Læsetid: 3 min.

Hjerneforsker tvinges ud af Danmark

Den chilenskfødte hjerneforsker Alvaro Cabrera skal forlade Danmark til trods for, at han har boet næsten 10 år i landet, har dansk kæreste og to børn - og at Danmark gerne vil tiltrække specialiseret viden til landet
Selvom Alvaro Cabrero med sin nuværende løn kan forsørge sig selv, sin kæreste og deres to børn, kan han ikke få lov at blive i Danmark.

Selvom Alvaro Cabrero med sin nuværende løn kan forsørge sig selv, sin kæreste og deres to børn, kan han ikke få lov at blive i Danmark.

Tao Lytzen

16. november 2010

Alvaro Cabrera har boet næsten 10 år i Danmark, men når hans forskerkontrakt på Aalborg Universitet udløber til marts næste år, må han rejse ud af Danmark. Chilensk-fødte Alvaro Cabrera vil ellers gerne blive hos sin danske kæreste Marianne og deres to børn. Men da den chilenske hjerneforskers danske opholds- og arbejdstilladelse er bundet op på hans forskerkontrakt, skal han rejse ud af landet, når forskningsprojektet afsluttes til marts.

Noget han stadig kæmper for at undgå.

»Mit liv er her i Danmark, jeg har min kæreste og vores to børn her. Jeg vil blive ved med at søge og forhåbentlig få forlænget min opholds- og arbejdstilladelse, så jeg kan blive hos min familie,« fortæller Alvaro Cabrera.

I slutningen af 2009 fik Alvaro Cabrera afslag på en permanent opholdstilladelse med begrundelse i, at hans uddannelse var foretaget på engelsk, ikke dansk. Størstedelen af Alvaro Cabreras uddannelse som civilingeniør er ellers taget på Aalborg Universitet, men dog på engelsk og det blev udslagsgivende i afvisningen.

Hjerneforskning

Velkendt er det, at Danmark i fremtiden ikke skal konkurrere på billig arbejdskraft, men i stedet overleve på viden. Og netop viden er grundstenen i det Hjerne-Computer Interface-projektet, som Alvaro Cabrera forsker i. Det kan i bedste fald give bevægelse tilbage til eksempelvis lamme personer.

Projektet har tre forskere tilknyttet. Den ene er altså chilenske Alvaro Cabrera, den anden er Kim Dremstrup, den tredje Sami Saber. Men når forskningsprojektet afsluttes i marts 2011, kan Danmark ikke længere bruge en mand som Alvaro Cabrera, og den viden han har tilegnet sig gennem sin uddannelse på Aalborg Universitet.

»Ja, han er bestemt dygtig,« siger Kim Dremstrup om sin chilenske kollega i forskningsprojektet.

Dremstrup frygter ikke, at Alvaro Cabrera ikke ville være i stand til at klare sig i Danmark.

»Med sin civilingeniøruddannelse vil han kunne varetage mange job, både i forskningen, men også ude i erhvervslivet,« siger Dremstrup, der altså ikke mener, Cabrera nødvendigvis kun vil passe ind i universitetsverdenen.

Job, der passer til Alvaro Cabrera, hænger ikke på træerne, fortæller han. Da han ikke er EU-borger, kan han ikke påtage sig hvilket som helst job. Han skal finde et job, som ikke kan varetages bedre af en EU-borger. Og det skal være et job, der giver mere end 31.300 kroner om måneden i løn. Problemet for Alvaro Cabrera er, at han er så specialiseret på sit felt, at der ikke findes mange lignende job, hverken hos det offentlige eller private arbejdsmarked, og slet ikke i disse tider, fortæller Alvaro Cabrera.

10 år i Danmark

For snart 10 år siden kom Alvaro Cabrera til Danmark og fortsatte sin igangværende uddannelse som civilingeniør på Aalborg Universitet - undervisningen foregik på engelsk.

Efter sin afsluttede ph.d.-uddannelse fra Aalborg Universitet, kunne Alvaro Cabrera opholde sig i Danmark i seks måneder, inden han skulle rejse tilbage til Chile. Men da han en måned efter blev ansat på Aalborg Universitet, blev hans opholds- og arbejdstilladelse i stedet bundet op på hans arbejdskontrakt.

