Nyhed
Læsetid: 3 min.

Juraprofessor: Ryd bare skoven i Østerild

Det er fuldt lovligt, men upassende, at Miljøministeriet genemtvinger beslutningen om at rydde træer i Østerild for at gøre plads til et testcenter for vindmøller. Det siger juraprofessor Peter Pagh
Indland
19. juli 2011

Mandag morgen var der fortsat ikke blevet fældet et træ i Østerild Klitplantage ved Thy. Naturstyrelsens maskiner blev også i går kørt tilbage i garagen, fordi 30-40 aktivister kom så tæt på maskinerne, at skovrydderne valgte at forlade stedet. Planen er ellers, at 266 hektar plantage må lade livet for at gøre plads til det nye nationale testcenter for vindmøller i klitplantagen.

Demonstranterne protesterer over, at træfældningen sættes i gang, før Vestre Landsret og EU har taget stilling til de klager, de har modtaget over rydningen af skoven i klitplantagen.

Men rent juridisk er der intet at komme efter, siger professor og jurist ved Københavns Universitet Peter Pagh.

»Staten handler ikke ulovligt, når den gennemtvinger sin beslutning juridisk er det helt korrekt,« siger professoren, som dermed giver miljøminister Karen Ellemann (V) grønt lys til at fortsætte arbejdet.

Da loven blev behandlet i Folketinget, udarbejdede Peter Pagh et notat, der belyste, hvorvidt loven var i strid med EU's regler. Og selv om professoren konkluderede, at vindmøllecentret næppe var lovligt, fordi det vil gøre skade på naturområder, er der altså intet til hinder for, at ministeriet fortsætter rydningen, indtil EU har fundet ud af, om der overhovedet skal føres en sag:

»En klage til Kommissionen har selvfølgelig ingen retlig valør. Enhver kan jo klage ud i verdensrummet, men det betyder jo ikke, at man har krav på, at en sag skal behandles,« siger Peter Pagh.

Magtfuldkommenhed

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der for knap et år siden klagede til EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet over den anlægslov, som omfatter verdens største testcenter for vindmøller. Foreningen mener, at loven strider mod EU's såkaldte habitatdirektiv, som beskytter Europas vigtigste naturområder og arter.

Desuden har lokale lodsejere stævnet Miljøministeriet, fordi deres ejendomme skal afstås for at give plads til det nye vindmøllecenter.

Den 11. august tager landsretten stilling til, om lods-ejerne er berettiget til at klage, og om sagen dermed skal have opsættende virkning og om rydningen af træer dermed skal stoppes, indtil rettens endelige afgørelse falder. Men heller ikke det kan sætte en stopper for rydningen af naturområdet, fastslår Peter Pagh.

Alligevel mener professoren, at det er upassende at fortsætte arbejdet, så længe sagen verserer i Vestre Landsret.

»Det er udtryk for særegen magtfuldkommenhed, at man ikke kan vente en måned på, at retten tager stilling til, om sagen har opsættende virkning,« siger Peter Pagh og tilføjer:

»Det er et meget voldsomt projekt med uoprettelige virkninger. Selv om loven er på deres side, forekommer det ikke at være et særlig godt eller ordentligt foretagende.«

Ifølge Miljøministeriet holder man dog fast i beslutningen om at rydde skoven, fordi ministeriet har en deadline, som står indskrevet i loven.

»Hvis vi skal bremse op, hver gang nogen sætter spørgsmålstegn ved noget, så kan vi ikke leve op til tidsplanen, som politikerne har bedt os om,« siger skovrider fra Naturstyrelsen i Thy, Ditte Svendsen.

Hun mener desuden, at konkurrence verdens lande imellem betyder, at det er afgørende at være først med teknologi. Og det kan Danmark kun være, hvis et nationalt testcenter for vindmøller snart står færdigt, mener hun.

Svigter demokratiet

Aktivisten Tom Vilmer tror dog ikke på, at det virkelig er grunden til, at det hele skal gå så hurtigt.

