Læsetid: 2 min.

Ny stramning: Alle kriminelle udlændinge skal udvises

Et bredt folketingsflertal inklusive S og SF vil fremover udvise alle kriminelle udlændinge. Og kun hvis internationale konventioner 'med sikkerhed' blokerer, skal udvisningen gøres betinget
Indland
21. juni 2011

Fremover skal alle kriminelle udlændinge udvises af Danmark, lige meget hvor kort en frihedsberøvelse de er blevet idømt. Og kun hvis en udvisning »med sikkerhed« er i strid med internationale konventioner, skal den gøres betinget.

Sådan lyder det forslag fra integrationsminister Søren Pind, som Folketinget i dag andenbehandler, og som S og SF vil stemme for under tredjebehandlingen på fredag.

Direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen vurderer, Danmark risikerer at tabe sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

»Jo flere sager, hvor man skal gå til kanten, jo større sandsynlighed er der for, at man kommer til at træde ud over kanten,« siger han.

Hvor det tidligere var anklagemyndigheden, der kunne vælge at kræve en kriminel udlændinge udvist, vil en udvisning fremover blive en automatisk følge af frihedsberøvelse. Bevisbyrden vendes i den forstand, at udlændinge som udgangspunkt skal udvises, og kun hvis det kan slås fast, at en udsendelse med sikkerhed er konventionsstridig, kan udvisningen altså gøres betinget.

Søren Pind forventer langt flere udvisninger som følge af lovændringen og understreger, at regeringen nu strammer så hårdt, at Danmark kan tabe sager:

»Det her får den virkning, at vi siger til danske domstole: Nu skal I gå lige så langt, som I overhovedet kan, og om nødvendigt er der en procesrisiko.«

Professor i jura ved Københavns Universitet Eva Smith påpeger, at Højesteret har anlagt en meget forsigtig praksis med hensyn til udvisninger.

»Derfor kan det være legitimt, hvis politikerne siger, der kan udvises lidt flere. Men formuleringen, at man kun skal undlade at udvise, hvis det med sikkerhed er i strid med konventionerne, er bekymrende. Så risikerer man at gå for meget over i den anden grøft og krænke konventionerne,« siger professoren.

At domstolene fremover skal idømme betingede udvisninger i tilfælde, hvor konventionerne uden tvivl blokerer for en reel udvisning, har Eva Smith ikke meget tilovers for.

»Det er jo helt meningsløst,« siger hun.

Enhedslistens retsordfører, Line Barfod, er uforstående over for det brede flertal bag stramningerne:

»Ifølge dansk lov skal alle kriminelle udlændinge nu smides ud. Det er kun konventionerne, der sikrer en vis rimelighed,« siger hun.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Claus E. Petersen

Nu er forbrydelser der medfører frihedsstraf jo ikke helt tilfældige hændelser.
Før en frihedsstraf, kommer jo den kriminelle adfærd.
D.v.s. at der er et valg!
Hvis en frihedsstraf medfører udvisning, må personen tage den konsekvens med i betragtning.

Det svarer vel lidt til at skifte en stikkontakt, uden at slå strømmen fra.

De fleste vil mene at risikoen ved at have strøm på, er for stor, mens nogle få tager chancen og får stød.
Af dem der får stød er der så nogle der er nødt til at stå på en skammel for at skifte stikkontakten, og for dem er der den yderligere konsekvens at de vælter ned af skamlen.

Leif Højgaard

Lars Lindgren Christensen - nogen god forsvarsadvokat bliver du vist aldrig

Som en tilføjelse lægger både regeringen og S og SF vægt på, at Danmark stadig vil overholde de internationale konventioner. Men for mig at se er der stadig tale om et voldsomt normskred, når man således fra et bredt flertals side siger, at det ALENE er hensynet til konventionerne, der skal kunne forhindre en udvisning, og IKKE hensynet til den person, der bliver udvist, og/eller hendes familie.

Synspunktet svarer fuldstændig til at sige, at det kun er risikoen for at blive snuppet af politiet, der kan være en rimelig grund til at overholde al lovgivning. Og dermed er der reelt tale om, at både V, K, S og SF sådan set siger, at de ikke går ind for INDHOLDET i de internationale menneskerettighedskonventioner. Men alene ønsker, at Danmark skal overholde dem af hensyn til vores internationale omdømme eller lignende.

For hvis V, K, S og SF gik ind for INDHOLDET i de internationale menneskerettighedskonventioner, så ville de naturligvis ikke støtte en lovgivning, hvori det er angivet, at den ENESTE grund til at undlade udvisning skal være, hvis dette MED SIKKERHED er i strid med konventionerne.

I så fald ville de i stedet lade de hensyn, som er indbygget i konventionerne, være det afgørende, og skrive disse direkte ind i dansk lov. Og lovteksten ville så være, at der i hver enkelt sag skal foretages en konkret og individuel afvejning af, hvor grov den begående kriminalitet er, hvor stor en risiko der er for gentagelseskriminalitet, og hvor belastende en udvisning vil være for den dømte og hans familie.

Martin Kristensen

@Lars Hansen:

Dit eksempel er problematisk af flere grunde:

1: En 15-årig vil ikke blive udvist fra sine forældre (mor) - dette vil bryde med konventionerne, så jo stadig skal overholdes.

2: Såfremt jeg er barnets reelle far vil jeg også have adopteret ham, og han vil derfor først skulle fastlægge sit statsborgerskab når han bliver 18.