Men når Alvaro Cabreras nuværende arbejdskontrakt udløber den 15. marts, mister Alvaro Cabrera sin opholds- og arbejdstilladelse til Danmark.

Cabrera kan heller ikke opnå permanent opholdstilladelse i Danmark ved et giftemål med sin danske kæreste, Marianne. Ifølge gældende regler om familiesammenføring, så skal Cabreras kæreste, Marianne, bevise over for staten, at hun kan forsørge Alvaro Cabrera. Med sin nuværende løn som forskningsassistent har Cabrera ikke problemer med at forsørge både kæresten og deres to døtre.

»Med min nuværende løn kan jeg forsørge mig selv og min danske familie,« fortæller han.

Nye regler kan hjælpe

Men Alvaro Cabrera og Marianne ville ikke nødvendigvis få en afvisning af familiesammenføring, hvis deres vilkår blev bedømt ud fra de familiesammenføringsparametre, der i disse dage forhandles om under finanslovsforhandlingerne.

I forhold til hvad der er oplyst om regeringen og Dansk Folkepartis igangværende forhandlinger om familiesammenføring, så opfylder Alvaro Cabrera flere af kriterierne. Han har både specialiseret viden, erhvervserfaring i Danmark, og størstedelen af sin uddannelse har han taget på Aalborg Universitet.

Men den chilenske hjerneforsker er altså fanget i de nuværende regler.

Hos Alvaro Cabrera er der ikke tvivl. Han vil fortsat søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, så han kan blive ved sin kæreste og deres fælles døtre.

»Jeg har intet at tabe,« siger han.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jeg er sådan set fløjtende ligeglad med hvilken uddannelse manden har, hvor meget arbejdskraft landet mangler osv osv, det er ikke det der er pointen :
Pointen er at manden ikke kan få lov at være med sin familie her i landet og det er noget forbandet svineri, uanset hvilken socialklasse han tilhører..

Lennart Kampmann

Himmelråbende åndsvagt at Danmark er blevet et land hvor sund fornuft ikke har mulighed for at være det styrende princip.

Den danske vinter er så deprimerende at kriteriet for at blive bør være at man ikke har taget livet af sig selv efter to overvinrtringer.

Danmark er ved at foretage en åndelig implosion.

Med venlig hilsen
Lennart

Nu har vi jo sådan et godt retssamfund og ens for alle og så videre....

Men det med ens for alle er ikke så godt i en verden fuld af selvrealisatorer og smarte ræverøve, så det prøver man at lave om på,
- meeen : således at 'ikke ens for alle' naturligvis fortsat er artigt 'ens for alle'.
Således går systemet i kafkask baglås.

Men måske han skulle søge dansk statsborgerskab med den familie-og-tids-tilknytning han har ?

Eller er det stadig en betingelse derfor at man skal være (slægtning til en), af fjerne politistyrker og vagtværn efterlyst. ;-D.
Skulle ikke undre.

Uden at komme ind på reglerne i øvrigt, så undrer det mig godt nok lidt, at det ligefrem kommer bag på manden, at hans opholdstilladelse ikke bliver forlænget.
Med andre ord burde han, ikke mindst fordi han har så stor erfaring med at tilegne sig boglig viden, altså kunne have nået at lære sig tilstrækkeligt dansk på ti år, til at kunne bestå danskprøven og dermed opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Cabrera har så, tilsyneladende, prioriteret anderledes og står derfor nu med håret i postkassen.

Det korte af det lange er at selvom reglerne givetvis er tåbelige, så er den største tåbe i den her historie altså Cabrera selv...

Marie og Per

Der står i artiklen, at hans ansøgning blev afvist, fordi hans uddannelse er foregået på engelsk istedet for dansk.
I den forbindelse ville det gavne på den fælles forståelse, hvis alle havde sat sig ind i de gældende regler på området. Det har folk så åbenbart ikke, hvorfor jeg tillader mig at opsummere en del af reglerne her:
Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på tilsvarende eller højere niveau. Som dokumentation for man opfylder dette krav gælder forskellige ting, ud over den åbenlyse, at man har bestået Prøve i Dansk 2... Herunder at man har bestået en gymnasiel uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en vidergående uddannelse.

