Nyhed
Læsetid: 2 min.

Hård kritik af DPU-ledelse

I denne uge afgøres fremtiden for tre filosoffer på DPU. En af begrundelserne i deres fyringsvarsling er manglende forskningsrelevans, hvilket vækker undren blandt forskere, som klandrer ledelsen for at tale usandt - også når det kommer til økonomien
Indland
31. maj 2010

Den økonomiske situation gør det nødvendigt at fyre - og forud for prikkerunden skeler vi til relevansen af den forskning, der bedrives.

Nogenlunde sådan lød meddelelsen fra DPU's ledelse.

Men ifølge Informations oplysninger var to af de tre fyringsvarslede pædagogiske filosoffer ved Institut for Pædagogisk Filosofi med til for DPU at vinde en ny licitation fra Integrationsministeriet - derfor undrer det, at det var med henvisning til forskningsrelevans, at ledelsen valgte at fyre netop dem:

»Det strider da lodret imod ledelsens begrundelse om, at deres forskning ikke er relevant,«; siger en DPU-kilde, som ønsker anonymitet.

Forskningsdebattør og lektor på Københavns Universitet Claus Emmeche stiller også spørgsmål ved relevans-kriteriet:

»Hvad er relevans for ledelsen? Forskning og undervisning, som betaler sig, men uden transparens og uden medarbejderinddragelse om, hvilke forskningsområder, der er relevante,« lyder hans kritik.

Uholdbart budget

Lektor Asger Sørensen beskylder i en skrivelse til personalechefen ledelsen for at tale usandt i et andet aspekt af hans fyringsvarsel.

Heraf fremgår det nemlig, at ledelsen har set på, hvilke forskere, der lever op til kravet om at skulle undervise mindst 60 procent af tiden. Konklusionen lyder, at ledelsens gennemgang »...har vist, at stort set elle medarbejdere lever op til 60-procent-indtjeningskravet. Men Asger Sørensen bedyrer, at der alene på hans institut er 10 af de 55 ansatte, der ikke lever op til kravet. Selv har han 402 timer i overskud, skriver han og kalder det »dybt kritisabelt og helt ude af proportioner«, at DPU's ledelse på et grundlag, »der er så løst, usagligt og usandt, tager så alvorlige skridt ...«

Holder ikke vand

Men det er ikke kun fyringerne, der har skabt uro på DPU. For selv om dekan Lars Qvortrup over for Information har afvist, at der venter flere afskedigelser rundt om hjørnet, tvivler flere ansatte på, at det kommer til at passe.

Ifølge lektor ved Institut for Pædagogik Anne-Marie Eggert Olsen holder DPU's budget frem mod 2013 ikke vand. Hun anfører, at DPU skal levere 30 millioner kroner til administrationen på Aarhus Universitet - som efterfølgende leverer omkring otte millioner kroner tilbage til DPU.

»Jeg kan ikke se, hvordan DPU kan tjene de ekstra penge. Slet ikke, når man fyrer folk, som vel skulle kunne bidrage til en ekstra indtjening,« siger hun.

Som en pølsefabrik

Ledelsen har valgt at hyre to lektorer til Institut for Læring med forventning om, at man her kan få et højere afkast. Men det er ifølge Anne-Marie Eggert Olsen højst usikkert:

»Man vil samtidig optage 50 flere studerende. Hvorvidt det tjener flere penge ind, er tvivlsomt - undervisere på Læring har været hårdt ramt af stress, og i bedste fald bliver der tale om universitetet som en pølsefabrik. To lærere forslår som en skrædder i helvede på et institut, der længe har været under- bemandet,« siger hun og forudser, at Didaktik bliver det næste fag, hvor der skal spares:

»Dér er uddannelserne mindre rentable end på pædagogisk filosofi,« siger Anne-Marie Eggert Olsen.

