Nyhed
Læsetid: 8 min.

Svendborg har halveret antallet af nye førtidspensionister

I 2011 skal kommunerne tildele færrest muligt førtidspensioner, lyder ordren fra beskæftigelsesministeren. Hvad det betyder for landets svageste borgere, kan man få en idé om ved at besøge Svendborg Kommune. Her er antallet af nytilkendelser halveret over natten. Byens læger kalder det en katastrofe
Barbara Gudbjerg Eriksen lider af PTSD og fysiske skader. Men førtidspension er svær at få, når man bor i Svendborg Kommune.

Barbara Gudbjerg Eriksen lider af PTSD og fysiske skader. Men førtidspension er svær at få, når man bor i Svendborg Kommune.

Sofie Amalie Klougart

Indland
14. februar 2011

Barbara Gudbjerg Eriksen tager imod på den mudrede gårdsplads. Hun har lejet sig ind i en ombygget skurvogn på en gård nogle kilometer uden for Svendborg, derude hvor der kun er faretruende larm fra egnens landbrugsmaskiner. Barbara Gudbjerg Eriksen er 32 år og har PTSD i svært invaliderende grad - ligesom man kender det fra krigsveteraner. Og ligesom dem søger hun tilflugt i skovene eller på havet, når larmen og kravene fra omverden bliver for meget.

Indenfor i skurvognen er der stille. Barbara Gudbjerg Eriksen ser meget lille ud, som hun sidder på en skammel med benene trukket op under sig, mens hun roligt fortæller om et liv med adskillige livstruende ulykker, der har udløst de stærke traumer. Når hun sidder for sig selv, kan hun godt glemme, at der er noget galt. Men de seneste år er det blevet klart for hende, hvad andre har vidst i årevis. At hun aldrig vil kunne klare sig i et almindeligt arbejde.

»I starten ville jeg meget gerne i arbejdsprøvning. Men det nægtede jobcentret. De kunne se, at det var håbløst,« siger Barbara Gudbjerg Eriksen.

To gange har jobcentrets sagsbehandlere indstillet hende til førtidspension. Men Svendborg Kommune siger nej. Pensionsudvalget mener i modsætning til hendes læger ikke, at alle behandlingsmuligheder er udtømte.

Barbara Gudbjerg Eriksens historie er unik, men det er hendes skæbne i Svendborg Kommune ikke. Siden november 2009 har kommunen fra den ene dag til den anden mere end halveret antallet af tilkendte førtidspensioner.

I de første 10 måneder af 2009 blev der i gennemsnit tilkendt 22 førtidspensioner om måneden, og siden har antallet ligget på omkring 10 nye førtidspensioner om måneden.

Nu skal resten af landets kommuner se, om de kan gøre det samme. Et af beskæftigelsesminister Inger Støjbergs (V) fire mål for 2011 er nemlig, at jobcentrene skal begrænse antallet af førtidspensioner mest muligt. På den måde kan man få en idé om, hvad der venter resten af landets svageste borgere, ved at besøge Svendborg Kommune. Byens borgmester kalder det en økonomisk nødvendighed; byens læger kalder det en katastrofe.

Mere dokumentation

Svendborg er en gammel industriby, som har mistet mange ufaglærte arbejdspladser de sidste årtier. I 1997 lukkede Kellogg's Corn Flakes sin fabrik i byen, og i 1999 gik Svendborg Værft konkurs. Det peger flere på som en af forklaringerne på, at Svendborg gennem mange år har været en af de kommuner med flest førtidspensionister pr. indbygger. De sidste ti år er antallet af førtidspensioner steget endnu hurtigere, end det er i resten af landet.

I 2001 lå udgifterne til førtidspension pr. indbygger 17 pct. over landsgennemsnittet, og siden 2006 har udgifterne ligger omkring 40 pct. over landsgennemsnittet. Det betød tocifrede millionbeløb i uventede ekstraregninger til kommunen, og i efteråret 2009 besluttede byrådet at stramme op.

I et notat fra kommunen fremgår det, at alle fremover skulle arbejdsprøves, medmindre det var lægeligt dokumenteret, at det ville forværre borgerens lidelse.

Hvis der var gået lang tid siden sidste arbejdsprøvning, skulle folk af sted i en ny. Desuden skulle sagsbehandlerne sikre sig, at det var veldokumenteret, at alle behandlingsmuligheder var udtømte, og at der var tale om en varig nedsat arbejdsevne.

Panikanfald

Det var netop i slutningen af oktober 2009, at Barbara Gudbjerg Eriksen fik det første afslag på førtidspension. På det tidspunkt havde hun været sygemeldt i lidt over et år.

Sygemeldingen kom i sensommeren 2008, kort tid efter hun var blevet færdig på Den Frie Lærerhøjskole i Ollerup.