»Myndighederne går efter at få fældet så meget, at et forbud fra EU ikke længere vil få virkning, fordi det så vil være uomgørligt, hvad de har gjort. Og den situation vil vi forhindre,« siger Tom Vilmer til Ritzau.

Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti mener også, at skovrydningen skal stoppes, indtil EU og landsretten har talt.

»Det skal ske på et lovligt grundlag,« siger DF's miljøordfører Jørn Dohrmann, som også kritiserer S og SF for at støtte skovfældningen.

Enhedslistens Per Clausen opfordrer S-SF til at tage en tænkepause.

»Ellers svigter de ikke bare naturen og demokratiet, men medvirker til åbenlyst magtmisbrug,« siger han til Ritzau.

Skovrider Ditte Svendsen håber imidlertid ikke, at hverken aktivisterne eller politikerne får ret.

»Vi håber at komme i gang i denne uge. Derfor har vi nu bedt politiet om hjælp.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Magthaverne flytter rundt med "naturområder", som var det CO2-kvoter. Jeg husker da fredningen af Vestamager, Københavns lunge, blev handlet bort for nogle fjerntliggende grønne arealer i Jylland.

...mon det er i nogle af de område de nu fælder træer?

Dorte Sørensen

Det virker lidt ”sjovt” at Folketingets 2 EU modstanderpartier nu selv bruger EU som skjold mod skovfældningen. Ligeledes virker det besynderligt at DF er så stor modstander af dette testcentre, da DF stemte for placeringen i Østerild. Ved vedtagelsen i Folketinget stemte alle partier ja til placeringen med undtagelse af de radikale og Enhedslisten, der begge mente at der burde findes en anden placering .
Men det korte af det langer er, at jo længere Danmark venter med at få dette testcentre op at køre jo længere kommer Danmark væk fra at være med i førerfeltet for forskning og udvikling af alternativ energi – og var det ikke det som vi skulle leve af i fremtiden?
PS: Tak til Information for denne præcisering af juraprofessor Paghs udtalelse - I går i DR blev han hele tiden citeret for at mene, at Miljøstyrelsen gjorde noget ulovligt, hvis de begyndte træfældningen inden domstolen havde talt.

Martin Sørensen

jeg er helt uforstående overfor den, kærlighed man har overfor en grantræ PLANTAGE, i et område der naturligt var klithede, som der er unik sjællen natur, et grantræ i dansk natur er en invasiv art, som der skal bekæmes gerne med vold og magt, jeg er faktisk for skovrydningen uanset om der skulle være en vindmølle test center eller ej, prøv og fjern de 7 høje møller og se nu området igen i øjende et klit hede landskab, med klokkelyng orkidere, får og kvæg og vilde heste der græsser, lad os da endeligt prøve og genudsætte den europæiske bison, der naturligt var her da klitheden blev dannet for ca 12000 år siden tiden lige efter sidste istid, nej en grantræs plantage er ca lige så naturlig i dansk natur som en palme plantage ville være det faktisk så var det lige så "naturligt" med et sommerhus område. som en grantræs plantage er det, skov bunden i en grantrærs platage er død. der er faktisk ikke andet end bøvl med de grantræs plantager vi har, de futter af og er en kruttønde i de varme danske sommer, klit heden er naturlig natur, se området det bliver helt fra hurup i syd vest og op til hanstholm, i nordøst, nu også med østerild klitplantage som en naturlig del af nu næsten verdens største klit hede, at fælde østerild klitplantage er naturgenopretning på linje med at gendanne de naturlige sving i skjern å

Martin Sørensen

men plant da endeligt ny skov til erstatning for østerild klitplantage, jeg mener at der er flere områder omkring thisted, der er velegent til at blive ny skov og her skal der naturligvis være LØV skov ikke ikke grandskov, se det vil igen være natur genopretning med en blandet løvskov, i de områder hvor vi indriver vores drikkevand men at fælde en nåleskov i danmark det er ikke vold modnaturen tværtimod, så er det naturgenopretning

Karsten Olesen

Fremkaldelse af sandflugt, herunder beskadigelse af beskyttelsesbevoksning, er strafbart som tyveri:

