Nyhed
Læsetid: 3 min.

Udviste romaer vil lægge sag an mod den danske stat

23 udviste romaer vil lægge sag an mod Danmark. Og de har en rigtig god sag, vurderer eksperter. Vinder de, er det anden gang på få år, at Danmark ikke lever op til EU's opholdsdirektiv
23 udviste romaer vil lægge sag an mod Danmark. Og de har en rigtig god sag, vurderer eksperter. Vinder de, er det anden gang på få år, at Danmark ikke lever op til EU's opholdsdirektiv
Indland
6. august 2010

Den danske stat kan se frem til et sagsanlæg fra de 23 rumænske romaer, der blev udvist den 7. juli og sendt tilbage til Rumænien, fordi de havde sovet i et nedlagt postværksted i Njalsgade på Amager eller camperet ulovligt på Amager Fælled.

»Vi planlægger et sagsanlæg på vegne af romaerne mod de danske myndigheder for uberettiget udvisning. Vi er i stadig i gang med at vurdere sagen og indsamle oplysninger, men vi forventer at rejse påstand om, at udvisningerne var i strid med både dansk lov og EU-lov,« oplyser Robert Kushen, direktør i European Roma Rights Center (ERRC), et internationalt romarettighedscenter med base i den ungarske hovedstad Budapest.

Det EU-støttede center har til formål at overvåge romaernes menneskerettighedssituation i Europa og lægge sag an i tilfælde af mistanke om krænkelser. Tilknyttet centret er et team af internationale advokater, der har fulgt den danske udvisningssag nøje. Centret har bl.a. haft en juridisk medarbejder i Rumænien for at interviewe de 23 udviste romaer. Det er på baggrund af interviewene og en gennemgang af sagens dokumenter, at centret nu har besluttet at lægge sag an på vegne af de 23 romaer for uberettigede udvisninger.

Det var formelt Udlændingeservice, der den 7. juli traf beslutningen om, at det var muligt at udvise de 23 romaer efter paragraf 25 a, stk. 2, nr. 3 i Udlændingeloven, ifølge hvilken man kan udvise udlændinge, hvis de menes at udgøre en trussel mod den offentlige orden.

Uden begrundelse

Udlændingeservice har ikke villet fremlægge den præcise begrundelse for udvisningerne, men ifølge styrelsen var der tale om to forskellige begrundelser for de to grupper af romaer, der blev udvist. De, der blev anholdt i det nedlagte postværksted i Njalsgade, blev udvist for husfredskrænkelse. De anholdte på Amager Fælled blev udvist for ulovlig campering.

Flere førende juridiske eksperter, Information har talt med, vurderer, at romaerne har særdeles gode muligheder for at få medhold. Ifølge EU's opholdsdirektiv kan EU-borgere kun udvises, hvis deres adfærd udgør »en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse«.

Ifølge eksperterne kan simpel husfredskrænkelse og ulovlig campering, der typisk straffes med en mindre bøde, ikke leve op til kravet om at udgøre en tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Dermed er udvisningerne, der vakte international opmærksomhed og bl.a. udløste kritik fra den svenske regerings side, et klart brud på EU-retten.

Hvis romaerne får medhold i deres sag, vil det være anden gang inden for få år, at Danmark ikke lever op til bestemmelserne i EU's opholdsdirektiv. Først gang det skete var i forbindelse med den såkaldte Metox-sag.

Advokat Tyge Trier bekræfter, at han har været i dialog med ERRC om mulige klageadgange i det danske udlændingesystem.

»Jeg har været i dialog med dem om reglerne, og så må vi se, hvad der videre sker. Men det er klart, at der er mulighed for at klage til Integrationsministeriet, gå til Ombudsmanden og i sidste ende lægge sag an ved domstolene. Det vigtige i den første fase er at få afklaret, hvad der rent faktisk er sket, og hvilke afgørelser der er truffet af især Udlændingeservice og på hvilket grundlag,« siger han.

