Læsetid: 4 min.

I det 'grønne' samfund kan man høre fuglene synge

En energirevolution står for døren, og Lykke Friis (V) håber, at en dansk plan kan være klar allerede i år. Klimaministeren får en håndsrækning med et grønt lovkatalog fra energisektorens mange aktører
Tænketanken Concitos lovkatalog omfatter bl.a. forslag om ændrede tilskudsregler for biogasanlæg, så ikke kun land-mænd, men også energiselska-ber, affaldsselskaber m.fl. finder det attraktivt at etablere anlæg. En afgift på afbrænding af affald og på spredning af gylle skal sikre, at de ressourcer går til biogasproduktion.

Tænketanken Concitos lovkatalog omfatter bl.a. forslag om ændrede tilskudsregler for biogasanlæg, så ikke kun land-mænd, men også energiselska-ber, affaldsselskaber m.fl. finder det attraktivt at etablere anlæg. En afgift på afbrænding af affald og på spredning af gylle skal sikre, at de ressourcer går til biogasproduktion.

Henning Bagger

Indland
29. maj 2010

Klima- og energiminister Lykke Friis håber, at regeringen, inden året er gået, vil være klar med sit bud på, hvordan og hvornår Danmark kan forlade et energisystem med kul, olie og gas. Lykkes det, vil Danmark formentlig kunne træde frem på FN's næste klimatopmøde, COP16 i Mexico til december, som det første land i verden med både en beslutning om og plan for udstigning af den fossile æra.

Klimaministeren luftede sit håb, da hun torsdag deltog i den grønne tænketank Concitos arbejdsseminar om et grønt lovkatalog, der kan fremme omstillingen til et klimavenligt energisystem.

Den 28. september offentliggør den regeringsnedsatte llimakommission sin rapport om vejen ud af den fossile æra, og derefter skal regering og Folketing formulere den politiske strategi for, hvordan Danmark omstiller sig helt til vedvarende energi. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har for længst lovet, at regeringens udspil kommer i denne valgperiode, dvs. inden næste folketingsvalg der senest falder i november 2011.

»Mit eget håb er, at regeringens plan kan komme i år,« sagde Lykke Friis.

Planen skal danne grundlag for forhandlinger med Folketingets partier om et nyt energiforlig, forhandlinger som klima- og energiministeren regner med at starte sidst på året.

På Concito-seminaret talte også Klimakommissionens formand, Katherine Richardson, der ikke vil røbe, hvilket årstal kommissionen anbefaler som tidspunktet for den endelige danske afsked med fossil energi.

»Danmark er på gal kurs i forhold til den langsigtede klimarespons,« sagde Richardson, i tråd med Concitos nye rapport Annual Climate Outlook 2010, der viser, at den aktuelle kurs og nuværende energi- og klimapolitik kun vil formå at reducere de danske drivhusgasudledninger med omkring 30 pct. i 2050 - langt fra EU-målet om 80-95 pct. reduktion.

»Vi står over for en revolution af hele vores energisystem. Og der er både vindere og tabere ved en revolution. Problemet er, at mange af vinderne ikke findes endnu og ikke kan tale deres sag,« understregede kommissionsformanden.

Til gengæld findes nemlig taberne - f.eks. den fossile energiindustri - og de kan forsvare de gamle løsninger med mange ressourcer.

I sidste end er det beslutningstagerne, der skal vindes for revolutionen, betonede Katherine Richardson.

»Da vi startede, troede jeg, at det handlede om at overbevise hr. og fru Danmark om, at det godt kan lade sig gøre. Nu har vi haft møder med kommuner og borgere og virksomheder og hold da op, hvor er der megen energi derude. Nu føler jeg, at jeg skal overbevise politikerne om, at det kan lade sig gøre. Jeg håber, der kommer hurtig action, når vi har afleveret vores rapport.«

Lovkataloget

Concitos seminar, der samlede 70 aktører fra hele energibranchen, ngo'erne, de store erhvervsorganisationer og en række forskere, leverede hjælp til hurtig handling i form af et omfattende lovkatalog, udarbejdet på stedet af deltagerne.

»En gave regeringen ikke kan sige nej til,« sagde tænketankens formand, Martin Lidegaard, da han præsenterede de i alt 14 lovforslag for Lykke Friis.

