Læsetid: 3 min.

Humanitære organisationer advarer mod ny udvisningslov

I dag stemmer S og SF for ny udvisningslov, som møder markant kritik fra en række humanitære organisationer. Ifølge Røde Kors vil forslaget få store menneskelige konsekvenser, og FN mener, at forslaget kolliderer med Flygtningekonventionen
Indland
24. juni 2011
SF og formand Villy Søvndal er under kraftig beskydning fra en række humanitære organisationer og flere personer i SF-baglandet, fordi partiet vil stemme for ny udvisningslov.

SF og formand Villy Søvndal er under kraftig beskydning fra en række humanitære organisationer og flere personer i SF-baglandet, fordi partiet vil stemme for ny udvisningslov.

Keld Navntoft

Den traditionelle alliance mellem de humanitære organisationer og S-SF er svær at få øje på, når de to store oppositionspartier i dag i Folketinget stemmer for regeringens skærpelse af udvisningsreglerne, L 210. Mens S og SF fastholder, at der ikke er tale om en egentlig ændring af praksis, så står kritikken fra en lang række organisationer i kø. Fra Røde Kors over Red Barnet til Institut for Menneskerettigheder, FN og Dansk Flygtningehjælp advares mod konsekvenserne af forslaget, der pålægger domstolene at gå helt til kanten i forhold til de internationale konventioner i udvisningssager.

»Røde Kors finder, at der er endog meget stærke humanitære hensyn på spil, når det nu overvejes at skærpe udvisningsbestemmelserne yderligere,« lyder det i høringssvaret fra organisationen, som i særlig grad ytrer bekymring for forslagets skævhed i proportionalitet imellem den begåede kriminalitet og udvisningsstraf.

»Røde Kors finder på den baggrund, at forslaget vil få endog meget store menneskelige konsekvenser og tragedier for den enkelte som for dennes herboende familie. Vi forudser bl.a., at endnu flere mennesker fastlåses på tålt ophold,« skriver organisationen.

Overser barnets tarv

FN's Flygtningehøjkommissariat UNHCR er bekymret over, at Danmark kan risikere at sende flygtninge tilbage til lande, hvor de risikerer forfølgelse. Kommissariatet vurderer ligefrem, at »de foreslåede regler om udvisning går længere« end, hvad Flygtningekonventionen tillader.

Red Barnet er ikke mildere stemt og kalder i sit høringssvar lovforslaget »meget bekymrende set i et børnerettighedsperspektiv«.

Ifølge organisationen »skaber lovforslaget risici for krænkelser af de rettigheder børn har ifølge Børnekonventionen,« og Red Barnet er særlig bekymret for to grupper, nemlig børn af udenlandske forældre, der risikerer udvisning på grund af kriminalitet, og 14-18-årige »uden dansk statsborgerskab, som har begået kriminalitet og derfor er i fare for udvisning«.

Opgør med 25 års praksis

Institut for Menneskerettigheder bemærker bekymret, at lovforslaget lægger op til »at begrænse domstolenes beskyttelse af udlændinge mod udvisning i strid med Danmarks internationale forpligtelser«, hvilket ifølge instituttet »så vidt ses« indebærer et »forsøgsvist opgør med 25 års retspraksis«. Og i Information har instituttets direktør Jonas Christoffersen vurderet, at Danmark risikerer at tabe sager ved Menneskerettighedsdomstolen.

Ligesom Røde Kors advarer Dansk Flygtningehjælp om, at flere flygtninge med behov for beskyttelse i Danmark kan ende på tålt ophold. Flygtningehjælpen hæfter sig desuden ved forslagets betoning af, at udvisning kun skal undlades, hvis det 'med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser'.

»Flygtningehjælpen finder det stærk beklageligt, at man således klart indikerer, at Danmark hellere udviser en person for meget end en person for lidt, uanset den risiko dette måtte indebære for det enkelte menneskes liv og sikkerhed.«

Kritiske advokater

Også fra retssystemet ytres der mishag. Domstolsstyrelsen betoner i sit svar, at sager om udvisning af udlændinge er langt mere tidskrævende og at de langt oftere bliver anket til landsretterne.

»Den foreslåede skærpelse af udvisningsreglerne vil derfor medføre en merbelastning af domstolene og Procesbevillingsnævnet, som generelt vil kunne føre til stigende sagsbehandlingstider,« skriver Domstolsstyrelsen.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater betoner, at man »ligefrem opfordrer til at sejle meget tæt på konventionskrænkelser«:

»Det ville måske være procesbesparende at få afklaret reglerne ved domstolene indenlands, frem for at der hvis lovforslaget vedtages vil gå en strøm af sager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der vil have anledning til at undre sig over den foreslåede lovs formuleringer i forhold til konventionskrænkelser,« fastslår foreningen.

Foreningen af Udlændingeretsadvokater påpeger, at udvisningsreglerne i de senere år er blevet strammet meget stærkt.

