Læsetid: 5 min.

Universel velfærd er den mindst ringe model

Langt de fleste danskere er glade for velfærdsstaten, som vi kender den i dag. Når vi bliver bedt om at tage stilling til konkrete forslag om forandringer, er vi lodrette modstandere, siger professor Jørgen Goul Andersen. Samtidig kan antallet af uforudsete sociale og økonomiske skadevirkninger hurtigt overskygge fordelene, hvis vi går bort fra den universelle velfærds vej
Professor Jørgen Goul Andersen fra Aarhus Universitets Institut for Statskundskab.

Professor Jørgen Goul Andersen fra Aarhus Universitets Institut for Statskundskab.

Martin Dam Kristensen

21. februar 2011

Det er et lønligt håb hos de borgerlige partier. Men skulle de tro, at det for alvor giver gevinst hos danske vælgere at lave markante opgør med den danske velfærdsmodel - for eksempel i form af markant indførsel af brugerbetaling - så kan de godt tro om igen.

I Danmark er vi i høj grad tilhængere af et universelt velfærdssystem. Selv om vi godt på et abstrakt plan kan erklære os enige i, at der er behov for at afvige fra de universelle principper, så ændrer vi markant holdning, når vi skal tage stilling til konkrete forslag.

Det siger Aarhus-professor Jørgen Goul Andersen, der i flere omgange har stået bag store undersøgelser af vælgernes forhold til velfærdssystemerne.

»Både i 2000 og i 2008 fik vi det entydige overordnede svar, at folk fandt det mest rimeligt at give til dem, der har mest behov, frem for at give til alle. Men når vi går ind og for eksempel spørger konkret til folkepensionens grundbeløb, så svarer 80 pct., at de mener, at den skal være for alle.«

På samme måde gælder det vores holdning til stort set alle andre overførselsydelser i det danske velfærdssystem. Ydelserne skal fortsat være universelle, mener vi.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Dorte Sørensen

I mine øjne vil en afskaffelse af den universelle velfærd være samme øvelse som en dagpengeperiode på nu kun 2 år og fratagelse af flere uddannelsesmuligheder for de ledige og nedslidte - nemlig Danmark mister vigtige konkurrence parameter og går ind i den grå masse og her har vi ingen mulighed for at slå igennem.

Hvis vi skulle gøre noget, så må det være at afskaffe al den styring og kontrol så folk kan få lov at løse opgaverne med egen sund fornuft i de enkelte situationer. Det er vanvittig at en socialrådgiver skal bruge 80 pct. af sin arbejdstid på kontrolopgaver. Tænk om folk fik mulighed til at hjælpe de ældre i helle den afsatte tid i stedet for at skulle bruge meget af tiden til afkrydsning og kun gøre de ting som står på listen, hvis fru Hansen trænger til en hel anden hjælp på dagen. Det er da et vanvittigsystem. Vis dog tillid til folk, herved kunne de få arbejdsglæden igen og herved yder folk også mere. Ligeledes kunne der spares meget i sundhedsområdet, hvis den tvungne 1 månedes behandlingsgaranti bliver ophævet og der prioriteres efter alvorlighed . Ja der er mange andre steder at tage fat end ved en afskaffelse af efterløn og andre kerneydelser.

Mick Sørensen

@Dorte: Angående kontrol af de offentligt ansatte så er der jo ikke nogen politikere der vil være uenige med dig i det du skriver. Men problemet er jo netop at de ansatte i eks. plejesektoren gang på gang har demonstreret at de i stor stil misbruger den tillid. Bare se på den seneste sag om systematisk snyd i plejesektoren.
Det er naturligvis de få der ødelægger det for de mange, men når sådan noget sker så bliver man nødt til at stramme op generelt.
I en perfekt verden er der ikke noget der hedder kontrol men verden er ikke perfekt og du demonstrerer en utrolig naivitet.

Angående behandlingsgarantien så er du ude i et ideologisk ærinde. Du er typisk rød og sætter systemet over borgerne - ulækkert.
Alle er lige i de rødes verden - nogle er bare mere lige end andre.

Frederik Bak, nu var det jo ikke kontrolsystemerne, der fangede misbrugene.
Og, Frederik Bak, hvis man vil af med behandlingsgarantien, agerer man pragmatisk og fornuftigt, mens man er ude i ideologisk ærinde, hvis man giver samme ret til rheumatismetåen som hofteskredet.

Michael Borregaard

Men det er for smed at rette bager, hvis man siger, at den store vækstkrise, vi står i, skyldes vores velfærdssystem. Det er den anden vej,« siger Jørgen Goul Andersen og hentyder til, at Danmarks BNP fra 2008-2010 faldt med samlet 4,1 pct.

- Jørgen Goul Andersen, har fuldstændig ret i, at det er for letkøbt, at pege fingre af velfærdsmodellen - det er de manglende reformer, og lysten til samme, som har bragt Danmark i en situation, hvor man partout skal ændre, grundet en uansvarlig Regerings forfejlet økonomisk politik.

De har dog ret i en ting, Danmark er kommet væsentligt bedre ud af krisen end andre lande, det skyldtes dog ikke den førte økonomiske politik - men snarere det grundlag, at Danmark blandt andet er nettoeksportør af olie.