På højskolen havde hun en aftale om, at hun kunne gå og komme, som hun ville. Ellers følte hun sig indespærret i klasseværelset og løb sommetider ud i panik. Det føltes, som om hun genoplevede nogle af de mange nærdødsulykker, hun havde været ude for. En gang var hun under en vandretur med sin mor i Schweiz faldet ned i en kløft, hvor hun fik knust sit højre knæ. Det tog hende og moren tre dage at kæmpe sig hen til den nærmeste landsby for at søge hjælp.

Når panikanfaldene nu kom igen, tog hun sin kajak og roede ud på havet mellem de små øer i Det Sydfynske Øhav, indtil kroppen faldt til ro. Hun kunne bliver der i dagevis og overnatte hos bekendte på øerne eller på stranden, hvis de ikke var hjemme.

Alligevel fik hun sit diplom efter seks år på lærerhøjskolen, og hun troede, at hun nu kunne passe et rigtigt job. Efter sommerferien startede hun som pædagogmedhjælper på en institution for specialelever. Klasserne var små, og de børn, hun skulle hjælpe, var ikke så gamle.

»Så går det nok, håbede jeg. Jeg tænkte, at jeg var nødt til at arbejde. og så måtte jeg bare finde noget, jeg kunne holde til. Men jeg var ikke realistisk om, hvordan jeg havde det der,« siger Barbara Gudbjerg Eriksen. Efter otte dage fik hun et sammenbrud og blev sygemeldt. Hun startede i behandling hos en traumepsykolog, der gav hende diagnosen PTSD i svær grad.

I lægeerklæringen til jobcentret skrev han, at det var »tvivlsomt«, at hun nogensinde ville opnå andet end en »ubetydelig arbejdsevne«.

»Det kan forværre hendes tilstand at gå i gang med en arbejdsprøvning,« skrev han videre.

Det samme noterede Svendborg Kommunes lægekonsulent, og derfor blev Barbara Gudbjerg Eriksen aldrig arbejdsprøvet. I den psykiatriske speciallægeerklæring, som kommunen indhentede, blev der anbefalet medicinsk behandling. Den ville dog kun »i bedste tilfælde kunne medføre forbedret livskvalitet,« skrev psykiateren.

Alligevel gav Svendborgs pensionsudvalg i oktober 2009 afslag på førtidspension med den begrundelse, at hun ikke var blevet arbejdsprøvet, og at man endnu ikke havde forsøgt sig med medicin.

Også beskæftigelsesankenævnet afviste den efterfølgende klage med, at det ikke kunne »afvises, at en forbedret livskvalitet kan medføre et øget funktionsniveau og eventuelt en øget arbejdsevne«.

Længere ventetider

De skærpede regler for at få førtidspension i Svendborg kan aflæses direkte i beskæftigelsesankenævnets statistik.

I de første ni måneder af 2010 afgjorde nævnet 17 førtidspensionsklager fra Svendborg, i de foregående tre år var tallet fem klager om året. Alle faldt ud til fordel for kommunen.

Dertil kommer alle de syge borgere, der stadig venter på svar, fordi sagsbehandlingstiderne er blevet markant længere, siger praktiserende læge Frederik Kallan, der er formand for lægerne i Svendborg.

»Til at begynde med tænkte jeg, at det var et pænt stykke arbejde fra kommunens side. Men når man så ser, at det ikke fører til andet, end at folk ender på kontanthjælp, så kunne man måske have brugt kræfterne på noget bedre end alt den dokumentation,« siger han.

Som han ser det, bruger kommunen ikke arbejdsprøvninger og lægeerklæringer til at finde den rette hylde til folk. Ofte bliver sætninger i lægeerklæringerne i stedet klippet over, så man kan bruge dem til at give afslag, siger han.

En anden praktiserende læge i Svendborg betegner direkte de lange ventetider og de mange afslag som en katastrofe under opsejling, fordi de syge borgere mister deres sygedagpenge og i mange tilfælde ikke er berettiget til kontanthjælp. Jævnligt er der patienter i konsultationen, der bryder grædende sammen på grund af den behandling, de har fået i jobcentret. Lægen ønsker at være anonym af hensyn til sine patienter.

Patienter med brystkræft og kroniske smerter venter i årevis på afklaring, og i enkelte tilfælde har patienterne fået det endnu værre af at blive sendt i arbejdsprøvning, de ikke kunne holde til. En alvorligt syg patient nåede ikke at få afklaret sin situation, inden sygedagpengene ophørte efter et år. Lægen blev kontaktet af en socialrådgiver og bedt om attestere, at patienten sandsynligvis kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, da patienten ellers ville miste sine dagpenge og ikke være berettiget til kontanthjælp.

