Nyhed
Læsetid: 3 min.

Udviste romaer vil lægge sag an mod den danske stat

23 udviste romaer vil lægge sag an mod Danmark. Og de har en rigtig god sag, vurderer eksperter. Vinder de, er det anden gang på få år, at Danmark ikke lever op til EU's opholdsdirektiv
23 udviste romaer vil lægge sag an mod Danmark. Og de har en rigtig god sag, vurderer eksperter. Vinder de, er det anden gang på få år, at Danmark ikke lever op til EU's opholdsdirektiv
Indland
6. august 2010

Den danske stat kan se frem til et sagsanlæg fra de 23 rumænske romaer, der blev udvist den 7. juli og sendt tilbage til Rumænien, fordi de havde sovet i et nedlagt postværksted i Njalsgade på Amager eller camperet ulovligt på Amager Fælled.

»Vi planlægger et sagsanlæg på vegne af romaerne mod de danske myndigheder for uberettiget udvisning. Vi er i stadig i gang med at vurdere sagen og indsamle oplysninger, men vi forventer at rejse påstand om, at udvisningerne var i strid med både dansk lov og EU-lov,« oplyser Robert Kushen, direktør i European Roma Rights Center (ERRC), et internationalt romarettighedscenter med base i den ungarske hovedstad Budapest.

Det EU-støttede center har til formål at overvåge romaernes menneskerettighedssituation i Europa og lægge sag an i tilfælde af mistanke om krænkelser. Tilknyttet centret er et team af internationale advokater, der har fulgt den danske udvisningssag nøje. Centret har bl.a. haft en juridisk medarbejder i Rumænien for at interviewe de 23 udviste romaer. Det er på baggrund af interviewene og en gennemgang af sagens dokumenter, at centret nu har besluttet at lægge sag an på vegne af de 23 romaer for uberettigede udvisninger.

Det var formelt Udlændingeservice, der den 7. juli traf beslutningen om, at det var muligt at udvise de 23 romaer efter paragraf 25 a, stk. 2, nr. 3 i Udlændingeloven, ifølge hvilken man kan udvise udlændinge, hvis de menes at udgøre en trussel mod den offentlige orden.

Uden begrundelse

Udlændingeservice har ikke villet fremlægge den præcise begrundelse for udvisningerne, men ifølge styrelsen var der tale om to forskellige begrundelser for de to grupper af romaer, der blev udvist. De, der blev anholdt i det nedlagte postværksted i Njalsgade, blev udvist for husfredskrænkelse. De anholdte på Amager Fælled blev udvist for ulovlig campering.

Flere førende juridiske eksperter, Information har talt med, vurderer, at romaerne har særdeles gode muligheder for at få medhold. Ifølge EU's opholdsdirektiv kan EU-borgere kun udvises, hvis deres adfærd udgør »en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse«.

Ifølge eksperterne kan simpel husfredskrænkelse og ulovlig campering, der typisk straffes med en mindre bøde, ikke leve op til kravet om at udgøre en tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Dermed er udvisningerne, der vakte international opmærksomhed og bl.a. udløste kritik fra den svenske regerings side, et klart brud på EU-retten.

Hvis romaerne får medhold i deres sag, vil det være anden gang inden for få år, at Danmark ikke lever op til bestemmelserne i EU's opholdsdirektiv. Først gang det skete var i forbindelse med den såkaldte Metox-sag.

Advokat Tyge Trier bekræfter, at han har været i dialog med ERRC om mulige klageadgange i det danske udlændingesystem.

»Jeg har været i dialog med dem om reglerne, og så må vi se, hvad der videre sker. Men det er klart, at der er mulighed for at klage til Integrationsministeriet, gå til Ombudsmanden og i sidste ende lægge sag an ved domstolene. Det vigtige i den første fase er at få afklaret, hvad der rent faktisk er sket, og hvilke afgørelser der er truffet af især Udlændingeservice og på hvilket grundlag,« siger han.

I første omgang bliver der formentlig tale om at indklage Udlændingeservices afgørelse til Integrationsministeriet. Beroende på udfaldet af klagen kan ERRC beslutte at lægge sag an mod de danske myndigheder ved en dansk domstol, der så i givet fald vil forelægge sagen for EU-Domstolen i Luxembourg med anmodning om at få foretaget en såkaldt præjudiciel vurdering.

Bekymrende udvikling

Ifølge Robert Kushen håber ERRC, at sagsanlægget kan bruges til at bekræfte romaernes rettigheder som EU-borgere. Centret, der ud over støtte fra EU-Kommissionen også støttes økonomisk af bl.a. de svenske og hollandske regeringer, ser med bekymring på den aktuelle udvikling i en række af EU's medlemslande, særligt Frankrig, hvor præsident Nicholas Sarkozy netop nu truer de derværende romaer med udvisning.