"Det første lovindgreb, som skulle dæmpe sandflugt kom i 1539, da Christian 3. forbød ødelæggelse af klitvegetationen. Det forbud blev siden gentaget, f.eks. i Danske Lov fra 1683, hvor høstning eller anden beskadigelse af vegetationen "straffis som een Tyv uden al Naade, og dertil være pligtig til at oprette al den Skade, som deraf kommer"[9].

http://da.wikipedia.org/wiki/Sandflugt_i_Danmark

(Ved Christian 5.s Danske Lov ophævedes dødsstraf for tyveri, der herefter skulle straffes med legemsstraffe og ved større tyverier tillige med strafarbejde. Endvidere fik tyven en formuestraf. Ved en forordning fra 1690 skærpedes straffen for stort tyveri til hængning.)

Efter sandflugtsloven af 1867 havde klitfogederne myndighed til at forbyde kvæghold og færdsel, samt til at ekspropriere arealer til tilplantning.

I 1971 blev Klitvæsenet lagt ind under Statsskovvæsenet.

Klitplantøren i Hjardemål, Jens Jørgen Leerhøy, blev derefter plantør i Østerild plantage.

I nogle områder har man opretholdt totalt færdselsforbud; iøvrigt er som hovedregel motorkørsel og gravning forbudt i klitområder uden speciel tilladelse.

martin, svaret på din "uforståenhed", kan måske findes i linket her under.

I øvrigt er aktioner for lokal natur - som vi ser dem overalt i verden - et bevis på en stadig stigende bevidsthed om en alternativ livsførelse.

http://blog.politiken.dk/engelbreth/2011/07/18/topmalet-af-magtfuldkomme...

Martin Sørensen

lyngen holder ganske fint på sandet, så det bliver ikke problemet ved at fælde granskoven sætter vi lyng til erstatning for grantræet ja så har vi en bund der holder ganske så fint på sandet, marehalm og lyng er mere naturlig på den danske vestkyst grantræet er derimod lige så naturlig som en pamle skov ville være det,

Steffen Nielsen

Hvorfor er det at alle disse artiker fremstiller sagen som endnu en protest imod vindmøller i folks lokalområde, når det i realiteten er det stik modsatte. Det er en protest imod at ødelægge naturområder, mens man ignorerer de alternative placeringsforslag der har været oppe. Af en eller anden grund nævnes dette ikke i artiklerne og modstandere imod placeringen af testcentret kommer til at fremstå som modstandere af vindkraft generelt.

Bo S. Nielsen

Enig med Steffen N. i at der er et mærkeligt fokus på "aktivisterne" som nogle underlige Don Quijote-lignende bonderøve, der render rundt ude i skoven og slås med vindmøller. Helt forkert.

Det er jo i allerhøjeste grad miljøaktivister. Naturen, miljøet og klimaet er uadskillelige. Dem, der mener at kunne gøre vold på naturen for at redde klimaet er ikke opgaven voksen. Det er meget af den samme kortsluttede tankegang, der bl.a. har ført til naturudslettelse og fordrivelse af mennesker og andre dyr, når stalinistiske regeringer i Indien og Kina har gennemtvunget kæmpedæmningsprojekter. Projekter, der har mobiliseret aktivister fra venstrefløjen, miljøorganisationer og fordrevne bønder og oprindelige folk, og som desuden har betydet stor tilslutning til maoisterne i Indien.

Bortset fra det, undrer jeg mig over overskriften på artiklen "Juraprofessor: Ryd bare skoven i Østerild", når professorens ærinde sådan set er at advare mod magtmisbrug:

"Alligevel mener professoren, at det er upassende at fortsætte arbejdet, så længe sagen verserer i Vestre Landsret.

