Læsetid: 3 min.

S og SF sår tvivl om undersøgelse om prostitution

Den længe ventede kortlægning af prostitution i Danmark kom i denne uge, men nu stiller to af de partier, der bestilte den, spørgsmålstegn ved metoderne og vil have ministeren til at gå ind i sagen
Størstedelen af de prostituerede i Danmark arbejder på klinik eller som escort, ifølge SFI. Forskningscentret har registreret 595 udenlandske gadeprostituerede og et mindre antal danske.

Størstedelen af de prostituerede i Danmark arbejder på klinik eller som escort, ifølge SFI. Forskningscentret har registreret 595 udenlandske gadeprostituerede og et mindre antal danske.

Maria Hedegaard

9. juni 2011

Kan det virkelig være rigtigt, at der stort set ikke længere eksisterer danske gadeprostituerede? Det undrer Socialdemokraternes Mette Frederiksen, og hun stiller derfor spørgsmålstegn ved korrektheden i de metoder, der ligger til grund for den kortlægning af det danske prostitutionsmarked, som Det Nationale Forskingscenter for Velfærd SFI, offentliggjorde i går.

»Min bekymring går på, at vi bevilgede Satspuljemidler til en reel kortlægning af prostitution i Danmark, men har fået en undersøgelse, hvor man blandt andet opgør antallet af danske gadeprostituerede på baggrund af bare to dages feltarbejde,« siger Mette Frederiksen, der henviser til, at rapporten konklusion, om at de danske gadeprostituerede stort set er forsvundet, mens gaden er overtaget af udenlandske kvinder, bygger på to dages obervationer på Vesterbro, hvor forskerne kun så henholdsvis 13 og 15 kvinder.

»Jeg er jo ikke statistikker, eller analytiker, men jeg synes, at metoden fremstår tvivlsom. Vi havde bedt om en reel kortlægning, og det synes jeg er problematisk, at vi ikke har fået,« siger Mette Frederiksen.

Får spørgsmålet om metoden i forbindelse med de danske gadeprostituerede dig til at tvivle på undersøgelsens andre konklusioner?

»Det ved jeg ikke, men jeg kan i hvert fald konkludere, at man alene på den her baggrund kan stille spørgsmål ved, om deres konklusion om, at der kun er 3.200 er et reelt tal,« siger Mette Frederiksen og henviser til, at blandt andet Servicestyrelsen tidligere har vurderet det samlede antal til over 5.000.

Mette Frederiksen vil derfor tage en diskussion i sats-bevillingskredsen og rette henvendelse til ministeren. I går oplyste SF's socialpolitiske ordfører, Pernille Vigsø Bagge, at hun fandt en række af rapportens konklusioner tvivlsomme, så også hun vil rette henvendelse til socialminister Benedikte Kiær (K).

Undren

Manden bag SFI's undersøgelsen, antropolog Jens Kofod, undrer sig over kritikken. Det står nemlig tydeligt i rapporten, at netop tallet for de danske gadeprostituerede er usikkert, da forskerne ikke kunne få adgang til opsamlet data, der kunne sige noget om, hvor mange der var på årsbasis, og derfor måtte der laves døgntællinger.

»Vi kan sige med stor sikkerhed, hvor mange der er på de store områder, men for den her lille gruppe bliver tallene nødvendigvis usikre,« siger Jens Kofod, der afviser, at spørgsmålet om den unøjagtige optælling af de danske gadeprostituerede på nogen måde kan spille ind på det samlede tal.

»Hvis hun læser rapporten, vil hun kunne se, at vi har solide data på klinikprostituerede, udenlandske og escort-branchen og derfor har meget substantielle tal. De 3.100 af dem kan man altså ikke stille spørgsmålstegn ved,« fastslår Jens Kofod.

Politisk ærinde?

Mette Frederiksens undren bunder primært i, at værestedet Reden har opgivet langt højere tal for antallet af danske gadeprostituerede, der bruger deres tilbud.

At Information sidste år afslørede, at Redens tal var stærkt overdrevne og blandt andet dækkede over besøgende, som alene var stofbrugere eller hjemløse, hvilket Redens ledelse også til dels anerkendte får ikke Mette Frederiksen til at tvivle på Redens langt højere tal.

»Jeg har ingen anledning til ikke at stole på Redens tal, der bygger på indskrivninger med CPR-numre,« siger Mette Frederiksen.

