels Holck til Indien for nedkastning af våben til oprørsgruppe i 1995.

Justitsministeriet har besluttet at udlevere 48-årige Niels Holck til Indien for nedkastning af våben til oprørsgruppe i 1995.

Kristine Kiilerich

Man kunne tro, at Niels Holck var en succesrig skuespiller eller en berømt forfatter, når han kommer susende i taxa fra en aftale i DR-Byen og lige når at klemme Information ind til en salatfrokost, før han haster videre til en aftale med TV 2. Men Holck er alt andet end succesrig. Han er en bange mand og »i krig for mit liv«, som han formulerer det.

Krigen gælder en afgørelse dateret den 9. april 2010, underskrevet af en medarbejder fra Justitsministeriets Internationale Kontor, 20 sider i alt plus bilag, som »sammenfattende« beslutter, at Holck kan udleveres til strafforfølgelse i Indien. Afgørelsen blev på besættelsesårsdagen sendt til Nordsjællands Politi, der omgående anholdt Holck og pålagde ham meldepligt hver anden dag. Samtidig ransagede politiet huset, hvor Holck bor sammen med sin kone og to mindreårige børn, og beslaglagde to udløbne pas, begge falske. Foreløbig har Holcks advokat Tyge Trier anket ministeriets afgørelse for retten, men spørgsmålet er, hvor lang frist det giver hans klient.

»En af mine bekendte, der er advokat, siger, at hvis de danske myndigheder strammer til, så går der kun otte uger, inden jeg udleveres til Indien,« siger Holck.

For 15 år siden var han, som medlem af bevægelsen Ananda Marga, aktivt medvirkende til at nedkaste flere hundrede AK 47-stormgeværer over delstaten Vestbengalen, som Holck anså for at være underlagt et brutalt stalinistisk regime. Siden foråret 1996 har Central Bureau of Investigation i Indien efterlyst Holck via Interpol og forlangt ham udleveret til strafforfølgelse i Calcutta.

Men hvad der i mange år var fuldstændig udelukket - at Danmark skulle udlevere statsborgere til retsforfølgelse i lande med en markant lavere retsbeskyttelse end den danske, dvs. i praksis til lande uden for EU - er ikke længere løs fantasi. Det er præcis, hvad Holck risikerer som den anden dansker efter narkosmugleren Camilla Bro. Det gør Justitsministeriets argumentation værd at bide mærke i, og det samme gælder indholdet af den diplomatiske garanti, Danmark har aftalt med de indiske myndigheder om, hvad der skal ske, hvis eller når Holck sætter foden på indisk jord.

Eventyrer på afveje

Holcks liv som international eventyrer, ulandsaktivist og våbensmugler - af ham selv mere idealiseret beskrevet som en forvildet idealist på afveje - er der gentagne gange berettet om i bøger og tv. I 2008 udgav han bogen De kalder mig terrorist, hvor journalist Øyvind Kyrø skrev om Holcks aktiviteter 13 år tidligere, da han sammen med den britiske våbensmugler Peter Bleach pakkede 300 Kalashnikovgeværer, raketter, håndgranater, miner og tusindvis af patroner på tre træpaller, der forsynet med faldskærm skulle smides ud af bagenden fra et russisk propelfly. Modtagerne var fattige bønder, der blev undertrykt af det regerende kommunistparti i Vestbengalen. Det lejede fly lettede i december 1995 fra havnebyen Burgos i Bulgarien og fløj mod Bengalen med mellemlandinger bl.a. i Georgien og Pakistan. Holck var med om bord, men selv om pallerne på det rigtige sted blev smidt ud fra flyet, mislykkedes aktionen ganske og aldeles. Ifølge Holck fordi den indiske efterretningstjeneste i måneder forud havde vidst alt om smugleriet. De kendte besætningens navne og endog koordinaterne på det sted, hvor våbnene skulle droppes. Senere blev propelflyet, da besætningen fløj tilbage til Pakistan, omdirigeret og tvunget ned i Indien. Her lykkedes det i sidste øjeblik en desperat Holck at flygte fra myndighederne. Værre gik det for Bleach og flyets øvrige letiske besætning, der i 2000 blev idømt årelange fængselsstraffe i det berygtede Presidency Jail i Calcutta. Under retssagen udpegede de Holck, der var på fri fod, til aktionens egentlige leder, og det har naturligvis skærpet indernes interesse for at få bagmanden udleveret.

Dækningsløs forsikring

Efter det mislykkede våbensmugleri endte Holck hjemme i Danmark, hvor han i flere år levede en underjordisk tilværelse.