»Det er udtryk for særegen magtfuldkommenhed, at man ikke kan vente en måned på, at retten tager stilling til, om sagen har opsættende virkning,« siger Peter Pagh og tilføjer:

»Det er et meget voldsomt projekt med uoprettelige virkninger. Selv om loven er på deres side, forekommer det ikke at være et særlig godt eller ordentligt foretagende.«"

Martin Sørensen

undskyld mig, for at forholde mig til fakta, i denne sag. fakta, grandtræer er en invasiv art, i dansk natur. der kvæler den oprindelige natur, der var der, og som der spreder sig hvis ikke planten holdes nede, ganske som hybenbusken ikke høre hjemme i det danske klit landskab ja så høre grantræet heller ikke hjemme her.

Andet faktum Østerild klit PLANTAGE, er kunsigt skabt natur, det er plantøre der skabte klitplantagen i 1940 , Grandtræet blev indført til danmark da det vokser hurtigt, det er et rentabelt træ, der hurtigt kommer op. satte man en løvskov ja så ville klitheden kvæle løvtræerne, hvorimod den invasiv art grandtræet den kvæler alt andet end grandtræer. faktum er var der ikke plantet gran så var der en klithede, ,

Michael Skaarup

steffen. svaret på spørgsmål, er når man ikke kan vinde argumentationen, så kan man sværte budbringeren, og miskreditere deres sag, den vej.

sagen er endnu et eksempel på den politiske magts illegetime, og udemokratiske metoder.

Bevar naturen - sæt politikerne på græs.

Martin Sørensen

hvormange gange skal jeg sige det, gran træer er ikke natur i danmark, det er en invasiv art, der skal bekæmpes

Mona Blenstrup

Lyngen i Danmark forsvinder i takt med den tilførte amoniak fra svinefabrikerne. Og dem findes der en betragtelig del af i Nordjylland.
Så det vil være et særdeles dårligt bytte, når man taler om standsning af sandflugt.

Vindmøller skal ud på vandet, det siger man i min "klimakommune", hvor bedsteborgere ikke vil have deres udsigt spoleret af vindmøller.

Så kan man også teste dem for saltpåvirkningen.

Bo S. Nielsen

Mange gode indlæg og spændende oplysninger i denne debat-tråd:

http://modkraft.dk/blogs/kurt-bertelsen-christensen/article/paradokset-o...

Blogindlægget i sig selv er imo ikke så interessant, da det hovedsageligt bygger på misforståelser, men svarene er læseværdige, ikke mindst Per Clausens indlæg.

ellen nielsen

@ martin sørensen
Tak for dine oplysende indlæg om naturskabt og naturlig klithede
kontra nåletræsbeplantet klitplantage!

Martin Sørensen

det er faktum. så enkelt kan det beskrives, jeg ved godt at man svælger sig i visonen om at skoven, som et naturligt område, og en granskov kan da fint give fotogene områder der ser pæne ud, men søger man ned i fakta ja så er granskov en invasiv art, der ødelægger den oprindelige natur, ja det er rigtigt at gran er god til at optage amuniakken der er i luften fra svine baronerne, men dette kunne måske rejse et lige så væneligt spørgsmål, er danmark landet hvor vi bør opvokse 20 milioner svin hvert år ? og når vi nu taler om svine bedrifter så eksistere der faktisk metoder der kan forhindre amuniak udslip, effektivt der samtidigt giver en energi kilde i form af biogas, lad os se på faktum og veje alt på retfærdighedens vægt. en klitplantage kan fælles uden at man ødelægger værdifuld natur, ja faktisk så bliver den natur der kommer bedre natur, end den klit plantage der var, der kan plantes skov i nærheden af thisted, løvskov optager meget mere co2 end nåleskov, og er langt bedre til at rense og bevare grundvandet, et vindmølle testcenter kan skabe gode stabile jobs uden at ødelægge værdifuld natur, jeg tror ikke på de historier der er om vandrefugle, da vi allerde har erfaring med vindmøller ja en eller to fulge der dør ved sammenflyvning med en vindmølle det giver alså ikke den store forskel, spørgsmålet er om det forhindre at fuglene vandre og det er der ikke bevis for, så alle data taler for at vi fælder plantagen, sætter ny skov, ved thisted, og gør noget ved den amuniak foruening der ødelægger vores hedelandskab, og alt øvrigt liv i den veslige del af danmark, lad os nu bruge hovdet i denne sag og ikke lade føleserne regere,

Lars Poulsen

@martin sørensen:

Nypkantet skov tager 20+ år før træerne er i samme størrelse. Har du tid til at sætte den globale opvarmning på standby i 20 år (eller en lille del af den i hvert tilfælde)?

