Nyhed
Læsetid: 2 min.

Agentbeskyldninger vil koste Bent Jensen over 600.000 kr.

I går kom dommen fra Retten i Svendborg om agentbeskyldningerne mod journalist Jørgen Dragsdahl - professor Bent Jensen tilpligtes at erkende, at udsagnene er usande
Koldkrigsforsker Bent Jensen ses her den 7. maj ved Retten i Svendborg, hvor  injuriesagen blev f©™rt mellem ham og journalist J©™r°©gen Dragsdahl. I g?r faldt dommen s?, og Bent Jensen blev d©™mt for udsagn som var ©°rekr©°nkende og ubef©™jede.

Koldkrigsforsker Bent Jensen ses her den 7. maj ved Retten i Svendborg, hvor injuriesagen blev f©™rt mellem ham og journalist J©™r°©gen Dragsdahl. I g?r faldt dommen s?, og Bent Jensen blev d©™mt for udsagn som var ©°rekr©°nkende og ubef©™jede.

Henrik frydk©°r

Indland
3. juli 2010

309.277,70 kroner i sagsomkostninger samt næsten 300.000 kroner i tortgodtgørelse til Jørgen Dragsdahl samt 20 dagbøder á 2.000 kroner til det offentlige - >jo, professor Bent Jensen skal til lommerne, efter at Retten i Svendborg i går fremkom med en dom i koldkrigsopgøret mellem Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl. Kort fortalt er Jensen dømt for æreskrænkelser mod Dragsdahl i henhold til straffelovens paragraf 267 - nemlig at Dragsdahl var KGB-agent i 1980'erne .

Den dømte professor kan dog trøste sig ved, at private kræfter, der ifølge Jyllands-Posten er samlet i 'Bent Jensen-Foreningen', allerede har indsamlet de første 100.000 kr. som støtte til Jensen, fordi dommen over ham ifølge forlægger Peter la Cour udgør 'danmarkshistoriens største justitsmord'.

Vigtigst for Dragsdahl er da også selve følgende ordlyd: »Bent Jensen tilpligtes at erkende, at følgende udsagn er fremsat med urette og kendes ubeføjede« - og så følger over næsten fem sider i alt 35 udsagn, hvori Jensen i forskellige variationer kredser om et og samme tema, nemlig at Dragsdahl var KGB-agent, da han i 1980'erne havde sikkerhedspolitik som stofområde her på Information.

Blandt de udsagn fra Jensen, som ifølge dommerne savner hold i virkeligheden, er bl.a. den tekst, som stod på forsiden af Jyllands-Posten i januar 2007: »'Arkiverne har vist, at Jørgen Dragsdahl var KGB-agent,' siger Bent Jensen, som beskriver resultatet af sine arkivstudier i denne avis.«

Et andet eksempel blandt de 35 udsagn, der er kendt ubeføjede: »Dragsdahl var altså ifølge både KGB og PET KGB-agent.«

Et tredje udsagn, som Jensen har fremsat med urette, refererer til Ekstra Bladet. I sin tid indgik avisen et forlig med Dragsdahl og trak alle beskyldninger tilbage, efter en artikelrække ligeledes havde beskrevet Dragsdahl som KGB-agent: »I dag kan det dokumenteres, at en stor del af oplysningerne i Ekstra Bladets artikler var sande,« skrev Bent Jensen om bladets tidligere beskyldninger.

Også Dragsdahl betaler

Ifølge dommen skal Dragsdahl også til lommerne: Han skal inden 14 dage betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til de tre journalister fra Jyllands-Posten, som skrev om Jensens beskyldninger mod Dragsdahl. Dem havde Dragsdahl også forlangt godtgørelse fra, men dommerne frifandt dem, fordi journalisterne blot havde refereret Jensen og ikke rejst selvstændige sigtelser mod Dragsdahl.

Dragsdahl var den eneste af sagens parter, der var mødt op i Svendborg for at få et eksemplar af dommen. Han siger til Information, at de godt 300.000 kr., som Jensen skal betale i sagsomkostninger, »afspejler den danske retstradition i modsætning til den amerikanske, hvor sagsomkostninger og erstatninger generelt er langt højere. Men beløbet er markant højere, end hvad der på forhånd var forudset.«

Dragsdahls kommentar skal ses på baggrund af, at det tidligere har været fremme, at hans advokat har brugt 1.600 timer på retssagen. Hvis advokaten må nøjes med de 300.000 kr., som Jensen skal betale i sagsomkostninger, bliver timelønnen godt 185 kr. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Bent Jensen. Information vil i den kommende uge nærmere analysere dommen, som Jensen allerede har bebudet vil blive anket.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hans Jørgen Lassen

Heinrich,

jeg har for øvrigt bestilt dommen nede i Svendborg. Kan blive interessant læsning. Som du ved, kan jeg jo bedst lide at have et solidt grundlag at udtale mig på.