»Allerede de sidste stramninger synes ikke at være forenelige med den danske retstradition om at vise de humane hensyn, det er fortsat at kunne have en tilknytning til sin familie, også selv om man er dømt for en alvorlig kriminalitet,« lyder vurderingen fra udlændingeadvokaterne.

Det var i går ikke muligt af få en kommentar fra Astrid Krag (SF) eller Karen Hækkerup (S).

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anne Marie Pedersen

Hvad sker der lige for billedet? Hvad laver det barn der?

Erik Karlsen

Anne Marie,
barnet navn er Villy :-)

Hugo Barlach

Man kunne fristes, med henvisning til DF's "disputs" med Tyskland omkring den permanente grænsekontrol, at bemærke: 'DF Über Alles'...

Med venlig hilsen

Villy ser brødebetynget ud.. men ikke brødebetynget nok!

Det skal da blive interessant at se, hvordan SF vil forklare alle disse "smagsdommere", at de er helt forkert på den og at det skam slet ikke er en stramning..

Jens Høybye

Allerede inden det forslag som SF og S stemmer for L120 i dag ved 3. behandlingen, har Søren Pind fremsat endnu et forslag/ide til stramning:

"Skal Danmark opsige FN-konventionen 1961 hvis den har denne virkning?"

Søren Pind vil tilsyneladende end ikke beskytte statsløse.

S og SF grib chancen. Kast bolden tilbage i blå lejr ved at undlade at stemme i dag. Pind har jo allerede bevist blå bloks hensigter, ved at fremsætte sit seneste forslag og provokation over for rød blok inden 3. behandlingen er begyndt.

Her er undskyldningen for at stemme blankt, for tilsyneladende er det nødvendigt at undersøge hele sagskomplekset, og en yderligere undskyldning kan jo være, at blå blok jo allerede uden S og SF har flertal for stramningerne.

Samtidig skydes S og SF ikke i skoende efter et valg, at de jo selv har stemt for stramningerne, trods alle interesseorganisationernes modstand.

Jens Høybye

Hvorfor stemmer S og SF for en lov (L120), som forslagstilleren Søren Pind allerede nu ikke synes er stram nok, fordi den indeholder en FN-konvention for statsløse?

Carsten Agger

Åbent brev til SFs folketingsgruppe:

http://www.modspil.dk/wordpress/?p=1650

Endelig farvel til enhver anstændighed i dansk politik, ser det ud til.

Lars Poulsen

@Jens Høybye:

Det er bare den sædvanlige salami-taktik. For at spise hele salamien gør man det en skive ad gangen.

Først vedtager de dette, kort tid derefter kommer der en stramning og bagefter flere stramninger...

Dorte Sørensen

I mine øjne er denne optrapning af udlændingedebatten og regeringens stramninger et eksempel på, at Danmark kan ikke længere holde til at have en regering, der drives rundt af DF.
En S-ledet regering kan kun blive et fremskridt, især når de to eneste partier , der ikke vil stemme for Søren Pinds og DF s sidste provokation peger på Thorning, som statsminister, så er der håb om at disse syge love ikke vil blive udført i DF og Venstres ånd.
Ja der er sandelig meget, der skal ryddes op i efter et regeringsskifte.

@Dorte

Danmark kan heller ikke længere holde til at have en så principløs, kynisk og talentløs ledelse i Socialdemokratiet. Men desværre er der efter alt at dømme mange år til, vi kan gøre os håb om at få skiftet den ud.

Det bedste, der kunne ske, ville nok være, at Danmark blev sat under international administration. For vi er åbenbart ikke voksne nok til at styre os selv.

Dorte Sørensen

Lars Hansen
Nej desværre har Danmark ingen fyrtårne i mellem Folketingspolitikkerne. Men Thorning er i mine øjne (uden at være socialdemokrat , hvis jeg havde været det havde hun ikke fået min stemme ved urafstemningen til formandsvalget) det bedste alternativ til DF 10 år ved magten .
Margrethe Vestager var et bedre bud, da hun tør sige sin mening uden særlig taktiske hensyn, men med halvering af dagpengeperioden, der underminere grundlaget for den danske Arbejdsmarkedets model og med ønsket om afskaffelse af Efterlønnen, så forsikrede slidte ikke længere har mulighed for at trække sig tilbage i værdighed., så er jeg ikke tryg ved hende som statsminister.

@Dorte

Jeg er selv radikal, og selvfølgelig mener ethvert parti principielt, at dets egen formand er den bedste statsministerkandidat.

Men hvis vi nu skal være bare en smule realistiske, så bliver det naturligvis Helle Thorning. Og det er såmænd også ok med mig, for så vidt angår den økonomiske politik, hvor jeg faktisk synes, at hun har en god forståelse af den situation, som Danmark befinder sig i med finanskrisen.

