'Nu slukker jeg for mikrofonen, og jeg tænder den ikke igen'

I syv kvarter afviste Birthe Rønn Hornbech at svare på de centrale spørgsmål i sagen om de ulovlige afslag til statsløse unge, da hun i går var kaldt i samråd i Folketinget
I 105 minutter forsøgte oppositionen i går at få integrationsminister Birthe Rønn Hornbech til at svare på de centrale spørgsmål i skandalen om ulovlige afslag på statsborgerskab til unge statsløse, som er født og opvokset i Danmark. Samrådet endte med, at ministeren afviste at svare på flere spørgsmål og demonstrativt slukkede for sin mikrofon. Oppositionen vil nu klage til Folketingets Præsidium og stille alle spørgsmålene endnu en gang

I 105 minutter forsøgte oppositionen i går at få integrationsminister Birthe Rønn Hornbech til at svare på de centrale spørgsmål i skandalen om ulovlige afslag på statsborgerskab til unge statsløse, som er født og opvokset i Danmark. Samrådet endte med, at ministeren afviste at svare på flere spørgsmål og demonstrativt slukkede for sin mikrofon. Oppositionen vil nu klage til Folketingets Præsidium og stille alle spørgsmålene endnu en gang

Jens Nørgaard Larsen

Indland
10. februar 2011

»Jeg agter at sige nu, at jeg ikke vil svare på mere. Jeg har pligt til at møde op i samråd, men jeg slukker for min mikrofon nu, og jeg tænder den ikke igen.«

Med denne salut tvang integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i går samrådet om Integrationsministeriets ulovlige afslag på dansk statsborgerskab til unge statsløse til en brat afslutning.

Forinden havde ministeren »appelleret om arbejdsro og tid. I får de svar, jeg kan og vil give, når arbejdet er tilendebragt«.

Efter ministerens resolutte handling udtrykte samrådets ordstyrer, næstformanden for Indfødsretsudvalget Søren Krarup (DF), sin forståelse for, »at ministeren ikke vil svare«, for, som Krarup sagde, »respekt for folkestyret er noget andet end et udmattelsesløb«.

For sidste gang fik samrådets tre flittigste spørgere, Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Hanne Agersnap (SF) og Astrid Krag (SF), ordet, men de måtte forbløffede konstatere, at ministeren ikke ville svare.

»Vi må have Folketingets præsidium til at vurdere det med at slukke for mikrofonen,« sagde Agersnap, mens Schmidt-Nielsen efter samrådet kaldte ministerens handling for »Berlusconi-agtig«.

Foråret så sagte kommer

Oppositionen havde håbet på at få svar på en række centrale spørgsmål i sagen. Det fik de ikke.

Ministeren henviste gentagne gange til den undersøgelse af sagen, som hun satte i gang den 14. januar. »Jeg syntes, der var brug for en forårsrengøring i Integrationsministeriet,« sagde ministeren, men tilføjede så: »Foråret er ikke kommet endnu, og vi har ikke tilendebragt rengøringen.«

Hun kaldte de ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse unge en »fatal fejl« og en »systematisk forglemmelse«, som hun var »blevet så ked af«, men hun havde ingen forklaring på det grundlæggende spørgsmål: Hvordan kunne det ske, at specialiserede jurister i Indfødsretskontoret igennem flere år systematisk har givet afslag på statsborgerskab til statsløse i strid med centrale konventioner på indfødsretsområdet? Konventioner, som juristerne i kontoret vel at mærke har skrevet detaljerede notater om, samtidig med at andre medarbejdere i samme kontor har brudt dem.

»Man har på en eller anden måde kørt med skyklapper på,« sagde Birthe Rønn Hornbech.

Hun afviste, at der kan være blevet givet en instruks om at ignorere konventionerne og gættede i stedet på, at sagsbehandlerne ikke har kendt konventionerne.

»Det er den eneste forklaring, der er,« mente ministeren.

Kun til ministeren

Igen og igen spurgte oppositionen til ministeriets egen undersøgelse af sagen, som lå færdig mandag i sidste uge. Dengang troede medlemmerne af udvalget, at de ville få undersøgelsen tilsendt, så snart den var færdig, men Birthe Rønn Hornbech forklarede over for Information, at hun først selv ville tage den med hjem og læse den. Og ved samrådet gjorde hun det klart, at ingen uden for ministeriet skal gøre sig forhåbninger om at få undersøgelsen at se.