Heinrich R. Jørgensen

Glædeligt, Hans Jørgen, håber du vil dele ud af dine observationer :-)

Mon ikke dommertrioen har fundet en anden formulering om hvad man kunne forvente af kildekritik fra Bent Jensens side, qua hans profession? ;-)

Hans Jørgen Lassen

Heinrich,

jo vist, jeg skal nok lade mine observationer og analyser flyde videre.

Jeg håber sgu, at dommerne ikke gentager den der uheldige bemærkning om kildekritik; den var desuden og naturligvis aldeles overflødig og irrelevant.

Klaus Flemløse

Dragsdahl sagen

Der er flere aspekter, der knytter sig til denne retssag. Selve retssagen vil jeg ikke kommentere her, men kun komme med følgende generelle bemærkninger.

1) Det borgerlige nomenklatur har ønsket et opgør med Socialdemokratiet og Venstrefløjen under den kolde krig. Dette fremgår både af Foghs og Dansk Folkepartis udtalelser. Derfor har de hyret prof. Bent Jensen til at stå for dette opgør. Det er derfor korrekt at hævde, at den siddende regering har igangsat en politisk proces vendt mod Venstrefløjen og Socialdemokratiet.

2) Prof. Bent Jensen har fået tildelt 10 mio. kr. til denne proces og den borgerlige nomenklatur har igangsat en indsamling således, at omkostningerne ved sagen og ankesagen kan blive dækket.

3) Der er et retssikkerhedsproblem ved, at man giver forskere ret til at bruge central-administrationens lukkede arkiver til et udfald mod navngivne nulevende personer, der ikke har ret til at se de samme arkiver eller har ressourcer til at gennemgå disse arkiver.

4) Der er et retssikkerhedsproblem ved at benytte lukkede kilder, idet det ikke er muligt for offentligheden at undersøge gyldigheden af disse kilder.

5) Prof. Bent Jensen har selv valgt et offer til offentlig forhånelse, nemlig journalist Jørgen Dragsdahl og beskyldt ham for at være en KGB agent. Jørgen Dragsdahl er nu blevet renset for 2.gang. Han vil sandsynligvis også blive renset 3.gang i Landsretten.

6) Retssagen kan få konsekvenser for fremtidens arkivadgang, idet man naturligvis ikke på sigt kan tåle flere af denne type sager.

7) Journalist Jørgen Dragsdahl står tilsyneladende helt alene uden ret megen opbakning. Dette er kun tilsyneladende, idet han har en indirekte opbakning fra personer i centraladministrationen dvs. FET, PET, Justitsministeriet etc., idet disse institutioner dels ønsker at lukke munden på Bent Jensen og dels ikke ønsker en fri arkivadgang.

8) Journalist Jørgen Dragsdahl har ikke fået støtte fra sine gamle partifæller i denne sag, idet en støtte vil kunne udnyttes af Regeringen til at så tvivl om Socialdemokratiet i forbindelse med næste valg.

9) Journalist Jørgen Dragsdahl er – selv om jeg under den kolde krig var vild uenig med Socialdemokratiet og Venstrefløjen – en dygtig journalist, som burde tildeles en hæderspris for sit arbejde og ikke ødelægges økonomisk og socialt ved ikke at have noget job og ved ikke at kunne betale sagsomkostningerne. En stakkels trøst for ham er, at han som bistandsmodtager vil opnå en relativ forbedring af sin økonomi den dag han går pension.

10) Det er i denne sammenhæng helt utrolig at Bjørn Lomborg har fået tildelt statsmidler på ca. 130 mio.kr., prof. Bent Jensen mindste 10 mio.kr. og CEPOS ca. 5 mio.kr. i årligt skatteunddragelse til deres virke, der i korthed går ud på at miskreditere Socialdemokratiet, Venstrefløjen og alle NGO’er.

11) Journalist Jørgen Dragsdahl burde tildeles et æres professorat ved et universitet eller ansættes af Efterretningstjenesten til vurdering af international nedrustning og regionale konflikter. Journalistik og efterretningsvirksomhed er nært beslægtede discipliner.

12) Det er en oplagt for en eller flere phd-studerende at skrive phd-afhandlinger om journalist Jørgen Dragsdahl journalistiske virke og betydning for fodnotepolitikken under den kolde krig. Det vil være et scoop for en phd-studerende med en sådan afhandling.

13) Journalist Jørgen Dragsdahl er en dygtig journalist og en historisk personlighed, som man bør vise agtelse og respekt for sit mod til at stå op imod den borgerlige nomenklatur, når den er værst.

