Baggrund
Læsetid: 3 min.

’Kriminalstatistik over etniske grupper kan være en gevinst’

Danmarks Statistik har lavet en undersøgelse over, hvilke etniske minoriteter, der begår mest kriminalitet. En ekspert advarer mod stigmatisering af specifikke grupper, men SF’s retsordfører Karina Lorentzen ser den slags undersøgelser som et nyttigt værktøj, hvis de bliver brugt ordentligt
Indland
8. december 2010
SF'eren Karina Lorentzen er ikke principiel modstander af at målrette undersøgelser af kriminalitet efter etnicitet.

SF'eren Karina Lorentzen er ikke principiel modstander af at målrette undersøgelser af kriminalitet efter etnicitet.

Martin Stampe

I gårsdagens Jyllands-Posten kunne man læse, at palæsti-nensiske mænd er mere end dobbelt så kriminelle som andre mænd. Undersøgelsen er lavet af Danmarks Stati-stik, og rangerer Danmarks kriminelle efter etnicitet. SFs Karina Lorentzen, støtter den slags undersøgelser, med et enkelt forbehold:

»Jeg vil godt slå fast, at jeg synes, kriminalitet er et problem, uanset hvem der begår det. Men det er okay, at målrette undersøgelserne efter etnicitet, fordi der kan være særlige problemer, der skal italesættes,« siger hun.

SF har ellers været imod en undersøgelse af, hvor meget indvandrere koster samfundet, som Dansk Folkeparti tidligere på året tog initiativ til.

Hvor stor forskel er der på at lave den her undersøgelse af, hvilke etniske grupper, der begår mest kriminalitet og så undersøgelser af, hvor meget indvandring koster vores samfund?

»Den her undersøgelse kan godt have en nytteværdi. Undersøgelsen af, hvad ind-vandrere koster, frygter jeg kan betyde, at man kommer til at hænge nogen ud,« siger Karina Lorentzen og fort-sætter: »Jeg vil som retsordfører gerne have undersøgelser, som jeg kan bruge retspolitisk til at bekæmpe og fore-bygge kriminalitet.«

Skal bruges med fornuft

Tror du ikke, det er med til at stigmatisere specifikke grupper, når man laver den her slags undersøgelser?

»Man skal selvfølgelig bruge undersøgelsen rigtigt. Vi undersøger jo også, hvem der typisk er voldmænd og gerningsmænd, for at skabe en viden vi kan bruge til at bekæmpe de negative ten-denser. Hvis man bruger undersøgelserne til at skabe had, er det et problem«

Er det ikke svært at kontrollere, om undersøgelser bliver brugt ordentligt?

»Det er selvfølgelig svært at finde en balancegang. Og vi skal være bevidste om, at undersøgelserne kan forme et billede af nogle bestemte befolkningsgrupper. Men når vi kan se, at vi har et problem, kan vi stille krav om, at de grupper, vi kan se har problemet, holder op med deres kriminalitet,« siger Karina Lorentzen. Hun mener dog generelt, at danske mænd har en uheldig rolle i kriminalstatistikkerne:

»Jeg synes, vi har et mandeproblem. Unge mænd er generelt overrepræsenterede i kriminalstatik, men det er også etnisk danske unge mænd,« siger Karina Lorentzen.

Desuden mener SFs rets-ordfører, at undersøgelsen fra Danmarks Statistik har sin berettigelse, fordi den viser et konkret problem, som man nu kan tage hånd om politisk:

»Det er slående, at det er et vedblivende problem, at nydanske unge mænd er overrepræsenteret i den her statistik. Vi har set de sidste 10 år, at der ikke er nogen nævneværdig udvikling. Det synes jeg er nedslående. Det viser regeringens forfejlede integrationspolitik.«

Kultursociolog Flemming Røgilds siger i Jyllands-Posten, at han ser den høje kriminalitet som et symptom på, at nydanske mænd mang-ler anerkendelse, som følge af den måde de bliver beskrevet på i medierne. Tror du så ikke, at undersøgelser som dem her, og den efterfølgende omtale i medierne, er en del af problemet?