Det, der er så katastrofalt, er bare den kurs, som hun står for i værdipolitiken. Og jeg mener virkelig, at dette er et sindsygt stort problem. For i hele Europa ser vi jo en særdeles farlig udvikling, hvor højrepopulisme og nationalisme vinder mere og mere frem bla. pga. de alvorlige økonomiske problemer.

Der er derfor mere end nogensinde før brug for politikere med principper og rygrad, som kan anvise folk en anden og bedre vej end højrepopulisternes.

Og her er Helle Thorning og den øvrige ledelse i S desværre fuldstændig blanke. De har simpelthen rygrad som en udkogt spaghetti. Eller værre endnu: De har måske selv ladet sig inficere af højrepopulismens bacille og kan slet ikke se, hvor ekstremt og infamt et lovforslag som det her i virkeligheden er.

Dorte Sørensen

Lars Hansen
I mine øjne er Thorning nu et bedre bud også i værdi siden end OVK s førte politik. Thorning har jo tydeligt sagt at nu kunne der ikke strammes mere - denne udtalelse bliver jo i disse dage misbrugt af Pind - Jeg vælger nu at tro på at Thorning mener ,at der skal satses på forebyggelse mv. i stedet for flere stramninger – her mht. forebyggelsen har regeringen og DF jo lige indgået en nærmes hemmelig aftale med nedskæringer i forebyggelsen inden for flere punkter – Så at S og SF stemmer for udvisning af ikke statsborger blandt bandemedlemmer af taktiske grunde for, at OVK ikke kan misbruge denne afstemning i valgkampen er uheldigt – men lige kynisk fra begge parter og ikke et gode for det danske demokrati og slet ikke for folks retssikkerhed..
PS: Marianne Jelved har sagt, at dette skal en ny regering med Thorning som leder nok få ordnet til alles tilfredshed og ikke mindst for folks retssikkerhed.

Jens Høybye

@ Dorte

Forstår godt din argumentation, men den indebærer jo, at jeg ved at stemme på S eller SF indirekte, for ikke at skrive direkte, jo netop stemmer for DF's infame, inhumane og populistiske politik.

Og iøvrigt synes jeg, at det er mere lusket, at fiske stemmer under dække af, at det kun kan blive bedre, når det reelt for nuværende bliver værre ved hjælp af DF og Søren Pind. Forslaget bliver oven i købet understøttet ved at der for en sikkerheds skyld også er indgået clearingsaftale

Jeg går derfor ud fra, at stemmer S og SF for stramningerne i dag, som Søren Pind allerede vil have FN-konventioner fjernet fra, så er det fordi de alvorligt mener stramningerne, uanset de bløder det op ved meninger om, at det er lovsjusk, og at VKO der bærer ansvaret for det.

VKO har da ikke ansvaret for, hvad S og SF's stemmer, og derfor skal S eller SF absolut ikke have min stemme.

Og det sjove ved det hele er, at VKO allerede har talt til 90 mandater, uanset hvad S og SF stemmer ved 3. behandlingen, så derfor bliver min uenighed, med din argumentation om at det kun kan blive bedre, endnu større.

Måske pynter Villy alligevel på at blive integrationsminister og ikke udenrigsminister. Med alle de forventelige sager i domstolene vil det give masser af muligheder for at stå frem i medierne og appelere til danskernes "innere svinehund". Godt gået, Villy!

@Dorte Sørensen

Problemet er selve det, at S og SF overhovedet så meget som overvejer at stemme for noget som helst "af taktiske grunde". Det i sig selv er fuldstændig uacceptabelt.

Desuden er det altså tindrende naivt at tro, at S og SF stemmer for dette lovforslag blot for at lave det hele om igen, når de har sat sig til rette på regeringstaburetterne.

Hvis de gør det, så gør de sig da først for alvor sårbare over for angreb fra Søren Pind og Dansk Folkeparti. Så stemmeafgivelsen nu binder selvfølgelig også de to partier i mindst en hel valgperiode, uanset at der ikke er tale om et formelt forlig.

Dette er ikke anderledes end, at Radikale selvfølgelig heller ikke kan stemme for at sætte dagpengeperioden op til 4 år, når de i denne valgperiode har været med til at sætte den ned til 2 år sammen med VKO.

S og SF har derfor med deres stemmeangivelse reelt bestemt, at dette også skal være et nyt flertal politik omkring udvisninger. Lige som Radikale ved at deltage i efterlønsforliget også reelt har bestemt, at det forlig skal være en del af et nyt flertals politik.

Sådan er de parlamentariske spilleregler i Danmark helt grundlæggende. Og det er jo ikke som sådan nogen dårlig ting, da det giver langt mere stabilitet i lovgivningen.

