Læsetid: 3 min.

Kritik af lovforslag bakkes op af høringsparter

Flere organisationer, der repræsenterer borgerne, bakker op bag den kritik af forslaget til en ny forvaltningslov, som blev rejst i Information i tirsdags
Indland
15. oktober 2010

»Vi er meget opmærksomme på den tvivl, som Oluf Jørgensen og andre kapaciteter har udtrykt. Der må derfor ske en præcisering af lovbemærkningerne og eventuelt også af lovteksten,« siger chefjurist Peter Andersen fra Håndværksrådet.

Anledningen er den kritik af Justitsministeriets forslag til ny forvaltningslov, som mediejurist Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole for nylig har rejst i Information. Her kaldte Oluf Jørgensen, der er tidligere medlem af Offentlighedskommissionen, forslaget for »en bombe under borgernes >retssikkerhed«, og han forudså, at lovforslaget f.eks. i socialsager, skattesager og byggesager ville rulle retstilstanden tilbage til 1970.

»Det vil betyde en gennemgribende svækkelse af borgernes og virksomheders retssikkerhed i forhold til offentlige myndigheder,« >mente Oluf Jørgensen.

Håndværksrådet, 3F, Ældresagen, Børns Vilkår og Danske Handicaporganisationer - der alle er høringsberettigede - bakker nu op om kritikken, der også er blevet rejst i Folketinget.

Ministeriets intention

Det er især et område, som Oluf Jørgensen kritiserer, nemlig adgangen for borgerne til at få aktindsigt i oplysninger fra myndighedernes interne dokumenter.

Her vil lovbemærkningerne ifølge Oluf Jørgensen reducere aktindsigt i myndighedernes vurderinger af faktuelle forhold. Omvendt har Justitsministeriet afvist, at lovforslaget vil indsnævre borgernes ret til indsigt.

»Når det er sagt, så er det klart, at når vi sender lovforslag i høring, så er det for modtage reaktioner. Når vi har fået høringssvarene, så vil vi selvfølgelig se, om lovforslaget skal revideres,« har Jens Christian Bülow fra ministeriet skrevet i en mail til Information.

Chefjurist Peter Andersen fra Håndværksrådet tror da heller ikke, at en sådan indskrænkning har været ministeriets intention. »Men vi har de samme ønsker om, at der ikke sker indskrænkninger i adgangen til aktindsigt, tværtimod,« tilføjer han.

For Helle Sønderskov Sørensen, advokat i fagforbundet 3F, er det af »afgørende betydning« i en række sager, at 3F har adgang til at få indsigt i en myndigheds vurdering af faktuelle forhold:

»Det drejer sig f.eks. om sygedagpengesager, sociale sager som revalidering, pensionssager, fleksjob og arbejdsskadesager, og 3F vil ikke kunne varetage medlemmers interesser på forsvarlig vis,« mener Helle Sønderskov Sørensen og tilføjer:

»Hvis ikke man har adgang til at se myndighedens vurdering af, hvilke faktuelle forhold, der har ført til den pågældende myndighedsafgørelse.«

Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, siger:

»Hvis jeg har en sag om hjælpemidler, så vil jeg da gerne kunne se, hvorfor man siger ja, delvis ja eller nej. En sådan indsigt er også nødvendig, hvis man vil analysere et sagsområde for at sikre sig, at afgørelserne ikke træffes i den blå luft.«

Forringede vilkår

Den ny forvaltningslov vil ifølge Oluf Jørgensen også betyde, at forældres ret til indsigt i myndighedernes vurderinger i sager om tvangsfjernelse reduceres. Derfor vender også Børns Vilkår sig mod en sådan indskrænkning:

»Så længe det ikke er til fare for barnet, er det bedst, at forældrene kender grundlaget for beslutningen f. eks. om en tvangsfjernelse. Også for barnet. For jo mindre begrundelse forældrene har fået, jo større er risikoen for at samarbejdet med kommunen forringes. Og det går ud over barnet,« siger Dorthe Lysgaard, direktør i Børns Vilkår. >

Også ÆldreSagen frygter, at mulighederne for at varetage medlemmernes interesser begrænses af en ny forvaltningslov:

»For den, der er part i sagen, er det klart vigtigt at få oplyst indholdet af myndighedens endelige vurdering. Denne vurdering vil - som Oluf Jørgensen også fremhæver - ofte være mere fyldig end begrundelsen i den endelige svarskrivelse,« siger Margrethe Kähler, seniorkonsulent i ÆldreSagen.

Justitsminister Lars Barfoed skal nu svare Retsudvalget på, om ministeren i lyset af kritikken vil ændre lovbemærkningerne til det nye lovforslag, der er i høring til den 20. oktober 2010.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der tegner sig omridset til en massiv kritik af Offentligheds-kommisionen, og kritikken har stået på længe. Nedsat af den siddende Regering, der har problemer med sin politiske kultur i en række af ministerierne, et forhold der også har sat Embedsmændenes troværdighed på spil i offentlighedens optik, er der naturligvis grund til at antage, at kommisionens arbejde har haft en stærkt idelogisk binding til Regeringen. Og alene at antagelsen har sin aktualitet, er et problem for Offentligheds-lovgivningen, når den er undfanget af et politisk behov, der ikke stemmer overens med offentligheden selv. Om der er tale om rene spinvilkår for udformningen af kommisionen og dermed for dens mærkværdige konklusioner, er jo ikke et fornuftigt udgangspunkt for en revision af offentlighedloven.

Og dén er helt central for udviklingen af det danske demokrati, når talen er om at undgå manipulation af offentligheden. Og uden indsigt og med udsigt til mere hemmelighed i sammenhængen, kan man med rette frygte for kontrollen med spin-fænomenet. Måske er det ikke en yderligere indskrænkning af offentligheds-lovgivningen, der er på sin plads, men snarere at lægge spin-doktoriet inder under lovbestemmelser, der i højere grad genindsætter offenligheden som første prioritet i den demokratisk udøvelse.

Problematikken omkring Offentligheds-kommisionen er måske, hvor langt den siddende Regering er parat til at gå, her på falderebet, med bestræbelserne på, at sætte offentligheden og dermed den danske befolkning, ringere overfor den politiske vilje i VOK-blokken til at fremme magt-relationer fremfor en fornuftig kontrol med viljen. Dén kender tilsyneladende ingen grænser og er dermed et tilbagevendende historisk problem for demokratiet som sådan. Lidt mindre spin og lidt mere ærlighed, tak...

Med venlig hilsen