Nyhed
Læsetid: 2 min.

Oppositionen kritiserer Pind: Konventionsbrud skal rettes

Efter dom fra Menneskerettighedsdomstolen vil Integrationsministeriet fremadrettet ændre praksis i sager om genopdragelsesrejser, men ikke undersøge sager, som allerede kan være afgjort på forkert grundlag. 'Forkasteligt' lyder kritikken
Enhedslistens politiske ordf©™rer, Johanne Schmidt-Nielsen, er en af S©™ren Pinds vedholdende kritikere: °ØDet her viser, at Pind ikke tager Menneskerettig°©hedsdomstolen alvorligt,°Ø siger hun, da han ikke vil hj©°lpe b©™rn, der tvinges p? genopdragelse   °© som netop regeringen er s? arg en modstander af.

Enhedslistens politiske ordf©™rer, Johanne Schmidt-Nielsen, er en af S©™ren Pinds vedholdende kritikere: °ØDet her viser, at Pind ikke tager Menneskerettig°©hedsdomstolen alvorligt,°Ø siger hun, da han ikke vil hj©°lpe b©™rn, der tvinges p? genopdragelse °© som netop regeringen er s? arg en modstander af.

Keld Navntoft

Indland
22. juli 2011

En samlet opposition retter nu en hård kritik mod integrationsminister Søren Pind (V).

Som følge af en principiel dom mod Danmark fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil ministeren fremover gøre det lettere for unge udlændinge at vende tilbage til Danmark, hvis de har været sendt på genopdragelsesrejse i udlandet.

Men Integrationsministeriet vil ikke finde de sager frem, hvor der tidligere kan være blevet givet afslag i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

»Det er forkasteligt,« siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

»Regeringen har om nogen kæmpet imod genopdragelsesrejser, og nu er den ikke engang parat til at rette sin egen fejl over for de børn og unge, som er ofre i denne sag.«

Også Socialdemokraternes retsordfører, Karen Hækkerup, er forarget.

»Hvis Menneskerettighedsdomstolen har dømt Danmark, og vi fremadrettet vil ændre praksis, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at genåbne de sager, hvor der er givet afslag på forkert grundlag,« siger hun, mens Radikales Jørgen Poulsen udtaler:

»Det hører til almindelig anstændighed at gå sagerne igennem. Det er det mindste, man kan gøre, når man har gjort uret.«

For besværligt

Kritikken mod Søren Pind kommer, efter Integrationsministeriet i et notat har gjort rede for betydningen af dommen fra Menneskerettighedsdomstolen. Dommen skyldes, at ministeriet i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har nægtet den somaliske kvinde Sahro Osman opholdstilladelse i Danmark, efter hun som 15-årig blev sendt på genopdragelsesrejse til Kenya af sine forældre, og i notatet lover ministeriet at justere praksis. Men ministeriet forklarer også, at man ikke »af egen drift« vil »undersøge, om sager afgjort, før dommen skal genoptages«, for som ministeriet skriver, registreres den slags sager ikke på en sådan måde, at de »umiddelbart vil kunne udfindes«.

Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, giver ikke meget for den forklaring, at det er besværligt for Integrationsministeriet at finde frem til de afslag, som måtte være blevet givet i strid med konventionen. Det må en arbejdsgruppe under ministeriet tage sig af, mener hun:

»Sådan er det, når man har vedtaget en praksis, som viser sig at føre til konventionsbrud. Fordi Pind ikke vil hjælpe de berørte børn og unge, risikerer Danmark nu at blive dømt igen i de sager, hvor de forkerte afgørelser ikke bliver ændret. Det her viser, at Pind ikke tager Menneskerettighedsdomstolen alvorligt.«

Vanskelig situation

Lederen af Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, jurist Niels-Erik Hansen, pointerer, at de børn og unge, som er blevet sendt på genopdragelsesrejse og kan have fået frataget deres opholdstilladelse på forkert grundlag, havner i en særdeles vanskelig situation.

