Læsetid: 5 min.

EU udskyder forbud mod dyreforsøg

Ny EU-lovgivning, der skal eliminere forsøg på dyr med kosmetik-kemikalier, ser nu ud til at blive udskudt i helt op til fire år. Angiveligt for-di alternative test, der skal erstatte dyre-forsøgene, ikke er færdig-udviklet. DF kræver justitsministeren ind i sagen
5. januar 2011

Der er ikke meget hjælp at hente fra EU til de millionvis af dyr, der hvert år lægger krop til forsøg med kemikalier til brug i kosmetik. Ifølge den britiske avis The Guardian forudsiger en række kosmetik- og test-eksperter nemlig, at EU-kommissionen inden længe vil meddele, at den ikke ser sig i stand til at gå videre med at implementere den afsluttende fase af det europæiske kosmetikdirektiv.

Det skulle efter planen være sket i 2013. Direktivet ville have forbudt salg i EU af enhver form for kosmetik, som har været testet på dyr noget sted i verden. Og det vækker harme både i Dan-mark og andre steder i EU.

»Jeg er total hovedrystende over udsigten til at loven udskydes. Det er helt urimeligt. Man skal i stedet lægge et pres på de virksomheder, som i dag tester deres kos-metikkemikalier på dyr, så de kan finde andre løsninger,« siger Dansk Folkepartis Marlene Harpsøe og tilføjer:

»Hvis man holder deadline i 2013, vil det være med til at lægge det ekstra pres. Jeg vil kontakte vores justitsminister, for at han på Danmarks vegne vil lægge det fornødne pres på Kommissionen,« siger hun.

Skal ligne videnskab

Men ifølge medlem af det britiske parlaments udvalg for dyrevelfærd Neil Parish kan tilstrækkelige erstatningstest først være gennemført i 2017. Han beskylder imidlertid også kosmetikindustrien for forsætlig forsinkelse af udviklingen af alternative metoder.

»Alt for længe har kosme-tikindustrien optrådt fod-slæbende, når det gjaldt om at udvikle alternative metoder til dyreforsøg. Nu prøver de igen at forhale den lovgivning, der skal forbedre dyrs velfærd,« siger han til The Guardian.

Også Marlene Harpsøe er træt af udskydelsen:

»Det kan jo fortsætte i en uendelighed, hvis man ikke lægger pres på virksomhe-derne for at finde alternati-ver. Og de test er jo ikke livsnødvendige,« siger hun, mens Parish kræver et op-hør af unødvendige dyreforsøg, der alene sker af hensyn til branchens kommercielle vinding.

Zoologen Michael Balls, der er professor emeritus i medicinsk cellebiologi ved Nottingham Universitet og tidligere chef for EU-kommissionens Europæiske Center for Godkendelse af Alternative Metoder, kriti-serer også de eksisterende procedurer.

»Alt handler om at finde grunde til udsættelse. Kommissionen forsøger at få forhaling til at ligne et videnskabeligt spørgsmål,« sier han til The Guardian.

Sabine Lecrenier, leder af kosmetik- og medicinenhe-den under kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere, har allerede underrettet medlemmerne af det Europæiske Parlaments Miljøkomité om, at »det er usandsynligt, at der vil ske tilstrækkelige videnskabelige fremskridt« i forhold til alternativer før 2013.

Tag bare uden for EU

En kommissionsbedømmelse af de alternative metoder skal foreligge i begyndelsen af 2011, og en endelig beslutning skulle følge herefter.

Europas to største kosme-tik-brancheorganer Euro-pean Cosmetics Association (Colipa) og European Fede-ration for Cosmetic Ingredients siger ifølge The Guardian, at det fulde forbud formentlig vil bliver forsinket. Ifølge Colipa, fordi ledende forskere bekræfter, at skønt der er gjort fænomenale fremskridt, vil et komplet sæt af alternative metoder, der dækker alle områder af forbrugersikkerhed, så godt som sikkert ikke ligge klar i 2013.

