Læsetid: 5 min.

Rønns svære efterår

Efter Birthe Rønn Hornbech i denne uge måtte forlade regeringen, står et afgørende spørgsmål tilbage: Hvorfor fortsatte den daværende minister den ulovlige praksis over for statsløse? Meget tyder på, at svaret skal findes i den såkaldte Metock-dom, der truede med at hive tæppet væk under VKO-samarbejdet
Efter Birthe Rønn Hornbech i denne uge måtte forlade regeringen, står et afgørende spørgsmål tilbage: Hvorfor fortsatte den daværende minister den ulovlige praksis over for statsløse? Meget tyder på, at svaret skal findes i den såkaldte Metock-dom, der truede med at hive tæppet væk under VKO-samarbejdet
12. marts 2011

Tidspunktet kunne ikke være værre for integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V). Sidst i august 2008 gør embedsmænd hende opmærksom på, at Danmark igennem en årrække systematisk har brudt FN-konventionen om statsløshed. Det sker, mens ministeren i forvejen er under massivt pres.

Seks uger tilbage påbegynder Berlingske Tidende den 10. juli 2008 en artikel- serie, der skal vise sig at give Birthe Rønn alvorlige forklaringsproblemer. Avisen kan dokumentere, at Udlændingeservice i årevis har undladt at informere danskere med udenlandske ægtefæller om, at de ifølge gældende EU-ret har mulighed for at blive familiesammenført i Danmark uden om de stramme danske familiesammenføringsregler. Desuden viser det sig, at Birthe Rønns ministerium siden 2004 har kendt til EU-reglerne, men ikke har givet Udlændingeservice instruks om at orientere borgerne om deres rettigheder.

En ny bombe

Kritikken rammer Birthe Rønn fra flere sider. Juridiske eksperter vurderer, at hendes ministerium har brudt forvaltningsloven, Ombudsmanden beslutter at gå ind i sagen, oppositionen kræver hende afsat, og Dansk Folkeparti kritiserer hende for ikke at beskytte den danske udlændinge- lovgivning. Støttepartiet truer ligefrem VK-regeringen med at trække sin støtte, hvis ikke Birthe Rønn nu sætter sig igennem over for EU.

Mens presset på integrationsministeren stiger i løbet af sommeren, afslører en dom fra EF-Domstolen den 25. juli 2008 endnu en bombe under den danske udlændingepolitik. Med den såkaldte Metock-dom præciserer domstolen betydningen af EU's opholdsdirektiv og slår fast, at Irland, Danmark og en række andre EU-lande handler i strid med direktivet, når de stiller krav om, at personer fra lande uden for EU skal have haft lovligt ophold inden for unionen for at blive familiesammenført med EU-borgere i landene.

Dommen får Dansk Folkeparti til at skrue yderligere op for kritikken af Birthe Rønn og regeringen. Partiet kræver, at Danmark får opholdsdirektivet ændret og truer med ikke at ville indgå finanslovsforlig senere på året og dermed i realiteten udskrive valg.

Det er præcis i disse uger, at embedsmænd gør Birthe Rønn opmærksom på, at ministeriet overtræder FN-konventionen om statsløshed og ifølge Informations kilder indstiller, at ministeriet ændrer praksis over for de statsløse.

Integrationsministeren står nu over for et valg, der kan forekomme enkelt, men som kan få dramatiske politiske konsekvenser: Vil hun, som embedsmændene foreslår, rette ind efter konventionen, eller vil hun fortsætte den ulovlige praksis?

Endnu en dårlig sag

Retter Birthe Rønn ind efter konventionen, kan hun se frem til massiv kritik. Hun skal i så fald give Folketingets Indfødsretsudvalg besked om ændringen af ministeriets praksis og må være klar over, at hun risikerer at åbne endnu en særdeles ... uheldig sag på udlændingeområdet. Mens regeringen i forvejen er under beskydning fra flere sider for sin håndtering af familiesammenføringsreglerne, vil det med stor sandsynlighed komme frem, at regeringen også i forhold til de statsløse har svigtet sine internationale forpligtelser og nu må gå på kompromis med egen udlændingepolitik. Medierne vil sætte kritisk fokus på konventionsbruddet, og endnu værre: Dansk Folkeparti, der allerede har truet med at hive tæppet væk under Birthe Rønn og i værste fald hele regeringen, må forventes at reagere skarpt på nyheden om, at statsløse palæstinensere skal have statsborgerskab uden om de krav, som partiet sammen med regeringen har fastlagt.