Hvorfor ikke bare bruge noget pesticid inficeret landbrugsjord? Lav det om til klithede som du er så stor fortaler for, og lad granskoven være i fred, så får vi både i pose og sæk.

Kan du ikke se det absurde i at man for at forbedre miljøet (vindmøller) netop ødelægger det eksisterende miljø (skov)?

Om gran er en invasiv art eller ej, det er for såvidt ligegyldig. Der er masser af gran i danmark,skal alt gran så fældes eller hvad?

Martin Sørensen

@ lars poulsen

ja jeg mener faktisk godt vi kan ryde nogle af de unaturlige granskove og erstatte dem med løvskov der rigtigt nok tager +20 år for at vokse sig store, men sådan er det med skovdrift, klitheden er oprindeligt natur som vi faktisk er forpligtet til at beskytte, der er intet naturligt i en klitplantage som østerild, og at ryde klitplantager for at sætte lyngheder ja det ville være en gave til vores eftertid,

jeg finder det ufatteligt at folk taler om co2 en neutral fremtid, mens man ikke vil støtte udviklingen af de vindmøller der skal testes for at vi kan få den udvikling, det er undskyld mig lidt som at blæse og ha mel i munden, men bevares i kan da sagtens få jeres co2 neutrale energi uden vindmøller, atomkraft er en både velafprøvet og effektiv måde at få den energi, personligt så vil jeg hellere ha bøvlet med nabohøringen i den 2 km zone der er fra en vindmølle park versus den 2000 kms nabo høring som et atomkraft anlæg det faktisk kræver, jo tyskerne ved godt hvad de vil, og det samme gælder næsten alle andre europæiske lande og nu også japan der har fået koncekensen at mærke siden fukushima nuclear plant det gik i nedsmeltning, lad os dog forhelvede bruge hovdet og ikke føleserne, hvorfor er området ved østerild udvalgt jo her er der den konstante vind man behøver for at lave de store møller som der skal give os vores energi i fremtiden, ja rigtigt nok så kræver det tid for at en ny skov den kommer op, men er det ikke beviset på at grantræet ikke høre hjemme i dansk natur, skov og naturstyrelsen har faktisk en strategi hvor de ønsker at udskifte granskove med løvskove, precist fordi at granskove er nærmest som ørkener, hvor løvskoven giver meget mere liv,

klitheden som du håner, er faktisk årsagen til at man valgte thy som naturpark da det er et oprindeligt dansk natur, ja unikt, og helt specielt har du nogensinde gået en tur på en hede ?,

fik vi hede landskab tilbage så kunne vi måske igen få urfuglen tilbage, et ægtetruet dyr, ja klit heden giver også livsgrundlag for den europæiske bison, ja du høre rigtigt bison var på et tidspunkt helt naturlig i danmark og nasional park thy kunne meget vel blive det område hvor vi har bison, vilde heste, og ulve, alt sammen i vores nasional park fordi vi har et kæmpe område, på +70 km med klit heden, det er ægte natur også selv de er genudsat,

@Martin Sørensen.

Invasiv art? Der er en helt bestemt grund til at man har benyttet bestemte nåletræsarter i klitplantagerne. Det jordlag der er dannet i klitplantagerne er dannet af beplantningen og det har været et langstrakt og slidsomt arbejde at nå dertil.

Først skulle sandflugten standses. Så blev der plantet bjergfyr som var det eneste der kunne gro der. Senere plantede man grantræarter, særligt Sitka, der kan tåle "saltslaget" og er rimeligt formstabil i vind.

Så på en måde er klitplantagen uerstattelig i det den også giver læ der muliggør dyrkning vestpå.

