Nyhed
Læsetid: 4 min.

Jurister: Begrundelsen for Lars Hedegaards dom er uholdbar

Landsretten begrunder racismedommen mod Lars Hedegaard med uagtsomhed, men kun beviseligt forsæt er strafbart, påpeger eksperter. Der er tale om en retsfejl, der kan blive en sag for Højesteret, lyder det
Landsretten begrunder racismedommen mod Lars Hedegaard med uagtsomhed, men kun beviseligt forsæt er strafbart, påpeger eksperter. Der er tale om en retsfejl, der kan blive en sag for Højesteret, lyder det
Indland
7. maj 2011

Da Østre Landsret i denne uge dømte Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, for racisme, gav domstolen en juridisk uholdbar begrundelse for dommen. Det vurderer professor i strafferet ved Copenhagen Business School Vagn Greve.

Ifølge straffelovens paragraf 266 b, den såkaldte racismeparagraf, er det strafbart at fremsætte racistiske udtalelser »med forsæt til udbredelse i en videre kreds«. Men i Østre Landsrets begrundelse for dommen mod Lars Hedegaard skriver domstolen, at »[A] burde have indset, at [A]'s udtalelser ville blive offentligt udbredt til en videre kreds.« Med andre ord omtaler landsretten sagen som om, Lars Hedegaard har handlet uagtsomt.

»At man burde have forstået noget, er ikke det samme, som at man har forstået det, og derfor opfylder rettens begrundelse ikke lovens betingelser,« siger Vagn Greve.

Han understreger, at præmisserne for dommen muligvis ville kunne føre frem til den vurdering, at Lars Hedegaard faktisk havde forsæt om udbredelse af sin udtalelse.

»Og det kan jo også godt være, at dommerne har ment, at der forelå forsæt. Men det har de ikke skrevet i begrundelsen, og det er det afgørende. Dommens begrundelse kan ikke bære konklusionen.«

Frifindelsen

Omdrejningspunktet for sagen mod Lars Hedegaard er, at han under et interview med en journalist fra snaphanen.dk i december 2009 blandt andet udtalte, at muslimer »voldtager deres egne børn«. Udtalelserne blev efterfølgende publiceret på netsiden, men selv har Hedegaard forklaret, at han forventede at få dem til godkendelse inden publiceringen, og at han da ville have redigeret sine udtalelser, så de ikke fremstod så generaliserende.

I januar i år fældede Frederiksberg Byret dom i sagen. Domstolen lagde Hedegaards forklaring til grund og frifandt ham med den begrundelse, at det ikke var bevist, at »tiltalte har haft forsæt til offentliggørelse eller udbredelse af de nævnte udtalelser«.

Hverken by- eller landsretten var i tvivl om, at indholdet af Hedegaards udtalelser er omfattet af racismeparagraffen, men det afgørende spørgsmål er altså, om han udtalte sig med forsæt om at udbrede sine udtalelser i den form, de havde, da han fremsatte dem. Og netop derfor undrer Vagn Greve sig over Østre Landsrets begrundelse for dommen.

»Man ændrer en dom fra byretten, der har sagt, at der ikke var forsæt. Derfor må man gå ud fra, at landsretten mener, der er tale om forsæt, men så er det lidt mærkeligt, at de ikke gør det klart i begrundelsen. For hvis de rent faktisk blot vil konstatere, at Hedegaard burde have forstået konsekvenserne, så skulle det føre til frifindelse.«

'Meget uheldigt'

Chefjurist ved den borgerlig-liberale tænketank Cepos, Jacob Mchangama, er enig med Vagn Greve i, at begrundelsen fra Østre Landsret er problematisk.

»Som jeg ser bevismaterialet, ville man muligvis godt kunne argumentere for, at Hedegaard havde det fornødne forsæt. Men det er rigtigt, at domstolen formulerer det på en måde, så man kan blive i tvivl om, hvorvidt der i stedet er tale om uagtsomhed, og det er meget uheldigt,« siger han.