Hemmelige forhandlinger

Som bekendt træffer Birthe Rønn beslutning om at fortsætte den ulovlige praksis. Men som vi skal se, nøjes integrationsministeren ikke med at stille de samme krav til de statsløse, som hendes ministerium i strid med konventionen har stillet siden den seneste stramning på indfødsretsområdet i 2005.

Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen kan den 11. september 2008 fortælle, at integrationsministeren har indledt »hemmelige forhandlinger« med Dansk Folkeparti for at »redde VKO-alliancen«. Samtidig med at Lene Espersen (K) den 10. september er blevet præsenteret som ny leder for Konservative, har Birthe Rønn ifølge Larsen præsenteret »omridset af den plan, som skal sikre, at de danske udlændingeregler ikke bliver undermineret af dommen fra EF-Domstolen.«

Thomas Larsen kan i detaljer fortælle om VK-regeringens planer for forhandlingerne.

»Efter ugers sonderinger i forhold til EU-systemet er det lykkedes for Fogh at nå frem til en række punkter, som skal afbøde virkningerne af domstolsafgørelsen. Disse løsningsforslag, som kun kendes i en lille kreds, er næppe tilstrækkelige for DF-ledelsen i deres nuværende udformning. Derfor forestår svære forhandlinger,« lyder Larsens analyse, der slutter med en henvisning til Birthe Rønns rolle i sagen: »Kvoten for fejl er mere end opbrugt, og hun skal lykkes i dette forløb.«

Studehandel

Thomas Larsen får ret i, at regeringens planer for at nedtone virkningerne af Metock-dommen ikke er nok til at formilde Dansk Folkeparti. Det bliver klart, da VKO-blokken den 22. september fremlægger resultatet af forhandlingerne i det såkaldte Metock-forlig.

I forliget indfører regeringen og Dansk Folkeparti blandt andet en styrket indsats over for proformaægteskaber, der er indgået for at opnå familiesammenføring efter EU's opholdsdirektiv. Men størstedelen af aftalen handler slet ikke om familiesammenføring. Som en slags kompensation til Dansk Folkeparti for de i realiteten uomgængelige følger af EU-reglerne om familiesammenføring er regeringen i stedet gået med til at gennemføre en lang række nye stramninger inden for andre områder af udlændingelovgivningen.

Reglerne for adgang til statsborgerskab er et af de områder, der bliver ramt af stramningerne. Blandt andet bliver antallet af rigtige svar for at bestå indfødsretsprøven forhøjet fra 28 til 32, samtidig med at prøvetiden nedsættes fra 60 til 45 minutter. Desuden skal der fremover stilles skærpede krav om selvforsørgelse og danskkundskaber.

Rammer de statsløse

En måned efter at Birthe Rønns embedsmænd har gjort hende opmærksom på, at kravene til statsløse, der søger om statsborgerskab, skal lempes i overensstemmelse med FN-konventionen, står ministeren altså i spidsen for et forlig, der fører til markante stramninger af kravene til ansøgere om statsborgerskab. Stramninger, som også rammer de statsløse, idet ministeren har truffet beslutning om ikke at rette ind efter konventionen og således lader de statsløses ansøgninger behandle efter de almindelige retningslinjer.

Først sidst i januar 2010 beslutter Birthe Rønn at rette ind efter FN-konventionen og lempe kravene til statsløse, der søger om statsborgerskab. De mellemliggende 16 måneder har Integrationsministeriet ifølge hendes forklaring brugt på at fortolke konventionen, som ifølge et enstemmigt kor af jurister ikke efterlader den mindste tvivl om de statsløses rettigheder.

Serie

De unge statsløse

Frem til begyndelsen af 2010 afslog Integrationsministeriet i mindst 22 tilfælde at give dansk statsborgerskab til unge statsløse, der er født i Danmark. Afslagene var ulovlige, fordi Danmark i 1977 tiltrådte en FN-konvention, der netop garanterer statsborgerskab til disse unge statsløse. Det står klart, at ministeren og ministeriets embedsmænd kendte til konventionen, men alligevel fortsatte fejlbehandlingen af ansøgningerne.