7 møller kan stå på række langs kystvejen syd for Hanstholm. Så kan du og turister bedre benoves over deres størrelse. Og de generer ikke fugleområderne fra Vejlerne og vestpå.

Martin Sørensen

lyngen og marehalmen har precist den samme egenskab, ( er opvokset ved vesthavet og kedner en del til sandflugt af den grund). klit torn holder også på sandet, jeg vil gerne tage vindmøllerne ud af denne her debat og, udelukkede forholde os til debatten om klit hede versus granskov, er det ikke sandt at vi har et kæmpe område med precist klit hede der faktisk støder direkte op til østerild klitplantage, og hvis vi sætter lyng, klit torn, og marehalm, på området helt ude ved kysten ja så holder vi precist lige så godt på sandet som vi gør med en grantræs plantage, igen så har jeg ikke noget problem med at man sætter læ belter af gran, men fra læ belter til hele skove af gran er der en kæmpe forskel, og bekæmpelsen er også ret enkel overfor selvsået træer, ( en motorsav), ja selvføldig skal vi plante læbælter og bruge det træ der er bedst hertil., men skove med kun gran det er her jeg stejler, vi har også sat hyben af preicst samme årsag for at holde på sandet og ganske som gran så har hyben også et kæmpe problem som Invasiv art, vi bør blot tage en debat om den måde vi bekæmpede sandflugten nu også var det bedste valg nu vi ved at lyng faktisk også holder på sandet.

kunne vi ikke tage denne debat, uden at se på møllerne, for denne debat den ødelægges af mølle debatten. der meget nemt bliver for og i mod, møller, jeg mener at debatten om at gendanne klithede landskabet er langt vigtigere, end mølledebatten da det er naturgenopretning, på linje med de søer vi nu gendanner og de åer vi lægger tilbage i deres oprindelige, forløb.

Slettet Profil

Pointen er, at testcenteret bør ligge i et industriområde, og ikke spise mere skov - Hvilken type skov, er i dette tilfælde ikke vigtigt.

Vh

Hvis møllerne udtages af debatten bliver denne hypotetisk og formålsløs.

Klitplantagernes nuværende stand er et led i en fortsat udvikling. Som vækstbetingelserne ændres i takt med plantagens alder kan nye arter finde grobund.

Lige mht. lyng er det ikke en særlig hårdfør plante. Lyngområder kan kun bevares kunstigt ved afbrænding, slåning eller dyrehold der spiser og nedslider bevoksningen. Hvis man ser i området syd for Hanstholm gror lyng hvor den er mindst udsat.

Dermed er lynghede vel ikke det naturlige, indigene klitlandskab. Men et overgangsfænomen. Her er klitplantagen et forceret trin i udviklingen af skov fra kyst til kyst. En vedtaget forcering der tager udgang i tankerne efter 1864.

Slut herfra.

For at slå en ting fast først, der findes ikke oprindelig natur i Danmark. Al natur i Danmark er på et eller andet tidspunkt i de sidste 10.000 år et resultat af menneskelig aktivitet.

Området i Thy er nok et af mest ødede, stille, mørke områder i Danmark, det kan ikke genskabes ved at plante træer et andet sted.
Et af europas største trækfugle områder ligger klods op af området, trækfugle påvirkes af vindmøller.
Tranens eneste ynglebestand er nabo til området, fuglen kræver uforstyrethed fra mennesker.
Den slags anlæg holder sig aldrig inden for det planlagte, den har faktisk allerede overskredet lovforslaget, investeringen skal jo udnyttes når man nu har den.
Placeringen er ikke optimal, den var kun nummer tre på listen.

Listen over fejl er ikke komplet.

Benjamin Bach

Att. journalisten: Overskriften er ikke en særlig korrekt tolkning af juraprofessorens ord. Det er sandt, at han har en juridisk vurdering, som siger "ryd bare skoven", men han har også en subjektiv vurdering, der er ganske modsat: Selv om loven er på deres side, forekommer det ikke at være et særlig godt eller ordentligt foretagende.. Jeg hader virkelig at læse artikler, der afkræfter deres egen overskrift..

Øh, lige én ting til.

