Nyhed
Læsetid: 3 min.

Til afdansningsbal hos koldkrigsforskerne

Professor Bent Jensens koldkrigsforskningscenter lukker og slukker, selv om værket på tusind sider om sovjetisk påvirkning af meningsdannelsen i Danmark under den kolde krig først kommer om et halvt år
Indland
15. januar 2011

Fra de betongrå vægge i Forsvarsakademiets auditorium på Svanemøllens Kasserne skuer gruppefoto fra forsvarets generalstabskurser ud over en grånende forsamling af officerer, historikere og flere højreorienterede meningsdannere og folketingsmedlemmer.

Vi er til den formelle afslutning på CFKF, Center for Koldkrigsforskning, som under professor Bent Jensens ledelse de seneste tre år har brugt ti millioner kroner på at afdække sovjetisk påvirkning af meningsdannelsen under den kolde krig.

Bestyrelsesformand for CFKF, tidligere departementschef Knud Larsen, byder velkommen og forklarer, hvorfor centrets værk først går i trykken om et halvt års tid: Det beror på, at der først skal gives grønt lys fra PET, inden brudstykker fra afklassificerede PET-dokumenter kan bruges.

»Er vi tilbage i tiden fra før trykkefriheden?« spørger Larsen og svarer selv: »Nej, sådan er det ikke. Men det er vilkårene, når dokumenter skal afklassificeres.«

Larsen benytter lejligheden til at advare mod PET's planer om at makulere de dokumenter, CFKF har baseret sin forskning på. »Det er ikke i centrets interesse, at andre forskere ikke kan efterprøve vores arbejde,« som han siger.

Inden professor Bent Jensen holder sit indlæg, er det først centrets fire yngre historikere, der afrapporterer indsatsen. Vi hører om femte kolonnelovens afskaffelse i 1952, om Venskabsforeningen Danmark-Sovjetunionen, om 6.000 baltiske flygtninge i efterkrigstidens Danmark samt om fodnotepolitikken i 1980'erne.

Under gennemgangen af fodnotepolitikken, som præsenteres som en alvorlig trussel mod Danmarks sikkerhed og medlemskab af NATO, falder der drøje hug til tidligere statsminister Anker Jørgensen (S), der ifølge centret ikke var overbebyrdet med forstand på sikkerhedspolitik. Sådan en bemærkning falder i god jord i forsamlingen, der gnægger af tilfredshed. Efter hvert oplæg lyder der højlydt bifald, også selv om flere af de allerældste i forsamlingen småslumrer undervejs.

En djærv indsats

Så er det Bent Jensens tur. På grund af, at det afsluttende historiske værk er til gennemsyn hos PET, kan han ikke præsentere forsamlingen for udvalgte godbidder. Men Jensen gennemgår overskrifterne på værkets kapitler, i alt tusind sider i to bind.

»Et rigt illustreret værk, ville det nok hedde i forlagsverdenen,« siger Jensen veloplagt. Han roser centrets ansatte for en djærv indsats og påtager sig det overordnede ansvar for værkets indhold. Jensen når også at lange ud efter Information, »der har påstået, at jeg har videregivet klassificerede oplysninger fra PET's arkiv.« Han undlader at nævne, at Informations 'påstand' er citeret fra officielle PET-skrivelser.

Det kommende værk vil belyse de ydre og indre trusler under den kolde krig, herunder Sovjetunionens »reelle konkrete militære trussel.« Den manglende politiske vilje til at finansiere et tilstrækkeligt dansk forsvar beskrives, og det samme bliver en række danske initiativer, der havde til hensigt at undgå at provokere den store østlige nabo. Også »de reelle indre trusler«, først og fremmest DKP, men også den ny venstrefløj med SF og VS og senere fredsbevægelsen analyseres, lige som »kulturrevolutionen i 1960'erne«, der berørte »de dannede klasser«, men aldrig den brede befolkning, beskrives.

Værkets bind to handler om østspionage mod Danmark, om hvervning af kon-krete danske østspioner, om KGB's meningspåvirkning og desinformation, samt hvad Jensen beskriver som »forskellige danske statsborgeres kontakter til KGB«. PET og FE får også et kapitel med konklusionen, at ingen af tjenesterne har fungeret som en stat i staten, men tværtimod nøje fulgte regeringens politiske ønsker.