Seneste artikler

 • Ministerium gav FN tom forsikring om statsløse

  6. juni 2011
  I august 2003 forsikrede Integrationsministeriet FN om, at fastlæggelse af statsborgerskab var en del af den 'almindelige asylprocedure' i Danmark. Men sagen om de statsløse kurdere, som Information for nylig har afdækket, viser, at det ikke var korrekt
 • Rønn ændrede først kurs, da ulovlig praksis blev opdaget

  9. maj 2011
  Forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech lod ulovlig praksis fortsætte og hemmeligholdt sagen om de statsløse i halvandet år. Da en advokat fik nys om, hvad der foregik, gik der otte arbejdsdage, før ministeren skiftede kurs
 • Ministerium skjuler oplysninger i statsløsesag

  13. april 2011
  Integrationsministeriet har overstreget konklusionen i et dokument, inden det blev udleveret som aktindsigt i statsløse-sagen. Overstregningen er sket af hensyn til Sverige, anfører ministeriet, men det er åbenlyst i strid med loven, vurderer eksperter
Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Anne Marie Pedersen

Jep Marie!!

Og Birthe har forsøgt at klæde sig ud ligesom Pia. Hun er Look-a-like-minister, der skæver til Pia for at få de sidste gestik-detaljer på plads.

Fortsat fremragende arbejde af Anton Geist og Ulrik Dahlin. Det virker meget sandsynligt, at motivet for BRH´s lovbrud er netop det, som angives i denne artikel.

Spekuler på, at havde fotografen brugt et kamera, der sorterer efter fejl & mangler i moralen=idiotsikret kamara, kunne det være spændende at se, om de begge var kommet med på billedet.

Forstår ikke hvorfor det ikke er muligt, at få fat i Bertel Haarder's redegørelse om FN-konventionens indvirkning på aftalen mellem VKO i 2002 til Indfødsretsudvalget.
Ligeledes undre det, at udredninger af FN-konventionen i henholdsvis 2005 og 2007 ikke er offentliggjorte.

Sidst og ikke mindst, hvor er logikken i, at der mellem VKO er aftalt og vedtaget stramninger, hvor aftalegrundlaget (dokumenter, redegørelser, juridiske konsekvenser o. a.) tilsyneladende ikke eksisterer. Og hvordan kan Anders Fogh Rasmussen, som statsminister, drøfte EU-domstolsafgørelser ved møder i EU, uden at det udadtil af Lars Løkke kan udlægges som, at statsministeriet ham bekendt kun har hørt om statsløses og udlændinges problemer via dagspressen siden januar 2011?
I min verden er samtlige ministerier underlagt statsministeriet, for hvordan kan en statsminister ellers fyre og ansætte ministre?

Denne sag er et godt eksempel på hvordan regeringen bruger deres vigtigste redskab: Løgnen.

En hovedregel for en politisk løgn, er at den skal kunne benægtes eller bortforklares (her er ikke noget at komme efter), når den bliver afsløret. Derfor skal den planlægges godt (det er spindoktorernes opgave).

Statsministeren er selvfølgelig fra start af blevet informeret om hvordan den ulovlige praksis og tidsudtrækningen er blevet forhandlet pa plads med DF - men kun mundtligt, så han senere kunne benægte det eller bortforklare det - "det husker jeg ikke noget om" er en af regeringens klassikere.

Ronn valgte at trakke tiden med at spørge omkring i andre lande. At spørge i danske ministerier ville have skabt påstyr, som en eller anden nævenyttig måske kunne have lagt mærke til (samt en masse skriftlig dokumentation), ville have givet et klart svar og ville derfor have besværliggjort en senere benægtelse af Løgnen. Desuden ville det ikke kunne trække tiden særlig meget ud.

Man må sige, at da Rønn først besluttede sig for at brydde med sine legendariske retsbevidste principper for at efterleve sin opfattelse af ministre som magtkorrumperede, ja - så planlagde hun det ret godt (hun er en dygtig løgner). Det var et godt forsøg og hun har nok faet hjælp af flere spindoktorer (statsministerens spindoktor er en oplagt kandidat).

