Baggrund
Læsetid: 4 min.

EU's asylsystem bryder sammen

Grækenlands asylsystem er kollapset. Men det er kun symptomet på et europæisk system i krise. Om en flygtning kan få ophold i EU afhænger nu ikke af risikoen for forfølgelse i hjemlandet, men af hvor i Europa flygtningen søger asyl
Grækenlands asylsystem er kollapset. Men det er kun symptomet på et europæisk system  i krise. Om en flygtning kan få ophold i EU afhænger nu ikke af risikoen for forfølgelse  i hjemlandet, men af hvor i Europa flygtningen søger asyl
Indland
19. juli 2010

Det står så slemt til i det græske asylsystem, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en række sager nu kræver udsendelser til landet stoppet. Flere lande har allerede rettet ind, og i sidste uge blokerede domstolen for tre udvisninger af asylansøgere fra Danmark. De skulle ellers efter de fælles europæiske regler have deres sag behandlet i Grækenland.

Det græske system kan ifølge talrige rapporter fra både EU og menneskerettighedsgrupper slet ikke leve op til helt basale rettigheder, som ansøgerne har krav på.

»Det græske asylsystem er brudt sammen. Det lever på ingen måder op til de krav, som de er forpligtet til,« siger Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Grækenland fik sidste år over 20.000 asylansøgninger, men har kun kapacitet til at indkvartere 811 ansøgere. Samtidigt melder rapporter om vilkårlige fængslinger, politivold og manglende adgang til tolke og advokater. Det mest problematiske er dog, at asylsagerne ikke behandles efter reglerne, hvilket betyder, at flygtninge sendes hjem, selv om de har krav på asyl.

»Grækenland har et asylsystem, der i praksis ikke fungerer. Det er dybt mangelfuldt, og mange ender med at blive udvist uden en reel behandling,« siger Thomas Gammeltoft-Hansen, der forsker i EU's asylpolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Asyllotteriet

Men den tilspidsede situation i Grækenland er blot et symptom på et europæisk system i krise. Baggrunden for Grækenlands problemer er, at landet modtager en markant større andel af ansøgere end andre europæiske lande. Mens Danmark behandlede 1.725 ansøgninger i 2008, søgte 30.915 flygtninge asyl i Grækenland samme år.

»Byrden mellem de europæiske lande er så ulige fordelt, at systemet er ved at falde fra hinanden. Landene i randområderne bliver fristet til at gøre ting, der strider direkte mod konventionen. Det er helt uacceptabelt,« siger Andreas Kamm.

Ifølge Dublin-konventionen skal en asylsag afgøres i det land, hvor flygtningen ankommer første gang. Systemet bygger på, at alle medlemslande overholder en række minimumstandarder, så flygtninge er garanteret en nogenlunde ens behandling, uanset hvilket EU-land de ender i. Sådan fungerer det bare langt fra i praksis, og anerkendelsesprocenterne varierer voldsomt fra land til land. Flygtninge fra Somalia anerkendes eksempelvis i 93 procent af tilfældene i Tyskland, mens Spanien kun giver ophold til syv procent og Grækenland 0 procent af de somaliske asylansøgere.

Lignende mønstre kan konstateres for irakere, iranere og afghanere, og ifølge Bjarte Vandvik, generalsekretær i den europæiske samling af flygtningeorganisationer ECRE, skal ...

fortsættes side 2-3

... domstolens beslutning om at stoppe for udsendelser til Grækenland ses i det lys.

»Det er en direkte juridisk kritik af Dublin-systemet, der forudsætter, at flygtninge bliver behandlet lige i EU,« siger han og suppleres af Thomas Gammeltoft-Hansen:

»Det er nærmere et asyllotteri end et asylsystem. Dine chancer for at få asyl afhænger mere af, hvilket EU-land du ankommer til end dit egentlige behov for asyl efter konventionerne,« siger han.

Ulydighed

Den uligt fordelte byrde betyder ifølge Andreas Kamm, at landene i Europas randområder ikke har noget incitament til at overholde minimumsstandarderne.

»Grækenland har ingen interesse i at overholde reglerne, når det kun resulterer i, at de skal påtage sig en uhørt stor byrde. Og nu hvor de også er økonomisk i knæ, har jeg ingen illusioner om, at det kommer til at fungere,« siger han.

Flygtningene kender i de fleste tilfælde til det græske system, og Grækenland er ikke en populær slutdestination blandt især de store flygtningegrupper fra Irak og Afghanistan. Ifølge Hemmes Battjes, der er professor i asylret ved Vrije Universiteit i Amsterdam, kan det ulige system føre til, at man slækker på kontrollen i grænselandene, lader flygtningene passere, og dermed flytter ansvaret for sagsbehandling længere nordpå.