»De presser folk ud over det lægeligt forsvarlige. Det er et meget tydeligt mønster, at der ikke er tid til at få afklaret de syge borgere, og at jobcentrene går på kompromis med deres helbred. Det drejer sig ofte om mennesker, der har arbejdet hårdt og betalt deres skat, indtil de pludselig blev syge,« siger lægen.

Svendborg Netavis har skrevet om adskillige flere eksempler, og byens fagforeninger har over for byrådet fremført de samme klager over lange ventetider og nedværdigende behandling af deres syge medlemmer. Der er langtfra tale om enkeltstående tilfælde, siger læge Frederik Kallan.

»Vi er 42 praktiserende læger i kommunen, der alle sammen kan komme i tanke om et par patienter i den situation. Er det enkeltsager?« spørger han.

Brug for ro

Barbara Gudbjerg Eriksen har selv allieret sig med en ven, som er godt inde i reglerne. Ved i timevis at diskutere paragraffer med sagsbehandlerne har han tre gange fået forlænget hendes sygedagpenge, mens kommunen indhentede yderligere dokumentation i hendes sag.

Men efter lidt mere end to år på sygedagpenge, stoppede de endeligt 4. november sidste år, da pensionsudvalget for anden gang gav afslag på førtidspension.

I den seneste speciallægeerklæring fra juni 2010 stadfæster en ny psykiater diagnosen PTSD i svær grad.

»Patientens livskvalitet vil kun forringes ved anvendelse af farmakologiske midler, der vil påføre hende bivirkninger, men ingen væsentlig effekt,« skriver han.

»Der findes ikke yderligere behandlingsmæssige tiltag, der kan bedre tilstanden. (...) Tilstanden er stationær og funktionsniveauet varigt ophævet til et minimum,« lyder konklusionen med tilføjelsen, at Barbara Gudbjerg Eriksen selv under de mest fantasifulde skånevilkår ikke kan restitueres til arbejdsmarkedet.

Efterfølgende ringer sagsbehandleren til psykiateren, der uddyber, at det vil være til væsentlig skade for Barbara Gudbjerg Eriksens mentale helbred at stille krav om arbejdsprøvning. Men i afslaget gengiver pensionsudvalget ordret den samme begrundelse fra sidste afslag om, at medicin kan give bedret livskvalitet og eventuelt en øget arbejdsevne.

»På baggrund af ovenst. vurderes det, at det ikke er udelukket, også din alder taget i betragtning, at du vil kunne bedres, så det bliver muligt i samarbejde med Jobcenteret at gennemføre afklarende tiltag i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet,« lyder kommunens konklusion.

Nu er Barbara Gudbjerg Eriksen på kontanthjælp, hendes sag er igen anket til beskæftigelsesankenævnet, og der er ikke iværksat et eneste afklarende tiltag, der skal hjælpe hende til at få det bedre.

Hun er også helst fri. Hun vil helst bare have ro til at leve, som hun kan. På et tidspunkt vil hun gerne gå og arbejde lidt frivilligt for dem, hun kender, måske hjælpe lidt til på gården og tage sig af de to heste, der står uden for hendes vindue og gumler halm. Så længe hun selv får lov at styre tempoet, for ellers går det galt igen.

Hun forstår godt, at Svendborg Kommune forlanger noget igen, når de giver penge ud, men hver gang de presser på, får hun det bare dårligere.

»Hvis jeg kunne noget, ville jeg gerne prøve. I praksis er det bare kørt meget langt af sporet. Lige nu har jeg bare brug for ro. Men de bliver ved med at stresse mig,« siger Barbara Gudbjerg Eriksen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Gad vide hvad socialministeren mener om dette?

Jeg vil gerne lige bringe en lille kritik af en ellers sober og seriøs artikel:

Der står:

”Svendborg er en gammel industriby, som har mistet mange ufaglærte arbejdspladser de sidste årtier… Det peger flere på som en af forklaringerne på, at Svendborg gennem mange år har været en af de kommuner med flest førtidspensioner pr. indbygger.”

Min kommentar: Det kan godt være, at der er folk, der peger på dette som forklaring. Men den forklaring burde have været nuanceret eller kommenteret, synes jeg, for den holder jo ikke. Arbejdsløshed er ikke en sygdom, der udløser førtidspension!

Det er selvfølgelig klart, at stor arbejdsløshed i et område giver et større pres på folk, og at der er nogle, der måske vil have en større risiko for at blive syge, på grund af dette pres.

Men sådan som sagen bliver præsenteret, læner fremstillingen sig op ad en fordom, som stadig cirkulerer blandt folk, nemlig at det skulle være alt for let at få en førtidspension, og at kommunerne parkerer arbejdsløse i bundter på førtidspension!

Og det passer jo ikke.

