Nyhed
Læsetid: 5 min.

DF har kendt statsløse-konvention i årevis

De seneste 12 år har Dansk Folkeparti mindst 11 gange deltaget i politiske forhandlinger om FN's konvention om statsløshed. Alligevel fastholder Søren Krarup, at man først i efteråret 2010 blev opmærksom på konventionen
Angiveligt skulle Søren Krarup først de seneste måneder have fået kendskab til den FN-konventionen fra 1961, som sikrer statsborgerskab til unge, hvis de er født i Danmark som statsløse. Men DF har adskillige gange siden 1998 deltaget i forhandlinger eller modtaget orientering om konventionen

Angiveligt skulle Søren Krarup først de seneste måneder have fået kendskab til den FN-konventionen fra 1961, som sikrer statsborgerskab til unge, hvis de er født i Danmark som statsløse. Men DF har adskillige gange siden 1998 deltaget i forhandlinger eller modtaget orientering om konventionen

Tariq Mikkel Khan

Indland
25. februar 2011

Søren Krarup (DF) har tidligere forklaret Informations læsere, hvordan han både blev »forbavset og forbitret«, da han i efteråret 2010 fandt ud af, at 35 unge statsløse ville få statsborgerskab, selv om hovedparten af dem ikke havde bestået indfødsretsprøven. Ligeledes har partifællen Jesper Langballe forklaret, at »det er helt nyt« for ham, at DF i Folketinget i 1998 stemte for, at statsløshed skal undgås.

Senest har partiformand Pia Kjærsgaard i sit ugebrev understreget, at hun »helt enkelt ikke (vil) finde mig i, at nogen som helst konvention skal kunne tvinge Danmark til at give indfødsret til kriminelle mennesker.«

Angiveligt skulle både Krarup, Langballe og Kjærsgaard først de seneste måneder have fået kendskab til den FN-konvention fra 1961, som sikrer statsborgerskab til unge, hvis de er født i Danmark som statsløse. Derfor har partiet nu fremsat et beslutningsforslag i Folketinget vendt mod FN-konventionen.

Men kendsgerningen er, at DF adskillige gange siden 1998 har deltaget i forhandlinger eller modtaget orienteringer om netop den 61-konvention, hvis konsekvenser partiet nu er så forbavset over. Det fremgår af bl.a. en aktindsigt, som Information har fået i Integrationsministeriet.

Første gang

I december 1998 vedtog Folketinget et lovforslag, der skulle bane vej for dansk tilslutning til en europæisk konvention om statsborgerret, der har til formål at begrænse statsløshed. Lovbemærkningerne henviste til FN's konvention fra 1961 om statsløshed. DF stemte for lovforslaget.

Anden gang

I december 1999 vedtog Folketinget en ny indfødsretslov. I lovbemærkningerne kunne folketingsmedlemmerne bl.a. læse følgende om FN's 61-konvention:

»Danmark har tiltrådt FN-konventionen af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed, hvorefter der i visse tilfælde skal meddeles statsborgerskab til statsløse personer (...)Hvis ansøgning om statsborgerskab indgives mellem det fyldte 18. og det 21. år, har en sådan person krav på at opnå dansk statsborgerskab.«

DF stemte for lovforslaget i december 1999, endda »med stor glæde« som ordføreren Poul Nødgaard sagde under tredjebehandlingen.

Tredje gang

Igen i 2001 diskuterede Folketinget et forslag til ændring af indfødsretsloven, som ville gøre det muligt at fratage statsborgerskab fra en person, der havde opnået det ved falskneri.

Endnu en gang kunne folketingsmedlemmerne i lovbemærkningerne læse en henvisning til konventionen fra 1961: »Danmark ratificerede i 1977 De Forenede Nationers Konvention af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed.«

Fjerde gang

I december 2002 fik medlemmerne af Indfødsretsudvalget - heriblandt Søren Krarup - tilsendt et notat med en oversigt over de konventioner, Danmark har tilsluttet sig, og som har betydning for tildeling af statsborgerskab. Notatet indeholdt en udførlig omtale af FN's 61-konvention, hvor udvalgsmedlemmerne bl.a. kunne læse:

»Efter denne konvention er Danmark således forpligtet til at meddele statsborgerskab til unge mellem 18 og 21 år, der er født statsløse i Danmark og altid har været statsløse, hvis de pågældende har haft fast bopæl i Danmark i de seneste 5 år eller i mindst 10 år i alt, uanset om de pågældende er idømt en frihedsstraf på op til 5 år.«

Femte gang

I 2004 blev indfødsretsloven endnu en gang ændret. I lovforslaget, som DF stemte for, var der igen en udførlig omtale af 61-konventionen. Ændringen betød nemlig, at det ikke længere var muligt for unge statsløse at få statsborgerskab ved at afgive en erklæring til statsamterne. Om denne ændring hed det i lovbemærkningerne: »Integrationsministeriet vil derfor - efter forudgående orientering af Folketingets Indfødsretsudvalg - optage personer omfattet af konventionen på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, når de i konventionen nævnte betingelser er opfyldt.«

Sjette gang

I december 2005 indgik V, K og DF en politisk aftale, der indebar, at Integrationsministeriet skulle afdække rækkevidden af FN-konventionen fra 1961. Det, aftaleparterne var interesserede i, var at finde ud af, om det var muligt senere at fratage statsborgerskabet fra en tidligere statsløs. Aftalen nævnte direkte 61-konventionen.