3: Hvis han har bibeholdt sit oprindelige statsborgerskab efter at have mulighed for det danske, er dette et tegn på han ikke føler sig som dansker, men mere tilknyttet et andet land (dette gælder efter 18 år).

4: "Den mindste forbrydelse" der kan udløse fængselsstraf er altså ikke så lille igen når man er 15. Hvor mange 15-årige kender du, der er idømt fængsel? Er det småting de er dømt for, hvor de lige har trådt ved siden af?

Der er altså ikke tale om at forskelsbehandle ud fra AFSTAMNING, men derimod ud fra TILHØRSFORHOLD (altså statsborgerskab) hvilket jeg synes er meget rimeligt.

Mikkel Bang Jørgensen

Tillad mig at minde om at kriminelle også har rettigheder.
Desuden betyder det at domstolene ikke har mulighed for at vurdere fra sag til sag når resultatet er givet på forhånd. Juraeksperter tvivler som beskrevet på om loven holder i byretten for nu at sige det på den måde.
Men de bliver jo nok jagtet af Pind Og Kærsgård hvis de tillader sig at kritisere.

Jeg er enig med en anden debattør i, at det her minder om etnisk udrensning uden voldsanvendelse - men det er stadig et overgreb.
Det handler jo ikke om at udvisninger ikke skal være en mulighed, men om at det er bekymrende at fratage domstolene muligheden for at dømme individuelt.
Der er også praktiske muligheder, for der er jo lande som man ikke KAN udvise til. Hvad vil man så stille op? Livsvarig indsættelse i Sandholmlejrens fængsel?

Lars Lindgren Chrsitensen

@Leif

Min mission er ikke at forsvare noget. Betragt mig blot på anklagebænken. Ikke imod udlændinge, men imod et kriminalforsorgen der er blevet magtesløse i deres forsøg på at give kriminelle en humantisk mulighed for at rehabilereing er muligt.
Men læg vel mærke til at jeg omtaler udlændinge ud fra statsborgerskab IKKE herkomst.

Lars Poulsen

@Ib Ling:

"@Lars Poulsen: Du kan komme til at sidde en bøde af, men i så tilfælde er du altså ikke idømt en frihedsstraf så vidt min (begrænsede) juridiske viden holder."

Det muligt. Men der er jo masser af andre småting man kan komme ind og ruske for. Det kan jo også være de bare havde glemt en hobbykniv i bilen. Eller også brugte de deres demokratiske ret til at demonstrere mod klimaforandringer (lad os antage en 'udlænding' der er født her i landet) men bliver anholdt i henhold til lømmelpakken.... osv. osv.

Forleden sagde Helle Throning-Schmidt, at nu var det nok med opstramning af udlændigepolitik. Men når nu fædrelandet igen er i højeste fare på grund af disse udlændinge, kan hun selvfølgelig ikke sige nej.
Det er da godt at vide, at man fuldud kan stole på vores fremtidige statsministerindes ord!

god this is stupid. how on earth do you expect anyone to honour any conventions signed with Denmark after this? and do you honestly think that e.g. stealing a bike justifies extradition? pathetic. and this is your government? shame on those who voted for these people.

Lars Poulsen

@Ib Ling:

To 14-årige 'udlændinge' der har sex med hinanden er pr. definition voldtægt og straffes med frihedsberøvelse. Skal de udvises til et land de måske aldrig har været i?
Eller som en anden foreslog: en slåskamp i skolegården.

Der vil være MANGE af sådanne eksempler at finde. Det er derfor at domstolene normalt tager hensyn til den aktuelle sag og dømmer derefter. Automatiske domme er virkeligt noget lort.
Hvorfor ikke bare automatisk slå alle kriminelle ihjæl? De kan jo bare lade være, ikke?

Lars Poulsen

@Claus Petersen:

"Nu er forbrydelser der medfører frihedsstraf jo ikke helt tilfældige hændelser.
Før en frihedsstraf, kommer jo den kriminelle adfærd.
D.v.s. at der er et valg!
Hvis en frihedsstraf medfører udvisning, må personen tage den konsekvens med i betragtning."

Ih, ja. Alle fattige mennesker har også 'valgt' at være fattige (de er jo dovne!). Og alle de utilpassede unge lømler har også 'valgt' at have dårlige forældre.
.

@Ib Ling

1) Enig. Men Folketinget siger jo netop, at de gerne VILLE udvise din 15-årige papsøn, og at det KUN er konventionerne, som kan tale imod dette. Det er altså med hændervridende beklagelse, at et stort flertal i Folketinget IKKE udviser din papsøn, og ikke fordi flertallet selv kan se nogen form for rimelighed i det. Flertallet tør IKKE stille sig op og sige til det frådende folkehav, at din papsøn skal have lov til at blive i Danmark, fordi det er her, han hører til. Det er det, som er hovedproblemet i denne sag.

2) Om du har adopteret din papsøn eller ej, har ingen betydning for hans statsborgerskab. Og hvorfor skal du i øvrigt absolut adoptere ham? Det er da bare unødvendigt bureaukrati, og burde da i hvert fald ikke være nødvendigt for at beskytte ham imod udvisning.