Spørger man derimod landsdommer Michael Lerche fra Østre Landsret, mener han, kritikken er misforstået:

»Det, landsretten har udtalt, er, at den tiltalte ikke havde betinget sig på forhånd at godkende interviewet inden offentliggørelsen, og derfor burde den tiltalte have indset, at hans udtalelser ville blive offentligt udbredt til en videre kreds.«

Men det er vel ikke det samme som at have forsæt?

»Det er en forudsætning for at dømme efter Straffelovens paragraf 266 b, at der er forsæt, og da landsretten har dømt, så har man altså også vurderet, at tiltalte havde forsæt. Hvordan Vagn Greve opfatter dommen, det må naturligvis stå for Vagn Greves eget standpunkt. Og hvis du gennemgår 100 eller 200 straffedomme fra både by-, lands- og højesteret, så vil du i meget, meget få domme se, at man direkte i dommen nævner udtrykket 'forsæt', selv om det er et udgangspunkt, at der er et krav om forsæt i alle sager om overtrædelse af straffeloven, medmindre noget andet udtrykkeligt fremgår.«

Men i denne paragraf nævnes forsæt eksplicit, og det er netop spørgsmålet om forsæt, byretten tog stilling til.

»Jamen, jeg skal ikke kommentere yderligere end, at det er dét, landsretten har skrevet i forbindelse med dommen, og yderligere er der ikke at sige til det.«

Sag for Højesteret?

Selv fastholder Lars Hede-gaard over for Information, at han ikke havde forsæt om at udbrede beskyldninger om, at alle muslimske mænd voldtager deres døtre.

»Jeg forventede, at jeg ville få interviewet til godkendelse. Og så havde der været ting, jeg ville have præciseret. Som jeg også sagde flere gange i samme interview, var det selvfølgelig ikke mit forsæt at beskylde alle muslimer for sådan noget. Hvis jeg havde haft den ringeste anelse om, at det ville blive fremstillet sådan, ville jeg have krævet at få en præcisering med, som jeg jo i øvrigt kom med to dage senere,« siger Lars Hedegaard og tilføjer:

»Vi vil søge Procesbevillingsnævnet om at få lov at indbringe sagen for Højesteret, for nu er der jo to forskellige domme, der stikker i hver sin retning. Og som jeg har forstået på min advokat, vil han netop fremhæve spørgsmålet om forsæt.«

Ifølge Vagn Greve er der da også netop tale om en slags »retsfejl«, som Højesteret vil kunne tage stilling til.

»Højesteret kan ikke tage stilling til, om der har været forsæt eller ej. Det er et bevisspørgsmål. Men Højesteret kan tage stilling til, om formuleringen i dommen kan bære resultatet.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Per Thomsen

»Selv fastholder Lars Hede-gaard over for Information, at han ikke havde forsæt om at udbrede beskyldninger om, at alle muslimske mænd voldtager deres døtre.«

Nej naturligvis ikke. Det var bare noget han sagde for sjov.

Men Landsretten fandt jo netop at der forelå forsæt, faktisk to gang.

Ole Brockdorff

Retssagen mod formand Lars Hedegaard fra Trykkefrihedsselskabet er røget fuldstændig ud af juridiske og menneskelige proportioner, og den stinker langt væk af en politisk skueproces, hvor dommerne i Landsretten blot agerer simple håndlangere for stærke usynlige magtkræfter, der èn gang for alle vil have stoppet enhver kritik herhjemme af islam som lovreligion for 1,4 milliarder troende muslimer på kloden.

Der kan ikke være nogen som helst anden logisk forklaring, når man tænker på den nu tidligere drabschef Ove Dahl fra Københavns Politi, der i marts sidste år gik ud i medierne og advarede borgerne om, at rumænerne er meget livsfarlige mennesker, fordi en norsk stewardesse var blevet fundet brutalt knivmyrdet af en rumænsk mand på hotel Scandinavia.

Ove Dahl blev omgående anmeldt til sine kollegaer på Københavns Politigård for racisme og diskrimination af næstformand Zenia Stampe fra De Radikale, der havde den opfattelse, at den københavnske drabschef generaliserede samtlige 22 millioner borgere i Rumænien som ”livsfarlige kriminelle”, fordi han ikke i tydeligt sprog fortalte, at hans karakteristik af rumænere selvfølgelig kun var møntet på dem, som vælger at optræde kriminelt under deres ophold i Danmark.