Dorte Sørensen

Jens Høybye
Personligt har jeg aldrig stemt på SF og det er længe siden, at jeg har stemt på liste A. Men alligevel foretrækker jeg nu en S-ledet regering frem for den DF afhængige vi har i dag.
De 10 år hvor Fogh Rasmussen og nu Løkke Rasmussen har siddet på DF nåde har i mine øjne været et langt mareridt både værdimæssigt og økonomisk . Tænk at Fogh Rasmussen satte stopklodser i for forskning og udvikling af alternativ energi så vi ikke længere har førertrøjen her. Bare for at nævne en af de største dumheder ,som Fogh Rasmussen fik gennemført med DF s stemmer i de første regeringsår.

Jens Høybye

@ Dorte

OK, kan jo ikke rigtig gøre noget ved dine synspunkter, udover at bemærke at hvis rød blok vinder valget, så skal de regere ud fra de DF prægede beslutninger der er truffet de sidste 10 år.

Og S og SF fortsætter åbentbart frem til valget, med at lægge politiskt taktik på bekostning af danskere gift med udlændinge, herboende udlændinge, statsløse og flygtninge, med henvisning til at de (S og SF) ikke går ind for kriminalitet.

Hvis nu S og SF mener og argumenterer, at man ikke går ind for noget der altid har været ulovligt, er det vel ikke nødvendigt at gøre/stadfæste noget allerede ulovligt ulovligt ved at stemme for VKO's udlændinge forslag, Herved har de allerede fortalt og allerede vist hvad fremtiden byder.

For jeg tror næppe, at de love, regler og politiske aftaler DF har fået indført de sidste 10 år, bliver ændret med deres hjælp fordi rød blok kan danne regering, for det i sig selv giver desværre og nødvendigvis ikke en S-SF regering det nødvendige flertal.

Raza Mustafa

@Dorte S

Hvis du nu alligevel overvejer at stemme på liste A så vil jeg anbefale at du stemmer på RV eller EL som har lidt mere normal syn på udlændingepolitik. Jeg vil ALDRIG nogen sinde stemme på S eller SF fremover. Det er slut. Man kan ikke lave samme fejl igen og igen.

Jeg anbefaler mine venner og omgangskreds til at stemme på EL og RV.

Dorte Sørensen

Jens Høybye
Hvorfor skal håbet om et regeringsskifte se med så negative briller.
I mine øjne kan en S-ledet regering ikke blive værre end OVK og DF årlige belønninger med stramninger over for de økonomisk svageste og udlændinge vil i alt fald høre op. Alene det vil være et stort fremskridt.

@Dorte

Jeg mener selvfølgelig også, at vi skal have en ny regering. Men derfor må det vel være tilladt at udtrykke fustration og skuffelse over, at nogle af de partier, som skal være med til at danne det ny flertal, på forhånd har bundet sig til at føre en politik, som man er dybt og inderligt imod.

Der var jo heller ikke nogen mangel på kritik fra de andre oppositionspartier, da Radikale indgik forlig om efterlønnen med VKO.

Og sådan må det nødvendigvis være. For naturligvis er der ingen af os, som er imod VKO, der ønsker en ny regering alene for at få nogle andre personer på ministertaburetterne.

Vi vil også gerne have en anden politik, og derfor må der selvfølgelig være plads til, at man internt i oppositionen kan diskutere både efterløn og udvisningsregler og alt muligt andet.

Jeppe Brogård

@Lars hansen

Og det vil I få. Det eneste, som kan hindre en ny politik med Helle Thorning som statsminister er de forlig, som R indgår med VKO, hvis R vælger at stå inde for dem.

Det er bestemt ikke forbudt at lufte sine frustrationer over skuffende politik. Det er blot ubrugeligt med så meget selvsving uden indhold.

Alle følelser har været i sving på en sag, som grundlæggende handler om stramninger for bandekriminalitet. Dette voldsomme udslag af had viser et problem for et demokratisk samfund, fordi de labile strømninger kan vælte vores styreform.

Det er ubegribeligt for mig, hvordan Information kan køre en så ensidig hetz som jorunalisterne bag denne serie og i dag David Rehling gør sig skyldige i mod Qamal Quereshi.

Deres aktive støtte til Dansk Folkeparti gennem misinformation af de uskyldige masser om S og SFs angivelige forræderi virker malplaceret, al den stund kritikken er camoufleret som et forsvar for menneskerettighederne.

Hvis det virkeligt var ærindet med serien, hvorfor har de så ikke gennemgået lovforslaget for indholdsmæssige ændringer, of spurgt ind til de ansvarlige for forslagets fremsættelse? Hvorfor har de koncentreret sig om personspørgsmål i SF?

Det begriber jeg som sagt ikke. Jeg hører gerne journalisterne forklare, hvilke kriterier, de har brugt for at vinkle regeringens forslag til et problem for oppositionen på denne måde.

Til gengæld har S og SF da vist, at de ikke lægger sig ned ved den første storm. Det er al ære værd og tak for det.