Syvende gang

I foråret 2007 modtog de tre aftalepartiers indfødsretsordførere et 19 sider langt notat med overskriften: »Udredning af rækkevidden af De Forenede Nationers Konvention af 30. august om begrænsning af statsløshed.«

Notatet gennemgik endnu en gang de forpligtelser i forhold til unge statsløse, som 61-konventionen har medført for Danmark.

»Konventionens bestemmelser om erhvervelse af statsborgerret omhandler tildeling af statsborgerret til børn for at undgå fremtidige tilfælde af statsløshed«, kunne Søren Krarup bl.a. læse i notatet, der også understregede, at Danmark som kontraherende stat er »forpligtet til at give statsborgerret til personer, der er født på dens territorium, og som ellers ville blive statsløse«.

Ottende gang

Daværende integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) indkaldte i marts 2007 indfødsretsordførerne, bl.a. Søren Krarup, til et fortroligt møde om resultatet af udredningen. Resultatet af mødet, som blev afholdt i Folketingets Færø-værelse, er ikke oplyst.

Niende gang

Rikke Hvilshøj sendte i oktober 2007 en orientering til bl.a. Søren Krarup om, at advokat Hans Boserup fra Sønderborg i forbindelse med en konkret sag havde begæret aktindsigt i notatet fra januar 2007 om rækkevidden af 61-konventionen. Ministeriet følte sig nødsaget til at udlevere dele af udredningen til advokaten, fordi notatet havde været udsendt til aftalepartierne.

»Jeg kan derfor oplyse,« skrev Rikke Hvilshøj, at advokaten ville få indsigt »i de dele af udkastet til udredning, som vedrører beskrivelse af baggrunden for udredningen, beskrivelse af gældende dansk indfødsretslovgivning, af Danmarks internationale forpligtelser og af andre landes lovgivning på området«.

Tiende gang

I september 2008 indgik V, K og DF endnu en gang en aftale om indfødsret. Den nye aftale indeholdt igen en omtale af, at rækkevidden af FN's 61-konvention fortsat skulle afdækkes.

Ellevte gang

I januar 2010 fik Søren Krarup - sammen med de øvrige medlemmer af Indfødsretsudvalget - et brev fra Birthe Rønn Hornbech med en omtale af FN-konventionen fra 1961:

»Ifølge artikel 1 i konventionen er de kontraherende parter forpligtede til at give statsborgerskab til statsløse personer, der er født i landet, enten ved fødslen i henhold til lov eller efter ansøgning,« skrev ministeren, der også meddelte, at ministeriet var kommet til at behandle ansøgninger fra de unge statsløse efter samme retningslinjer som andre udlændinges. Derfor ville et kommende lovforslag omfatte en række personer, der ville få statsborgerskab, selv om de f.eks. ikke havde bestået indfødsretsprøven.

Krarups fortjeneste

Ifølge Søren Krarups forklaring blev han først i oktober 2010 opmærksom på betydningen af 61-konventionen.

»Ingen af os har bemærket den. Vi har ikke været klar over, at den havde nogen betydning. Den har stået som ritual, og hvad den egentligt har indeholdt, har ingen af os vidst,« siger Søren Krarup, der tilføjer, at kun fordi han i efteråret gjorde »anskrig« mod at give statsborgerskab til de statsløse, er sagen overhovedet kommet frem.

»Ellers havde I ikke anet en skid om, hvad der var sket. Gør dig lige det klart,« som han siger.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

hvornår begyndte den olovlige praxis,
var det
Femte gang?

I 2004 blev indfødsretsloven endnu en gang ændret
"... fra statsamterne til ...
»Integrationsministeriet vil derfor - efter forudgående orientering af Folketingets Indfødsretsudvalg - optage personer omfattet af konventionen på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, når de i konventionen nævnte betingelser er opfyldt.«

Håber at I kære journalister kan finde frem til det,
tak for godt arbejde!

Endnu engang en sag der lægger op til et valg mellem om de regerende politikere er fuldstændig uduelige til deres job og ude af stand til at læse indenad, eller om de bevidst har brudt loven.

Eksemplerne på denne situation er efterhånden utallige med den nuværende OVK konstellation. Uanset hvilken mulighed man vælger, kan man ikke komme udenom at det er et bevis på at den nuværende regering er den dårligste i de sidste 100 års Danmarkshistorie.

Al den glemsomhed - måske er det rigtigt, hvad de hævder, og de lider hele bundtet af fremskreden Alzheimer? Mon de ville indrømme det? ;-)

Heinrich R. Jørgensen

Søren Krarup:
"Ellers havde I ikke anet en skid om, hvad der var sket. Gør dig lige det klart"

Sådan taler en meget indbilsk og selvsikker person, der er præget af en rodfæstet selvforståelse om altid at være den mest vidende af alle.

