Nyhed
Læsetid: 3 min.

Hård kritik af Lars Barfoeds udspil til skærpet burkalov

Et lovforslag fra justitsministeren om bl.a. at fordoble strafferammen for at tvinge nogen til at gå med burka møder skarp kritik fra dommere, domstole, politi og forsvarsadvokater
Informations journalist iførte sig en burka og tog en tur med Metroen uden dog at skabe større postyr.

Informations journalist iførte sig en burka og tog en tur med Metroen uden dog at skabe større postyr.

Indland
7. april 2010

Udelukkende symbolpolitik uden sagligt grundlag ...

Kritikken fra bl.a. Dommerforeningen, by- og landsretterne, Politiforbundet og forsvarsadvokater af et aktuelt lovforslag fra justitsminister Lars Barfoed (K) er ikke til at tage fejl af.

L 181, som Folketinget behandler i næste uge, indeholder to stramninger, den ene af straffeloven, den anden af retsplejeloven. Begge stramninger er opfølgninger på regeringens burka-kommission fra januar.

I straffeloven foreslås strafferammen for ulovligt at tvinge andre til at tildække ansigtet - f.eks. at gå med burka eller niqab - fordobles fra to til fire år.

Herom siger Den Danske Dommerforening i sit høringssvar, at forslaget »er af rent politisk karakter«, hvorfor dommerne ikke finder at »burde udtale sig herom.«

På samme måde karakteriserer Østre og Vestre Landsret lovforslaget som »af overvejende retspolitisk karakter«, mens Landsforening af Forsvarsadvokater mener, at lovforslaget »synes båret af ønsket om at markere en afstandtagen til bestemte fremmede kulturer«, idet »der synes ikke at være saglige grunde til lovregulering af det pågældende område«.

Det er nemlig i forvejen strafbart - i straffelovens paragraf 260 - at tvinge eller true andre til at gå med f.eks. burka eller niqab.

At justitsministeren mangler saglige grunde til at fordoble strafferammen, læses indirekte langt nede i lovbemærkningerne:

»Der ses ikke i trykt retspraksis at være sager om ulovlig tvang, hvor en person er blevet tvunget til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt.«

Med andre ord vil Barfoed fordoble straffen for handlinger, som i forvejen er strafbare, men som ingen endnu er dømt for. På den baggrund er det Retssikkerhedsfondens vurdering, at L 181 er i strid med proportionalitetsprincippet.

Betænkeligt politi

Rent teknisk har det vist sig svært at føre bevis for - som Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland peger på - at det skyldes ulovlig tvang, når en kvinde tildækker sit ansigt. Forudsætningen for at kunne idømme en straf til en gerningsmanden er nemlig, at kvinden selv siger, at hun har været udsat for tvang og fra hvem.

Men »da gerningsmanden i givet fald ofte vil kunne være en nærtstående«, som statsadvokaten formulerer det, så kan kvinden kræve at blive fritaget som vidne i henhold til retsplejelovens bestemmelser om ikke at skade sine nærmeste.

Bemærkelsesværdigt er det i hvert fald, at Rigsadvokaten i sit høringssvar om dette punkt »kan tilslutte sig Statsadvokatens bemærkning.«

Også Politiforbundet er »betænkelig ved den myndighedsopgave/kontrol«, som L 181 vil medføre, hvis det bliver vedtaget:

»I den forbindelse vil politiet af gode grunde se sig nødsaget til at fokusere på særlige befolkningsgrupper, hvilket kan øge risikoen for misstemning og konfrontationer«.

Politiforbundet forudser desuden, at mængden af »beskyldninger om chikane med klager til følge« vil vokse, »hvilket vores medlemmer og politiet ikke har behov for - tværtimod«.

Dommerforeningen kritiserer også lovforslagets anden del om, at vidner i retssale ikke må være iført »ansigtstildækkende beklædning«.

Her er det centrale, at retten skal kunne være sikker på et vidnes identitet, men lovforslagets formuleringer skydes ned brutalt ned af dommerne som 'uhensigtsmæssige', »idet der er tale om en meget specifik regel, der kan give anledning til uheldige modsætningsslutninger«.