Jens Falkesgaard

Hvor længe mon der går før denne politik afspejler sig i byens selvmordsstatistik...?

@ Doris: Så vidt jeg ser det, er det i den sætning du opponerer imod, blot ikke tilstrækkeligt pointeret at gamle industribyer givetvis ofte er hjemsted for flere nedslidte borgere end andre mindre industrialiserede byer.

Det mest absurde i de situationer, er vel at man her beder vedkommende om at yde en ekstra indsats for at hjælpe det samme samfund, der ikke er villig til at hjælpe selvsamme. Hvad er det lige for et signal at sende folk?. Hvis man ikke havde mistet troen på systemet, så falder det da totalt sammen efterfølgende.

Der er intet sikkerhedsnet for de svage i Danmark, det er snart på tide at middelklassen vågner op, og indser de er blevet kørt rundt.

Marianne Mandoe

..... og dermed, med et pennestrøg, er sygdomme, både mentale og fysiske, blevet halveret.....

morten andersen

Man krydser fingre for at de ansvarlige poliltikere for dette misregimente belønnes med samvittighedsangst og livslede.

Ja, hvad gør vi med stigningen i folk der knækker nakken på at leve op kravene. Om få år er der ikke en dansker der ikke er må i behandling for de traumer de har påført sig ved at fødes ind i dette samfund. Man frygter for sin mentale sundhed...

Johann Svendsen

Hvordan kan det overhovedet være lovligt ?
Der findes faktisk objektive tildelings-kriterier for Førtidspension og kommunens lommesmerter er ikke et af dem ..
Det er SLET ikke lovligt at lade folk hensygne på såkaldt 'varig bistandshjælp', 'bistandshjælp'
er nemlig en midlertidig ydelse der er beregnet på at hjælpe folk uden andre problemer end manglende indkomst igennem en indkomstbegrænset periode og ikke beregnet på at folk skal henslæbe hele deres liv på den ..

Annette Jessen

"Det føltes, som om hun genoplevede nogle af de mange nærdødsulykker, hun havde været ude for. En gang var hun under en vandretur med sin mor i Schweiz faldet ned i en kløft, hvor hun fik knust sit højre knæ. Det tog hende og moren tre dage at kæmpe sig hen til den nærmeste landsby for at søge hjælp."
"mens hun roligt fortæller om et liv med adskillige livstruende ulykker, der har udløst de stærke traumer."
Hele historien ville hjælpe på min medfølelse, jeg syntes ikke det holder

@Jens Falkesgaard:

Så meget desto værre! Det er muligt, at en del af forklaringen er, at en gammel industriby, hvis industrier nu er lukkede, har mange nedslidte borgere, men dette nævnes jo ikke. Derimod kædes førtidspension og arbejdsløshed sammen.

Tro mig: inden længe vil regeringen pege på Svendborg som et typisk eksempel på en kommune, som tidligere svigtede de arbejdsløse ved at parkerede dem på førtidspension, men som nu har besindet sig. Regeringen vil rose Svendborgs nye praksis og anbefale andre kommuner at indføre samme metoder. At syge mennesker bliver hundset rundt med, bliver glemt i lovprisningen af, at mennesker, der før stod uden for arbejdsmarkedet, nu har noget at stå op til!

@ Anette Jensen:

Nu ved jeg ikke, hvad du finder utroværdigt i den pågældendes historie.

Men det er kendetegnende for PTSD, at personen igen og igen har såkaldte flashbacks, hvor personen genoplever de traumatiske oplevelser.

Desuden er det almindeligt, at en PTSD-ramt person har vanskeligt ved at mærke sine følelser. Alt for mange kræfter bliver brugt på at undertrykke følelserne, fordi de ellers totalt ville tage magten fra vedkommende. Den pågældende kan ikke have en dagligdag, hvis hun hele tiden skal gennemleve den angst, hun som barn må have følt. Jeg vil tro, at det er årsagen til, at hun fortæller om det på en rolig måde, altså uden følelser. Der er ganske enkelt et misforhold mellem traumet og måden, den pågældende beretter om det på. Det er typisk for PTSD.

Mads Kjærgård

#Doris Møller

Jo når der ikke er flere ufaglærte jobs tilbage, så vil der være en række mennesker som nu nødvendigvis må betragtes som syge idet de ikke er i stand til at varetage de jobs, der er eller skabes.
Da jeg gik i skole for længe siden, da var der et job til alle der kom ud, selv de værste tilfælde, om jeg så må sige, de kunne altid feje lager eller stå ved samlebåndet, men i dag der er de job stort set væk! Det vil sige, at mennesker der før i tiden betragtes som helt normale, idag falder udenfor, fordi de ikke kan besidde de jobs der.
Hvis du falder udenfor så betragtes du vel som psykisk syg. Kommer til at tænke på T. H. Whites "The Once and Future King" hvor Arthur er inde i myretuen" alle myrer der ikke er som de andre eller ikke lever op til myretuens krav benævnes "gal myre" Er det ikke meget sådan det er i dag? Men klart at Støjberg som sidder og hygger sig på sit kontor og aldrig har lavet dagens gerning, hvordan fanden skulle hun kunne forstå noget som helst! Hun er helt klart af den type som ville åbne for gashanen uden at tænke nærmere over det!