Kunne Boligboblen have været undgået? Ja højst sandsynligt, hvis man havde valgt, at indføre en intelligent boligbeskatning, som blandt andet Christen Sørensen er fortaler for. Konsekvensen af boligboblen er, at mange i dag ikke kan bosætte sig i København. Trods årelang boligkrise er huspriserne ikke faldet mere, end at flertallet fortsat er afskåret fra at købe hus i hovedstaden.

Har der været skattestop på boligerne? Nej, både ejendomsværdiskatten samt grundskylden er steget. Begge skatter stiger dog mindre end de ville have gjort, hvis det ikke havde haft været for Regeringens “skattestop” og skatteloft. Ser man på ejendomsværdi skatten, var den i 2002 på 10,2 mia. kr. i dag er den 2.3 mia. højere - Resultat: man har givet boligejerne skattelettelser for 47 mia. kr..

Kunne dette have været undgået? Ja, man kunne have indført en intelligent boligbeskatning -problemet var dog, at under højkonjunkturen var skattestoppet populært, både i befolkningen og på Christiansborg. Ikke desto mindre, kunne man have undgået den bakke som blev skabt i årene 2005, 2006 og 2007? Ja, en intelligent boligbeskatning, havde højest sandsynligt sikret den himmelflugt boligpriserne har taget, fra at være billige i 90erne` til den værdiansættelse, der udgør ejendomsmarkedet i dag.

Overskriften burde dog være: Skattestoppet har i årene 2002 til 2010 kostet staten 223,4 milliarder kroner, eller ca. deromkring, det er en beregning foretaget af daværende skatteminister Kristian Jensen.

Der er flere eksempler, kommunalreformen, overbetaling af sygehusene og ikke mindst de mange xx mia. kr. der går til sygedage, fordi ansatte ikke kan følge med, med henblik på de stigende forventninger der er blevet lagt på deres skuldre…

Du kan selv forsætte listen neden for… Du behøver dog ikke at nævne de 22.500 sider der udgør arbejdsløshedslovgivningen samt den fortolkning Regeringen samt kommunerne har af grundlovens § 75 - en fortolkning som ikke er den universelle velfærdsmodel værdig, og som utvivlsomt også har været med til, at mange har fået ”hjemmelivsstress”, og dermed kommet længere væk fra arbejdsmarkedet.

Glædeligt med et indspark der får flere parter repræsenteret i den -offentlige- debat. Ingen drømmere skal have eneret til at levere de perspektiver, alle fordres med.

Det er simpelthen ærgerligt, når den egentlige smagsdommerånd tager over (den som Anders F*** R******** indførte i sit (ideologiske) såkaldte forsøg på at afskaffe denne).
Så tak information; der bliver lyttet til læserne, kommentatorerne og debattørene af jeres artikler og telegrammer. Vi har manglet/savnet sværvægtere, der offentligt ville give sit besyv med.
Det får vi her og lad os få mere. Det bekymrer mig om andre medier følger trop, eller om de forlængst er overladt til drømmernes (artikler, kronikker, tv-indslag;) drømme. Det siddende styre skal altid udfordres.

Jeg er meget enig med artiklens pointer. For hvad er alternativet til, at vi bevarer og genskaber den socialdemokratiske nordiske velfærdsmodel, som regeringen gør deres bedste for at slå ned for tiden?

En liberalistisk model som i USA, med mindst mulig sociale ydelser, fordi "pengene ligger bedst i borgernes lommer", og "det skal kunne betale sig at arbejde", så dem, der ikke gør det, skal ikke have det for sjovt! Med konkurrence, privatiseringer, markedets logik, krakkede banker, boligbobler m.v.

Eller en mere gammeldags konservativ model, hvor familien sørger for sig selv og deres, og hvor kun "de allersvageste" skal have hjælp. Altså tilbage til fattighjælp og udstødelse.

Den danske model har virket i mange år. Og den vil virke igen, hvis vi får mennesker i regeringen, som elsker den og vil arbejde for den. Må vi bede om S-SF regering!!

Men er fradraget for alskens sundhedsforsikringer ikke et udmærket eksempel på, at blok-ideologi risikerer at dele velfærd op i over- og undermennesker? Uanset opinionsmålingerne. Og det er med vilje, at den term er valgt. For anliggendet er blevet aktualiseret i samfunds-diskursen med det nuværende blok-flertal, som op til et kommede valg har forsøgt at binde aftale-forholdet op på forlig og partiernes interne respekt for forligspartnere.

Idehistorisk betragtet kan man tale om A og B-hold alt det man vil, men historien viser som regel, at protestforhold hár en historie.Og altså at magt-relationernes indbyrdes styrkeforhold ikke altid respekterer den enkeltes opfattelse af Rosseau's samfundskontrakt. Og i mange tilfælde på retoriske vilkår forsøger at omdefinere individets betydning, når magten gøres op. Ikke mindst i den liberale ideologiforståelse. Hvor egennytten regelmæssigt har været forsøgt erstattet med samfundsnytten. Og helt har, skal vi sige diskvalificet, individets plads i kalkulen?

Velfærd er immervæk individets rekurs - og hverken samfundsfilosofien eller meningsmålingerne kan ændre ved det forhold. Hvorfor? Fordi erfaringen af, at man kan falde ud af kalkulen fordrer protest. Og den simple relation er regelmæssigt faldet ud af statskundskabens kalkulerede rækkevidde. Måske også i denne sammenhæng?...

Med venlig hilsen