Nyhed
Læsetid: 3 min.

NOAH-plan: Fri for kul, olie og gas allerede i 2030

Men bøfferne og den materielle vækst må ind i diskussionen, siger miljøgruppen i ny plan om omstilling af det danske samfund til bæredygtig energiforsyning
En ny rapport fra NOAH lægger op til en reduktion af det danske husdyrhold - især svine-produktionen - med henvisning til miljøbelastningen og de store drivhusgasudledninger fra den animalske produktion.

En ny rapport fra NOAH lægger op til en reduktion af det danske husdyrhold - især svine-produktionen - med henvisning til miljøbelastningen og de store drivhusgasudledninger fra den animalske produktion.

Jørgen Schytte

Indland
25. maj 2010

Hvor mange gange skal det siges?

Nu føjer miljøgruppen NOAH sig til den voksende række af fagfolk, der med et omfattende datagrundlag og massiv regnekraft dokumenterer, hvordan samfundet på få årtier kan omstilles fra den nuværende afhængighed af kul, olie og gas til at blive fri for fossil energi og for udledning af klimaforstyrrende drivhusgasser.

NOAH's godt 100 sider store Energihandlingsplan 2050, der i dag afleveres til regering og folketing, skærper forventningerne til såvel den regeringsnedsatte Klimakommission, som den 28. september fremlægger sit bud på vejen ud af den fossile æra, som til regeringen, der har lovet inden næste valg at definere årstallet for afskeden med kul, olie og gas.

»Det er ikke bare inden for mulighedernes rækkevidde at foretage hurtige og drastiske nedskæringer af de danske udledninger af drivhusgasser. Konkret vil det være muligt at omstille den danske energiforsyning og transportsektor til vedvarende energi og dermed helt standse udledningerne fra disse to sektorer inden år 2030, hvis vi går i gang med det samme,« konkluderer miljøgruppens rapport.

»Omstillingsprocessen vil, modsat hvad mange tror, ikke medføre ekstra udgifter for det danske samfund. Tværtimod viser det samlede samfundsmæssige regnskab store fordele på næsten alle områder,« anfører NOAH, der på positivsiden opregner besparelser på indkøbet af de stadigt dyrere fossile brændsler, men også store beskæftigelsesmæssige gevinster samt betydelige besparelser i sundhedssektoren ved omstilling til et renere energisystem.

I lighed med tidligere omstillingsscenarier fra bl.a. Teknologirådet, Ingeniørforeningen, Greenpeace-EcoConsult, Organisationen for Vedvarende Energi og Dansk Energi baserer NOAH-planen sig på en intensiveret indsats i alle sektorer for energieffektivisering og energibesparelser samt på en stærkt udvidet brug af vedvarende energi med vindkraften som den vigtigste.

Men planen adskiller sig på to punkter fra tidligere scenarier: NOAH anfægter bæredygtigheden i at øge anvendelsen af biomasse stærkt. Og NOAH problematiserer fortsat materiel vækst som grundlag for samfundsudviklingen.

Færre bøffer og koteletter

Når det gælder biomassen advarer rapporten mod den stadig mere omfattende satsning på halm som brændsel i bl.a. kraftværkerne.

»Meget tyder på, at afbrænding af halm fjerner mere kulstof fra jorden, end der gendannes. Det betyder, at der er en risiko for, at afbrænding af halm reelt kan øge CO2-koncentrationen i atmosfæren.«

Bl.a. derfor anbefales en fortsat omlægning mod økologisk jordbrug, hvor halmens CO2 og næringsstoffer føres tilbage til jorden frem for at blive ført bort og brændt af. NOAH anbefaler også, at importen af biomasse til afbrænding i form af brænde og træpiller udfases. Samtidig lægger rapporten op til en reduktion af det danske husdyrhold - især svineproduktionen - med henvisning til miljøbelastningen og de store drivhusgasudledninger fra den animalske produktion.

I dag har danskerne verdens højeste kødforbrug pr. indbygger.

»Vi skal skære ned på vores eget i forvejen alt for store kødforbrug til fordel for flere vegetabilske fødevarer, både af hensyn til udledningen af drivhusgasser fra den industrielle kødproduktion, af hensyn til arealforbruget og til sundheden i befolkningen,« hedder det.

NOAH finder det miljømæssigt nødvendigt og muligt at reducere arealet til fødevareproduktion med 30 pct. i 2030 og 60 pct. i 2050 og parallelt hermed udvide skovarealet samt i en omstillingsperiode arealet for energiafgrøder. Det samlede resultat af disse omlægninger med bæredygtigheden i centrum betyder, at NOAH's plan baserer sig mindre på biomasse end tidligere omstillingsplaner.