I første omgang bliver der formentlig tale om at indklage Udlændingeservices afgørelse til Integrationsministeriet. Beroende på udfaldet af klagen kan ERRC beslutte at lægge sag an mod de danske myndigheder ved en dansk domstol, der så i givet fald vil forelægge sagen for EU-Domstolen i Luxembourg med anmodning om at få foretaget en såkaldt præjudiciel vurdering.

Bekymrende udvikling

Ifølge Robert Kushen håber ERRC, at sagsanlægget kan bruges til at bekræfte romaernes rettigheder som EU-borgere. Centret, der ud over støtte fra EU-Kommissionen også støttes økonomisk af bl.a. de svenske og hollandske regeringer, ser med bekymring på den aktuelle udvikling i en række af EU's medlemslande, særligt Frankrig, hvor præsident Nicholas Sarkozy netop nu truer de derværende romaer med udvisning.

»Vi vil gerne have bekræftet, at deportationen af romaerne var ulovlig, og at alle EU-borgere, romaer såvel som ikke-romaer, har ret til fri bevægelighed i EU,« siger Robert Kushen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Heinrich R. Jørgensen

Johannes,

mange tak for at bringe lovteksten på banen. Du har ret -- det er besynderligt, at ingen i denne tråd har henvist til ordlyden.

Hvor Udlændingelovens § 25, stk. 2, punkterne 1 og 2 eksplicit påpeger, at disse ikke kan anvendes på EU borgere, er der ikke en sådan klausul vedr. punkt 3.

Punkt 3 lyder som en gummiparagraf, som etaten kan strække til at dække netop ethvert hul der ønskes. Det kan man så synes er genialt og formålstjenligt, eller det stik modsatte, alt efter temperament.

Når vi nu er i gang med at undre os, er det måske også værd at overveje om punkt 3's fratagelse fra at henvise til § 2, stk. 1 og 2, er i overensstemmelse de principper EU har dikteret på området.

ERRC er selvfølgelig en interesseorganisation, der benhårdt går efter juridiske sejre. Om de generelt ønsker særregler, kan jeg ikke afgøre, men det synes at være åbenlyst at de har valgt at føre netop den omtalte sag, fordi de skønner at have en sag, der kan vindes. Eller med andre ord -- at kongeriget Danmark juridisk set antages at have kvajet sig, og står med en sag der vanskeligt kan forsvares effektivt.

Det er besynderligt, at Udlændingeservice e.a. ikke har meddelt, på hvilket grundlag udvisningen er sket. Har der været en dommer ind over, eller er det sket rent administrativt?

§ 25, stk. 2, punkt 3 handler ikke om husfredskrænkelse. Et muligt argument for en udvisning kunne være noget i retning af, at da romaer er kendt for stjæle, snyde og tigge, er de en trussel for den offentlige orden, og udvises dermed. Man må da håbe for Udlængeservice, at deres jurister har fundet på noget væsentligt mere vægtigt, da de ellers næppe kan undgå at blive gjort helt til grin.

Blot for en god ordens skyld, skal jeg nævne, at jeg ikke er jurist. Jeg så gerne, at de omtalte jura-kyndige får lejlighed til at underbygge deres udsagn med juridiske argumenter.

Hans Jørgen Lassen

Det er sgu da helt normalt, at man ikke vil have fremmede mennesker inde på sine enemærker.

Slet ikke, hvis de opfører sig dårligt.

For mange år siden kendte jeg en yngre fyr, som manglede et sted at bo. Og fruen og jeg havde plads i vores hus på Østerbro. Vi var dengang ret gæstfri.

Så han kunne da godt bo hos os et stykke tid, gratis kost og logi. Indtil han fandt ud af tingene.

Jeg stillede blot to betingelser: han måtte ikke ryge indenfor, og han skulle holde nallerne fra mine bajere (ret specielle øl, som muligvis ikke brygges mere).

Efter en uge brød han betingelserne, og jeg smed ham ud, uden at stille ham for en dommer, ja, altså bortset fra mig selv.