I hverdagens retssale er det langt oftere kasketter og solbriller, som dommerne må bede vidner om at aftage - >fremfor burka eller niqab. Og i forhold til solbriller kan L 181 ikke rigtig hjælpe dommerne, idet solbriller »næppe kan kaldes en beklædningsgenstand«, som foreningen lettere spydigt påpeger. Det har Justitsministeriet så taget højde for i den endelige udformning af lovforslag L 181.

Lars Barfoed har indtil videre ikke fremlagt andre begrundelser for L 181, end at forslaget er en opfølgning på regeringens Burka-kommission, der kom med sin rapport for godt to måneder siden.

I en skriftlig kommentar til Information forklarer minister Lars Barfoed:

»Når det gælder forslaget om at skærpe straffen, er det rigtigt, at der ikke i trykt retspraksis ses at være sager om ulovlig tvang, hvor nogen har været tvunget til at bære en beklædningsgenstand, der skjulte vedkommendes ansigt.«

»Det ændrer imidlertid ikke på, at straffelovens § 260 om ulovlig tvang allerede i dag omfatter tilfælde, hvor nogen tvinges til at bære ansigtstildækkende beklædning, og formålet med den foreslåede strafskærpelse er at sikre, at strafferammen for denne særlige form for ulovlig tvang afspejler, at tvangen udgør et alvorligt indgreb i den personlige frihed, der vil kunne have væsentlige og vidtrækkende konsekvenser for den pågældende.«

L 181 er planlagt til førstebehandling i Folketinget den 12. april 2010.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Thomas Knudsen

Flot Lars !!

Thorsten Lind

____________________________________( suk)

Det Konservative Folkeparti, er garant for
,"en fast, men forrykt lovgivning"

~~*~~
________________________________________

Barfoed taler som sædvanligt forbi selv enhver. Mon han selv forstår, hvad han mener?...

Med venlig hilsen

Det er jo ikke første gang regeringen indføre regler der ingen mening har. Burka forbud mod kvindelige muslimske dommere. Der hverken mening har, fordi der ikke er kvindelige muslimske dommere er.

Ikke mindst også fordi dommere i Danmark gennengår en kvalifikations procedure, hvor dommere bliver udvalgt efter deres faglige kvalifikationer og ikke beklædning.

Ministre (Bendt Bentsen) kan kører rundt med rifler i deres bagagerum, mens andre kommer i fængsel for at have en lille kniv i deres bil, som de bruger til arbejde.

Det er tidligere af regerings egne undersøgelse vist at kun få kvinder går med burka. Det bliver umuligt at bevise at nogle kvinder er tvunget til at gå med burka.

Der er ingen ende på hvad regeringen vil af symbol politik, for at undgå enhver snak om Danmarks økonomiske situation.

Hvor mange kvinder er tvunget til at gå med bh, der var langt færre kvinder der bar bh for 25 år siden.

Men Lars Barfoed er jo en minister der ved hvad der er vigtigt og kan jo komme med flere vigtige lovforslag som tissebøder.

Jep, tissebøder! Det må simpelthen høre op med befolkningens sure krops-vædsker (frit efter kaptajn Jespersen), grundigt redigeret af handelstands-foreningerne...

Hvornår lærer K, at maskeforbuddets didaktiske henvisning til anerkendelses-værdige formål allerede dækker anliggendet. Mon egentligt min Mara-maske efterhånden er for meeget for de Konservative? Meeen, jeg har så mange flere...

Med venlig hilsen

Altså med Sting: "I met a man with a thousand faces". Mon det er undertegnede eller Barfoed?...

Med venlig hilsen

Klamt forsøg på at stjæle vælgere fra DF og S

Suverænt billede på forsiden.

Han titter ud ad en burka, med sin sindrige tanker, som han sikkert ophøjer til guddommelige højder.

Måske han render rundt med hætte, og beder til bygninger hvor hammeren slår hårdt.

Bjarne Hansen

Klamt forsøg på at stjæle vælgere fra DF og S og SF

Konservativ værdipolitik i en nøddeskal. Om 10 eller 20 år og fremefter kommer det vores nutid til at ride partiet som en mare og bla. Lars Barfoed kommer til at stå tilbage, som skamstøtter over en periode i dansk politik, der kun kan græmmes over.