Et noget aparte udbrud, i lyset af at de forholdes ham, at han 10 gange ikke har formået at opfatte en ganske enkel og ligefrem tekst, der hander om hans yndlingsemne (eller aversion). Og endnu mere aparte, at Søren Krarup synes der er anledning til at hovere over, at præmissen for Anton Geists og Ulrik Dahlins successerie og journalistiske stjernestatus er fordi den evigt skarpe Søren Krarup råbte op.

Jeg glæder mig til de kommende Cavling-vinderes takketale, hvor jeg er sikker på at Søren Krarup vil blive hyldet efter fortjeneste.

Michael Skaarup

Det er da meget fint at pege fingre Søren K s fumlerier, men hvad med at se jer selv. (journalister).

Hvorfor er det først nu at der er pinligt, at vi ladt vores materielle begær tilladt den borgerlige regering at pisse på folk (m/u statsborgerskab)?

Hvorfor er det først nu, hvor krisen kradser at sagerne kommer frem? - Har vi været for lade og selvfede i Fjoghs luftige friværdi cirkus, at vi ikke ænsede prisen på grisen, var en tvangsægteskab med fætter K og de dertilhørende omkostninger for trejde part.

Eller betød VKO-regeringens løgne ikke så meget, så længe der var benzin i dyret, 50" på væggen og man sammen med vennerne, nød en tynd kop kaffe med mælk, på caféen.

Fin artikel, Information.

Hvis det netop ikke lige var på en tragisk baggrund, viser DF's lemfældige omgang med de artikulerede fakta, at partiet som en del af VOK-forårspakken, lægger vægt på at øge underholdningen for så vidt angår offentligheden. Mon de selv ka' hitte ud af dels hvor man har været, dels hvad man deltog i?...

Med venlig hilsen

Jeg sad netop i sidste uge med næsen i Folketingsforhandlinger, og undrede mig. Søren Krarup har jo roet rundt om dette spørgsmål i årevis. Han stillede fx den 23. juni 2009 dette ubehagelige spørgsmål til Folketingets Indfødsretsudvalg: "Ministeren bedes redegøre for, om det er muligt at ændre indfødsretsloven således, at en udlænding kun kan erhverve dansk indfødsret, hvis enten faderen eller moderen er dansk statsborger, herunder oplyse om de mulige konsekvenser heraf." I svaret orienteres Krarup igen om "dansk indfødsretslovgivnings internationale forpligtelser på statsborgerretsområde", samt om de konventioner, vi har bundet os til.

DF viste også overraskende stor indsigt og forståelse for FNs konvention om barnets rettigheder fra 1989, da nogle paragraffer kunne bruges til støtte for nedlæggelsen af Pædofilforeningen. Samme konventionen forpligter til særbehandling af statsløses børn, så DF har ikke kunnet undgå at kende loven.

Hvordan resten af Folketinget har sovet igennem dette, er en helt anden historie...

Mandatar Torben Wilken

Tak for en fortsat fin indsats fra de to journalister Anton Geist og Ulrik Dahlin. Det lykkes Jer at tegne et ærligt billed af en rådden kultur, ikke bare hos embedsværket, men med de ansvarlige ministres direkte viden og medvirken.

Her er ikke tale om, at gældende lov og ret skal nyde fremme. Her er tale om et politisk menneske had, en foragt til en gruppe mennesker, der kun har et til fælles, at de ikke europæere, men arabere. Derfor er Dansk Folkeparti med hele vejen som "Bonde-Karlen der driver svinet frem til slagtning" Der er kun een vej og det er fremad og det er kun os der bestemmer, UD.

Man kan godt fyre Birthe Rønn Hornbech (V) men hvem vil, i et valgår, overtage pladsen andre end netop Søren Krarup (DF) eller Jesper Langballe (DF). De behøvede jo ikke at rydde op i ministeriet, De skulle bare sætte endnu mere TURBO på processen. Ud med alle de andre, Udlændingene og deres efterkommere, her er kun plads til os selv. Os almindelige mennesker, som Pia Kjærsgaard selv sige hun tilhøre.

Heinrich R. Jørgensen

Tom Paamand:
"Søren Krarup har jo roet rundt om dette spørgsmål i årevis."

Det er måske samme mønster, som med hans kæphest om at Grundlovens § 44, stk. 1, som han også tolker på en måde der passer i hans kram? Hans tolkning hænger ikke sammen med Junigrundlovens forarbejder, uagtet at Søren Krarup kan finde på at citere fra netop den kilde. Det hænger heller ikke samme med gængs praksis, hvor indfødsret til nogle grupper (siden 2004 alene nordiske statsborgere) tildeles på grundlag af generelle love og regler folketinget har vedtaget, og hvor folketingets godkendelse af de love de relevante ministerie burde udarbejde, er (burde være) en ren formalitet.