Med andre ord forholder jeg mig udelukkende til det der står i artiklen.... og her står det, klart og tydeligt, at det er dokumentation af mandens danskkundskaber der er problemet. Med andre ord ville Cabrera givetvis kunne få sin permanente opholdstilladelse, hvis han havde taget f.eks. Prøve i Dansk 2. Den prøve har han så åbenbart ikke prioriteret at tage og derfor står han så i den situation han står i.

Reglerne kan man så mene om hvad man vil... Men det ændrer altså ikke på manden sandsynligvis har sovet i timen :)

Han må kunne udnytte sin viden om hjernens funktion til at kommunikere på en sådan måde, at folk makker ret.

Udtryk som "kontroversiel hjerneforsker" (hvad ikke ham her, men eksempelvis Lone Frank ofte kaldes) må derfor betegne en dårlig hjerneforsker, siden de hjerner, som skal analysere påstandene finder dem utroværdige.

Der er for mange beskæftiget i dette land med paragrafrytteri. Der er måske også derfor at DK er udnævnt til det mest ligeglade folk. Hvis man skal overleve her er man nødt til at påtage sig klovnerollen og blæse højt og flot på skrankepaverne.

Kim,

jeg må desværre tale dig imod. Det eneste der står om hans Dansk-egenskaber er at hans uddannelse foregik på Engelsk. Og ikke et ord mere. Der er intet udsagn omkring hans personlige Dansk-kundskaber.

Engelsk-sprogede uddannelser sker faktisk langt hyppigere her i Danmark end de fleste tror. Også fordi næsten alt undervisningsmateriale i naturvidenskaberne på højere niveau er på Engelsk.

Thomas

Ja naturligvis vil du tale mig imod... Jeg havde dog foretrukket du læste artiklen istedet ;)

Her står:
"I slutningen af 2009 fik Alvaro Cabrera afslag på en permanent opholdstilladelse med begrundelse i, at hans uddannelse var foretaget på engelsk, ikke dansk"

Med andre ord handler det, ifølge artiklen, om manglende danskkundskaber, eller mere præcist: dokumentationen af disse egenskaber.

Kim,

hans uddannelse, ja. Men ikke et ord om hans private sprogkundskaber!

Der er mange uddannelse, f.eks. på AAU, CBS, i Danmark hvor uddannelsessproget er Engelsk, dvs. de foregår kun på Engelsk og ikke på Dansk. Skal alle dem der læser dem så også påståes ikke at kunne Dansk, selv de Danskere der læser dem?

Mht. til dokumentation, også der står der intet om hvad Alvaro Cabrera har og ikke har af dokumentation om hand sprogkundskaber foruden hans eksamensbevis.

Thomas

Jamen hvis han kan dansk, hvorfor har han så ikke bare meldt sig til Prøve i Dansk 2 og så fået sin permanente opholdstilladelse?

Jeg er sådan set bedøvende ligeglad med om han kan dansk eller ej. Min pointe er bare, at det i årevis har været et krav, at man skal bestå en danskprøve eller dokumentere tilsvarende kvalifikationer, før man kan opnå permanent opholdstilladelse. De regler kan man så mene om hvad man vil, men de har ikke været hemmelige og man skulle mene en bogligt stærk person, som Cabrera, snildt ville kunne opnå de fornødne evner og dokumentation herfor, hvis han havde gjort en aktiv indsats for det.... Det må man så konstatere han ikke har gjort, siden hans ansøgning er blevet afvist.
Så har jeg ondt af Cabrera? Nej gu' fanden har jeg da ej.... Synes jeg reglerne er for stramme? I visse tilfælde ja.

Alvaro Cabrero kan ikke udvises fra Danmark, i hvert fald ikke så længe hans børn endnu ikke er myndige, og han er ansvarlig for deres opvækst.

Det er resultatet af en afgørelse fra EU Domstolen i sagen C-413/99 Baumbast, der statuerer:
2) Såfremt børn har ret til at opholde sig i en værtsmedlemsstat for at følge almindelig undervisning dér i henhold til artikel 12 i forordning nr. 1612/68, skal denne bestemmelse fortolkes således, at den berettiger den af forældrene, der faktisk passer børnene, uanset den pågældendes nationalitet, til at opholde sig sammen med dem for at lette udøvelsen af den nævnte ret, selv om forældrene i mellemtiden er blevet skilt, eller den forælder, der er EU-borger, ikke længere er vandrende arbejdstager i værtsmedlemsstaten.