»Offentligheden har ikke krav på indsigt i interne redegørelser,« sagde ministeren og kaldte undersøgelsen et »beslutningsgrundlag til mig«

Birthe Rønn Hornbech erkendte, at det er ministerens ansvar, at hendes departement overholder konventionerne.

»Der er én, der har ansvaret, og det er altid ministeren,« sagde hun.

På den anden side ville hun ikke oplyse nærmere om sin egen rolle i sagen.

»Det kan jeg ikke huske præcis,« sagde hun, da Johanne Schmidt-Nielsen ville vide, hvornår ministeren selv blev opmærksom på den ulovlige sagsbehandling. Heller ikke hvilken måned eller bare et årstal ville ministeren oplyse, ligesom hun ikke ville svare på, hvordan hun blev gjort opmærksom på fejlen.

Hun antydede dog, at der kan være gået en rum tid, fra hun blev orienteret om den ulovlige sagsbehandling, til hun reagerede i januar 2010:

»Det er bestemt gået nogen tid. Det ser jeg ingen grund til at skjule, og det skammer jeg mig ikke over,« sagde hun.

Oppositionen snorksov

Oppositionen spurgte også gentagne gange til, hvorfor ministeren endnu ikke var kommet til bunds i sagen om de statsløse, selv om ministeren beviseligt har kendt til fejlbehandlingen siden januar 2010, hvor hun orienterede udvalget om, at statsløses sager om statsborgerskab var blevet behandlet efter de almindelige retningslinjer eller med andre ord fejlbehandlet.

Birthe Rønn Hornbech svarede igen ved at skyde på oppositionen. Selv om de netop blev orienteret i januar 2010, reagerede de først, da Information bragte sagen op i begyndelsen af 2011. Kort sagt havde oppositionen »snorksovet« i denne sag, mente ministeren.

Hverken under første-, anden- eller tredje-behandlingen af det lovforslag, hvormed i alt 35 af de unge statsløse fik meddelt dansk statsborgerskab, havde oppositionen stillet et eneste kritisk spørgsmål.

»Men jeg er da glad for at se Johanne Schmidt-Nielsen i udvalget, lige som det er godt at vide, at du til daglig slet ikke interesserer dig for, hvem der får indfødsret,« fortsatte Birthe Rønn Hornbech.

»Jeg er også glad for at se ministeren,« svarede Johanne Schmidt-Nielsen og beklagede, at når ministeren ikke ville svare på hverken skriftlige spørgsmål eller spørgsmål i samrådet, fordi alle spørgsmål skulle stilles skriftligt endnu en gang.

»Derved har ministeren købt sig fire uger til, uden at vi har fået svar på noget som helst,« sagde hun.

»Det fremgår af alle mine svar, at der er en række juridiske overvejelser i ministeriet, og udvalget vil blive bibragt løsninger og resultater,« sagde Birthe Rønn Hornbech, der efter endnu flere spørgsmål gik over til hver gang kun at sige: »Det har jeg besvaret.«

Et lille afbræk var ministerens fnis, da Jesper Langballe (DF) efter at have sammenlignet oppositionens spørgsmål med en amerikansk filibuster-tale og bedt om opkvikkende piller, berettede om sine besværligheder, fordi han engang glemte sin bil, der havde stået tændt en sommerdag i tre timer.

»Så meget kan tomgang afstedkomme. Der lugtede fælt af brændt gummi,« sagde Jesper Langballe til ministerens morskab.

Video: Se hele samrådet som podcast (episoden hvor Birthe Rønn Hornbech slukker mikrofonen finder sted 17:39).

De unge statsløse

Frem til begyndelsen af 2010 afslog Integrationsministeriet i mindst 22 tilfælde at give dansk statsborgerskab til unge statsløse, der er født i Danmark. Afslagene var ulovlige, fordi Danmark i 1977 tiltrådte en FN-konvention, der netop garanterer statsborgerskab til disse unge statsløse. Det står klart, at ministeren og ministeriets embedsmænd kendte til konventionen, men alligevel fortsatte fejlbehandlingen af ansøgningerne.

