Læsetid: 4 min.

Fosterbegravelser påtvinger alle aborterende skyld

Det Etiske Råd mener, at alle hospitaler skal tilbyde nedgravning af fostre over 12 uger. Men dermed pådutter man kvinderne at føle noget bestemt for fosteret, mener flere kritikere, som kalder forslaget et tilbageslag for den fri abort
Fostre i 12. uge er normalt seks cm lange. Og fra denne tid, skal fostrene fremover begraves, hvis det står til formanden for Jordemoderforeningen.

Fostre i 12. uge er normalt seks cm lange. Og fra denne tid, skal fostrene fremover begraves, hvis det står til formanden for Jordemoderforeningen.

31. marts 2011

Når en kvinde vælger at få en abort på den anden side af 12. uge, skal hun fremover tilbydes at nedgrave fosteret i en lille urne efter afbrænding.

Det mener i hvert fald Det Etiske Råd, som netop har anbefalet samtlige hospitaler at tilbyde muligheden. Men når man spørger samtlige kvinder, om de vil have deres foster ned i en lille kiste, pådutter man også kvinden at føle noget bestemt for fosteret, som strider imod hele tankegangen om den fri abort, mener flere kritikere.

»Selvfølgelig er det her med til at ændre holdningen til abort generelt. Man redefinerer og sentimentaliserer jo noget, som slet ikke skal behandles på den måde,« siger psykiater og forsker ved Institut for Folkesundhed, Birgit Petersson.

»Hvorfor skal alle tvinges til at tage stilling til fosteret som et lille menneske? Det er ikke et lille menneske, det er en abort, og det er ikke samfundets job at tillægge kvinderne nogle bestemte følelser eller dårlig samvittighed,« siger hun.

Janne Rothmar Herrmann er adjunkt på det juridiske fakultet på KU og har skrevet ph.d. om fosterets retslige status. Hun mener også, at man med forslaget tillægger fosteret en særlig værdi.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Prøv en måned gratis.

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en gratis måned og få:
  • Alle artikler på information.dk
  • Annoncefrit information.dk
  • E-avis mandag til lørdag
  • Medlemsfordele
0,-
Første måned/herefter 200 kr/md. Abonnementet er fortløbende.
Prøv nu

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Søren Nørbak

Sådan, et lille skridt nærmere forbud mod fri abort, nu vi er i gang kan vi også hænge plakater med fostre og billede af legende babyer side om side, måske med "Morder?" som overskrift.

Nedlæg dog Det Etiske Råd.

Man tager sig til hovedet ...

Det kan godt være, Lillian Bondo ikke vil vedgå at være modstander af den fri abort - men det MÅ hun være.

Hun lader bare til at overse, at beslutningen om at få foretaget en abort ikke er et "bare lige"-tegn på respektløshed eller manglende ansvar - snarere tvært imod. Et minimalt mindretal (oftest ganske unge kvinder uden den store refleksionsevne) bruger bevidst abort eller fortrydelsespiller som prævention, men langt flertallet af danske aborter er frugten af lange og tunge overvejelser.

Forslaget her er blot at servere skam med skyld på. Den ret har aldrig mættet andre end de fundamentalister, der øser den op.

Man tager sig til hovedet ...

Det kan godt være, Lillian Bondo ikke vil vedgå at være modstander af den fri abort - men det MÅ hun være.

Hun lader bare til at overse, at beslutningen om at få foretaget en abort ikke er et "bare lige"-tegn på respektløshed eller manglende ansvar - snarere tvært imod. Et minimalt mindretal (oftest ganske unge kvinder uden den store refleksionsevne) bruger bevidst abort eller fortrydelsespiller som prævention, men langt flertallet af danske aborter er frugten af lange og tunge overvejelser.

Forslaget her er blot at servere skam med skyld på. Den ret har aldrig mættet andre end de fundamentalister, der øser den op.

Etisk Råd har fjernet sit eget eksistensberettigelse. Fra at give råd til folketinget om overordne ting, er de nu blevet løftet pegefinger for enkeltpersoner. Altså en religiøs bevægelse og en overtrædelse af grundloven.

Anne Marie Pedersen

Ja, der er nogen smagsdommere, som er overlevet.

Forslaget lyder som i USA, hvor man laver alle mulige mystiske tiltag for at få kvinder til at fravælge abort.

Thorsten Lind

Det er nyt for mig at samfundet har følelser.
Men altså. Føleri på borgernes vegne frabedes!
Enig i at Etisk Råd bør nedlægges.

Thorsten Lind

Spot on. Det var også nyt for mig at samfundet havde følelser.

Mon ikke Lillian Bondo forveksler sine egne følelser med samfundet.

