Embedsmænd bryder nu tavsheden om Rønn og de statsløse

Det var ministeren, der gav besked på at fortsætte konventionsstridig praksis, selv om hendes embedsmænd havde indstillet til, at Danmark skulle følge konventionerne. Det fortæller to anonyme kilder ansat i Integrationsministeriet
Hele tre gange har embedsmænd i Integrationsministeriet ifølge Informations oplysninger forsøgt at få Birthe Rønn Hornbech til at rette op på den ulovlige praksis.

Hele tre gange har embedsmænd i Integrationsministeriet ifølge Informations oplysninger forsøgt at få Birthe Rønn Hornbech til at rette op på den ulovlige praksis.

Tariq Mikkel Khan

Indland
1. marts 2011

I Integrationsministeriets lokaler i Holbergsgade i det centrale København har der de seneste dage spredt sig en stadig mere trykket stemning. Sagen om ministeriets ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse unge har siden januar udviklet sig til en retlig skandale, og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech kæmper for sit politiske liv.

Ministeren har de seneste uger forsøgt at redde sig selv ved at placere skylden for den ulovlige sagsbehandling hos sine embedsmænd, men for første gang bryder enkelte af dem nu tavsheden, og deres forklaring placerer entydigt skylden hos Birthe Rønn Hornbech.

Information har talt med to kilder i ministeriet, som begge har kendskab til sagsbehandlingen af ansøgningerne fra de unge statsløse.

Og som den ene formulerer det: »Det hele kunne have været undgået, hvis ministeren i 2008 havde fulgt vores indstilling. I stedet valgte hun, at kontoret skulle fortsætte med at give afslag i strid med konventionen.«

Hele tre gange har embedsmændene ifølge Informations oplysninger således forsøgt at få ministeren til at rette op på den ulovlige praksis. Første gang i slutningen af august 2008. Anden gang i januar 2009, og endelig tredje gang i januar 2010.

Først den tredje gang besinder ministeren sig og giver besked på, at sagsbehandlingen skal ske i overensstemmelse med FN-konventionen. Og først på det tidspunkt oversender ministeren en orientering om den ulovlige sagsbehandling til Folketinget, som hendes embedsmænd har formuleret et år forinden.

Otte ulovlige afslag

Beretningen fra Informations kilder står i markant modsætning til, at Birthe Rønn Hornbech gentagne gange har placeret ansvaret for den ulovlige praksis hos embedsmændene. Hun har således talt om »en eller anden form for kortslutning« blandt hendes medarbejdere, og om at hendes jurister i Indfødsretskontoret må have »kørt med skyklapper på.«

Det er formentlig udsagn som disse, der har fået Informations kilder til at bryde tavsheden. Og selv om der fortsat er flere uklare punkter i afdækningen af ministeriets årelange ulovlige sagsbehandling, så bringer beretningen fra Informations kilder efter alt at dømme offentligheden tættere på sandheden om, hvordan skandalen har udviklet sig.

Information har tidligere afdækket, at jurister i Integrationsministeriets Indfødsretskontor i hvert fald siden 2002 har haft kendskab til FN-konventionen om statsløshed, og hvordan den skal fortolkes.

Alligevel forklarer kilderne, at det først er i forsommeren 2008, at det går op for sagsbehandlere i Indfødsretskontoret, at ministeriet i strid med FN-konventionen har givet afslag til unge statsløse, der er født og opvokset i Danmark.

Det er tidligere dokumenteret, at ministeriet har modtaget én ansøgning fra en ung statsløs i 2002. Derefter går et par år, og i 2005 kommer der endnu en ansøgning. I 2006 og 2007 følger yderligere seks ansøgninger. Alle otte ansøgere får afslag på statsborgerskab.

Hen over sommeren besluttes det, at ministeren bør orienteres om problemet. Det sker i løbet af august 2008 med et såkaldt mavebælte, der er embedsmands-jargon for en skriftlig redegørelse med en indstilling til ministeren. Den ene af Informations kilder oplyser, at vedkommende har set mavebæltet, mens den anden har hørt det omtalt.