Heinrich R. Jørgensen

Spørgsmålene hober sig op. Nogle af de mere interessante og relevante er:

1) hvorfor har medierne sovet og været tandløse?
2) hvorfor har medierne og befolkningen fundet sig i VKO magtfuldkommenhed og totale uvilje til at informere folketinget? Og gør det stadigt?
3) hvorfor lader så mange vælgere sig besnære at åbenlyst løgnagtige demagoger? Er der en særregel i Jantelovskulturen, så dennes lov har modsat fortegn, når det vedrører folketingspolitikere?

Mandatar Torben Wilken

Vi har en mindretals regering hvis eneste mulighed for at kunne regere er med støtte fra Dansk Folkeparti.

Anders Fog Rasmussen ville en nedbringelse af familiesammenføringerne og Tredielandsborgere tilstedeværelse i Danmark. Det skulle ske med alle midler også med løgnen som værktøj.. Derfor kunne et samarbejde/en støtte fra Det Radikale Venstre ikke komme på tale. Udlændingeloven blev gennemført 100% uden DF medindflydelse. Det var VK alene der skabte denne.

Målsætningen var, at regeringen skulle for en hver pris blive siddende i så lang tid, at befolkningen kunne se at det var den bedst tjent med. Claus Hjort Frederiksen var arkitekten og regeringens "Ridefoged". Hvis dette skulle lykkes var støtte fra DF en klar nødvendighed.

Her blev Integrationsministeriet et vigtigt værktøj. Det var DF´s hjerteblod. Herfra fik de lunser af politisk kød med passende mellemrum. De to præster og Peter Skaarup havde direkte deres gang i ministeriet. De følte sig næsten som reserve-ministre og opførte sig tilsvarende overfor embedsværket. Ingen måtte fornærme disse "lakajer". Her skal man finde skredet i kulturen. DF har jo deres helt specielle opfattelse af lov og ret. De bestemmelser de ikke kan lide, Konventioner, domme, EU-ret, Menneskerettigheder "Your name it" skal man bare ikke følge.

De bestemmelser tilsvarende som De kan lide, dem skal alle følge til punkt og prikke. "Lov skal jo følges. Det siger sig selv", siger Pia Kjærsgaard.

Sålænge der er 90 mandater bag regeringen, kan ingen stoppe det politiske cirkus. Det har været holdningen på Christiansborg lige siden 2001.

Jeg og Dansk-Nordisk Modstandsbevægelse, en borgerrets organisation har siden 2002 kæmpet mod denne ulovlige administration i Integrationsministeriet. Vi har ofte været i de danske og svenske medier. Med "Sveriges-løsningen" kom vi ud i Verdenspressen med BBC World (250 Mio seere) som lokomotiv. Vi har kæmpet og vi kæmper fortsat. Vi ved meget også indefra.

Det glæder os meget, at mange flere kan se hvad det er der foregår lige for næsen af os alle. Derfor er afdækningen af dette magtmisbrug meget vigtigt for forståelsen. Stoffet er ikke svært men regeringen har set det som en særlig vigtig opgave, at gøre det næsten umuligt stof at forstå. Derfor har både ministerium og Udlændingeservice deres "Specialister", som har til opgave, at køre borgeren rund i manegen og forhindre at deres rettigheder bliver opfyldt. Mange har følt det på deres egen krop.

Kunne det ikke tænkes, at det måske er i strid med Den Danske Grundlov, overhovedet at underskrive en sådan konvention?
De forskellige underskrifter på forskellige konventioner burde måske suspenderes, stilles i bero, grundet det kolossalt store misbrug af asylbegrebet, tålt ophold m.v.
De forskellige slyngelstater har ikke underskrevet konventionerne. HER er der virkelig en opgave for det handlingslammede FN.

Axel Doberhuus

Det mest interessante er vel. at politikere lyver så stærkt om åbenlyse ting, at det er fantastisk, at nogen overhovedet stoler på dem.

Det er jo ikke sådan at de pynter på sandheden... de lyver stærkere end en hest kan rende... og når de bliver fanget, siger de selv i kor med kolleger... "der er ikke noget at komme efter"

De største hyklere af dem alle er de to præster, som mens de dagligt betjener sig af Løgnen og samtiddigt prædiker Guds ord og de ti bud. Hvis helvede findes, så har de to præster reserveret sig en plads.

At verdslige regeringspolitikere hånende bruger Løgnen som deres vigtigste redskab er trist og magtarrogant, men de har jo aldrig lovet at tale sandt. De fleste VK ministre, derimod bør alle udsættes for en uvildig undersøgelse, naar S-SF kommer til efter valget. De har jo pligt til at holde sig til sandheden ikke kun moralsk set, men retsligt, nar de informerer Folketinget.

Jens Jørn Pedersen

Dansk Folkeparti og regeringen sender Danmark ud i fuldstændig uacceptable forhold.
Man bryder love og konventioner.
Det er enddal således, at DF bryder konventioner med vilje. Øjensynlig følger Birthe Rønne med uden at blinke.
Det er fuldstændig uacceptabelt.
Det kan ikke siges tydeligere.
Lars Løkke er ikke i stand til at rydde op, at han selv er belastet af diverse forhold. Egentlig tror jeg, at han er så belastet, at han ikke kan se det kritisable.
Lars Løkke er ikke sit job værdig!