Men det kan kun gå fremad. Trods alt. Den politiske integritet hos de fleste politkere på tinge er alligevel noget, de fleste kan tillade sig, at åbne op og skide i.

Velbekomme. Sidste mand lukker og slukker.

jeg forstår ikke at de VKO folk ikke kan se hvor pinelige de er, VKO,.. gå nu af, i er roden til alt ondt i det danske samfund idag.

Glimrende lovforslag, der ikke forbyder nogen at bære disse tåbelige klædedragter.

Noget andet er, at de mandlige islamister der kunne tænkes at tvinge kvinderne til at bære burkaer, har så stor kontrol over dem, at det er tvivlsomt at de tør anmelde disse uacceptable mandlige diktaturiske islamister.

Alt hvad der kan medvirke til at bekæmpe islamisme, uden at det går ud over demokratiet, er særdeles velkomment. det skal på ingen måde være attraktivt for antidemokrater, af nogen som helst observans, at opholde sig her i landet.

Jeg er enig i at dommerne ikke skal blande sig i politik, og dem der gør burde fyres - øjeblikkeligt. Det er desværre ikke i modstrid med forfatningen, at de som organisationer handler politisk, og det medfører at risikoen for sammenblandingen af den dømmende og den lovgivende magt er tilstede.

Dorte Sørensen

Tak til Information for at skrive om sagen og skrive hvornår den 1. behandles i Folketinget.
Derudover må Barfoed nu også komme med en lov så forældre der bestemmer hvad et barn gå med kan straffes med op til 4 års fængsel.

Per Holm Knudsen

Gælder alt dette osse åndelige burkhaer som de Konservastive tvangsmæssigt går rundt i?

Til Hans Hansen
Omvendt har man jo fra tid til anden set eksempler på, hvordan den lovgivende magt forsøgte at blande sig i den dømmende magt. Ikke generelt, for den lovgivende magt skal jo lovgive til den dømmende magt, men i enkeltsager.

I øvrigt har man det jo med at snakke om lande, "vi gerne vil sammenligne os med".
Så hvis vi gerne vil være på linie med lande, som har den modsatte lovgivning, kan vi vel ikke straffe hårdt nok. Forbud mod burka eller forbud mod at lade være - det kan vel komme ud på nogenlunde det samme?

Lars-Bo Abdullah Jensen

Hans Hansen:
Du skriver at dommere ikke skal blande sig i politik, det kan du til dels have ret i, men de skal absolut blande sig i jura, specielt såfremt der fremsættes lovforslag, der som i dette tilfælde er formåls løse, eller uhensigts mæssige.

Vi har jo gentagende gange ses, at der fremsættes lovforslag, der enten direkte strider imod feks. grundloven, eller som virker ugennemtænkt og særdeles dårligt formuleret. Her er knivloven jo et ganske godt eksempel.
Når vores jurister så kan se, at der er en ny lov på vej, som også vil virke uhensigtsmæssig, eller som i dette tilfælde, vil være særdeles vanskelig for ikke at sige umulig at administrere, både for den udøvende magt og for den dømmende magt, er det vel absolut ønskværdigt og helt på sin plads, at gøre opmærksom på dette. Det er desuden ikke det eneste sted, at den lovgivende magt, får og bør hente støtte af eksperter på de områder de lovgiver på.
Du tordner imod at den dømmende magt blander sig i den lovgivende magts beslutninger, men det er trods alt dem, der står med "problemerne" med at skulle administrere de love som den lovgivende magt udsteder. At lukke munden på en gruppe, er det netop ikke udemokratisk.

Per Holm Knudsen

Jeg går ind for offentlig afklædning på stedet!!!

Erik Karlsen

Omvendt har man jo fra tid til anden set eksempler på, hvordan den lovgivende magt forsøgte at blande sig i den dømmende magt.

Det er korrekt, og det finder jeg også problematisk. Der er flere eksempler på at politikere udtaler sig om iganværende retssager.

Abdullah

Du påpeger et faktuelt problem.

Omvendt har man jo fra tid til anden set eksempler på, hvordan den lovgivende magt forsøgte at blande sig i den dømmende magt.Vi har jo gentagende gange ses, at der fremsættes lovforslag, der enten direkte strider imod feks. grundloven, eller som virker ugennemtænkt og særdeles dårligt formuleret. Her er knivloven jo et ganske godt eksempel.