»Problemet er, at de sidder i lande som Somalia og Pakistan. De lider under, at deres forældre har sendt dem på opdragelsesrejse, og for dem er det jo i realiteten umuligt at få deres sag genoptaget, hvis ingen henvender sig til dem,« siger Niels-Erik Hansen, som undrer sig over Integrationsministeriets holdning til sagen:

»I andre sammenhænge bliver der tordnet mod genopdragelsesrejser. Så kan det virke lidt hyklerisk, at man ikke benytter chancen for at ride ud på den hvide hest og redde de stakkels børn, der nu er fanget rundt omkring i verden.«

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra integrationsminister Søren Pind, som er på sommerferie.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Selvfølgelig er Pinds indstilling paa kant med loven.
Det er han (Venstre) og hans venner (K, DK) som sædvanlig ligeglade med. Og den største del af oppositionen kigger bare paa.

Men det burde prøves ved en domstol.

Hvem kan lægge sag an?

Leif Højgaard

En eller flere af de skadelidte!

Regeringen er ophøjet indiferent over for lovgivningen - det eneste der tæller for dem er om de kan tælle til 90 sammen med "de faste støtter".
At man dermed de facto tvinger svage til at føre sager ved internationale domstole er så menneskefjendsk som noget.

Mikael Hertig

Der er i strid med enhver form for god forvaltningsskik ikke at tage de sager op, der er afgjort forkert. Min hukommelse rækker lige til et spørgsmål om statsløse, der uretmæssigt blev udvist, som hans forgænger i embedet måtte genoptage. Cevea har udnævnt Pind til idealist. Han er bare skrupelløs her. Det strider mod anstændighed. Men det strider også mod simpel forvaltningsret.

Leif Højgaard

At CEVEA (CEntrumVEnstrA) kalder Pind en idealist viser at idegrundlaget er en parodi på et retorisk kombinationsmisbrug af fyndord som "frihed, fairness og fællesskab, der er en moderne udgave af slagordet fra den franske revolution". Der er ikke meget kød på det ben - eller der kan vist ikke koges mere pølse på den Pind.

Leif Højgaard

Man burde måske kalde dem NIVEA - for det får de ihvertfald meget brug for i den kommende valgkamp.

Heinrich R. Jørgensen

Det er til at græmme sig over, at hverken Anton Geist (halvdelen af Statsløsegate-duoen) eller politikerne synes at have forstået hvordan tingene hænger sammen.

Når Søren Pind ikke vil bede embedsmændene undersøge om der er fortilfælde, er årsagen ikke hans arrogante facon. Årsagen er heller ikke foragt for Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Årsagen er ikke ministeriets arkiveringspraksis. Årsagen handler ikke det mindste om, at ministeriets ansatte ikke kan afsætte den fornødne tid.

Alt dette er ikke i nærheden af at være årsag. Det er muligvis korrekte udsagn, men årsag - nej.

Årsagen er de mange juridiske fupnumre og tilhørende forkvaklet embedsførelse der har været været praktiseret siden Erik Ninn-Hansen var Justitsminister, og det der siden skulle blive til Tamilsagen blev støbt. Det skal ikke komme for dagen. Det er årsagen.

Den konkrete udfordring, Søren Pind vil snakke sig uden om, er følgende:

Den administrative praksis i ministeriet angående Udlændingeloven, beror på begrebet "udlænding". En person der ikke har indfødsret (det samme som statsborgerret), er en udlænding. Det er en almindelig forfatningsretlig definition, der anvendes i alle lande, og er blevet det gennem århundreder.

Hvem der er en "udlænding", er defineret af Indfødsretsloven. Denne lov blev ændret i 2004, således at mange af de personer der havde/har indfødsret (= mulighed for at opnå statsborgerskab, hvis de beder om det, alternativt opnår det per automatik), ikke omtales af loven eller i denne forarbejder.