14) Det er mit indtryk, at Information har været noget tilbageholdende med at forsvare Jørgen Dragsdahl. Hvorvidt dette stammer angst for oplagstallet, angst for at blive hudflettet af de store nyhedsmedier eller et gammelt nag journalisterne imellem ved jeg ikke. Imidlertid har Information annonceret, at de nu vil tage fat på retssagen. Jeg glæder mig til at læse om dette.

Der er selvfølgelig nogle løse ender i disse 14 hurtigt nedskrevne punkter, som ved tid og lejlighed kan uddybes af mig selv eller andre på Informations blog eller i selve Information.

Heinrich R. Jørgensen

Klaus Flemløse,

dine 14 punkter er forbilledligt klar og skarpt tegnet op. Man tak for listen...

Heinrich R. Jørgensen

* Mange tak for listen...

Hans Jørgen Lassen

Klaus skriver:

Imidlertid har Information annonceret, at de nu vil tage fat på retssagen.

Har Information virkelig annonceret det?

Jamen, så må man da håbe, at de har kvalificerede medarbejdere til det projekt.

Hans Jørgen Lassen

Hvis man synes (hvad jeg gør), at diskussionen til tider her er en anelse under lavmålet, så skulle man tage at sammenligne med den tilsvarende diskussion på Politiken, altså om samme tema, denne retssag.

Det er simpelthen pøbelagtigt på Politiken. Fy for satan, det er grimt.

I sammenligning er det her jo nærmest en høflig konversation.

Hvis I vil chokeres, så se:

http://blog.politiken.dk/engelbreth/2010/07/03/opfordring-st%c3%b8ttekom...

Heinrich R. Jørgensen

"Pøbelagtigt" er vist det rette ord, og ligeså "fy for satan".

Det er utroligt, at niveauet får lov til at være så lavt på Politikens debatsider. Det er vel næppe avisens kernelæsere, der står for hovedparten af de mange underlødige kommentarer...

Det er jo lige før at man bliver helt glad ved tanken over, at de højrerabiate tågehorn der huserer på Dagbladet Informations debatsider, gennemgående har større begavelse, viden og talent, end det ynkelige niveau der gælder for Politiken. Nogle gange bliver der jo iblandt alle råberierne og smæderierne jo fra tid til anden fremsat både begavede og fornuftige kommentarer.

Måske det er på sin plads at anerkende, at den ofte udskældte debatvært på disse sider, måske lykkedes ganske godt med at sætte en linje, så det og de mest rabiate bliver sorteret fra, samtidigt med at der er et betydeligt spillerum til at diskutere rimeligt frit?

Hermed gjort. Kudos til Espen Fyhrie, for at niveauet på disse får lov til at blive så lavt som det ses hos Politiken, og kudos til de mange debattører på dette site, der sørger for at helt anderledes og usammenligneligt niveau.

Max Andersen

Hans Jørgen:

Som de fleste, har jeg ikke haft domsskriftet i hånden, og har derfor måttet støtte mig til diverse mediers videregivelse af sagen, bla. Berlingske hvori Bent Jensen udtaler:

"- Jeg betragter præmisserne i dommerens mundtlige tilkendegivelse som fejlagtige og er overbevist om, at jeg vil vinde en appelsag, siger Bent Jensen.

Han ønsker ikke at uddybe, hvad der konkret giver ham tro på en sejr i en ankesag, men retter i stedet en barsk kritik af dommer ved Retten i Svendborg Mette Langborg.

- Dommen er afsagt af jurister, og de kender ingenting til kildekritik, siger Bent Jensen.."

http://www.berlingske.dk/danmark/bent-jensen-vil-anke-dom-i-dragsdahl-sag

Svend Ove Gade skriver i JP:

"Ingen jordiske skabninger, end ikke de ophøjede skikkelser på en dommerbænk, kan frigøre sig fra deres sympatier og fordomme. I dette tilfælde havde dommeren allerede besluttet sig to dage før, retssagen var slut. Altså en slags kafkask verden, hvor den uskyldige skal være skyldig. Når dommeren ydermere følte sig kaldet til at belære en af Danmarks dygtigste historikere om kildekritikkens væsen og til at lade omfanget af hans forskningsmæssige ytringsfrihed bero på valget af medie, dvs. udelukkelse af noget så profant som en avis, kunne ingen være i tvivl om, at her havde man at gøre med en virkelig forbryder."

"Uanset hvad landsretten måtte finde frem til, bør fodnotepolitikkens medløbere og intellektuelle fantaster a la Dragsdahl gøre sig klart, at domstolene modsat frie historiske forskere - i den udstrækning dommerne ikke stiller sig i vejen - er ude af stand til at finde frem til den historiske sandhed"

http://jp.dk/opinion/klumme/article2068914.ece

Du kender utvivlsomt betydeligt mere til jura end jeg gør, Hans Jørgen, men jeg mener ikke at jura er tilstrækkelig til at dække det principielle i denne sag.