@Jeppe Brogaard

Den kritik, der har været af lovforslaget, er bestemt ikke "selvsving uden indhold". Det er tværtimod dit forsvar for SF´s poliitk, der har været en automatreaktion fuldstændig uden indhold eller argumenter.

Kritikken er ikke "camoufleret som et forsvar for menneskerettighederne". Den ER et forsvar for menneskerettighederne, som SF i lighed med flertallet i Folketinget skider højt og flot på i denne sag. Det er således en ret given sag, at forslaget vil betyde flere domme imod Danmark ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvis domstolene retter sig efter loven. Og det skal de jo sådan set.

Og hvad angår misinformation, så er de eneste, som har gjort sig skyldige i det, ledelsen i SF, som vedblivende og fuldstændig løgnagtigt påstår, at lovforslaget skam ikke betyder noget særligt og i øvrigt kun handler om bandekriminitet.

Der er absolut ingen grund til at kritisere Information for sin journalistik i denne sag. Den har tværtimod været sober, saglig og relevant. Som det er normalt for det dagblad. At den i dette tilfælde har været ubekvem for SF, det er bare beklageligt.

Jeppe Brogård

Lars Hansen

Du skriver at :
"Det er således en ret given sag, at forslaget vil betyde flere domme imod Danmark ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvis domstolene retter sig efter loven. Og det skal de jo sådan set."

Det har du naturligvis belæg for, ikke sandt?

Du alene kan dokumentere dine påstande, om ting som du forventer sker i fremtiden. Ellers må du indrømme, at det er almindeligt selvsving.

Ja, SF siger, at forslaget udvider udvisningsgrund til også at omfatte bandekriminalitet. Og de siger, at de har fremsat ændringsforslag til den del, som udskifter klare kriterier for, hvornår udvisning ikke kan komme på tale, efter kritik fra rådet for menneskerettigheder eller hvad det nu ellers hedder.

De bliver stemt ned af VKO, som jo har flertal, og derfor har de lovet at lave den del om, hvis de vinder regeringsmagten. Men de stemmer stadig for forslaget, som ifølge SF i det væsentligste inkluderer organiseret kriminalitet som udvisningsgrund. Det er da helt ok at beskytte befolkningen mod organiseret kriminalitet.

Hvilke grunde skule SF bruge for at naturalisere udenlandske kriminelle? Det kan jeg ikke helt se..

Er problemet ikke snarer, ar R og Ø er kede af, at de ikke har fremlagt en selvstændig politik? Det virker på mig som om, de ærgrer sig.

I profilbegær har de så begået en række sociale nedskæringer sammen med VKO, som en ny regering vil hænge på, hvis VKOR stadig har flertal efter valget.

Jeg synes, at den megen tale om Margrethe Vestagers talent må forstumme efter at hendes indsats har stækket hendes egen soleklare statsministerkandidat.

Jeppe Brogård

Og så kom jeg til at rette bager for smed. Jeg er selvfælgelig helt klar over, at Ø ikke har begået sociale nedskæringer sammen med VKOR.

Undskyld til Ø.

@Jeppe Brogaard

De danske domstole bliver nu pålagt, at de kun må undlade at udvise, hvis det med sikkerhed er i strid med de internationale konventioner. Hvis der kan herske tvivl, så skal der udvises. Og det betyder naturligvis helt logisk, at der vil være udvisninger, som efterfølgende bliver underkendt af menneskerettighedsdomstolen. Hvor mange vil afhænge af, i hvor høj grad domstolene følger lovgivers vilje.

Bandekriminalitet har hele tiden kunnet medføre udvisning, det er der intet nyt i. Det nye er alene, at den nu bliver betragtet som en skærpende omstændighed.

Men det er slet ikke det, der er den vigtige ændring i loven. De vigtige ændringer er følgende:

1) Menneskerettighederne er skrevet ud af dansk lov og findes nu kun i internationale konventioner.

2) Der skal altid idømmes en betinget udvisning, når en person får en fængselsstraf

Det ændringsforslag, som S og SF har fremsat, ændrer intet som helst ved ovenstående to punkter, som er det centrale i lovforslaget. Det sikrer alene en lidt mere klar lovtekst.

"Hvilke grunde skule SF bruge for at naturalisere udenlandske kriminelle? "

Lovforslaget handler ikke om naturalisering (statsborgerskab), det handler om udvisninger af personer, der bor i Danmark.

Jeppe det virker ærlig talt, som om du kun får din information om denne sag fra SF´s propagandaafdeling. Og det er altså bare ikke godt nok. Du må selv sætte dig ind i lovforslaget og hvad det betyder, f.eks. ved at læse det på Folketingets hjemmeside.

Det har jeg gjort, så i modsætning til dig ved jeg faktisk godt, hvad jeg taler om. Jeg har ikke kun min information fra 2. hånd og fra nogle, som har en stærk interesse i at fordreje tingene.

Du lader dig føre bag lyset af SF´s ledelse, og det er altså simpelthen bare for tyndt.