Stop for forbrugsvæksten

Hvis forskernes appeller om drastiske drivhusgasreduktioner og bæredygtighed i øvrigt skal respekteres, er det ifølge miljøgruppen svært at se, hvordan en fortsat vækst i det materielle forbrug kan lade sig gøre.

»Insisterer vi på at fastholde væksten i det materielle forbrug, vil vi uundgåeligt støde mod ressourceloftet og det ukontrollerede sammenbrud, som vi bliver advaret imod,« påpeges det.

På den baggrund baserer energiplanen sig på to scenarier: Det mest ambitiøse 'bæredygtighedsscenarie', hvor det materielle forbrug topper i år og langsomt aftager frem mod 2050, samt et 'stabiliseringsscenarie', hvor forbruget bliver ved at stige indtil 2020 og derefter holdes stabilt i hele perioden. Med begge scenarier kan man komme i mål, viser beregningerne.

»Resultatet viser, at NOAH's forslag til tekniske såvel som livsstilsmæssige omlægninger klart vil kunne medvirke til at levere de nødvendige reduktioner, nemlig en reduktion på 50 pct. af den totale udledning af drivhusgasser i 2020, 90 pct. i 2030 og 100 pct. i 2050,« lyder det samlede facit.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Karin Røjkjær

»Vi skal skære ned på vores eget i forvejen alt for store kødforbrug til fordel for flere vegetabilske fødevarer, både af hensyn til udledningen af drivhusgasser fra den industrielle kødproduktion, af hensyn til arealforbruget og til sundheden i befolkningen,« hedder det.
Det er rystende, at enhver diskussion om fornuften i at vi danskere spiser så meget kød bliver fejet af bordet med ord som fanatisme, utopi og det der er værre... Det er uomtvisteligt, at en stor del af jordens miljøproblemer direkte skyldes menneskers uhæmmede forbrug af animalske proteiner.

Søren Kristensen

Så længe kiloprisen på kød og sodavand er den samme må der være et eller andet galt. Denne konstatering er dog ikke en opfordring til blindt at sætte prisen på kød op - eller ned på sodavand, men til at producere kød under forhold som både mennesker og dyr kan være tjent med. For at nå dertil er der brug for noget lovgivning, som indtil videre er blevet udskudt til fordel for bekvemme priser på animalske proteiner uden tanke for miljø, sundhed og dyrevelfærd. Fremtidens danskere vil forhåbentlig se tilbage på nutiden og tænke: - hvordan kunne de holde det ud!

Esben Ridder

@Karin
Enig, og jeg vil tilføje: Det er rystende, at vi i det hele taget (og jeg inkluderer mig selv) har så ringe en forståelse af rejsen fra jord til bord. Vi er blevet vænnet til en overflod, der i høj grad er resultatet af 'unaturlige' (jeg hader beskrivelsen 'naturlig' - den kan betyde alt og intet) dyrkningsformer. Jeg tænker her især på hastigheden hvormed fødevarer i dag kan produceres. Overflod gør det mindre nødvendigt for os at forholde os kritisk til vores fødevareindtag: Er der ikke nok næring i en gulerod spiser vi da bare tre. Bliver vi ikke mæt af den vandpumpede kyllingefilet, spiser vi da bare en mere. Eller to.

Jeg tilslutter mig fuldt ud NOAHs handlingsplan med min egen personlige kæphest: En prioritering af sæsonbestemte vegetabilske fødevarer i supermarkederne, vel at mærke dyrket efter økologiske principper, og en radikal begrænsning af vores industrielle kødproduktion og gradvis omlægning også her til udelukkende økologisk produktion.

Jeg ved, at mange vil skrige, at så dør vi alle af sult, fordi fødevareproduktionen vil falde. Eller at vi måske vil overleve i Danmark, men at vores eksport vil blive så begrænset, at vi 'dør' markedsdøden.
Jeg er blevet ligeglad. Jeg ser det som ikke bare lille Danmarks men hele menneskehedens største udfordring, at vi fjerner os mere og mere fra vores biologiske udgangspunkt som en del af naturen. Når vi ikke længere kan være sikker på sundhedsværdien i et æble, fordi det er dyrket så hurtigt at det ikke har optaget ret mange næringsstoffer, ja så er vi altså allerede langt, langt ude på glidebanen.

Don't get me started on oil ;)

Robert Kroll

"NOAH finder det miljømæssigt nødvendigt og muligt at reducere arealet til fødevareproduktion med 30 pct. i 2030 og 60 pct. i 2050"

Interessant - FN og FAO beregner, at vi globalt skal producerer 70 % flere fødevarer i år 2050 for at kunne lave mad nok til de ca 9 milliarder mennesker vi så er blevet til.