Tom W. Petersen

Jaja - det er den samme Søren Krarup, der sagde, at han med god samvittighed havde stemt for Danmarks deltagelse i Irak-krigen - men som var et af de 68 folketingsmedlemmer, der udeblev fra debatten og afstemningen.

Var det ikke Søren Krarup, der om de afviste statsløse sagde at " de kan jo ikke engang læse" ?

Her er hvad Niels Housgård engang sagde.

Men er vi kloge bare fordi vi er mange i flok?
tænk så kloge vi ku bli hvis vi bare var nok.

Se det er denne opfattelse der har martret det danske demokrati gennem de seneste år, Langsomt begynder sprækkerne i magtfuldkommenhedens panser at vise sig og materien flyder ud.

den borgelige regering er færdig, den begynder nu langt om længe at revne indefra.

Vi ses på valgstedet.

Dorte Sørensen

Tak til Information for gravearbejdet.
Det virker lidt sjovt ,at Krarup nu vil tage æren for at sagen kom op – selv om det var på en anden måden end Krarup mente . Fx har Information ellers skrevet om, at sagen har været oppe bl.a. ved spørgsmål fra det radikale venstre og sjovt nok mens Simon Emil Ammitzbøll var ordfører.
PS: Høre lige nu at P1-morgen taler om sagen og også denne artikel.

Jo, @Hornborg, det kan godt tænkes, at det er i strid med Den Danske Grundlov at underskrive en sådan konvention. Krarup tænker det hele tiden, men har intet belæg for det i Grundloven. Praksis var fx både før og efter Grundlovene at give indfødsret gennem lov på mange forskellige måder.

Hvis du ser på mit link højere oppe er Krarup orienteret om, at det efter samme love ikke ville være muligt at give særlige rettigheder til finner, nordmænd og svenskere, hvis Grundloven skulle fortolkes som han tror. Kun islændinge har en særparagraf i Grundloven. Men den administreres efter indfødsretloven, der giver øgede rettigheder til visse grupper af udlændinge - pt også til børn af statsløse.

Og lige som med nordboerne efter lov, som det kræves af Grundloven - som det står i dens forarbejder, som den blev givet og som den altid er blevet administreret. Dog bortset fra lidt slinger under VKO...

Præcist DET må være orsagen til, at den IKKE er blevet overholdt af integrationsminisisteriet i alle de år. POLITIK er hævet over LOVEN. Hvorfor ikke afskaffe grundlovsdagen, når den alligevel kun skal overholdes af de UDLÆNDINGE regeringen hader?

Tom W. Petersen

Michael Skaarup (og dine anbefalere)
Du må vel vide, at i hvert fald denne avis uafbrudt og vedholdende har påpeget denne regerings utilstedelige handlinger.
Så vidt jeg er orienteret (og det er jo aldrig godt nok!) gælder det også til en vis grad Politiken.
Men det er klart, at presse, der grundlæggende sympatiserer med regeringspartierne - og måske også deres støtteparti - er betydeligt mere tilbageholdende. Berlingske har dog ind imellem også været temmelig kritisk mod regeringen.
Så skyd ikke med spredehagl mod gruppen journalisterne. Det er så nemt, men det er ikke rimeligt.

Michael Skaarup

Tom W, Pedersen. - Du har nok ret i dine antagelser. Jeg påpeger bare, helt uden for kontekst, at sagerne er væltet frem, i takt med krisen strammen til.

Og ang. kritikken af regeringen,. så har den været meget selektiv. Der var ikke mange der råbte højt om ufinansieret skattelettelser til topskat betalere, var en dårlig idé, når man selv fik mere juice i plastikkortnene. eller de asociale skattebetalte private sundhedsforsikringer som virksomheder kunne tegne til deres medarbejdere, og bruge samfundsressourcer på at reparerer småskader på kødbilen, til overpris hos de regionsansatte lægers privat "hospitaler"

Journalister er mennesker som os andre, og har selvfølgelig også deres at tænke på.

Henning Pedersen

Jeg tror der er krisemøde i Dansk Folkeparti!!

Grundlovsstridigt statsborgerskab
Jeg tillader mig at bringe et citat fra ,,MEDIE1–BLOG’’
Et synspunkt jeg deler fuldt ud.
Arne Hornborg

Det Danske Folk snydt!
Inden et nyvalgt folketing begynder arbejdet, skal de alle højtideligt skrive under på, at de vil overholde grundloven.
I grundlovens §44 stk. 1 står: »Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov«.
Det kan ikke siges mere klart. Alligevel skrev regeringen Anker Jørgensen i 1977 under på FN's konvention om begrænsning af statsløshed. Dermed lovede man FN at give statsborgerskaber i strid med grundloven.
En hæderlig og begavet presse ville have krævet en forklaring: »Anker, er du ligeglad med grundloven eller med konventionen, eller er du bare dum?«
Nu havde vi heller ikke dengang en hæderlig og begavet presse, så spørgsmålet blev aldrig stillet, og vi der husker Anker, er ikke i tvivl om, at han bare er dum.
Juridisk er der ikke skygge af tvivl om, at grundloven vejer tungere end konventionen, der dermed er ugyldig. Alligevel lyder det fra en samlet presse, at statsløse palæstinensere er blevet snydt for dansk statsborgerskab. Det forholder sig lige omvendt. Det danske folk er blevet snydt for den beskyttelse, grundloven giver mod udhuling af vor nationale arv.
HS
2011-02-24
________________________________________
________________________________________
MEDIE1 — BLOG jl2@jl2.dk
Citat slut

Arne Hornborg,

Det dansk folk bliver ikke snydt, som Medie1-blog skriver. Tværtimod: Meningen med FNs konventioner er netop at beskytte mennesker mod f.eks. tortur og diskrimination.

