Nyhed
Læsetid: 4 min.

Ministerium skjuler oplysninger i statsløsesag

Integrationsministeriet har overstreget konklusionen i et dokument, inden det blev udleveret som aktindsigt i statsløse-sagen. Overstregningen er sket af hensyn til Sverige, anfører ministeriet, men det er åbenlyst i strid med loven, vurderer eksperter
Under overskriften Operation Morgenluft har integrations-minister Søren Pind lanceret en ny åbenhed i sit ministerium. Alligevel skjuler ministeriet oplysninger i statsløse-sagen, ifølge eksperter i strid med offentlighedsloven.

Under overskriften Operation Morgenluft har integrations-minister Søren Pind lanceret en ny åbenhed i sit ministerium. Alligevel skjuler ministeriet oplysninger i statsløse-sagen, ifølge eksperter i strid med offentlighedsloven.

Sofie Amalie Klougart

Indland
13. april 2011

I strid med offentlighedsloven fortsætter Integrationsministeriet med at mørklægge statsløse-sagen. Det sker selv om den nye integrationsminister Søren Pind efter sin tiltræden lancerede Operation Morgenluft, der skulle sikre større åbenhed i ministeriet.

Mere end 11 uger efter Information søgte aktindsigt i ministeriets rundspørge til de øvrige nordiske lande angående FN-konventionen om statsløshed, har ministeriets Indfødsretskontor nu udleveret otte dokumenter. De udgør rundspørgen, som blev foretaget i sidste halvdel af december 2008 og begyndelsen af januar 2009.

Dokumenterne viser, hvordan Indfødsretskontoret sender en mail med det danske spørgsmål om forvaltningen af FN-konventionen til Sverige, Norge, Finland og Island, der derefter forklarer, hvordan de forvalter konventionen.

I flere af landenes svar har Integrationsministeriet overstreget linjer eller afsnit. Det sker, anfører ministeriet, for at hemmeligholde »oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige i landene.«

Hvis væsentlige hensyn til fremmede magter eller tavshedspligt er på spil, giver offentlighedsloven nemlig mulighed for at undtage dokumenter fra aktindsigt.

Men hvad angår det svenske svar, har Information den sjældne mulighed at kunne kontrollere ministeriets hemmeligholdelse. Det skyldes, at vi allerede har indsigt i ordlyden af svaret fra de svenske myndigheder til Integrationsministeriet i Danmark.

I svaret, som den nu forhenværende svenske departementsråd Gunnar Hermanson sendte til Indfødsretskontoret i Integrationsministeriet den 18. december 2008, gennemgår han nøje, hvordan svenskerne fortolker FN-konventionen om statsløshed. Denne del af Hermansons tekst har Integrationsministeriet givet aktindsigt i. Men derefter skriver Hermanson en konklusion på to linjer. Det fremgår af det dokument, som Information har fået udleveret fra Sverige.

Hermansons konklusion lyder: »Sverige går genom de nu redovisade bestämmelserna väsentligt längre än vad som krävs enligt FN-konventionen.«

Den svenske departementsråd slår altså fast, at Sverige går væsentligt længere i forhold til de statsløse, end FN-konventionen forpligter til.

Men denne oplysning har det danske Integrationsministerium valgt at overstrege i aktindsigten til Information. Ministeriet har altså forsøgt at hemmeligholde Hermansons konklusion om, at svenskerne gik længere end FN-konventionen foreskriver, på et tidspunkt hvor det danske ministerium selv brød med konventionens bestemmelser.

'Magtfordrejning'

Ifølge professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Carsten Henrichsen er Integrationsministeriets håndtering af Informations aktindsigtsanmodning »udtryk for en helt ukvalificeret juridisk behandling eller for et forsøg på at skjule en vurdering af retstilstanden i det adspurgte land«.

Carsten Henrichsen hæfter sig ved, at oplysningerne fra Sverige bygger på åbne kilder, hvorfor det ikke giver mening at hemmeligholde dem med henvisning til, at de ikke skulle være offentligt tilgængelige i Sverige.