»Systemet fungerer jo kun, hvis grænsevagterne registrerer fingeraftrykkene i databasesystemet. Men det er muligt, at grækerne i en række tilfælde bare vil lade være med at gøre det,« siger han og påpeger, at det tidligere er sket på Malta.

Nyt system er krævet

Et nyt system har været diskuteret i EU i årevis, men landene er ikke kommet særlig langt. De sydlige lande har været meget kritiske over for det store ansvar, de er blevet pålagt, men de lande, der ligger længere væk fra de ydre grænser, har ikke villet påtage sig mere.

»Det illustrerer en stor grad af mangel på solidaritet mellem de europæiske lande. Der er ikke noget sammenhold internt i Europa om at håndtere det her problem. Men det er en nødvendighed, for ellers falder det helt fra hinanden,« siger Andreas Kamm.

760 flygtninge har lagt sag an ved menneskerettighedsdomstolen i protest mod at blive deporteret til Grækenland, der foreløbigt har krævet stop for 500 udvisninger til landet i år. Den første principielle sag starter til september og forventes afgjort om et halvt år. Indtil det sker, har Danmark ifølge integrationsminister Birthe Rønn Hornbech tænkt sig at forsætte med at forsøge at udvise til Grækenland.

På lang sigt skal der dog helt nye regler til for at løse problemet, mener Hemme Battjes:

»Det er meget presserende, at EU finder et nyt system. Både af menneskeretslige og politiske grunde. Det er en skændsel, hvis domstolen konkluderer, at man ikke kan sende flygtninge tilbage til Grækenland, fordi man ikke kan garantere bare et helt basalt minimumniveau,« siger han.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jesper Ørsted

Det er en fuldstændig korrekt observation at der på lang sigt skal helt nye regler til for at løse problemet. Problemet er, at bekvemmeligehedsflygtninge fra den tredie verden bare skal sige det magiske ord "asyl" for at få lov til at blive. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (ERMK) kan opsiges helt eller delvis med 6 måneders varsel, efter de første 5 års efter underskrivelsen af traktaten er gået. ERMK skal helt sikkert revideres så vi kan hjælpe de fremmede til, hurtigt og sikkert, at blive genforenet med deres elskede hjemlande.

Ole Falstoft

Den manglende solidaritet mellem landene er pinlig og til skade for asylansøgerne og landene selv.
Den eneste holdbare udvej er fælles europæiske regler. Lad ikke paranoiaen få overtaget som hos de to forrige herrer.

Søren Ferling

Overskriften er noget 'overdue'.

Allerede i 1992 udtalte den norske FN Flygtningehøjkommisær Thorvald Stoltenberg fra Generalforsamlingens talerstol: 'Under fem procent af denne verdens asylsøgere er flygtninge i Flygtningekonventionens forstand og medmindre dette misbrug af asylreglerne til at opnå indvandring bliver standset, vil asylsystemet bryde sammen til stor skade for de reelt forfulgte'. (citeret efter hukommmelsen).

De skyldige er indvandringstilhængerne, venstrefløjen og arbejdsgiverne, som i årtier har vendt det blinde øje til misbruget for at holde indvandringen oppe på et højt niveau - og det gør de, fordi det kan fremme deres partikulære interesser på fællesskabets bekostning.

En helt anden ting i den her forbindelse er at det da er ved at være på høje tid at det går op for 'offentligheden' at asylpresset vokser og vil fortsætte med at vokse hurtigere og hurtigere og at den gamle måde at forholde sig til asylsøgere på derfor under ingen omstændigheder kan opretholdes.

Vi har allerede i adskillige år, som Stoltenberg var inde på, 'klaret' misforholdene ved at tildele asyl sådan lidt efter gehør og politiske vinde, idet vi umuligt kan skaffe os sikker viden om asylansøgernes reelle forhold og de allerfleste af indlysende grunde er helt uinteresserede i at medvirke til nogen opklaring.

Problemerne kan umuligt løses så længe tildeling af asylstatus, for ansøgerne giver en velstandstigning, der svarer til at en dansker vandt 10-100 mill. i Lotto.

Med al respekt er det noget vrøvl, Søren Ferling skriver, uanset om Stoltenberg er korrekt citeret eller ej. Danmark anvender p.t. den snævrest mulige fortolkning af flygtningebegrebet og ser sig alligevel – meget imod regeringens vilje må man gå ud fra – nødsaget til at anerkende cirka 50% af de mennesker, som søger om asyl i Danmark.