»Vi vil gerne have bekræftet, at deportationen af romaerne var ulovlig, og at alle EU-borgere, romaer såvel som ikke-romaer, har ret til fri bevægelighed i EU,« siger Robert Kushen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Men måske udgør netop ifølge "Udlændingeservice" folk, der ikke ligner os selv "en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse", nemlig den interesse der ligger i at holde andendammen fri for svaner?

Henrik Andersen

Hvem leder asylet?

Heinrich R. Jørgensen

"De, der blev anholdt i det nedlagte postværksted i Njalsgade, blev udvist for husfredskrænkelse. De anholdte på Amager Fælled blev udvist for ulovlig campering."

Nå, var dét grundlaget. Jamen, det er afgjort også dybt debilt at tro, at sådanne begrundelser er holdbare.

Jeg har hidtil troet, at de blev udvist alene for at være uden midler eller udsigt til at kunne klare sig, og derfor udvist ligesom enhver anden subsistensløs turist.

Det er pinligt, at danske embedsmænd og jurister ikke kan finde ud at overholde simple regler, og finde ud af at benytte argumenter og paragraffer der er holdbare.

'Hvis du er pensionist eller uden arbejde, skal du dokumentere, at du er dækket af en passende sygesikring og råder over tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv (efter landets egen definition) og de familiemedlemmer, der ledsager dig. Du kan få din pension udbetalt i det land, du bor i. Dækker din pensionsordning sundhedsydelser, har du – selv om du bor i et andet land – ret til de samme ydelser, som hvis du var pensionsberettiget i det land, du bor i. For at opnå disse ydelser skal du inden flytningen huske at give pensionskassen besked og anmode sygesikringen om en blanket E121, som du giver til de relevante myndigheder i det land, du flytter til'

Bo S. Nielsen

'Debil' er vist den rette betegnelse om udlændinge"service", Heinrich :)

Ansøgerne skal herfra ønskes al held og lykke. Den nuværende regerings umenneskelige og gennemført usympatiske udlændingepolitik får en placering i de sorte kapitler, når historiebøgerne skal skrives om det lille selvfede land oppe i nord.

Jon Vølund Madsen

Naiviteten er jo afgrundsdyb. Og hvis der ikke er tale om naivitet, må der være tale om en yderst klodset og dødfødt ambition om transnational social udligning.

Hvis ikke romaerne var i landet for at lave kriminalitet, hvad var de her så for? At se den lille havfrue, eller at gå i Tivoli? Og hvor forsvandt kolonihavernes inventar og borgernes tegnedrenge hen? Bermudatrekanten?

Jeg er ganske sikker på, at romaernes oprindelslande har masser af opportune camping-sites og nedlagte bygninger de kan hygge sig i. Garanteret også med støtte fra EUs socialfond og/eller andre programmer.

En kontra-søgsmål, for danske borgeres grundlæggende rettighed til at have deres ting i fred, må være på sin plads.

Denne énsidige, politisk korrekte parade-forestilling, hvor kriminelle og platugler får lov til at gemme sig bag, og operere under beskyttelse af, "rettigheder" og diverse tudehistorier om "marginalisering", er sgu´ ved at blive lidt trættende.

Det kan ikke være Danmarks ansvar, at lægge land og ejendele, ikke mindst, til andre EU-partneres mangelfulde socialpolitik. Mig bekendt har vi rigeligt at se til i forvejen.

@Heinrich

Enig. Nu må vi jo se, hvad der sker, men måske har man bare haft lidt for travlt. EU-borgere har ret til indrejse og ophold i indtil 3 måneder, med mindre de er til gene for den offentlige sikkerhed, orden eller sundhed.

Men for ophold ud over 3 måneders varighed har de pligt til at lade sig registrere, og de skal kunne dokumentere, at de er arbejdstagere, studerende eller råder over tilstrækkelige økonomiske midler.

Så formentlig burde man bare have været lidt tålmodig og have ladet romaerne gøre deres 90 dages "ferie" i Danmark færdig, før man bad dem rejse hjem.

Men problemet er jo, at hverken BT, Ekstrabladet eller DF kan vente, så det kunne regeringen åbenbart heller ikke. Spændende at se, hvordan denne sag ender.

@Jon

Det er nu engang sådan, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Også selvom sagen synes oplagt.

Det er faktisk et ret grundlæggende princip for en retsstat, og derfor også værd at holde fast i. Også selvom der er sket nogle cykeltyverier m.m.

Jeg tror da også, at det var helt rigtigt, at de romaer skulle sendes hjem. Men derfor skal det stadig ske på en lovlig måde.

Det er da også for pinligt, hvis Danmark skal dømmes ved EF-domstolen, bare fordi - med Heinrichs ord - vores embedsværk ikke kan finde ud af at overholde simple regler og bruge argumenter og paragraffer, som er holdbare.