Vejen for et sådant mavebælte følger ministeriets pyramidelignende opbygning: Fra kontorchefen i Indfødsretskontoret over afdelingschefen i Udlændingeafdelingen Kim Lunding til departementschef Claes Nilas - og først derefter til ministeren.

I mavebæltet beskrives sagens principielle betydning, og indstillingen fra Indfødsretskontoret er ikke til at misforstå: Unge statsløse, der er født og opvokset i Danmark, skal have statsborgerskab, også selv om de ikke opfylder de almindelige betingelser.

»Det bliver klart og tydeligt indstillet, hvad konventionen indeholder, at konventionen skal overholdes, og at statsløse, der lever op til betingelserne, derfor bør optages på et lovforslag,« som denne kilde siger.

Det eneste rigtige

Birthe Rønn Hornbech er jurist og tidligere vicepolitimester i Rigspolitiet. Da hun læser embedsmændenes første mavebælte i august 2008, har hun kun én mulighed, hvis hun vil respektere loven: Så hurtigt som muligt at få rettet op på fejlen og få ministeriets sagsbehandling gjort lovlig.

Ministeren vælger en anden løsning. Inden for 14 dage kommer mavebæltet tilbage til Indfødsretskontoret. Birthe Rønn Hornbech har ikke tiltrådt kontorets indstilling om at ændre praksis over for de statsløse. Det er et indirekte, men klart signal til embedsmændene i Indfødsretskontoret om, at de skal fortsætte den gældende praksis - altså fortsætte med at give afslag, når unge statsløse, der er født og opvokset i Danmark, søger om statsborgerskab, såfremt de ikke lever op til de almindelige krav.

Denne gengivelse stemmer overens med, hvad Birthe Rønn Hornbech fredag sagde i et interview i Politiken, hvor hun erkendte personligt at have kendt til den ulovlige sagsbehandling siden sensommeren 2008: »Vi er stadig ikke nået til, hvordan konventionen skal fortolkes, og så siger jeg: Gør I som I plejer, men I skal kunne finde sagerne, så vi kan genoptage dem (...) Vi giver afslag med åbne øjne, fordi jeg stadig ikke kan tro på denne her sag.«

Ingen af Informations kilder deltager i dette møde og har derfor kun oplysninger derfra på anden hånd.

Unødig nordisk høring

I stedet for at tiltræde indstillingen indkalder Birthe Rønn Hornbech til et internt møde om sagen. Her foreslår ministeren, at Indfødsretskontoret indhenter erfaringer fra de andre nordiske lande om, hvordan de fortolker konventionen.

»Det er meget underligt, at vi skal kontakte de nordiske lande. Vi ved jo allerede godt, hvad konventionen betyder for de statsløses ret til statsborgerskab,« som en af Informations kilder udtrykker det.

At ministeriet reelt spørger om noget, man godt kender svaret på, bekræftes af, at ministeriet i forvejen besidder et indgående teoretisk kendskab til konventionen.

Så sent som i begyndelsen af 2007 har jurister i departementet således leveret en udredning om FN-konventionen om statsløshed. Heri findes en korrekt fortolkning af betydningen for de statsløses adgang til statsborgerskab. Og tidligere har to chefer fra Indfødsretskontoret endda i en håndbog om indfødsretsloven gennemgået konventionen nøje.

Efter ministeren sidst i august 2008 har modtaget det første mavebælte med en indstilling om at overholde FN-konventionen om statsløshed, rejser ministeriets embedsmænd sagen om de statsløse på et embedsmandsmøde i Stockholm i oktober 2008, sådan som ministeren har bedt om. Men da flere af landene ikke ønsker denne orientering føjet til referatet, bliver det nødvendig med endnu en spørgerunde.