Jeg forstår godt, at nogle kan blive forskrækkede over, at der er noget, der står over grundloven, og at Danmark har frasagt sig en del af sin suverænitet. Så kan man spørge, hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag, at nogle bekæmper, at statsløse børn født i Danmark får dansk statsborgerskab? Findes der mon en bagtanke om, at så vil man lettere en dag i Danmark kunne sige, her kan kun bo mennesker med dansk statsborgerskab?

"Juridisk er der ikke skygge af tvivl om, at grundloven vejer tungere end konventionen, der dermed er ugyldig," står der i Medie1-blog.

Det er ikke korrekt:
“Stater der tilslutter sig traktater eller konventioner om menneskerettigheder frasiger sig en del af deres suverænitet: staterne påtager sig nu at behandle alle individer på deres landområde i tråd med konventionskravene, og staterne kan ikke længere handle på tværs af disse normer. Der bliver derved tale om international lov, som får direkte virkning for enkeltmennesker i landet”. (p.10 i Njål HøstmælingenHva er menneskerettigheter?)

Frede Jørgensen. Du har det sjovt. Det er godt du morer dig. Oprette en profil, skynde sig ud på debatten med hurtige og små efterladenskaber. Prut prut og så skynde sig ind bag muren og se hvem der kommer og snuser til den. Uha. Farlig hund. Faaarlig hund.
Kommer til at tænke på Munchausen da han fløj afsted på en kanonkugle. Han havde det også rigtig sjovt.

But now to something completely different......

Mandatar Torben Wilken

@ Arne Hornborg
Jeg siger ikke at De er DUM, men det som anføres er helt forkert, håbløst fordrejet i forhold til de faktiske realiteter.
Dansk statsborgerskab kan i.h.t. Danmarks Riges Grundlov kun gives til Udlændinge ved lov.

Denne bestemmelse kom med fordi Enevældskongen tidligere egenhændigt kunne tildele og fratage dansk statsborgerskab efter forgodtbefindende. Den urimelige regel blev effektivt fjernet i den første udgave af Grundloven.

Konventionen ændre intet, jeg gentager absolut intet ved denne bestemmelse. Ingen Udlænding kan blive dansk statsborger uden ved lov og det sker ved et lovforslag, for hver enkelt person, som fremsættes til vedtagelse, på lige fod med alle andre lovforslag, i Folketingssalen. Fast 2 gange om året, forår og efterår.

De skriver Arne Hornborg, at Anker Jørgensen (S) var og er DUM. De kan have Deres personlige private opfattelse af den tidligere statsminister, men i denne relation er den ikke i orden. Anker Jørgensen gjorder intet forkert eller dummede sig ikke på nogen måde.

De udtaler Dem totalt uden vide om sagen og hvad værre er, De konkludere ud fra de forkerte urigtige fakta og så bliver det jo helt håbløst forkert.

Konventionerne udarbejdes efter et meget grundigt forarbejde af særdeles kyndige mennesker med stor indsigt. Udkastet forelægges til godkendelse i de lande der står bag ønsket om konventionen. Alt nærlæses og finpudses. Herefter fremlægges konventionen i de enkelte landes parlamenter til godkendelse. Det hedder at landene tilslutter sig konventionen. Herefter skal konventionen ind i den nationale lovsamling. Den skal implementeres. Det sker igen i Danmark ved lovforslag i Folketinget. Hvis lovforslaget vedtages, mangler det kun monarkens underskrift.

Denne konvention har som alle andre konventioner vi i Danmark har tilsluttes os gennemgået hele proseduren og konventionen tager højde for Danmarks Riges Grunddlov på alle måder.

Her er indledningen til Lovbekendtgørelsen:

"I henhold til kgl. resolution af 4. juni 2002 og efter at Folketinget med vedtagelse af lov nr. 1018 af 23. december 1998 havde meddelt sit samtykke dertil, har Danmark ratificeret en i Strasbourg den 6. november 1997 undertegnet europæisk konvention om statsborgerret. " .

Så skulle den gris vist være sat grundigt på plads.

Jeg skriver dette fordi det fremmer debattens mening og kvalitet, hvis vi undgår disse uhyrlige påstande fra folk der mere eller mindre bevidst fremføre ganske uholdbare påstande om forhold, enhver nemt kan orienteres sig rigtigheden af.

Man kan have politiske formål og opfattelser, men det skal man så bare anføre åbent. Den anden form er vildledning af værste skuffe.