Henrik Eismark

Der er vist også en lov om forebyggende indgreb, hvis det anses for sandsynligt, at der vil blive foretaget kriminalitet og anden borgerlig uro. Bl.a. bruges det på præventive anholdelser (futtog ved klimademo), fodboldbøller i busser og grupper, og set mange gange.

Endvidere overser Romadyrkerne, at turister skal have tilstrækkeligt med midler for at forsørge sig i landet.

Som jeg læser artiklen, handler den om, at dansk ret - eller administrationen af samme - er i modstrid med den EU-ret, vi er forpligtet til at overholde. (Hans Jørgen: uanset om EU tilgodeser kapitalister eller ej...)

Som der står: "Ifølge EU’s opholdsdirektiv kan EU-borgere kun udvises, hvis deres adfærd udgør »en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse".

Det er derfor ikke relevant at diske op med bestemmelserne i dansk lovgivning, hvis denne strider imod EU-retten. Og det har vi før oplevet var tilfældet, jf. Metock-dommen.

De fleste her i tråden laver den fejlslutning, at det drejer sig om udenlandske statsborgere. Sådan ser EU ikke på det, det drejer sig om EU borgere, og de har samme opholdsrettigheder overalt i EU.
Der er så oven i købet den detalje, at det handler om romaer, som EU opfatter som et etnisk mindretal der skal beskyttes mod overgreb.
Dk har endnu en gang jokket i menneskeretsspinaten.

Hans Jørgen Lassen

Stig,

du tager ganske enkelt fejl.

EU-borgere har ikke samme rettigheder som danske statsborgere. Det fremgår af det såkaldte opholdsdirektiv, hvor det slås fast, at enhver EU-borger har ret til at opholde sig i et andet land, fuldstændig uden betingelser - hvis opholdet ikke strækker sig ud over tre måneder. Er det længere, kan der stilles betingelser.

Også ved kortere ophold kan EU-borgere, i modsætning til danske statsborgere, smides ud:

Artikel 27
1. Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel kan medlemsstaterne begrænse den frie bevægelighed og ophold for en unionsborger eller et familiemedlem uanset nationalitet af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Der må ikke lægges økonomiske betragtninger til grund.

Om art. 27 så er overholdt eller anvendelig i lige dette tilfælde, skal jeg ikke kunne sige. Men kendsgerningen er i hvert fald, at EU-borgere og danske statsborgere ikke har samme opholdsrettigheder her i landet.

I øvrigt har dette intet med menneskerettigheder at gøre, men med EU-ret, og det er ikke helt det samme.

Heinrich R. Jørgensen

Tak hen henvisningen, Hans Jørgen.

Dvs. at det at de 23 romaer var uden økonomiske midler, må ikke være begrundelsen for at de er blevet smidt på porten.

Udlændingeservice har givetvis ret i, at den mest plausible officielle begrundelse for en udvisning, handler om den offentlige orden. Det argument virker dog mere end tvivlsomt, rent juridisk.

Hvis man vil have et civiliseret retssamfund og en høj grad af retssikkerhed, koster det, bl.a. ved at man i dette tilfælde ikke kan smide nogle tvivlsomme klepto-nomader på porten uden at følge love og procedurer, uanset hvor besværlige de end er. Den slags er prisen man betaler for retssikkerhed m.v.

Personligt er jeg ikke i tvivl -- jeg foretrækker et civiliseret retssamfund med en høj grad af retssikkerhed, og accepterer at retssystemet må nøjes med små fjollede træhamre, og ikke har nogen Mjøjner at banke løs med.

Heinrich R. Jørgensen

* Mjølner

Dorte Sørensen

I mine øjne er det positivt ,at der er internationaleorganisationer, der holder øje med om også Danmark overholder de internationale konventioner. Dels for hvis lande som Danmark ikke overholder disse konvektioner har andre lande, der overtræder konvektioner i højere grad henvise til at fx Danmark også overtræder konventionerne og derfor har et argument til at fortsætte deres overtrædelser. Dels giver det mig også kuldegysninger, hvis regeringen og DF kan udvise EU borgere pga. etniskafstamning på et meget tyndt og betænkeligt grundlag. Jeg se frem mod minister svar på Per Clausens §20 spørgsmål om bl.a. flaskeindsamling er et arbejde.