Allerede i 1996 sendte de indiske myndigheder den første retsanmodning til Danmark med krav om udlevering af Holck, hvis han opholdt sig i Danmark. De danske myndigheder afviste de indiske anmodninger.

Men siden Holck i december 2001 blev fotograferet i en automatisk hastighedskontrol, hvilket dansk politi formelt underrettede de indiske myndigheder om i marts 2002, har Indien været mere standhaftig med anmodningen om udlevering. Men en udlevering til et land med lavere retsbeskyttelse end Danmark var jo - som tidligere nævnt - udelukket. Det fremgik krystalklart, da den daværende justitsminister i april 2002 i et svar til Peter Skaarup i april 2002 forsikrede, at »de indiske myndigheder har endvidere modtaget underretning om, at den pågældende« danske statsborger »ikke vil kunne udleveres fra Danmark til strafforfølgning i Indien.«

Den forsikring tog Holck for så gode varer, at han opgav sin underjordiske tilværelse. I stedet kom han frem af illegaliteten og stiftede familie. Han fik to børn, etablerede siden et firma, der sælger husbåde, og bosatte sig i et økologisk kollektiv nord for København.

Hvad han ikke vidste var, at Espersens ministerium på samme tid var i gang med en lovændring, der fuldstændigt ville udhule den forsikring, ministeren i Holcks optik netop havde udstedt til ham: Terrorpakke 2, der ændrede reglerne om udlevering. Men hvad Holck ikke vidste, var man klar over i New Delhi.

Dagen før juleaften 2003 sendte Indien derfor en fornyet anmodning om udlevering. Og det er den, som Justitsministeriet for en uge siden har besluttet at efterkomme.

Foghs løfte til Indien

I 2003 fik Holck beskikket en advokat, og efter en spredt brevveksling med indiske myndigheder, hvor også den danske ambassade undervejs fik til opgave at fremskaffe oplysninger om tilstandene i indiske fængsler, udtalte Anders Fogh Rasmussen under et statsministerbesøg i Indien i februar 2005, at der kunne ske udlevering, hvis inderne ville garantere, at Holck ikke ville få dødsstraf. »Det er et spørgsmål om, hvordan han vil blive behandlet i Indien,« som statsministeren sagde til indisk TV.

Den 'diplomatiske garanti', som Udenrigsministeriet siden har forhandlet sig frem til, og som inderne har lovet at efterleve, indeholder otte punkter. Det er Danmarks betingelser for at udlevere Holck:

Han må ikke strafforfølges for andet, end hvad han udleveres for. Han må ikke dømmes ved en særdomstol. En dom på dødsstraf må ikke fuldbyrdes. Han skal overføres til afsoning i Danmark senest tre uger efter endelig dom. Han skal behandles i overensstemmelse med FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder, dvs. ingen tortur eller umenneskelig behandling. Det danske konsulat i Calcutta skal have uhindret adgang til Holck, der omvendt skal have uhindret adgang til at kontakte konsulatet. Endelig skal Indien fremme sagen mest mulig, og derfor skal de den første dag i hver måned underrette den danske ambassade i New Delhi om tidspunktet for sagens forventede afslutning.

'Holck vil dø'

Kan man stole på, at de indiske delstatsmyndigheder vil leve op til de garantier, der er indeholdt i den diplomatiske garanti? Ja, mener Peter Skaarup, for i modsat fald vil det være en skandale for inderne, hvis Holck mod aftalen alligevel udsættes for f.eks. tortur.

Det giver Holck ikke meget for: »I givet fald vil det jo være for sent, hvis jeg allerede er dræbt eller blevet torteret, så for mig er det ikke en garanti.«

Han henviser til, hvad våbenhandleren Bleach tidligere har sagt til Berlingske, da han afmagret som en kz-fange og syg af tuberkulose havde overstået otte år i det berygtede fængsel: »Holck vil dø, hvis han ender i fængslet i Calcutta (...) han vil blive betragtet som en statsfjende på grund af våbennedkastningen. Hvis han ikke dør på grund af mishandling, vil han blive dræbt i fængslet af medfanger eller af fængselsbetjente.«

Holck frygter også at blive skudt under et fingeret flugtforsøg, og han frygter især, at retssagen trækker ud i årevis. Det gjorde den for Bleach. Som et sidste kort henviser han til sin familie, hvis etablering hviler på Lene Espersens forsikring: »Hvis jeg havde vidst, at jeg risikerede udlevering, havde jeg aldrig nogen sinde turde få børn. De bliver uskyldige ofre, hvis de mister deres far.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Alene det, at man er nødt til at nedfælde 8 specifikke punkter, der under normale omstændigheder ville være absurde at nævne blot et af, viser at Danmark er blevet en bananstat der handler med bananstater.