Derfor skriver ministeriet i december 2008 pr. mail til de nordiske kolleger efter de svar, man kender i forvejen og allerede har modtaget mundtligt: Hvordan fortolkes FN-konventionen om statsløshed? De skriftlige svar fra Sverige og Norge, som ministeriet har i hånden i begyndelsen af januar 2009, efterlader heller ikke tvivl om, hvordan FN-konventionen respekteres.

I løbet af 2008 får Indfødsretskontoret seks ansøgninger fra unge statsløse. De får afslag.

Ifølge den ene kilde udarbejder Indfødsretskontoret noget materiale i januar 2009 med de nordiske fortolkninger og lægger det op i endnu et mavebælte til ministeren. Kilden, som også har set dette andet mavebælte om sagen, forklarer, at kontoret igen gør det klart, hvilken betydning konventionen har for de statsløses adgang til at få statsborgerskab.

Desuden forklarer kilden, at et af dokumenterne til ministeren er identisk med teksten til det brev, som ministeren først et år senere - den 26. januar 2010 - underskriver og oversender til Indfødsretsudvalget i Folketinget.

Ifølge Informations kilde har det brev, hvormed ministeren for første gang orienterer Folketinget om den konventionsstridige sagsbehandling, altså ligget klar i et helt år, før ministeren beslutter sig for at dele oplysningerne med Folketinget.

Instruks: Fortsæt afslag

Ifølge begge Informations kilder giver ministeren sidst i januar 2009 en direkte instruks om, at de statsløses ansøgninger fortsat skal behandles som hidtil - selv om det ifølge oplysningerne fra Indfødsretskontoret er i strid med konventionen. Ministeren vil fortsat have, at spørgsmålet om fortolkning af konventionen skal undersøges yderligere, selv om hendes embedsmænd ikke er i tvivl om, hvordan de skal fortolkes.

Usikkerheden vokser i disse måneder blandt embedsmændene i Indfødsretskontoret. Som den ene kilde fortæller, kommer der i løbet af 2009 konstant nye meldinger om, hvordan ansøgningerne fra de statsløse skal håndteres.

»Det var ikke nogen rar situation,« siger kilden.

Selv om embedsmændene ved, det er konventionsstridigt, underskriver de det ene afslag efter det andet til statsløse unge. I løbet af 2009 bliver det til i hvert fald 14 ulovlige afslag.

I januar 2010 sender Indfødsretskontoret så ifølge den ene kilde endnu et mavebælte til ministeren. Også dette tredje mavebælte har kilden set. Og først nu besinder ministeren sig.

Det sidste ulovlige afslag fra ministeriet sendes den 26. januar 2010 - samme dato, hvor ministeren underskriver det brev, som har ligget klar i 12 måneder, og sender det til Indfødsretsudvalget.

I de følgende måneder venter embedsmændene i Indfødsretskontoret på en reaktion fra politikerne i Indfødsretsudvalget. De er klar over, at de har sendt en tikkende bombe af sted til Christiansborg, og de føler sig overbevist om, at der vil komme en kraftig reaktion ikke mindst fra oppositionen. Men det sker ikke.

Tilsyneladende forstår ingen af udvalgets medlemmer, hvad ministeriet i realiteten forklarer: At ministeriet i årevis har set bort fra FN-konventionen om statsløshed.

Efterspillet

Dagen efter Information den 11. januar 2011 bringer den første afdækning af skandalen, afviser ministeren at tale med avisen. Men til P1 Orientering siger hun:

»Jeg kender ikke noget til, at nogen som helst politiske chefer skulle have givet ordre om noget andet, og jeg har jo i hvert fald, så længe jeg har været minister, været af den opfattelse, at der har været administreret korrekt, fordi alt andet ville være i strid med mine direktiver og min grundopfattelse af tingene, nemlig at konventioner skal holdes.«

De unge statsløse

Frem til begyndelsen af 2010 afslog Integrationsministeriet i mindst 22 tilfælde at give dansk statsborgerskab til unge statsløse, der er født i Danmark. Afslagene var ulovlige, fordi Danmark i 1977 tiltrådte en FN-konvention, der netop garanterer statsborgerskab til disse unge statsløse. Det står klart, at ministeren og ministeriets embedsmænd kendte til konventionen, men alligevel fortsatte fejlbehandlingen af ansøgningerne.