Der er 10.000 kosmetiske ingredienser på EU-Kommissionens godkendelsesliste, men nye ingredienser afprøves til stadighed på dyr uden for Europa og bruges efterfølgende inden for EU. Det menes også, at visse nye stoffer stadig afprøves på dyr i Europa til brug for husholdningsprodukter eller madvarer for så efterfølgende at blive brugt i kosmetikprodukter.

Forsinkelsen af det europæiske kosmetikdirektiv kommer netop som et andet EU-lovkompleks, som påbyder nye test af tusindvis af kemikalier, træder i kraft.

EU-reguleringsmyndigheden Reach (Registrering, evaluering, autorisering og restriktioner for kemikalier) var kommissionens svar på de sikkerhedsspørgsmål, som blev rejst i relation til mange af de kemikalier, som hyppigt indgår i husholdnings- og industriprodukter.

Kommissionen skønner, at mindst otte millioner dyr yderligere vil blive brugt i disse tests, og visse iagttagere skønner endda, at antallet af forsøgsdyr kan løbe helt op i 54 millioner.

Vildledende

Eksperter stiller nu spørgs-målstegn ved, hvordan Reachs udspil kan være foreneligt med et generelt europæisk forbud mod forsøgsdyr i test af kosmetikprodukter og deres ingredienser.

»Jeg fornemmer, at man i offentligheden har det ind-tryk, at der med kosmetikdirektivet blev indført et forbud imod sådanne forsøg ved tests af alle slags ingre-dienser. Så de fleste menne-sker forestiller sig, at når de køber et kosmetikprodukt, vil det ikke rumme kemika-lier, som har været testet på dyr. Men det holder efter min vurdering ikke stik, og jeg finder det utroligt vildledende,« siger Michael Balls.

Professoren siger, at han håber på et kor af protester, hvis kemikalier testet i henhold til Reachs forskrifter efterfølgende bruges i kosmetik mærket med dette produkt indeholder ikke kemikalier, som har været testet på dyr.

Repræsentanter for kosmetikindustrien forsikrer dog, at Reach ikke vil påvirke de allerede eksisterende for-bud mod ingrediens- og produkttest.

Det amerikanske mineselskab Rio Tinto bekræfter ikke desto mindre over for The Guardian, at sodiumbo-rat, et stof, som bruges i produkter fra blandt andet de britiske medicinalfirmaer Boots, Avon, Burts Bees og Lush (hvoraf de to sidst-nævnte reklamerer med at være cruelty free fri for grusomheder mod dyr), for nylig har været underkastet dyreforsøg i overensstemmelse med Reachs påbud.

»Vi undgår dyreforsøg, når det overhovedet er muligt. Men når reglerne kræver, at vi skal gennemføre dem, så gør vi det af hensyn til miljøets og forbrugernes sikkerhed,« lyder det fra Rio Tinto.

Ifølge Lush kan man ikke købe produkter fra leve-randører, som gennemfører dyreforsøg på deres egne produkter. Og virksomhe-den Burts Bees insisterer på, at man gør, hvad man kan for at leve op til de kriterier, som er fastsat af Koalitionen for Forbrugerinformationer om Kosmetik og derved gøre sig fortjent til denne organisations blå stempel.

Christopher Flowers, generaldirektør for brancheor-ganisationen Cosmetics, Toiletries and Perfumery Association, henviser dog til, at stoffer testet på dyr i henhold til Reachs foreskrifter, udmærket kan finde anvendelse i kosmetik, da Reach og kosmetikdirektivet er to separate stykker lovgivning.

Men domstolene kan meget vel se anderledes på den sag. I 2005 i en sag anlagt imod kosmetikdirektivet, afgjorde den franske rigsadvokat: »Det forekommer indlysende, at forbuddet imod dyreforsøg også omfatter tests, der er udført efter andre gældende regelsæt i den udstrækning, at der heri indgår stoffer, som kan bruges i kosmetikprodukter.«

Brancheorganisations- lederen Christopher Flowers siger hertil:

»Når folk forventer, at vi skal forsøge at slå bro imellem to stykker lovgiv-ning for at nå frem til en konsistent fremgangsmåde, bliver manglen på sammen-hængende tænkning ude i den vide verden skrigende åbenlys.«

© The Guardian og Information. Oversat af Niels Ivar Larsen

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu