Læsetid: 4 min.

Danmark tørrede fangeansvar af på briterne

Mangeårig militærrådgiver for Forsvarskommandoen og udsendt militærjurist i Irak bekræfter, at danske soldater systematisk lod briterne tilbageholde fanger. Notat viser, at denne praksis var på tegnebordet allerede i 2002
Siden midten af 2004 var det fast dansk praksis at tage britiske soldater med på operationer, så de kunne stå for tilbageholdelsen af eventuelle fanger, fortæller Jes Rynkeby Knudsen, der gennem seks år har været militærjuridisk rådgiver for Forsvars-kommandoen i blandt andet fangespørgsmål.

Siden midten af 2004 var det fast dansk praksis at tage britiske soldater med på operationer, så de kunne stå for tilbageholdelsen af eventuelle fanger, fortæller Jes Rynkeby Knudsen, der gennem seks år har været militærjuridisk rådgiver for Forsvars-kommandoen i blandt andet fangespørgsmål.

Karolina Zapolska

Indland
26. oktober 2010

Det var udtryk for en bevidst og planlagt strategi, når det danske forsvar i årevis lod sine britiske allierede i Irak klare det danske fangeproblem.

Siden midten af 2004 var det fast dansk praksis at tage britiske soldater med på operationer, så de kunne stå for tilbageholdelsen af eventuelle fanger.

Det bekræfter Jes Rynkeby Knudsen, der gennem seks år har været militærjuridisk rådgiver for Forsvarskommandoen i blandt andet fangespørgsmål. Han har også selv været med til at planlægge adskillige tilfangetagelser efter denne opskrift, da han var udsendt som militærjuridisk rådgiver for det danske hold 5 i Irak fra februar til august 2005.

»Det var helt almindelig praksis at sammensætte operationerne sådan, at der var briter med, som kunne stå for en eventuel tilfangetagelse,« siger Jes Rynkeby Knudsen, der i dag er ansat i Forsvarets Auditørkorps. Det var ganske enkelt det letteste, forklarer han, fordi danskerne ikke selv kunne håndtere fanger.

Spørgsmålet om den danske fangepraksis i Irak er blevet rejst, efter at Information har dokumenteret, at de danske styrker i langt større omfang end hidtidigt antaget har medvirket til at udlevere irakiske fanger til det irakiske torturpoliti. Dokumentationen er baseret på de 391.832 lækkede Irak-rapporter, som Information som det eneste danske medie har haft forhåndsadgang til.

Besværlig aftale

»Hvis vi selv tog fanger, havde vi kun to muligheder. Enten kunne vi overdrage dem til briterne, for dem havde vi en overdragelsesaftale med. Eller også kunne vi frigive dem til gaden,« siger han.

»At aflevere dem direkte til de irakiske myndigheder var ikke muligt, for dem havde vi ikke nogen overdragelsesaftale med,« siger han.

Ingen af de to muligheder var imidlertid nogen god idé, understreger Jes Rynkeby Knudsen. Dels havde ingen lyst til at løslade fanger, som netop var blevet pågrebet. Og dels var en overdragelse til briterne ifølge Jes Rynkeby Knudsen både besværlig og problematisk

»Det var meget besværligt, dels skulle overdragelsen til briterne ske inden otte timer, dels skulle der udfærdiges en masse papirer og gennemføres et lægetjek af fangens helbredstilstand inden udlevering,« forklarer han.

Men der var også et andet problem.

»Der var den ikke uvæsentlige hage ved aftalen med briterne, at briterne ikke kunne overdrage irakerne videre til tredjestat - f.eks. Irak - uden udtrykkeligt samtykke fra Danmark. Og et sådant samtykke er mig bekendt aldrig givet,« siger han.

Alt i alt betød det, at den mest operative løsning var at lade briterne håndtere fangerne fra A-Z.

Jes Rynkeby afviser, at han som militærjuridisk rådgiver for hold 5 eller som rådgiver for Forsvarskommandoen fra 2000-2006 har haft kendskab til den omfattende fangemishandling og tortur, som nu er dokumenteret af hundredevis af lækkede Irak-dokumenter.

»Vi havde kendskab til forholdene i de irakiske fængsler fra rapporter, vi havde modtaget fra Amnesty og Røde Kors, men vi havde på ingen måde indtryk af, at der var tale om systematisk mishandling og tortur,« siger han.

I en rapport fra Internationalt Røde Kors til den amerikanske regering fra februar 2004, som blev lækket til offentligheden i maj samme år, advarede organisationen ellers om mishandlinger begået af de irakiske myndigheder. I forbindelse med afhøringer er fanger ifølge Røde Kors blevet »pisket (...) med kabler på ryggen, sparket i kroppens nederste dele inklusive i testiklerne, lagt i håndjern og efterladt hængende fra jernstænger fra cellevinduer eller døre i smertefulde positioner i timevis og brændt med cigaretter.«

En gammel idé

En afklassificeret notits, som Information er i besiddelse af, viser, at ideen om at lade soldater fra andre lande stå for tilbageholdelsen af krigsfanger, langt fra er nogen ny opfindelse.

Notitsen viser, at Forsvarets ledelse og Forsvarsministeriet havde en lignende konstruktion på tegnebordet allerede i januar 2002 i forbindelse med Jægerkorpsets udsendelse til Afghanistan.

Deres opgave var at jagte højtstående medlemmer af al-Qaeda og Taleban. Men Forsvarskommandoen var ifølge notatet bekymret over, hvorvidt de danske specialstyrket kunne overdrage krigsfanger til amerikanerne eller ej, når nu USA praktiserer dødsstraf. Det ville kunne indebære et brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

»FKO ønsker at påbegynde forhandlinger med amerikanerne om en overdragelse af krigsfanger, som vil tage højde for dødsstrafproblematikken.« ... (overstreget passage) ... »Som alternativ til en sådan aftale har FKO nævnt: a. at der på de danske SOF operationer (specialstyrkeoperationer, red.) medsendes en amerikansk officer,« hedder det i notitsen, der er dateret 18. januar 2002.

Med andre ord skulle en amerikansk officer stå for tilfangetagelsen og dermed frigøre Danmark fra det efterfølgende ansvar.

Metoden ser imidlertid ud til at have været for kontroversiel på daværende tidspunkt. Den blev »afvist internt i FKO,« står der efterfølgende i notitsen.

Kursskifte

To år senere var samme idé fast praksis i Irak. Og sidste år bekræftede chefen for Hærens Operative Kommando, oberst Henrik Sommer i et interview med Information, at præcis den samme praksis anvendes af de danske styrker i Afghanistan.

»Det mest almindelige er, at de danske styrker laver en skærm, og så er det de afghanske styrker, der foretager selve arrestationen,« sagde han.

- Så undgår I jo også at tage ansvar for fangerne?

»Vores soldater er ikke politifolk. Og desuden er det udmærket, at det er afghanerne, der gør det. De skal jo gerne blive en mere og mere aktiv spiller i krigen.«

Juridisk konsulent i menneskerettighedsorganisationen Amnesty Claus Juul hæfter sig ved det kursskifte, som er sket siden 2002.

»Det ser ud som om, man har dengang overvejede en konstruktion, som er en bevidst omgåelse af konventionerne, og som er en pro forma-løsning, der ikke fralægger Danmark det juridiske medansvar,« siger Claus Juul.

»Dengang synes man altså at have holdt principperne mere i hævd, end man gør senere i Irak, hvor de besværlige, praktiske realiteter presser sig sådan på, at man gør køb på principperne. Man løser ikke problemet, men prøver at 'få dem til at gå væk' ved at vælge den løsning, som man i første omgang forkastede som uacceptabel.«

Serie

The War Logs: Irak-krigen

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Tja, vi var som bekendt også rigtig meget imod Hitler og hans National-Socialister..
Da det stod klart at de ville tabe !

Fy for den lede Jes!
Hvordan kune du sove med det? og hvorfor kommer du først frem med det nu da det allerede er afsløret af Wikileaks?

Tænkte du måske at politisk går den nok (vi kan jo benægte at vi teknisk set brød de gældende regler). Men juridisk (menneskerettigheder) og moralsk er den helt gal (og det vidste du godt - men det gik jo kun ud over nogle mindreværdige etniske - der var inge danske Henrik'er i klemme).

Det grimme er at det er menneskeliv i havde med at gøre. Og det ser ikke pænt ud pa billeder:

http://www.youtube.com/watch?v=U3dXLZqgPow

Lars R. Hansen

Det er ikke et konventionsbrud, at Danmark har deltaget operationer, hvor UK har tilbageholdt personer - ej heller har Danmark det juridiske ansvar for de af UK tilbageholdte personer.

"Det var udtryk for en bevidst og planlagt strategi, når det danske forsvar i årevis lod sine britiske allierede i Irak klare det danske fangeproblem"

No shit sherlock...Som et lille land, med et lille styrkebidrag og begrænsede ressourcer, har Danmark på mange forskellige områder naturligvis måtte forlade sig på støtte fra og samarbejde med større koalitionspartnere - det siger burde sig selv.

Kan næste ikke vente på næste exposé fra warlog-redaktionen...Frit Irak Blog når jer ikke til sokkeholderne.

Lykke Johansen

Det ser ud til, at hvis ansvaret tages alvorligt af VOK-regeringen, så er det soldaterne, der skal gøres til syndebukke - og måske endda straffes.
ANSVARSFORFLYGTIGELSE AF VÆRSTE SLAGS!
Minder om, at de var nogle få amerikanske soldater, der endte med at blive straffet for de overgreb, der blev begået mod irakerne i Abu Graib-fængslet, så krigsforbryderen i Bush-regeringen kunne frikende sig selv.