3) Næh hvorfor det? Det kan da også skyldes, at han bare ikke lever op til alle de mange krav, som Folketinget efterhånden har indført for at opnå først permanent opholdstilladelse og herefter dansk statsborgerskab. Siden 2004 har dansk statsborgerskab ikke været noget, som andre end borgere fra de nordiske lande kunne opnå uden at skulle leve op til en masse krav. Det kan f.eks. være, at did papsøn ikke kan finde en praktikplads og dermed har gået ledig i mere end 6 måneder, før han fylder 18 år. I så fald kan han som 18-årig ikke engang få gjort sin opholdstilladelse permanent.

4) Jeg kender ikke nogen 15-årige, der er idømt frihedsstraf, men det er også fuldstændig irrelevant for denne diskussion. Uanset hvor grove ting, som din 15-årige papsøn har begået, skal han naturligvis ikke udvises, hvis hans tilknytning til Danmark er klart større end til noget andet land. Og det er den jo som udgangspunkt, hvis han er kommet hertil før skolealderen.

Lars Poulsen

Det er sgu smart.

Først så strammer vi skruen så meget at selv 'udlændinge' der er født her i landet defineres som udlændinge. Så gør vi det endvidere nærmest umuligt at opnå statsborgerskab pga. pointsystemet. Så sørger vi for at der er en 'os' mod 'dem' mentalitet i befolkningen og pisker en stemning op, så de bliver endnu mere udstødt og så de ikke kan få sig et job (ingen vil hyre dem). Så strammer vi grebet og giver dem kun starthjælp (ca 5000/md) istedet for kontanthjælp som Rigtige Danskere kan få (undtagen dem der har formastet sig ved at have opholdt sig i udlandet i længere tid).
Så er vi helt sikre på at de ikke kan overleve uden at blive kriminelle....

Og SÅ smider vi de kriminelle udlændinge (som vi selv har skabt) ud, pr. automatik.

Jette Abildgaard

Alle kriminelle politikere boer udvises....prompte!!

Leif Højgaard

Lars Lindgren Christensen - det var sagt delvist med en humoristisk drejning, men jeg undrer mig over din desværre ret udbredte betragtning - "...mange af dem mener det er meget attraktivt og nærmest en belønning at afsone i et dansk fængsel i forhold til deres hjemlands. Fængsel skulle gerne have en postiv effekt, men i denne optik er den postive effekt en beløning"

De som kaldes 'de kriminelle udlændinge' ifører sig ofte en beskyttelsesskal af 'ligegyldighed' for at overleve omgivelsernes pres i mod dem. Og hvis man er ung så spille man 'stærk'. Men inderst inde bor en lille dreng, som har set sin familte og venner blive forfulgt, pint og plaget ofte med døden til følge. Mon ikke vi her til lands efterhånden skulle erkende - ligesom du har gjort - at den måde vi hidtil har behandlet vore gæster på er direkte skadelig for en rimelig god atmosfære ?

I stedet for at bygge mure, grænseposter og grave grøfter buder vi bygge broer, åbne døre og række hånden frem, vise hvordan 'rigtige' danskere i virkeligheden er - ved at vise respekt og gæstfrihed påde personligt, i skolerne og på arbejdet. Det vil være en langt bedre vej og bevirke at vi kunne lukke en hel del af fængselspladserne ned.

Martin Kristensen

@Lars Hansen: Adoption har ganske stor betydning idet, det giver automatisk statsborgerskab...

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/statsborgerskab/statsborgersk...

Hvis min papsøn således ikke har dansk statsborgerskab er det på grund af et aktivt fravalg af dansk / tilvalg af et andet lands statsborgerskab.

At en mindre del af folketinget et frådende racister og en meget større del hæmningsløse populister er vi ikke uenige om. Ej heller at udlændingedebatten og chikanen skader vores omdømme.

Det er dog ikke behandlingen af kriminelle der skaber dette, men den manglende skelnen mellem lovlydige udlændinge og kriminelle.

Hvorfor har ingen af de andre aviser denne nyhed?

Nu må jeg se at få installeret Tor og relakks, så jeg kan sige min mening om politikerne uden at få besøg af afdeling G.

Claus E. Petersen

@Lars Poulsen

"Ih, ja. Alle fattige mennesker har også ‘valgt’ at være fattige (de er jo dovne!). Og alle de utilpassede unge lømler har også ‘valgt’ at have dårlige forældre."

I stedet for at forholde dig til mit indlæg forsøger du at tage mig til indtægt for nogle holdninger jeg aldrig har givet udtryk for.

Anthony Kierklo

... og hvad med økonomi, vækst, vælg, nye jobs, udvikling - har regering tid til dem?

Hvad er mere skadelig: 2-3 udlændinge, der stjæler eller en regering, der fører "alternativ politik" med skade for sig selv og omverden? Se f.eks. ekko af grænsekontrol: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/06/20/201440.htm
Udfald er øget nationalisme (se Tyskland - efter DF udtagelser om "tæskehold", etc., Frankrig - De Nationale, etc.)...

...vi har Politiet, det tage sig af de kriminelle - hvem vil tage sig af "regerings politik"?

Jeg er kriminel udlænding!
Hvornår kan jeg få min flyvebillet ud af dette helvedeshul?

@Ib Ling

Det er ikke korrekt, hvad du skriver om adoption af stedbørn og dansk statsborgerskab. I vejledningen på Nyidanmark står der følgende:

"Stedbørn, der adopteres af danske statsborgere, kan kun få dansk indfødsret ved naturalisation, det vil sige efter ansøgning ved lov."