Og hvad angår de øvrige 50%, så er de langt fra alle sammen ”bekvemmelighedsflygtninge”, ”falske flygtninge”, ”økonomiske flygtninge” eller hvad man nu ellers kan finde på at kalde det. Mange af dem – formentlig hovedparten – er i stedet krigsflygtninge og dermed ikke omfattet af konventionen fra 1951.

Men det betyder jo ikke, at de ikke er reelle flygtninge, eller at de primært har forladt deres hjem for at ”vinde i lotto”. Den påstand hører man ustandselig fremfør i den danske debat af mere eller mindre paranoide personer, der tror, at alle andre kun er ude på at stjæle deres sukkermad.

Men den modbevises ret åbenlyst af den virkelighed, at flygtninge ikke kommer fra de fattigste lande men derimod fra de mest urolige lande. Dette er ikke det samme som, at Europa kan eller skal huse alverdens krigsflygtninge. Men en blot minimalt saglig debat om emnet forudsætter, at man erkender virkeligheden i stedet for at debattere ud fra et stærkt farvet (eller måske snarere sort-hvidt) billede af den, som 3 af de hidtidige 4 debattører i denne tråd alle gør.

Lars R. Hansen

Angående et EU-asylregime - hvis asylpolitikken harmoniseres i et solidarisk EU-system ville det nødvendigvis ikke betyde, at Danmark skulle modtage flere asylanter og bestemt ikke at det ville blive lettere at opnå asyl - Danmark ligger allerede i den absolutte høje ende når det gælder anerkendelsesprocenter.

Det må regnes som sandsynligt, at et EU-asylregime ikke vil blive bestemt af de få lande, heriblandt Danmark, med højeste anerkendelsesprocenter, men i et kompromi mellem de store EU-lande - Tyskland, Frankrig og UK - og deres anerkendelsesprocenter ligger under EU-gns. og langt under de danske anerkendelsesprocenter.

Lars Hansen:

"Danmark anvender p.t. den snævrest mulige fortolkning af flygtningebegrebet"

Det mener jeg nu ikke - der er rig mulighed for at indsnævre asylbegrebet yderligere - og dermed få lavere danske anerkendelsesprocenter uden åbenlyst at bryde konventionen.

Den i europæisk sammenhæng ganske høje danske anerkendelsesprocent bør i hvert fald kunne forvaltes ned på svensk niveau uden større vanskeligheder.

Dertil kunne Danmark træde ud af den lille kreds af lande som modtager kvoteflygtninge - og dermed slippe for 500 asylanter (plus disses familiesammenføringer) årligt.

Peter Hansen

Tankegangen er helt forfejlet, det kan da aldrig handle om at UNDGÅ at hjælpe folk i nød, tværtimod.

Lars R. Hansen

Peter Hansen,

Det har du selvfølgelig grundlæggende ret i - men vi løser næppe verdens problemer med den nuværende folkevandring mod nord - problemerne bør løses der hvor de er - det kan vi så forsøge at hjælpe med.

Politisk asyl var ikke tænkt som interkontinental folkevandring - der omskaber og destabilisere modtagerlandene - men for et håndterbart antal dissidenter.

Jannik Thorsen

@Lars Hansen

"Med al respekt er det noget vrøvl, Søren Ferling skriver, uanset om Stoltenberg er korrekt citeret eller ej. Danmark anvender p.t. den snævrest mulige fortolkning af flygtningebegrebet og ser sig alligevel – meget imod regeringens vilje må man gå ud fra – nødsaget til at anerkende cirka 50% af de mennesker, som søger om asyl i Danmark."

Nej det er ikke noget vrøvl. Menneskesmuglere og diverse asyleksperter kender lovgivningen og alle smutvejene til fingerspidserne. Asylanterne ved hvad de skal sige, og hvilken information de skal udelade, for at kunne få asyl . De har desuden også ret godt tjek på hvilke lande som tilbyder de bedste velfærdsydelser, og derfor er disse lande også de mest populære.

Sverige modtager mange gange flere asylansøgere, og godkender selvfølgelig også langt flere and Danmark, derfor er landet langt mere populært. Det rygtes hurtigt hvor opholdstilladelse er lettest at få.

Asylanterne har også godt styr på hvilke lande som modtagerlandene har udråbt til krigsramte nationer. Fx, Afghanistan og Irak. Årsagen til at der kommer langt flere asylansøgere fra mellemøsten, er at Europa er tættere på, og at det koster penge at blive fragtet til det forjættede land. Det har mange færre afrikanere råd til.

Og jo, de ankommer pga. de økonomiske gevinster der er ved at tage til nordvesteuropa, og det faktum at der allerede er etableret kolonier i de pågældende lande.