Retsikkerhed troede jeg i det mindste at regeringen stod for, men regeringen har ingen rygrad mere - alt kan handles og lige nu har vi mere brug indiske IT udviklere til underbetaling end en naiv socialistisk ballademager.

Jow Erik. Dén her er udtryk for en naivitet, som på det artikulerede niveau, er langt ud over kanten af verden. I en offentlig optik handler Justits-ministeriet klart politisk i sammenhængen. Man ønsker at pushe udleverings-forholdet for at vise sig handlekraftige i forhold til de gældende magt-strukturer. Og tager ikke højde for den høje grad af ændringer i stabiliteten heraf.

Men man kan umiddelbart befrygte, at der er tale om magt-forhold, som ikke tilhører den absolutte virkelighed, men som snarere bekender sig til Bush og AFR-forholdets forestilling om en verden, der sætter suverænitets-fordringen højere end al fornuft. Altså en ren politisk satsning på magt fremfor et udviklings-forhold omkring de demokratiske værdier. At sætte suverænitets-fordringen over alt andet og især fornuften.

Men f.eks klima-problematikken har allerede sat den form for massivt entydig satsning på magt-forholdet stolen for døren. Tabet af biodiversitet ligeså. Der er med andre ord tale om en regressiv opfattelse af, hvor problemmassen rent faktisk befinder sig. Man er med andre ord ikke på højde med realiteterne rent magtpolitisk, men befinder sig et sted i retning af, hvor de sidst sås tydeligst repræsenteret. Ingen proaktiv forståelse, men snarere en satsning på gårsdagens magt-forhold.

Og det skinner igennem i Justits-ministerens holdning i denne sammenhæng. Han pusher klart udlevering i håbet om at signalere i international sammenhæng, men ser fuldstændigt bort fra de indenrigs-politiske invendinger på baggrund af sin stilling. Men der er ikke langvarig fornuft i hans tiltag. Alene signalværdi. Men for ikke at gøre indlægget for langt, fortsætter vi dén, efterhånden som anliggendet udvikler sig. OK, Erik? Barfoed skal jo ikke have det hele forærende...

Med venlig hilsen

Vi hører med andre ord gerne løbende nyt i den forbindelse, Information.

På forhånd tak...

Nåjo, Erik. Fik jeg nævnt, at herovre i det mørke Jylland går Barfoed under opfattelsen: nåh, ham sort-snakkeren...

Med venlig hilsen

VKOs misregimente har medført en utrolig brutalisering af det danske retsvæsen, og en alvorlig undergravelse af borgernes retssikkerhed.

Den danske statsborger blive rudvist til et land, hvor han efter al sandsynlighed vil blive underkastet tortur, og hvor han kan idømmes dødsstraf for den forbyrdelse han anklages for.

Lennart Kampmann

Selvom Per Thomsen og jeg ofte er uenige om mange emner, vil jeg tilslutte mig ovenstående post. Danmark er ved at forfalde til en brutal stat, der æder sine egne børn. Selvom antallet nu kun er to, så er konsekvensen uoverskuelig.

Det danske statsborgerskab yder ikke længere nogen form for reel beskyttelse, hvis en garanti fra justitsministeriet omgøres som det er sket her.

I det lys forstår man jo godt at den tidligere statsminister søn netop har udskiftet sit statsborgerskab (om det så yder mere beskyttelse vil jeg lade usagt).

Med venlig hilsen
Lennart

Arthur Schopenhauer

Endnu en evnesvag kriminel ophøjes til helgen og martyr. Først narkosmugleren Broe, og nu det her fjols. Spøjst fænomen...

Nuvel. Bon voyage, Holck.

Kæmper for sit liv? hvem har tænkt på alle de liv som er gået tabt pågrund af den våbenlevering, sjovt at en terrorist kan få så meget støtte, når han er skyld i tusindvis af mennesker er gået tabt, pågrund af en af hans våben.

Så man må håbe at han snart bliver sendt af sted og kommer til at stå til ansvar for hans handling.

Ingen terrorist fortjener respekt eller vores sympati.

Lennart Kampmann

Mandens skyld er sagen uvedkommende - det er omstændighederne han sendes afsted under der må mane til eftertanke. Ingen er sikre, alle kan blive afleveret til udlandet, hvis udlandet beder om det.

Men Søren Kam sidder stadig i Tyskland og passer sit.

Nogle synes det er fint vi så ukritisk sender vore landsmænd afsted, og man må håbe at de aldrig kommer i samme situation.

