Læsetid: 4 min.

FN: Vedvarende energi kan klare verdens energibehov

På 1.000 sider gennemgår FN's klimapanel 160 scenarier for udbygning med vedvarende energi, og konklusionen er klar: Sol, vind og biomasse kan dække 80 pct. af den globale energiforsyning allerede om 40 år. Eneste krav er, at politikerne skal sætte handling bag ordene
1,6 mia. mennesker i udviklingslandene lever i dag uden adgang til elektricitet. Nogle steder vil det være muligt at springe den fossile æra over og gå direkte til de bæredygtige løsninger i form af vedvarende energi tilpasset de lokale behov. Billedet er fra Lake Victoria i Kenya, hvor fiskere bruger en lampe opladet med solenergi til natligt fiskeri.

1,6 mia. mennesker i udviklingslandene lever i dag uden adgang til elektricitet. Nogle steder vil det være muligt at springe den fossile æra over og gå direkte til de bæredygtige løsninger i form af vedvarende energi tilpasset de lokale behov. Billedet er fra Lake Victoria i Kenya, hvor fiskere bruger en lampe opladet med solenergi til natligt fiskeri.

VOLKER STEGER

Indland
10. maj 2011

Næsten halvdelen af den globale tilvækst i elproduktion kommer for tiden i form af vedvarende energi vind, sol, biomasse m.m. Et klart indicium på at omstillingen til et grønt, klimavenligt energisystem er i gang. Selv i kriseåret 2009 voksede den globale vindkraftkapacitet med over 30 pct., solcellerne med over 50 pct., og solvarme med over 20 pct.

Disse oplysninger gives i en 1.000 sider stor rapport om vedvarende energi som klimastrategi, udarbejdet af FN's Klimapanel, IPCC, og i går offentliggjort under panelets møde i Abu Dhabi.

Det store internationale eksperthold bag rapporten har gennemgået 160 forskellige videnskabelige scenarier om mulighederne i vedvarende energi, og konklusionen er klar:

»Næsten 80 pct. af verdens energiforsyning kan klares med vedvarende energi midt i dette århundrede, hvis de rette stimulerende offentlige politikker hjælper til.«

Rapporten siger også, at en ambitiøs international satsning på vedvarende energi kan spare atmosfæren for, hvad der svarer til 220-560 milliarder ton CO2, dvs. reducere drivhusgasudledningerne ved en business as usual-udvikling med op til en tredjedel.

»Dette kan medvirke til målet om at holde den globale temperaturstigning under to grader det vedtagne mål i Cancun-aftalen under FN's Klimakonvention,« hedder det.

IPCC betoner, at vedvarende energi ikke alene kan klare klimaudfordringen en del af den handler f.eks. om at bremse skovrydningen men ifølge rapporten »vurderer de fleste af de undersøgte scenarier, at vedvarende energi i 2050 vil bidrage mere til en klimavenlig energiforsyning end atomkraft eller fossile brændsler forsynet med carbon capture and storage«, dvs. den endnu eksperimentelle og dyre CCS-teknologi til indfangning og langtidsdeponering af kulkraftværkernes CO2.

»Nogle af de vedvarende energiteknologier er allerede konkurrencedygtige på markedet, selv uden klimapolitikker. Hvis en ambitiøs klimapolitik bliver vedtaget i nær fremtid, bliver den vedvarende energi utrolig vigtig og utrolig konkurrencedygtig,« siger professor Ottmar Edenhofer, formand for IPCC's arbejdsgruppe III, der har lavet den nye rapport.

Den vurderer, at i samtlige rapportens centrale scenarier for udbygning vil de nødvendige årlige investeringer i elsektoren andrage mindre, end hvad der svarer til én pct. af det globale BNP.