Såfremt der anlægges sag forholder sagen sig anderledes, mens dommernes, eller politikernes uopfordrede indblanding, princippielt udgør et demokratisk problem. Det er i hvert fald som jeg opfatter det.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er af den opfattelse, at disse tre magter bør holdes adskildt, for netop at holde hinanden i skak.

Det er et infamt godt billed på forsiden.

Det er et mesterværk

Aaah, sjælen titter ud ad ............

Gå hjem, Stephen King,der er en ny mester i skræk.

Jesper Frimann Ljungberg

Har de virkelig ikke andet at give sig til inde på borgen ?
Hvad bliver det næste ?

Hvad med et forbud mod tvang til at bære religiøse klædedragter ?

Eller hvad med et forbud mod objektificerende og nedværdige klædedrager ved seksuel aktivitet.

eller.....

Det er sku et galehus vi lever i.

// Jesper

Endnu engang muslimerkortet for at få opmærksomheden væk fra alle de problemer VKO og dens medløbere har skabt. En krig der har kostet mange danske soldater og endnu flere afghanere livet, og statskassen 3 milliarder om året. Samtidig med kæmpe skattelettelser til de velbjærgede og tilsvarende nedskæringer for de svageste.
Man det skal glemmes for nu skal der snakkes burka.

@ Jesper

Staten er ikke kun kommet på hjemmebesøg, de har også en holdning til dig og dine møbler, dine børn, din hund, dine haveredskaber, din hæk, dit affald, dine tanker, din mundhygiejne, dit forhold til din kone, din køkkenkniv ( gafler er de vel ved at lovgive om ). Har du en tro, og hvori består den tro. Er den tro af politisk karakter, og organiseret. Har du gummistøvler der indeholder gummi hentet af børnearbejdere. Er du klar over hvor universet ender, eller ender det overhovedet. Er der flere, eller gemmer du måske et i baghaven.

Staten er kommet ind i din stue, så byd dem en kop kaffe, og find sengetøjet frem, for de har tænkt sig at blive.

denne lovgivning er lisså latterlig som burkaerne i sigselv.

Men nu udspillet er der sku man måske oss udarbejde lovforslag om 2-4 års straf for religiøst cølibat !

Dorte Sørensen

Hvor mange hjemmehjælper timer kunne samfundet ikke få for en person sat 4 år i fængsel for at bestemme at hans kone skal gå med en burka. I regeringens Burka-kommission var tallet 3 burkaklædte kvinder i Danmark og det var vist danske kvinder der havde taget den islamiske tro, mon de var tvunget til at gå med burka..

Hvad med at regeringen i stedet så kritisk på, at krigsudgifterne er steget ½ mia. kr. på 1. år,og nu skønnes til at være 2,3 mia. kr. om året er det ikke et større samfunds problem.

Bernhard Dragsbjerg

Lars Barfod, smidt ud af flere ministerier, har altid været og er stadig komplet uduelig.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Hans Hansen:
Først, så klipper du ting ind i min kommentar, som ikke var der fra min side, da du benyttede dette i dit tidliger klippe klistre, går jeg ud fra at det er en uheldig fejltagelse fra din side.

Man må formode, selv om det desværre ikke ser således ud, at eksperter i forskellig områder, rådgiver ministre og politikere generelt når der fremsættes lovforslag, ingen har vel en forventning om at hverken ministre eller politikere generelt har speciel viden der kan underbygge ethvert opkommende spørgsmål. Vi så det med knivlovgivningen, vi så det med Tvind loven, og andre, at det lykkedes vores politikere at vedtage love, der strider imod både grundloven, almindelig praktis og sund fornuft. Her må man forvente at eksperter på området, bruger deres ekspertviden, og kommentere ud fra denne, dette er hvad jeg ser der sker når jurister og dommere i dette tilfælde undsiger fornuften i denne lov. På mig er det på ingen måde i modstrid med hverken sund fornuft eller demokratiet.