Seneste artikler

 • Ministerium gav FN tom forsikring om statsløse

  6. juni 2011
  I august 2003 forsikrede Integrationsministeriet FN om, at fastlæggelse af statsborgerskab var en del af den 'almindelige asylprocedure' i Danmark. Men sagen om de statsløse kurdere, som Information for nylig har afdækket, viser, at det ikke var korrekt
 • Rønn ændrede først kurs, da ulovlig praksis blev opdaget

  9. maj 2011
  Forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech lod ulovlig praksis fortsætte og hemmeligholdt sagen om de statsløse i halvandet år. Da en advokat fik nys om, hvad der foregik, gik der otte arbejdsdage, før ministeren skiftede kurs
 • Ministerium skjuler oplysninger i statsløsesag

  13. april 2011
  Integrationsministeriet har overstreget konklusionen i et dokument, inden det blev udleveret som aktindsigt i statsløse-sagen. Overstregningen er sket af hensyn til Sverige, anfører ministeriet, men det er åbenlyst i strid med loven, vurderer eksperter
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Christian Olesen

Skønt foto!

Thumbs up Ulrik! Keep on the good work there....

Morten Pedersen

Det siges at man ikke skal fremme konspirations teorier.
Men....Det virker temmelig usandsynligt at de ledende ministre i regeringen /læs: statsministeren og DF har været indblandet, minimum vidende om de faktiske beslutninger der er taget i integrationsministeriet.. Hvis det er korrekt er der kun een vej for regeringen: Gå af, udskriv valg!
Jeg håber derfor at Information følger sagen til dørs, så der kan komme klarhed over sagens omfang.

I nogen tid har vi ventet på "the smoking gun": "Ifølge begge Informations kilder giver ministeren sidst i januar 2009 en direkte instruks om, at de statsløses ansøgninger fortsat skal behandles som hidtil - selv om det ifølge oplysningerne fra Indfødsretskontoret er i strid med konventionen" Den instruks kan vel bruges? I det mindste til kapitel ét: en egentlig retslig anklage mod BRH. De efterfølgende kapitler må blive undersøgelser mod /af tidligere ansvarlige ministre for området.
Det er en ægte skandale

Jeg vil antage at de to "whistle-blower"'s navne er kendt af Information, men deres anonymitet sikret - så man kan vel ikke rigtigt kalde dem anonyme?
Og enhversammenligning med eksperter er grebet ud af luften - formentlig af en VK-fundamentalist

Peter Nygaard

Jeg kan godt forstå Flemming Clausen Nielsen, efter at blive fodret med ekspertviden, kommentatores meninger, chefredaktørers vinkling osv. Så kan man godt, i et øjebliks vildfarelse komme i tvivl. Er det her, den der journalisme jeg har hørt så meget om, men aldrig har set?

Ja Flemming, dette er ikke det daglige spin fra regeringens side(det kunne det godt være), men dette er god gammeldags journalistisk arbejde som man ikke må forveksle med det lort som resten af den danske presse lukker ud, måske med undtagelse af P1, weekendavisen og et par netsteder.

Så jeg kan godt se at du undrer dig over hvad dette er, men det er rent faktisk den ægte var, sjælden som den nu er, men det er journalistisk arbejde.

Flot journalistisk arbejde.

Bjarne Hansen

Det er beskæmmende at man i et Demokrati er nødt til at benytte anonyme Whistleblowers, for at få sandheden frem.

Enhver burde risikofrit kunne stå frem og ytrer sig, såfremt de opdager at de bliver presset til at administrere ulovligt eller udfører ulovlige ordre.