Og så kan jeg ærligt talt ikke rigtig se med hvilket formål Bent Jensen skulle have opfundet beskyldningerne mod Dragsdahl.

Iøvrigt har BJ lige skiftet sin hidtige advokat ud med Károly Németh.

Max Andersen

Heinrich:

Jeg takker for de pæne, omend nedladende, ord, men hvorfor ser du splinten i din meddebattørs øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?

Heinrich R. Jørgensen

Max,

du var faktisk en af de jeg gerne ville betænke med pæne ord, når du skriver noget fornuftigt og læseværdigt. Og det lykkedes dig ganske ofte, selv om jeg sædvanligvis bevidst undlader at give dig credit for det.

Jeg forstår blot ikke, hvorfor en talentfuld debattør som dig, uafladeligt føler behov for at indflette forhånelser om venstrefløjens multikultiomfavnelser og hvad du ellers har på dit repertoire af standardparoler, når evner kunne sagtens kunne bære, at du undlod den slags barnagtigheder.

Der er andre debattører på dette forum, der har indledt deres karriere som ideologiske tågehorn med trang til defamering, som undervejs har fået vristet sig fri af parolerne, standardsvarene og hånlighederne, og er blevet aldeles læseværdige debattører, der har fundet deres egne personlige, gennemtænkte og nuancerede holdninger,

Så hvorfor ikke også dig?

PS: Jo, jeg er ofte spydig, flabet, nedladende og meget andet skidt. Det er næppe altid kønt at kigge på, men det nytter jo ikke at opføre sig som en flinkeskoleelev hele tiden.

Max Andersen

Heinrich:

Jeg må lige have klargjort: er du moderator her på debatten? I afkræftende fald, hvorfor f..... bruger du så, så meget energi på at kvalitets- og moralbedømme andre personers indlæg?

Heinrich R. Jørgensen

Max,

jeg er ikke moderator på disse sider. Tjah, bruger jeg virkelig så megen tid på at bedømme andres indlæg? Jo, måske, jeg læser langt det meste der skrives på disse sider, og forholder mig som også til det skrevne -- også de mange kommentarer, jeg ikke kommenterer. At forholde sig til, er jo også ofte at bedømme det skrevne, motiverne til det, og meget andet.

Når dine skriverier bevæger sig ind i det skingre toneleje -- og det gør de jo tit -- kan man jo også anse det for være en bedømmelse (eller rettere: fordømmelse) af kvaliteten og moralen ved andre personer og deres holdninger.

Hvad er problemet i at have en mening om andres holdninger, og at forsøge at danne sig et billede af hvad andre mener? Alternativet er jo blot at slå folk i hartkorn, f.eks. at alle de der mener noget andet, er nogle idioter -- og den tilgang synes jeg er lidt vel afstumpet, omend den desværre nyder en vis popularitet.

Lene Timmermann

Tak, Heinrich Jørgensen - du fortjener bestemt også en cadeau ;-)

Heinrich R. Jørgensen

Tak Lene,

selv om jeg ikke helt forstår for hvad, og om der evt. er lidt drilleri med billedet. Hører jeg i din optik selv til blandt de "højrerabiate tågehorn", eller noget i den stil? ;-)

Sven Karlsen

For lige igen at tage fat i tanken om en gruppe, der samler ind for at støtte Bent Jensen, så må man jo håbe at SKAT er vågne i denne sammenhæng, eftersom ethvert støttebeløb må antages at være skattepligtig indtægt for BJ.

Hans Jørgen Lassen

Max,

jeg har heller ikke læst dommen endnu, men jeg har bestilt den.

Derimod har jeg læst tilkendegivelsen af 7. maj, og jeg kan forsikre dig for, at den indeholder ingen politiske præmisser.

Hvis vi nu først tager det om kildekritikken. I pressen er det fremstillet, som om retten vil "belære en af Danmarks dygtigste historikere om kildekritikkens væsen" (Gade) .

Tværtimod skriver dommerne, at det må forudsættes, at han "har en viden om den særlige kildekritiske indgangsvinkel, der skal anvendes ..." (s. 3). De anerkender altså hans faglige kapacitet, belærer ham sgu ikke.

Men hans kvalifikationer kommer ham uheldigvis til skade. Han er netop ikke en amatør, der ikke forstår at læse en tekst, og det betyder, at han ikke har været i god tro i sine udtalelser (hvad han bestemt heller ikke har):

"Under hensyn hertil har Bent Jensen ikke godtjgort at være i god tro eller haft føje til at anse sigtelserne for sande, jf. straffelovens § 269, stk. 1, 2. led og stk. 2."

Så Sven Gade, du, og store dele af pressen har fuldstændig misforstået dette med kildekritikken, men revet stumper ud af sammenhængen, og jeg har faktisk heller ikke selv studeret det her ordentlig før nu.