Et døgn efter politianmeldelsen for racisme og diskrimination stod Ove Dahl frem i medierne, hvor drabschefen på det kraftigste undskyldte sine ”generaliserende udtalelser” om rumænere, og understregede med alvorsfuld mine, at han naturligvis udelukkende havde tænkt på de kriminelle rumænere – og ikke på alle de lovlydige rumænere.

Tja, det vidste alle vi borgere jo egentlig godt.
Ligeså samtlige journalister i landet.
Ove Dahl er politimand og drabsefterforsker.
Ikke politiker …

Som bekendt trådte Zenia Stampe fra De Radikale herefter triumferende frem i pressen og fortalte, at når drabschef Ove Dahl så klart undskyldte sine ”generaliserende udtalelser” om rumænere, ja, så ville hun omgående trække sin anmeldelse om racisme tilbage, skønt ingen mennesker kan trække en sådan retur uden videre, når den først er blevet registreret hos politiet.

Lige siden dengang i marts 2010 har ingen som helst talt om, at den nu forhenværende drabschef Ove Dahl skal tiltales for racisme efter straffelovens § 266 b, fordi han udtalte sig om rumænerne som tilfældet var.

Årsagen?

Tja, han kom jo med en klar undskyldning for sine udtalelser, og den rumænske ambassadør i Danmark takkede Zenia Stampe for hendes støtte til det rumænske folk ved at give hende en hyggelig frokost på ambassaden i København.

De samme juridiske ”spilleregler" - plus den menneskelige forståelse og tilgivelse fra magtelitens side - gælder tilsyneladende bare ikke for en mand som Lars Hedegaard fra Trykkefrihedsselskabet.

Også selvom den samme Lars Hedegaard straks efter offentliggørelsen af interviewet med ham udtalte til medierne, at han selvfølgelig ikke på noget tidspunkt havde ment, at samtlige muslimske fædre på denne klode ”voldtager deres egne børn”, og derfor undskyldte for sine "generaliserende udtalelser".

Hvor er ligheden for loven henne?

Mark Pedersen

"Nej naturligvis ikke. Det var bare noget han sagde for sjov."

Strengt taget sagde han det slet ikke. Han holdt udtrykket i indefinit, ikke definit. Han sagde således de facto ikke at ALLE gør det, men at det forekommer.
Udtalelserne bliver dog ikke mindre smagløse af dén grund,

Heinrich R. Jørgensen

Det er vist en praksis af nyere dato, at danske domstole skal begrunde deres afgørelser. Så vidt jeg har forstået, bliver der skrevet langt mindre i de skriftlige begrundelser, end i udlandet.

Det er beklageligt, ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt.

At en tidligere chefredaktør forsøger at bilde andre ind, at han ikke havde forsæt til udbredelse, når han giver et interview, da han ikke var bekendt med procedurerne eller antog, at det ikke ville blive udsendt, virker mildest talt søgt.

Jesper Langballe forstod, hvorfor hans støttende udsagn var en krænkelse af samme paragraf, og tog konsekvenserne. En lovbryder der forstår gerningsindholdet i sin brøde - gid den slags adfærd var normen.

Lars Hedegaard har tilsyneladende intet forstået, eller erkendt.

Til gengæld har jeg ikke forstået, hvorfor han ikke er tiltalt for paragraffens stk. 2, vedr. skærpende omstændigheder pga. propagandavirksomhed.

Mark Pedersen

Hvor går grænsen mellem en "almindelig" overtrædelse, og den i stk. 2 omtalte skærpende omstændighed? Og hvad får dig til at tro at du er bedre i stand til at foretage denne vurdering end politiets jurister?

Per Thomsen

»Der er tale om en retsfejl, der kan blive en sag for Højesteret, lyder det«

Hvis der virkelig skulle være tale om en retsfejl, kan konklusionen kun blive, at der i så fald er noget, der er riv ruskende galt med vores retssystem.

Hvis Lars Hedegaards adfærd er lovlig, er der simpelthen noget galt med loven.