Glenn Lynge Andersen

Også helt enig. At hævde at vi nu skal til at tage hensyn til "fællesskabets" påståede følelser er kun et skalkeskjul for at ville påtvinge den enkelte nogle bestemte holdninger og få dem til at føle skyld hvis de ikke har dem. Nedlæg det råd omgående !

Hanne Christensen

Jeg er som udgangspunkt enig med Etisk Råd.

Bør der ikke være en tidsgrænse et sted for abort, eller skal vi give kvinden mulighed for fri abort helt frem til fødselstidspunktet og så i øvrigt skylde barnet ud i lokummet, selv om det kunne leve videre.

Hvor skal tidsgrænsen være? Jeg mener, det er en god ide, at vi har et Etisk Råd der tager stilling til dette.

Som udgangspunkt mener jeg, at en kvinde vel bør være i stand til at varetage sit ønske om børn eller ej inden for 12 uger.

Susie Daugaard

Det er værd at bemærke, at det kun er fostre der er aborteret frivilligt eller ufrivilligt efter 12 uge. Dvs. at fostrene enten er blevet aborteret fordi moderen ikke er i stand til at tage vare på det, eller fordi fostret er sygt, eller også er fostret død i maven på kvinden. I begge tilfælde er det en dybt ulykkelig situation for kvinden. Kravet om ensretning af den måde man skiller sig af med fostret er opstået, fordi nogle kvinder er blevet ulykkelige over opdage, at deres barn er blevet smidt ud som affald. På nogle hospitaler indførte man muligheden for at kvinden kunne begrave sit barn, så hun på den måde fik en god afsked med barnet. Og de andre fostre blev brændt og begravet i en fællesgrav. Læs mere her:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/413760:Danmark--Fostrene-i-frys...

Med andre ord, så handler dette ikke om at fjerne den frie abort. Det handler om at vise respekt overfor det liv, der ikke blev til noget. Abort bør altid være en sørgelig nødvendighed. At insistere på at benævne de aborterede fostre som "væv", er en måde at lukke øjnene for, at abort ikke er en neutral handling. Alle der har prøvet at miste en graviditet ved, at det er andet og mere en væv der går tabt. Lad os beholde fri abort, men lad os også beholde de etiske overvejelser omkring emnet.

Karen von Sydow

Det Etiske Råd, også kaldet Moralens Vogtere, skal nedlægges som noget af det første af en ny SSF-regering.

NEJ TAK til teologer, præster og kulturreligiøse filosoffer som moral- og etikkonstruktører.

Hanne Christensen

Karen, kan du så ikke fortælle, hvad der skal træde i stedet for Etisk Råd?

Kan du fx svare på mit spørgsmål, om abort skal være tilladt frem til fødselstidspunktet, og om barnet i givet fald så skal skyldes ud i lokummet eller hældes på mødingen, selv om det skulle have mulighed for at overleve?

det er da en forfærdelig ide med begravelse for aborterede fostre. I hvert fald fra 12. uge. Hvis man måske går med til at begrave fostre, som er gamle nok til at de kunne have overlevet ved tidlige fødsler, det er der måske lidt fornuft i, men man må sige, at den slags skal være for kvindens og mandens egen regning, det må være noget personligt halvreligiøst noget, som det offentlige ikke skal tage sig af.

Der er en besynderlig tro på at teologer og præster har specielle fortrin mht. etik.

Desværre er præster ofte er ganske uforsonlige fundamentalister med et indskrænket "scope".

Man behøver jo blot se på de 2 i DF.

Så nedlæg det "ben".

Etisk råd er en total misforståelse og bør nedlægges hurtigst muligt.

"Samfundet" er ikke overordnet det enkelte individ i etisk henseende.

Er vi på vej tllbage til en etisk facisme ?

Anne Marie Pedersen

Lige præcis Torben. Der findes etik uden gud.

Det er sjovt hvordan nogen mennesker tror, at bare fordi man er imod det etiske råd, så er man imod etik!

Tænk, at dræbe de små nye borgere inden de bliver født, dem som ellers skulle hjælpe os med velfærdssamfundet og ældrebyrden.

Hanne:

Der er vist ingen, hverken i Etisk Råd, i artiklen eller blandt kommetatorerne, der plæderer for ophævelse af 12-ugersgrænsen for fri abort. Og mig bekendt var det kun tidligere tiders strikkepindsinducerede køkkenbordsaborter, der blev skyl(d)let ud i toiletter af nogen art. Fostervæv fra aborter, både før og efter 12. uge, brændes. Om det sker i den ene eller den anden type forbrændingsovn er vel sagen uvedkommende?

Hovedsagen er, at der af en eller anden uransagelig grund skal trækkes en moralsk dimension ned over noget, som i bund og grund er dybt tragisk.