Jeppe Brogård

Kære Lars Hansen

Tak for linket. Jeg har læst lovforslaget og de 12 sider bemærkninger. Heraf fremgår det på side 7, at det forudsættes, at domstolene som hidtil inddrager menneskerettigehedsdomstolens praksis.

Du siger at mennerskerettighederne er skrevet ud af loven. Som jeg ser indførelsen er de netop stadfæstet i selve den nye lovtekst, som nu henviser utvetydigt til dem.

Du mener sikkert de hidtidige kriterier for, hvornår udvisningsdom skal erstatte udvisning. Det er også her S og SF har sagt, at de vil omskabe lovsjusk, hvis de får flertal.

Min pointe er den - synes jeg temmeligt tykke - at du må forklare hvori den umenneskeskelige forværring ved loven består.

Jeg giver dig ret i, at den aktuelle diskurs omkring udlændinge er fastlåst et sted som vanskelliggør tøvende refleksion omkring ændringer og stramninger. Det er derfor vi må være helt klare på, hvad det er vi siger til befolkningen.

Pind siger, at der er tale om voldsomme stramninger - frit gengivet efter hukommelsen. Hans eksempel er imidlertid gendrevet både af ham selv og af lovteksten.

SF siger, at der er føjet et nr. 6 til de 5 gamle grunde til udvisning, og at de regler, der fører til udvisning i øvrigt er de samme. Dertil kommer så, at undtagelserne fra udvisningsdom er ændret og nu henviser direkte til de internationale forpligtelser, herunder menneskerettighedskonventionen.

Den usikkerhed som det giver er ikke større, end at der er etableret en fast praksis, som man kan slå efter i. Jeg kan ikke se, at Pind har ret i sine påstande om, at hans lovforslag er horribelt, sådan som du giver ham ret i.

@Jeppe Brogaard

Tidligere var det beskrevet i loven, at domstolene skulle tage stilling til, om der var proportionalitet i at udvise den dømte, og om dette var "særligt belastende". Dette er nu taget ud af loven, og det er det, jeg mener med, at menneskerettighederne er skrevet ud.

I stedet står der så nu, at udvisning skal være hovedreglen, men at den dog skal undlades, hvis dette med sikkerhed er i strid med de internationale konventioner og herunder også menneskerettighedskonventionen.

Menneskerettighederne (hensynet til proportionalitet og hensynet til den enkeltes ret til familieliv) er derfor skrevet ud af dansk lov, og i stedet står det i loven, at domstolene skal tage hensyn til de konventioner, som Danmark har underskrevet.

Dette gør en meget stor forskel på den principielle plan og en lidt mindre forskel på det praktiske plan.

For at tage det principielle først, så betyder det, at Danmark nu kun overholder menneskerettighederne, fordi vi er tvunget til det, og ikke fordi et flertal i Folketinget ønsker det.

Det svarer lidt til, at en arbejdsgiver hidtil har sagt til sine medarbejdere, at de skal køre ordentligt af hensyn til trafiksikkerheden. Men herefter går over til at sige, at de skal overholde færdselsloven, hvis der ellers er stor risiko for, at de vil blive stoppet af politiet og få en bøde.

På det praktiske plan er effekten helt den samme som i ovenstående eksempel med færdselsloven. Der vil blive kørt mere frisk til i trafikken af de danske domstole, og dette er jo netop lovens erklærede hensigt: Der skal udvises flere og det vil der også blive. Hvor mange flere det kan kun tiden vise.

Tidligere kunne de danske domstole vælge at lade være med at udvise en dømt, hvis de SELV mente, at det ville være uproportionalt i forhold til den begåede kriminalitet eller særligt belastende for ham og hans familie. Også selvom den europæiske menneskerettighedsdomstol måske ville have "godkendt" en sådan udvisning.

Lovens formål er således at tvinge de danske domstole til MINDST at anlægge en lige så streng praksis i udvisningssager, som den europæiske menneskerettighedsdomstol EMD. Og er der tvivl, fordi EMD ikke har behandlet en lignende sag, så SKAL der udvises, hvorefter det er op til den dømte, om han vil forsøge at få sin sag prøvet med EMD.

Jeg mener ikke, at Pind har kaldt sit forslag for "horribelt". Men jeg finder det meget problematisk, at man går væk fra det normale princip om, at evt. tvivl skal komme den anklagede til gode, og at man ligefrem aktivt søger at dømme så strengt, at den i forvejen overbebyrdede EMD skal til at behandle endnu flere sager. Hvoraf Danmark naturligvis vil tabe nogen. Og her skal det siges, at Danmark allerede ER blevet dømt ved EMD i flere sager om udvisning, hvilket også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget.