Seneste artikler

 • Ministerium gav FN tom forsikring om statsløse

  6. juni 2011
  I august 2003 forsikrede Integrationsministeriet FN om, at fastlæggelse af statsborgerskab var en del af den 'almindelige asylprocedure' i Danmark. Men sagen om de statsløse kurdere, som Information for nylig har afdækket, viser, at det ikke var korrekt
 • Rønn ændrede først kurs, da ulovlig praksis blev opdaget

  9. maj 2011
  Forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech lod ulovlig praksis fortsætte og hemmeligholdt sagen om de statsløse i halvandet år. Da en advokat fik nys om, hvad der foregik, gik der otte arbejdsdage, før ministeren skiftede kurs
 • Ministerium skjuler oplysninger i statsløsesag

  13. april 2011
  Integrationsministeriet har overstreget konklusionen i et dokument, inden det blev udleveret som aktindsigt i statsløse-sagen. Overstregningen er sket af hensyn til Sverige, anfører ministeriet, men det er åbenlyst i strid med loven, vurderer eksperter
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Michael Borregaard

Fejlbehandlingen af statsløse unge skyldes, at juraen er vanskelig, mener Venstres integrationsordfører Karsten Lauritzen. Han opfordrede i starten af januar til at se fremad frem for at forsøge at placere ansvar

Lad os starte med at se tilbage. Hverken i vejledninger eller cirkulærer oplyste ministeriet om, at statsløse personer mellem 18 og 21 år har konventionsmæssigt krav på at få dansk statsborgerskab, hvis de er født i Danmark, selv om de ikke lever op til de normale krav. Dette på trods af, at de unge ifølge en FN-konvention fra 1961 har haft et konventionsbeskyttet krav på indfødsret i Danmark. En konvention Danmark selv tiltrådte i 1977.

Frem til begyndelsen af 2010 har unge statsløse indgivet ansøgning om indfødsret til politiet. Efter 12-16 måneder har de så modtaget et afslag fra ministeriet. Selv om de unge har klaget, har ministeriet fastholdt de forkerte afgørelser, på trods af at ministeriet må have vidst, at det var en tilsidesættelse af de unges konventionsbeskyttede krav.

Det er juraen der er vanskelig.

Skriftens sprog er 6000 år gammel. Men endnu i middelalderen var adgangen til skriftsproget forbeholdt kirken, i dette tilfælde integrations -og kirkeministeriet.

Dengang var skriftsproget nøglen til magten og æren. Nutidens bibliotek, er dog i de fleste tilfælde heldigvis ikke ligesom klosterbiblioteket i Umberto Eco´s Roman: Rosens navn, bygget op som en labyrint, det viser sig dog, at have mangler på trods af digital teknologiens “fordelagtigheder“.

Det er juraen der er vanskelig.

“Skriften” og “sproget” er det samme som før, blot er bogens sider afløst af en skærm, og informationerne kan redigeres mere effektivt, og gemmes på databaser eller USB-nøgler

Kendt lovgivning er for så vidt ganske simpel, dette hvad enten den findes i støvede bøger eller på computerskærme.

Nej, det er de manglende retningslinjer som hverken findes i vejledninger eller cirkulærer som er svære at forstå, de er der jo ikke.

Oplysningerne findes dog nu, og er senest opdateret d. 12-01-2011, og lyder: Hvis du er statsløs og født i Danmark, og hvis du er under 18 år, har du efter FN’s Konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder ret til at blive optaget på et lovforslag om meddelelse af statsborgerskab uden at opfylde de almindelige betingelser herfor.

Det er juraen der er vanskelig. Det er juraen der er vanskelig. Det er juraen der er vanskelig. Jeg opfordrer folk til at se fremad, i stedet for at forsøge at placere ansvar.

Danske Lov fra 1683 fastslog, at aftaler skulle holdes, for så vidt de ”ikke er mod loven, eller ærbarhed”.

Hvad ærbart ligger der i, at man som integrationsordfører siger, at det er juraen der er vanskelig?