Heldigvis er Danmark med i et overstatsligt arbejde, der lægger vægt på menneskerettighederne derunder retten til respekt for familiens private liv.

" En politiker inddeler menneskeslægten i to klasser: Værktøj og fjender ... " ( F. Nietzche )

- og det er DF en fantastisk smuk eksempel på...

Kirsten Svejgaard

Nu har jeg ikke studeret reglerne for nylig, men jeg mener, at når hans opholdstilladelse er hængt op på kontrakten med universitetet, så udløber den automatisk med kontraktens ophør, og så er det fuldstændig ligegyldigt, om han har taget alverdens danskprøver.

De muligheder, han har, er at finde andet arbejde inden kontraktens udløb - i så fald kan han få en ny opholdstilladelse.

Eller han kan gifte sig med sin kæreste, rejse "hjem" og søge om familiesammenføring, hvilket så vil kræve, at hustruen kan opfylde alle de nugældende betingelser om bankgaranti, evne til at forsørge ham, ingen sygedagpenge i 3 år, og hvad der nu ellers er af idiotiske forhindringer for familiesammenføring.

Under alle omstændigheder ser vi her et "godt" eksempel på, at et par danske børn kan komme til at vokse op uden kontakt med en god og velfungerende far, udelukkende pga. DF's racisme og fremmedhad.

Kirsten

Bare fordi hans nuværende opholdstilladelse er hængt op på hans kontrakt med Aalborg Universitet, så betyder det jo ikke han ikke kan få en ny opholdstilladelse.
Den eneste betydning omstændighederne omkring hans nuværende opholdstilladelse har, er jo at det kun gør det endnu mere forrykt, at han ikke har fået styr på sine forhold tidligere. Han har jo hele tiden været klar over det var en tidsbegrænset opholdstilladelse... Men alligevel har han ikke sørget for at få den fornødne dokumentation, der kan sikre ham en permanent opholdstilladelse, selvom han i mellemtiden har stiftet familie. Det synes jeg ærligt talt er tåbeligt og også direkte uansvarligt - stakkels børn.

Dermed ikke sagt reglerne ikke kan kritiseres. Men den indeværende sag lugter altså mere af dovenskab, fra Cabreras side, end den lugter af fremmedhad og bureaukratisme.

John Houbo Pedersen

Hr.Sander har vist en hjerneforsker der hyldes for sin uredelighed. Det er for farligt hvis en Chiliensk skulle opdage noget.!

Hjerneforsker tvinges ud af Danmark

---

det er vel egentlig bare til forskerens eget bedste, for materialet, for en forsker med de
områder ( hjerneforskning ), er vist alligevel snart ved at blive sjældent i danmark.

@Kim Sørensen
Dette er ikke en seminaropgave, men det virkelige liv.
Din umodne argumentation undskyldes af mangel på livserfaring. Dermed være ikke sagt, at du ikke har frihed til at udtale dig, for det har selvfølgelig. Du skal dog ikke være så sikker på at hans børn er så stakkels, som du antyder.

KG:
"for materialet, for en forsker med de
områder ( hjerneforskning ), er vist alligevel snart ved at blive sjældent i danmark."

GP: God pointe - men danske hjerner kan være interessante at studere fordi hr. Nyborg har påvist, at der har været negativ intelligens-evolution i Danmark så længe nogen kan huske.

Evolutions-mekanismen indebærer jo, at hvis alle rejer uddøde - og miljøet ændrede sig til at være mere velegnet til rejer end til mennesker, vil det kun være et spørgsmål om tid, før mennesket ændrer sig til at blive en reje.

Mads Kjærgård

Ja definitionen på bureaukrati: Du har to køer, staten tager dem begge, malker den ene hælder mælken ud og skyder derefter den anden. Venstre i en nøddeskal! Hvis nogen kan gøres forkert og ulogisk så kan man stole på at Venstre nok skal gøre det!