Så skriver du:

"Det er dog ikke behandlingen af kriminelle der skaber dette, men den manglende skelnen mellem lovlydige udlændinge og kriminelle."

Det er jeg ikke enig med dig i. Det frådende raseri imod "kriminelle udlændinge" og den manglende skelnen mellem udlændinge, der er kommet til Danmark som voksne, og udlændinge der er født eller opvokset her i landet, er OGSÅ en del af hele den "DEM-OG-OS" stemning, som VKO har skabt, og som S-SF løber med på.

Det handler således grundlæggende om, at der skabes en stemning af, at børn af udenlandske forældre ikke er "rigtig" danske, selvom de er født eller vokset op her i landet.

Og dermed er det en del af en meget ekskluderende "integrations"politik. Og hele formålet fra den yderste højrefløjs side er da givetvis også at få sendt så mange "kulturfremmede" (læs: muslimer) som muligt "hjem", hvilket i realiteten blot vil sige til et andet land end Danmark.

Og det er så den dagsorden, som en stor del af Folketinget reelt løber med på ved at sige, at så mange kriminelle "udlændinge" som overhovedet muligt skal udvises, og at det KUN er internationale konventioner, der skal begrænse den danske stat i dette.

Som en tilføjelse kan man også sige, at både V, K, S og SF i høj grad "gemmer" sig bag konventionerne for at slippe for at tage en indholdsmæssig diskussion med Dansk Folkeparti. Et yderst relevant spørgsmål til alle fire "medløber"partier ville således være følgende:

"Jamen hvis der nu ikke var nogen konventioner, hvordan mener I SÅ, at reglerne for udvisning skulle være".

Christian Egeskov

@Søren Lom.

Jeg betaler den gerne af egen lomme.....det er billigere for mig i længden og bedre for landet.

God tur!

Gaderummet Regnbuen

Det var overraskende for mig – og egentligt ikke! - at VKO kunne finde på mere, men med ”automatisk udvisning af udlændinge ved kriminalitet” betrædes et nyt usamfundsmæssigt niveau.
Indtil nu er sådanne stramninger blevet modtaget med glæde af nogen, mens andre - som jeg – bliver forfærdet og handlingslammet. Blokkene synes omtrent lige store!!

De er der sikkert, betragtningerne over hvad det betyder for det civile liv, at udvise af princip ved kriminalitet/fængselsstraf. Hvad med børn eller ægtefælle, der efterlades? For strammere af udlændingeloven, er det de kriminelles egen skyld, for andre en urimelig tillægsstraf og forskelsbehandling.

Men få steder stilles spørgsmålet? Hvad betyder det for de sociale sammenhænge, hvor mennesker arbejder, bor og har fritidsaktiviteter, at en bestemt gruppe – de uden statsborgerskab – ved enhver myndighedskontakt, vil være stillet forskelligt?

Jeg har været med mange af mine nydanske venner, men endnu ikke med statsborgerskab i lommen, i retten. Allerede inden ovennævnte stramning, har det været tydeligt, at det er helt galt. Jeg er som regel gået derfra i en forfatning, hvor jeg ikke kan se mennesket i de personer, der styrer seancen. Hvordan kan de med værdighed eller selvrespekt, foreslå dét de gør? Det er den rene destruktionsproces af menneskelige skæbner, der foregår i retten, når domsafsigelsen kommer til anklagerens krav om udvisning. Selv i små tilfælde af kriminalitet, og hvor sociale koder har helt været afgørende – hvad det er i de allerfleste tilfælde - har jeg overværet at der blev givet behandlingsdomme på 5 år, med efterfølgende udvisning. Princippet om udvisning ved kriminalitet, vil automatisk højne straffen for alle, men specielt for asylsøgere, emigranter osv., for det er jo her demarkationslinjen går.

Det er en sådan adskillende linje, der vil blive trukket ned i alle sociale fællesskaber, hvis VKO’s politik også bliver ny lov. Nu vil det være muligt for alle en gruppe, at trænge de uden statsborgerskab op i en krog, fx ved at minimere forsørgelsesgrundlaget så det ikke er muligt at klare sig uden tyveri, stille urimelige krav til påklædning o.a., kort sagt gøre det så surt og uretfærdigt som muligt for nydanskere, og dermed provokere til gensvar (modstand) – og så har man dem. I retten med dem, fængsel, og ud med dem! Er det endnu for lille, regelbrudet på bagatelniveau, så nok en ”betinget udvisningsdom”, som der også lægges op af VKO – og også SF? Så kan der senere laves en ny lov, om udvisning ved ”gentagen” betinget udvisningsdom.

Jeg savner i debatten det menneskelige aspekt, ikke for eller imod udlændige.

Jeg er vokset op med mennesker fra andre lande, fra helt lille. Jeg husker en gruppe skoleelever fra Thailand, som en dag spiste med. Vi skulle have blommegrød til dessert. Vi spiste og snakkede, og ingen opdagede noget. Først da alle havde spist op, blev der lagt mærke til, at alle thailænderne også havde spist blommestenene. Det grinede vi af, denne deres misforståede høflighed, og håbede så at de ikke fik ondt i maven.

Det er sådanne ”brud på ordener” – og her var det en sød lille uskyldighed – der er starten på fødekæden for regelbrud til at havne i retten, såfremt der er forskel på, hvem der ud fra etnicitet skal straffes med hvad. Det er endnu et forsøg på at cementere en adskillelse ned i det civile samfund, ned i den givne befolkning, at stille den enkelte til regnskab for sin opholdstilladelse eller sit pas.