»Det har jeg ikke nogen forudsætninger for at gå ind i, men jeg tror, der er unge mennesker, der føler sig skubbet ud, jo. Diskrimina-tion er stadig et stort pro-blem, og der er andre undersøgelser, der for eksempel viser, at 52 procent unge nydanskere føler sig diskrimineret, blandt andet når de tager i byen. Det er jo et af de største ungdomsfællesskaber at gå i byen med hinanden, så der er et stort problem på det område. Jeg tror bare stadig ikke, det er på grund af undersøgelser som denne her,« siger Karina Lorentzen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Siger undersøgelsen ikke mere at palæstinenser er en særlig udsat gruppe, der bør tages specielt hensyn og omsorg til. Men det er nok ikke den vinkling DF har ønskes med sit krav om specielle statistikker på etniske grupper.
PS: Hvad med at få beregnet hvad Fogh Rasmussens slinger politik inden for forskning og udvikling af alternativ energi og anden bæredygtig udvikling har koste Danmark. Ligeledes hvorfor vil DF ikke have en undersøgelse om hvor mange indtægter Danmark har haft af indvandre – måske har Danmark haft flere indtægter end udgifter. Mon DF har tænkt over det.

Christian Mondrup

"måske har Danmark haft flere indtægter end udgifter. Mon DF har tænkt over det."

Det har nogen i DF givetvis. Men det er jo ikke den slags, der interesser DF. Efter min opfattelse er DF-politikere hverken uvidende eller dumme. Men kyniske, det er de.

Håber at de koordinere materialet med socialgruppe tilhørsforhold.

Dorte Sørensen :
Ang. PS1: Man kan ikke lave kontra-faktisk analyse og præsentere det som viden, i.e. faktisk analyse.
Så hvad med at gøre det alligevel ? Nej.

Ang. PS2: Der for tiden er bred popularitet omkring pointsystemer for indvandrere, som netop er et resultat af at -tinget tog initiativer til sådanne cost-benefit-analyser på emnet som du efterlyser.
DF var iøvrigt med i de initiativer.

Det har 30 år på bagen.
Dengang palæstinenserne var den første flygtninge-gruppering som der blev uddelt opholdstilladelser til i puljer.var man i princippet uskyldig og straffri, bare man fik plantet foden på den anden side af 'the border'. Som i gamle Westerns.
Dansk Flygtningehjælp fik voldsom kritik for at administrere dette i sin tid. Men det var danske politiske beslutninger der blev årsagen til situationen. Lang tid før DF.

Torben Petersen

@Odd Bjertnes

Der er vist ikke flertal i befolkningen for regeringens forslag om et pointsystem.

Torben Petersen

Et indeks over de etniske gruppers kriminalitet i forhold til befolkningens siger ikke så meget i sig selv.

Man kan mene, at det mest siger noget om, hvor pressede de forskellige etninske grupper er socialt og økonomisk.

Hertil kommer, at vi jo har en række andre grupper i befolkningen, der har også en overkriminalitet i forhold befolkningen som f. eks. unge, misbrugere, psyisk syge og rockere.

Problemet er nok, at der ikke offentliggøres statistik for disse grupper under samme mediemæssige bevågenhed som på indvandrerområdet, hviket let kan få (eller har) den konsekvens, at der breder sig en opfattelse af at indvandrerne er de eneste, der har en overkriminalitet, og at deres overkriminalitet derfor er kulturelt betinget.

Gad vide om man også har statistik opdelt efter socialgrupper, aldergrupper, bopæl, uddannelsesniveau, beskæftigelse? Hvorfor er etnicitet mere interessant end alle de andre parametre?

Dorte Sørensen, der er rent faktisk lavet analyser af de økonomiske konsekvenser ved indvandring. Hver indvandrer i Danmark udgør pt.. en netto omkostning for samfundet på Kr. 85.000,- pr. år.

Vi løser ikke problemet med overkriminalitet hos indvandrere ved hele tiden at prøve at bagatilisere det og sætte spørgsmål tegn ved opgørelsernes validitet. Først når problemet erkendes kan en løsning findes og sættes i værk.

For min skyld kan man godt have positiv særbehandling af flygtninge og indvandrere f.s.v.a. tilbud om at komme ud på arbejdsmarkedet, dette er nøglen til integration. Nogle af de bedste og mest sympatiske kollegaer jeg har haft har været udlændinge.