P.S. Og det kan aldrig være "naivitet", at en myndighed følger lovgivningen. Det modsatte er det, som man normalt betegner for en bananrepublik.

Jon Vølund Madsen

Lars Hansen:

Jeg er skam bekendt med retsikkerhedsprincipperne, og i denne sag har justitsministeriet vurderet, at udvisning var på sin plads, og det må vi jo tage til efterretning, indtil det modsatte er etableret.

Min anke er først og fremmest imod det åbenlyst fornuftsstridige og retsfølelseskrænkende i at lade tilrejsende kriminelle hærge frit, og derefter at sætte en skueproces i værk, hvor vi skal lade som om at forbryderen er ofret.

Såvidt jeg er informeret, så er ånden i EUs regler om fri bevægelighed, primært møntet på arbejdskraft, ikke tyveknægte, og er dette ikke stipuleret i lovgivningen, så må vi se at få det indføjet hurtigst muligt. Lidt i stil med afvisning af åbenlyst grundløse asylsøgende

At være EU-borger, skal naturligvis ikke være lig med carte blanche til grænseoverskridende kriminalitet. .

Du ved lige så vel som jeg, at det i praksis er umuligt (og sikkert også ulovligt), at iværksætte den type overvågning, som kunne underbygge hver enkelt tilfælde af de lovovertrædelser, som disse 23 romaer har udført.

Tag fx et kig på Istedgade, hvor diverse afrikanske pushere og alfonser nu i mere end ti år, reelt set har haft frit spil, fordi dokumentationskravene er så rigide, at politiet kun kan lave overfladiske nålestiksoperationer, der ikke rykker noget i det store billede.

Denne drejning sagen nu har taget, er en provokerende og uproduktiv tur ud af en streng, som kun kan ende ulykkeligt. Primært for danske borgere, som gerne vil have deres ting i fred.

Heinrich R. Jørgensen

Jon,

at føre retssag mod de 23 romaer med påstand om at de havde stjålet, ville være en vanskelig sag at få ført til dom. Hvor er beviserne, der forbinde hver enkelt med en kriminel handling?

En administrativ udvisninger, derimod, kan være en praktisk løsning til at få smidt de 23 romaer på porten -- hvis der vel at mærke er nogle rimelige grunde der kan lede til en administrativ udvisning.

Det viser sig nu, at begrundelserne for de administrative udvisninger ikke holder. Jamen, hvor meget kan man skyde sig selv i foden? Hvor dum kan man være?

Ikke at jeg er fan af administrative udvisninger. Det er en uskik, hvis en dommer ikke får lejlighed til at kigge på argumenterne, vurdere dem og dernæst give sit besyv til, om grundlaget synes at være i orden.

Hvis administrative udvisninger skulle konfirmeres af en dommer, har jeg mere end almindeligt vanskeligt ved at tro, at nogen dansk dommer kunne få sig selv til at godtage de argumenter, Udlændingeservice formodentligt har benyttet. Forhåbentligt er der ingen danske dommere, der er så intellektuelt og juridisk udfordrede, at de ikke kan se, at argumenterne ikke holder.

Den manglende domstolskontrol ved administrative udvisninger, udstiller hvor lemfældigt og banan-republikagtigt der ageres i kongeriget.

@Jon

Jeg forstår faktisk udmærket, hvad du mener, og jeg finder også hele sagen dybt ulykkelig. Jeg kan f.eks. ikke se, hvordan der kan komme noget som helst positivt ud af, at Danmark formentlig kan se frem til at tabe den her sag ved EF-domstolen.

Det kan kun styrke både EU-modstanden og nationalismen i Danmark yderligere, og som du siger var formålet med den fri bevægelighed jo ikke at give kriminelle et større område at arbejde på.

Jeg har hidtil troet, at der var udvist med den begrundelse, at der forelå indicier på, at de pågældende var her i den hensigt at begå noget kriminelt. Det mener jeg nemlig godt kan være i overensstemmelse med direktivets bestemmelser om at forhindre "forstyrrelse af den offentlige orden".

Men hvis det er rigtigt, at der kun er udvist med begrundelsen "ulovlig campering" eller "husfredskrænkelse", så må jeg give Heinrich ret i, at Danmark er ude på en juridisk set fuldstændig tynd is. Og det duer altså ikke.

Claes Pedersen

Bulgarien, Rumanien, og Slovakiet, skal selvf¢lgelig tage sig af deres egen befolkning og deres sociale problemer, men politiker og embedsmænd i de lande, har mere har travlt med skovle til sig af penge, end at udvikle deres lande og give deres befolkning et bedre liv.

Så er det utroligt de ikke får det r¢de kort af EU, og de skal selvf¢lgelig ikke have st¢tte midler fra EU når pengene går i de forkertes lommer.