Det måske POSITIVE, der kan komme ud af WikiLeaks afsløringerne af, hvad der reelt er foregået i Irakkrigen, er at veteranerne ikke længere er nødt til at leve med skyldfølelser over at have måttet agere ulovligt og umenneskeligt på regeringens befaling og være nødt til at dække over det.

Dorte Sørensen

Jeg er mest ked af alle de ”søforklaringer” oppositionen har fået i Folketinget hver gang de har forsøgt at spørger ind til forskellige forhold i forbindelse med krigen – herunder fange overdragelser.
Hvad er demokratiet værd, når minister i så vid udstrækning står og svare uden om eller direkte giver forkerte svar.

Nu er der så tale om operationer som den danske bataljon har planlagt og den danske bataljonschef har beordret underlagte britiske enheder til at tilfangetage Irakere.

Så der er ikke tale om at danske soldater har deltaget i britiske operationer, men som hovedregel omvendt, da operationerne var beordret af den danske bataljon. Og i og med den beordrende soldat er dansk (chefen for den danske bataljon) kan man vel ikke bare vaske hænder og sige, at det er britiske soldater der står for det rent praktisk med arrestationen og dermed autoriseret til at behandle tilfangetagne konventionsstridigt for tid og evighed.

Mon ikke den MO skal domstolprøves, inden den består smuthulstesten, for det fremgår ret klart af konventionerne hvad der er forbudt. At man så finder på nogle små julelege, der måske på papiret i kontorene omkring Slotsholmen bogstavjuridisk og i detaljen forhindrer tekniske konventionsbrud, fritager ikke Danmark for at overholde ånden i og hensigten med konventionerne, der desværre er skrevet i en anden tid, hvor de stridende parter stadig formodes at være i besiddelse af en stærk moral og ønsket om at overholde konventionerne.

I gamle dage i Indien fandtes hellige mænd, hvis overbevisning var, ikke at slå dyr ihjel, og derfor lod folk gå foran sig for at feje vejen ren for selv småkryb. På den måde levede de hellige mænd et liv uden at gøre dyr fortræd.

Lars R. Hansen

Det er ligegyldigt om UK har tilbageholdt personer i en danskledet operation eller i en britiskledet - det er den tilbageholdende nation som har ansvaret for de tilbageholdte - sådan er det.

Danske styrker kan jo heller fralægge sig ansvaret for egne handlinger med henvisning til de er foretaget under en britiskledet operation - hvilket burde sige sig selv.

Hvad angår 'ånden i og hensigten med konventionerne' - så retter de sig overvejende mod væbnede konflikter mellem kontraherende stater - og kun i ganske ringe grad den civile uro og borgerkrigslignende situation koalitionen stod med i Irak efter de egentlige krigshandlinger var afsluttet.

Og tidsåden dengang man udfærdigede konventionerne - ville givetvis ikke have givet de pågældende tilbageholdte en bedre beskyttelsesgrad under krigens love og sædvaner end de tilståes i dag - tværtimod - dengang havde man ikke nutidens omsorg og forståelse for den slags irregulære oprørsbander og almindelige kriminelle.

Krig er krig, og love ændres i overensstemmelse med krigsforløbet. Herhjemme har regeringen fået ændret og indført adskillige sådanne tillægslove, siden loven om krigsførelsen vedtoges. I krig er moral intet værd, og jura en bold i luften, så selv folkeret, menneskerettigheder, grundlov og demokrati politiseres med nye begreber og definitioner. Først midt i skudlinien forstår man rækkevidden.

Danmark tørrede fangeansvar af på briterne..

Ja, der altså dage, hvor det er ualmindeligt svært at skulle vedstå, at man er Dansker, men noget enestående tilfælde er der desværre ikke tale om.

Det er rent bedrageri, oven i købet en særlig forkastelig form for moralsk bedrageri: Danmark lader andre tage ansvaret - uden at sige det til nogen - og når så Æren og lovordene strømmer over det lille, tapre land fra verdens største nationer, og præsidenten fra verdens største nation gennem alle tider møder op til fødselsdagskage hos det lille lands Dronning, aner ingen den rette sammenhæng! Ufatteligt kynisk moralsk bedrageri!

John Houbo Pedersen

Dansk national sport: " Flytte aben" Meget kendt inden for det offentlige og politik. Nu også inden for forsvaret

Lars R. Hansen

Det er sgu næppe forsvaret som har ønsket denne ordning.

Martin Stoltze

Næ, LH, men det er der vel heller ikke nogen der siger. Jeg går da ud fra, at forsvaret - trods det seneste års forskellige mærkelige historier - stort se prøver på at gøre hvad politikerne beder dem om.

Debatten om hvad "Danmark" gjorde er altså en politisk debat. Hvorfor går vi i krig, med hvilke mål, hvordan besluttes det og kan beslutningen holde til en gennemsigtig debat både i folketinget og i befolkningen?
Det er vel berettigede spørgsmål i et demokrati. Det må da også være ret afgørende for forsvaret selv, at det politiske grundlag er i orden, eller hvad mener du?

Lars R. Hansen

Det er jeg da helt enig i, Stoltze