Er der forøvrigt ikke noget om at både V og K mener at vi skal være internationale og at undervisningen på UNI i højere grad skal være på engelsk! For pokker undervisningsministeren er ude i dag med en meldning om at vi skal til at tale kinesisk nu!

Jep "Venstre Danmarks Bureaukratiske hul i hovedet parti"

Udlænding

Jeg er ganske udmærket klar over der er mange uddannelser, der foregår på engelsk i Danmark. Men hvad har det med sagen at gøre?
Det korte af det lange er at Cabrera ikke kan dokumentere han besidder de danskkundskaber loven foreskriver.
Med andre ord: Hvis han har de kundskaber, så er manden et fjols, fordi han ikke har taget en prøve, der dokumenterer dem.
Har han ikke egenskaberne, så er han et fjols, fordi det aldrig har været en hemmelighed, at der altså er et krav om man skal tilegne sig nogle bestemte sproglige færdigheder, før man kan opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.

At reglerne så i visse tilfælde er for strenge kan vi da hurtigt blive enige om. Men her taler vi altså om en boglig stærk person, der sagtens ville have kunnet leve op til reglerne, havde han taget sig sammen og gjort noget ved det. Det har han så valgt ikke at gøre, selvom han har stiftet familie her og har et ønske om at blive her. Så i den aktuelle sag bløder mit hjerte altså ikke for Cabrera - han har ganske enkelt handlet tåbeligt, i og med han ikke har sikret sig opholdstilladelse, så han kan være sammen med sine børn i deres fødeland.

Christina Bohmann Rasmussen

det er en forbrydelse mod menneskerettighederne. Danmark Skam Dig!!! Dette vanvid skal gøres til ophør. Ikke stuerent begynder slet slet ikke at dække over hvor inhumant det er alt det der foregår! Kære Alvaro du skal vide at der er mange i DK der er i samme situation som dig. Som enten tvinges til at leve adskilt fra sin egen familie, eller tvinges til at leve i eksil. Jeg er selv iblandt dem! det er forbrydelse at adskille forældre fra deres børn. Det er inhumant og afskyeligt. Heil Hitler! det ser sort ud for min kære nation dets borgere. lige så sort som i 30'ernes Tyskland...

Som det er sagt. Det her burde ikke kun komme frem fordi Alvares er hjerneforsker og attraktiv.
Det er de danske værdier, som de nye loven træder under fode.
Der er formentlig få danskere, som ikke ville være stolte over at vores land blev valgt som opholdssted. Og det er formentlig også derfor flovheden over at vi ikke kan gøre noget mod de racister/fascister eller hvad de nu skal betegnes som styrer vores land.
Nuvel. Jeg Lars Dahl vil ikke tages til indtægt for at Alvares ikke akn være her. For mit vedkommende er han velkommen: Som hjerneforsker, som far, som menneske. Tak fordi du overhovedet overvejer mit land, som opvækststed for dine børn. Jeg selv takker Tanzania for mine børns opvækst.

@ Kim Sørensen

Sender dig lige en flagstang, så du kan hejse Dannebrog helt til tops.

Hvad bilder du dig ind. At gøre dig selv til dommer over Cabreras danskkundskaber? Der er INTET belæg for dine fabuleringer. Måske intet andet end en tarvelig misundelse og manglende empati til at sætte dig selv i den pågældendes situation. Hvad ville du sige til at blive udvist af Chile, hvor du var bosat med dine familie og havde skabt dig selv en tilværelse, hvor du på alle måder deltog aktivt og konstruktivt til samfundet. Men du manglede lige den lille spanskprøve 2 for at kunne blive i landet.

Hele problemstillingen omkring alle disse sager, vi hører om nu, er at de danske regler rammer mange danske statsborgeres ægtefæller, og at der ikke findes muligheder for at at fortolke regelerne. Det er en dybt frustrerende arbejdssituation også for de mennesker, som er sat til at administrere politikernes dybt fremmedfjendske love, der bygger på et forkvaklet og forsmået menneskesyn.

Træk et nummer fjols, du står åbenbart i samme kø.

Jens

Du spørger mig om hvad jeg ville sige til at blive udvist af Chile, fordi jeg manglede en spanskprøve. Det kan jeg ikke svare på. For hvis der var et krav herom og jeg ønskede varig opholdstilladelse i Chile, havde jeg naturligvis sørget for at tage den påkrævede prøve.