Og jeg er også helt enig med Line Barfoed i, at det er utroligt fejt, at folketingsflertallet gemmer sig bag de internationale konventioner. Man skriver således i loven, at selv udlændinge med mange års ophold i Danmark, evt. dansk-fødte udlændinge, skal udvises, hvis de kører rundt med en hobbykniv i bilen, og at det kun er internationale konventioner, som kan forhindre dette.

Jeg er helt enig med Line Barfoed i, at det danske folketing naturligvis selv bør beskrive, hvornår man finder det rimeligt at udvise folk for sådanne bagateller, i stedet for bare at gemme sig bag konventionerne. I princippet kunne Danmark jo også sige konventionerne op, eller de kunne blive ændret, og herefter ville domstolene så være tvunget til at udvise alle udlændinge, der har fået 7 dages fængsel for at køre rundt med en hobbykniv i bilen.

Og derfor mener jeg personligt, at de hensyn, der er indbygget i konventionerne, naturligvis skal skrives direkte ind i dansk lov, så de fremstår som et udtryk for den danske lovgivers vilje og ikke kun noget, der er påtvunget Danmark udefra. Lige som det hidtil har været tilfældet.

Herudover bliver det så fremover også sådan, at alle, der har fået 7 dages fængsel, skal have en betinget udvisningsdom, og dermed have at vide, at de i bund og grund ikke længere er velkomne i Danmark.

Det har ikke nogen praktisk betydning, men jeg mener personligt, at det er et temmeligt tåbeligt signal at sende til folk. Også her er jeg således fuldstændig enig i de ting, som Line Barfoed sagde under 2. behandlingen af lovforslaget.

Hvilket man i øvrigt også kan læse på folketingets hjemmeside, såvel som ministerens og de øvrige ordføreres bemærkninger.

Jeppe Brogård

Henvisningen til retspraksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol er i øvrigt lidt spøjs for VKO.

Her underordner de direkte dansk lov under europæisk retspraksis. Det er sgu da sært!

DF har dermed forrådt også det grundlag, som vi troede var det eneste de mente, nemlig natonalismen og udskillelsen fra EU.

Sociale nedskæringer samtidig med at Danmark indordner sig i europæisk retstradition.

Ups. Har DF så noget tilbage at forhandle om? Er de ikke blot en del af Venstre?

Som en tilføjelse, så er min subjektive opfattelse, at dette lovforslag såvel som flere tidligere ændringer af loven, primært forårsaget af det totale hysteri, som der er omkring bandekrigen.

Mange danskere mener, at det er "fremmede", som er involveret i denne krig, og at løsningen derfor kan sammenfattes med ordene:

UD MED SVINET

Men faktum er jo, at en stor del af deltagerne i bandekrigen er danske statsborgere, og en stor del af de øvrige er født og opvokset i Danmark.

Bandekrigen er derfor et rent dansk fænomen og ikke noget, som er blevet påført os af "fremmede". Deltagerne i den danske bandekrig er ikke mere "fremmede" end dem, der deltager i lignende bandekrige i f.eks. USA. Og derfor er løsningen på problemerne med bandekrigen naturligvis heller ikke udvisninger.

Søren Pind kan nok næsten ikke have troet på sit held, da landsretten undlod at udvise en af de få deltagere i bandekrigen, der faktisk kan siges at være kommet et andet sted fra, nemlig bandelederen Fiz Fiz.

Her var Pindens chance for at bygge et nyt nationalt DEM-OG-OS hysteri op, og åbenbart er man så rystende bange for det i S og SF, at man ikke turde stå imod og mane til besindighed og slet og ret bare sige, at loven er god nok, som den er, og at højesteret jo i øvrigt tager stilling til den sag.

Man kunne også bare have gjort opmærksom på det faktum, at Fiz Fiz jo er både statsløs og flygtning, og derfor er der slet ikke noget land, som man kan udvise ham til. Så selv hvis han bliver dømt til udvisning, så hænger Danmark på ham alligevel. Han vil bare havne på tålt ophold.

Men modet rakte altså ikke til bare at forsøge på at bringe fakta ind i debatten, og i stedet valgte S og SF bare at løbe med på et i forvejen hæmningsløst hysteri omkring bandekrigen.

Dette er måske ikke ligefrem nogen national katastrofe, men det er stadig meget trist. Og det er stadig et stærkt argument for, at det for Danmarks skyld er nødvendigt, at Enhedslisten og Radikale bliver styrket så meget som overhovedet muligt ved det næste valg.

"Henvisningen til retspraksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol er i øvrigt lidt spøjs for VKO."

Jeps. Så man kunne også bare have sagt, at man synes, at vi skal bestemme selv her i Danmark, i stedet for at overlade det hele til udenlandske domstole. Det ville også have været en måde at spille bolden lidt over på DF´s og Søren Pinds nationalistiske banehalvdel :-)

Jeppe Brogård

Lars, min sidste krydsede din.