Spontane aborter er tragiske. Sene aborter af sociale årsager er (i min optik, i alt fald) faktisk udtryk for en etisk stillingtagen: "Jeg evner ikke at give et barn et ordentligt liv". Sene aborter på grund af misdannelser er endnu værre: "Min krop formår ikke engang at lave et barn uden misdannelser". Den stillingtagen er svær og tung, og skal ikke belastes med en glasur af statspåbudt skyld og soning.

Man må for min skyld hjertens gerne være modstander af abort. Så kan man nemlig blot lade være med at benytte sig af retten til den - men man skal ikke med vold og magt krænge sin afstandstagen og (slet skjulte) foragt ned over ørerne på ander mennesker. Især ikke, når de i forvejen er traumatiserede.

Leif:

Jeg mener det jeg skriver. Se evt. i indlægget ovenfor:

"Man må for min skyld hjertens gerne være modstander af abort. Så kan man nemlig blot lade være med at benytte sig af retten til den - men man skal ikke med vold og magt krænge sin afstandstagen og (slet skjulte) foragt ned over ørerne på ander mennesker."

Hvis ikke din lille lusede one-liner er (slet skjult) foragt, har du et problem med at udtrykke dig på vort smukke sprog.

Hanne Christensen

Dana Hansen.
Er du opmærksom på, din egen moral og indirekte nedladende påstande om den gravide kvinde.

Etisk Råd består ikke blot af præster. Der er 17 medlemmer med en bred uddannelsesmæssig baggrund. Dog er alle højtuddannede og der er vel en overrepræsentation af personer med en humanistisk uddannelsesbaggrund. Kønsfordelingen er ligelig, derimod synes at mangle repræsentation af folk af anden etnisk herkomst end dansk.

Jeg vil langt hellere overlade spørgsmål af etisk art til disse personer, end til dengang debattører, der befinder sig i denne debattråd. Jeg finder debatniveauet ualmindeligt lavt bortset fra indlægget fra Susie Daugaard. Vi har en flok debattører, der udtaler sig om Etisk Råd uden at gøre sig den ulejlighed og se, hvem Etisk Råd er. Men det skal altså nedlægges tju-bang.

Tilbage til dine påstande.

Du skriver: Sene aborter af sociale årsager er (i min optik, i alt fald) faktisk udtryk for en etisk stillingtagen: “Jeg evner ikke at give et barn et ordentligt liv”. Sene aborter på grund af misdannelser er endnu værre: “Min krop formår ikke engang at lave et barn uden misdannelser” …

Hvad er det dog for en skyldfølelse at pålægge kvinden, at det skulle være kvindens krop, der skulle være årsag til fostrets misdannelser. Hvor er manden henne i denne sag? Hans sæd. Og kvinden, der ikke evner at give sit barn et ordentligt liv? Jamen, derfor kan kvinden jo netop vælge aborten – også selvom hun kan give sit barn et ”ordentligt” liv, men blot ikke orker det her og nu. Der er frit valg, uden dine moralske nedladenheder.

Jeg ville være langt mere bekymret, hvis etiske spørgsmål blev overladt til den herværende tilfældige folkestemning, udtrykt bl.a. ved de nærværende debattører, der griber fat i et enkelt udsagn og straks råber om præstekåber og forbud mod fri abort.

Så vidt jeg kan se, har et sådant forbud på ingen måde været på tale i Etisk Råd.

Det er i øvrigt Folketinget og regeringen, der udpeger medlemmer af Etisk Råd.

Anna-Marie Nyberg Kristiansen

Hvad med bare at se tingene for hvad de er?

At bruge ordet tragisk gør det tragisk.(som i øvrigt betyder sørgeligt eller ulykkeligt)

Hvad er det dog for en skyldfølelse at pålægge kvinden, at det skulle være kvindens krop, der skulle være årsag til fostrets misdannelser. Hvor er manden henne i denne sag? Hans sæd. Og kvinden, der ikke evner at give sit barn et ordentligt liv? Jamen, derfor kan kvinden jo netop vælge aborten – også selvom hun kan give sit barn et ”ordentligt” liv, men blot ikke orker det her og nu. Der er frit valg, uden dine moralske nedladenheder.

Nu er det sådan at man godt kan føde børn med misdannelser og give dem gode liv. Så hvis det er perfektion man går efter så gældes det altså ikke.

Som regel er det sådan at kroppen automatisk udstøder fostre med abnorme skader. Men ikke altid. De børn dør enten ved fødselen eller får korte liv.

Man bestemmer selv hvilke følelser man har i forbindelse med en abort, sen eller ej. Man kan rent faktisk selv vælge hvorledes man griber situationen an. At svælge i selvmedlidenhed og misplaceret sorg hjælper ingen.