De Rommer der er fastboende i Danmark er vores problem, men det er ikke Danmark problem at skulle tage andre EU landes sociale problemer ind, og det er s¢rgeligt igen og igen her på debatten, skal h¢re alle de flotte ord fra plader humanisterne, når vi Danmark har en stor minioritets gruppe af gr¢ndlænder med mange sociale og psykiske problemer, vi stort set intet g¢r ved.

Vi har faktisk en voksen undergruppe i Danmark, og lad os l¢se de problemer f¢rst, inden vi tager flere ind så vi igen kan få Danmark på rette vej, hvor det sociale og solidariske fællesskab kommer i centrum.

Jens Andersen

Jon,
Jeg tror nok, de fleste er enige om, at tyveri kan være en gyldig grund til udvisning. Men de 23 romaer er jo ikke udvist for tyveri. De er udvist for at campere...
Denne sag viser igen, hvad der sker, når man fra politisk hold er så forhippet på at få smidt folk ud, at man går uden om domstolene, som ellers i en retsstat er dem, der vurderer om folk er skyldige i noget eller ej. Administrative udvisninger er et brud på retsstatens principper, og endnu et stykke ned ad glidebanen væk fra demokratisk retsstat og mod 'bananmonarki'.

Alexander Carolinus

Udlændingeservice eksekverer bare de beslutninger vores folkevalgte har taget, så kritikken skal i givetfald sendes til de pågældende beslutningstagere og ikke Ryesgade.
Jeg synes i øvrigt at det er helt fint at udvise udlændinge der kommer her til uden midler til eget ophold og bosætter sig ulovligt i naturreservater og faldefærdige bygninger, så jeg håber at de taber sagen.

Søren Kristensen

I et land hvis lovgivende forsamling er styret af et parti hvis hovedopgave er at sende fremmede og dårligt uddannede fra den ikke vestlige kulturkreds tilbage til deres hjemlande må der i den aktuelle sag siges at være overensstemmelse med EU’s opholdsdirektiv, ifølge hvilket EU-borgere kun kan udvises, hvis deres adfærd udgør »en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse«.Så det gør de jo nok - taber sagen.

Mona Blenstrup

Husker jeg galt, når jeg mener at have læst, at der i disse c"campisters" regi befandt sig forskelligt elektronisk udstyr som fladskærme og andet, som kræver strøm?

Men det havde de måske også med hjememfra til tidsfordriv i "campingferien"?

Jon har ganske ret i sin udlægning af opholdsgrundlaget og udvisnings ditto.

Slettet Bruger

I et land, hvor man som borger er underlagt ikke så få regler og formynderi om hvor man overhovedet må bo, sommerhuse, kolonihavehuse mfl foruden minimumskrav til antal kvadratmetre, hvis man ønsker at bo sammen med sin udenlandske kæreste, og man i øvrigt får myndighederne på nakken, hvis man ikke er i stand til at opgive folkeregisteradresse og kommunen, boligselskabet eller muligvis arkitekter, hvis man tillader sig at male sin dør i et monotomt almennyttigt boligbyggeri i en personlig foretrukken farve, hænge vasketøj eller antenne på altanen, ja så lyder det ærlig talt lidt underligt, hvis andre EU borgere skulle campere og besørge som de ønsker og måske højst inkassere en løftet pædagogisk pegefinger om ikke at gøre det igen, men det er vel ikke udsalg af sløseri, når så mange udenlandske svindlere på strøget i København har kunnet holde den gående i årevis?

Peter Lauritzen

Det er jo fuldkommen ligegyldigt om Danmark dømmes ved EU-domstolen. Vi er kommet af med de 23 tyveknægt, og det er de omkringboende sikkert glade.
Flere af jer, der normalt har en hang til oikofobi, synes nu åbenbart, at det er vigtigt, at Danmark skal være duksedreng.
Næst gang problemet opstår kan myndighederne bare finde på en ny dårlig undskyldning for at smide dem ud, så har det sikkert udmærkede centers advokater igen noget at lave.
Disse tåbelige internationale konventioner og deslige er blevet til en uudholdelig spændetrøje og en forhindring i at træffe de for landet og dets borgere fornuftge løsninger.

Pengegriskhed kan lede til meget (usmageligt). Nu gik arbejdet ellers helt fint i lille Danmark, hvor befolkningen endnu ikke er vant til disse nye EU borgeres lukrative - og skattefrie - arbejdsmetoder.

Pyotr Tkachev

"Hvis ikke romaerne var i landet for at lave kriminalitet, hvad var de her så for? At se den lille havfrue, eller at gå i Tivoli? Og hvor forsvandt kolonihavernes inventar og borgernes tegnedrenge hen? Bermudatrekanten?"

another day, another double-dose of danish racism.

