Nyhed
Læsetid: 2 min.

Ministerium ignorerede spørgsmål om statsløse

Integrationsministeriet blev i 2009 spurgt direkte, om en statsløs, født i Danmark, kan nægtes statsborgerskab. Ministeriet svarede ikke på spørgsmålet, der blev stillet i Indfødsretsudvalget af SF. Imens fortsatte ministeriet den ulovlige praksis, hvor statsløse nægtedes statsborgerskab
Integrationsministeriet blev i 2009 spurgt direkte, om en statsløs, født i Danmark, kan nægtes statsborgerskab. Ministeriet svarede ikke på spørgsmålet, der blev stillet i Indfødsretsudvalget af SF. Imens fortsatte ministeriet den ulovlige praksis, hvor statsløse nægtedes statsborgerskab
Indland
7. juli 2011

Nye oplysninger i statsløsesagen viser, at Integrationsministeriet i endnu højere grad end hidtil antaget har ført Folketinget bag lyset.

Det viser sig nu, at spørgsmålet om adgangen til statsborgerskab for statsløse født i Danmark specifikt blev rejst i Folketingets Indfødsretsudvalg på et tidspunkt, hvor ministeriet med sikkerhed vidste besked om statsløses krav på statsborgerskab. Det skete på et møde den 22. oktober 2009, og selv om Integrationsministeriet, som tidligere beskrevet i Information, havde kendt til statsløses konventionsbeskyttede krav på statsborgerskab siden i hvert fald februar 2008, hemmeligholdt ministeriet de statsløses retskrav for udvalgets medlemmer.

Det var SF'eren Meta Fuglsang, der stillede spørgsmålene på udvalgsmødet, hvor embedsmænd fra ministeriet deltog. Det gjorde hun i anledning af udvalgets behandling af en sag om en statsløs, som ifølge PET var til fare for rigets sikkerhed den samme statsløse, som integrationsminister Søren Pind forleden omtalte som 'et dilemma'. I dag er Fuglsang overbevist om, at embedsmændene ikke nævnte en konvention: »Som jurist spidser du automatisk ører, hvis ordet 'konvention' bliver brugt, så jeg er sikker på, at det ikke blev sagt.« Aftenen før mødet havde hun og partifællen Hanne Agersnap i en mail orienteret sekretæren for Indfødsretsudvalget om, at de gerne ville spørge, hvad der skal til, for at »en statsløs person, født (og opvokset?) i DK kan nægtes indfødsret?«

Meta Fuglsang erindrer, at diskussionen på mødet udelukkende drejede sig om, hvorfor udvalgsmedlemmerne ikke kan få flere oplysninger fra PET i disse sager.

»Så det er helt sikkert, at de ikke har svaret på, hvad jeg spurgte om,« siger hun.

Selv anede hun dengang ikke, at der var en særlig FN-konvention om statsløshed.

»Når jeg som politiker skal træffe en vigtig beslutning om indfødsret, så har jeg krav på at være kvalificeret informeret. Og det er jeg ikke blevet,« siger hun.

Det har ikke været muligt for ministeriet at kommentere oplysningerne, idet ministeriet »i sagens natur ikke kan referere fra fortrolige møder i Indfødsretsudvalget,« hedder det i en mail.

Indfødsretsekspert Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder undrer sig over sagen: »Det er en klar forsømmelse, for selvfølgelig skal politikerne have den information, de beder om.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jette Abildgaard

Organised crime - as usual!!

Tak til Geist og Dahlin for at blive ved og ved....haaber I en dag kommer helt til bunds, men som tingene er ud, er der vist lang vej endnu, - disse ulovligheder ser jo ud til at blive ved i en uendelighed!!

Anne Marie Jensen

Stay tuned for another hillariously absurd episode of "Yes Minister".

Heinrich R. Jørgensen

Embedsmændenes mulighed for at påstå at de ikke har ansvar for den ulovlige praksis, beror på flere forhold.

1) at politikerne har godtaget, at de statsløse der havde indfødsret (som følge af den ratificerede konvention), var "udlændinge".

2) at statsløses statsborgerret ikke var embedsmændenes ansvar, da ratifikationen ikke konkret var udmøntet/præciseret i dansk lov.

3) at tilståelse af indfødsret ikke var embedsmændenes opgave, men Folketingets, idet de statsløse var "udlændinge". Derfor skulle de naturaliseres ved lov, og ikke administrativt bevilges statsborgerskab.

4) at embedsmændene ikke har vildledt Folketinget.

Når embedsmændene har undladt at svare, er Folketinget blivet vildledt via tavshed. De deltagende embedsmænd må stærkt formodes at have handlet i ond tro.

Thorsten Lind

Nedlæg ´Ministeriet for gakkede ignoranter´,
og send ministeren til Disneyland på en enkeltbillet!

Og ros til journalisterne for jeres afdækning af ´sumpen´......Th

Lars R. Hansen

"Imens fortsatte ministeriet den ulovlige praksis"

Hvilke love er det mon Anton Geist og Ulrik Dahlin mener er blevet brudt?

Lars R. Hansen

Og så vil jeg da iøvrigt anbefale, at Indfødsretsudvalgets medlemmer sætter sig ind i områdets love.

Heinrich R. Jørgensen

Lars R. Hansen:
" "“Imens fortsatte ministeriet den ulovlige praksis”

Hvilke love er det mon Anton Geist og Ulrik Dahlin mener er blevet brudt?"

Det er ikke godt at vide.