Heinrich R. Jørgensen

Dorte Sørensen:
"I mine øjne er det positivt ,at der er internationaleorganisationer, der holder øje med om også Danmark overholder de internationale konventioner."

Det er en nødvendighed.

Danske borgere har ikke retlig interesse til at stille spørgsmålstegn ved hverken lovgivning eller udførelse, ej heller findes der en forfatningsdomstol eller en forvaltningsdomstol.

Kort sagt, er den danske befolkning afmægtige. Det kan kun glæde, når udlandet lægger pres på staten til at opføre sig korrekt og rimeligt -- uagtet at de udenlandske organisation der lægger pres på Danmark, har ganske andre motiver end at støtte Danmarks civilbefolkning i at udfordre deres magtfuldkomne politiske elite.

Hans Jørgen Lassen

Dorte,

du er helt på vildspor, undtagelsesvist.

Der er ikke tale om internationale konventioner i dette tilfælde.

Men om et EU-direktiv.

Dorte Sørensen

Hans Jørgen Lassen
Beklager at jeg ikke skrev et EU direktiv. Men derudover er det godt at EU og andre internationaleorganisationer også følger med i Danmarks gøren og laden.

Hans Jørgen Lassen

Heinrich,

sagen er ikke ganske klar, juridisk.

Man kan på den ene side sige, at romaerne har begået en lovovertrædelse ved at slå sig ned på steder, hvor det var forbudt at slå sig ned.

Og lovovertrædelser er naturligvis noget, der krænker den offentlige orden.

På den anden side er det jo ikke nogen voldsom forbrydelse, så her kunne proportionalitetsprincippet bringes på bane.

Men hvor faen ville de så slå sig ned?

At de så også har begået tyverier, tæller jo heller ikke i deres favør.

Hans Jørgen Lassen

Dorte,

EU har mig bekendt ikke fulgt med i denne sag. Men det er muligt, at jeg tager fejl.

Hans Jørgen Lassen

Endelig kan man, for at sige det rent ud, spørge:

Hvad vil disse romaer i Danmark? Hvorfor bliver de ikke hjemme i Rumænien?

De har jo intet tilknytningsforhold til Danmark, og apropos arbejdskraftens frie bevægelighed, så kommer de her heller ikke for at finde arbejde.

Dorte Sørensen

Hans Jørgen Lassen
Jeg vil ikke ind i en jura debat, da jeg ikke er ekspert ud i jura. Men er en 2 års udvisning for at have overnattet i et tomt posthus og på Amager fælled ikke helt ude af proportione., Det er dette forhold som jeg finder kritisabelt, at EU-borgere kan smides ud af landet og udvises for 2 år på et så tyndt grundlag – hvad bliver det næste er så et naturligt spørgsmål.

Slettet Bruger

Det var dog et frygteligt roderi man har ført landet ud i uden ærlig debat i øjenhøjde, og så at det har stået på i årevis uden man fra regeringens side er kommet med klare svar. Er det ikke det som man gerne punker andre for?

Hans Jørgen Lassen

Tjah, det er vel egentlig ikke et voldsomt indgreb at smide folk ud af Danmark, som ikke har nogen som helst tilknytning til Danmark.

Hvori består det voldsomme? Der er jo ikke følelsesmæssige eller erhvervsmæssige bånd, som bliver revet over.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"På den anden side er det jo ikke nogen voldsom forbrydelse, så her kunne proportionalitetsprincippet bringes på bane."

Som jeg ser det, er der jo netop ingen proportionalitet mellem ulovlig overnatning, formodning om betleri, lednings- og cykeltyverier, og en udvisning.

Jeg havde gerne set, at subsistensløse kunne smides på porten. En mulighed, der nu er afskrevet i dansk lov som følge af EU regler.

