Læsetid: 4 min.

Politiet dropper succesfuldt redskab mod trafficking

Ved at placere handlede kvinder på krisecentre frem for i fængsel lykkedes det Midt- og Vestjyllands politi at blive den kreds i landet med flest efterforskninger af menneskehandelens bagmænd. Alligevel bliver den succesfulde særordning nu nedlagt - uden forklaring
Ved at placere handlede kvinder på krisecentre frem for i fængsel  lykkedes det Midt- og Vestjyllands politi at blive den kreds i landet med flest efterforskninger af menneskehandelens bagmænd. Alligevel bliver den succesfulde særordning nu nedlagt - uden forklaring
28. oktober 2010

Mulige ofre for menneskehandel vil fremover igen blive sat i fængsel i Midt- og Vestjyllands politikreds. Information kunne ellers i sidste måned berette om en særlig ordning, der i halvandet år har gjort Midt- og Vestjylland til den politikreds i landet med flest efterforskninger mod menneskehandlens bagmænd.

I Midt- og Vestjyllands politikreds er de udenlandske prostituerede nemlig ikke blevet sat i fængsel, men blevet ført til et krisecenter. Politiets erfaring er, at det øger kvindernes vilje til at samarbejde med politiet og bidrage med oplysninger.

Men blot få uger efter at artiklen blev bragt, er ordningen nu blevet nedlagt - uden nogen officiel forklaring fra politiledelsen og til stor forundring for alle aktører, der har beskæftiget sig med den særlige ordning.

Både hos krisecentrene og hos Servicestyrelsens Center mod Menneskehandel undrer man sig over beslutningen.

»Det er meget beklageligt og ærgerligt,« siger Hanne Mainz, der er socialfaglig konsulent hos Center mod Menneskehandel, som har støttet ordningen.

Hun har været tilfreds med arbejdet, fordi hun oplever, at et ophold på krisecenter gør kvinderne trygge og dermed får dem i tale, hvilket også gavner efterforskningen. Også politiet har kun haft ros tilovers for ordningen.

Kontroversiel ordning

Men ordningen har hele tiden været kontroversiel og er blevet kritiseret af andre politikredse for at være »for blødsøden«, forklarede kriminalassistent og leder af den fire mand store udlændingegruppe i Midt- og Vestjylland, Tom >Nørskov, da Information talte med ham i sidste måned.

»Vi er den eneste politikreds, som praktiserer det, og vi får da også nogle drøje hug en gang imellem fra kolleger, som også arbejder med prostitution, og som synes, vi er for blødsødne. Mange mener, at man skal frihedsberøve dem, fordi de er illegale, men det mener vi slet ikke er nødvendigt,« sagde Tom Nørskov, som ikke ønsker at udtale sig til pressen efter den pludselige beslutning.

Ingen forklaring

Politiinspektøren i Midt- og Vestjyllands politikreds, Ole Henriksen, har ingen forklaring på, hvorfor ordningen nu bliver nedlagt, ud over at »ordningen har vist sig uhensigtsmæssig«.

-Hvordan er det pludselig blevet uhensigtsmæssigt at placere kvinderne på krisecenter?

»Jeg vil ikke ind i en nærmere drøftelse af de konkrete omstændigheder. Det er bare ikke hensigtsmæssigt at gøre det på den måde længere,« siger Ole Henriksen

- Hvad ligger der i ordet 'uhensigtsmæssigt'?

»Det er bare ikke hensigtsmæssigt at gøre det sådan længere. Vi følger nu samme praksis som resten af landet, og længere er den ikke. Jeg vil ikke drøfte de nærmere omstændigheder,«

Ingen andre i politikredsen ønsker at udtale sig efter den nye beslutning.

Flest efterforskninger

Ordningen er ellers blevet rost af politiet selv, som kan måle dens effekt på efterforskningen:

»Vi synes selv, at vi får den største efterforskningsmæssige gevinst på denne måde,« sagde Tom >Nørskov i sidste måned, og blev bakket op af en rapport fra Rigspolitiet, som konkluderer, at Midt- og Vestjyllands politi er den kreds i landet, der har iværksat flest efterforskninger på området. I 2009 havde Midt- og Vestjyllands politi således igangsat 11 efterforskninger, mod for eksempel ni i København. Ifølge Tom Nørskov er kredsens succesrate direkte affødt af den særlige ordning, fordi de får flere informationer fra kvinderne, end hvis de sad i fængsel:

»Når vi har placeret dem på krisecentret og tager kontakt til dem efterfølgende, er vores erfaring, at vi får informationer løbende, fordi de langsomt får tillid til os. Vi får bestemt flere oplysninger fra kvinderne, som vi kan bruge i efterforskningen, end vi gjorde før i >tiden,« sagde Tom Nørskov til Information.