At skriftsproget ikke altid er nøglen til magten og æren, kommer på film næste år, med titlen, i Skammens tegn, med Karsten Lauritzen i hovedrollen som Agent 69 Lauritzen. Filmen vil være en blanding af sex-lystspil og spionhistorie om forskellige forbryderes og hemmelige agenters jagt på sandheden.

Sandheden er derude. Den er dog vanskelig at forstå. Men den er der. Hvilket Agent 69 Lauritzen nok på ærlig Sherlock Holmes vis skal bevise for os.

Nu ved jeg hvad det går ud på ! Avanceret kildebeskyttelse.

En stædig dame, men så længe hun har 90 mandater bag sig, så går det.

I øvrigt tror jeg , at der er en udbredt sympati i den danske befolkning for at gøre livet surt for folk udefra.

Selv S og SF har fulgt efter DF og har justeret sig over i det udlændinge-kritiske for at vinde næste valg.

Det er ikke en god holdning.

Nå jeg er mere rolig nu. Thor P, Folketingets formand, går nu ind i sagen ! Ups... er det forresten ikke ham der mener at det er demokratiets skyld at vi har krise? Det bliver interessant at følge denne sæbeopera *SUK*.

De(n) personer som har ansat Birthe Rønn Hornbeck til minister har åbenlyst et voldsomt problem nu

Det er ikke første gang at ministeren viser at hun har en adfærdsvanskelig personlighed, og derfor er hendes udnævnelse til minister i sig selv et klart udtryk for manglende dømmekraft.

Så det er ikke ministeren der har problemet, da hun åbenbart ikke kan gøre for det, men den som har givet hende jobbet som minister...

Hvor uansvarlig kan man tillade sig at være som øverste chef, og den svigtende dømmekraft betryggende for landets øvrige ledelse.

Rønn Hornbechs ulyst til at svare kan ses her fra cirka 17:40. Hun bliver bakket op af Søren Krarup på en affejende manér, den tydeligt viser begges foragt for dette besværlige demokrati.

Johann Svendsen

@ Per Jongberg :
'Mon ikke Rigsretten vil kunne få damens tunge på gled ?'
Helt sikkert, så vil vi vide hvor mange gange Birthe kan sige ' Det har jeg ingen erindring om' uden at blive dømt for foragt for Retten .....

Nu kalder præstefætrene mødet for "politisk chikane" fra oppositionens side:

http://politiken.dk/politik/ECE1192727/df-veteraner-roenn-blev-udsat-for...

Det er tydeligt at VKO ikke er vant til parlamentarisk demokrati, hvis en smule seriøs politisk modstand i deres øjne er "chikane". I guder for et enevælde vi har i øjeblikket.

Dorthe Møller

Flere læsere ønsker en mentalundersøgelse af Birthe Rønn, jeg tror ikke der vil komme nogen diagnose ud af det, hun hører vist bare til gruppen af temmelig uopdragne!

Hvis det er glemsomhed fra BRH's side udviser hun jo tegn på aldersdemens (senilitet eller alzheimers). Og det er jo aldeles ikke godt at have en minister som har det...

Hvis der er tale om bevidste løgne, fortielser og fordrejelser af det man kunne sandheden eller virkeligheden.

Og sammenligningen med Tamilsagen er slet ikke dum; faktisk er den genial. I Tamilsagen havde flygtninge et retskrav på familie-sammen-føring; prioritet ned på det nok så berømte gulvtæppe (eller endda under det!) blev dette retskrav. I denne sag har de unge statsløse også haft et retskrav på noget, nemlig dansk statsborgerskab (indfødsret)

Og Schlüter ville skam ikke gå frivilligt; han blev nødt til det, da de radikale meldte ud, at de ikke længere kunne støtte Schlüter som statsmininister. Dermed var der konstateret et flertal imod regeringen, og ifølge dansk parlamentarisk tradition kan en regering ikke blive siddende, når der ikke længere er flertal for den.

Sammenligningen med Tamilsagen er slet ikke så dum nej. I hvert fald er det meget svært at tro på, at embedsmændene i Integrationsministeriet igennem flere år har begået noget, som ifølge ministeren selv er en ”fatal fejl”. Og at denne ”fatale fejl” HELT tilfældigt har ramt lige netop en gruppe, som er meget upopulær hos det udlændingepolitiske flertal, nemlig statsløse palæstinensere.