@ Mads Kjærgaard:

Det må vi altså til bunds i, dette her. Du skriver, og jeg citerer:

”Jo, når der ikke er flere ufaglærte jobs tilbage, så vil der være en række mennesker som nu nødvendigvis må betragtes som syge, idet de ikke er i stand til at varetage de jobs, der er eller skabes.”

Jeg er nødt til at spørge:

• Hvem betragter disse reelt raske mennesker som syge? Kommunens sagsbehandlere, lægerne, dem selv?
• Hvilken diagnose får de?
• Mener du, at disse raske mennesker får førtidspension?

Alle ved, hvor vanskeligt det er at få en førtidspension. Men nu påstår du, at der er raske mennesker, som faktisk bliver betragtet som syge, ene og alene fordi de er arbejdsløse!

Der må være tale om en gammel fordom, som bliver trukket frem, fordi det er politisk opportunt, at vi skal se ned på de mennesker, der modtager førtidspension. For ikke så få år siden var det sådan, at TV viste billeder af bænke med drankere, når speakerstemmen talte om førtidspension. Jeg troede trods alt, at samfundet var kommet videre. Vi må altså ikke bombe den almene opfattelse af førtidspension tilbage til disse gamle fordomme!

Peter Andreas Ebbesen

Hvis vi nu havde en borgerløn, som alle kunne leve af.
Så ville vi ikke have alle de problemer vi har.
Og hvis de rige svin ville betale den skat de skulle, så ville vi heller ikke have så stort et underskud i statskassen som vi har.
Det er noget svineri, at regeringen har foræret de rige skattelettelser, mens det er os på førtidspension der må holde for.
Giv alle borgerløn nu!
VH Heidi Madsen

Tvangsmedicinering.

Bemærk venligst disse 5 linier (citat):
”Alligevel gav Svendborgs pensionsudvalg i oktober 2009 afslag på førtidspension med den begrundelse, at hun ikke var blevet arbejdsprøvet, og at man endnu ikke havde forsøgt sig med medicin.
Også beskæftigelsesankenævnet afviste den efterfølgende klage med, at det ikke kunne »afvises, at en forbedret livskvalitet kan medføre et øget funktionsniveau og eventuelt en øget arbejdsevne«.” (citat slut).

Dette betyder, at dersom en patient ”tilbydes ”medicinsk ”behandling”, så er vedkommende nødsaget til at indlade sig på en sådan behandling for at kunne opretholde kravet om sygedagpenge.
(Og hvem kan klare sig helt uden penge?)

Jeg er bekendt med mennesker på sygedagpenge, som er blevet påtvunget behandlinger, endog behandlinger, der ikke er videnskabelig dokumentation for virkningerne af.
Tvinger man en behandling ned over hovedet på folk, så er der stor risiko for, at patienten reagerer med en nocebo-effekt (det modsatte af en placebo-effekt), hvorved tilstanden vil forværres.

Hvornår lærer offentlige myndigheder (og lægerne), at man ikke kan forvente en positivt effekt ved at tvinge folk ?

Annette Jessen

@doris
Det virker underligt at en psykolog kan stille en diagnose, og at sagen så har været syltet hos den kommune som skal afklare den. Men det er muligvis bare dårlig beskrevet, og der sikkert mange andre eksempler på meget ringe sagsbehandling.

Jeg længes efter historier om de danskere der virkelig er lykkelige og tilfredse med det liv de har. OG som ikke er medicinerede eller dyrker hjernevask med religiøse overtoner.

Slettet Profil

Hvis man vil ha' fred fra "dynastiet"(, og kan leve med at få frataget ens rettigheder, fordi men stemples som førtidspensionist(, altså er ude i stand til at tjene penge), er det klogeste man kan gøre, at sige ja til det man bliver bedt om, også lade være, som ens tilstand havde påbudt en til at begynde med, og ikke tro at man lige pludselig holde op med at opføre sig som man sagde man ville, når nu man har det som man nu en gang har det - Man kan lige så godt kan vænne sig til, at det ikke kan betale sig at torturere sig selv, for at bevise noget for andre.

Altså, hvis man tvinges til at udføre noget, man ved gøre en syg, fordi "de" ikke tror på det man siger, at man bliver syg af det, så sig ja, men bevis "din" tilstand ved ikke at leve op til hvad de beder dig om.