Hvis Lars Hedegaards uhæmmede anvendelse af hate-speach er lovlig, betyder det nemlig, at der ikke findes den mindste mindretalsbeskyttelse i Danmark, og det er i sagens naturlangt værre, end hvis der skulle eksistere begrænsninger på ytringsfriheden, når det handler om at udsprede hadpropaganda mod sårbare minoriteter.

Karin Bennedsen

Det kan naturligvis ikke ganske afvises, at Lars Hedegaard lider af en mere eller mindre udbredt grad af demens, men hvis det ikke er tilfældet og han er i besiddelse af sine fulde åndsevner, som tidligere har skaffet ham stillinger som jounalist og chefredaktør, så er det ganske svært at tro på, at han har udtalt sig i modstrid med sin mening og ikke vidst, at interviewet ville blive offentliggjort på snaphanen.

Desuden blev det bevist i retten af den underlige Asger Trier Engberg, som altid gerne vil gøre sig bemærket, at Lars Hedegaard ikke havde forlangt at gennemgå interviewet inden offentliggørelsen.

Lars Hedegaard lader sig selvfølgelig ikke interviewe på engelsk, hvis det ikke har til formål at nå ud til en videre kreds i propagandamæssig øjemed, også kredse udenfor Danmark, hvor især USA spiller en vis rolle for Hedegaards virke som formand for Trykkefrihedsselskabet.

William Jansen

Lad os se nærmere på, hvad Lars Hedegaard rent faktisk sagde. Nedestående udtalelser har undertegnede selv transkriberet fra det video-interview, som dommen henviser til.

Lars Hedegaard:

When a, when a… when a Muslim man rapes a woman, it is his right to do so. It is a part of slavery. A Muslim man can have, as you know, unless he’s prophet, he can have four wives, and then he can have an unlimited number of of slave, slaves, female slaves on the side. Muslim have slaves. Those for example, Jesus who had no slaves. A loose woman, a woman who is not, who is not under the, under the protection and the guidance of her guardian… is, is, is, is basically free to be, to be raped. If she moves around in the city without any, without any guardian, you can freely rape her. She is your slave… of course they would, we have many examples of… and I mentioned Sweden here, of a, I think is probably the most prominent example of this in the West, where, where not, where Swedish girls are, are raped. Gangraped etc. etc. There is nothing wrong in it. Viewed from a, from an Islamic perspective. This is your right. You are even obliged to do that.

*Lars Hedegaard tager en ordentligt slurk af sin øl*

Asger Engberg:

But then again … …to ehm… to know that your own children are raped and still and not doing anything about it… How can that be… I mean on a higher ethical level, than… than the eh… than the eh… it doesn’t make sense, I mean.

Lars Hedegaard:

But they rape their own children.

Asger Engberg:

Yeah!

Lars Hedegaard:

You hear that all the time, that girls in Muslim families are raped by their uncles or their cousins or their father. There was a recent book, that came out in Norway, that was written by a Somlian girl. It was called See See See Us, See Us, Note Us, Notice Us. …where she talks about conditions in Soma.. Somali families in Norway. She was raped by her… her mother and her mothers friends and her father made no protest. Women are basically… How can I describe it? They have no value. Their are not human beings. They have a function as, as wombs. They bear the offspring of the warriors in order to create new warriors, other than that they… well, they can be used for sexual purposes, but, but they have no value. No human value.

Se selv videoen her: http://www.liveleak.com/view?i=fed_1304449992 (den citerede bid starter efter 15.50)

Landsretten fandt, at" de citerede udtalelser ikke modificeredes eller afsvækkedes af A’s øvrige udtalelser under interviewet."

I Call Bullshit!

Hedegaard according to Østre Landsret:

Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtægt etc. etc., er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv, dette er din ret. De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.

Hedegaard according to William Jansen:

Den første sætning, og de øvrige sætninger kommer fra forskellige dele af interviewet. Hedegaard har afrundet en pointe, taget en slurk øl, lyttet til et spørgsmål, og bevæget sig ud af en ny tangent.