Men ingen tør efterhånden åbne munden længere, og det være sig Pædagogen/Læreren/Betjenten/Sygeplejersken over Afd. Lederen til den øverste Embedsmand i Ministerierne
Alle frygter for repressalier af en eller anden form, hvis de vover at påpege ulovligheder inden for deres virke. (For det meste bliver man ramt på Arbejde Karriere og Økonomi og fremtidig ansættelse)
Det kan simpelthen ikke være rigtigt i et Retssamfund.

Vi har ALLE en anmeldepligt såftremt vi er vidende om ulovligheder og overgreb, og selvfølgelig skal Anmelderen beskyttes.

Bjarne Hansen

"Det er jo det demokratiske Danmark du taler om" (Fl.C.N.)

Det kan man jo så have sin tvivl om;-)

En embedsmand har vel en form for pligt til at gribe ind , hvis han/hun positivt ved , at ministeren giver instrukser om at bryde gældende ret ?

Departementschefen kan vel f eks "sladre" til statsministeriet eller på anden måde få regeringen til at gribe ind?

Hvis embedsmændenen bare har "kørt videre" efter at ministeren har afvist deres indstillinger om at lovliggøre praksis, så har de jo ved deres handling indirekte tiltrådt og godkendt ministerens (åbenbare ? ) lovbryderi?

DE anonyme kilder er givet blandt dem, der har en hel del i klemme moralsk og måske endda strafferetsligt. ??? ( Man kan ikke fri sig for ansvar ved at henvise til, at man handlede efter ordre fra en minister.)

Selv om Birthe Rønn som advokat har lært at forsvare både skyldige og uskyldige, så kan hun vel ikke selv tro på, at danskerne vil kende hende "ikke skyldig" i denne sag!!

Det er trist at se på, at vi i Danmark har en minister, som er fuldstændig ligeglad med loven. Som administrerer ud fra, hvad hun har lyst til, og ikke føler sig forpligtet af sit ministeransvar.

Jeg tænker med gru på, hvordan jeg ville føle det, hvis jeg skulle have en sag behandlet af denne dame.

Troels Ken Pedersen

Det er næsten vemodigt, det her. Nu kan BRH ikke holde meget længere, og sådan en møllesten så jeg ellers gerne blive hængende om regeringens hals indtil et valg.

Jeg håber at Løkke og DF forsvarer hende med næb og kløer!

Hvad brugte BRH de 14 dage til, før hun afviste det første mavebælte? Statsministeren, DF, læste hun ???

Ole Brockdorff

Når der ifølge de ”anonyme embedsmænd” foreligger en klar indstilling fra dem til integrationsministeren i august 2008 om, at der skal gives statsborgerskab til de omtalte statsløse palæstinensere, virker det helt uforklarligt og ude af proportioner, at de samme embedsmænd tilsyneladende ”dukker hovedet”, og i løbet af 2009 underskriver 14 ulovlige afslag, i stedet for at protestere imod handlingen.

Hvorfor kommer de først med deres viden nu???

De ledende embedsmænd i Integrationsministeriet er tjenestemænd, der ikke bare umiddelbart kan fyres, og slet ikke hvis de har lovgivningen på deres side i den til enhver tid løbende rådgivning af ministeren.

Hvis embedsmændene har gennemført ulovlige afslag til palæstinenserne i halvandet år efter direkte ordre fra Birthe Rønn Hornbech – og ikke nægtet at gennemføre dem på grund af ulovligheden i handlingen – så er de ikke deres job værdige som højt betalte statsadministratorer.

Når de omtalte ”anonyme embedsmænd” først nu kommer med deres udtalelser stinker det langt væk af en politisk rævekage, hvor alle skyndsomt vasker deres hænder ved håndvasken, fordi dagbladet Information pludselig gennemfører en større aviskampagne om emnet, hvor de sammen med alle mulige "eksperter" kræver integrationsministerens afgang fra embedet på grund af magtmisbrug.