Hans Jørgen Lassen

Max,

vi fortsætter. Så påberåber du dig en udtalelse af Bent Jensen selv i Berlingske. Helt ærligt, hvad manden selv siger, kan man sgu da ikke bruge til noget. Det er cirka lige så meget værd, som når en dømt morder insisterer på, at han er uskyldig.

Sven Gade:

Ingen jordiske skabninger, end ikke de ophøjede skikkelser på en dommerbænk, kan frigøre sig fra deres sympatier og fordomme.

Det er en generel bemærkning uden værdi, og den er alt for stærk i sin karakter. Hvis man tog den helt alvorligt, ville enhver dom kunne karakteriseres som invalid af denne grund.

I stedet måtte Gade påvise konkret, hvor dommerne ræsonnerer forkert. Det gør han ikke. Han kan ikke sætte fingeren på ét eneste punkt i deres ræsonnementer, og sige: det her holder ikke af den og den grund. Generelle betragtninger som denne her er værdiløse.

I dette tilfælde havde dommeren allerede besluttet sig to dage før, retssagen var slut.

Det passer simpelthen ikke. Det er en forkert gengivelse af forløbet eller en misforståelse, desværre en udbredt misforståelse.

Om onsdagen, den 5. maj, meddelte retten, at der ville komme en tilkendegivelse fredag den 7. kl. 13.

Da oplysningen om tidspunktet blev givet, resterede der endnu blandt andet en vidneafhøring. Det gjorde der ikke, da tilkendegivelsen blev fremsat fredag kl. 13; da var sagen afsluttet.

Så det er lodret forkert, at der blev afsagt dom to dage, før sagens afslutning. Der blev givet meddelelse om et tidspunkt, ikke mere og ikke andet.

Hans Jørgen Lassen

Gade taler yderligere om

en slags kafkask verden

Manden kan sgu heller ikke sine klassikere. Pointen, en af de allermest centrale, i "Processen" er, at Josef K. aldrig får at vide, hvad han er anklaget for, og derfor kan han ikke forsvare sig.

I nærværende sag er det klokkeklart, hvad Jensen er anklaget for, og han har, i modsætning til Josef K. haft alle muligheder for at forsvare sig. At han så alligevel ikke var i stand til det, viser, at han aldrig skulle have udbredt disse beskyldninger mod Dragsdahl, eller med andre ord, at han er skyldig.

Hans Jørgen Lassen

Gade:

domstolene ... er ude af stand til at finde frem til den historiske sandhed

Han har da misforstået alt, den mand. Domstolens opgave i denne sammenhæng var ikke at finde frem til "den historiske sandhed".

Domstolens opgave var at vurdere, om Bent Jensen kunne bevise sine påstande. Og ikke en skid andet. Det kunne han så ikke, og det har domstolen utvivlsomt ret i. Gade forsøger da heller ikke at vise det modsatte.

Max, det er godt nok nogle underlødige kilder, du forlader dig på.

Hans Jørgen Lassen

PS. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om dommeren i den mundtlige fremlæggelse af tilkendegivelsen har formuleret sig en smule uheldigt vedrørende det der med kildekritikken. I den skriftlige version er der imidlertid intet at komme efter.

Tak til Hans Jørgen for den grundige gennemgang.

Det er mig en kilde til stadig undren, at tågehornene (Gade et al.) ikke beskæftiger sig lidt emre med realia.

"emre" ... tsk, tsk, tsk.

mere, skulle der stå. Mea culpa.

Hans Jørgen Lassen

Jeg har i øvrigt fået en forklaring fra Dahlin på de næsten 300.000. Han havde oven i de idømte 200.000 tillagt procesrenten, som er ganske betydelig, da sagen jo har strakt sig over mere end tre år, og renten begynder at løbe fra sagens anlæg.

Det kunne han sgu godt have skrevet straks.

Hans Jørgen Lassen

Men det er jo ikke desto mindre forkert, når Dahlin skriver, at tortgodtgørelsen var på næsten 300.000.

Tortgodtgørelsen, som Bent Jensen blev idømt, var på 200.000.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"De anerkender altså hans faglige kapacitet, belærer ham sgu ikke."

Det er netop, hvad dommerne mente -- det var ikke en faglig kritik. Tværtimod, at hans faglige erfaringer med kildekritik umuliggjorde muligheden for at BJ kunne have været i god tro.

Heinrich R. Jørgensen

Sven Ove Gade viser tydeligt, at han har ståsted i en journalistisk tradition, hvor horrible og usande påstande kan fremsættes

Sven Ove Gade var administrerende chefredaktør på EkstraBladet i de år hvor EkstraBladet fremturede med anklager mod Jørgen Dragsdahl, om at denne havde været spion, KGB agent og meget. Det ledte til, at EkstraBladet i 1994 indgik et forlig, umiddelbart førend de ville have tabt den anlagte injurie-sag mod dem.