Private antikommunisters indsat behandles også, hvorefter værket sluttes af med en grundig omtale af »skreddet« i Socialdemokraternes sikkerhedspolitik under Anker Jørgensen.

Jensen gentager konklusionen: »Skreddet var langt alvorligere end hidtil beskrevet, både i konsekvenser og af omfang og alvor.«

»Hvis ikke Gorbatjov var kommet til i Sovjetunionen, hvorefter den kolde krig blev afsluttet, er det ikke godt at vide, hvad det var sket. Men Danmark var på nippet til at forlade NATO,« fortsætter Jensen, der slutter med en afrunding af sine tre års forskning: »CFKF's forskning har udmøntet sig i en traditionel historisk fremstilling med utraditionelle konklusioner i forhold til den etablerede ortodoksi.«

Allersidste ord får Knud Larsen, inden han inviterer forsamlingen til afskedsreception i Forsvarsakademiets kantine: »Tag værket ... ikke ud fra formodninger om, hvad der står i det, men i forhold til hvad der faktisk står.«

Men altså, først om et halvt år, hvis eller når PET giver grønt lys.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Tak til Ulrik Dahlin for det referat.
Her bare et lille spørgsmål, hvordan kan bekymring af opstilling af flere atomraketter i Europa blive til en alvorlig trussel mod Danmarks sikkerhed. Var den senere nedrustningsaftalen mellem USA og Sovjet så ikke også en trussel mod Danmarkssikkerhed.

Det er alt for tidligt at lukke koldkrigsforskningscenteret. At det sker alligevel er fordi koldkrigsforskning i Danmark foregår på en forkert præmis. Præmissen at USSR havde samme imperialistiske ambition og udvidelsestrang i Vest-europa, som USA og Nato havde i Øst-europa er ganske simpelt hen hylende ukorrekt.

USSR anså eksempelvis Danmark som et Natoland, og en vigtig brik i Nato's krigstrussel mod Øst, og USSR havde tiltænkt Danmark et sted mellem 60 og 70 atombomber i tilfælde af krig. USA og Vesttyskland derimod har altid anset Østeuropa, som et potentielt marked hvor deres Dollars og D-mark kunne yngle og maksimeres... hvilket historien efter 1989 også til fulde har bekræftet.

Når befolkningerne i Østeuropa under den kommende krise opdager at de har fået BerlusconiTV i bytte for deres statsvirksomheder, så tror jeg at der bliver interesse for at genåbne koldkrigsforskningscenteret herhjemme ...dog med en anden leder end Bent Jensen.

http://avisen.dk/blogs/julean/gerald-celente-om-den-stoerste-depression_...

Kommissionen arbejdede efter en fastlagt tidsmargen, forgangne nytårsskifte.

Det er interessant, at Bent Jensen åbenbart konstaterer, at PET har været i overensstemmelse med de politiske beslutninge.
Hvad han så mener med "den etablerede ortodoksi" synes uvist. Ganske vist kan 'ortodoksi' komme fra Bent Jensens religiøse tilhørsforhold (en ortodoks kirke), men synes dog her at betyde "den politisk korrekte mening", dvs. at Bent Jensen alligevel forestiller sig et misfohold til den ortodoksi, som han tilskriver forholdet mellem PET og regeringen?

Heinrich R. Jørgensen

Hedder det ikke "afdankningsbal" ?

Den samme personkreds genopstår jo nok i det nye marxismeinstitut, suk,.

I aften har DR vist sin villighed til at propagandere for højrefløjen med en ren H. G. Wells: Danmark som Sovjetunionens satelitstat, fremstillet så folk, der kom ind midt i udsendelsen i første omgang ville tro, det var en historisk dokumentar, de så.
Selvfølgelig var der masser af manipulationer, og der var også angreb på nutidige politikere, hvis holdninger i lyset af den opfundne situation blev forvredet.

Koldkrigen er en udløber af verdenskrigen og besættelsen, idet begreberne "landets sikkerhed" og "landsforræderi" blev omfortolket, og retsopgøret blev aldrig gennemført. Adskillige poltii- og justitsfolk gik fri, fordi kollaborationens magt strakte sig langt ind i koldkrigen. Til personforhold, som aldrig blev analyseret, tør her nævnes miljøet omkring højesteretspræsident Toels G.Jørgensen, justitsminister og tidl. rigspolitichef Thune Jacobsen (PET) og statsadvokat Thorkild S.Roepstorff. Cirklerne og trådene spredte sig vidt i samfundet som det under koldkirgen meget omtalte "edderkoppenet", men den undersøgelse ønsker Bent Jensen absolut ikke at fortsætte, tværtimod!.