»Den svenske vurdering, som Information ad anden vej er blevet gjort bekendt med, kan med sikkerhed siges at være helt harmløs i forhold til det land, som vurderingen stammer fra. Som sådan kan den ikke undtages fra aktindsigt efter den bestemmelse i offentlighedsloven, som ministeriet angiver,« fastslår Carsten Henrichsen og tilføjer:

»De svenske myndigheders vurdering af, at retstilstanden i Sverige er udtryk for en overopfyldelse af konventionernes krav, kan meget vel tænkes at have været ubekvem for ministeriet selv. Dette er dog på ingen måde nogen lovlig grund til at tilbageholde den pågældende vurdering, men er i givet fald tværtimod udtryk for en form for processuel magtfordrejning.«

Også mediejurist ved Journalisthøjskolen Oluf Jørgensen er uforstående over for Integrationsministeriets begrundelse for hemmeligholdelsen:

»Det er ikke juridisk holdbart. Offentlighedsloven giver mulighed for at tage saglige hensyn til andre lande, hvor der er et reelt behov for fortrolighed. Det kan der være i det internationale diplomati, når det drejer sig om særlig følsomme oplysninger. Men det siger sig selv, at der her ikke er tale om noget, der på nogen måde kan genere Sverige. Og nu ved vi jo også, at svenskerne selv har udleveret det til Information, som danskerne har overstreget med henvisning til et hensyn til svenskerne,« siger Oluf Jørgensen og fortsætter:

»Der er helt klart tale om, at man her sletter oplysninger for at beskytte det danske politiske system. Det er et groft eksempel blandt mange på, at den danske centraladministration lukker helt til for at undgå at der bare kommer en flig ud til offentligheden om grundlaget for de politiske beslutninger, som træffes.«

Usaglig forsinkelse

De svenske myndigheder var to dage om at efterkomme Informations anmodning om aktindsigt i korrespondancen med Danmark om FN-konventionen om statsløshed, da Information henvendte sig i februar 2011. Svaret fra Sverige viste sig at være særdeles belastende for forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, fordi det dokumenterede, at hun siden 2008 havde kendt til den ulovlige sagsbehandling i sit ministerium, selv om hun først ændrede praksis og orienterede Folketinget i januar 2010.

Integrationsministeriet har som nævnt været mere end 11 uger om at udlevere samme dokument i censureret form. For at få ministeriet til at svare på Informations anmodning om aktindsigt har det været nødvendigt at involvere ombudsmanden, og ministeriet beklager nu, at man ikke var »tilstrækkelig opmærksom« på aktindsigt-anmodningen.

»Det ser ud som om, ministeriet helt bevidst har forsøgt at holde oplysningerne skjult,« siger Oluf Jørgensen og fortsætter:

»At der skal gå så mange uger, før Integrationsmini-steriet overhovedet udleverer materialet, er jo en deprimerende illustration af, hvordan offentlighedsloven bliver saboteret af centraladministrationen i Danmark. Og det er selvfølgelig særlig bekymrende, at der er tale om dokumenter, som viste sig at være meget belastende for den daværende integrationsminister.«

Integrationsministeriets Indfødsretskontor har ikke meldt tilbage på Informations henvendelse om sagen.

Serie

De unge statsløse

Frem til begyndelsen af 2010 afslog Integrationsministeriet i mindst 22 tilfælde at give dansk statsborgerskab til unge statsløse, der er født i Danmark. Afslagene var ulovlige, fordi Danmark i 1977 tiltrådte en FN-konvention, der netop garanterer statsborgerskab til disse unge statsløse. Det står klart, at ministeren og ministeriets embedsmænd kendte til konventionen, men alligevel fortsatte fejlbehandlingen af ansøgningerne.

Seneste artikler

 • Ministerium gav FN tom forsikring om statsløse

  6. juni 2011
  I august 2003 forsikrede Integrationsministeriet FN om, at fastlæggelse af statsborgerskab var en del af den 'almindelige asylprocedure' i Danmark. Men sagen om de statsløse kurdere, som Information for nylig har afdækket, viser, at det ikke var korrekt
 • Rønn ændrede først kurs, da ulovlig praksis blev opdaget

  9. maj 2011
  Forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech lod ulovlig praksis fortsætte og hemmeligholdt sagen om de statsløse i halvandet år. Da en advokat fik nys om, hvad der foregik, gik der otte arbejdsdage, før ministeren skiftede kurs
 • Redegørelse om statsløse undlader vigtig pointe

  12. april 2011
  Integrationsministeriet vidste udmærket godt, hvordan den simple FN-konvention om statsløshed skulle fortolkes, da de spurgte de nordiske lande til råds. Men det holdes skjult i redegørelsen om de statsløse, viser aktindsigt
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ole Chemnitz Larsen

Også trusler om store dummebøder.....
Det forhold, at højt placerede myndighedspersoner misbruger deres embeder til at skjule fejl, synes at være almen praksis, når der først er lavet fejl, der bevirker, at der er noget at komme efter.

Ja, myndighedspersoner kan blive temmelig hensynløse, når de kæmper med ryggen mod muren.
En skjult sag i Skatteministeriet viser, at selv trusler om store dummebøder over for de forurettede borgere tages i anvendelse, når ulovligheder skal skjules.
.