Hanne:

Det var noget af en kovending, må jeg sige - var det ikke dig, der fór i tasterne om ophævelse af tidsgrænsen for abort, "at skylde ud i lokummer" og så videre? Hvem skyder nogen noget i skoene?

Jeg refererer udelukkende udmeldinger hørt i første person. Både angående socialt betinget sen abort, og medicinsk betinget sen abort.

I modsætning til f.eks. Lillian Bondo har jeg ikke voldsomt travlt med at forlange, at andre skal tænke ligeså, endsige agere som om - men fakta er, at hele dette "nu kan du få dit aborterede foster (og det ER altså et foster, ikke et barn!) begravet med kiste og det hele"-cirkus burde være noget parret selv styrer, ikke noget der skal tværes ud i hovedet på alle.

Jeg har sådan set ikke noget imod Etisk Råd som størrelse - men jeg har voldsomt meget imod, at teologerne sidder på så forholdsvis mange pladser som tilfældet er. Det ville være lige så forkert, hvis der var seks ud af tolv medlemmer, der var ingeniører - et sådant råd burde snarere sammensættes, så medlemmerne afspejler samfundet som det er.

Men det er nok for meget at forlange.

Hanne Christensen

Dana,
Jeg har på ingen måde foretaget en kovending. Jeg spurgte sådan set til (men måske for indirekte til at alle forstod den), hvor grænsen er mellem at være væv, foster og barn. Et dødfødt barn skal vel have en begravelse (?), mens vævet skyldes ud eller efterlades på møddingen.

Jeg har ikke fået svar, givet vis fordi forsamlingen i denne debattråd ingen svar har. De påstår, at ligestillingen er på spil, hvis et mere end 12 ugers foster skal bisættes, fremfor hældes på møddingen og brændes der. Jamen, så må I jo kunnet svare på, hvor grænsen bør ligge. 26 uger? Her kan mange børn jo overleve. Hvor er grænsen.

Det forventer jeg efterhånden ikke svar på fra forsamlingen, og godt med det, da denne debatforsamling mest af alt ligner nogle med meget hurtige meninger.

Derfor finder jeg, at et Etisk Råd er en rigtig fin foranstaltning til at rådgive folketinget i den slags spørgsmål. For Etisk Råd er jo alene et rådgivningsorgan, ikke en lovgivende forsamling.

Så er der spørgsmålet om Etisk Råds sammensætning. Jeg finder faktisk spørgsmålet et helt andet end spørgsmålet om fostre skal begraves eller ej.

Som nævnt sammensættes Etisk Råd af folketinget og af regeringen. Det gør fx DRs bestyrelse også. Jeg så meget gerne, at sådanne råd og bestyrelser alene blev sammensat af folketinget. Regeringen har ganske enkelt alt for meget indflydelse her og får dermed en indflydelse langt ud over, hvad befolkningens stemmer har givet anledning til. Derfor kan VKO nedsætte råd, kommissioner og bestyrelser der muliggør, at stort set alene VKOs egne holdninger kommer til udtryk. Det bliver ikke udtryk for ekspertgrupper (som VKO forsøger at give indtryk af) men der imod af håndplukkede follks holdninger, som VKO i forvejen ved, afspejler VKOs egne synspunkter. Kommissioner m.m. er på forhånd strikket sammen til at give nøjagtigt det resultat af en undersøgelse, som VKO ønsker.

At der er 3 præster i Etisk Råd skyldes jo derfor nok, at disse er valgt ind af denne sorte regering, vi desværre må leve med et par måneder endnu.

Jeg ser meget gerne en anden og mindre sort regering. Det har også været min primære indfaldsvinkel i diverse debattråde at bidrage til at vi får en anden regering. Jeg synes fx det er helt uantasteligt, hvis en kvinde vælger abort af sociale – altså økonomiske – årsager. Det er jo ganske forfærdeligt, hvis abort-muligheden indirekte anvendes til også at nedsætte de offentlige yderser til enlige mødre, så de netop kan tilbyde deres barn et anstændigt liv. Ligeledes bør et handicappet barn ikke fravælges fordi regeringen i den grad har skåret i hjælpen til disses forældre. Det mener jeg er et etisk problem. Men det kræver selvfølgelig en ny regering, hvis der skal laves om på det.

»Ved at flytte det fra at være affald, til noget der fortjener en værdig afsked, flytter det fosteret tættere på kategorien ‘menneske’."

Ja - og hvornår ændres man fra affald til menneske? er der en bestemt dag i forløbet af éns mors graviditet hvor man forlader sin affaldstatus og bliver et menneske?

Kenneth Jacobsen

Kanske det ville være en god ide at slå op på Etisk Råds hjemmeside for at se hvem der er medlemmer? Så kan man slippe for at vildledes af sine - evt - fordomme.