SFI's undersøgelse er bestilt af Folketinget og tænkt som grundlag for udformning af ny lovgivning på området. Både S og SF har anbefalet en kriminalisering af kunden, blandt andet med henvisning til de voldsomme fysiske og psykiske belastning som gadeprostituerede oplever. SFI's rapport indikerer, at denne gruppe er meget lille i forhold til de ansatte på klinik og escort, og hvor 97 procent af de gadeprostituerede ønsker at komme væk fra salg af sex, er det kun tilfældet for 33 procent af de ansatte på klinik.

Kritikere kunne måske hævde, at du bare gør det her, fordi konklusionerne i rapporten generelt ikke passer ind i din politiske dagsorden?

»Det har ikke noget som helst med det at gøre. Jeg synes altid, det er interessant at få indblik i forskellene mellem vilkårene på gaden og f.eks. dem, der arbejder som escort,« siger Frederiksen.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Er det første gang du skal stemme til et folketingsvalg?
Vi giver alle førstegangsvælgere gratis digitalt abonnement under valget.

Tilmeld dig

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Heinrich R. Jørgensen

Selvfølgelig skyldes Mette Frederiksens klynk og brok, at rapporten ikke lever op til hendes fordomsfulde anskuelser og forventninger.

Bornerte h......... med trang til at moralisere på andres vegne formår næppe andet at forholde sig til andet end egne fantasier om virkeligheden.

Jonas Kaa Hansen

S og SF er under indflydelse fra fordrejede svenske undersøgelser og har på den baggrund helt skingre og forkerte synspunkter om prostitution.
Denne undersøgelse kan FORHÅBENTLIG få S og SFs kvinder til at ændre politik på området. Men det bliver tydeligvis vanskeligt, hvis de fortsætter med at benægte fakta.
Der er altså et eller andet helt galt når kvindelige akademikere forholder sig til prostitution.

Troels Ken Pedersen

...»Jeg har ingen anledning til ikke at stole på Redens tal, der bygger på indskrivninger med CPR-numre,« siger Mette Frederiksen...

I reject your reality and substitute my own.

Niels Mosbak

Nå, straks rapporten tilbageviser fordommene hos Mette Frederiksen, kan den ikke bruges - de v i l simpelthen gennemføre deres forbudspolitik, uanset at Redens tal er med et pænt ord, tvivlsomme.

Erik Karlsen

Minder dette her ikke lidt for meget om den borgerlige bloks tidligere afvisning af rapporter om den kolde krigs "aktører"?

Annalis Joanna Johansson

Prostitution er noget skidt for kvinder, det ødelægger deres sexliv og selvværd. Men lovgivning imod det vil ikke løse nogen problemer, det vil tværtimod skabe uigennemsigtighed i forhold til at løse problemerne. Mette Frederiksen og alle de andre forbuds- og lovelskende politikere burde erkende, at vi ikke løser nogen problemer ved at dræbe debatterne med forbud. Vi er nødt til at snakke om tingene og finde løsninger, der holder. Mange af de problemer, man gerne vil lovgive sig ud af er jo symptomer på et system, der er ved at bureaukratisere og kontrollere sig selv ihjel, På den måde bliver lovgivning imod det aldrig til andet end symptombehandling.

Glenn Lynge Andersen

Det har altid været et stort problem for diverse furier i prostitutionsdebatten, at de undersøgelse de bestilte og fik betalt af skatteyderne har haft en ubehagelig tendens til ikke at vise det de "skulle".

Et eksempel er påstanden om, at store sportsstævner (f.eks. EM og VM i fodbold) medfører mere kvindehandel og øget omsætning hos de prostituerede. Denne påstand betragter visse politikere som en sandhed, uagtet at den er blevet tilbagevist af adskillige undersøgelser; det er nu blevet undersøgt mindst to gange for EU-penge, men hver gang er undersøgelsen blevet forkastet af dem der bestilte den, fordi den ikke har givet det "kønspolitisk korrekte" resultat (d.v.s. bekræftet deres fordomme om prostitution og ikke mindst om mandlige prostitutionskunder) og fordi der var andre der påstod noget andet. som passede bedre ind i deres forbudsdagsorden.

Jean-François Corbett

"... bygger på to dages obervationer på Vesterbro, hvor forskerne kun så henholdsvis 13 og 15 kvinder."