Og hvem ville forvente noget andet i deljig danmark? Og når vi momentant bliver trætte af de endeløse hade-islam kampagne herhjemme, så er der altid glæden ved at prøve noget nyt som roma-bashing: en mørk-farvede underklasse ....regeringen og deres tilhængere kan duft en sikkert populistiske stemme sluger...

og hvorfor kom de fleste roma faktisk til Danmark ? For at samle dåser og flasker,....and other precious detritus from this over-stuffed consumer society.
Nor are they alone - there's a vast transient underclass already here - living rough, eating out of the dumpsters, hustling however they can - strawberry & pea-picking, cleaning, salvaging cans and bottles, despised by Danes on the basis of their skin color or non-aryan facial features.... I know from first-hand experience. Welcome to the class realities of the 21st century. As the kids say - 'eat the rich'! ....And long live roma!

Uanset udfaldet af sagen og de juridiske omstændigheder, så tror jeg, at det set ud fra en real-politisk synsvinkel bliver DF , der vinder på den.

Det enkle og simple budskab vil jo blive, at Danmark ikke skal misbruges til løse andre landes / EU-landes sociale problemer.

Dertil kommer , at det i sagen aktuelle EU-land får en masse penge fra EU i støtte til nær sagt alt - og at det bl a er Danmark, der sammen med andre økonomisk ordentlige EU-lande betaler.

Heinrich R. Jørgensen

Alexander Carolinus:
"Jeg synes i øvrigt at det er helt fint at udvise udlændinge der kommer her til uden midler til eget ophold og bosætter sig ulovligt i naturreservater og faldefærdige bygninger, så jeg håber at de taber sagen."

Det ville være helt fint, hvis de var blevet udvist for at være uden midler til eget ophold. Så ville der for det første være overensstemmelse mellem ambition og konsekvens, for det andet kan det hævdes at der var tale om en situation der berettigede udvisning, og for det tredje ville DK ikke tabe en retssag til en menneskerettighedsorganisation, der selvfølgelig går efter at vinde de nemmest mulige sejre.

Embedsmændene og dermed politikerne har gjort nationen til grin, endnu en gang.

Jens Andersen

@ Peter Lauritzen:
Så vidt vides har (havde?) vi et princip i Danmark, der hedder, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.
Men måske husker jeg galt. Måske var det i virkeligheden at 'medmindre man er Roma, er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist'.

Du må meget gerne fortælle mig, hvor det er bevist at de 23 romaer (allesammen) har stjålet noget. Der må jo være en dom, siden du kan tillade dig at udtale dig, som du gør.
Svar udbedes, tak!

Peter Lauritzen

Jens Andersen, det er helt sikkert ikke bevist, og det havde formodentlig også været svært at bevise det, men det er mig inderligt ligegyldigt.
De havde formodentlig gjort sig skyldig i tyverier, og de havde under alle omstændigheder camperet ulovligt. Det er mig nok. Udvisning er jo ikke nogen særlig hård straf. Hvis udlændinge er uønskede, så ud med dem.
Ikke at jeg har noget særligt imod sigøjnere.

Det er tydeligt, at en række folk i denne debattråd, f.eks. Jon Vølund og hans anbefalere, ikke har forstået de mest elementære principper i retsplejeloven og andre vedtagelser, der skal beskytte borgerne mod magtmisbrug.
De er resultatet af mange års bestræbelser på at opbygge civiliserede samfund. I dag oplever vi, hvordan disse grundlæggende rettigheder afskaffes, f.eks. under dække af terrortruslen. Og det er påfaldende, at danskerne synes så lidt optaget af at kæmpe for de fundamentale principper i en retsstat.
Jeg vil anbefale at repetere den gamle Niemüller, f.eks. her http://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rst_kom_de_for_at...

Peter Lauritzen

PS, og Jens Andersen, alle danskere er lige for loven.

Kære Jens Andersen.

"Uskyldig indtil det modsatte er bevist" er noget man ofte hører politikere, forsvarsadvokater og småforbrydere fremføre med stor styrke - om det gælder i alle tilfælde i det virkelige liv , er jeg ikke så sikker på.

F eks vil man næppe ansætte en børnehavepædagog, som er mistænkt ( men altså ikke dømt ) for at have pædofile tilbøjeligheder - hensynet til børnenes sikkerhed og velfærd vejer tungest ?.

Man vil næppe heller ansætte et ustraffet medlem af HA som politibetjent - tilhørsforholdet til HA er formentlig nok til at afvise ansættelsesønsket uanset om alle andre kvalifikationer måtte være helt i top?

Man vil næppe heller ansætte en tidligere dømt svindler som hovedbogholder ?

Vi arbejder i en masse sammenhæng med grader af sandsynlighed for at noget kan gå galt , og hvis sandsynligheden for noget negativt er for stor, så slås der bak for at forebygge / undgå skader.