Med venlig hilsen
Lennart

Michael Gudnæs

I P1 Debat 14. april argumenterede Holck for at nedkastningen af våben var en del af en frihedskamp, idet en gruppe af mennesker ifølge ham blev systematisk forfulgt og myrdet af de stalinistiske myndigheder i Vestbengalen og derfor behøvede geværene for at kunne forsvare sig selv. Han satte ikke navn på gruppen, men mon ikke der var tale om menesker med en forbindelse til Ananda Marga, en religiøs og idealistisk gruppe som Holck selv har været en del af, og som tidligere er blevet forfulgt, tortureret og dræbt i tusindvis af de indiske og navnlig de lokale myndigheder.

Opponenten i debatten, Venstres udenrigspolitiske ordfører Karsten Lauritsen, var fuldstændig stejl overfor tanken om selvforsvar og omtalte konsistent Holck som 'en terrorist, som skulle tage straffen for sin forbrydelse'.

Jeg er ellers ikke sart, men sådan en opførsel fra en folkevalgt politiker kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på mig. Er det ikke grundlæggende vilkår for vores demokrati, at magten er tredelt, og politikerens rolle alene er at lovgive, ikke at dømme? Og er det ikke også et grundlæggende vilkår, at man ikke udleverer personer til retsforfølgelse i lande med dødsstraf?

Dette sidste punkt er i hvert fald under forandring, først i Broe-sagen, og nu igen. Men hvor Broe-sagen var et spørgsmål om banal kriminalitet, forekommer det mig mere og mere klart, at Holck-sagen er politisk.

Hugo Barlach skriver at justitsministeriet tilsyneladende

'..bekender sig til Bush og AFR-forholdets forestilling om en verden, der sætter suverænitets-fordringen højere end al fornuft. Altså en ren politisk satsning på magt fremfor et udviklings-forhold omkring de demokratiske værdier. At sætte suverænitets-fordringen over alt andet og især fornuften...'

Er det det, som er ved at ske? Er Danmark ved at udvikle sig til en logrende politisk Underdog, som retter ind efter de store, uden at vove at stille krav elller spørgsmål.

I disse dage fejrer vi vores monark og dermed indirekte vores demokratiske konstitution. Men er vores demokrati i virkeligheden på vej i graven, dræbt af terrorpakke 2?

Michael Gudnæs

Denne sag føles som en snigende trussel mod vores retssamfund, en slags truende askesky i den politiske stratosfære. Jeg håber at Information vil tage sagen op til en alvorlig behandling, så vi kan finde ud af hvad der foregår. På forhånd tak!

Henrik Jensen

Ved I, hvad der er en trussel mod retssamfundet: Samarbejdet mellem Niels Holck og kriminelle i Danmark og udlandet.

Jeg undrer mig faktisk over, at ingen mener det er vigtigt, at de våben, Holck kastede ned over Indien senere er blevet brugt af indiske gangstere og lejemordere:

http://www.indianexpress.com/ie/daily/19980926/26950214.html

Den vigtige sætning her er: "Sharma, said most of the arms missing after the Purulia arms drop had found their way to Bihar and eastern Uttar Pradesh."

Jeg undrer mig over, at nogen kan forsvare en af disse dødens købmænd, der ville være rig ved at sælge våben til den indiske underverden.

Claes Pedersen

Til Michael Gulnæs

Du har ret Michael Gulnæs det var Anada Marga Niels Holck stottede samt med andre i Danmark, og jeg modtemedlemmer fra sekten tilbage i 1985 og det sjove var po davarende tidspunkt var under psykiatrine og berettet om dem var det mig der var tumpen.

Niels Holck har handlet imod en folkevalgt delstats regering i et andet land og har derfor udfort strafbar handlinger.

Men jeg mener ikke Danmark skal udlevere Niels Holck og jeg mener som sodan der mange i det danske system ogso her po dagbladet information bragte man mange indlag fra fundamentalistiske bevagelser tilbage i firserne og halvfemserne.

Jeg kom selv hos et medlem af bevagelsen som var blevet psykotisk og motte der mere de politiske oriterede medlemmer sekten og deres ret radikale holdninger.

Men en mode at sorge for disse bevagelser ikke for fat i mennesker er demokratisere vores behandling system, da de inde for psykiatrien inde forstoelse havde/har for denne povirkning sektor kunne udsatte folk for.

http://www.youtube.com/watch?v=jlzrDhhBA0E&feature=related

Claes Pedersen

Til Henrik jensen.
Hvis vi Danmark skal obne op imod straffe sager imod de mennesker der handler med Hash og narko og de omkostninger det har for millioner af mennesker, so er der mange der i Danmark der af den orsag skal i fangsel.