Kan det være at embedsmændene fortsatte med at acceptere det politiske krav om at handle i lodret modstrid mod konventionen? At handle i lodret modstrid mod Rikke Hvilshøjs notat til Folketinget af 07.06.2006, hvoraf det fremgik hvordan proceduren ville blive (uden at det skete)? At departementschefen undlod at kontakt sin kollega i Statsministeriet, som følge af de åbenlyse omgåelser? At embedsmændene systematisk fortav deres viden om omgåelser, og ikke gik udenom kommandovejen? At embedsmændene på ministeriets hjemmeside nyidanmark har forfattet stærkt vildledende tekster? At embedsmændene ikke har sikret, at Politiet var udstyret med et cirkulære, der gav korrekte og meningsfulde forklaringer om procedurerne, når statsløse henvendte sig med ønske om at modtage en ansøgningsformular, så de kunne blive tilstået indfødsret, som følge af den ratificerede konvention? Kan det være, at embedsmændene fortsatte med at medvirke til det regeringsdikterede maskespil, hvor ministeriets folk medvirkede til at undlade at retlede (= vildlede?) folketinget, primært Indfødsretsudvalget?

Hvis Geist/Dahlins under-overskrift er en tanketorsk, og de mente politikernes og navnligt ministerens ulovlige praksis der blev fortsat, er listen over mulige ulovligheder formodentligt endnu længere, og endnu mere belastende.

Anne Marie Pedersen

Hvem bestemmer i øvrigt ordlyden af rubrik og underrubrik (overskrift og underoverskrift). Det er ikke altid journalisten selv der bestemmer på alle aviser...

Hvis man kigger på S og SFs ageren i denne her sag kan man desværre langt fra være sikker på at denne sump "integrations"-ministeriet nogensinde bliver tørlagt.

Lars R. Hansen

Heinrich,

så du mener altså ikke det er sket lovbrud.

(men mener tilsyneladende, at lovene skal laves om)

peter jensen

Heinrich's kommentar viser glimrende Geist/Dahlins skriverier hovedsageligt er en gang optrækkeri.

Jens Høybye

Denne artikkel især, men også de øvrige forrige fra Geist og Dahlin, underbygger konsekvenserne af Søren Krarups gentagne udsagn om , at 2001 er et sytemskifte indenfor dansk politik, og især på udlændingeområdet.

Hvem husker ikke, at Anders Fogh Rasmussen blev mindretals-statsminister, på bekostning af DF og dets krav om stramninger på udlændingeområdet?

Lige siden er ikke en eneste finanslov blevet vedtaget uden DF-dikterede stramninger for udlændinge, de første år dog uden at de enkelte stramninger direkte var i strid med ratificerede konventioner indarbejdet i dansk lovgivning.

Først da sagsbehandlingen af herfødte statsløse overgik til Indtegrationsministeriet fra de amtlige myndigheder, gik der kuk i sagsbehandlingen for de statsløse.

Pludselig forsvandt FN-konventionen af 1961, ratifeceret af Folketinget i 1977 (hvis jeg husker rigtigt) fra dansk lovgivning i sagsbehandlingen ved Indfødsretsudvalget, når der skulle tages stilling til statsborgerskab for statsløse, især med palæstinensisk eller muslimsk baggrund.

Når det betænkes, at det alene er VKO, der er aftaleparter om oprettelsen af et Indtegrationsministerium, og det ligeledes er VKO der under de respektive indtegrationsministre, der ved aftaler har udstukket retsningslinierne for hvad og hvordan stramningerne skulle konkret udmyndiges overfor offentliheden, er det overordentligt betænkeligt og mærkværdigt, at netop en af Folketinget ratificeret FN-konvention pludselig er gledet ud af dansk lov.

Besynderligheden bliver ikke mindre, når det betænkes, at der mindst 3 gange specifikt mellem aftaleparterne i VKO, er stillet konkret spørgsmål overfor Indtegrationsministeriet til, hvordan de indgåede aftaler forholder sig til FN-konventionen af 1961.

Hvem i et ministerielt embedsværk kan egenhændigt beslutte, at udelade besvarelse på et så konkret vigtigt spørgsmål til dansk lov, stillet af aftaleparterne VKO?

Og hvem i VKO, siden Bertel Haarders tid, har med god grund kunnet sige sig fri for undren over, at der meget bekvemt for VKO mangler svar på et af dem allerede tidligere stillet spørgsmål om en konkret FN-konvention, med så betydelige konsekvenser for de statsløse, de netop ville ramme ved deres aftale om stramninger?

En af aftaleholderne er Søren Krarup, der i mange år som næstformand for Indfødsretudvalget har hævdet, at FN-konventionen er i strid med Grundloven.

Det vil derfor være bekvemt for VKO, at en ratificeret konvention, indarbejdet i dansk lov, og anvendt af bl. a. amterne siden 1977 og frem til amternes nedlæggelse, pludselig sådan bare ved en beklagelig fejl er gledet ud af dansk lov.

Og selvfølgelig endnu mere bekvemt for især Søren Krarup og hans anvar overfor Grundloven, hvis han oven i købet kan påberåbe sig, at al sagsbehandling omkring herfødte statsløse, hele tiden siden 1977 har været Grundlovstridigt.

Heinrich R. Jørgensen

Lars R. Hansen:
"så du mener altså ikke det er sket lovbrud."

Blandt de syv eksempler jeg gav på sandsynlige krænkelser embedsmænd har deltaget aktivt i, kan man diskutere hvad det er, de har forbrudt sig mod. I nogle af tilfældene vil jeg mene mod love, i andre tilfælde intentionerne bag love, og atter andre tilfælde mod klare intentioner og beslutninger der aldrig formelt blev gjort til lov.

Lars R. Hansen

Heinrich,

jeg kan nu ikke se - hvor eller hvordan loven skulle være blevet brudt - som tidligere nævnt muligivs med undtagelse af ministeransvarlighedsloven.