Rønn kunne måske have sluppet af sted med løgnene og ulovlighederne, hvis ikke hun havde været så provokerende firkantet i sin kommunikation til folketinget og pressen, hvilket jo fremprovokerede en mistanke fra opositionen. Rønn valgte fra start af ikke at betjene sig af en spindoktor. Ud af til forklarerede hun det med at hunne ikke ville tvinges til at sige noget hun ikke mente (læs: at lyve), men nu ved vi, at det var fordi hun selv ville finde pa Løgnene - ikke helt typisk for VKO, men med samme lave moral!

Lars Kyhnau Hansen

Hvis Anton Geist og Ulrik Dahlin har ret, så hænger det altså sådan sammen, at den lovovertrædelse og konventionskrænkelse, som nu har tvunget Lars Løkke til at fyre sin integrationsminister og nedsætte en undersøgelsesdomstol, er forårsaget af, at Dansk Folkeparti i 2008 var rasende over, at EU´s opholdsdirektiv og fortolkende kendelser fra EF-domstolen giver nogle danske statsborgere ret til at bo i deres eget land med deres nærmeste familie på de samme vilkår, som gælder for indvandrere.

Nærmere bestemt gav reglerne i 2009 467 danske statsborgere mulighed for at bo i Danmark med deres ægtefælle eller et medfølgende barn til denne ægtefælle på de samme vilkår som 3.824 personer fra de andre EU-lande og 2.715 indvandrere fra lande uden for EU.

Tallene stammer fra Integrationsministeriets eget statistiske publikation og er sammenstillet i tabellen på side 4 i nedenstående høringssvar om regeringens endnu ikke fremlagte lovforslag om at "modernisere" familiesammenføringsreglerne.

http://www.aegteskabudengraenser.dk/uploads/files/letters/hoeringssvar_f...

Dette giver for mig at se anledning til at spørge Dansk Folkeparti, hvad de egentlig har imod danske statsborgere? For tilsyneladende mener Dansk Folkeparti altså, at det er et langt større samfundsproblem, at nogle få danske statsborgere flytter til Danmark med deres nærmeste familie, end at et langt større antal udlændinge flytter hertil og tager deres familie med sig.

Og det kan man da undre sig over, da Dansk Folkeparti jo traditionelt opfattes som et nationalistisk parti, der hylder slogans som "Danmark for danskerne".

Samtidig førte Dansk Folkepartis had imod danske statsborgere altså til, at regeringen i 2008 så sig nødsaget til at stramme betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab mere, end regeringen selv fandt behov for, og i 1½ år tilsidesatte man endda de statsløses konventions- og lovsikrede rettigheder.

Og det er nok heller ikke for meget at antage, at de regler for permanent opholdstilladelse, som blev vedtaget for et år siden, og som forhindrer både diplomaternes ægtefæller og alle andre i at opnå den relative tryghed, som en sådan giver, også primært skal tilfredsstille Dansk Folkeparti behov for hadefuld lovgivning.

Og det samme kan så igen siges om det forslag om yderligere at stramme den vestlige verdens mest restriktive regler for familiesammenføring til landets egne borgere, der ikke er blevet fremlagt endnu.

Alle disse eksempler giver for mig at se anledning til at spørge alle medlemmer og øvrige tilhængere af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, om ikke prisen for det tætte samarbejde med Dansk Folkeparti efterhånden er blevet for høj?

Kan det virkelig være rigtigt, at både danske statsborgere og udlændinge skal moppes og have forringet deres liv, alene for at tilfredsstille Dansk Folkepartis had til mennesker og behov for at profilere sig over for vælgerne?

Er det ikke på tide, at V, K og LA i stedet begyndte at interessere sig lidt mere for mulighederne for at samarbejde med de øvrige partier i Folketinget, som jo tilsammen får 3-4 gange så mange stemmer som Dansk Folkeparti?

Dorte Sørensen

Tak til Information for at følge sagen. Derudover passer skiltningen som fod i hose med P1 s Orienterings aktindsigts oplysninger, der viste at der var foretaget flere møder mellem regeringen og DF samt at der var udarbejdet notaer.