Torben Petersen

@Peter Madsen

Der vist ingen der bestrider opgørelsen, der jo bygger på domstolenes egen produktionsstatistik, men hvorfor er overkriminaliteten hos indvandrere et særligt problem. Vi har overkriminalitet blandt unge, blandt misbrugere, blandt psykisk syge, blandt rockere osv. Hvorfor er det ikke et lige så påtrængende problem?

For den kriminaliteten rammer er det vel ligegyldigt, hvem der har begået den.

Med hensyn til opgørelsen over "hvad indvandrerne koster", så er den "forkert" , da den bygger på BNP-metoden, og ikke viser, hvad vi taber, hvis indvandrerne forlader landet.

Problemet er det gammelkendte, at sætter vi værdien af arbejderens arbejde til alene den løn han modtager, så pilles merværdien af hans arbejde ud af opgørelsen.

Holder arbejderen op med at arbejde, så taber samfundet ikke alene hans løn, men også merværdien på hans arbejde.

I virkeligheden er arbejderen jo naturligvis mere værd end han koster - ellers er kapitalisen, der har ham ansat, jo sadomachoist eller idiot.

Og igen - indvandrerne er ikke de eneste der koster samfundet penge (selvom størrelsesordenen er forkert). Kvinderne er mig bekendt de største nettonydere vi har.

Netop - sådanne studier plejer at kunne afsløre, at det er en rigtig dårlig forretning for Danmark at tillade kvinder i landet. De spilder for meget af deres levetid på at være gravide og syge, går nytteløst rundt hjemme og kikke på småbørn - og så er de generelt fysisk svagere, Send dem hjem, hvor de kom fra!

De er måske lige kækt nok, men ikke overraskende, at Jyllandsposten drager sine bombastiske konklusionener på basis af Danmarks Statistik´s sammenligning af "dømte" kriminelles etnicitet. At Information og SFs retsordfører æder Jyllandspostens præmis råt, er bekæmmende for den mindst ringe og mildt sagt ikke pointgivende for SF.

Der findes vel en del kriminelle der ikke dømmes (Danmarks Statistik´s undersøgelse omfatter kun dømte kriminelle). Data vedrørende disse ikke-dømtes kriminalitet kan jo af gode grunde ikke slås op i Statistisk Årbog og en eventuel spørgeskemaundersøgelse ville nok ikke kunne tillæges stor troværdighed. Med mindre man alligevel kan godtgøre, at disse ikke-dømte kriminelle fordeler sig på nationaliteter ligesom fordelingen af de dømte, kan man ikke konkludere noget generelt om sammenhængen mellem nationalitet og kriminalitet (dømte og ikke-dømte). Danmark Statistik´s undersøgelse kunne således lige så vel fortolkes som, at palæstinensere ikke er mere kriminelle end andre nationaliteter, men at de oftere anholdes, sigtes og dømmes, simpelthen fordi de ikke er så ferme i udøvelsen af deres kriminalitet som borgere af andre nationaliter. Går man ud fra at der er en proportional sammenhæng mellem uddannelse og muligheden for at begå kriminalitet uden at blive opdaget, kan overrepræsentation af palæstinensere (og andre) formentlig nedbringes ved en målrettet undervisningsindsats med henblik på at bibringe palæstinenserne de færdigheder, der er nødvendige for reducere overrepræsentationen i statistikken over dømte kriminelle. (Man kunne i parantes bemærket forestille sig at undervisning i fag som økonomi, finansiering og bogholderi ville være relevant).

Andre blandt adskillige mulige fortolkningsmuligheder, der kunne give sig udslag i den fundne overrepræsentation er, at politiet kunne have har mere fokus på palæstinensiske kriminelle end borgere af anden nationalitet, at palæstinensere begår en type af kriminalitet der oftere opdages og dømmes eller at domstolene er mindre tilbøjelige til at frifinde palæstinensere end andre nationaliteter.

Konklusionen af de skriverier Danmarks Statistik´s undersøgelse har afstedkommet i Jyllandsposten og her er dels, at man skal være varsom med at overlade det til journalister og politikere alene at fortolke og formidle tal og statistiske oplysninger og dels, som visnok Churchill engang formulerede det, at man aldrig skal tro på en statistik, som man ikke selv har manipuleret.