Af forligsteksten fremgik det:
"De sagsøgte beklager uforbeholdent over for sagsøgeren de i Ekstra Bladet’s artikler i årene 1992 og 1993 fremsatte udtalelser om redaktør Jørgen Dragsdahl, som i de nævnte artikler blev beskyldt for at have været spion respektive agent for KGB, for at have modtaget betaling fra KGB, samt for at have medvirket til spredning af disinformation for Sovjetunionen."

Underskriver heraf var bl.a. Sven Ove Gade.

Sven Ove Gade har tydeligvis ikke lært meget af sine erfaringer, siden har nu mange år efter fremturer med indirekte støtte til de samme anklager rettet mod Jørgen Dragsdahl, og heller ikke denne gang har skyggen af dokumentation for sine påstande. Påstande, der i denne ombæring tilmed kan afvises som decideret fejlagtige og usande, som HJL har demonstreret til fulde.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"Det kunne han sgu godt have skrevet straks."

Ja, bestemt -- det er noget sjusk.

Men det er nu heller ikke for opvakt af hverken du eller jeg, ikke at få den indskydelse, at der skulle tillægges procesrenter, som i dette tilfælde ville være et betragteligt beløb, og at dette beløb også burde være en del af det udbetalte beløb.

Hans Jørgen Lassen

Heinrich, nu skrev Dahlin jo selv sådan:

næsten 300.000 kroner i tortgodtgørelse

Så må man jo gå ud fra, at manden mener, hvad han skriver.

Hans Jørgen Lassen

I øvrigt er det en helt forrykt antagelse, som imidlertid tilsyneladende trives glimrende, at retten skulle have været forudindtaget og partisk, af politiske grunde.

Jurister er gennemgående absolut ikke venstreorienterede, men snarere konservative og autoritetstro. Naturligvis findes der undtagelser (f.eks. mig).

Dommere generelt er muligvis endnu mere konservative end jurister i almindelighed, men også her gives der naturligvis undtagelser. Men de indgår jo altså i magtapparatet, og en ikke ringe del af deres arbejde/funktion består i at opretholde det.

Så for at den der forrykte antagelse om forudindtagethed og partiskhed skulle kunne opretholdes, så måtte man påvise, at disse tre dommere i Svendborg, alle tre, i modsætning til næsten alle andre dommere ikke hælder til højre, men er ræverøde.

Det bliver nok svært at dokumentere og har sandsynligheden imod sig.

Dernæst skulle man i øvrigt så også påvise, at deres politiske holdning slår konkret igennem i dommen, hvad man selvfølgelig heller ikke kan.

En skingrende vanvittig beskyldning mod disse tre dommere, og uden noget som helst grundlag.

Men hvad skal man gøre, når man nu ikke er i stand til at fremkomme med en saglig kritik af deres dom? Ja, så må man blive usaglig, komme med personlig mistænkeliggørelse og perfiditeter, defamere dem, for nu at bruge et af Max' yndlingsudtryk.

Jeg synes, det er direkte usmageligt.

Heinrich R. Jørgensen

Enig, Hans Jørgen, der mangler et "inklusive procesrenter" for at det er sandt og forståeligt.

Ikke desto mindre kan jeg da godt ærgre mig en anelse over, ikke at have lidt mere opvakt og gættet (rigtigt) på hvordan de 200.000 kunne være blevet til næsten 300.000.

Ikke at jeg synes at avislæsning skal være gættekonkurrencer, naturligvis, men selvfølgelig indgår procesrenterne i hvad JD skal have betalt af BJ...

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"Ja, så må man blive usaglig, komme med personlig mistænkeliggørelse og perfiditeter, defamere dem"

Har Domstolsstyrelsen eller Dommerforeningen ikke indikeret noget om, at de overvejer et sagsanlæg? Godt nok ikke mod SOG, med mod BJ eller Søren Krarup, der har fremturet med de samme urigtige påstande.

Hans Jørgen Lassen

Jo, Heinrich, Lougart kommenterede i skarpe vendinger Krarups udfald, og sagde, at man ville overveje, om man skulle gå videre med sagen.

Men det gør de jo nok ikke.