Selvfølgelig ligger der politiske motiver bag, at man har sjoflet netop denne gruppes rettigheder. Spørgsmålet er alene, hvem der har truffet beslutningen, og om det kan bevises. Og realistisk set får vi næppe svar på det, før det nuværende udlændingepolitiske flertal forsvinder.

Damens opførsel er groft uhøflig mod demokratiet, selv om jeg må nikke anerkendende til hendes anarkisme. Hun gør en stor forskel, og omdefinerer totalt ministeransvar og parlamentarisk praksis. Desværre udnytter hun sin magt destruktivt, og nedbryder dermed den styreform, hun selv hævder at forsvare.

Egensindige typer som hende kunne gennem lignende handlinger have kæmpet på den gode side. I stedet virker hun gennemkorrumpet af magten, retshaverisk helt ud i det absurde - og rent parodisk i sin embedsførelse. Det eftermæle er grundigt ødelagt.

For øvrigt @Karsten, så har Danmark "negativ parlamentarisme". Teknisk set behøver regeringen ikke et flertal for at blive siddende - de må blot ikke have et flertal imod sig.

Seneste nyt: DF holder hånden over BRH: hendes optræden var hævet over kritik. Ergo: det anti-demokratiske sammenrend V(K)o fortsætter deres excesser og arbejder målrettet videre på at bevise at Danmark er et banan-kongedømme

Frej Klem Thomsen

Johanne Schmidt-Nielsen "Hvornår har man foretaget gennemgangen af sagsbehandlingen i indfødsretskontoret?"

Birthe Rønn Hornbech: "Når man opdager en fejl, så prøver man at finde ud af om det er en enkelt fejl, om det er noget man skal meddele folketinget. Og når det står klart, at det er noget man skal meddele folketinget, så gør man selvfølgelig det."

Johanne Schmidt-Nielsen: "Hvordan har man før januar 2011 informeret offentligheden om statsløses rettigheder?"

Birthe Rønn Hornbech: "Vi er igang med at finde ud af hvad der er forskrifter og hvad der skal udarbejdes af forskrifter."

Birthe Rønn Hornbech er ganske enkelt på en anden planet...

Det mest besynderlige er imidlertid næsten at skulle være enig med Søren Krarup, som lukker mødet ved at konstatere at "der er den fordel at det hele er optaget er på bånd således at enhver kan se det og konstatere hvordan det er foregået."

http://www.ft.dk/webtv/video/20101/ifu/9.aspx?as=1

Rigsretten venter, kære Birthe.

Mandatar Torben Wilken

Det åbne samråd i indfødsretsudvalget gav nogle vigtige oplysninger trods alt. Ministeren påstår nu, at regeringen og hun selv altid har ment, at konventionerne skal overholdes. Dette er nye tone fra en ”gammel Spilledåse”. I 2001 under valgkampen sagde samme Birthe Rønn Hornbech (MF)(V) << EMRK art. 8 er jo ingen hellig ko!>> og Udlændingeloven fra 2002 blev efterfølgende vedtaget af VKO uden at konventionerne blev respekteret. Familiesammenføringerne skulle ned uanset hvad. Direktiv 2004/38/eu blev til under dansk regerings ledelse og vedtaget af FT Europaudvalg uden indsigelser. Det er til dato ikke gældende i samme Birthe Rønn Hornbech´s ministerium. Sandheden er ikke at embedsmændene ikke kender til hvad der er lov og ret. Det gør De. Nej embedsmændene skal efterleve regerings og DF politik på trods af lovligheden og det gør Embedsmændene. De 90 mandater forhindre konsekvenser. Ministeren sagde det i samrådet, <>. Man skal lytte og forstå.

Mandatar Torben Wilken

Erhardt Jacobsen bliver husket for at skulle have sagt:

Det har jeg ALDRIG SAGT !!!

Birthe Rønn Hornbech vil blive husket for:

Jeg gentager! Det HAR JEG SAGT og for udtalelsen i samrådet

Jeg kommer, når jeg kommer og jeg kommer ikke førend jeg er klar til at komme !!!