Det skulle ikke undre mig om nogen syntes, at det jeg opfodrer til er at lyve, men det er faktisk det modsatte, at stå ved hvordan man har det og nægt at lyve, men opføre sig som sandheden påbyder en.
Jeg tror, at det gører det nemmere at leve med sig selv, når man ikke sammenligner sig med menneskesynet vi bliver trænet til at ha'.

Slettet Profil

Det jo en sekt vi har at gøre med - Hvis man siger nej, går det først galt.

Slettet Profil

Ang. Doris Møller og Mads Kjærgaards kommentar "Alle ved, hvor vanskeligt det er at få en førtidspension. Men nu påstår du, at der er raske mennesker, som faktisk bliver betragtet som syge, ene og alene fordi de er arbejdsløse.

Ja; det er næsten umuligt at få en førtidspension, men pointen er, at det er den eneste mulighed man har, hvis man ikke kan varetage de opgaver, som samfundet forlanger af en, hvorfor det er uundgåeligt, at folk der betragter sig selv som raske, bliver nødt til at lade sig definere i forhold til hvad systemet syntes - Og det syntes, at hvis man ikke kan varetage et job; så er man syg. Og hvis man ikke er syg, når man starte, så bliver man det efterhånden som chikanen fortsætter.

Damp, er f.eks. ikke en rigtig sygdom - Det er bare et navn for folk, der kun kan lade sig motivere af meget få ting, som man så syntes fra systemets side er sygt. Jeg syntes ikke det er sygt. Det burde være en gave til samfundet, at man har nogen der naturligt kan gøre sig til expert inden for et eller andet felt.

Slettet Profil

Og noget helt tredje: Hvorfor skal en hyper klog, men fucked-up-i skalle-person feje gulv?

Det er blevet meget svært at få førtidspension næsten umuligt. Reelt syge fastholdes i utryghed og uvished på kontanthjælp.
Denne regering har fra første færd haft det mål at reducere folk på overførselsindkomst, arbejdsløshedsforsikring og anden offentlig ydelse der kunne stå i vejen for skatteledelser til de rige.
Regeringens egne ministre høre til den gruppe der har fået mest ud af den førte økonomiske politik

Hvad er det for mennesker, der befolker systemet. Hvilek kvlifikationer og hvilke baggrund har de mennesker der sidder i beskæftigelsesankenævnene? Hvilke har de mennesker der leder Jobcentrene? De svar jeg selv kender er skræmmende.

Morten Nielsen

Her er så en anden lægelig vinkel, en anden kommune og et par andre patienter.

Man bliver så ualmindelig træt af al den plat og klynk som foregår med offentlig forsørgelse. I denne uge undersøgte jeg i en førtidspensionssag en mand først i 30'erne som ikke har arbejdet de sidste 4 år, angiveligt pga smerter i den ene side af ryggen, som han fortæller gør hele den ene side af kroppen smertende og kraftesløs. Han er blevet scannet og undersøgt elektrofysiologisk på alle leder og kanter gange flere uden at man har kunnet finde noget sygeligt. Men han udviste nedsat kraft i den rigtige side, da jeg undersøgte ham. Det underlige var bare, at hans muskelfylde var fuldstændig symmetrisk i ryg, brystkasse, arme og ben, selv om muskler bliver mindre i løbet af få uger, når de ikke kan bruges. Denne muskuløse, solariebrune, næsten bodybuilder-agtige godt 30-årige mand var opgivet af kommunen og de arbejdede nu på at få ham på førtidspension. Og man ser som læge lignende tilfælde tit og ofte. Men hvis de ikke vil arbejde, så kan de ikke tvinges. De er garanteret forsørgelse resten af livet.

Bla. betalt over skatten af den blege enlige mor, jeg talte med i sidste uge, da hendes blege 5-årige datter havde fået halsbetændelse. Sandsynligvis i børnehaven, hvor hun cykler hen sammen med sin mor i mørket og sneen om morgenen, så moderen kan passe sit fabriksarbejde 37 timer om ugen, og forsørge sin lille familie.

Imens bror lort førtidspensionskandidat ligger og snuer til op af formiddagen, før han går ned og løfter lidt jern og tar lidt sol i træningscenteret efter hans kropsbygning at dømme. Så kan han senere gå ned og klynke lidt for sagsbehandleren, før han gør sig klar til at vise sin krop frem for damerne i nattelivet i selskab med gutterne.

Han møder ikke den enlige mor, som forsørger ham. Hun er gået i seng sammen med sin datter kl. 21, for hun skal op kl. 5. Hun har ikke kun sin lille fornuftige pige på slæb, hun bærer også på et muskuløst solbrændt pattebarn på godt 30 år.