Jeg er jo bare fysiker og ikke statistikker... men blot med min gymnasiestatistik kan jeg konstatere følgende:

Et eksperiment med sølle 2 prøver med hhv. 13 og 15 observationer udgør et yderst ringe statistisk grundlag til at konkluderer noget som helst!

Det er da også ubelejligt, at når der endelig laves en undersøgelse med en bare nogenlunde systematisk metode, og så resultaterne ikke passer med fordommene. S og SF fortsætter VK0 regeringens lysenkoistiske videnskabsbrug.

Nic Pedersen

Det er egentlig lidt synd for Mette Frederiksen. Hun brænder så åbentlyst inde med nogle uforløste fantasier!
Ærgerligt, at Freud ikke længere er iblandt os.

@Inger, du har ganske ret! ;-)

Jeg tror, Informations husarer hygger sig gevaldigt med gennemgangen af billedarkivet, når disse artikler skrives!

Jesper Jakobsen

Kan godt glæde mig over når abbonenterne på information som jo typisk hælder en del til venstre på den politiske skala er med til at vende tommelfingeren nedad for Mette Frederiksen og Vigsø Bakke.

Det største problem for mig ved S+SF er nemlig den her forbudsmentalitet (som er alt for udpræget på tinge) hvor man pga sine egne moralbegreber vil lovgive hvad andre mennesker vil bruge deres krop til.

Så fint hvis der kunne brede sig et oprør fra venstre mod det kommende all-out-forsøg på at kriminlaisere prostitution.

Claus Wøbbe

@Jean-François Corbett, du skriver
"Et eksperiment med sølle 2 prøver med hhv. 13 og 15 observationer udgør et yderst ringe statistisk grundlag til at konkluderer noget som helst!"

Det er ikke helt korrekt. Hvis hypotesen er, at der på Vesterbro går mange danske gadeprostituerede rundt, men at man på 2 døgn kun kan tælle 13 og 15, så kan man godt konkludere, at der sandsynligvis er meget få. Man kan ikke sige om der er 30 eller 50, men der er ikke 200!

Anne Marie Pedersen

@ Claus Wøbbe

Vi er vist ude i principperne for falsifikation. Og i eksemplet her blev der tilsyneladende ikke set nogen hvide svaner.

Torben Mikkelsen

@Claus Wøbbe og Jean-François Corbett

Al data er til rådighed for at til rådighed for at lave statistik!

I gennemsnit var der 14 prostituerede på gaden med en standardafvigelse på 1.41 prostituerede. Hvis vi antager gennemsnittene er normalfordelt og ønsker 95% konfidens skal ligner det 14 ±1.41*1.96.

Vi konkluderer, at der på Vesterbro befinder sig

14 ± 2.77 prostituerede.

Asger Vigeholm

Mette Frederiksen ønsker bare ikke at letlevende madamser, skal have de samme rettigheder som alle andre i samfundet. Hun skulle måske tage at lytte lidt til fx Camilla Dorthea fra Damefrokosten.com. Hvorvidt der er 3.100, 5.000 eller for den sags skyld, ændrer ikke på at vejen til bedre vilkår for disse kvinder er rettigheder og ordentlige forhold.
http://damefrokosten.com/2011/05/27/min-tale-om-en-liberal-ligestillings...

Anne Marie Pedersen

Man bør selvfølgelig have ordnede forhold for prostituerede/sexarbejdere i DK. Og derfor skal man starte med at skille de forskellige problematiker ad. Det kan ikke nytte noget, at problemet med fx manglende barsel og forsikringer altid ender med at "det er synd for narkoluderne".

Derfor skal det være ulovligt med gadeprostitution, da det er for risikabelt. Og det skal være ulovligt at være påvirket af ikke-lægeordinerede stoffer i forbindelse med arbejdet. Derimod skal området normaliseres - med krav om en række ordnede forhold. (På samme måde, som andre brancher er det.)

Og så skal der også laves ordnede forhold for dem, der er "leverandører" til de prostituerede. Her tænker jeg også på dem, der evt. stiller lokaler til rådighed. De har i dag ingen retssikkerhed.

http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2010/09/13/161825.htm

Anne Marie Pedersen

Og stop så med at kalde folk for forbudssocialister, hattedamer og jeg ved ikke hvad. Det er jo netop sådan debatten holdes på et ulødigt Anne Grethe Bjarup Riis-plan.

Niels Mosbak

Anne Marie Pedersen

"Derfor skal det være ulovligt med gadeprostitution, da det er for risikabelt."