I går hørte jeg, at der er en højtstående embedsmand der har skrevet en lærebog om reglerne! Det er´altså ikke sandt at styrelsen ikke kendte reglerne (Det er på en måde betryggende at vide at det ikke er fuldkommen inkompetente mennesker der sider på posterne). Hvad der imidlertid giver mig voldsom kvalme er at der altså sidder en masse embedsmænd der BEVIDST bryder reglerne. Føj for satan. Dybt privelligerede Djøffere er fuldkommen ligeglade med mennesker der ligger så dybt ned som de næsten kan komme.

Hvis jeg var Djøffer ville jeg skamme mig. Det mindste de kunne have gjort var at lække det til pressen.

To tidligere chefer i Integrationsministeriet udgav i 2004 en håndbog i indfødsret med udførlig omtale af den FN-konvention, som ministeriets sagsbehandlere så bort fra, når de gav ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse. Birthe Rønn Hornbechs forklaring er 'skudt sønder og sammen', vurderer professor

»Denne bog er først og fremmest tænkt som et praktisk redskab for dem, der til daglig - eller indimellem - beskæftiger sig med spørgsmål om dansk indfødsret.«

Sådan indleder Niels Bechman og Birgit Kleis forordet til den håndbog i kommenteret indfødsret, som Jurist- og Økonomforbundets Forlag udgav i 2004.

http://www.information.dk/259220

Det vil formentlig ikke gøre BRH's arbejde med at strikke en plausibel løgn om skandalen sammen.
Men der er vel egentlig ikke udsigt til at sagen bliver ført frem til en straf? Er udspringet ikke så gammelt at selv Socialdemokraterne har skidt på fingrene?

»Så meget kan tomgang afstedkomme. Der lugtede fælt af brændt gummi,« sagde Jesper Langballe til ministerens morskab.

Det må være lugten fra overbrændte synapser i eget hoved. Jed vidste ikke, at de var af gummi, men det forklarer jo en hel del.

En kommentator skriver:
'Birthe Rønn er en skamplet på vores demokrati og en skændsel for regeringen'

Bare det var så vel, for en skamplet kan vaskes af, hvis man bruger en kraftig pletfjerner. Det er jo menneskeligt at fejle.

Men den bemeldte dame er ikke bare en skamplet, men en ret direkte trussel mod den danske form for demokrati (som jeg værdsætter), og hun er ikke en skændsel for regeringen, men materie som bobler over fra den inderste kerne i regeringens bestræbelser på at skade det danske samfund.

Man kan derfor ikke være en skændsel for en regering, som alt i alt står bag hende.

Men regeringen kan selvfølgelig i den danske demokratiske tradition være en skændsel. Og er det.

Generalissima Birthe Rønn Hornbech

@ellen
11. februar 2011 kl. 20:18
... "Så, der er meget lidt, som taler for, at det er Danmark, som skal forære dem statsborgerskab! ..."

er du klar over at "sagen" handler om personer der er født i Danmark,
er født statsløse i Danmark og herved ifølge konventioner har infødsret?

disse mennesker har en ret at få dansk infødsret ved erklæring!

Frem til begyndelsen af 2010 afslog Integrationsministeriet i mindst 22 tilfælde at give dansk statsborgerskab til unge statsløse, der er født i Danmark. Afslagene var ulovlige, fordi Danmark i 1977 tiltrådte en FN-konvention, der netop garanterer statsborgerskab til disse unge statsløse. Det står klart, at ministeren og ministeriets embedsmænd kendte til konventionen, men alligevel fortsatte fejlbehandlingen af ansøgningerne.

Det er i modstrid med sandheden, at integrationsministeren ifølge eget udsagn 'den ene gang efter den anden' skulle have forsøgt at gøre Folketinget opmærksom på de ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse unge

http://www.information.dk/259350

Midt i al den berettigede kritik af Birthe Rønn Hornbæk, så er det måske værd at huske på, at den ulovlige praksis havde stået på i mange år, og at Birthe Rønn Hornbæk jo faktisk netop afskaffede den i 2010.

Så pilen peger vel i virkeligheden mere imod en af hendes forgængere på posten d.v.s. enten Bertel Haarder eller Rikke Hvilshøj.

Rikke Hvilshøj mente også, at hvis der kunne herske den mindste tvivl om tolkningen af EU´s regler om fri bevægelighed, så kunne Danmark da lige så godt vælge den fortolkning, som passede bedst til den udlændingepolitik, regeringen ønskede at føre.