Denne vinter måtte DPU også afskedige 10 blandt det tekniske personale.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til kritikken fra dekan Lars Qvortrup.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Erik Malberg

Hvad er der sket med DPU siden fusionen med AU? - Kort fortalt har fusionen medført varsling om afskedigelser af 3 VIP pædagogiske filosoffer ved fagmiljøet for pædagogisk filosofi under institut for pædagogik for nu at blive ved realiteterne – godt så – der fyres jo hver dag!
DPU har siden fusionen med AU i 2008 gennemgået en række strukturforandringer – godt så – spændende! Kort fortalt var DPU inden 2008 inddelt i 5 institutter nemlig institut for curriculumforskning, pædagogisk psykologi, pædagogisk antropologi, pædagogisk sociologi og pædagogisk filosofi. Denne struktur er nu ændret til 3 institutter nemlig institut for læring, didaktik og pædagogik.
Ledelsens begrundelse for fyringsvarslerne har været mange – bl.a. dårlig økonomi, at de 3 fyringsvarslede VIP filosoffers forskning er irrelevant og ikke lever op til DPU´s profil(altså DPU´s ”nye” profil efter den ændrede struktur)for det samlede uddannelsesmarked, at fyringsvarslerne skyldes omprioriteringer/strukturforandringer og personaletilpasning - for blot at nævne nogle.

I Folkeskolen.dk den 28.4.2010 begrunder DPU´s dekan Lars Qvortrup fyringsvarslerne med følgende citat: ” Det skyldes en planlagt omprioritering, siger dekanen på DPU. Han påpeger, at der ud fra en helhedsbetragtning er tale om en meget beskeden besparelse”.

En ”planlagt” omprioritering? – Hvad er det for en plan? Er det den plan som man kan se fremgå af DPU´s/AU´s reformdokument af 9. maj 2008,
se (http://www.folkeskolen.dk/ObjectOtherShowExtra.aspx?ObjectId=52901)
hvor der i pkt. 13(altså i det sidste punkt) står følgende:

13.Tryghed og stabilitet. Selv om DPU’s organisatoriske struktur er under forandring, er det vigtigt, at det sker i respekt for personalemæssig tryghed og stabilitet. Beslutningen er derfor, at DPU ved overgangen til den nye struktur i størst muligt omfang fastholder de eksisterende personaleenheder (forskningsprogrammer, forskningsenheder, administrationsenheder m.v.), så de strukturelle omkostninger begrænses mest muligt. Ligeledes skal det understreges, at DPU’s økonomiske situation er så gunstig, at der ikke vil skulle ske afskedigelser, men at der tværtimod kan imødeses en begrænset strategisk ekspansion som led i strukturreformen

Lars Qvortrup fortsætter i folkeskolen.dk og ”forklarer fyringsvarslet med den strukturelle tilpasning af DPU, der skyldes de økonomiske rammebetingelser, som DPU fungerer under. Resurserne er blevet mere knappe, og det nødvendiggør prioriteringer”.

Inden fusionen mellem Danmarks pædagogiske Universitetsskole(DPU) og Århus Universitet(AU) var DPU´s økonomi sund – godt så
men efter fusionen har økonomien fået akut åndenød og der varsles, at hoveder skal rulle. Hovsa!
Hvorfor er resurserne blevet mere knappe? Er det fusionen, nye fællesadministrationomkostninger? – Forklaringerne fra DPU er efterhånden så hyperkomplekse at ingen kan vide noget med sikkerhed mere!
Eller er det politikerne bag fusionen, som Lars Qvortrup skriver på dpu-Obelisk.dk, der ikke har forstået at en fusion koster? Er fusionen politisk bestillingsarbejde må man jo spørge ved en sådan paradoksal udtalelse?
Hvorfor køber DPU mon fællesadministration eller laver fusion hos/med AU til en pris, som DPU tilsyneladende ikke har råd til?
Og sidst og ikke mindst - hvorfor prioriteres medarbejdernes tryghed og stabilitet som det sidste punkt(13) i en ny reform? Hvorfor afskediges 3 VIP filosoffer, når der i planen står, at der ikke vil ske afskedigelser? Selv fællestillidsmænd på DPU må pga. af fusionssagens paradokser hyperkompleksitetsventilere.
se
http://www.au.dk/univers/arkiv/2010/artikler/fagligudvikling/debat/debat...

Jeg er svar skyldig!

Stud. cand. pæd. fil. På DPU Erik Malberg