Jørgen Dragsdahl har klogeligt holdt sine personlige hensigten (bortset fra den ruissiske kvinde) for sig selv. Han fik så vidt jeg erindrer i sin tid opbakning fra dele af redaktionen på Information og har fået det igen.
Det er min opfattelse, at Information som dagblad ikke er interesseret i at knytte redaktionen til Dragsdahls retssag, og i øvrrigt står redaktionen som tidligere politisk splittet (og nogle af Dragsdahls meningsfæller fra dengang er døde eller har forladt bladet).
Også Jensen og Dragsdahl må stå politisk splittede og begge har et ambivalent forhold til PET.
Derfor bliver sagen desværre ikke belyst politisk og slet ikke partipolitisk, når man, som her, sætter socialdemokraterne i bås med venstrefløjen, eftersom det historisk altid har været to modstridende parter, og fordi socialdemokraterne også i denne sag sammen med højrefløjen lige siden 40'erne har skrevet manuskriptet til PET og siden givet denne fra Besættelsestiden blakkede politienhed de meget store beføjelser, ikke mindst tilslutning i 1968, til at overvåge og registrere - just venstrefløjen.

Hans Jørgen Lassen

Per,

ja, det er et interessant spørgsmål, hvorfor Bent Jensen har et gevaldigt horn i siden på Dragsdahl. Jeg går ud fra, at det er det spørgsmål, du sigter til, når du ønsker en politisk belysning af stridighederne?

Selve retssagen kræver ikke en politisk belysning. Den er ikke afgjort på politisk grundlag, men på juridisk.

Bent Jensens hetz mod Dragsdahl har en karakter, så man godt kunne få mistanke om, at der lå noget personligt bag.

Hvad skulle ellers få en faghistoriker til at føre sig frem med vitterligt uunderbyggede beskyldninger? Hvad skulle ellers være motivet og drivkraften?

Men det er en ren gisning.

Heinrich R. Jørgensen

Per Diepgen:
"Det er min opfattelse, at Information som dagblad ikke er interesseret i at knytte redaktionen til Dragsdahls retssag, og i øvrrigt står redaktionen som tidligere politisk splittet"

Tjah, Dagbladet Information har tilknyttet Bent Falbert til sig, der sagen JD vs. EkstraBladet var sagsøgt, ligesom Sven Ove Gade. Bent Falbert var dengang ansvarlig chefredaktør for omtalte møgspreder-organ.

Indtil videre har Bent Falbert klogeligt holdt sin mund om den seneste retssag, og formodentlig er hans tilknytning til Dagbladet Information relativt løs.

Da ingen andre medier tager Jørgen Dragsdahl i forsvar, er min holdning, at det alene af den grund ville være en værdig sag, for Dagbladet Information at støtte op bag en skarp analytiker og en skarp pen, der givetvis godt kunne bruge en stabil indkomst.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"Bent Jensens hetz mod Dragsdahl har en karakter, så man godt kunne få mistanke om, at der lå noget personligt bag. "

Det foresvæver mig, at BJ havde noget med EkstraBladets injurier at gøre i 1992-1993, eksempelvis som kilde, men har ikke fundet dokumentation for at det skulle hænge sådan sammen...

I så fald ville det være tale om gammelt nag, og den slags har det med at være lidet rationelt og kønt at se på...

evert friberg

Jeg synes, at det mindste Information kunne gøre, er at genansætte Jørgen Dragsdahl. Bent Jensen er jo sikret finansiel opbakning af sine venner på JP.

Klaus Flemløse

Kære Evert Friberg

Helt enig i at Information burde ansætte Dragsdahl.

Heinrich R. Jørgensen

At Jørgen Dragsdahl nu har rettens ord på at være en forfulgt uskyldighed, skaber selvfølgelig sympati, men forhåbentligt er der ingen der ansætter Jørgen Dragsdahl pga. dårlig samvittighed eller medlidenhed. Og hvorfor skulle nogle det?

Det burde være et priviligie og et scoop, at have mulighed for at tilknytte en kapacitet som Jørgen Dragsdahl til ethvert medie, der har interesse i skarpe analyser og opvakte betragtninger. Journalister i den kaliber er der desværre langt i mellem.

Nu, retssagen er foreløbigt afsluttet med en klokkeklar kendelse, er Jørgen Dragsdahl snart klar til at påtage sig et krævende fuldtidsjob.

Max Andersen

Må jeg anbefale PET-kommisionens bind 13, side 137 og frem:

http://www.petkommissionen.dk/fileadmin/bind/pet_bind13.pdf

Hans Jørgen Lassen

Tak for henvisningen, Max. På side 138 fastslås:

"Den følgende gennemgang af det relevante kildemateriale vil vise, at forklaringen var den enkle, at PET’s ledelse efter længere tids efterforskning af Dragsdahls forbindelser til KGB vurderede, at der ikke kunne føres bevis for noget strafbart forhold."

Så jeg ved ikke, hvorfor du der mener at kunne finde belæg for din støtte til Jensen? Kommissionen og retten i Svendborg er jo tilsyneladende aldeles enige.

Hans Jørgen Lassen

Heinrich,

rent terminologisk: retten har afsagt en dom, ikke en kendelse.