Det samme har været tilfældet med den, lige nu, ikke så voldsomme tørklæde-debat. Jeg kender kun lidt til min mors hår, dengang hun levede, for hun havde altid tørklæde på. Udenfor når hun arbejdede i jorden, et tørklæde til at holde håret på plads og undgå at få det sandet til, og inden døre ved madlavning, at gøre det samme, for at passe på maden.
Den funktion, der ligger i tørklædet, forsvandt i tørklæde-diskussionen på den måde, at muslimer går med tørklæde, dét gør danskere ikke! Jo. jeg tror min mor har taget det første tørklæde på, da hun som ung pige skulle ud i kartoffelmarken som 7.årig i 1920.
Tørklædet var oprindeligt for mig, en helt igennem dansk hovedbeklædning, indtil jeg blev så stor, at jeg forstod, at den sikkert også var opfundet på den anden side af horisonten, og at det ikke kun var min mor, der gik med det; og at tørklæder kan være fantastisk flotte.
At omgås mennesker fra andre lande, og at arbejde sammen med andre kulturer, opfatter jeg som noget positivt og uundværligt, jeg har fået med mig fra min danske familie. Jeg kan ikke forestille mig, at verden kan hænge sammen eller fungere uden.

Nu er der nærmest en debat- og organisationskultur, hvor hver enkelt skal graves ned i en sort-hvid grøft, ellers er man mindst landsforræder, og dette dobles op, har man forkert farve eller synspunkt.

Undskyld, men det er noget jeg ikke helt forstår. Hvordan kan så mange støtte VKOs stramninger, når det er helt igennem usamfundsmæssigt, og dermed også udansk?

/Kalle

Anne Marie Jensen

Jeg har et oprigtigt spørgsmål til socialdemokrater og folkesocialister - og måske især partimedlemmer.

I er nødt til at tage dette alvorligt:

Jeres partier har ikke længere en egen politik på udlændingeområdet. Hverken som regeringsalternativ eller hver for sig som partier. Jeres partier har fuldstændig overladt til Dansk Folkeparti at bestemme diktatorisk, hvad politikken på dette område skal være.

Der er i parantes ingen diskrepans mellem det, at forslaget kommer fra Søren Pind og det, at klassificere stramningsforslaget som DF-politik. Pind er en sockpuppet for DF.

Hvordan føles det at skulle forestille en slags opposition? Hele dette skuespil, hele dette bedrag. Helle Thorning, der for nylig erklærer, at nu er det slut med yderligere stramninger - men accepterer dette nye højreesktremistiske tiltag. Et SF, der i pressen forsøger at lægge afstand til Dansk Folkeparti, men konsekvent kopierer og accepterer selvsamme. Hvor forlorne og forløjede er I villige til at fremstå? Hvor meget skal i ydmyges og misbruges?

HVORFOR GØR I IKKE OPRØR?!

Jens Høybye

Hele min generation og den før min må være godt og grundige forbandede.

Hvad har vi dog gjort galt, siden samfundet er havnet ud i at indeholde så snavsede, uartige og amoralske generationer af magthavere??????

Er det virkelig hævnen og konsekvenserne for, at vi i sin tid trådte ind i EU-fælleskabet, at magthaverne nu i Danmark i mangel af magt, vil vise hvor meget magt de stadig har tilbage???????

Hvordan kan et flertal af partier gå ind for ophævelse af EU forbehold, når de tilsyneladende stemmer for Søren Pind's forslag?????

Er ganske flov over at være borger i et samfund, der i den grad negligere flertallet af klodens øvrige samfund's opfattelser af, hvad det vil sige at være bare anstændige.

Er Søren Pinds forbliven i Venstre virkelig kun et udtryk for, at Dansk Folkeparti ikke er rabiat nok?????

@Anne Marie Jensen

I november 2010 talte Margrethe Vestager på en hollandsk partikongres og sagde bla., at den hovedlære, hun har draget af de sidste 10 år i Danmark er følgende (frit citeret og oversat efter hukommelsen):

"Bekæmp det ekstreme, medens det er stadig er ekstremt. For når det ekstreme først er blevet mainstream, så har vi alle forandret os".

Disse kloge ord mener jeg har stor relevans for denne sag. For i dag er det ekstreme for længst blevet mainstream i Danmark, og genkendes derfor slet ikke som ekstremt af det store "tavse" flertal.

For 10 år siden ville det have været fuldstændig utænkeligt, at SF kunne have stemt for et højreekstremistisk forslag som dette. Men i dag giver det højest anledning til, at nogle få kritiske skribenter på Information kommer med et lille "pip".

Og selv mange, som ellers giver udtryk for moderate "common sense" synspunkter, har grundlæggende stor sympati for forslaget.

Andreas Prætorius

I artiklen bruger man formuleringen: "Fremover skal alle kriminelle udlændinge udvises af Danmark, lige meget hvor kort en frihedsberøvelse de er blevet idømt." Frihedsberøvelse er som bekendt ikke en fængselsstraf, men alle former for fysisk tilbageholdelse. I tilfælle af at man bliver fanget til en demonstration, vil man højst sandsynligt skulle sidde i fængslet i mere end 24 timer imens politiet opklarer om man har gjort noget eller ej. For at det kan ske skal en dommer være inde over og "idømme" dig en frihedsberøvelse i en længere periode. Det vil falde indenfor reglerne, og du vil blive udvist

Niels Mosbak

Andreas Prætorius

Der er forskel på at være f.eks. varetægtsfængslet og så være dømt.

