Nyhed
Læsetid: 3 min.

Menneskeretsdomstol standser dansk udvisning af iraker

Den Europæiske Menneskeretdomstol har grebet ind over for udvisning af irakere til Bagdad fra Danmark, Sverige, England og Holland. Det sker i lyset af den forværrede sikkerhedssituation
Den Europæiske Menneskeretdomstol har grebet ind over for udvisning af irakere til Bagdad  fra Danmark, Sverige, England og Holland. Det sker i lyset af den forværrede sikkerhedssituation
Indland
22. november 2010

Mens sikkerhedssituationen i Irak forværres efter den amerikanske tilbagetrækning, har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol netop standset en dansk tvangsudvisning af en irakisk mand til Bagdad. Det sker med den såkaldte Rule 39-procedure, der medfører et midlertidigt udsendelsesforbud.

I løbet af de seneste måneder er domstolen i Strasbourg skredet ind over for 200 udsendelser fra Sverige samt et ukendt antal udsendelser fra Storbritannien og Holland, ligesom den har sendt en generel advarsel til regeringerne i de tre lande. Domstolen beder i skrivelsen landene om at afholde sig fra at tvangsudsende irakere »i lyset af det tiltagende antal Rule 39-anmodninger fra ansøgere, som forsøger at forhindre deres hjemsendelse til Bagdad (...), og den rapporterede nylige forværring af sikkerhedssituationen i Bagdad og andre provinser.«

Udsendelsesforbuddene fra domstolen betyder imidlertid ikke, at de afviste irakere umiddelbart kan regne med at få genåbnet deres asylsag. Der er indtil videre alene tale om, at domstolen har standset udsendelserne midlertidigt for at undersøge sagerne nærmere.

Flere forbud følger

Generalsekretær i Amnesty International i Danmark Lars Normann Jørgensen forudser, at forbuddet mod den danske udsendelse til Bagdad kun er begyndelsen.

»Bliver der indbragt flere sager fra Danmark, vil der formodentlig ske det samme som i de øvrige europæiske sager. Domstolen vil stoppe udvisningerne, og det understreger, at den danske regering ligesom flere andre europæiske regeringer er på gale veje, når de tvangshjemsender irakere,« siger han og tilføjer: »Det her handler ikke kun om de pågældende mennesker i de europæiske lande. Det handler også om de signaler, man sender til lande i nærområdet som Syrien og Jordan om, hvor lemfældigt man kan tillade sig at behandle irakiske asylansøgere.«

Forsker i flygtninge- og menneskeret ved Dansk Institut for Internationale Studier Thomas Gammeltoft-Hansen hæfter sig ved, at stadig flere udsendelser af afviste asylansøgere i de senere år er blevet standset af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

»Det øgede antal indgreb er udtryk for, at flere lande ligesom Danmark går helt til kanten, når det handler om at overholde internationale konventioner på udlændingeområdet,« siger han.

»Problemet, når man bevidst anvender en minimumfortolkning af menneskerettighedskonventionerne, er, at man i enkelte sager meget nemt risikerer at ryge under barren.«

Som Information kunne fortælle lørdag, belyser de lækkede amerikanske Irak-logs fra Wikileaks, hvordan den sekteriske vold i landet bredte sig dramatisk fra krigens begyndelse og toppede i årene 2006-07, hvor ekstremistiske militser stod bag omfattende sekteriske udrensninger i de større byer. Samtidig understreger indberetningerne fra Irak, at den sekteriske vold fortsatte i de følgende år, om end på et lavere niveau. Blandt andet blev mennesker systematisk likvideret, når de forsøgte at vende tilbage til boliger, som de var blevet fordrevet fra under udrensningerne.

Oplysningerne bekræfter den beskrivelse af sikkerhedssituationen, som er kommet fra FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR, der gennem flere år løbende har anmodet verdens lande om ikke at tvangsudvise afviste irakiske asylansøgere, hvilket fem europæiske lande alligevel har gjort siden 2009, nemlig Sverige, Danmark, England, Norge og Holland.

Taget til efterretning

Kommissariatet har for nylig rapporteret om en forværret sikkerhedssituation i særlig de centrale provinser i Irak, efter de sidste amerikanske kampsoldater i august i år forlod landet. Over 30 »sikkerhedstilfælde« finder sted om dagen i form af bomber, raketangreb med mere, og hundreder af civile meldes dræbt om måneden.