I fagsproget er en dom afslutningen på en sag, mens en kendelse er en afgørelse, som retten træffer under sagens behandling. Det kan f.eks. være, om visse dokumenter skal fremlægges, om en eller anden person skal vidne, altså afgørelser om sagens gang eller forløb.

Ole Falstoft

Bent Jensen er et interessant psykologisk tilfælde.
Han er tydeligvis en person, der mener han har en mission, og som mange andre idealister før ham,
ender han - i sin iver for at få ramt på alle modstandere - med at være lige så ensidig og usaglig som han anklager sine modstandere for at være.

Max Andersen

Hans Jørgen:

Som nævnt, interesserer det juridiske aspekt mig ikke synderligt i denne sag. Hvem der kan klæbe hvilke etiketter på hvem i en retssag, har ikke den store betydning.

Det der betyder noget er, at den ekstreme venstrefløj der opererede i Danmark indtil cirka 1989 (nogle gør det stadig) mander sig op og tager ansvar for deres fordækte handlinger og antidemokratiske, totalitære sympatier.

I mine øjne er de ikke et hak bedre end diverse nazisympatisører før og under 2. verdenskrig.

Nu har jeg aldrig været politisk aktiv, men det er slet heller ikke nødvendigt for at have stødt på disse revolutionære proselytter og skrivebordsgeneraler i alle samfundslag.

Fælles for dem alle er, at det har været en konsekvensløs flirt, og de nu er gledet tilbage i samfundet som respektable bedsteborgere.

Jeg regner Dragsdahl til en af ovennævnte, og hvis du læser videre i PET-kommisionens rapport vil du også bemærke et tydeligt mønster af kontakter med KGB-officerer, tvivlsomme politiske sympatier/kontakter og "rådgivning" af politikere samt skriverier i pressen, som kun kan have været i USSRs interesse.

Det er muligt, at PET ikke har fundet "den rygende pistol" i form af en direkte, bekræftet rekruttering, pengeoverførsler etc., men man skal være endog meget naiv, hvis man ikke kan se hvor Dragsdahls politiske virke snerper henad.

Tager vi fx. Blekingegadebanden, er der kun ét medlem der har været ude og tage afstand fra sine afsporede handlinger og sympatier. Resten er tydeligvis ikke interesseret i et opgør med deres fortid. Ja, en af dem fortsætter sågar det politiske arbejde for den ekstreme venstrefløj.

Der må et opgør til med det foragtelige, landsforræderiske medløberi under den kolde krig. De involverede skal ikke have lov til at dø i synden, og det er Bent Jensens forfatterskab en af hovedårsagerne til.

Det er ganske forventeligt, at Bent Jensen får hammeren (og seglet!) her i "puderummet" på Dragsdahls hjemmebane, og måske har han også taget munden for fuld i juridisk forstand i bemeldte sag, men der er ingen tvivl om at BJ, overordnet set, har fat i den lange ende.

Hans Jørgen Lassen

Max,

hvem er det, du mener har begået landsforræderi?

Det er jo en ret alvorlig anklage, som du der, foreløbig uden adresse, fremkommer med.

Hvem har begået landsforræderi, og hvordan?

Så må vi faneme have fat i dem og bragt dem for en domstol.

Max Andersen

Hans Jørgen:

Som nævnt flere gange, er mit ærinde ikke at slæbe folk for en dommer, men derimod at afkræve selverkendelse, og gerne en undskyldning for deres intellektuelle forræderi imod oplysningen og de grundlæggende frihedsrettigheder.

Må jeg anbefale dig at læse Peter Øvig Knudsens to bøger om Blekingegadebanden, og Bent Jensens "Stalinismens Fascination og danske venstreintellektuelle" samt "Gulag og Glemsel".

Alle tre bøger giver et glimrende billede af den ideologiske kynisme og selektive blindhed der herskede, og hersker, på den yderste venstrefløj.

Det kan simpelthen ikke passe, at Ole Sohn og Bo Weymann er de eneste med tilknytning til DKP, KAP, SAP, KAK, KUF, VS etc. som offentligt har kunnet mande sig op til at erkende deres intellektuelle vildfarelser og beredvillighed til afmontere demokratiet med vold.

Hans Jørgen Lassen

Max,
lige et enkelt spørgsmål: er du katolik?

Max Andersen

Hans Jørgen:

Er ikke religiøs, men tror bestemt på at det kan være sundt, både for individ og samfund, at bekende sine synder. Det er artige ting der er foregået på den ekstreme venstrefløj gennem tiden, og jeg savner i dén grad afstandtagen fra de involverede.

Tillad mig at anbefale følgende link til yderligere oplysning:

http://www.petkommissionen.dk/fileadmin/bind/pet_bind9.pdf

Det er en ordentlig moppedreng, men yderst informativ.

Sider