Det er jo reelt regeringen der har svigtet, da denne som EU lovgiver har tilsluttet sig regler om EU borgeres frie bevægelighed i EU, og siden Rumæniens og Bulgariens optagelse i EU, med de deraf forudsigelige og forventelige konsekvenser.

Helt grotesk bliver det, når regeringen der har været beslutningstager om EU reglerne, bruger den statslige forvaltning til at bryde der principper de selv har været med til at beslutte.

Dumhed i anden potens.

Hans Jørgen Lassen

Jamen, Heinrich,

er det voldsomt, uproportionelt, at sende rumænere hjem til Rumænien?

Kan det ligefrem være en straf?

Er Rumænien et så forfærdeligt sted?

Hans Jørgen Lassen

Englændere, franskmænd og spaniere invaderede Nordamerika.

Nu lever indianere i reservater.

Mona Blenstrup

FRankrig udviser ggupper af mennesker, der ikke er franske men normader, romaer eller andre oprindelser.

Frankrig sprænger også brintbomler i hoved på uskyldige øboer, de er ikke et eksempel man skal efterfølge.

Hans Jørgen Lassen

I tidligere indlæg har forskellige kompetente bidragydere henvist til Metock-dommen.

Men tydeligvis uden at have læst den.

Metock-dommen handler om en helt anden situation. Den handler om tredjelandsstatsborgere, gift med en EU-borger.

Denne dom er altså fuldstændig irrelevant i roma-sammenhæng.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0127:D...

Karsten Olesen

Om situationen i Rumænien og Bulgarien:

I hele Østeuropa fører liberalismen til øget social udstødning, og den økonomiske magt koncentreres i netværk af "forbindelser".

Proletariseringen rammer brede befolkningsgrupper, når de gamle sociale netværk forsvinder.
Situationen ligner Østeuropa før 1917, hvor der også kom mange fattigdomsflygtninge til København.

"Staten er til for at blive plyndret."
http://www.information.dk/240647

I denne proces rammer udstødningen først og fremmest dem der er fjernest fra magtens cirkler, bl. a. landbefolkningen, og de etniske minoriteter.
Romaerne har i sagens natur ikke forbindelser de rigtige steder, og er i øjeblikket på randen til forfølgelse i flere lande, bl.a. i (gamle fascistiske lande som) Ungarn og Italien.

"EU-lande skubber rundt med Roma-problemet."

http://www.berlingske.dk/koebenhavn/eu-lande-skubber-rundt-med-roma-prob...

"I februar ryddede politiet den største romalejr, Casilino 900, ved Roms motorringvej, og den politik er blevet fulgt i andre byer. Godt 6.000 af de 12.000 romaer, som boede i selvbyggede lejre - nærmest slumkvarterer - i Roms udkant er blevet tvangsforflyttet til offentligt drevne opholdslejre."

"En EU-undersøgelse viser således, at 60 procent af Balkans og Østeuropas romaer lever i den yderste fattigdom, og at 40 procent af børnene ikke får nogen ordentlig skolegang."
Senest har Sarkozy bebudet en kampagne mod romaerne.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"er det voldsomt, uproportionelt, at sende rumænere hjem til Rumænien?"

Det er selvfølgelig voldsomt at smide folk på porten, når de har ret til at opholde sig i landet.

Det er meget opfindsomt, at du fornemmer at romaerne skulle lide under en uerkendt hjemlængsel, og at staten i et anfald af hjertens godhed indfrier -- men den form for hjælpsomhed, har intet med den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed at gøre; de tre kriterier hvor der kunne være tale om at gelejde de 23 uønskede gæster afsted.

Jura handler ikke om hvad der er ønskeligt, rimeligt eller retfærdigt, men om hvad der er ret. Hvad loven siger skal være ret. Alle mulige normative holdninger, ambitioner om kosmisk retfærdighed og tårevædede anfald af medynk, har ikke noget med emnet at gøre.

Udvisningsservice har kvajet sig, og kongeriget står til at tabe den varslede sag. Længere er den historie vel ikke?