Hvilket resulterede i, at et større antal danske statsborgere i perioden 2004-2008 blev nægtet den ret, som de havde til at tage deres familie med sig tilbage til Danmark efter EU-reglerne efter at have boet i andre EU-lande f.eks. Sverige. Den sag drejer sig om flere tusinde familier, hvor der her trods alt "kun" er tale om 22 personer, hvis rettigheder er blevet krænket.

Så mon ikke det er Rikke Hvilshøj, der er den egentlige baggrund til denne ulovlige praksis?

Hvad man kan kritisere Birthe Rønn Hornbæk for, er således først og fremmest, at hun forsøger at dække over de ulovligheder, som det efter alt at dømme er Rikke Hvilshøj eller evt. Bertel Haarder, som er den egentlige opmandsmand til.

Mandatar Torben Wilken

@Ellen Nielsen og andre som mener det ikke er alvorligt at borgere der frivilligt har fået nogle rettigheder også får disse rettigheder oplyst og opfyldt af de myndigheder befolkningen har sat til at give dem det.
Vi lever i et retssamfund og det forpligter at vi retter os efter det der er lov og ret i dette land vi alle holder af og gerne vil være lidt stolte af at være statsborgere i.
De fleste mennesker på vores jordklode har en national identitet der fortæller hvilket fædreland de tilhører. Den går normalt i arv og afhænger af vores forældres nationale identitet. Nogle skifter denne ud med en anden. Den nationale identitet giver personen ret til at leve, arbejde og bo i dette land og kun her. Skal en person leve, arbejde og bo i et andet land, skal dette land give sin tilladelse hertil. Dette er de internationale regler verdens lande er blevet enige i skal gælde. Det er både praktisk og fornuftigt.
Nu er der nogle mennesker som af forskellige grunde ikke har en national identitet og dem kalder vi statsløse. Nu er disse mennesker jo ikke kommet med storken eller faldet ned fra himmelen. De er født et sted på denne klode. Førhen fik disse mennesker nationalitet efter det land hvori de var kommet til verden. Denne ordning blev upraktisk efterhånden som det blev mere almindeligt at flyve. Et barn som blev født i 10 km højde over nordpolen, hvilken nationalitet skulle dette barn så have. Derfor blev der indført en ny metode og aftale som i dag anvendes. Barnet får først moderens nationalitet og hvis den biologiske far ikke har samme nationalitet, ja så får barnet også faderens nationalitet. Det er da en fin ordning. Barnet skal jo ikke straffes for, hvor moderen tilfældigvis befinder sig på tidspunktet for fødslen. Her må man vel også være helt enige.

Hvordan får man så alle mennesker, som er født og som har lige ret til at bo på denne vores klode, givet en nationalitet hvis forældrene ikke har en sådan? Det problem som blev skabt af de nye regler for tildeling af nationalitet, løste man i FN hvor de allerfleste lande er medlem. Det blev til FN´s Konvention som siger, at en person, hvis forældre ikke har en nationalitet og derfor ikke selv på denne måde automatisk får en sådan, de skal have nationalitet efter det land hvori de er født, altså den gamle ordning. Kære venner. Hvad er problemet? Jo problemet er, at Indfødsretskontoret som skal give disse mennesker deres nationalitet, totalt, men fuldt ud vidende, har tilsidesat disse menneskers legitime rettigheder og forlænget problemets løsning, helt ulovligt. Det er kernen og det er noget forbandet svineri som ingen skal finde sig i. Vi vil en velordnet verden uden krig. Embedsmænd og politikere skal ikke til side sætte de regler og aftaler som skal sikre denne sikkerhed. FN blev skabt for at sikre verdensfreden og skabe et forum hvor landene på vores jordklode kunne mødes og ved forhandling løse eventuelle uoverensstemmelser. Jeg tror at Ellen Nielsen og andre kun kan være enig i, at dette er den bedste løsning for os alle.