Men det ser ud til at f.eks. hæftestraffe - vil være omfattet, og ikke kun fængselsstraffe.
Så kan forslagets velvillige klakører her på siden begynde at tænke over, hvad man kan blive idømt hæftestraf for.
Det fremgår tydeligt i forskræppet til loven, at man sigter på også "småkriminelle udlændinge".

@Niels Mosbak

Lige præcis. Jeg kan varmt anbefale alle interesserede at læse, hvad der blev sagt under 2. behandlingen af lovforslaget i Folketinget:

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l210/beh

Line Barfoed (EL) kommer her netop ind på det, som du nævner, nemlig at der nu i princippet ikke er nogen form for nedre grænser for, hvilke forbrydelser der kan medføre udvisning efter dansk lov:

“Jeg mener, det er fejt at lave en dansk lovgivning, hvor man siger, at efter dansk lovgivning skal enhver ikkedansk statsborger, der idømmes 7 dages fængsel, fremover udvises af landet, og at det så kun vil være i de tilfælde, hvor internationale konventioner forhindrer det, at de ikke bliver udvist. Jeg mener, at danske lovgivere skal lave en lovgivning, der er sådan, som vi ønsker at reglerne skal være. Man kan ikke dække sig ind under at sige, at det jo ikke vil ske, at en, der er født og opvokset i landet, bliver udvist efter 7 dage, fordi de internationale konventioner forhindrer det.”

Og senere:

“Hvis et menneske, der kan og vil Danmark, og som har boet her i masser af år, som har børn her og betaler skat her, og som har arbejde – bidrager til samfundet – har en kniv på sig på et offentligt sted og bliver taget og får 7 dages fængsel i medfør af knivloven, er det, hr. Søren Pind og regeringen og Venstre og De Konservative og alle de andre partier, der stemmer for, fremover vil sige til det menneske: Egentlig mener vi, at du skal udvises, fordi du har gået med kniv på et offentligt sted i Danmark, fordi du har begået den ene fejl, og på grund af internationale konventioner kan vi ikke udvise dig, men du får en betinget udvisning, fordi vi egentlig synes, at du skal udvises; det er kun de internationale konventioner, der gør, at du ikke kan udvises. Det er det signal, man fremover vil sende til mennesker, der kan og vil Danmark.”

Jeg må sige, at jeg ikke kunne have formuleret det bedre og mere tydeligt selv. Og derfor må jeg også opfordre alle socialistiske vælgere til seriøst at overveje, om ikke dette er den dråbe, der får bægeret til at flyve over, og som gør, at krydset må sættes ved EL i stedet for S eller SF.

Og er man borgerlig, må man naturligvis sætte sit kryds ved R.

Jeg tror nu Pind og de andre populister har forregnet sig i denne sag. Jeg tror godt at de fleste kan se, at det her er fuldstændig galt.

Lur mig om ikke Enhedslisten og de radikale går stærkt frem i de næste meningsmålinger.

Gert Lünekilde

Jeg går ud fra at de dømte nye danskere afsoner en normal straf. Altså dømmes samme straffe som etniske danskere og dermed har udstået straffen når dommen er afsonet.

Udsmidning må være en ekstra straf!!!
Skal vi ikke også indføre ekstra straffe til alle andre danskere?
Eller det er måske bedre at blive smidt ud end blive frivilligt!!

Sabine Behrmann

@ Niels Mosbak,

Hæftestraffen blev afskaffet i 2001 - i dag er alle, der dømmes lige kriminelle.

Men den nye regel må jo også gælde for domme i forbindelse med trafikuheld, hvor der kan forekomme en del legemsbeskadigelser og manddrab.

Anne Marie Jensen

Så stille socialdemokraterne og folkesocialisterne er i denne debat.

Ret nu ryggen, venner!

Jesper Wendt

IBM, er sikkert i blodsrus... $_$

De mangler bare jødestjernen, så sidder den lige i skabet.

Jens Andersen

@ Ib Ling:
"Problemerne med den danske “debat” og chikanen mod udlændinge afhjælpes ikke ved råbe RAAACIIIISMEEE hver gang der vedtages en lov der kan ramme udlændinge. Den afhjælpes ved at insistere på en skelnen mellem det store flertal af positivt bidragende udlændinge som skal behandles ordentligt og er lille mindretal af kriminelle som ikke skal kunne gemme sig bag deres evige offerstatus."

Hvorfor skal man overhovedet skelne mellem 'danskere' og 'udlændinge'?
Er det ikke nok at skelne mellem 'kriminelle' og 'lovlydige', når det er kriminalitet, det handler om?