Kan vi monstro få en lignende undersøgelse om, hvorvidt det er rygere eller ikkerygere, der laver mest kriminalitet? Min tese er, at rygerne er klart overrepræsenterede i statistikkerne. Jeg tror dog ikke, at rygning i sig selv fører til kriminalitet, men det gør etnicitet heller ikke!

Med venlig hilsen en etnisk dansk ikkeryger.

Anne Marie Pedersen

Fører man også statistik over, hvem der oftest bliver fx kropsvisiteret af politiet i visitationszoner? For hvis man tilfældigvis visiterer steder hvor indvandrere er overrepræsenteret, ja gæt så om de også bliver overrepræsenteret i kriminalstatistikerne.

Hvor tit bliver man tilfældigt bedt om at tømme lommerne pga. mulig hashbesiddelse på en villavej i Hellerup og Lyngby?

For the record, og pgr. af Torben Petersens polemiske nedslag i mit navn :

Hvilket pointsystem - eller hvilken mix af diverse systemer - der er, eller har været ved vedtagelsen, flertal, eller ikke flertal, for i befolkningen, har jeg intet nedfældet om her.
Hverken fakta eller 'meninger om'.

Søren Mikkelsen

Ole Andersen: "(Man kunne i parantes bemærket forestille sig at undervisning i fag som økonomi, finansiering og bogholderi ville være relevant)."

Ja, og jura, retorik, kommunikation og andre former for skuespil som almindeligvis beherskes af f.eks. politikere.

Man kunne ogsaa forestille sig at beskaffenheden af den situation som flygtninge flygter fra kan have en virkning paa graden af kriminalitet. Palaestinensere er jo i en ret speciel stilling i verden.

Frederik Hougaard

Man kan ikke stikke hovedet i mulden og lade som om, at dette og hint problem ikke eksisterer ---man gør sig selv og alle andre en bjørnetjeneste med den strategi.

Lad os få fakta på bordet, så kan vi bagefter få en god diskussion af de kausale sammenhænge.......

@ Frederik Hougaard:
Mener du, at der er kausale sammenhænge mellem etnicitet og kriminalitet?
Hvis man laver opgørelserne på baggrund af etnicitet, så vil man også søge årsagerne i etnicitet. Hvis man laver opgørelserne på baggrund af indkomst, så vil man søge årsagerne i indkomst.
Det er håbløst at gruppere folk efter den ene faktor (udover køn), de alligevel ikke kan gøre noget ved. Det kan kun føre til stigmatisering og forvrængning af en evt. efterfølgende debat.

Frederik Hougaard

@Jens ---ikke enig..... lad os få afdækket sammenhængen, så vi kan få en kvalificeret debat på et faktuelt grundlag. Man skyder sig selv i foden, hvis der er emner vi ikke må undersøge i den hellige anstændigheds navn (politisk korrekthed på den ufede måde) ---på bordet med fakta.
Stigmatiseringskortet bliver spillet kritikløs i spalterne her og er kun med til at gøre ondt værre...... det hjælper ikke at lukke øjenene ---det går tingene ikke væk af !

@ Frederik Hougaard:
-Og hvad skal folk så gøre ved det, hvis de finder ud af, at deres etnicitet er overrepræsenteret i statistikken? Eller deres køn?

Jeg kan ikke se dette som andet end endnu et eksempel på, at alt skal gøres op i 'os'/'dem', danskere/ikke-danskere, muslimer/ikke-muslimer, hvide/farvede...
Hvorfor ikke opgøre statistikkerne på baggrund af noget, man kan ændre på? Eksempelvis uddannelse, indkomst, sociale faktorer og lignende. Så kunne det være, at man fandt ud af, at 'tabere' (for at være grov) er mere kriminelle end andre - uanset farve!

"Jens Andersen:

For at få "løst" et problem er forudsætningen at finde ud af hvori problemet opstår. Jeg er træt af den misforståede politiske korrekthed som bl.a. du giver udtryk for. Du gør borgerne af anden etnisk herkomst en bjørnetjenste ved at "sparke bolden til hjørnespark". Du har da ret i at andre faktorer end etnicitet er udslagsgivende for en kriminel adfærd. Men, nu er det vi diskuterer her på bloggen altså overkriminaliteten blandt personer af anden etnisk herkomst. At det har en overkriminalitet blandt denne gruppe er et faktum. Det kan jeg som mangeårig lægdommer i Kbh. byret og Østre Landsret skrive under på.