Artiklen viser jo to områder, der vil bliver berørt af den praktiske udmøntning af dette lovforslag, der gør opmæksom på at det ikke virker hensigtsmæssigt. Hvori finder du det udemokratiske i dette, vil det ikke netop være udemokratisk at give dem mundkurv på, og forbyde dem at bringe deres viden til tovs, således at deres synspunkter kan blive taget med i overvejelserne.

Jeg må erkende, at det som på mig virker udemokratisk, er dit ønske om at påligge visse erhverv mundkurv, Specielt med henblik på at det er disse erhverv der vil få til opgave at et håndhæve loven, og to at dømme ifølge loven. (jeg kan dog godt lide din kommentar "mens dommernes, eller politikernes uopfordrede indblanding, princippielt udgør et demokratisk problem", jeg er meget enig i dit sidste, politikernes uopfordrede indblanding, princippielt udgør et demokratisk problem". Der rammer du hovedet på sømmet. ;-)

Døden er en befrielse i dagens danmark, hvis du besidder en IQ over 110, eller under 80.

Vi er regeret fra 80 - 110

Bjarne Hansen

Egentlig tror jeg aldrig at Lars B. har overvejet at blive Justitsminister.

Nu er han det pludselig, og nu aner han ikke hvad han skal gribe og gøre i, for at virke handlekraftig.

Det må også være satans vanskeligt at finde på nye love i et land der er så kontrolleret og regelstyret som Danmark . Vi har i forvejen Love og regler for ALT..Alting og hele lortet.

Så det er faktisk umuligt at gå over i historien som den Justitsminister der indførte en ny og fantastisk Lov. Der vil aldrig blive en Barfoed-Lov som fremtidige generationer vil nævne med patos og ærbødighed i stemmen.

Det er en udmærket målsætning , at få de få "burka-ramte" familier og parallelsamfund til at forstå, at det i Danmark er en total kikser , at gå ind for negativ diskrimination af kvinder.

I Danmark er kvinder 100% lige med mænd.

I moderne virksomheds-management ved man, at hvis man vil have folk til at gøre et eller andet ( f eks ændre adfærd), så går det bedst med konstruktiv information , dialog og positiv motivering.

Straf og sanktioner er det, man griber til, hvis alle pædagogiske værktøjer svigter eller nogens liv eller velfærd er akut truet.

Men i et demokrati er det flertallet der bestemmer - og en skævert får mig ikke til at forlade min absolutte støtte til flertalsstyret . Demokrati er altid bedre og mere driftssikkert end facisme, kommunisme, få-mandsvælde, militærdiktatur , religiøst diktatur o s v

Det er sgu' da regulær fascisme, Robert, gemt bag demokratiet.

De sidste ti år har været en lang fremvisning af demokratiets bagside. Den hvor man træder på de andre 49%.

Og med så svag en leder som Anders Fogh var, der fik svedperler ved mindste modsigelse, så skal man virkelig være idiot for at følge trop.

Undskyld.

Der er da heller ingen, der lytter til mig :

Jeg har igår i en anden tråd foreslået nogle stramme skærpelser til forbuddet mod solarier til unge.

Forslag som netop drejede sig om tvungen brug af Burka eller Niqab i sommerhalvåret, udendørs for unge under 16, under skiferier i februar osv. .... og nu vil Bagstræverne Gud (?) hjælpe mig forbyde netop tvungen brug af samme beskyttelsespåklædninger.

De er ikke lette at gøre tilfredse de dér populister !

Kære Sonja Bautz.

Hvis du mener, som du siger, så er det altså efter din demokratimodel også ren facisme, når Obama tromlede en revison af det amerikanske sundhedssystem igennem?

Der var og er et stort mindretal, som (underligt nok) hader den rfeform.

Jeg synes det var helt fint ,at han "tromlede" igennem.

Peter Pedersen

Selvom jeg mener, at Luddovne Lenes forslag om Burka-forbud var tåbeligt, og i strid med EMRK, mener jeg der her er tale om en klart manipulerende artikel - både med med billedet og overskriften, som forbavsende mange er røget i, med begge ben.

Lovforslagets reelle ordlyd kan ses på FT hjemmeside, hvor der også er links til høringssvarene :

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20091/lovforslag/L181/...