Blandt forslagene er en progressiv elafgift for både boliger, institutioner og erhverv. For boligerne skal den eksisterende afgift omlægges, så der er et afgiftsfrit basisforbrug på op til 500 kilowatt-timer pr. person pr. år og derefter et grønt, et gult og et rødt forbrugsniveau, der udløser trinvis højere elafgift, sådan at den, der sparer på strømmen, belønnes.

Et andet forslag handler om at bane vej for et intelligent energisystem, som fra 2020 kan indpasses en svingende elproduktion fra vindkraft og andre vedvarende energikilder på op til 50 pct. af den samlede produktion. Systemet skal fremmes via en central myndighed, der sikrer investeringer i en smartere energiinfrastruktur og definerer rollefordeling, standarder m.m. for et sådant system.

»I dag er der ingen, der rigtig ved, hvad et intelligent elsystem er,« sagde Knud Pedersen, direktør for forskning og udvikling i DONG Energy.

»Det kan jeg bekræfte,« sagde Lykke Friis.

Concitos lovkatalog omfatter bl.a. følgende andre forslag:

•Forbud mod individuel boligopvarmning med fossil energi såsom olie- og gasfyr fra 2030.

•Støtte til energirenovering af boliger ved f.eks. fradrag i en ny værdistigningsafgift for renoverede huse ved salg samt fra 2015 pligt til at realisere påviste energisparemuligheder i huse med stort sparepotentiale.

•Ændrede tilskudsregler for biogasanlæg, så ikke kun landmænd, men også energiselskaber, transportsektoren, affaldsselskaber m.fl. finder det attraktivt at etablere anlæg. En afgift på afbrænding af affald og på spredning af gylle skal sikre, at disse ressourcer går til biogasproduktion.

•Forbud mod dyrkning, dræning og gødskning af 100.000 hektar sårbare lavbundsarealer for at opnå en CO2-reduktion fra landbruget på én mio. ton.

•Fremme af elbiler og energieffektive motorer ved bl.a. ændring af personbilafgifterne, så registrerings- og vægtafgifter bestemmes af bilens CO2-udledning.

•Dertil en forøgelse af benzin- og dieselafgifterne med to kr. pr. liter.

•Ny CO2-afhængig registreringsafgift for varebiler, hvor der i dag i modsætning til personbiler ikke er noget incitament til at vælge energieffektive modeller.

•Beskatning af privatejede virksomheders p-pladser, så medarbejdere, der har gratis parkering, beskattes af dette gode på samme måde, som f.eks. fri pc i dag beskattes.

»Det var et meget konkret forslag. Det havde jeg ikke lige set komme,« sagde Lykke Friis.

Ministeren udtrykte mest interesse for de forslag, der handler om at fremme et intelligent elsystem, som kan få de nye energikilder, variationer i forbrugsmønstrene og udveksling af strøm over grænserne til at spille sammen.

»Jeg håber på, at vi får EU-penge til at gøre Bornholm til et demonstrationsprojekt for det intelligente energisystem,« sagde ministeren med henvisning til en dansk ansøgning, der p.t. behandles af EU-Kommissionen.

Lykke Friis er også åben for »en justering af afgiftsinstrumentet« på energiområdet.

»Det med tilskud er næppe det, der kommer til at drive tingene i disse tider,« bemærkede hun.

»Det vigtige er, at vi får solgt den store omstilling, så den ikke ses som noget med tilbagevenden til jordhuler, men forstås som et løft. Enhver, der f.eks. har kørt elbil, ved, at det bestemt ikke er et tilbageskridt. Man kan høre fuglene synge, når man kører elbil,« sagde klimaministeren.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John V. Mortensen

Hvis regeringen stadig ville kunne høre fuglene synge, skulle de måske holde op med at forringe og formindske de fredede steder, vi i dag kan høre fuglene synge.

Ole Falstoft

Ja politikerne er endnu en gang bagud i forhold til holdningen i befolkningen

Mona Blenstrup

Hvis man kun tager fra jorden og ikek giver noget tilbage, bliver jorden gold.

Bevar kulstoffet i jorden. Find andre måder at lave nergi end den gammeldags med at brænde halm, og olie og nu gyllegas.