Ellen Chakir

Danskere udvises også, hvis vi formaster os til at gifte os med en udlænding - endda, selvom han så er fuldstændig ukriminel, veluddannet og jordens rareste menneske. Vi bor i eksil nu, da de 2 år vi skulle have boet i Marokko, til min mands arbejdskontrakt udløb, nu er blevet sat på uvis tid, da reglerne om ægtefællesammenføring er blevet strammet så meget at vi ikke kan vende tilbage nu.
Så jeg føler mig faktisk udvist og uønsket af mit eget land. Endda selvom vi begge er aldeles lovlydige.
Nu tør vi da slet ikke komme tilbage,han vil jo ikke engang kunne købe en brødkniv hos Imerco eller blive spejderleder uden at risikere en udvisning. Eller formaste sig til noget så kriminelt og udansk som en fisketur, hvor han lige slår et smut ind om mine forældre med fangsten, før han tager hjem... Demonstrere, det vil vi da slet ikke turde.
Hvordan skulle vi kunne leve et nogenlunde afslappet og normalt familieliv, hvis angsten for ved en fejltagelse at træde ved siden af dydens smalle sti, konstant ville fylde i hverdagen?
Der er jo slet og ret tale om udvisning FØRSTE gang, du har glemt din schweitzerlommekniv i håndtasken. Hvilket man faktisk kan blive dømt for. Min pæredanske, aldrende og ellers aldelses lovlydige onkel havde glemt at tage sin lommekniv ud af håndtasken før sikkerhedskontrollen på en tur til Ålborg med fly. Nu står han til 7 dage i brummen. I hans tilfælde er det jo bare latterligt, men hvis det var min marokkanske mand, ville det jo være fatalt.
Danmark har et demokratisk problem, som i særlig grad rammer de mennesker af udenlandsk herkomst, som bor i Danmark. Jeg tror, der kommer til at gå lang tid, før vi tør vende tilbage.

Niels Mosbak

Sabine Behrman

Tak for oplysningen - jeg kan se at f.eks. spirituskørsel, der jo straffes med fængsel efter de ny regler, vil kunne medføre udvisning.
Tja, og andre overtrædelser af færdselsloven.

Thomas Frovin Jensen

Hysteriet omkring kriminelle udlændinge og grænsekontrollen er ekstremt bekvem for regeringen, som kan luske sine suspekte "reformer" igennem i ubemærkethed og med hasteprocedurer...

Sabine Behrmann

Niels Mosbak

Et øjebliks uopmærksomhed er så nok for at blive udvist.

@Niels Mosbak

Det kan det vel for så vidt også i dag. Forskellen er bare, at det ikke vil ske i praksis, hvis det er en udlænding, som bor her fast og i øvrigt har en ren straffeattest. I så fald vil anklagemyndigheden undlade at nedlægge påstand om udvisning. Og skulle anklagemyndigheden alligevel vælge at gøre det, så vil domstolen vurdere, at der ikke skal udvises, fordi det henset til forseelsens grovhed vil være "særligt belastende" for den pågældende.

Det nye er, at vedkommende nu vil få en betinget udvisning, og at der derfor vil blive sendt et signal om, at han/hun ikke længere er velkommen i Danmark, og at det kun er internationale konventioner, der gør, at han/hun ikke bliver udvist.

Det er altså signalpolitik, der er tale om. Og hvor hensigten givetvis er at sende signaler til vælgernes indre svinehunde (ja det mener jeg faktisk! ), så er effekten jo altså samtidig den at sige til udlændinge, som har boet i Danmark hele deres liv eller en stor del af deres liv, at de ikke længere er velkomne, fordi de f.eks. har kørt spirituskørsel en enkelt gang, eller har haft en kniv liggende i deres bil. Eller hvad man nu ellers kan blive idømt 7 dages fængsel for.

Christel Werenskiold

og fremover skal alle kriminelle danskere udvises til Bornholm.
Jeg tilhører egentlig et andet parti, men EL får min stemme til valget.
S/SF bøjer sig for pointsystemer og "tough on crime".
Som Nyrup vist engang sagde: Man kommer ikke af med den indre svinehund ved at fodre den"...

Ellen Chakir

@ Lars Hansen. Enig. Men effekten er vel at sige til alle udlændinge, der bor i Danmark, at grundlæggende har vi mistillid til dig og første gang du træder ved siden af, ryger du ud. Selv en trafikulykke, hvor du bliver dømt skyldig på grund af et øjebliks uopmærksomhed kan jo sende dig ud af landet nu. Der behøver såmænd ikke engang være spiritus involveret. Måske bare et grædende spædbarn på bagsædet eller din snakkesalige tante. Eller du befinder dig ved siden af de forkerte mennesker på det forkerte tidspunkt ved en demonstration. Måske du bare står og kigger på demonstrationen...

@Esben Lykke

Jeg tror desværre ikke, at denne sag vil give nogen nævneværdig fremgang til EL og R. Dertil har den slet ikke været eksponeret nok i medierne, og der har slet ikke været gravet nok ned i, hvad lovændringen EGENTLIG betyder.

Søren Pind har stort set uimodsagt fået lov at påstå, at det er en lovændring, der handler om at "udvise Fis Fis" altså en bandeleder idømt 6 års fængsel. Og det på trods af, at den manglende udvisningsdom i den sag er helt usædvanlig og måske nærmest var en slags fejl fra landsrettens side.

Men som det fremgår af denne debat, så er det i den helt anden ende af skalaen, at man vil se de egentlige konsekvenser af loven. Nemlig at en masse personer med meget kortvarige fængselsdomme nu SKAL idømmes en betinget udvisning.

@Christel Werenskiold

Præcis! Man kan aldrig komme af med svinehunden ved at fodre det. Og netop derfor er det så utroligt sørgeligt og forstemmende, at den nuværende ledelse i S og SF STADIG ikke har forstået dette.

Man kunne have håbet på, at det var sevet ind efter den ophidsede debat, der var om pointsystemet for familiesammenføring for ½ år siden, men de to partiers ledelse kører bare videre der ud af, som om de intet har lært af det forløb.