Hendes solidaritet bliver misbrugt. Også af pamperne og politikerne, som nægter at gøre op med forsørgelsessamfundet.

Hvem er egoisterne?

Morten Nielsen

Lad os tage endnu en virkelig oplevelse fra almen praksis:

Igennem 3/4 år havde vi ca. en gang månedligt en knap 40 årig mand i konsultationen. Han var indvandrer fra mellemøsten og havde opnået asyl på baggrund af en PTSD-diagnose.

Han klagede over flash-backs til krigsscener og tortur, mareridt, og at han ikke kunne udholde larm eller andre belastninger. Han klagede over depressive symptomer med manglende energi, ingen lyst eller interesse, enorm træthed, søvnbesvær og ind i mellem selvmordstanker. Ind i mellem gav han også udtryk for psykotiske symptomer i form af stemmehøring og forfølgelsesforestillinger.

Han var på kontanthjælp og følte sig også forfulgt af kommunen, som gerne ville have ham på sprogkursus og i deltidsaktivering.

I konsultationen fremtrådte han depressiv og stillestående, fåmælt med sparsom mimik og fuldstændig fraværende øjenkontakt.

Vi forsøgte med flere forskellige antidepressiva og antipsykotika, som han gerne tog imod, men der var ikke rigtig effekt af noget som helst.

Så fik min kollega den ide at måle plasma-koncentrationen af hans antidepressive og antipsykotiske medicin, for at sikre at vores farmakologiske behandling var i terapeutisk niveau.

Stor var vores overraskelse, da patienten viste sig ikke at have et nanogram af medicinen i blodet. Næste gang udeblev patienten fra sin kontrol.

Samme aften blev samme kollega som lægevagt tilkaldt til den lokale arrest for at vurdere en arrestant, som truede med selvmord. Og hvem mødte han der? Vores patient!

Fra politiet erfarede kollegaen, at vores patient samme dag var blevet taget under en told og skat aktion mod et pizzeria i nabobyen, hvor han åbenbart i over et år havde fungeret som effektiv delejer og daglig leder af et travlt og veldrevet pizzeria med 8 ansatte, heriblandt 5 sort ansatte inklusive patienten selv.

Jo, man bliver inderligt træt af den plat og klynk som forsørgelsessamfundet fremelsker. Man bliver harm på vegne af de mennesker, som med selvdisciplin knokler i lidet inspirerende job til en lav løn og betaler skat til cirkusset, selv om de ud fra en lægelig betragtning ganske ofte er ved dårligere helbred end en pæn del af socialklienterne - men de kan ikke finde ud af at klynke. Og endeligt bliver man harm over de manglende tilbageværende ressourcer til ordentligt at hjælpe de mennesker, som vitterligt har hjælp behov.

Næste gang du møder en førtidspensionist i din dagligdag, så prøv uhildet at spørge dig selv: Er dette menneske vitterligt ikke i besiddelse af nogen erhvervsevne? Resultatet er forbavsende ofte: To arme, to ben, kan gå og stå, klarer sig selv i dagligdagen, kan bruge en computer, snakkende og kommunikerende, masser af meninger og interesser, finder sig ikke i noget.

1/3 af den danske befolkning i den arbejdsdygtige alder er på offentlig forsørgelse. Er der så mange uarbejdsdygtige, invalide og kompetenceløse, når du går på gågaden en formiddag, hvor de arbejdende af gode grunde er på deres arbejdsplads og ikke på gågaden?

Hvem er egoisterne? Dem der yder eller dem der nyder?

Hvor lang tid holder forsørgersamfundsmodellen?

Ann-Charlotte Kjeldsen

@ Morten Nielsen
"Næste gang du møder en førtidspensionist i din dagligdag, så prøv uhildet at spørge dig selv: Er dette menneske vitterligt ikke i besiddelse af nogen erhvervsevne? Resultatet er forbavsende ofte: To arme, to ben, kan gå og stå, klarer sig selv i dagligdagen, kan bruge en computer, snakkende og kommunikerende, masser af meninger og interesser, finder sig ikke i noget."

Hvis kriterierne for at være berettiget til en førtidspension er, at man skal være døden nær, have synlige fysiske lidelser, og ikke må have en IQ over 80, ikke have arme og ben, ikke være i stand til at tage vare på sig selv i dagligdagen, ikke kunne bruge en pc og ikke kunne kommunikere med omverdenen og ikke have egne, selvstændige holdninger til livet, så finder du nok højst 50 mennesker i DK, som er berettiget til FTP..