Jeg gør mig i øvrigt heller ikke til dommer over Cabreras sprogkundskaber - det ævl kan du ærligt talt stikke skråt op.

@ Kim Sørensen

Det har været en lang dag for dig. Du har nået 13 indlæg på Information om alt fra citronhalvmåner, kinesisk i folkeskolen til at gøre dig til dommer over en andens mands selvansvarlighed.

Spring ned fra din pudeløse piedestal og snub en velfortjent tænkepause - imorgen er der en ny dag, hvor andre menneskers skæbne skal besegles og kommenteres. Du får travlt.

Imens sender vi andre en medfølende tanke til en familie, som uforskyldt eller selvforskyldt er havnet i en problemstilling, hvor rigide regler er en pille mod de etiske tømmermænd.

Der er én og kun én gruppe af landsskadelige elementer, som dette land ville være bedre uden. De hedder Dansk Folkeparti. Pesten over Danmark.

Denne sag peger også på noget andet fuldkommen forrykt: at den danske stat efterhånden blander sig på en måde, så man nærmest kan opbruge både 5 og 6 ferieuger på at stå helt unødigt på pinde for systemer, vi allesammen ville være lykkeligere uden.
Man har groft misbrugt den teknologiske udvikling, der kunne have smidiggjort, formindsket og lettet den orden i sagerne, der nu engang nok er nødvendig - den, som tidligere blev varetaget manuelt med flere mennesker involveret, men som nu kan klares på få minutter af en computer. Vi er så forhippede på 'at folk skal tjene deres egne penge', at man lader dem lave fuldstændig unødvendigt, fladpandet arbejde, fremfor f.eks. at lette det offentlige system ved at tage sig af egne børn og gamle, lave ordentlig mad, igen indføre en hygiejnisk standard i de små borganlæg, parcelhuse og fleretagers lejligheder har udviklet sig til m.m.m. Og selvfølgelig få sig et liv, læse bøger, gå i teatret og biografen og til koncert. Vi er selv de eneste til at opretholde standerne for civiliseret liv.

Det er antimeneske, at gøre det svært at få, og passe på ens, afkom.

Det er dumt at smide folk ud, hvis bidrag er deres viden, og ikke at de kan dansk.

Jeg mener altså bestemt at nazi-ideen går ud på at arbejdere har et sæt rettigheder, hvis privilegie er at de kan arbejde hvor de gør' nytte, mens de ikke nyttige, ikke arbejdende, skal isoleres og gerne fjernes på den ene eller anden måde.

Hvad hvis andre nationer vedtager lign. love, og nationerne imellem ikke kan blive enige om hvis ansvar en opsplitning er, og skubber ansvaret rundt, eller slet ikke tager ansvar - Så bliver nationalstaterne fængsler, der eliminere en bestemt klasse, via deres afkom.

Måske' jeg driver min bekymring for vidt, og jeg ser spøgelser - Det håber jeg.

Anne Marie Pedersen

@ Kim Sørensen

Øh... Du har ret i, at man slet ikke forstår, hvorfor manden ikke også lige har taget en dansk-eksamen på et ret højt niveau (højeste sprog-adgangskrav i EU), når han også har et fuldtidsforskerjob og en kernefamilie. Det er nok fordi han er luddoven...

De er lusket, de venstre folk. Genial måde at fjerne opbakningen til vældfærdstaten; hvis prisen for den er, at vi må acceptere et klassesamfund, ja hvem gider den så?

Kim Sørensen

Reglerne for at få dansk statsborgerskab er ikke bare sort/hvide, som du sætter det op med "Jamen hvis han kan dansk, hvorfor har han så ikke bare meldt sig til Prøve i Dansk 2 og så fået sin permanente opholdstilladelse?". Det kan en af mine kolleger tale om. Hans ukrainske kone, som har rigeligt med lærdom i bagagen, kan bare ikke få statsborgerskabet!

Jeg husker ikke historien i detaljer, men groft sagt så kræver den ene styrelse, at hun tager et sprogkursus før hun kan blive indstillet til dansk statsborgerskab.
Den anden styrelse, der administrerer dette kursus, kræver at hun får dansk statsborgerskab inden hun kan få tilbudt dette danskkursus.
Hun taler forresten næsten flydende dansk efter blot 2 års ophold i landet og læser bla. weekendavisen og masser af dansk faglitteratur praktisk talt uden problemer.