Hans Jørgen Lassen

Heinrich,

voldsomt, uproportionelt handler om, hvorvidt indgrebet vil ødelægge folks liv eller forstyrre det i alvorlig grad, for at sætte det skarpt op. Det vil naturligvis ikke ødelægge disse romaers liv at sende dem ud af Danmark, da de åbenbart er nomader af en slags.

Og du har ikke helt ret i din beskrivelse af juraen. Den handler også om vurderinger. Blandt andet vurderinger af, hvor hårdt et indgreb rammer folk. Og det er til en vis grad en skønssag, men ikke et helt frit skøn.

Der er forskel på at beordre familien Jensen til at fraflytte deres parcelhus, som de har boet i i 30 år, købt og betalt, og så på at bede en flok nomader, der ulovligt har slået sig ned et sted, om at drage videre på deres vandring gennem verden.

PS. Vi, fruen og jeg, har netop solgt vores sigøjnervogn.

Dorte Sørensen

Hans Jørgen Lassen
Mener du alvorligt at de 23 romaers forbrydelse står til 2 års udvisning for at sove i et tomt og nedlagt posthus eller i et telt på Amager fælled. Hvis det skal til at være straffen for at campere ulovligt så er der mange turister der også skal udvise. Det tror jeg ikke den danske turistforening vil være glade for.

Hans Jørgen Lassen

Dorte,

det ville være helt ude af proportioner at give disse mennesker bøder, og desuden meningsløst, da de ikke ville betale dem alligevel.

Så de skal naturligvis ikke straffes, men blot bort- eller udvises.

Hvorfor skulle det nu være forkert? Der er vel ikke andre mulige sanktioner.

Hans Jørgen Lassen

Man har ikke som EU-borger ret til at opholde sig i en anden medlemsstat, hvis man ikke overholder lovene i den pågældende stat.

Og det er vel egentlig ikke urimeligt?

Dorte Sørensen

Hans Jørgen Lassen
Fik de chancen for at betale en bøde for ulovlig overnatning, det har jeg ikke hørt noget om.
Hørte for et par dage siden at fx camping ejerne i Skagen klagede over, at folk overnattede på parkeringspladser ol. steder. Det må da være en lige så stor forbrydelse som den de 23 roamer foretog.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen,

som skrevet tidligere, må man nogle gange bide i det sure æble, hvis man ønsker retssikkerhed, retsstat, civilisation osv.

Som Dorte skriver, skulle de have haft en bøde. Hvis det var grundlag for at bevise, hvilke af de 23 der havde stjålet, kunne de tiltales og måske straffes for det. Og ja -- begge dele ville være til grin, på hver sin måde.

En dansk regering har via EU kommissionen været med til at beslutte, at også rumænske romaer nyder samme rettigheder som andre EU borgere. Der er meget muligt en uforstandig beslutning, men i så fald er det politikerne der skal rettes anklagende fingre mod.

De 23 ledningsentusiaster må man blot affinde sig med, evt. overvåge, i de 90 dage de lovligt kan være i landet. Det er ligesom ungdomsforbrydere under den kriminelle lavalder, hvor hammeren heller ikke kan falde. Det går jo ikke an, er indskrive i landets love, at nomadiske romaer ikke skal regnes som EU borgere, eller at den kriminelle lavalder ikke skal være gældende de værste af skurkene.

Det er frustrerende at skulle affinde sig med at nogle lømler ikke kan røres, men det er en stor del af prisen for retsorden, civilisation osv. Hvis man giver slip på de principper, kunne man jo lige så praktisere selvtægt, f.eks. vælge at stene dem man ikke vil finde sig i eller klynge dem om i egetræer, for før eller siden ville man jo uvægerligt synke ned på det niveau.

Hans Jørgen Lassen

Som tidligere sagt er jeg ikke klar over, om reglerne er overholdt fuldt ud i dette tilfælde.

Men jeg kan overordnet ikke se noget forkert i, at udlændinge, der ikke overholder landets love, bliver smidt ud.