@ Peter Madsen:
Du har så heller ikke forstået problematikken, kan jeg se. Hvorfor måler man folk på etnicitet? Hvorfor?
Er der bare een eneste logisk grund til det?

Men som 'ekspert' på området, så må du jo kunne svare på følgende:
- Er der en overrepræsentation af mænd?
- Er der en overrepræsentation af unge?
- Er der en overrepræsentation af 'tabere'?
- Er der en overrepræsentation af rygere?
- Er der en overrepræsentation af folk i Adidastøj?
- Er der en overrepræsentation af kristne?
- Er der en overrepræsentation af tatoverede?
- Er der en overrepræsentation af folk, der bor i Danmark?

Hvorfor skal etniciteten være afgørende? Det må du da kunne svare på.
Mit gæt er, at kræfter i den politiske sektor skal bruge nogle tal til at slå nogle andre i hovedet med. Kan du fortælle mig noget, der skulle modbevise dette?

Torben Petersen

@Peter Madsen

Nu har vi (desværre) andre overkriminelle grupper end indvandrere. F. eks. unge, arbejdsløse, misbrugere, psykisk syge og rockere osv.

Alt dette har du naturligvis observeret i dit arbejde som lægdommer i retssystemet.

Du har måske endda også observeret, at ens fænomener har det med at have ens årsager. F. eks. kan du have observeret, at når det regner i din have så regner det i for- og baghaven af den samme årsag (nemlig skyernes vridning som Aristofanes ville udtrykke det).

Du kan måske således også erkende, at indvandrere derfor ikke kan være bandekrimineller af en årsag (f. eks. deres kultur), mens rockere er det af en anden årsag.

Eller sagt på en anden måde, så udelukker det , at forskellige grupper begår identisk kriminalitet, at indvandrerne, i det omfang de deltager heri, gør det på baggrund af deres kultur.

Jeg kan følge dig så langt, at det er rart med med et solidt talfundament, og derfor efterlyser jeg et sådant.

Det vi diskuterer er overkriminalitet og derfor efterlyser jeg tal for alle gruppers overkriminalitet, så vi kan få et solidt fundament at diskuterer på.

Først når vi har et sådant fundament, kan vi få en redelig diskussion af årsagerne til overkriminalitet.

Sagt på en anden måde, så afslører det at du vil diskutere overkriminalitetens årsager på baggrund af en opgørelse over gerningsmændenes etnicitet, at du er hildet.

Christian Larsen

Karina Lorentzen

»Jeg vil godt slå fast, at jeg synes, kriminalitet er et problem, uanset hvem der begår det. Men det er okay, at målrette undersøgelserne efter etnicitet, fordi der kan være særlige problemer, der skal italesættes«

Ih du milde for noget vrøvl.

Magthaverne i Danmark har ikke bestilt andet end at "italesætte problemer omkring indvandrerne" de seneste ti år. Det behov burde efterhånden faktisk til en rigelighed være dækket!

”Italesættelsen af problemer” eller rettere sagt dæmoniseringen af indvandrerne er et fænomen, som Danmark efterhånden er berømt og berygtet for over alt i udlandet, eksempelvis i Sverige, hvor ”danske tilstande” er noget af det værste man kan forstille sig.

En stemme på Karina Lorentzen er en stemme på Dansk Folkepartis menneskesyn og udlændingepolitik.

Torben Petersen,

du mener at vide et jeg er hildet, altså forudindtaget. Tja,jeg tillader mig blot at konstare, at jeg i mit arbejde i retssystemet har konstateret, at en uforholdsmæssig stor del af de tiltalte, var af anden etnisk herkomst end dansk.

Min egen statistik opgør procenten til omkring 50%, dette stemmer nogenlunde overens med Københanvs Politi's statistikker på området.

Hvis vi stikker hovedet i busken som Christian Larsen og hans svenske venner så opnår vi lige præcis at problemet sprænger imellem hændrene på os.

Jeg vælger at tale om problerme istedet for at tie om dem, -det forsvinder de nemlig ikke af.