Jeg hæfter mig ved, at du erkender at 7 dages fængsel ikke vil bliver udvisningsgrund. Det følger af vort medlemsskab af EU, at proportionalitet nu SKAL lægges til grund for dommen.

Her siger lovbemærkningerne fra dit link, at den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis afviser udvisninger for straffe på mindre end 2 år.

Pinds demagogi må mane til eftertanke på misinformation

Jeppe Brogård

Igenigen :)

Desværre kan man ikke spille bolden tilbage til DF i sager om udlændinge. Her gør du regning uden vært.

Selv denne avis kampagne om splittelse i SF omkring et spørgsmål, som vitterligt er et problem for regeringen, et klart eksempel på, hvordan VKO kan designe deres egne afledningsdiskurser, når de ikke vil stå ved deres politik.

Ideen om fair play er bundnaiv, og vil blot bidrage til, at VKO fortsætter. Vi er nødt til at spille spillet til ende på de præmisser.

Når det er sagt, så har SF erkendt, at den utryghed, som kommer til udtryk i indvandringsspørgsmål ikke skal håndteres ud fra akademisk bedreviden. Hvis man gør det, bliver partiet ganske enkelt afskallet fra vælgernes horisont.

Når vi gerne vil lede Danmark mod et bedre samfund, så er de jo vælgerne, vi skal sælge budskabet til.

@Jeppe

Nej 7 dages fængsel vil aldrig kunne blive udvisningsgrund, med mindre der er tale om en udlænding med meget svag tilknytning til Danmark f.eks. en turist. Det ændrer den nye lov ikke på.

Og i virkelighed er nogle af de problematiske ting også noget, som stammer fra tidligere ændringer af loven. Det var således bandekrigen, der førte til, at man sidste år skrev ind i loven, at også udlændinge, der har boet i Danmark i mere end 9 år, i princippet kan udvises for 7 dages fængsel, hvis dommen skyldes overtrædelse af våbenloven.

Dette var allerede dengang tom symbolpolitik, da der naturligvis aldrig vil være proportionalitet i en sådan udvisning jævnfør din henvisning til EMD´s praksis om 2 års fængsel, og derfor var det naturligvis helt meningsløst at lave den ændring i dansk lov.

Men det gjorde man ikke desto mindre alligevel i forbindelse med det såkaldte "serviceeftersyn" i 2010, som S og SF stemte imod, og årsagen var naturligvis (igen igen), at DF krævede det.

Så reelt har S og SF med sin ja-stemme til dette lovforslag desværre også blåstemplet nogle tidligere DF-tåbeligheder, som I ellers havde stemt nej til.

Men du har da ret i, at det hele handler om demagogi fra Pinds og VKO´s side, om et forsøg på nok engang at trække "udlændingekortet" under en dansk valgkamp. Det er vi fuldstændig enige om.

Og anyway så er sket jo sket nu. Så nu synes jeg også, at oppositionen skal kigge fremad mod den kommende valgkamp, som bare SKAL vindes. For ellers får vi jo bare endnu mere af den slags "lortelovgivning" her, som Cekic meget bramfrit og meget korrekt formulerede det på sin private facebookprofil.

Ja vi bliver ved at krydse indlæg :-)

Og din sidste bliver jeg altså nødt til at kommentere. For det er altså ikke et udtryk for "akademisk bedreviden" at håndtere vælgernes utryghed over for indvandring og globalisering på en anden måde end ved at sige "TOP - det mener vi også", hver gang højrepopulisterne foreslår en ny stramning.

Man kan sagtens anerkende vælgernes utryghed på andre og langt mere konstruktive måder. Grundlæggende mener jeg, at ledelsen i S og SFundervurderer den danske befolknings intelligens, og de fejlvurderer også totalt, hvor et flertal af danskerne befinder sig rent holdningsmæssigt.

Det sidste har Lars Trier Mogensen beskrevet meget præcist i denne signatur:

http://politiken.dk/debat/signatur/ECE1315721/oppositionen-udstraaler-ta...

Jeppe Brogård

Hej Lars

Jeg er stort set enig. Om bedreviden refererer jeg blot til min ide om, hvordan andre vælgergrupper ser på det. Den kan jo være forkert. Men jeg synes stadig, at SFs arbejde for at generobre dagsordenen for Danmark bærer frugt, selvom de har opgivet denne her nu.

Faktum er, at vi er tvunget til at vinde næste valg, hvis vi skal ud over disse små ting, som sætter så store kampe igang. For at få en ordentlig helhedstænkning i udlændingepolitikken skal vi simpelthen have udskiftet den siddende laveste fællesnævner. Lige nu kører en kamp fra hus til hus og V vinder magten hver gang.

Min mening om Cekics optræden som partisoldat skal jeg spare denne snævre kreds for :-)

Jeppe Brogård

I øvrigt er jeg ret begejstret for en ændring af dansk lov om udlændinge som låser den til EU.

Sad jeg i Folketinget ville jeg have stemt for alene af den grund.