Alt dette være sagt uden forbindelse til roma-sagen men alene i relation til "uskylds-princippet".

M h t roma-sagen, så er der måske et juridisk problem, som måske finder en løsning ved domstolene - som jeg skrev før, så er det vel DF's linje , der vinder på denne sag uanset udfald.

Hans Jørgen Lassen

Peter Andersen skriver:

ALLE er lige for loven

Det er en smule misvisende udtrykt. Jeg kan f.eks. ikke blive smidt ud af Danmark, da jeg er dansk statsborger.

Samme ret har statsborgere fra et andet land, heller ikke et EU-land, ikke.

Jens Andersen

Citat:
"Man vil næppe heller ansætte en tidligere dømt svindler som hovedbogholder ?"
Næ, han bliver statsminister i stedet...

Peter Lauritzen

Hvornår?

Jens Andersen

@ Peter Lauritzen:
Som du godt ved, så kaldte jeg ikke romaerne for en race, så der er ingen grund til at tale udenom på den bekostning. Men en befolkningsgruppe er de, og resultatet er det samme. Fremmedhad er fremmedhad.
Og ja, der er mange, der mener, at nogle (farver) mennesker ikke er velkomne i Danmark alene pga. hvor og af hvem, de er født, men det er så det, vi andre må bekæmpe.

PS: Nej, ikke alle danskere er lige for loven.

Jens Andersen

Peter,
I 2001. Hvis du husker godt efter, så var der nogen, der valgte en mand, der få år tidligere havde gjort sig skyldig i 'kreativ bogføring' til statsminister.

Jens Andersen

@ Robert Kroll:
Du har ret i, at der i 'ude i virkeligheden' ofte træffes emotionelle afgørelser i mange sager, der har med personer at gøre, som man af den ene eller anden årsag ikke er tryg ved, og det er ganske forståeligt ud fra et menneskeligt perspektiv. Jeg ville for eksempel sikkert heller ikke ansætte en højreekstremist i min butik, hvis jeg havde en...
Men når vi taler om retssystemet og embedsværket, så er der ikke plads til emotionelle afgørelser. Og hvis de nu udviste havde været stillet for en dommer, som vi hvide mennesker bliver i Danmark, så ville dommeren sikkert også have forholdt sig strengt til lovens bogstav og ikke vurderet sagen på, om de lignede nogen, der sikkert godt kunne finde på at gøre noget kriminelt.
Men den dømmende magt er rykket væk fra dommerstanden og ind på Christiansborg i visse sager (sjovt nok mest, når der er tale om udlændinge). Og dermed er en af søjlerne i magtens tredeling ved at blive fældet af en af de andre.

Peter Lauritzen

Jens Andersen, du skrev, at vi fik en dømt svindler som statsminister. Tidligere lagde du meget vægt på, at der skulle være faldet en dom, men det gælder åbenbart ikke for AFR, kan jeg forstå.
Fremmehad er det ikke at udvise folk, der formodentlig er kriminelle, sigøjnere eller ej.
Administrative udvisninger er vist også helt lovlige.

Jens Andersen

@ Peter Lauritzen:
Nu er en tilståelsessag i mine øjne at sammenligne med en dom med mindre tilståelsen fremkommer under tortur. Og det tror jeg ikke, man kan forvente i dette tilfælde. Støtte til - og udlevering til - tortur kom først på mode under en senere statsminister...

Administrative er lovlige pga den nuværende regeringsbloks politik. Men om de også overholder internationale konventioner (du ved dem, der sørger for, at Danmark ikke kan indføre flere apartheid-love, end tilfældet er) vil vise sig bl.a. med denne sags afgørelse.

Og fremmedhad er bl.a. at ville af med folk, fordi de ligner nogen, der sikkert er kriminelle. Derfor bør du også føle dig truffet, Peter.

Jon Vølund Madsen

Statens primære formål: at garantere borgernes sikkerhed og velfærd vs. tilrejsende kriminelles retssikkerhed.

Jeg vil ganske bramfrit postulere, at førstnævnte hensyn er det vigtigste, og jeg mener under ingen omstændigheder, at retssikkerheden er truet af disse administrative udvisninger.

Det er nærmere den sunde fornuft, der er under angreb, hvis vi stiltiende skal acceptere at blive social losseplads for syd- og østeuropæiske EU-partnere.

Hvis det ved en eventuel, fremtidig domsafsigelse viser sig, at der er en konflikt mellem hensynet til landets borgeres ganske rimelige forventning om at blive effektivt skærmet mod udefrakommende kriminelle, og disses retskrav, vil det være på sin plads, at konstatere at systemet og lovgivningen er skruet forkert sammen.

Og så vil jeg da ihvertfald, fra mit beskedne hjørne i samfundet, arbejde og debattere for, at disse juridiske spidsfindigheder/absurditeter bliver fjernet fra lovgivningen, og stadig sove godt om natten.