"At der skal gå så mange uger, før Integrationsmini-steriet overhovedet udleverer materialet, er jo en deprimerende illustration af, hvordan offentlighedsloven bliver saboteret af centraladministrationen i Danmark." (Mediejurist ved Journalisthøjskolen Oluf Jørgensen).

En syg og rådden kultur, som har bredt sig i ministerierne under VK (og O), hvis man oversætter til offentlighedens perspektiver. Se blot på det demokratiske underskud med L90 (Justitsminister Lars Barfoeds forslag til ændring af Offentlighedsloven).

Noget afgørende må simpelthen være alvorligt kortsluttet på det eksperimentelle ideologiske plan for regeringen og dens flertal. For offentligheden ér dig, mig og vores repræsentanter. Måske politikerne skinsygt víl være eksklusivt ensbetydende med samme offentlighed. Men med det antal konflikter, man har været vidne til under VOK-blokken forstår man faktisk ikke den russiske roulette, man spiller med de grundlæggende værdier i en retsstat som DK.

Der er gået kuk i magt-relationerne, når offentlighed søges omskrevet til et myndighedsforhold, der diskvalificere sin egen offentlighed, og som omgår alle principper for aktiv demokratisk deltagelse for den danske befolkning. Med ovenstående eksempel kan man sindsro sige, at det eksperimentale teater påny har vist sit sande ansigt på borgen...

Med venlig hilsen

Forbrydelser mod demokratiet.

Dorte Sørensen

Endnu engang tak til Geist og Dahlin for at følge sagen.
Hvordan kan befolkningen have tillid til Løkke Rasmussens og Hjort Frederiksens 2020-plan med alt det fuskeri som OVK er taget i. Sidst havde Hjort Frederiksen regnet 43 mia. kr. forkert for at få sin genopretningsplan igennem med DF s stemmer og herunder en afkortning med 2 år for dagpengeperioden og dermed et farvel til de forsikredes lønmodtageres sikkerhed og på en væsentlig del af den berømte danske model.

Tom W. Petersen

Jeg er efterhånden meget usikker på, om Danmark fortsat kan siges at være et retssamfund.
Når ministre og ministerielle embedsmænd stadig og stadig mere åbenlyst kan begå forbrydelser, uden at de bliver straffet, er det i det mindste en bestandig række af uhyrlige krænkelser af befolkningens retsbevidsthed og ødelæggelse af tilliden til landets forvaltere.Vi ser os regeret af forbrydere, løgnere, snydere og fiflere - som bare kan fortsætte.
Det er den art adfærd, som undergraver respekt for lov og ret og demokrati, og regeringen går forrest.

"Operation morgenluft" ? Var det ikke det man forsøgte sig med i Riget af von Trier?

Anne Marie Pedersen

Ursula, jeg tænkte lige præcis det samme.

Kurt Svennevig Christensen

Jeg er ikke i tvivl om at det danske retssamfund er kuldsejlet og nu driver for vind og vejr. Så om ikke andet har de sidste 10 år dokumenteret behovet for at Danmark får en egentlig forfatningsdomstol som i Tyskland, eller høringer i Folketinget som i USA.

Kort sagt - en grundlovsændring. Det var engang hvor vi kunne stole på det danske folkestyre og de valgte, men det var dengang hvor de folkevalgte blev valgt, sådan lidt modstræbende, i lyset af den samfundspligt der ligger indlejret i det offentlige ombud.

I dag er dansk politik først og fremmest blevet en god forretning for de valgte, dvs. med ambitionen om en livslang karriere i en sikker stilling her og senere i EU hvor de råder over ikke mindre end 3 mio. om året.

Det er også derfor de valgte gør politik så besværligt at alle udenfor må forstå hvor svært det er blevet og hvor vigtig det er, at Danmark styres af professionelle politikere - måtte en og anden bevare vort land i det mørke.

Det eneste der efterhånden adskiller Danmark fra et fuldbyrdet diktatur er det faktum at Ulrik Dahlin og Anton Geist endu ikke er blevet arresteret og skudt ved en standret.

Jeppe Bundgaard

Her er en glimrende oversigt over VK (O)´s skandaler de sidste 10 år. I Kronologisk rækkefølge og med links til avis artikler.

Udskriv det valg nu og lad os ikke glemme hvad de står for.

https://sites.google.com/site/skandalermedvogk/

Ole Chemnitz Larsen

Lovens og borgernes tjenere!

Loven er borgernes vilje: Myndighedspersoner, herunder ministre og topembedsmænd er borgernes og lovens tjenere.
.
Demokratiets kerne er lovlig forvaltning.