"Og det skal være ulovligt at være påvirket af ikke-lægeordinerede stoffer i forbindelse med arbejdet"

Hvorledes havde du tænkt dig at ulovliggøre gadeprostitution?

Jeg kan forestille mig, at man gør det uattraktivt, også for kunderne, ved simpelthen at opfordre til at man besøger autoriserede bordeller - men hvorledes håndhæve et forbud?

Hvorledes vil du håndhæve et forbud mod stoffer der ikke er lægeordinerede?

"Og stop så med at kalde folk for forbudssocialister, hattedamer og jeg ved ikke hvad."

Hvad skal vi så kalde disse forbudstilhængere, der ikke har anset sig for gode til at fuske med tallene for at gennemføre deres egen usmagelige agenda -
oplyse om ikke eksisterende problemer i Holland, som de ikke kunne dokumentere - de er netop nypuritanske hattedamer - uanset hvilken partifarve de måtte have.
De er så optagne af at gennemføre forbud som hviler på et moralsk dogme hos dem selv, og uden stor lyst til at lytte til de sexarbejdere, hvis område de pågældende har gjort sig til selvbestaltede eksperter på.

Anne Marie Pedersen

Niels Mosbak

Det er jo nærmere reglen en undtagelsen, at det er forbudt at sælge ting og sager på gaden. Og som DR med Kontant i tirsdags viste, så er det svært at håndhæve sådanne forbud. Faktisk viser Kontant næsten hver uge, hvordan det er svært at håndhæve forbud. Her kan nævnes alt fra annonce-hajer, brugtbilforhandlere og tvivlsomme sommerhusudlejere. Så du har ret. Forbud er svære at håndhæve.

Men forhåbentlig gør det en forskel, at chauffører jævligt udsættes for kontrol mht. alkohol og stoffer.

Måske tager jeg fejl i mine konkrete forslag til branchekrav. Men så vidt jeg er bekendt, så når vi generelt aldrig hen til en debat af krav til, hvordan en evt. legalisering kan finde sted. Og det er et problem. For det er efter min opfattelse ikke i orden at legalisere noget, som for en tredjedels vedkommende ender med vold. Og det kan modstandere med rette harcelere over.

I brancher med sikkerhedsvagter har dette jo netop også været et problem, og ansatte skal have en form for kursus for at kunne bestride jobbet.
Det samme gælder for mennesker, der skal arbejde på stiger eller i seler.

Mht øgenavne. Man kan jo kalde folk ved deres navn, eller argumentere mod deres holdninger.

Heinrich R. Jørgensen

Anne Marie Pedersen:
"Og stop så med at kalde folk for forbudssocialister, hattedamer og jeg ved ikke hvad."

At omtale Mette Frederiksens og Pernille Vigså Bakke som hattedamer, bornerte bedsteborgere, gammeljomfrunalske, kontrolsstatsentusiaster og hvad man ellers kunne finde på, er mere og andet end platte og fornedrende øgenavne. Ærindet med sådanne betegnelser er for mit vedkommende ikke et forsøg på defamation og latterliggørelse af personerne. Beskrivelserne gælder deres holdninger og adfærd om det konkrete emne.

Hvis jeg kategorisk ikke brød mig om de to personer, var det næppe humoristiske(?) eufemismer og venligt (men bestemt) drilleri der ville være blevet taget i anvendelse.

Niels Mosbak

Anne Marie Pedersen

Hvis du ser på statistikken er det 3% af de prostituerede på klinikker der bliver udsat for vold.
Derfor kunne man forvente at de fleste prostituerede der ønsker at fortsætte i brancen - hvilket jo ikke gælder for dem der står på flisen - netop blev tilknyttet klinikker eller bordeller eller hvad nu man skal kalde dem.

De gadeprostituerede har andre problematikker, bla. står de der for at finansiere en narkomisbrug.
Hvis man løste det problem for dem, ville omkring 50% antageligt forsvinde af sig selv.

Nu er det noget vanskeligere at kontrollere bordeller for overtrædelse af narkotikaindtag end bilister, hvor man måske i bedste fald får fat i måske 20% af overtrædelserne.

Grunden til at man aldrig når frem til en debat om hvilke krav der kan stilles er jo den enkle, at forbudsromantikerne allerede fra starten af deres kampagne mod prostitution, har lagt sig fast på løsningen, og bevidst har fortrængt de involverede parter, med mindre de kunne anvende dem i deres forbudsstrategi.