Kenneth Jacobsen

Ok, her er de så:
Anne-Marie Mai - Lic.phil. et mag.art., professor. Christina Wilson - Cand.phil., kunsthistoriker, galleriejer. Edith Mark - Ph.d., cand.cur. Ester Larsen - Næstformand, cand.phil., tidl. Sundhedsminister. Gunna Christiansen - Dr. med., professor. Jakob Birkler - Ph.d. og cand.mag, underviser. Jørgen Carlsen - Mag.art., forstander. Jørgen E. Olesen - Cand.scient., forskningsprofessor. Lene Kattrup - Cand.med.vet, dyrlæge. Lillian Bondo - Jordemoder, MPA, formand for Jordemoderforeningen. Lotte Hvas - Dr.med., praktiserende læge. Mickey Gjerris - Cand.theol., ph.d., lektor. Center for Bioetik og Risikovurdering. Niels Jørgen Cappelørn - Dr.theol.h.c., professor. Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Peder Mouritzen – Gårdejer. Rikke Bagger – Seniorforsker v Risø-DTU. Søren Petersen - Cand.theol., MPA, provst. Thomas Ploug - Ph.d., lektor.
Bemærk at der er 1 præst blandt de 17 medlemmer.

Hanne Christensen

Kenneth Jacobsen, jeg har selv slået op på etisk råds hjemmeside, da jeg skrev mine indlæg. Jeg har nu talt 3 præster/teologer.

Som det fremgår af billeder/navne synes der heller ikke at være udlændinge iblandt, ligesom der er en overvægt af humanister.

Mere interessant er, at folketinget udpeger 9 mandater, mens regeringen udpejer 8. Da regeringspartierne samtidig sidder i folketinget og også har indflydelse her, ja, så betyder det jo reelt, at Etisk Råd i langt overvældende grad er udpejet af personer tilknyttet VKO. Etisk Råd afspejler på den måde ikke befolkningen, primært dem, der stemmer VKO.

Et andet forhold, jeg har bemærket, er, at ganske mange af medlemmerne er indtrådt i 2011. Dvs. de har siddet ganske få måneder på deres pladser. Hvorfor denne store udskiftning? Det kan - men ikke nødvendigvis vil - betyde, at de anciennitetstunge medlemmer har ganske stor indflydelse. Eller at medlemmerne falder fra, da de ikke finder de har reel indflydelse, eller de udpegede medlemmer ikke er interesseret i opgaven eller ??? Det er i hvert fald påfaldende.

Karen von Sydow

Hanne,
deler din undren/kritik.

Som jeg ser det, er det blot endnu et stærk argument for, at en nedlæggelse af rådet er nødvendig.

Kenneth Jacobsen

Hanne, jeg vil give dig at Cappelørn vistnok også har en eller anden hjælpepræstfunktion, sådan ala frivillig i sin fritid. My mistake. Men ellers er han nu mangeårig leder af Kierkegaardcenteret - det blir man dog ikke præst af, skulle jeg hilse og sige. Der er tale om et såre akademisk center, som jo... forsker i Søren Kierkegaard. Apropos etik. Derudover er der så Mickey Gjerris, som jo er teolog, men da vist ikke præst - og tro mig, der er sørme forskel. Han har dog alle tider forsket i bioetik, og bruges bla på Biologi. Endelig er der så den helt rendyrkede præst og provst Søren Petersen. Skal vi så ikke sige 1½ præst? For nu lige at slå en krølle på det: universitetet uddanner ikke præster. Men for at blive præst skal du være kandidat i teologi fra universitet - og derefter gå gennem Pastoralseminariet, som sorterer under Folkekirken. Så skal du endelig opnå embede, dvs at en menighed vil have dig. Men inden da skal du så ordineres og indsættes. Som cand teol kan du dog blive så meget andet end præst, som nu de to herrer - og mange andre. Der er ikke noget af det, som er slående farligt - feks er der bestemt ikke tale om nogen ensretning - man kunne sige: tværtimod.

Karen von Sydow

Kenneth,
jeg kender flere, der vil være lodrette uenige med dig i, at teologi - studiet og læren om Gud(er) og tro - er ufarligt.

Åh ja - myten om det fantastiske etisk råd.