Denne sag dækker over en grov tilsidesættelse af gældende lov og ret som ingen kan være uenig i. Skal den gældende lov og ret ændres, så findes der fastlagte veje til det. Alle borgere må som udgangspunkt kunne stole på, at ALLE politikere og hele Embedsværket respektere demokratiets spilleregler og ikke tilsidesætter borgernes legitime rettigheder. Alt andet er Anarkisme

Lars Kyhnau Hansen

"Alt andet er Anarkisme"

Ja med DF-segmentet, som hyler og skriger op over, at de statsløse børn får tildelt dansk statsborgerskab, som de har krav på ifølge dansk lov, ønsker jo også at erstatte retsstaten og demokratiet med en totalitær styreform, hvor de lettere kan føre deres polittik og race- og religionshygiejne ud i livet.

Den viser denne sag da ganske tydeligt, så den bør vel være lidt af en øjenåbner for dem, som stadig måtte tro på, at Dansk Folkeparti skam er et vældigt demokratisk sindet parti.

Jeg tillader mig at citere/bringe en artikel af professor jur. dr. Olle Hasselbalch.
Arne Hornborg

Citat:

26.02.2011

Med hovedløs lovlydighed
Forfatter: Ole Hasselbalch
Debat: Med hovedløs lovlydighed

Af OLE HASSELBALCH professor, jur. dr. Skolebakken 5 Humlebæk

19/ 2 udtaler professor Henning Koch til JP, at der ikke foreligger noget grundlovsbrud i forbindelse med Danmarks tilslutning til den FN-konvention, som hævdes at give 500 palæstinensere krav på dansk indfødsret.

Professorens juridiske vurderinger er lige så forudsigelige som solopgangen. De understøtter således altid de pseudoprogressive, ureflekterede holdninger, der dominerer i udbredte dele af medierne og den politiske verden - hvilket vel også er grunden til, at han bestandig konsulteres.
Grundlovens bestemmelse
Det fremgår af grundloven, at indfødsret kun kan tildeles ved lov, samt at Folketingets medlemmer alene er bundet af deres overbevisning.

Det er følgelig Folketinget, der i det enkelte tilfælde bestemmer, om nogen skal have statsborgerskab.

Ingen regering og intet folketing har uden om grundloven gyldigt kunnet binde Danmark til en konvention, der forpligter til at give statsborgerskab under bestemte betingelser.

Men det hindrer naturligvis ikke folketingsmedlemmerne i at lade sig lede af den vildfarelse om, hvad de skal og ikke skal, som professor Koch bidrager til at befæste.

Hvis de derfor af angst for en konvention, som grundloven giver dem ret til at blæse på, vælger at uddele statsborgerskaber til den gruppe, der har gjort sig bemærket som topscorer på kriminalitets-hitlisten, nemlig de statsløse palæstinensere (JP 7/ 12 2010), er der intet, som forhindrer dem i det.
Et sådant valg falder i øvrigt udmærket i tråd med de beslutninger, der igen og igen er truffet i Folketinget i de seneste årtier, og som prioriterer internationale regelsæt, der er helt ude i hampen i forhold til den dagsaktuelle situation, forud for den sunde fornuft.

Sidst så vi det, da befolkningen blev formanet om, at vi skal fastholde de åbne grænsers EU i forhold til et Grækenland, der ikke opretholder nogen grænse til Tyrkiet, hvorfra endnu flere statsløse palæstinensere derfor ifølge de seneste vanvittige konventionstolkninger kan strømme videre til Danmark.

Integritet savnes
Vælgerne bør forstå, at Folketinget i dag domineres af politikere, der savner den integritet og tænksomhed, der ville få dem til at frigøre Danmark fra konventioner, der er kommet helt ud af trit med det, der foregår i verden, og som med dette afsæt dagligt skamrides af den humanitære lobbys lykkeriddere.

De må også forstå, at hovedløs lovlydighed over for disse konventioner uden enhver tvivl vil ødelægge landet, uanset at den understøttes af universitetsverdenens samvittighedsløse medløbere i forhold til de letteste meninger.

Så længe disse mennesker bevarer magten, vil det derfor kun gå én vej: Der vil blive flere ghettoer, flere indvandrerbander, flere ødelagte skoler, mere kriminalitet, mindre social velfærd for danskerne selv, flere terrorforsøg - og i sidste ende også vellykkede sådanne.
»Professorens juridiske vurderinger er lige så forudsigelige som solopgangen.
Billedtekst: Ingen minister, ingen regering og intet folketing kan uden om grundloven binde Danmark til en konvention, der forpligter til at give statsborgerskab under bestemte betingelser. Men politikerne kan godt lade sig lede til vildfarelse. Foto: Joachim Adrian

Kilde: Jyllands-Posten 25.02.2011

,,Citat slut''.
Arne Hornborg

Torben Wilken.
For god ordens skyld.
Jeg, personligt, har IKKE skrevet artiklen: Grundlovsstridigt statsborgerskab, jeg har blot gengivet den, citeret den. Jeg har heller ikke beskyldt Anker Jørgensen for at være dum, selv om jeg mener Anker J. er den dårligste statsminister Danmark nogensinde har haft.
Men artiklens ordlyd, indhold, kan jeg, stadigvæk fuldt ud tilslutte mig.
JEG er overbevist om, at der er begået grundlovbrud med underskriften på den FN konvention.
Jura handler desuden om fortolkninger, ellers var retssalene overflødige, HVIS juraen var så klokkeklar.
Arne Hornborg

Ole Hasselbalch er ganske vist dr.jur - men han er altså også formand for en dybt (racistisk?) forening kaldet Den danske Forening, som både Langballe og Krarup var medlem af i 1980erne og i 1990erne.