De overvejer pt. alvorligt at emigrere til Spanien eller Ukraine og genstarte deres liv der. Men som han også siger; hvis hun var kommet til Danmark og havde sagt "asyl", så var reglerne nogle helt andre!

Jesper Pedersen

Giver Kim Soerensen mange point for hans argumentation - saglig, til sagen og ikke paa baggrund af foelelser. Det er saadan der skal diskuteres en gang imellem og er efterhaanden ogsaa traet af at hoere om aevl om DF paa informations debatsider, der er meget og andet , fek.s logik man kan bruge. Regler er generelt kun interessant for folket her paa debatten naar hoejrefloejen har overtraadt den eller ikke sagt hvad de har sagt eller ikke for 100 aar siden da alle vidste det om det inden da var i ekstra bladet. Uanset hvad man mener om Rodrigo Fuentes og hans hjerne kigge evner saa er han nok lidt sinke paa at laese regler og foelge dem. Lugter lidt af en daarlig undskyldning at det dukker op i medierne nu hvor han har faaet sorteper. interessant sag!.

Anne Marie

Det er jo et spørgsmål om prioritering. Jeg havde engang en lærer der havde fuldtidsarbejde som tømrer, samtidig med han læste matematik på universitetet.
Ikke dermed sagt alle er lige så store akademiske supermænd, som min gamle matematiklærer. Men hvis man har tid til at stifte familie, så burde man også have tid til tage den påkrævede danskprøve.
Og som jeg flere gange har gjort klart, så mener jeg da bestemt ikke reglerne er hævet over kritik. Jeg synes bare ikke man skal gøre tingene værre end de er... og i det her tilfælde er der altså ikke så meget at komme efter. Cabrera har været helt klar over hvad reglerne har været og han har haft alle muligheder for at leve op til dem - det har han så valgt ikke at gøre, hvorfor jeg mener det er en smule svært, at have ondt af manden.

Men nok om det... Jeg kan jo forstå man ikke kan blande sig i debatten herinde, medmindre man er enig med alle de andre, uden man bliver svinet til og får at vide man benytter sine "frikvarter" på en uønsket måde. Så men hvad I vil... Den måde at debattere på og forholde sig til verden omkring jer kan vi jo se virkeligt gjort underværker de sidste 9 år...

Jesper Pedersen

Ditte - hvis han nu ikke havde vaeret chilensk foedt eller andet udenlandsk saa havde han nok ikke haft problemer med at kunne bliver her i landet. det vel hele humlen i historien at han er forsker fra udlandet. Maaske har jeg misforstaaet hvad du skriver, men den slags sker.

hov, kom til at post'e kommentaren 2 gange.

og ja, Kim Sørensen, du kæmper for din sag med mange gode argumenter. Jeg må dog give Peter Tage ret - og konkludere at reglerne for "optagelse i det danske samfund" er så komplicerede, at selv danskere, som skulle være åh så meget klogere end alle andre folkefærd, ikke engang kender deres egne regler.

Stof til eftertanke: Måske var det en idé at indføre et rigtigt demokrati hvor folk ved hvad de stemmer på, i modsætningen til dette system hvor de politiske beslutninger er så langt væk fra befolkningen, at vi ikke ved hvad der sker på borgen medmindre medierne skriver om det ...

Peter Tage

Du kan "ikke huske detaljerne" og du roder rundt i de to vidt forskellige begreber som "statsborgerskab" og "tidsubegrænset opholdstilladelse" er.
I lyset af dette håber jeg du har forståelse for hvorfor jeg ikke gider gå dybere i kødet på din kommentar.

Meningstyranniet får lov til at vinde i denne debat... jeg gider ihvertfald ikke være med mere.

Lige en sidste kommentar... Der er brugerbetaling på Prøve i Dansk 1, 2 og 3... Så jeg vil tro alle og enhver kan melde sig til og tage prøven - upåagtet hvad folk kan komme med af røverhistorier fra deres dansk-ukrainske omgangskreds :)

Sider