Enormt potentiale

IPCC er en videnskabelig organisation, der ikke må give politiske anbefalinger, men gerne foretage en konstatering som denne fra formand Edenhofer:

»Vedvarende energi rummer enorme fremtidige potentialer, men uden målrettede politiske strategier vil vi ikke se en hurtig udbredelse af vedvarende energi.«

Som det er tilfældet med IPCC's store klimarapporter den seneste kom i 2007, og en ny er undervejs har den nye rapports konklusioner fået det blå stempel af repræsentanter for regeringerne i de 194 lande, der er medlemmer. Forskerne og regeringsrepræsentanterne afsluttede natten til mandag deres gennemgang linje for linje af de nu vedtagne konklusioner.

»Dette er det autoritative bud på, hvad videnskaben i dag siger om vedvarende energi, og det overordnede budskab er, at det tekniske potentiale er så stort, at det ikke spærrer for noget som helst,« siger John Christensen, leder af UNEP's energi- og klimacenter på Risø og en af den ny rapports hovedforfattere.

Rapporten siger direkte, at en dækning af op mod 80 pct. af verdens energiforsyning med vedvarende energi kun vil lægge beslag på knap 2,5 pct. af det faktiske tekniske potentiale i sol, vind, biomasse etc.

Vigtigere end atomkraft

»Rapporten rummer også livscyklusanalyser for de enkelte teknologier til elproduktion, og de viser, at hvis man tager alting med, så er de vedvarende energikilder bedre på klimaområdet end alt, hvad man sammenligner dem med, herunder også kulkraft med CCS,« siger John Christensen.

Således vil fremstilling, brug og skrotning af vedvarende anlæg såsom vindmøller og solpaneler kun give en belastning svarende til 4-46 gram CO2 pr. kilowatt-time, mens de fossile energikilder vil belaste klimaet med 469-1.001 gram CO2 pr. kilowatt-time.

»Jeg tror, at denne rapport autoritativt vil kunne afkræfte de myter og fordomme, som nogle stadig har om, at det ikke kan lade sig gøre eller ikke kan betale sig at stille om til vedvarende energi,« siger John Christensen.

Ifølge rapporten bidrager vedvarende energi i dag med 13 pct. af verdens energiforsyning med biomassen som den p.t. vigtigste mens atomkraften bidrager med to pct. Kul, olie og gas dækker resten, dvs. i øjeblikket 85 pct.

»Gennem de seneste to år har vor industri installeret nye vindmølleparker med en elproduktion, der svarer til mere end 25 atomkraftværker. Verdens ledende forskere har nu bekræftet, at dette kun er begyndelsen på en udvikling, hvor vindkraften vil kunne sikre mere end 20 pct. af den globale elforsyning,« siger chefen for den europæiske vindkraftorganisation EWEA, Christian Kjær, i en kommentar til IPCC-rapporten.

Et af de globale scenarier, som IPCC har gransket, er scenariet Energy (R)evolution, udarbejdet i fællesskab af Greenpeace og Det Europæiske Råd for vedvarende energi, EREC.

»Der påhviler politikerne et kæmpe ansvar for at oppe sig på klimafronten, ikke mindst op til det næste klimatopmøde til december i Sydafrika,« siger Sven Teske, leder af Greenpeace Internationals klimakampagne.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Erik Nissen

Man bør tænke sig grundigt om, før man udslynger den slags profetier.

En tin er, at vi gerne vil have dækket vores energibehov - noget andet er, om dette krav/ønske er muligt inden for rammerne af hvad det biofysiske system kan tåle - altså om det er langsigtet bæredygtigt.

Uanset hvilken form energien nu måtte tage.

Man kan tænke lidt over sagen ved læsning af dette glimrende indlæg af Noam Chomsky:

http://www.energybulletin.net/stories/2011-05-08/human-intelligence-and-...