Det virker helt usandsynligt, at VKO ikke har været klar over, at de siden 2001 har været ude i et ulovligt ærinde, for at få flertal i folketinget til udlændigestramninger og dermed finanslovene.
Logikken bag udsagnet "ulovligt ærinde....." er, at hvis DF ønsker stramninger for udlændinge (tælle til 90) og VK har brug for støtte for sin politik, så må alle parter forinden have læst den gælden lov, for at kunne vurdere hvor der skulle strammes i forhold til gælden praksis og love.
Det er derfor umuligt, at præstefætrene og det øvrige DF firspand, samt V og K ikke har læst FN-konventionen og embedsværkets anbefalinger, advarsler og sagsbehandlingsprocedurer.
VKO har jo tillige været vidende om m. h. t. statsløse problematikken, at den ville blive ændret i forbindelse med nedlæggelse af amterne, ligesom der fra dette tidspunkt fra Integrationsministeriet, må være blevet sendt indstrukser vedr. statsløse til politikredsene.
Politiet har jo i forskellige sammenhæng netop henvist og også i nogle tilfælde afslået statsløses anmodninger/ansøgninger om statsborskab til lovgivningen.

Søren Kristensen

Hvad var der egentlig i vejen for at udnævne Pia Kjærsgaard til integrationsminister? Ved godt at DF kun er støtteparti, men alligevel. Det er jo ikke rimeligt at pligtopfyldende og retskafne politikere får deres ry spoleret fordi de skal stå på mål i det uendelige for DFs konventionsstridige og indvandrerforskrækkede ønskelister. Spørgsmålet er ganske enkelt om det hele, som det er skruet sammen, ikke er lidt for bekvemt for Pia Kjærsgaard og DF: Ministre forgår, Pia Kjærsgaard består.

Lars Kyhnau Hansen

Jeg synes, at man burde omdøbe Integrationsministeriet til Ministeriet for antimuslimske aktiviteter og propaganda. Og den bedste til at stå i spidsen for det således mere ærligt navngivne ministerium ville givetvis være Jesper Langballe eller Søren Krarup.

Som slap man også for den nuværende indviklede situation, hvor de to herrer optræder som skyggeministre, der fører den formelle minister som deres hånddukke.

Det er ikke alene Pia Kjærsgaard, der består, når ministre forgår, Rasmussen (III) består også.

Rasmussen er chef for regeringen, og han skal sgu da slippe for at blive draget til ansvar for de ulovlige handlinger ?

Hans fortvivlede (?) påstand om, at han skam kun kender til denne sag fra de seneste avisskriverier, er naturligvis løgn, og viser bare, at han tror han kan være topleder uden bekymre sig om, hvad der foregår i hans ledergruppe ... oplagt ansvarsforflygtigelse.

Martin Hansen

Må jeg ikke på det kraftigste opfordre Information's dygtige journalister til at begynde at grave i Integrationsministeriets nuværende forsøg på ENDNU engang at snyde danske statsborgere for deres RET til familieliv, som Zambrano-dommen fra EU-domstolen sikrer?

NETOP NU sidder et team af jurister og arbejder sammen med Dansk Folkeparti på at (fejl)fortolke dommen, så ingen danskere får deres udenlandske ægtefælle til landet, selvom de har RET til at leve med deres DANSKE børn's mor eller far i deres eget land...

Den institutionaliserede racisme under VKO-regimet ender desværre ikke med Birthe's exit.

Tom W. Petersen

Det er et fremragende stykke arbejde, Geist & Dahlin har udført og lykkeligvis for lov og orden fortsat udfører.
Formålet har jo ikke været at vælte den uhæderlige minister, men i det hele taget at arbejde for at få gjort op med råddenskaben i regeringens og måske også embedsværkets forvaltning.
Foreløbig takker jeg som dansk statsborger.
Jeg håber, at operationen vil blive ført til ende - hvis der da er nogen ende.
Hvordan var det gået de ulovligt behandlede statsløse, hvis ikke de to journalister på den lille avis havde gravet så ihærdigt? Og hvordan går det med lov og ret i Danmark, hvis der ikke er sådanne journalister?

Anne Andersen

Fin artikel. Tak til Information. Nu mangler vi information om departementschefens rolle. Han skal have mere end en meget, meget god forklaring. Hvor er han? Og hvor var han? Det er jo noget, som foregik ikke blot i tiden under BRH, men tidligere.

Min opfordring til Pind er, at han skal se at skaffe sig af med Nilas og kompagni hurtigst muligt. Det skylder han sig selv, hvis han gerne vil overleve som minister, og det skylder han alle os andre. Det skylder han simpelthen Danmark. Pind: Se at komme ud af starthullerne!