Hvis ikke møllerne var på spil ville miljøministeren med følge pisse på sjælden klithede. Man kunne aldrig have fundet på at fælde skoven for at danne hede. Det er blot et påskud.

Begrundelsen er et ønske om at stikke EU blår i øjnene ved at give projektet et skær af naturgenopretning.

Nøjagtig som påstanden om øget våbensmugling m.m. skal dække over, at den øgede grænsekontrol var en studehandel med DF.

Snak lige om en minister der forråder sit resort.

Forråder=misforvalter

Niels-Holger Nielsen

Kristian Bevan foreslår et industriområde. Det er jeg helt enig i. Man kan vel næppe finde et mere passende sted end Harboøre Tange mellem Cheminova og Vesterhavet, hvor udsigten og undergrunden i forvejen er ødelagt?

Mona Blenstrup

Bortset fra debatten om hvilke værdifulde eller værdiløse træer, der står der, så er de nu engang underlagt en fredning.

Og at fælde træerne bør bør mindst vente på svar ra landsretten i august.

Andet vil være magtmisbrug eller hører enevældet til
- som blev afskaffet for en del år siden.

Michael Kongstad Nielsen

Østerild blev fra første færd valgt fordi:

- det er statens ejendom (kræver ikke ekspropriation)
- det ligger langt væk fra fra alting. Så bliver mennesker ikke generet (kun natur, det tager regeringen ikke så tungt)
- landbrugsjord (og dermed VK-vælgere) bliver ikke generet.

Derud over var der selvfølgelig masser af vind - men det har Danmarks Naturfredningsforening fundet mange andre gode steder, der har, og hvor naturen ikke bliver ødelagt. Da stedet nu var valgt, gik der en del prestige i at holde fast i det. S og SF har vurderet på en knivsæg, om det kunne skade deres mulige magtovertagelse, hvis de fulgte DN´s tankegang og gik imod Østerild.

Om klager og retssag: i dansk forvaltningsret er det normalt sådan, at en klage kan have opsættende virkning, hvis klagen umiddelbart skønnes begrundet, og hvis virkningen af en fejlagtig tilladelse vil gøre uoprettelig skade eller kræve betydelige omkostninger at afhjælpe bagefter. Det er klageinstansen der beslutter om klagen skal have opsættende virkning. Noget lignende må EU-kommissionen kunne gøre.

Et andet aspekt i sagen, som ikke synes særligt omtalt, er: Hvordan kan staten lave et testcenter til industrien, og så tro, at det kun er danske vindmølleproducenter, der kan bruge det? Det må være i strid med alle EU-regler om fri konkurrance på tværs af alt, så selvfølgelig må franske, spanske og itakienske firmaer også byde ind på at benytte centret. Det behøver altså ikke at blive Danmark, der løber med forskningen og udviklingen. Eller som skovrideren deroppe siger: "...det er afgørende at være først med teknologi. Og det kan Danmark kun være, hvis et nationalt testcenter for vindmøller snart står færdigt". Nu er hun jo skovrider, ikke vindmølleforsker, men alle har naturligvis lov til at have en mening.

Jens Thorning

Man kan jo sige, at hun kæmper for beskæftigelsen i Naturstyrelsen, dens image som dynamisk, markedsorienteret aktør og for dens bundlinje. "Vi leger virksomhed". Danmark har ikke ligefrem tradition for statsansatte, der er ulydige mod skiftende regeringer.

ellen nielsen

Torben Skov siger:
"Hvis ikke møllerne var på spil ville miljøministeren med følge pisse på sjælden klithede. Man kunne aldrig have fundet på at fælde skoven for at danne hede. Det er blot et påskud.
Begrundelsen er et ønske om at stikke EU blår i øjnene ved at give projektet et skær af naturgenopretning."
--------------------------------
Jeg mener ikke, at miljøministeren har planer om at danne klithed dér, hvor der fældes træer. Det er vel dér testmøllerne skal stå.
Det er - så vidt jeg kan læse - martin sørensen - som forklarer, hvorfor klithede er at foretrække frem for klitplantage!