Thomas Dahl

Det løser bare ikke energiproblemet med transport; biler, lastbiler, tog, skibsfart, flyvemaskiner etc. etc. hvoraf nogle ville kunne skifte til eldreven fremdrift mens skibsfart og flyvemaskiner ikke kan - en fuldstændig neutral CO2 udledning er ikke mulig i en moderne verden og der er intet der tyder på at en ny energiform er lige om hjørnet som erstatning for de fossile brændstoffer der driver vores moderne højteknologiske samfund.
Derfor må vi forberede os på de uundgåelige konsekvenser af den globale opvarmning nu fremfor at ensidigt at satse på at nedskære vores CO2 emissioner til 1990 niveauer eller hvilket årstal der nu er målet for CO2 udledning - Reduktionen af CO2 emissionerne kommer ikke til at ske fordi vores samfund ikke kan hænge sammen uden et voldsomt forbrug af fossile brændstoffer eller andre brændbare stoffer som energikilde eller til produktion af diverse forbrugsgoder, farmaceutika og alt det andet som vores samfund ikke kan undvære.

Den mest effektive løsning på problemerne med CO2 emission og global opvarmning er en voldsom reduktion af den menneskelige population på op mod 50-60% over en meget kort tidshorisont men der er ikke nogen der ønsker at røre ved den 'varme kartoffel' upåagtet at kun et voldsomt fald i efterspørgsel på energi er den eneste vej frem hvis effekten fra den globale opvarmning skal bremses.

Jacob Sigurdsen

At give den menneskeskabt CO2 udledning alene skylden må være utopi. Naturen ligger selv inde med ufatteligt meget af den naturlige udledning i form af metan, vukaludbrud, jordskælv igennem tiden udover jordens regionale som globale og solsystemets egne korte som lange cyklus.

Symptomerne til global klimaændring har indtil været enorme alene det sidste årti i forn af korte og kraftige kulde og sne, oversvømmelser, tørke bl.a.

Det globale nedsmeltning af iskapper bedrager med med enormt fersvand der af sagens natur flyder øverst i havvand og ikke kan absorbere CO2.

Smeltning af permafrost i det enorme arktiske egne bedrager igen tynder ozonlag og større hul. Det hele eskallere i sagens natur som det har gjort i millioner af år.

Man kan heller ikke fornægte at industri udvikling har gjort sit til ligesom at forstærke foholdene i naturen i en hvis grad, ligesom at man heller ikke kan fornægte, at industrien, energi sekstoren har moderniseret og fortsætter med stigende hast alternativ energi udvikling.

Alene den rene vand fra vandhanen kan omdannes til energi ved at spalte atom molekyler og dermed bl.a. bedrage f.ekspl. som brændsels celler til biler som mange andre alternativer f.ekspl. er begyndt ligeså stille i transport sektoren.

At skibs og lufttraffik ikke har været i fokus er en global skandale.

Alene affaldet fra skibe er som bekendt enorne med følgende kilometer tykke og km2 dynger i verdenshavende i.f.b.m. havstrømme.

Globale enorme affalds brændinger i bl.a. indien, kina og idet hele taget i den tredje verden ud i den blå luft må bedrage enorme giftige dampe af alle mulige og umulige indhold bl.a. kviksølv holdige som batterier.

At globale politikere til stadighed selv ligger inde med egne hjemmestrikkede holdninger og politik og ikke mindst mangel på samme må være vederstyggeligt.

Et samarbejde med intellektuelle som f.ekspl. forskere i den globale politiske arena må tage indpas og væk fra middelalderlige fremfærd.

Måske resten af verden en dag bliver lige så kloge som os andre.

Thomas Dahl

Der er ingen grund til at håbe på at situationen bliver beder, det løb er kørt og nu det handler kun om at forberede os bedst muligt mod konsekvenserne af den globale opvarmning, hvad enten den er menneskeskabt eller ej.
Det bliver ikke kun de miljømæssige konsekvenser vi skal forholde os til; det må forventes at enorme folkevandringer fra de hårdest ramte områder vil søge mod bedre leveforhold - den sidste problemstiling bliver den sværeste og vil komme til at gøre rigtigt ondt på mange mennesker.