Men klart det er po ingen mode hensigtmassigt at k¢be hash eller andre stoffer og man fremmer ikke en bedre verden af den vej og vil folk ryge så pless dyrk det selv.

Hvis de voben Niels Holck har kastet ned er blevet brugt af underverden i Indien tror jeg ikke han varet klar over men har overbevistom, de blevet brugt i sekten Anada Margis kamp imod delstats regeringen i Calcutta i Indien.

Claes Pedersen Caloocan Metro Manila

Henrik Jensen

Claes - nu var den daværende regering i Calcutta jo ikke alene demokratisk valgt. Den gennemførte også flere fornuftige reformer - bl.a. en jordreform - som styrkede dens popularitet.

For mig at se er der et stort element af gedult racisme i mange af kommentarerne her - og andre steder. Åbenbart er terror mod folkevalgte repræsentanter OK - så længe ofrene er små, fejlfarvede indiske kommunister.

Men det er jo en 2010´er version af en gammel diskussion - er vold mod en demokratisk regering i orden?

I dette tilfælde - hvor det kommer fra en SÅ voldelig kult som Ananda Marg, er det ren og skær terrorisme. Og Niels Holck har fået for meget friløb.

Henrik Jensen

Claes - nu var den daværende regering i Calcutta jo ikke alene demokratisk valgt. Den gennemførte også flere fornuftige reformer - bl.a. en jordreform - som styrkede dens popularitet.

For mig at se er der et stort element af gedult racisme i mange af kommentarerne her - og andre steder. Åbenbart er terror mod folkevalgte repræsentanter OK - så længe ofrene er små, fejlfarvede indiske kommunister.

Men det er jo en 2010´er version af en gammel diskussion - er vold mod en demokratisk regering i orden?

I dette tilfælde - hvor det kommer fra en SÅ voldelig kult som Ananda Marg, er det ren og skær terrorisme. Og Niels Holck har fået for meget friløb.

Claes Pedersen

Til Henrik Jensen jeg ved kun Calcutta har varet verdens mest rode by, om den er det endnu ved jeg ikke og demokratisk valgt.

So Niels Holck har medvirket til vabnetkamp imod en folkevalgt regering, og jeg er helt enig i han bor sto til rengskab og straffes, men dermed mener jeg ikke han skal sendes til Indien og afsone.

Vi har internationale domstole og jeg kan ikke forsto i dette tilfalde, hvorfor han ikke kan dommes ved den i Haag, og det er jeg sikker po de i Indien ville finde ok.

Vi har jo sendt krigsforbruder fra Jougoslavien til Bosnien for at blive domt men de kommet for en international domstol, og hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gore i denne sag med Niels Holck for det tydeligt de medlemmer jeg modte fra Anada Margi havde varet udsat for en massiv povirkning i deres skole, som mener var i Kobenhavn og var styret af ret radikale holdninger om borne opdragelse og losning po sult problemer i verden.

Po overfladen meget karlige ind til man kom ind til kernen af deres holdninger, men som jeg skrevet Henrik Jensen so var en avis som Information med til vidre bringe dette totalt naive billede af religiose grupper fra Indien.

Hvor folk skulle kunne side po deres flade rov og forandre verden og so fo en mennesker til arbejde for sig til ingen penge i visheden om et bedre liv nor de kom herned igen en gang svindel og humbug som alle de jomfruer muslimmerne lover i himlen.

Religioner og mennesker i religiose bevagelser kan fo lov til sige og posto de mest absurte postande og udsang, som er so fragmateret for virkeligheden og den verden vi lever og derved opnor de magt over mennesker, og Anada Margi er helt klart en af vare bevagelser i denne hensende.

Samt var det en af de sektor der var under mistanke for at have ombragt Gandi

Marie Sanne Caroline Malmros

Stakels mand og stakels hans familie og venner.

En lang retsag i Indien hvor fængslet i varetægt kan slå ham ihjel eller gøre ham invalid eller kronisk syg. Det er helt urimeligt og dybt godnat at danske statsborger skal udsættes for det.

Allan Bartroff

-- og a'propos diskussionen i P1 debat hvor Venstres retspolitiske (?) ordfører - der godtnok lød mere som 9. klasses skoledreng end som en reflekteret politiker - brillererede med at meddele at også nedkastning af våben i Danmark altid vil være terrorisme. Den kan jo lige stå et øjeblik (men påd en anden side konsistent med Venstes holdning på det tidspunkt hvor der faktisk blev osv...)