Andet kan man jo ikke gøre. Selvom det åbenbart indebærer, at man bliver skudt diverse anløbne motiver og egenskaber i skoene, såsom fattesvaghed og racisme.

Jeg må ihvertfald afvise sidstnævnte;-) Og samtidig undre mig over hvorfor den håndgranat altid skal smides ind i debatten. Det er sgu´ for useriøst!

Sluttelig vil jeg lige bemærke, at det er intellektuelt kujoneri og vanetænkning af værste skuffe, hvis man undlader at udfordre indlysende, tåbeligheder uanset hvor de måtte dukke op.

Det nytter ikke at indrette sig efter meningsløse objekter, men derimod at tvinge objekterne til at flytte sig. Ellers mister man sin individualitet, og bliver et flokdyr.

God Weekend!

Jens Andersen

@ Peter Lauritzen:
Det er fremmedhad at ville af med en gruppe mennesker, som man TROR er kriminelle alene fordi, de er dem, de er. Du har jo ingen intention om, at de skal for en dommer, da de allerede er skyldige alene fordi, de er romaer.

Der kom aldrig en sag mod Fogh, da han smuttede ud af bagdøren, så hurtigt han kunne. Men du har da sikkert ret i, det heller ikke i den sag 'var noget at komme efter'... Han gad nok bare ikke at være minister mere.

Jens Andersen

@ Jon Vølund Madsen:
Man skal netop ikke kigge stiltiende på, når magthaverne indfører restriktioner, der specifikt rammer andre end en selv. Man skal udfordre dem. Og det er der heldigvis nogen, der gør.
Din enten/eller-opstilling kan jeg ikke helt godtage. Hvad er der i vejen for, at også romaer bliver behandlet ordentligt? Hvad er der i vejen for, at man får samme straf for samme forbrydelse? Ville en gruppe kinesiske flaskesamlere have fået samme behandling? Ville en gruppe tyske festivalgæster have fået samme behandling, hvis de havde camperet ulovligt? Var de blevet udvist uden rettigheder? Det er muligt, at du tror det - jeg gør ikke.
Det reelle at gøre i denne sag er at give påtale eller evt. bøde for den ulovlige 'bolig', og så kunne man sagtens have undersøgt, om der skulle være nogen, der havde gjort sig skyldige i tyveri eller lignende. Men det gør man ikke. Heller dømme 1 (eller 20) for meget. Og lad dem endelig ikke komme for en dommer, som jo skal være upartisk, upolitisk og følge love og regler; vi risikerer jo, at dommeren dømmer 'forkert'...
Det er en sørgelig udvikling, som åbenbart ikke alle kan eller vil forstå konsekvenserne af.

For mig at se er problemet noget så simpelt som, at man ved at optage Rumænien i EU har indført visumfrihed for et fattigt lands borgere, som man, hvis landet ikke var medlem af EU, givetvis ville kræve visum af, såfremt de ønskede at besøge DK.
Ved en ansøgning om visum skal ansøgeren således angive formålet med rejsen og dokumentere at råde over tilstrækkelige midler til sin egen forsørgelse. Og kan han ikke det, ja så afslås ansøgningen naturligvis.

Problemet i denne situation opstår desuden, fordi man i EU`s opholdsdirektiv har åbnet grænserne så meget, at en EU-borger ikke kan forlanges at fremvise andet end et gyldigt pas eller andet legitimationspapir, så længe hans ophold er begrænset til 90 dage. Tilstrækkelige midler kan man derimod først forlange dokumentation for, hvis EU-borgeren ønsker at blive i mere end 90 dage.

Og det fungerer jo fint nok, så længe det drejer sig om franske turister, der besøger Danmark, eller omvendt. Men det fungerer ikke så fint, når der begynder at komme folk fra et land, hvor man er så fattige, at der normalt ville være visumkrav.

Og det problem forsøger man så tilsyneladende at ”løse” i Danmark ved at anvende ulovlige argumenter for at udvise. Det rigtige må i stedet være at tage sagen op i EU og se, om ikke der kan skabes flertal for at indføre en form for krav om dokumentation for tilstrækkelig midler også ved ophold af mindre end 90 dages varighed.

Dette er jo åbenbart nødvendigt, når Rumænien også skal være med, og så må vi vel bare leve med, at en dansk turist i princippet også kan risikere at blive bedt om at fremvise sit kreditkort eller sine rejsechecks under en ferie i Italien. Det vil jo alligevel i praksis kun ske, hvis der er et eller andet ved pågældendes opførsel, som giver politiet en anledning til at kræve det.

Peter Lauritzen

EU-Kommissionen erklærede sig allerede after Metox-dommen uvillige til at ændre direktivet, så den løsning - der desuden ville tage år - er ikke gangbar.
Det simplere at tage retssagen.
På lang sigt hardu selvfølgelig ret, men jeg tror, at det er urealistisk.

