Læsetid: 8 min.

Barfoed åbner for forhandling om ministerbetjening

Justitsministeren vil forhandle om en præcisering af § 24 om ministerbetjening i forslaget til ny offentlighedslov. For Lars Barfoed er det en 'besværlighed', at borgere i dag har aktindsigt i regeringens lovforberedende arbejde
Hvis justitsminister Lars Barfoed skal have flertal for sit forslag til ny offentlighedslov, skal han indlede forhandlinger om forslagets §24. Men han understreger, at §24 under ingen omstændigheder vil blive taget ud af loven, fordi der i dag, efter Barfoeds opfattelse, er brug for et 'frirum', hvor ministrenes embedsmænd kan formulere sig frit uden frygt for, at borgerne søger om aktindsigt.

Hvis justitsminister Lars Barfoed skal have flertal for sit forslag til ny offentlighedslov, skal han indlede forhandlinger om forslagets §24. Men han understreger, at §24 under ingen omstændigheder vil blive taget ud af loven, fordi der i dag, efter Barfoeds opfattelse, er brug for et 'frirum', hvor ministrenes embedsmænd kan formulere sig frit uden frygt for, at borgerne søger om aktindsigt.

Sigrid Nygaard

21. december 2010

»Jeg mener ikke, vi skal gennemføre en ny offentlighedslov, uden at den indeholder det element, som er i § 24. Så må vi diskutere, om den er tilstrækkelig præcis, eller om der er behov for præciseringer i forhold til forarbejderne,« siger justitsministeren i et interview til Information.

Helt at sløjfe den omstridte paragraf kommer dog ikke på tale:

»Jeg vil ikke, bare for at sikre et bredt flertal, gennemføre en lovgivning, som jeg synes er dårlig. Så er det bedre ikke at gennemføre nogen lovgivning.«

Siden Barfoed den 8. december fremlagde L 90 har debatten fokuseret på lovforslagets § 24 om ministerbetjening, især da det stod klart, at regeringen ikke havde flertal for paragraffen. Nu tilkendegiver ministeren, at der kan forhandles.

»Jeg er interesseret i, at vi får et bredt politisk flertal, fordi offentlighedsloven er en slags grundlov i forhold til vores forvaltning. Derfor skal loven ikke være undergivet den almindelige politiske kamptummel. Den må godt hæve sig over det, når vi lovgiver om noget så centralt som offentlighedsloven. Jeg er enig i, at § 24 bliver meget central i de drøftelser, vi skal have i de kommende uger.«

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Regeringen, den udøvende magt, vil begrænse den lovgivende magts ( folketinget og os), indsigt i forarbejdet til landets love og misbruge embedsværket i politisk øjemed.
Lars Barfoed
»Fordi det kan være, at nogle af ideerne ikke er gode. De kan være meget provokerende eller vilde eller meget kontroversielle, så man i sidste ende beslutter sig for ikke at gøre brug af dem, og det skal der være plads til.«
Det vil sige at man politisere styrelser og direktoraters vurderinger og arbejde, da det er den siddende minister der er 'bestiller' ministerbetjeningen og ligeledes er det ministeren der redigere eller forkaster vurderinger der ikke passer den politiske agenda.
Et paradis for Klaus Hjort Frederiksen, den siddende regering og deres spindoktorer der har det med at bestille og hemmeligholde undersøgelser. Endelig lut med 'sager'.
Det er himmelråbende forbløffende at man åbenlyst overvejer en sådan lov i informationsalderen, jeg fatter det ikke.
Den fjerde statsmagt, hvis direkte opgave er at sikre magtmisbrug, forsømmer deres pligt i offentlighedskommisionen.
Offentlighedskommisionen består af 21 medlemmer, 13 er i en eller anden grad tilknyttet forvaltningen af samfundet og vil nyde godt af 'arbejdsroen' under §24 og de resterende 8 hører til 'medierne' der i de seneste dage ikke har strømmet over af begejstring for åbenhed som princip der vil berøve dem deres priviligerede matrix af frokoster og insiderviden.
Der må være uafhængige professionelle der kan få denne komplicerede debat ud af hullerne.

Peter B. Jensen

Det lyder som lobbyisternes paradis. Så kan de rådgive og betjene ministrene fra deres yderst snævre perspektiver, helt uden at borgerne opdager at det ikke længere er vores land.

Det er jo sindsygt, en direkte hæmmelse af demokratiet. Hans argumentation er jo idiotisk. Hvis deres idéer ikke er særligt gode, er det da for fanden deres eget problem. Han prøver at få det til at se ud som om, at de vil gøre samfundet en tjeneste og spare os for disse 'dårlige idéer'.

Kære Lars. Vi vil meget gerne beholde vores fundamentale ret til at få aktinsigt. Specielt når der, som du selv siger, er en mulighed for, at de er dårlige.

Artiklen eller interviewet med Justitsministeren virker som én stor tilståelsessag. Lars Barfoed vil både hæve hemmeligheds-niveauet og samtidig sænke åbenheden og transparencen i det danske demokrati, det hele sovset ind i modstridende bedyringer om det modsatte.

Men al erfaring taler for en åbenlys indskrænkning af offentlighedens muligheder for på fornuftige vilkår at se administrationen efter i sømmene. Man kan roligt hævde, at offentligheden er slemt i vejen for ministeren og Regeringen med de fremsatte forslag til ændring af Offentlighedsloven og Forvaltningsloven.

Det er heller ikke spor tilfældigt, at Lars Barfoed kaldes "sortsnakken" ovre i det mørke Jylland. Af flere årsager. Og der er heller ingen gode grunde til, at oppositionen overhovedet skulle finde på at ingå i et bredt forlig på så håbløse indikationer, som dem Barfoed her forsøger at stille op.

Offentligheden udgør stadig kernen i et moderne og aktivt demokrati. Hvorfor dog skulle man dog på magt-arrogancens præmisser skyde sit eget demokrati så voldsomt i fødderne? Modellen er igen det amerikanske forlæg. Så det er småt med nytænkningen for Regeringen også på dette område.

Men senest lækkene på Wikileaks har med al tydelighed vist, at et generelt niveau for samt princip om en overdrevet hemmelighed i administrationen, har ført til en administrations-praksis, som man kan stille endog særdeles alvorlige spørgsmål til såvel kompetancerne i som kvaliteten af. Og nu vil Justitsministeren så gentage sit store forbillede i en dansk sammenhæng. Og hævder, at resultatet ikke er givet på forhånd. Hvilket jo modsiges af realiteterne.

Der ér med andre ord ingen fornuftige grunde til, at oppositionen skulle deltage i at diskvalificere sin egen offentlighed, som det er foreslået af Lars Barfoed. Uanset sortsnakkeriet...

Med venlig hilsen

Lars Barfoed:
"Jeg vil ikke, bare for at sikre et bredt flertal, gennemføre en lovgivning, som jeg synes er dårlig. Så er det bedre ikke at gennemføre nogen lovgivning."

Forhåbentlig kan man stole på et sådant løfte (selv om det i sin utvetydige formulering giver mindelser om "far her" udtalelsen).

Denne lov fortjener at blive forkastet i sin helhed.