Axel Doberhuus

Kunne det blive for altid, at mikrofonen blev slukket... og kunne det blive for sidste gang hun blev betroet magt... så heldige kan vi vel ikke være

Ingrid Uma spørger:
.."er du klar over at “sagen” handler om personer der er født i Danmark,
er født statsløse i Danmark og herved ifølge konventioner har infødsret? "
-----------------------------
Ja, det er jeg!
Den samme ret har de mange statsløs-fødte bl.a. også i FN-landet Libanon!
Dét gider FN dog ikke beskæftige sig med eller påtale!
Især arabiske lande har tilsyneladende kun rettigheder i foreningen FN, men ingen pligter!

@ellen nielsen, helt enig i at Libanon burde tage sig af sine indfødte statsløse medborgere. Bare fordi Danmark opfører sig uforskammet, bør det ikke få lande som Libanon til at være lige så dumme. Og så kan Danmark heller ikke undskylde ved at henvise til at mindre udviklede lande i Mellemøsten gør det samme.

Forskellen er blot, at Danmark har undertegnet en aftale med FN, som vi ikke overholder. Denne aftale har Libanon ikke skrevet under på, og har derfor ingen formel pligt på dette område. FN kan derfor blot give Libanon gode råd, men intet kræve. Danmark kan godt få samme juridiske stilling som Libanon, ved at opsige sine FN-forpligtigelser.

Juraen og logikken har i øvrigt den krølle, at selv om lande opfordres til at give statsløse indfødsret, har de ikke lov til pludselig at pålægge statsborgerskab til store statsløse befolkningsgrupper i omstridte territorier. Dette problem står fx også Israel og palæstinenserne med i Østjerusalem.

Ja lov er lov og skal naturligvis holdes, også - og faktisk især - af regering og embedsapparat. Et samfund, hvor regeringen og embedsapparatet står over loven, er et totalitært samfund.

Herudover forekommer det mig aldeles latterligt og småligt, at nogle kan hidse sig så op over, at en lille håndfuld børn, som ikke har noget statsborgerskab, har ret til at få et dansk, fordi de er født i Danmark.

Ærlig talt hvad ellers, hvor små sko skal vi gå i i dette land?

Lad os nu få det folketingsvalg i en fart, så vi kan få afsluttet denne skammelige epoke i Danmarkshistorien og få begyndt på den nødvendige oprydning!

Janne Hvilsted

Jeg synes faktisk at Johanne Schmidt-Nielsen stillede nogle meget relevante spørgsmål og at kommentarende i den anledning fra ordstyrerens side var malplacerede. Birgit Rønn var nedladende: "Jeg plejer at sige at der går to 33-årige til en 67-årig" - hvis disse møder afspejler hvor seriøst det går til i dansk politik, så ser det slemt ud. Man taler om demokrati og så forsøger man at feje unge lovende politikere af gulvet med henvisning til egen alder ( og erfaring? ). Hvis en fejl er begået skal den indrømmes, men mon ikke taburetten er vigtigere end sagen i denne situation?

Lars H siger:
"Ja lov er lov og skal naturligvis holdes, også - og faktisk især - af regering og embedsapparat"
------------------------------------
Ja, og især Grundloven!

@ellen - jeg ser du har svært ved at tage imod fakta, så for andre læseres skyld: Hvis du derved refererer til Krarups misforståede læsning af Grundloven, så vær opmærksom på at ingen af de danske grundlove ændrede grundlæggende på udlændinges retsforhold. Som ordføreren for grundlovsforslaget sagde i 1849: "Vi have nemlig fortiden en dansk Indfødsret, og den, der derefter ikke er indfødsberettiget, er efter den omhandlede § 46 en Udlænding. Bemeldte § 46 har altsaa den Betydning, at for Fremtiden skal Ingen kunne naturaliseres ved en kongelig Bevilling, hvorimod der maa en Lovhjemmel til for at erholde en saadan Naturalisation."
Paragraffen drejer sig kun om at tage en eksisterende lovhjemmel fra kongen. Forarbejderne til grundloven undlod bevidst at definere hvad en udlænding var - det hørte hjemme i andre love, som fx særbehandler islændinge. Også spørgsmålet om danskfødte børn af udlændinge blev gennemgået, men ikke ændret fra kongens tidligere liberale praksis gennem grundlovene.

Tom P.
Der var nu en juridisk vurdering,
jeg syntes lød interessant og rigtig!

Sider