Henrik Eismark

Skribenten udelader snedigt taktisk at

1) De havde ikke kontanter til at forsørge sig selv som turister

2) De var i besiddelse af en del pantflasker, mens borgere og børn i København klager over, at de er blevet truet fra pantindsamling i parker

3) De var i besiddelse af effekter som fladskærme og videomaskiner, DVD-spillere og lign. som ikke kan forklares ud fra deres økonomiske midler. Sikkert også ulovlig besiddelse af indkøbsvogne tilhørende supermarkederne i omegnen.

4) Der var anmeldt et stort antal tilsvarende indbrud og tyvierier i omegnens tomme kolonihavehuse.

Den tendentiøse skribent optæller også antal gange Staten teoretisk ville tabe en udvisningssag, men undlader at optælle hvilket antal gange det ville få ret. Det er ikke etisk journallistik kun at beskrive sagerne fra en vinkel. Det er et politisk partsindlæg.

Men OK, så anholdte somaliske pirater kan blive Danmarks sociale og økonomiske ansvar, kan disse romaer vel også mener de. Hvem har tilbudt at betale deres sagførerhold, og hvor stammer disse midler fra?

Hvor er det typisk med sympati for folk, som ikke overholder lovene i deres opholdsland, men som nu vil nyde godt af at henvise til love, som kan give dem fordele for deres synder. Er vi i Danmark mon overhovedet klar og rustet til at leve i den globaliserede verden med vores godtroenhed og naivitet?? Jeg har mine tvivl, ikke mindst i lyset af kommentarerne ovenfor. Den kloge narer den mindre kloge. Og den mindre kloge i denne sag er, som jeg ser det, de naive danske "do-gooders", som skoser landet, men som samtidig synes, at alle skal have lov til at leve her, og at ingen skal sendes hjem.
Sorry, men det er en af omkostningerne for folk fra dette nye EU-land. De kan rejse frit, men de kan tillige sendes hjem. Ellers giver EU-medlemsskabet ingen mening.

Alexander Carolinus

@Elsmark tak for at sætte det i perspektiv :D

Niels G Madsen

Henrik Eismark, kan du henvise til nogen kilder der hæveder at:

1: De havde ikke penge til at forsøge sig som turister? (-hvad for en slags turister?)

2: Hvilke børn og borgere har følt sig true af flaskeindsamlerer i Københavns parker?'

Henrik Eismark

Hej Niels, hvis du skal have konsulentbistand til at søge information og tolke teksterne kan jeg tilbyde det, men til 250 kr pr pågebyndte halve time, forudbetalt og uden fortrydelsret eller produktgaranti.

Men jeg tror ikke du kan bruge dette medie til at søge kommercielle services. Det kan også være, du kan gøre det billigere selv.

Niels G Madsen

Henrik Eismark, det er vel nok flot. Du slynger påstande ud, som der ikke er nogen baggrund for, så selvfølgelig kan du ikke henvise til nogen kilder.

Påfaldende som ordet 'naivt' bliver brugt her...

Det virkelig naive er vel at tro, at vi kan være medlemmer af EU uden af overholde de bestemmelser der er om fri bevægelighed. Men det har DF jo en stor aktie i, jf. partiets reaktioner på Metock-dommen.

Henrik Eismark

>vNiels G Madsen siger:
Du slynger påstande ud, som der ikke er nogen baggrund for, så selvfølgelig kan du ikke henvise til nogen kilder.

Hvordan har du fastslået, at der ikke er dækning for disse fakta. Har du da set alle dokumenter på nettet? Har du læst bredt i flersidede medier forskellig fra medier som Minutavisen og EU' Notat Har du overhovedet prøvet? Kan du påvisr det ;-).

Din debatteknik minder om de første dage på nettet på mindre seriøse websider.

For mig at se, slynger du en uunderbygget påstand ud om, at der ikke er dækning for min tekst, blot fordi du ikke har set originalerne. Så hvordan mener du, at sandhedsværdien af min tekst adskiller sig fra din?

Hans Jørgen Lassen

Eva,

det er tvivlsomt, men indrømmet en smule uklart, om EU-reglerne om fri bevægelighed eller opholdsdirektivet er overtrådt her.

Disse regler har, som tidligere nævnt, først og fremmest til formål at fremme udvekslingen af arbejdskraft af hensyn til kapitalismens frie vækst.

Romaerne indgår ikke heri, og derfor er det ikke i modstrid med en formålsbetragtning at udvise dem, hvis de på en eller anden måde forsynder sig mod lovene i det land, Danmark, som de nu har hjemsøgt.

Men om den rette procedure er fulgt, tør jeg ikke sige.

Sider