Samtidig bliver zonerne omkring Ækvator stadig mindre frugtbare p g a klimaændringerne.

Det bliver faktisk op til bl a lande beliggende som Danmark at holde fuld gang i fødevareproduktionen, hvis alle skal have mad her på jorden til sin tid.

Ja, og så kollapser verden, Robert.

Niels-Holger Nielsen

Nu har jeg læst Noahs Klimaplan 2050. Den er simpelthen state of the art. Den er rå og nådesløs, men nødvendig. Den er simpelthen det modigste, mest nøgterne og mest gennemarbejdede, som nogensinde er sagt om klimapolitik i Danmark. Hvis der er andre, som har læst den, og finder den værd at diskutere, deltager jeg hellere end gerne i diskussionen. Jeg vil gå så langt som til at påstå, at den er et must for en sammenhængende diskussion om klimakamp anno 2010.

Læs den, tænk over den og forstå den!

Handsken er kastet!

Niels-Holger Nielsen

Noahs klimaplan giver Greenpeace, IDA, Concito og hvad de nu ellers hedder baghjul så det skriger. Den er kemisk renset for dubiøse særinteresser og får det meste, som hidtil er skrevet om emnet (gælder ikke Klaus Illum!) til at ligne lobbyisme i varierende grad. Se så at få læst den!

Venlig hilsen

Rune-Christoffer Dragsdahl

Kære Robert Kroll

FAO's prognoser for 2050 hviler på især to grundpiller:
- forventet befolkningsvækst
- forventet kødforbrug per indbygger

Scenarierne for massiv fødevaremangel i 2050 bliver til virkelighed, hvis overproduktionen af svin og overforbruget af kød fortsætter.

Hvis man derimod skærer ned på produktionen af animalske fødevarer, bliver scenariet et helt andet.

Claes Pedersen

Til Rune- Chrisstoffer Dragsdahl.

Hvordan vil du skærre ned ned produktion af svin og k¢er hvis befolknings tilvæksten i verden stiger og stiger, så stop den form for religi¢s fanatisme og det selvf¢lgelig antallet af mennesker på denne jord der skal begrænses.

Det eneste land i verden der markant har nedbragt antallet af fattige er Kina som er sket igennem en 1 barns politik, hvor i resten af verden er antallet af fattige steget på af de religi¢se lever i deres helt egen frakmenteret virklighed.

Og N¢dhjælps organisationer i Danmark medvirker aktiv til en for¢gelse af verdens befolkning, og en forudsærning for mennesker kan komme ud af deres fattigdom er endnu engang de kan få mad på bordret, her på Philippinerne oplever millioner af fattige at må gå sulten i seng tros landet har været et stort spise kammer, og det handler om indkompetent politisk styring og negativ påvirkning fra Islam og kristendommen hvad angår familie planlægning. og normerne i samfundet.

Nu er Katolikerne oppe k¢re over nogle vil indf¢re seksual undervisning i de små klasser for undgå b¢rn i 12 til 13 års alderen får b¢rn og måske de var de de nogle af sidste der skulle snakke seksual moral.

Nej vi har verden brug for programmer der begrænser antallet af mennesker på denne jord, og et af midlerne kunne være at give kvinder der lader sig stirallisere penge og det handler ikke kun brand stof men lige så meget om hvor mange fisk der i en s¢ eller en flod og i havene til at br¢df¢de mennesker.

Claes Pedersen

Til Robert Kroll.

Det bliver lande som Brasilien og Agentina der bliver de store levarand¢re af mad til verden befolkning, dog tror jeg det vil være lidt mere fornuftigt vi begræser antallet af mennesker og så derlidt store chance for vi ud¢ver rov drift på jordens resurser, problemet er de religi¢se har for stor indflydelse i denne verden, og derfor vanskeligg¢res det at f¢re en fornuftig politik som Kina har gjort og som det eneste land i verden har nedbragt antallet af fattge markant.

Rune-Christoffer Dragsdahl

Kære Claes Pedersen

Jeg er ganske enig med dig i, at overbefolkning er en meget alvorlig udfordring.

Men det ændrer bare ikke ved, at efterspørgslen på kød medfører en endnu værre overbefolkning af husdyr. F.eks. går vi fra 6 til 9 mia mennesker, samtidig med at vi går fra 50 til 100 mia husdyr. Dvs at befolkningsvæksten ikke i sig selv kan forklare væksten i kødforbruget. Altså skal der gøres noget ved begge dele.

Læs mere her:
http://jp.dk/opinion/breve/article1906814.ece

Med venlig hilsen -