Udsagnet “de voldtager deres egne børn” og “det er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv” kommer fra to forskellige dele af interviewet. Hedegaard udtaler ikke at incest er legitimt set fra et islamisk perspektiv (en anklage mod Hedegaard jeg med beklagelse må medgive, at jeg har været med til at mangfoldiggøre).

Hedegaard according to Østre Landsret:

De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Kvinder har ingen værdi, de er ikke mennesker.

Hedegaard according to William Jansen:

Mellem “…deres onkler, deres fætre eller deres far” og “kvinder har ingen værdi” henviser Lars Hedegaard til et konkret eksempel på en kulturel accept af incest. Hedegaard fabulerer ikke. Hedegaard ekstrapolerer. Der er forskel.

Summa summarum:

Østre Landsret har ikke alene dømt Lars Hedegaard for at sige hans mening. Østre Landsret har fulgt denne dom op med en udtalelse, hvor den respekt og autoritet retten forvalter bliver brugt til at rette et uvederhæftigt angreb på den dømte.

Konklusion:

Racismeparagraffen er en vederstyggelighed, men den er også en uomgængelighed, som dette lands dommere selvfølgelig skal tage til efterretning. Det er urimeligt at forlange en frikendelse af Hedegaard under henvisning til at loven er uretfærdig. Vi har brug for en afskaffelse af racismeparagraffen, og ikke civil ulydighed fra dommerstanden.

Men at Østre Landsret har fået den ene arm vredet om på ryggen af frihedsfjendske politikere, undskylder ikke at de bruger den anden arm til et karaktermyrde den anklagede.

Lars Hansen

Med al respekt kan jeg ikke se, at Østre Landsret har forkortet Lars Hedegårds udtalelser på en forkert måde, og jeg kan heller ikke se, at der er noget som helst forkert i dommen over ham.

Hverken i forhold til gældende dansk lov, eller i forhold til at dansk lov er, som den er.

Hedegårds udtalelser må betegnes som rendyrket folkehetz, uanset at han formentlig selv tror på sandhedsværdien af alt det rablende vrøvl, som han fyrer af.

Måske et tænkt eksempel er den bedste måde at illustrere problemet på:

"Man hører det hele tiden. Historier om jøder, som piner og plager dyr. For nylig kom der bog skrevet af en person, som bor i bla. bla. bla. og som fortæller om de grufulde ting, som jøderne i byen havde gjort ved uskyldige dyr. Hvordan kan jeg beskrive det? For jøderne har dyr ingen værdi. De er bare genstande, som kan pines og plages for at tilfredsstille jødernes sadistiske tilbøjeligheder."

Sådan foregik det rent faktisk i 1930`erne, og 10 år senere havde vi koncentrationslejrene, fordi en masse mennesker rent faktisk troede på alt dette rablende vrøvl.

Derfor har vi §266b i Straffeloven og derfor skal den bevares. Også selvom Lars Hedegård dermed får et helt ufortjent martyrium forærende.

Bjarke Hansen

@ Lars Hansen

Ja, således sagde nazister om jøder. Og så blev de fængslet for det af Weimarrepublikken - og blev dermed til martyrer for nazismens sag.

De havde nemlig også hate speech-love i Tyskland, og de var heller ikke fornuftige dengang.

Der er mindst 10 ting galt med § 266b, men det værste er nok, at den er bøjelig som smør. Fulgte man lovens ordlyd, så ville der blive uddelt straffe til højre og venstre konstant. Det gør man så til gengæld ikke - man straffer bare dem, man ikke kan lide. Hvilket nærværende sag er et glimrende eksempel på. (Og nej, jeg synes heller ikke om Hedegaards udtalelser).

Paragraffen er et forbud mod at ytre bestemte holdninger, og den støttes derfor af folk, som ikke bryder sig om disse holdninger. Den lægger sig dermed fint i slipstrømmen på en særdeles trist dansk tendens; bryder vi os ikke om ét eller andet, så skal det forbydes.

Sjovt nok er denne tendens mest udbredt blandt "straf-virker-ikke"-segmentet.