Lars-Bo Abdullah Jensen

Peter Pedersen:
Kan du forklare hvad du mener er en manipulation.

i paragraf 260 er straffen 2 år, for ulovlig tvang, med mindre det drejer sig om tvang til indgåelse af ægteskab, nu bliver det til 4 år, såfremt det drejer sig om tvang til at bære en beklædningsgenstand (er en styrthjelm en beklædningsgenstand, er en luftmaske?, det sidste kan vel med lidt held betegnes som sådan, da det er en del af en sikkerheds beklædning).
Dette er som artiklen fremhæver en fordobling af straffen.

Envidre forbydes vidner at bære ansigtsdækkende beklædning, bortset fra de undtagelses tilfælde hvor en dommer tillader dette. (Her kunne dommerne så i et tilstødende lokale sikre sig at personen er den person som vedkommende udgiver sig for at være, og efterfølgende tillade en hijab eller burkaklædt kvinde at vidne, da det må anses at være undtagelses tilfælde at man har et vidne med et sådan ønske, om ikke af anden grund, så ud fra burka kommitionens resultat).

Vi kommer ikke uden om, at det er lovgivning for lovgivningens og signal virkningens skyld, og ikke for at hjælpe nogen.
En kvinde, der som det antages skulle være tvunget til at bære burka, vil lige så lidt som hun kan gøre sig fri af mandens tvang med en lov der kan idømme ham 2 år, gør det fordi loven kan idømme ham 4 år. Det kan være nogle mener noget andet og kan argumentere for dette, det vil jeg så gerne se.
Kvinder der iføre sig burka eller nikab frivilligt, vil aligevel ikke falde ind under tvangsdelen af loven.
Så ændringerne af 260 medføre jo på ingen måde noget, andet end at sende et signal om at vi stadig mener at tvang er noget slemt noget, som kan straffes, nu udvælger man så bare endnu en ting der såfremt den foregår under tvang, kan straffes med 4 i stedet for 2 år. Så langt så godt, bortset fra at man så med samme pennestrøg indføre en ekstra tvang. For tvang er godt... når det er staten der tvinger, og når tvangen er selektiv.

Bedre var det, om man sikrede sig at de kvinder og mænd der kommer til Danmark, med hensigt om at blive boende der, får en indførsel i hvilket regler der gælder i Danmark, og derefter har muligheden for at tage deres eget frie valg.

Peter Lauritzen

Peter Petersen,
Belgien har for nyligt vedtaget en lov om et såkaldt burkaforbud. Frankrig en lov, der indskrænker brugen af burka/niqab. Begge lande har tiltrådt EMRK. Der er på trods af danske juristers påstand om det modsatte, altså intet der tyder på, at et sådant forbud skulle være i strid med EMRK

Hvis kvinder er 100% lige med mænd i Danmark, Robert - hvorfor har de to køn så ikke samme løn- og barsels-forhold?
Hvorfor har langt flere unge piger end drenge spiseforstyrrelser og andet sjov?
Hvorfor er der folk der mener at 'forbud mod købesex ville føre til flere voldtægter' overhovedet er et argument når man taler om prostitution?

Er der noget jeg er røvtræt af, så er det så travlt en hel masse danske mænd har med at være de muslimske kvinders frelsende riddere - på trods af at det eneste man har hørt fra bemeldte kvinder enten er frabedelse deraf, eller larmende tavshed.
Det lugter så meget af projicering at man er nødt til at gå med tøjklemme på næsen for overhovedet at læse nogle af de artikler der blir skrevet om burkaer og 'jeg vil gerne have lov at se de muslimske kvinders pæne bryster'.
Som én muslimsk kvinde skrev i nærværende avis, så tror jeg bare ikke blotten-bryster står øverst på de muslimske kvinders to-do liste. Det er komplet tåbeligt, for ikke at sige hyklerisk og usmageligt den måde kvinders klædedragt er blevet gjort til slagmark for de hvide gorilla-hanner når de skal pisse deres territorie af overfor de brune ditto.

ÆV!