En succes

Heller ingen af de involverede krisecentre, som Information har talt med, har fået nogen forklaring på, hvorfor ordningen nu skal nedlægges.

Annette Knudsen, som er leder af Herning Krisecenter står uforstående over for beslutningen, for det er ikke mere end et par måneder siden, at ordningen blev fremhævet som en succes, forklarer hun:

»Jeg er meget forundret over denne pludselige beslutning. Det er ikke længe siden, at vi alle var samlet i Viborg - Center mod Menneskehandel, politiet og krisecentrene - hvor politiet tilkendegav, at det var et fantastisk samarbejde. Jeg fik det helt klare indtryk af, at ordningen skulle fortsætte, og der var tilmed tale om, at man burde forsøge at bruge Midt- og Vestjyllands metoder i hele landet,« siger Annette Knudsen.

Hos Center mod Menneskehandel, som blev oprettet af regeringen i 2007 til at identificere handlede kvinder, når de er i politiets varetægt, og som har finansieret den midtjyske ordning indtil nu, er man bekymret for, at tilbagerulningen af den særlige ordning vil få konsekvenser for kvinderne:

»Alle evalueringer og erfaringer viser, at kan vi ikke få kvinderne i tale, så kan vi ikke hjælpe dem. Så det er klart, at det godt kan komme til at have en konsekvens for vores arbejde med at identificere de handlede kvinder,« siger socialfaglig konsulent Hanne Mainz.

Socialdemokraterne har nu stillet et §20-spørgsmål til Justitsministeren og vil indkalde hhv. integrationsministeren og justitsministeren til samråd i retsudvalget om sagen.

»Her var der endelig tale om en politikreds, som ser kvinderne fra en menneskelig side, og som tilmed tilsyneladende har gode erfaringer med det rent efterforskningsmæssigt. Så er det mig uforståeligt, at man i stedet for at se dem som banebrydende og fremhæve dem som eksempel for de andre politikredse, så lukker man ordningen. Vi skal have nogle svar,« siger retsordfører for Socialdemokraterne, Karen Hækkerup.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Folketingsvalget er forbi, men magten skal stadig holdes i ørerne.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement. Første måned er gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Mads Kjærgård

Hvis man på noget tidspunkt gjorde noget der var hensigtsmæssigt her i landet, så ville jeg blive slået med absolut forbløffelse. Det er nok regeringen der har hørt om et forsøg der virkede, og det kan vi ikke have her i VenstreUSSR.

Nå, de har fået besked fra Rigspolitiet om, at man ikke skal bruge resurser på at efterforske, de skal bare ud af landet hurtigst muligt.

Og så har man effektivt lukket munden på politikredsens medarbejdere, idet det mindste pip fra en af disse ville betyde, at de havde deres karriere bag sig.

bjørn holst jespersen

Puha, det ser ud til, at der er nogle, der prioriterer opretholdelsen af sit eget verdensbillede over erhvervelse af ny viden, udvikling og menneskeskæbner.

Kirsten Svejgaard

Kan man herudfra slutte, at der hos den øverste ledelse i politiet findes personer, der gerne ser menneskehandelen fortsætte?

Næh, men vestjyder har vistnok, siges det, en form for praktisk fornuft hinsides menneskerettighederne (som deres præster derovre jo sommetider peger lidt fingre ad ...).
Naturligvis må man slå hårdt ned på den slags, for det er pokkers distraherende.

Kvinderne stikker af fra krisecentrene. Det har været det store problem i resten af landet. De har haft bøvlet med at kommer herop for at sælge sex og er sikkert blevet udnyttet for at få hjælp hertil og er derved faldet under kategorien "handlet", men det ændrer jo ikke ved, at det er surt show at sidde i et krisecenter, når man er her for at tjene penge.

Reden i KBH holdt dem endda indespærret og fratog dem deres mobiltelefoner for at holde på deres nye "klienter".

Det er naturligvis brand ulovligt og denne og andre fiasko'er er måske årsagen til, at man ikke gør det i resten af landet og heller ikke ønsker det i midt og vestjylland.

Der lyves så meget om dette, fordi man ikke kan få virkeligheden til at passe sammen med retorikken og Tom Nørskov har selv meget svært ved at holde sig til sandheden, men at male skønmalerier, det er han god til.

Vi ved ikke, hvad der foregår på disse krisecentre, men nogen burde spørge krisecentret, hvor mange af de her kvinder, de har haft og hvor mange gange, de har oplevet, at kvinderne har forladt stedet.