Og ja, konventionerne fratager landene en del af deers suverænitet. Grundloven (den danske) har i artikel 20 denne tekst

Heraf kan man se at mindst 5/6 af Folketingets medlemmer skal stemme for (150/179). Og da alle Folketingets partier stemte for at DK som stat tilsluttede sig denne konvention (fra 1961) i 1977, er de 5/6 flertal mere end nået.

Anker Jørgensen skrev kun under på FN-konventionen af 1961, efter at den var blevet vedtaget i Danmarks Riges Folketing i 1977. (som påvist ovenfor). Anker Jørgensen kan ikke sådan gå rundt og skrive under på Danmarks vegne uden at et flertal i Folketinget har vedtaget det. Sådan er den danske parlamentarisme nemlig; vi har ikke statsministerstyre eller præsident-styre i Danmark (også selvom en vis Anders Fogh forsøgte at få det indført...).

Og ja, det er Folketinget der bestemmer om nogen skal have dansk statsborgerskab (indfødsret). Og dette sker ved lovforlag to gange om året, forår og efterår. Og derfor sker det også ved lov. Og statsløse personer optages således også i lovforslaget - netop fordi Folketinget i 1977 bestemte, at sådan skulle det være.

Som juraprofessor A.C. Kriger udtalte den gang han var med til at skrive Grundloven: Der fandtes altid en til galskaben villig person. Både Hasselbalch og Krarup læser kun hvad de ønsker at se, og den blindhed får vi vel alle af og til, når arrigskaben dunker i ørerne. Som nævnt tidligere til dig, @Hornborg, ønsker DF ikke at forholde sig til at indfødsretsloven altid er blevet fortolket friere, end Grundlovens ord umiddelbart kan læses.

DFs indvendinger kan først tages alvorligt, hvis de retter tilsvarende hårde anklager mod den
af nordiske statsborgere. Heller ikke dette er der hjemmel for i Grundloven, som DF læser den nu. Men sådan har juraen og fortolkningen altid været - både før og efter Grundloven blev givet.

DF burde opføre sig mere ærligt, og nøjes med råbe "Ausländer Raus!", i stedet for fejlagtigt at klamre sig til, at Grundloven er på deres side. Forøvrigt er det imod dansk lov, i dette tilfælde citatretten, at kopiere andre avisers artikler i deres helhed uden tilladelse fra avisen - uanset hvem der har skrevet dem. Så regn med at få kommentaren slettet.

Min HTML-kode gik lidt skævt her: ... DFs indvendinger kan først tages alvorligt, hvis de retter tilsvarende hårde anklager mod den lempelige danske behandling af nordiske statsborgere. ...

Anne Marie Pedersen

Jeg tror at Krarups kommentarer er ment til DF's vælgere og ikke til andre.

Så kan de være glade for, at det igen var de skarpe DF'ere, som har styr på det hele. Det siger de selv. Mere behøver man så ikke vide.

Hver gang jeg kikker på lovgrundlaget, bliver nutidens juridiske krumspring endnu mere uforståelige. Det er faktisk temmelig svært at læse op på indfødsretssagen uden at krumme grundigt tæer over DFs jurister.

Fx på den tid hvor Danmark fik sin første version af Grundloven i 1849, med de fortsat meget omtalte paragraffer, blev børn af udlændinge fødte på dansk jord automatisk tilbudt statsborgerskab, som fastsat i Indfødsretsloven. Denne praksis fortsatte i de følgende halvtreds år, administreret af flere af de jurister, der selv havde skrevet Grundloven.

I 1898 blev Indfødsretsloven ændret til afstamningsprincippet. Det er denne helt almindelig lov, der styrer dette område, selv om DF i stedet stirrer sig blinde på Grundlov og konventioner - i klar erkendelse af, at de ikke selv har flertal for egne argumenter mod de fremmede.

Grundloven har altså aldrig hverken krævet eller forhindret varierende tolkninger på dette område - disse kunne blot ikke ske administrativt eller gennem kongen, men kun gennem lov, efter Grundlovens ord.

Tom W. Petersen

Det er da et ganske forbløffende sprog, den professor dr. jur. Hasselbalch benytter sig af i det stykke, Arne Hornborg citerer.
Det giver ikke indtryk af en afbalanceret akademiker, der ønsker at bruge sit fag til at oplyse.
Snarere er det en ophidset person, der har glemt sin uddannelse og skoling og er ude i et rent politisk ærinde.
Han er ikke let at tage alvorligt på trods af titlerne.