Udgangspunktet har været, underforstået, at mænd er nogle svin der skal straffes for deres uønskede seksualitet, og prostituerede er ofre.

Nu hvor tallene er blevet hevet ud af mørket, og ikke passer ind i forbudsromantikernes agenda, bliver undersøgelsen betvivlet - fordi den ikke kan siges at understøtte agendaen som disse damer har fastlagt på forhånd.

Adam Poulsen

Hvad skal Mette Frederiksen overhovedet bruge den viden til? Lad da folk passe sig selv, hvis de vil sælge deres krop, så skal staten da ikke forhindre dem i det. Det er deres eget valg.

Heinrich R. Jørgensen

Adam Poulsen:
"Hvad skal Mette Frederiksen overhovedet bruge den viden til?"

Hun er tilhænger af kontrol- og formynderstaten. Den politiske ledelses opgave er at vedtage hvordan borgerne skal leve deres liv. Årsagen må formodes at være, at politikerne er bedst egnede til at træffe disse valg. For at kunne fastholde forestillingen om kompetente politikere der træffer kompetente beslutninger, beder politikerne om at blive forelagt fakta.

I dette tilfælde var de forelagte fakta åbenbart ikke de rigtige fakta. De stemte ikke overens med den forud vedtagne politiske principbeslutning.

Axel Doberhuus

I øvrigt er det symptomatisk at ingen/få gider bruge branchens eget ord: sexarbejder.... det er dog kønnere og skaber vel også et mere præcist billede af... sexarbejderen.
Det modsatte gør sig gældene for arbejdsmænd, der over en årrække er gået fra arbejdsmand, over specialarbejder til 3F'er... den sproglige finurlighed vandt indpas med det samme... mens sexarbejdere stadig kaldes "prostituerede" (på skrift) og "ludere" (i daglig tale)
Kan vi enes om sexarbejdere?

Heinrich R. Jørgensen

Per Holm Knudsen:
"Hvordan hindrer vi bedst Mette Frederiksen og Pernille Vigsø Bagge i at blive genvalgt til Folketinget?"

Den sociale indignation som retorisk virkemiddel er effektiv. Kombineres den med et småskingert stemmeleje, der får forargelsen til at virke yderst troværdig, øges effekten markant.

Man kan være så godt som sikre på at disciplinens mest efne mestre er så godt som sikre på et genvalg. Mette Frederiksen, Pernille Vigsø Bagge, Pia Kjærsgaard, Inger Støjberg, Martin Henriksen, for at nævne de prominente i genren.

Der er intet i Grundloven, valglovene eller andre love, der giver kvalificerede, saglig og seriøse folketingskandidater et fortrin frem for andre. Det er op til vælgerne. Med det resultat, at folketingets sammensætning mestendels afspejler en laveste fællesnævner blandt vælgerne.

@Niels Mosbak
Hvis du ser på statistikken er det 3% af de prostituerede på klinikker der bliver udsat for vold.
Så prostitution er ikke et specielt farligt arbejde, hvad angår vold.

Næsten hver tiende dansker har oplevet vold eller trusler om vold på sin arbejdsplads. Det er resultatet af en undersøgelse fra 2004, og vold er i den forbindelse situationer, hvor ansatte er blevet skældt ud, rakket ned på, direkte overfaldet, har modtaget trusler om voldelige handlinger eller udsat for røveri. I alle tilfælde er vold en chokerende oplevelse.
Kilde: http://www.amr.dk/Default.aspx?ID=600

Sebastian Hansen

Man kan da ikke underkende en undersøgelse, som man selv har bestilt - blot fordi udkommet ikke passer med ens politiske budskab.

Mette Frederiksen giver mig om nogen politikerlede!

Jens Sørensen

I et segment af sexarbejderne er der kun 33% der OVERVEJER af skifte job !!!!
På hvilken dansk arbejdsplads kan man finde et lige så lavt tal ???

Anne Rasmussen

Hvis det er så ufarligt at være bordelprostituteret hvorfor er det så så magtpåliggende for bordelprostituerede at få ansat vagtmænd og have overfaldsalarmer på sig når der er kunder i butikken?

Bjarne Hansen

Anne Rasmussen.

Vel af samme årsag som at man skal forbi Vagter for at komme til at tale med sin Socialrådgiver med overfaldsalarm, på Kommunen.