Regeringen og myndighederne kan slet ikke forestille sig, at disse kvinder rent faktisk ønsker at sælge sex og i det øjeblik, de gør det, så trækker man stikket ud til al den hjælp og beskyttelse, de burde have.

Ulle Bjørn Bengtsson

Det er lige til at græde over. Hvad er det for et land Danmark er blevet til? Hvorfor denne lukkethed? Det forstår jeg simpelthen ikke.

@Jon Møller
Jeg gad også godt vide hvor du har den viden fra? I artiklen for en måden siden, fik jeg et meget andet billede end det du beskriver.

Kære john Møller.
Som jeg forstår denne sag er formålet at forhindre menneskehandel, ikke prostitution som sådan. Hvis du og andre af samme opfattelse kan erklære sig enig heri, hvad jeg naturligvis håber. Så falder din argumentationen fra hinanden.
Hvis argumentet skulle være flugtraten går jeg udfra at Politiet hellere end gerne ville informere herom.
Også derfor ser det ud som om der ligger andet bag. Desværre kan vi ikke få noget at vide. Man bør nok også i denne sætte sag sætte sin lid til wikkileaks.

Nu hvor Jon Møller har fremlagt rapporten om menneskehandel - er det jo interessant at netop denne sentens fremgår af materialet, side 111:

"Evalueringsholdet har erfaret, at mindst en politikreds (Midt- og Vestjylland)
foretager afhøring af potentielt handlede udenlandske prostituerede på krisecentre
i stedet for på politistationer. Denne politikreds arbejder også med hold,
der består af både mandlige og kvindelige betjente, som er klædt i civil. Begge
situationer er anvendt for at reducere spændingerne9. Dette kan betragtes som
en best practice og det anbefales, at udvide brugen af sådanne tiltag, som kan
skabe en atmosfære, der fremmer potentielles ofres villighed til at samarbejde
med myndighederne til andre politikredse, hvor det kan lade sig gøre."

Så Cowi rapporten fremhæver altså politikredsen for deres best practice - der altså nu ved ministeriernes mellemkomst er fjernet.

Mon ikke Jon Møller bør trække sin påstand om Tom Nørskov tilbage - bare for almindelig anstændigheds skyld.

@Claus Madsen
Det er ikke mig, der blander det sammen. Det er politikerne og dermed myndighederne.

Her siger Birthe Rønn Hornbech det meget tydeligt:

"De fleste handlede kvinderne ønsker ikke at komme ud af prostitution - og så er der ikke noget myndighederne kan stille op, slog Birthe Rønn Hornbech fast på et samråd i retsudvalget for at forsvare regeringens indsats mod menneskehandel"

Altså, hvis man er handlet, men ønsker at sælge sex, så lukkes der for hjælpen fra staten. Da det selvfølgelig gælder de fleste handlede kvinder, så er det i det hele taget som hovedregel bøde, fængsel og udvisning som myndighederne møder de handlede kvinder med. Stik imod alle konventioner.

http://www.information.dk/247966

Her forsøger Sexarbejdernes Interesseorganisation at forklare det.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/385646:Debat--Regeringen-har-ik...

@ Jon Møller Tak for preciseringen.

Det ser ud som om Prioriteringen handler om at smide så mange fremmede ud af landet som muligt snarere end at varetage de forurettedes (i dette tilfælde handlede kvinder) interesse.

Bekæmpelsen af kvindehandel i Danmark er hermed henlagt til toldmyndighederne i Kenya og Ukraine. man skammer sig.

Det er velkendt at Politiet skal arrestere og sigte et bestemt antal mennesker inden nytår således at statistikkerne viser at politi-reformen virker .
Derfor kan det naturligvis ikke nytte noget at en politikreds ikke anholder og sigter disse farlige kriminelle der er indrejst illegal til smørhullet ..

Derudover kan man også meget nemt argumentere for at det støder rets-følelsen at det kun er nogle kriminelle der skal anholdes og varetægtsfængsles i 117 år ..

Hvor er der meget trælshed i denne verden.

Hvor er det svært at gå imod den, når man hører den slags nedslående nyheder.

Opfordring til Karen Hækkerup og alle - uanset politisk obersvans: lad ikke denne trælse trend med at kue og sylte gode initiativer bide sig fast. Den stinker af det samme trælse stof, som DF er gjort af.

metoden har succes, er det ikke grund nok til at nedlægge den? Den regering der styrer landet vil ikke have succes, de vil have repression, privatisering, topstyring, alle på hver deres måde uforenlige med sådan noget som det her

VOK er på vej ud, så nu brænder de alt bag sig. En ny regering får på den måde en opgave af Obamisk omfang - og vi kan så se VOK genopstå som et te-selskab.