Dorte Sørensen

Peter Hansen
Jeg så kun afslutningen af udsendelsen, da de sidste minutter blev vist før man kunne se Deadline fra i går aftes. Men i de minutter blev Sohn igen hængt ud og hans høfligheds besøg i anledningen af DDRs rundefødselsdag blev misbrugt. Ligeledes blev fejringen fra det mandlige fodboldlandsholds hjemkomst fra deres Europamesterskab brugt som jubelscener for en genforening af øst og vest Danmark. Ja hvis der skal manipuleres så bliver der manipuleret.
Var det et nyt Arne Notkin program.

Roepstroff - var der ikke noget med en konservativ minister eller lignende som hed dette?

Og tænk, at der stadig i det her land åbenbart er dybt had til Anker Jørgensen...

Anne-Mette Anker Hansen

Mit foredrag handlede om 5. kolonne-loven og om hvorfor, Folketinget valgte at fjerne det oprindelige lovforslags § 101. Ikke, som Ulrik Dahlin skriver, om afskaffelsen af 5. kolonneloven. 5. kolonne-loven var den folkelige betegnelse for den revision af straffelovens kapitel 12 og 13, som blev vedtaget i 1952. Disse kapitler (som bl.a. indeholder paragraffer om spionage og terrorisme) er ikke blevet afskaffet endnu.
Fjernelsen af den oprindelige § 101 fik betydning for Arne Herløv Petersen-sagen. Hvis Ulrik Dahlin graver i Informations arkiv kan han finde en artikel af Alex Frank Larsen fra 17. november 1981, der netop omhandler disse ting.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Anker Hansen

I forlængelse af Per Diepgens kommentar vil en søgning på Thune Jacobsen bl.a. bringe disse to artikler frem:

http://www.information.dk/57788
(Højforræderi)

http://www.information.dk/11744
(Uhyggeligt perspektiv)

For interesserede kan "Flygtning 33" og "Vi skrev loven" varmt anbefales. Begge skrevet af Carl Madsen.

Fine henvisninger til de to artikler i Information 1997 og 2001 af Leif Larsen.
Her mangler rigtignok Carl Madsen og andre med personlig indsigt og erfaring i sager, hvor korruption og sortbørs var indblandet. Derfor er en mistanke langt fra nok.
(Statsadvokaten for Sjælland Thorkild Roefpstsorff er nævnt, fordi han optræder i en central rolle, hvor adskillige danske og tyske nazister forsvinder fra landet, ofte via Göteborg og Oslo, uden at politiet foretager sig noget eller først lang tid efter optager sagerne og iværksætter en proforma undersøgelse).

Eller evt.: afdanskningsbal?...

Med venlig hilsen

Af Jyllandspostens kronik 14.jan. fremgår, at Bent Jensen holder med og på den jævne danske mand, langt bedre end forskere og politikere til at finde den historiske sandhed og styre landet på ret kurs - et indlæg, som kunne være skrevet af Dansk Folkeparti og må karakterisere en efter eget udsagn politisk forskning på CFKF.
Atter retter Jensen et angreb på DIIS, som Dansk Folkeparti ikke ville anerkende men fik oprettet Jensen kommission. Desuden et uforskammet angreb på Pernille Frahm som repræsentant for SF og venstrefløjen. Ifølge Jensen skal man helt ud på højre fløj for at finde politikere, der overholdedet aner, hvad Den kolde Krig var.

En undersøgelserapport eller her en kommissionberetning kunne ellers have klarlagt mangt og meget efter krigen og langt ind i 50'erne. Vi fik lukket øjnene for det danske samarbejde med nazisterne. Jensen ´skriver uduelighed overalt, bl.a. om amerikanske ambassader, men kunne selv have undersøgt sagerne. I dag har Wikileaks "afsløret" ambassadeforbindelser, men de gamle amerkanske kontakter til "kloge hoveder" blandt nazisterne gav allerede før krigsafslutningen gensidige aftaler (til trods for at USA stod for Nürnberg-processen), og sydamerikanske ambassader her i landet jagtede ligefrem fremmelige nzister, som de fik ind smuglet - med danske aftaler.
Er Bent Jensen blind for, hvad Den kolde Krig betød, når han mistror alle og enhver?