Heinrich R. Jørgensen

Hans Jørgen Lassen:
"Men jeg kan overordnet ikke se noget forkert i, at udlændinge, der ikke overholder landets love, bliver smidt ud."

Heller ikke jeg. Men nu bevæger vi os tilbage til felt 1 på spillepladen -- de blev jo aldrig tiltalt for at have krænkret nogle at landets love.

Du har studeret jura i fire år, så det kan ikke være nyt for dig, at man nogle gange er nødsaget til at lade slyngler gå, eventuelt uden overhovedet at blive tiltalt? Sådan er det bare nogle gange. Hvis lovgiverne var lidt mere skarpe, ville det måske ikke sket helt så hyppigt, men det nytter jo ikke at harcellere over de der slipper billigt (her: burde have sluppet billigt), når det er lovgiverne der har kvajet sig.

Hans Jørgen Lassen

Korrekt, Heinrich,

min sidste bemærkning var ikke en juridisk, men en moralsk kommentar.

Efter at have været optaget af andre ting i weekenden, har jeg nu kigget diskussionen her igennem. Jeg føler trang til at rose flere, specielt Hans Jørgen Lassen, for deres indsats for at holde debatten på et sagligt niveau.

Hvem der får medhold i retten, må vise sig. Men allerede nu kan der være grund til at tage sorgerne på forskud: År for år tager stadig flere sigøjnere / romaer til andre, rigere lande, for her at begå organiseret småkriminalitet. Så vidt vides styres det hele gennem familieklaner og organisationer især i Ungarn og Rumænien, men også andre østeuropæiske lande. Hvis dette sker i det nuværende omfang, kan samfundene vil nok leve med det relativt lille problem. Sagen er dog, at antallet af sigøjnere der på denne måde kommer til de rigere lande, og organiseringen af deres småkriminalitet, efter alt dømme i fremtiden får stadig større omfang. Antallet af sigøjnere, som lever på denne måde, er så vidt mig bekendt i hastig stigning, og intet tyder på at stigningen vil ophøre foreløbig. Problemets omfang vil derfor vokse og vokse år for år - i princippet i det uendelige, indtil det bliver så stort, at samfundet ikke længere kan håndtere det.
Hvis sigøjnerne får medhold i deres retssag mod den danske Udlændingeservice, så vil der i de kommende år være frit slag for at tilsvarende grupper af sigøjnere strømmer til landet. For at undgå at de enkelte personer kommer op på hele 6-7 domme for tyveri i samme land, kan bagmændene jo blot organisere deres folk sådan, at de hvert år skifter land. De der kommer til Danmark i 2011, kan tage til Sverige i 2012, til Holland i 2013 osv., samtidig med at de tager til Sverige i 2011 kan tage til Danmark i 2012 etc.
Hvad kan juraen stille op imod det? Der er jo juridisk set ikke nogen veldefineret organisation, der kan gøres ansvarlig for at organisere tyverierne. Der er kun enkeltpersoner. Og den enkeltes forbrydelse er jo i bagatel-afdelingen. Men hvis jeg har ret i, at antallet af personer, der begår disse bagatel-forbrydelser, i de kommende år og årtier bare vokser og vokser, så bliver det til sidst faktisk et problem for samfundsordenen.
Hvis sigøjnerne ikke lader sig integrere i det omgivende samfund - og det ser det desværre ud til - så står vi med et uløseligt problem. Det er næsten umuligt at strikke lovregler sammen, som beskytter samfundet mod en løst organiseret gruppe med et meget stort antal medlemmer, hvis forbrydelse hver især er bagatelagtig.
Min egen personlige prognose er, at det her problem dybest set er uløseligt. Der findes problemer i verden, som ikke kan løses, og det her er et af dem. Hvis omfanget vokser i det uendelige, må der til sidst komme en eller anden form for sammenbrud, som enten viser sig ved spontan vold mod de forhadte, eller ved at man tvinges til at indføre lovgivning som er i modstrid med menneskerettighederne. Begge dele er uacceptabelt, og det kommer ikke til at ske de første par årtier, men engang i fremtiden vil det komme dertil.

Sider