Det var en henvendelse fra UNHCR, der fik Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at advare den hollandske, svenske og engelske regering mod flere Irak-udsendelser. Da Dansk Flygtningehjælp fik kendskab til advarslerne, anmodede organisationen domstolen om at standse hjemsendelsen af en irakisk mand, der stod umiddelbart foran tvangsudvisning, hvilket domstolen altså valgte at imødekomme med henvisning til situationen i Bagdad.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har ikke ønsket at kommentere sagen over for Information, men udtaler gennem ministeriets pressechef, at hun »tager afgørelsen til efterretning«.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Det står da i hvert fald helt fast med denne kendelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at Danmark ikke længere kan betragtes som en selvstændig nation, der bestemmer over sin egen indvandrer- og flygtningepolitik, når en gruppe ikke-folkevalgte jurister i EU kan sidde og underkende, hvad et repræsentativt demokratisk flertal af folkevalgte politikere har besluttet sig til gennem lovgivning i simpelt flertal på Christiansborg.

Vi er ikke længere herre i eget hus.

Hvor det dog glæder mig at der findes instanser, hvor der ikke kan bestilles politiske domme og dermed muligvis kan sættes en stopper for den umenneskelige behandling flygtninge får i Danmark. Når den danske regering i ligeglade med menneskeretskonventionen e.l., så bliver den nød til at indrette efter EU, selvom Pia Kjærsgaard bliver rød i hovedet som røde pølser.

Til orientering:
1. Den europæiske Menneskerettighedsdomstol har ikke noget med EU-institutionerne at gøre.

Men det er let at forveksle Europarådet og EUs Det Europæiske Råd.

2. Danmark bestemmer selv sin udlændingepolitik. DK har 4 forbehold i forh. til EU-samarbejdet.

Et af dem er Retsforbeholdet, der betyder at Danmark kan have en selvstændig asyl- og udlændingepolitik.

Ole,

et spørgsmål: hvor mange domstole i Danmark er folkevalgte?

For EMRD er faktisk demokratisk legitimeret da det Danske folketing i sin tid vedtog, igen igennem simpel afstemning, at ratificere den aftale der grundlagde den.

Brockdorff:
Danmark har jo anerkendt den Europæiske menneskerettihedsdomstol's kompetance til at afgøre sager -så ja Danmark delvis har afgivet mulighed som selvstændig at føre politik på det område (som i så mange andre internationale aftaler vi har indgået) - nemlig når det bryder med menneskerettighedes konventionen.
Det står naturligvis Danmark frit at bryde med den aftale hvis vi ikke længere ønsker at overholde menneskerettighederne og 'have frie hænder'.
Men er det mon i vores interesse?

Udmærket at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol stopper udvisningerne, - godt nok alt for sent og kun midlertidigt.

På Asylret vegne vil jeg dog lige oplyse at udvisningerne af irakere ikke begyndte i 2009.
Den første tvangsudvisning var den 21. maj 2008.

Nu afventer vi bare at de syriske kurderes tvangshjemsendelser bliver stoppet også!

De europæiske menneskerettigheder med domstole og det hele, blev netop skabt for at ikke gentage tidligere fejltagelser, når de politiske systemer i det enkelte land fejler.
Som f.eks. da Danmark afviste tyske flygtninge i 30'erne fordi de var jøder.

Ole Brockdorff

"Vi er ikke længere herre i eget hus."

Der i har Brockdorff jo helt ret - i det vi åbenlyst tillader fremmede efterretningstjenester at registrere danske statsborgere, uden at regeringen finder det fornødent at gribe ind.

Men det var jo nok ikke det Brockdorff mente...

Herre i eget hus kan man blive, om man forholder sig redeligst muligt til sin omverden.

Asylret har netop måtte udsende en meddelelse om at Flygtningenævnet afslog Abed Mohamed Attos anmodning om asyl i Danmark, hvorefter han
blev tvangsudsendt til Syrien.
Nu sidder den 28-årige kurdiske mand i et syrisk fængsel, hvor han højst sandsynligt bliver udsat for mishandling og tortur.

Pt er det to af de tvangsudviste syriske kurdere, der sultestrejkede ved Christiansborg i et forsøg på at råbe de ansvarlige politikere op, der er forsvundet.

Christian Olesen

Kære Ole

“Vi er ikke længere herre i eget hus.”

Nej sgu da. Det er der da ingen som har forventet. Ja ok, V og K har gentagne gange lovet at vi ikke afgiver suverænitet til EU, men det har du for pokker da vel ikke troet på ???

Det er i øvrigt i mine øjne totalt dobbeltmoralsk, at den højre fløj, som altid har argumenteret for at vi skal være fuldgyldige medlemmer af EU ("er ikke et ta-selv bord") lige på dette område ikke kan få forbehold nok!!

Længe leve mangfoldighed, længe leve retssikkerhed, længe leve personlig frihed - også for "de andre"!