Endnu en "nyttig anakronisme", nedenstående fra:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=9909

§ 7. Folketinget nedsætter ved begyndelsen af hvert folketingsår og efter afholdelse af folketingsvalg et udvalg på 9 medlemmer valgt af Folketinget efter forholdstal blandt dets medlemmer. For hvert medlem vælges på samme måde en stedfortræder.
Stk. 2. Udvalget følger løbende arbejdet i Det Etiske Råd ved fælles møder og lignende. Udvalget kan endvidere anmode Det Etiske Råd om at behandle nærmere angivne emner inden for rådets virksomhedsområde.
§ 8. Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren efter følgende regler:
1) 9 medlemmer udpeges af det i § 7 nævnte udvalg. Disse personer må ikke være medlem af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et amtsråd. Er der ikke i udvalget enighed om en udpegning, afgøres denne af udvalgets flertal.
2) 4 medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.
3) 1 medlem udpeges af miljøministeren.
4) 1 medlem udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.
5) 1 medlem udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.
6) 1 medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.
Stk. 2. De medlemmer, der udpeges efter stk. 1, nr. 2-6, skal have indsigt i de etiske, kulturelle, samfundsmæssige og andre faglige spørgsmål, der er af betydning for rådets arbejde .
Stk. 3. Ved udpegning og beskikkelse skal det sikres, at såvel lægfolk som fagfolk er repræsenteret i rådet.
Stk. 4. Ved udpegning og beskikkelse skal det sikres, at der i rådet kun er én mere af det ene køn end af det andet.
Stk. 5. Formanden udnævnes af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra det i § 7 nævnte udvalg blandt de beskikkede medlemmer.
Stk. 6. Medlemmer og formand beskikkes for 3 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske én gang.
Stk. 7. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Kenneth Jacobsen

Årh ja, undskyld mig at jeg slet ikke fik svaret på dine andre, fine kritikpunkter. Jeg går ud fra at du med udlændinge mener herboende og indvandrede mm. Men så mener du vel også at disse ikke må have deres evt etik og religiøsitet med? Vil det dis- eller kvalificere dem? Det kan løbe hen og blive svært med en sådan sindelagskontrol, tror jeg. Så er der humanisterne: nå, siger jeg bare - er det nu osse galt at være humanist? Men ok, du mener nok uddannet som sådan ;) Men uden at jeg kender realiteterne bag de mange titler, så synes jeg dog at de ser temmelig relevante ud. Feks Lillian Bondo - mon hun ved noget om det hun citeres for i artiklen? Udover hende er der ret mange læger osv, men det kan da ikke være sådan at man tror at sådanne ikke har etiske spg op over halsen? Og angående humanister osv, så må man dog tiltro dem at deres uddannelse har gjort dem i stand til at reflektere feks over etiske spg. Så er det op til den enkelte at leve op til det! Endelig VKO: det kan vist kun blive på mistanken? Af dem jeg kender på listen, ser jeg ingen VKO-folk. Men jeg tager gerne mod korrektion! Det kunne da være interessant. Så: hvem er det så? Faktisk. Herunder må det med 2011 medregnes. Jeg håber på et konstruktivt svar.

Kenneth Jacobsen

Avs! der var lige kommet et par svar/kommentarer imens jeg skrev! Karen, jeg kender en del der mener det stik modsatte - men det er vel ikke noget bevis, vel? Selvfølgelig er der fare forbundet med hvadsomhelst mennesker foretager sig. Religiøst som ikke-religiøst. Kik nu bare på sidste århundrede. Der er slet intet der tyder på at ikke-religiøse mennesker er en tøddel mere tolerante (man kunne fristes til at sige tværtimod - man kan læse Information.dk til en start - men lad nu dét ligge). Rasmus, tak for nyttig info! Lad mig lige spørge, hvorfor det er sådan en anakronisme med Etisk Råd? Ville det ikke have været en skandale uden? Kan godt forestille mig at VKO (som jeg ikke er ven med!) ville få på hatten, hvis de også havde nedlagt disse "smagsdommere"...

Hanne:

Jeg kan selvfølgelig kun referere min egen holdning til forskellen på foster og barn - og i mit hoved går den der, hvor man er i stand til at overleve uden for livmoderen. Den tidligste præmature fødsel hvor barnet overlevede fandt sted i 20. uge. I flere lande ligger grænsen ved 16 uger, mens andre holder sig til 12 uger som her i DK - og endnu har intet 12-ugers foster formået at overleve på egen hånd.

Jeg er som nævnt ganske tilfreds med den nuværende 12-ugers grænse - den fungerer, bortset fra i de (få?) tilfælde, hvor der diagnosticeres misdannelser ved f.eks. nakkefoldsscanning eller fostervandsprøve på et senere tidspunkt.

I modsætning til dig mener jeg så, at det faktisk er et udtryk for ansvarlighed, hvis man vælger at abortere et foster med misdannelser. Nogle mennesker formår at give et handicappet barn et godt liv, og at forberede barnet på et liv uden for hjemmet. Men jeg har så sandelig også set familier, der på ingen måde evnede/orkede at pleje og elske deres afkom med handicaps. Der har jeg tit stået med sådan et barn ved hånden og tænkt længe og dybt over begrebet 'et værdigt liv' - og hvor dybt skadet sådan et barn kan være af forældrenes manglende omsorgsevne. Du har da uden tvivl en pointe, når du nævner nedskæringer som (endnu) en årsag til at vælge abort frem for barn - men er du så sikker på, at det lige er det aspekt der ligger øverst i skuffen hos de berørte forældre? Jeg tror det ikke.