Lars Hansen

@Bjarke Hansen

Det er helt nyt for mig, at man havde hate-speach lovgivning i Tyskland i 1930`erne, og at ledende nazister skulle være blevet fængslet pga. denne lovgivning.

Det må du meget gerne følge op med en kildehenvisning og helst et link, så jeg kan sætte mig ind i emnet.

Bjarke Hansen

@ Lars Hansen

Nærværende avis refererer argumentet i en kommentar om Flemming Roses 'Tavshedens tyranni' http://www.information.dk/246425

Jacob Mchangama taler også om det her; http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2552401/posts

"Contrary to common perceptions, Weimar Germany was not indifferent to Nazi propaganda; several Nazis were convicted for anti-Semitic outbursts. One of the most vicious Jew-baiters of the era was Julius Streicher, who edited the Nazi newspaper Der Stürmer; he was twice convicted of causing “offenses against religion” with his virulently anti-Semitic speeches and writings. Hitler himself was prohibited from speaking publicly in several German jurisdictions in 1925. None of this prevented Streicher from increasing the circulation of Der Stürmer, or Hitler from assuming power. The trials and bans merely gave them publicity, with Streicher and Hitler cunningly casting themselves as victims."

Bjarke Hansen

@ Lars Hansen

I min netsøgning om Julius Streichers retssag "The Great Nuremberg Ritual Murder Trial" var denne nynazistiske hjemmeside den første, der dukkede op på google;

http://www.stormfront.org/truth_at_last/archives/julius.htm

Selv den dag i dag har Weimars hate speech-love vedr. religion altså betydning for nazister. De gør stadigvæk en mand som Streicher til martyr pga. hans to måneder i fængsel for krænkende udtalelser om religion tilbage i 1929.

Lars Hansen

@Bjarke Hansen

Tak for nogle interesante links, især det sidste. Jeg kan dog ikke se, at Jacob Mchangama udtaler sig, som du citerer ham for. Og såvel Flemming Rose som Jacon Mahangame må jo mere betegnes som deltagere i denne debat end som kilder.

At domme kan gøre hadefulde racister til "martyrer" er jeg enig i, men det er kun et blandt flere argumenter i denne sag.

Og jeg savner stadig nogle solide kilder til dit udsagn om Tysklands hate-speech lovgivning anno 1930.

Et emne som dog naturligvis er vældig relevant for at vurdere dette spørgsmål, så du skal have tak for, at du bragte det på bane.

Bjarke Hansen

@ Lars Hansen

Jeg sidder ikke inde med værker af hverken Mchangama eller Rose, så jeg ved ikke, hvad deres kilder er. Men det er ret nemt at finde kilder på nettet om, at Julius Streicher to gange røg i fængsel pga. krænkende udtalelser omkring religion, hvilket var forbudt i Weimarrepublikken.

Noget som altså stadigvæk dyrkes i nynazistiske kredse.

På samme måde er det også nemt at finde nazistiske og islamistiske hjemmesider og foreninger, som åbenlyst bruger forskellige landes love mod Holocaust-benægtelse som det stærkeste argument for, at Holocaust aldrig fandt sted.

Peer Aagaard

Problemet er ikke, om Hedegaard har ret til at lukke sit racistiske lort ud. Problemet er, at medierne og danskerne bruger alt for meget tid på at diskutere det.

Hedegaard er en ekstremist som ikke fortjener andet end et træk på skuldrene eller til nød en hånlatter eller en løftet fuckfinger, mens man med ryggen til ham bevæger sig væk med hastige skridt.

Kasper Hviid

Der er da nok begået en fejl med formuleringen "burde have indset".

Men lad os lige se på Lars trykkefrihedsselskabs reaktion på dommen: her bliver Lars Hedegaard fremstille som en martyr der er blevet dømt for at stå fast på sine holdninger - altså, deres officielle holdning er nu, at offentliggørelsen alligevel ikke var en fejl.

Nu skal jeg ikke kunne sige om dette overhovedet har nogen betydning for juraen. Men ude i den virkelige verden syntes jeg det har relevans, at den potentielle fejl i dommen bliver afvist af den dømtes eget selskab.

Han kan sagtens dømmes igen, for de samme udtalelser hvis han fremturer.