Lars Poulsen

@Claus Petersen:

"I stedet for at forholde dig til mit indlæg forsøger du at tage mig til indtægt for nogle holdninger jeg aldrig har givet udtryk for."

Du skrev jo netop at de kriminelle selv har 'valgt' at være kriminelle. Så det jeg skrev er jo den logiske konsekvens af din holdning. Det er jo netop overvejende fattige og dem med dårlig opvækst der bliver kriminelle.

Lars Poulsen

@Esben Lykke:

Jeg kan anbefale CitizenVPN.com som er en Dansk VPN udbyder der ikke logger noget.

Benjamin Hinnum

Jeg synes at det er en meget god debat vi har gang i her, men hvad er vores umiddelbare muligheder for handling? Har vi nogle?

Jeg ville egentlig gerne stemme på S eller SF, men det kan jeg ikke få mig selv til at gøre, hvis de stemmer for dette lovforslag.

Hvad kan man gøre for at overtale S & SF til ikke at stemme for lovforslaget på fredag?

@Benjamin

Du kan jo skrive til deres folketingsmedlemmer og give udtryk for din bekymring. Alle email adresserne kan du finde på www.ft.dk.

Men skal jeg være ærlig, så tror jeg ikke, der er noget at gøre. Der er åbenbart truffet en beslutning i de to partiers ledelse om, at man vil stemme for dette lovforslag, og med 3 dage til den endelige vedtagelse, så er det nok for sent at få ændret en sådan beslutning.

Erfaringen fra debatten om pointsystemet for familiesammenføring er således, at det kræver en længerevarende og langt mere omfattende kritisk debat, hvor f.eks. borgmestre og tidligere statsministre ytrer sig kritisk, hvis man skal gøre sig håb om at påvirke ledelsen i de to partier.

PS. Desuden vil de gøre sig meget sårbare over for beskyldninger om at føre "sik-sak kurs", hvis de uden en meget god grund skifter mening om et lovforslag, som de allerede har tilkendegivet at ville stemme for.

Så jeg er bange for, at løbet af kørt. Og dermed kan man med rette sige, at det er alt alt for sent, at Informations ellers dygtige journalister går ind i denne sag.

Heinrich R. Jørgensen

Jeg synes, det ville være på absolut høje tid, hvis nogle seriøse jurister begyndte at forholde sig til et emne,bl.a. Tom Paamand og undertegnede, har fremturet med efterhånden ganske mange gange.

Nemlig spørgsmålet om, hvad en "udlænding" er?

Findes der nogen anden retskilde, end Junigrundloven fra 1849? En lov, hvis forhandlinger der er blevet henvist til, hvor det ganske tydeligt står, at ingen (i den daværende Rigsdagsforsamling) kunne være i tvivl om, at begrebet "udlænding" måtte forstås som én der ikke havde indfødsret som følge af almindelig lov.

Hvem der har indfødsret, er bestemt ved almindelig lov. Indfødsretsloven blev senest ændret i 2004, hvor hvem der havde indfødsret blev begrænset til visse nordiske statsborgere med ophold i riget.

De, der ikke har indfødsret iflg. lov, må være udlændinge. Således er det denne gruppe, Grundlovens § 44, stk. 1 henviser til når der tales om udlændinge der skal gives indfødsret (naturaliseres) ved.

Grundloven taler om udlændinge i andre sammenhæng. Udlændinges ret til erhvervelse af fast ejendom, fremgår af lov. Grundloven er har en rammelov på dobbeltvis. Andre love definere hhv. hvem der er udlændinge (Indfødsretsloven), og betingelserne for at sådanne udlændinge kan erhverve ejendom.

Ligeså Grundlovens § 71 (1953), der handler om frihedsberøvelse. GRL § 71, stk. 6 omtaler at udlændinge. Et begreb der ikke er defineret af Udlændingeloven. Det må være Indfødsretsretsloven der (negativt) definerer begrebet.

Således må Udlændingeloven gælde for de, der er defineret som udlændinge som konsekvens af Indfødsretsloven.

I så fald, har ændringen af Indfødsretsloven i 2004 vidtrækkende konsekvenser, da denne de facto påvirker andre love.

Søren Pind har formodentligt selv været stærkt medvirkende til at få ændret Indfødsretsloven i 2004. Det synes at være plausibelt på baggrund af Søren Pinds store ihærdighed på området.

Søren Pind er "geniet" bag konceptet "administrative" udvisninger, der påstås ikke at være en "straf". En retsuorden, der omgår princippet om at domstolene skal dømme.

Søren Pind støtter love, der foreskriver obligatoriske "minimums-konsekvenser", som domstole skal idømme. En retsuorden, hvor domstolene fratages den opgave det burde have - at udmåle straffene.

Enten tager jeg lodret fejl -- hvilket så afgjort er en mulighed. Jeg lader mig meget gerne oplyse.

Alternativet er det ganske absurde, at Danmark må være en bananstat, hvor lovgivere, regering, embedsmænd er sammenspiste i en grad, at lov ikke holdes. En forestilling der virker mere end almindeligt drevet af paranoia og vrangforestillinger -- hvis det ikke var fordi, enhver nogenlunde observant og vidende person har sat samme bananstats-tendenser udfoldet i fuldt flor i utallige sammenhænge efterhånden.

Sider