Kenneth Jacobsen

Nej, det var egentlig ikke et godt svar, jeg gav dig, karen! Du skriver jo cirka at teologi - studiet og læren om Gud(er) og tro - er farligt. Så siger jeg: hov-hov. Mener du virkelig at studiet og læren, altså teologi, er farligt? Eller blev det for skrap en vinkling? Jeg vil mene at det er farligt at lære om giftgasser (men dog ikke nødvendigvis, da sigtet kan være at beskytte sig mod det) - men at det skulle være farligt at læse teologi, det er da ikke af denne verden. Ærligt talt. Det er virkelig nemt at undersøge. Prøv fakulteternes hjemmesider til en start. Mød din lokale præst. Se kirkernes hjemmesider, hvor alt lægges frem, inkl prædikener. Jeg er rørende enig i at der er en verden fuld af hjernedøde religiøse mennesker, men jeg tror at de er hjernedøde helt for en regning og alligevel. Religion kan da ofte være en bekvem undskyldning for afskyelige handlinger, men tjekker du efter vil du se at det som regel (omend ikke altid) er i strid modsætning til de religiøse forskrifter. Ganske uanset hvor fanatiske folk ellers gebærder sig. Jo mere uret folk har, jo højere må de råbe op - det kender vi alle. Og som sagt, andre folk kan også klare ærterne med humanisme, politik, økonomi, nationalisme osv. Teologistudiet er faktisk ikke så farligt, med mindre man ikke kan lide at blive sagt imod.

Karen von Sydow

Dana Hansen,
vi har jo efterhånden flere eksempler på, at danske forældre, der falder et godt stykke uden for 12-ugersreglen, er nødsaget til at rejse til fx England - hvor der er fri abort indtil 24. uge - for at få foretaget en provokeret abort af et misdannet foster, som danske abortsamråd afslår.
Det synes jeg grænser til terror.

Vi vil i fremtiden kun blive konfronteret med endnu mere præcis teknologi, der kan diagnosticere syge fostre.

Karen von Sydow

Kenneth,
indrømmet, at mit indlæg var sat på spidsen - overdrivelse fremmer forståelsen som man siger.

Så mig bare nødt til at reagere på din (ukritiske) lovprisning af teologistudiet. Du fik det, efter min opfattelse, til at lyde som en kombination af religionsvidenskab og filosofi, hvilket ikke er rigtigt.

Det er kristendommen og Biblen, der er omdrejningspunktet. Derudover er det rigtig mange af de færdiguddannede, der forsætter på Pastoralseminariet. Og fred være med det.

Rachel Henderson

Man kan godt føle sorg over at have mistet et foster uden at føleskyld. For nogen er det nemmere at håndtere den sorg, når man får lov til at gennemføre nogle ritualer,som f.eks. at se fosteret, fotografere det og begrave det.

Fred være med det.

Kenneth Jacobsen

Fint nok, karen. sandelig, fred være med det. Tre ud af fire fortsætter på pastoralen, sandt nok. Det svarer vel til hvordan det er på jura, medicin, spansk - eller hvad? Synes du at jeg lovpriser teologistudiet? Det kan jeg nu ikke lige se. Pyt. Men du bør vide at du har ret i at kristendom og bibel er omdrejningspunkt for studiet - hvilket vel dårligt kan være fordækt - men jeg ved at religionsvidenskab og filosofi, nu hvor du nævner det, er integrerede dele af studiet. Ligesom etik, forresten. Og sprogvidenskab - når der nu undervises i og læses på oldgræsk, hebraisk, latin, foruden alt det tyske og engelske mm. Samt naturligvis historievidenskab og arkæologi. Det er et helt utroligt omfattende studie - hvilke studier er så omfattende? Tilsvarende er de studerende en meget broget flok, for at sige det mildt. Så værsgo, dér har du så lovprisningen!

Mads V. Christensen

Nemlig venner! Minimalstat NU!

Jeg er personligt træt at staten underskriver alle de der tåbelige konventioner. Det er et langt forsøgt på at påføre mig skyld over at jeg ikke gider hjælpe de der jordskælvramte japanere, de der sorte og alle de andre som den sådan forsøger at tvinge os til at kalde mennesker.

Rart at se at informations læsere åbenbart også er vendt på det område og nu går imod den moraliserende stat. Eller det gælder måske kun når den moraliserende stat løfter pegefingeren overfor dem og ikke når det handler om at den skal opdrage df'ere til at være gode "humanister" eller de vil have den til at lave "etisk omfordeling" af andre menneskers penge?