Jeg går ud fra, du er læge, med de ekspempler du giver.
Hvis du er læge, hvorfor har du ikke undersøgt den unge mand med den solbrune tient og de svulmende muskler for misbrug af muskelforøgende stoffer og steroider ? Måske var hans lever ødelagt.. måske var der andet galt, som du i din åbenbare visdom ikke kunne se dig frem til ?
Og den blege enlige mor, som "slæber rundt på muskelbundet", med den blege datter med halsbetændelse.. hvis hun er så bleg, hvorfor har du så ikke undersøgt hendes D-vitamin niveau, indholdet af jern i blodet eller anden vitaminniveau.. generelle koststand og andet, der kan forklare hendes bleghed og sygelighed.... ?

Den holdning du udviser for syge og udsatte mennesker er i bedste fald mangelfuldt, og i værste fald sammenligneligt med lægerne på Sprogø og Livø. Den er i mine øjne nedvurderende, fordomsfuldt og har en undertone jeg finder dybt usympatisk, for nu at bruge et pænt ord om dine udgydelser om dine medmennesker.

Hvor lang tid skal vi finde os i mennesker som dig, med dine synspunkter.. ? I er samfundskaldelige elementer, som med jeres sygelige hang til at nedgøre, nedvurdere og stemple mennesker, der ikke lige passer ind i den fastlagte samfundsramme, ødelægger medmenneskeligheden og sammenhængskraften i samfundet..

Alle mennesker har ret til at ytre sig i dette samfund, uanset hvilket forsørgelsesgrundlag de besidder. Alle mennesker har ret til at klare sig selv og deres dagligdag, også mennesker på FTP..

Men det er jo ikke rart for mennesker som dig, gode solide samfundsborgere, som yder og yder til alle nasserøvene, hvis disse samfundsudskud brokker sig, ytrer sig og forlanger ordenlige forhold !

Det er jo heller ikke godt, at de kan klare sig selv i hverdagen.. eller kan bruge en pc .... eller kommunikere .... for tænk sig, hvad de så kan finde på af unoder og samfundsskadelig aktivitetet.. så som at råbe op, kræve ind og forlange, at mennesker som DU tager dem alvorligt, behandler dem med respekt og frem for alt, tænker på mennesket.

Jeg beklager. Jeg ser rødt, når jeg møder holdninger som din..

Morten Nielsen

"Næste gang du møder en førtidspensionist i din dagligdag, så prøv uhildet at spørge dig selv: Er dette menneske vitterligt ikke i besiddelse af nogen erhvervsevne? Resultatet er forbavsende ofte: To arme, to ben, kan gå og stå, klarer sig selv i dagligdagen, kan bruge en computer, snakkende og kommunikerende, masser af meninger og interesser, finder sig ikke i noget."

Det er lige mig - præcis beskrivelse.
Min arbejdsevne er lig nul i ethvert erhverv, alle de andre kvaliteter ufortalt.
Lider af kronisk PTSD efter 25 år i politiet.

Du er et utroligt fordomsfuldt menneske - der burde være glad for at vi andre har knoklet på livet løs både om natten og i week-ender hvor andre har holdt fri, mens du har siddet og krydret røven på et universitet hvor du har færdiggjort dit lægestudie betalt af os andre, og hvor du har levet i et puppe langt fra virkelighedens verden.

Til gengæld kan du nu med din fede hyre sidde og svine førtidspensionister til - og plapre op om hvor nemt det er at få en førtidspension, et forhold der på baggrund af to eksempler skulle være gældende for den samlede mængde ansøgninger.

Som om førtidspensionister skulle kravle langs gulvbrædderne og udvise særlig ydmyghed, og være afskåret fra at leve et værdigt liv, med de rester af funktionsevne der nu er tilbage.

Nogle gange burde man overveje om det er de rigtige mennesker der søger ind på lægestudiet.

Ann-Charlotte Kjeldsen

@Niels Mosbak

Velkommen i FTP-klubben... Den gode Hr. Nielsens beskrivelse passer nemlig også fint på både min mand og mig..

Lad os tage fat i den grundlovssikrede ret og YTRE os IMOD slige udmeldelser hver gang vi møder dem, så verdens "Hr. Nielsner" ikke får ro og derfor mulighed for at smæde deres menneskefjendske rænker.

Michael Guderup

I forlængelse af Morten Nielsens udmærkede indlæg, vil jeg gerne anbefale nedenstående kronik:

http://www.b.dk/kronikker/indvandrere-fanget-paa-foertidspension

Morten Nielsen, nej, der er nok ikke så mange uarbejdsdygtige - til gengæld er der heller ikke arbejde til dem. Og de skal vel ikke lægge sig til at dø i rendestenen, eller hvad? For sandheden er jo den, at der rigeligt er RÅD til at forsørge dem, vi har underskud af arbejde, men overskud af produktion. Vi kan med andre ord forsørge langt flere med stadig mindre indsats på arbejdsmarkedet, er det ikke dejligt?!