Olav Bo Hessellund

Et klart dementi af, at den demokratiske kultur langtfra er så rodfæstet her i landet, som politikerne og formentlig hovedparten af befolkningen udi egen indbildning forestiller sig.

Og vi vil lære araberne demokrati .… hvor latterligt og hyklerisk!

Ja, man fristes til igen at tale om ”dette latterlige lille land”, hvis motto kunne være musens, da den sagde til elefanten, idet de gik over træbroen: Hør hvor vi gungrer…

John Houbo Pedersen

Et klokkeklart eksempel på idioti og Embedsmisbrug der kun kan tjene til brækfornemmelser for den almindelige borger, håber ikke det er alment

Spørgsmålet er om regeringen forbryder sig mod grundloven §34?

Christel Werenskiold

Godt vi har Information. Dahlin og Geist tager faklen efter Ufer.
TAK

Jette Abildgaard

Vort stakkels lille land er desvaerre nu i en saadan forfatning, at det bliver uendeligt svaert at rette det op igen - om overhovedet muligt!!

Alt andet er vist sagt af mine med debatoerer tror jeg!!

Mange tak Dahlin og Geist - I er guld vaerd!!!

Ole Chemnitz Larsen

Når der er noget at komme efter bliver lovens magt til magtens lov

Kære Jette Abildgaard. Du har desværre nok ret.

Fakta og skjulte skandalesager viser, at rød eller blå ikke gør den store forskel, fordi det er misbrug af magt, der hersker, når der er først er skabt en situation, hvor der er noget at komme efter, som.de ansvarlige myndighedspersoner, typisk ministre og topembedsmænd, er nødt til at skjule med nye fejl, når de ikke vil stå til regnskab for deres ulovlige handliger, der typisk er til skade for borgerne.

Lovens tjenere indrømmer ikke alvorlige fejl, men misbruger embedet til skjule sådanne fejl. En handling, der skaber en endnu større skandale, som ingen vover at afsløre over for offentligheden.

Heller ikke Folketingets Ombudsmand eller andre, der har til opgave at kontrollere de ansvarlige.

Svarende til at kontrollanterne også bliver ansvarlige for pligtforsømmelse og/eller embedsmisbrug, når de forsøger at dække over dem, som startede kæden af ulovligheder.

Jette Abildgaard

Ole Chemnitz Larsen,

Korrekt, og hvordan vil de stoppe denne kaede? Er det ikke netop saadan, at den vil vaere naesten umulig at stoppe,for den der proever, ryger blot ud!!

Situationen i vort faedreland, som den er nu, faar det til at loebe koldt ned ad min ryg og, vi taber allesammen...inklusive de der laver oedelaegelserne...de kan blot ikke selv stoppe det igen, og de ved det...skruen uden ende!! Saa uendeligt trist...at land bygget, administreret og styret af loegne og atter loegne!

Ole Chemnitz Larsen

Ja, Jette Abildgaard, du har nok ret: Det er nok klogere at behage magten frem for loven, når højt placerede myndighedspersoner har skabt en situation, hvor der er noget at komme efter.

Men hvis lovens og borgernes tjenere blot kan bryde loven uden konsekvens, hvad så?

Jette Abildgaard

Ole Chemnitz Larsen,

Ja, det er lige det der er spoergsmaalet, ikke!

Som jeg desvaerre ser det, da staar vi jo saa netop i den situation, hvor vi - trods den paene facade udadtil, har et land uden et retssystem overhovedet, og uanset hvad vi goer, kan vi ikke vide os sikre paa noget som helst, for vi ved ikke hvem der er vores ven og, hvem der er vores fjende - indenfor det "sikre" system!!!

Jette Abildgaard
"at det bliver uendeligt svaert at rette det op igen - om overhovedet muligt"

Som jeg ser det er det er netop planen. Det er med fuldt overlæg at regeringen har bragt os hertil.

Tak til et par journalister, og til en avis, der giver dem plads og tid. Grotesk, hvad sådanne ministerier kan slippe afsted med.

Og som tidligere skrevet - Danmark er nu en reststat.

Bjarne Hansen

Og som tidligere skrevet - Danmark er nu en reststat.(TP)

Den er bare vanskelig at få øje på når Borgerlige Politikkere, især Minstre, den ene gang efter den anden kan krænke Retsstatens vigtigste principper og slippe godt fra det.
Det kan godt være at de bliver straffet Politisk, men så bliver de i stedet belønnet med en Bestyrelsespost eller en Lederstilling i et stort Privat firma.
Der er jo ikke meget incitament, til ikke at gøre som det passer dem.

Ole Chemnitz Larsen

Til Jette Abildgaard. Nok ikke generelt, men hvis din ret er en ministres/topembedsmands uret/fejl, så er din retssikkerhed truet/væk.