Hvis det er et tilbud er det fint, men det er næppe hensigten. Hensigten er slet, hvilket man kommer i helvede for.

Hanne Christensen

Kenneth Jacobsen,
Jeg forstår ikke helt dit udfald mod mig, men måske har jeg forklaret mig uklart. Faktum er jo, at jeg bakker op omkring Etisk Råd, - i modsætning til de fleste herinde.

Der er mange debattører, der har talt om sorte præster som nu vil stoppe fri abort. Det er på den baggrund jeg nævner, at der maksimalt kan være 3, Og det er på den baggrund at jeg går nærmere ind og vurderer Etisk Råd.

Jeg har ikke noget særligt forhold til teologer eller præster. Jeg kender dog ingen, der har påbegyndt teologistudiet som ikke også har bekendt sig til kristendommen. Men min bekendskabskreds hvad det angår udgør heller ingen statistik. Du skriver selv at 75 % efterfølgende bliver præster, og det siger jo en del. Men jeg finder det naturligt, at også præster er repræsenteret i Etisk Råd. Om 2-3 teologer er for meget ved jeg ikke.

Derimod mener jeg, at det er problematisk, at regeringen udpejer 8 ud af 17 medlemmer. Når jeg skriver, at de har flertal, bygger jeg det på, at Folketinget udpeger resten, og da VKO jo som bekendt har flertal, ja, så må de jo også få en del på den konto, - og ergo har de flertal.

Jeg har ikke undersøgt det enkelte medlems politiske baggrund - det fremgår jo rent faktisk ikke af Etisk Råds hjemmeside, hvem der har indstillet dem til udvalget.

Derimod har jeg tidligere undersøgt DRs bestyrelses baggrund. Denne bestyrelse udpeges efter nogenlunde samme struktur. Og det er rart klart her, at der er tale om vi har en borgerlig bestyrelse, hvilket jeg også mener kommer til udtryk i diverse udsendelser, debatprogrammer osv. som jeg oftest finder særdeles borgerlige.

Jeg har intet imod humanister. Men når der udpeges et Etisk Råd finder jeg det naturligt, at det repræsenterer befolkningens holdninger. Derfor finder jeg det unaturligt med et så stort antal med humanistisk, læge- eller biovidenskabelig baggrund. Der er ingen håndværkere, ingen ingeniører, ingen af anden etnisk oprindelse end dansk osv. Alle synes særdeles højtuddannede med professorrater eller lignende bag sig. Det er jo fint, men det er nødvendigt at pege på, at også her adskiller de sig fra befolkningen som sådan. Man kan dermed ikke påstå de repræsenterer befolkningen.

Spørgsmålet er, om Etisk Råd burde repræsentere befolkningen. Jeg har ikke et endegyldigt svar, men jeg ville bedre kunne forstå, hvis nogle debattører angreb dette, end blot lufte deres hurtige krav om en nedlæggelse af Etisk Råd. Når flere synes at have et negativt forhold til præster, hænger det nok sammen med de 2 præster i DF. Hvad det angår, forstår jeg godt debatørernes asympati. Den deler jeg til fulde.

Hanne Christensen

Dana Hansen.

Vi har fri abort, for at kvinden - uanset bevæggrund - kan vælge at få et foster fjernet. Vi behøver ikke undkylde det med alle mulige følelsesmæssige udtryk, som du gør.

Går vi over 12. uge er der fortsat mulighed for fri abort så vidt jeg er orienteret, hvis der er sociale eller helbredsmæssige årsager der taler herfor.

Jeg er faktisk i tvivl om, hvad jeg mener her for så vidt angår aborter efter den 12. uge, eller hvor tidsgrænsen skal ligge, og jeg synes, det er fint, at vi så har Etisk Råd til at hjælpe med den slags beslutninger.

Grænsen bør efter min mening ligge et pænt stykke tid før det tidsrum, hvor et barn kan overleve. Du nævner selv uge 20. Jeg har indtryk af, at der er foretaget aborter efter 20. uge hvor der har været tale om undtagelsestilfældene (de sociale m.m.). Det finder jeg ikke ok.

Hvis der reelt er tale om et barn, der vil kunne overleve ved lægelig hjælp, så mener jeg ikke, at abort længere kan komme på tale. Det uanset om moderen har sociale problemer, eller barnet risikerer at blive handicappet.

Jeg vil ikke gøre mig til Herre over, om et barn kan få et anstændigt liv. Det afgøres jo også af, hvor meget hjælp, det får. Jeg mener det er problematisk, hvis samfundet sparer så meget, eller hjælper så lidt, at livet for barnet bliver uanstændgit. Det bør ikke løses ved at fjerne barnet, men ved at sørge for en anstændig hjælp.

Sider