Det kan man uden omsvøb betegne som opportunisme, ansvarsløshed og ansvarsforflygtigelse af dimensioner fra de ”anonyme embedsmænds" side, der modtager løn og ferie samt pension fra alle skatteyderne, nemlig at de først nu giver lyd fra sig uden at lægge navn og rygte til de meget alvorlige påstande.

Beretningerne om magtmisbrug fra integrationsministerens side vil trods alt få en langt større troværdighed i befolkningen, hvis dagbladet Informations kilder træder frem i offentligheden med den fornødne skriftlige dokumentation, også af hensyn til værdigheden i en demokratisk retsstat.

Ellers fremstår sagen bare som ussel politisk spin.

Henrik Larsen

At Birthe Rønn og hendes borgerlige åndsfæller i regeringen og DF har et anstrengt forhold til flygtninge og deres efterkommeres retskrav undrer jo ikke - med Tamilsagen i erindring.

Derimod er det et voldsomt problem, at embedsværket ikke har lært lektien og stadig vægter loyalitet over for ministeren højere end lov og ret.

Og hvad skal man gøre ved det?
* Undervisning og diskussion allerede på studiet af, hvordan man bør/skal forholde sig?
* Klare kommandoveje for embedsfolk, der oplever ulovlige beslutninger og/eller praksis fra deres ministres side?

Husk, at vi har en hel perlerække af sager fra (bare nævnt ud fra min umiddelbare hukommelse) statsministeriet, sundhedsministeriet, beskæftigelsesministeriet, forsvarsministeriet og integrationsministeriet

Men det er altså skuffende, at Whistle Blowerne først kommer på banen nu.

Det er fandenme uhyggeligt

Ja, det var i sørme længe - for længe om, I anonyme embedsmænd.

- Og hvorfor mener I iøvrigt det er nødvendigt at være anonyme?

bjørn holst jespersen

@Åse m.fl.

måske kan denne artikel give noget af forklaringen: http://politiken.dk/politik/ECE1209861/embedsmaend-kraever-at-roenn-selv...

Det er et partsindlæg, men den indeholder en del relevant information.

Troels Hansen

Fantastisk sigende billede:

Rønn tilhører dinosauer-raceen af politikere hvis dage for længst har været talte, magten kun bibeholdt af snyd, bedrag, spin, fortielser og arrogance.

Tak til de loyale embedsmænd der har gået ministeriets beskidte erinder i årevis uden at sige et pip til befolkningen - ægte demokrati... øv!

I virkeligheden er det ret enkelt: Udstyr forvaltningsloven med en paragraf der beskytter en "whistleblower" som f.eks. i UK, der tager anderledes alvorligt på beskyttelsen af disse.

http://www.direct.gov.uk/en/Employment/ResolvingWorkplaceDisputes/Whistl...

Danmark befinder sig forvaltningsmæssigt før oplysningstiden hvor autoriteternes urokkelighed var loven, ligegyldigt hvilke uhyrligheder det betød for befolkningen.

Jesper Tynell
er nu endelig tilbage på P1 orientering og gennemgår den olovlige praksis

vedrørende her i Danmark fødte statsløses ret til statsborgerskab når visse betingelser er opfyldte

Jesper Tynell med som sedvanligt mange adekvate og juridiske spørgsmål og informative svar / konklusioner

P1 orientering 1. marts ca. 17.10 - 17. 20 - 17.30

Embedsmændene skal vel være anonyme fordi de stadig ikke er sikre på at der er tilstrækkelig retfærdighed i danmark længere til at det ikke er dem der bliver hængt ud i stedet for ministeren. Hun prøvede jo på at gøre det så sent som for et par uger siden.

Anne Marie Pedersen

Tak for tippet Ingrid Uma. Jesper Tynell er virkelig en af journalistikkens helte.

John Houbo Pedersen

Hvis embedsmændene var gået til statsministeren ville de være SIKRE på at få repressalier!!!!

Ud med den so