"Men en blot minimalt saglig debat om emnet forudsætter, at man erkender virkeligheden i stedet for at debattere ud fra et stærkt farvet (eller måske snarere sort-hvidt) billede af den, som 3 af de hidtidige 4 debattører i denne tråd alle gør."

Du debatterer vist selv ud fra et stærkt farvet og virkeligheds benægtende verdensbillede. Men virkeligheden passer meget dårligt til din teori om at hele banden er reelle krigsflygtninge. Intet kunne være fjernere fra virkeligheden.
Du vil åbenbart ikke erkende at mennesker ofte er drevet af økonomiske incitamenter. Særligt når det drejer sig om asyl.

Hvor naiv har man lov til at være? Vågn op, vi befinder os i 2010, ikke 1980.

Søren Ferling

@ Lars Hansen

Danmark anvender p.t. den snævrest mulige fortolkning af flygtningebegrebet

Selvfølgelig gør vi da ikke det. Det ville EU aldrig tillade. Deres overlevelse afhænger af at få ødelagt demokratiet med indvandring.

Ved du, hvor mange asylansøgninger Japan får og imødekommer ?

Danmark anvender p.t. den snævrest mulige fortolkning af flygtningebegrebet og ser sig alligevel – meget imod regeringens vilje må man gå ud fra – nødsaget til at anerkende cirka 50% af de mennesker, som søger om asyl i Danmark.

Det viser ikke noget, for reglerne er sådan at vi skal bevise eller sandsynliggøre at ansøgerne ikke er forfulgt - og omvendt bevisførelse er som bekendt tæt på umulig. Det er derfor ansøgerne er så usamarbejdsvillige og f.eks. næsten allesammen skaffer sig af med alle former for identifikation, før de henvender sig til politiet i f.eks. lufthavnen.

De skal bare være så genstridige som vel muligt, så ender det med et statsborgerskab.

Men det betyder jo ikke, at de ikke er reelle flygtninge, eller at de primært har forladt deres hjem for at ”vinde i lotto”.

Jo, det gør det - der er altid krige i adskillige lande og krig kan derfor af indlysende grunde ikke være asylbegrundelse - ligesom fattigdom ikke kan.

Springer usaglige personangreb over...

Men den modbevises ret åbenlyst af den virkelighed, at flygtninge ikke kommer fra de fattigste lande men derimod fra de mest urolige lande.

Ja, fordi dem fra de lande ved at de har god chance for at få asyl. Generelt er et de bedst stillede mennesker eller de særligt kriminelle, der 'flygter', for de har midlerne til det. De rigtigt fattige ser vi ikke noget til og vi bruger alle ressourcerne på at forgylde de i forvejen bedst stillede og ignorerer de reelt nødstedte.

Det sker, fordi der er så mange, der tjener så mange penge på indvandringen og har andre fordele af den.

Jeg er bange for at du har din viden fra propagandamateriale fra dem, der isoleret set har fordel af indvandringen.
_________________________________________________

@ Lars Hansen

Angående et EU-asylregime - hvis asylpolitikken harmoniseres i et solidarisk EU-system ville det nødvendigvis ikke betyde, at Danmark skulle modtage flere asylanter og bestemt ikke at det ville blive lettere at opnå asyl - Danmark ligger allerede i den absolutte høje ende når det gælder anerkendelsesprocenter.

Jeg mener man må se mere langsigtet på det. Sagen er at EU har planer om at oversvømme Europa med indvandrere - allerede for over ti år siden fablede bureaukraterne om at hastigheden burde sættes op med en faktor ti til tolv og nogle sagde tyve - og det seneste er at de har oprettet jobcentre i bl.a. Mali for at skaffe 55 mill. afrikanske 'arbejdskraftindvandrere' over de kommende årtier.
_________________________________________________

@ Peter Hansen

Tankegangen er helt forfejlet, det kan da aldrig handle om at UNDGÅ at hjælpe folk i nød, tværtimod.

At modtage flygtninge handler kun om 'at hjælpe', hvis man ser på asylansøgerne med tunnelsyn.

I alle andre og mere realistiske perspektiver og for alle andre mennesker er fænomenet dybt skadeligt og menneskefjendsk.

Vi vil gennem det næste halve århundrede stå overfor i størrelsesordenen 2 mia. mennesker fra ulandene, der vil gørte absolut hvad som helst for at komme ind i vores lande.

Der er tale om en folkevandring og det er lig med massemord.

Det er altså på høje tid at også de ikke så tænksomme og de ligeglade får gjort sig klart at man ikke er et godt menneske, hvis man går ind for indvandring - man er medløber på det mest menneskefjendske projekt siden Det tredje Rige og Sovjet.