Alex Pedersen

Kære Konservative. Hvis I mangler ideer til andre lovforslag der skal gøre Danmark til et bedre sted at være, så har jeg et:
Gør det ulovligt for heste at udgive sig for enhjørninge og straf ejeren af heste med 10 års fængelse hvis det sker.
Fordele med loven er jo at man så bagefter med rette kan sige at det har virket, fordi der ikke er nogen heste i Danmark der udgiver sig for at være en enhjørning. Så vinder I nok næste valg.

Hans Hansen

De høringer der er foretaget i forskellige organisationer er sædvanlig praksis. Det er jo fagkundskaben, der bagefter skal arbejde med loven.
Og som bekendt, er det jo dem der skal påse lovens overholdelse der skal høres, og som jeg ser det i artiklen, burde forslaget ikke være fremsat.
Der findes ikke noget fortilfælde, hvorfor man ikke behøver at stramme loven - den virker jo i forvejen!

Om ikke for andet, stemmer jeg for, at burka forbydes her i landet af hensyn til min egen og min families og andres sikkerhed. Jeg vil gerne vide, hvem der gemmer sig bag gevanterne. Vi har jo for nyligt set flere steder, at det ikke altid er kvinder, men selvmordsbombere, der hyller sig ind. Det er egentlig trist, at emnet overhovedet kommer til debat.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Roar Tiim:
Man kan argumentere på denne måde, og så bør man jo følge den helt til dørs.

Der hvor vi har set selvmordsbombe mænd eller kvinder, gemme sig bag burka (det er dog sjælden burka, da den bruges meget få steder), er stort set kun i lande hvor der er indsat militær imod muslimer, feks. Iraq, Afghanistan, Pakistan, Israel, incl. de af Israel besatte områder. Det er faktisk så sammenfaldende at man ligefrem kunne påstå at der vare et sammenhæng mellem denne krigsførsel / besættelse og reaktioner der udmønter sig i så både desperate og modbydelig handling som en selvmords bombe i grunden er. Da det indsatte militær oftes optræder som besættelses styrker i landet, med eller uden en "samarbejds aftale" med det styre som de ofte selv har indsat, kunne man måske i stedet se på om denne indsættelse af militær kan linkes til personlige tragedier der motivere de personer der lader sig bruge på denne måde. Måske skulle man ændre på motivationen frem for ændre på resultatet af motivationen. Det kan være at en sådan lov om forbydelse af burka ville være total overflødig.

Der er ingen tvivl om at denne paragraf 260 i straffeloven burde bruges meget mere, og langt flere bør sigtes og idømmes fængsel.
Derfor er det helt rimeligt at strafferammen udvides betydeligt.

Hvis man kigger lidt på hvad der står i paragraf 260: ”Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig tvang den, som

1) ved vold eller ved trussel om vold, om betydelig skade på gods, om frihedsberøvelse eller om at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller at åbenbare privatlivet tilhørende forhold tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget,”

Denne paragraf gælder altså under private forhold ved trussel eller nogen der tvinger andre til at gøre noget.
Jeg er overbevist at næsten alle børn er blevet tvunget til at gøre noget af deres forældre, f.eks. uhyrligheder som tage opvasken, gøre rent på deres værelse mm. Mange børn er sikkert også blevet truet i den forbindelse med hårde repressalier.

Det er bydende nødvendigt at alle, der forbryder sig, skal straffes efter straffeloven. Det er vigtigt, at alle ulovlige forhold bliver taget op, og straffen derfor hævet. Således, alle der er ofre og krænket på denne måde, kan se at forbryderne får den retfærdige straf.

Jeg forstår ikke hvorfor denne vigtige sag helt forsvandt ud af tv medierne, få timer efter den var taget op af Information.

Bjarne Hansen

Roar Tim
Du tager ganske fejl, det er ikke en Burka-klædt der springer en selvmordsbombe i luften.
En Martyr ønsker for alt i verden IKKE ar være anonym, tværtimod skal helst hele verden vide hvem Martyren er.

Bjarne Hansen

At springe sig selv i luften sammen med en flok vantro, er en prisværdig heltegerning i Gud den almægtiges navn. Det er ikke en vanærende forbrydelse som bør udføres i det gedulgte, men med piber og trommer.

Morten Kjeldgaard

Nogle af de værste krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden bliver fortaget af mænd i habit. Måske skulle man overveje at forbyde denne autoritære klædedragt...