Ergo: En perversion af det alment forståede begreb "udlænding", således at nogle personer der reelt har indfødsret (=statsborgerret) og altså rettigheden til at opnå statsborgerskab hvis, i strid mod konventionel visdom og almene begreber, bliver kategoriseret som udlænding. En kategori, bestående af personer der netop ikke har rettigheder.

Dermed er Danmark på linje med Syrien og andre slyngelstater, der ligeledes systematisk nægter nogle af deres befolkningsgrupper de rettigheder disse har (eller burde have), hvad angår sådanne personners muligheder for at opnå statsborgerskab.

Det er ikke alene Udlændingeloven der hviler på Indfødsretslovens definition af hvem der har indfødsret, og dermed hvem der er udlændinge. Grundloven skelner i få tilfælde også mellem udlændinge og de der ikke er udlændinge (altså de der har indfødsret/statsborgerret og/eller statsborgerskab). Det gælder bl.a. i retsplejen, hvor udlændinge ikke nyder samme beskyttelse som andre. De kan tilbageholdes i længere tid, førend de sættes for en dommer, og deres muligheder for klageadgang er begrænset. Tusindevis af personer, der reelt har dansk indfødsret som følge af ratificerede konventioner, men teknisk set ikke har fået deres rettigheder indskrevet i den danske Indfødsretslov, behandles dermed ukorrekt af domstolene.

Udlændinge har heller ikke samme rettigheder til at købe ejendom i riget, som andre.

Mest prekært er dog det forhold, at Kongen ved enevældens ophør blev frataget sit hidtidige privilegie - at kunne tildele udlændinge indfødsret. Det privilegie overgik til lovgiverne, hvilket er betydningen af den ofte omtalte paragraf 44 i Grundloven, om at det er folketinget der skal tilstå udlændinge (= personer uden dansk indfødsret) dansk indfødsret. At tilstå udlændinge indfødsret, betyder at give statsborgerskab ved naturalisering.

Dermed er påstanden fra VKO's førende propagandisters side, at det er Folketinget, der har ansvaret for at tildele indfødsret for et betragteligt antal personer, som VKO formelt har frataget deres indfødsret og gjort til udlændinge, men som Folketingets (primært Indfødsretsudvalget) dernæst med en nådig håndbevægelse gør til statsborgere.

Da begreberne vedrørende "statsborgerret" og hvem der er "udlændinge" er blevet grundigt forvanskede, og Folketinget er blevet gjort til forvaltningsmyndighed, kan ministerene vaske hænder efter vel udført udåd, og hævde at det umuligt kan være ministeriets eller embedsmændenes opgave at påtage sig et ansvar angående indfødsret og statsborgerskab. Det er blevet gjort til Folketingets ansvar og hovedpine.

Årsagen til Søren Pinds vægring mod at noget skal undersøges, handler om at de hårdt pressede embedsmænd selvfølgelig ganske udmærkede er klar over narrestregerne, som de pga. misforstået loyalitet ikke meddeler andre end inderkredsen. Hvis embedsmændene pålægges opgaver angående den mis-forvaltning de er blevet politisk pålagt at udføre, kommer embedsmændene alt for tæt på en situation hvor de må vedgå sig, at de har været ganske klar over at de stiltiende har deltaget i unoderne.

Søren Kristensen

Enhver dansker er udlænding, indtil det modsatte er bevist.

Lars R. Hansen

Heinrich R. Jørgensen,

dine 'juridiske analyser' er irrelevante for din politisk-moralske stillingtagen.

Din 'perversion' er nu engang gældende dansk ret - du kan så mene loven skal laves om, men det gør ikke gældende dansk ret til perverteret juridiske fupnumre med tilhørende forkvaklet embedsførelse - loven er loven.

Og som sådan er loven som loven skal være - dine politisk-moralske ønsker om at flere udlændinge skal tilstås indfødsret ved erklæring - er ikke mere end dine politisk-moralske ønsker - dine politisk-moralske ønsker har som sådan intet med jura at skaffe.

Heinrich R. Jørgensen

Lars,

jeg forholder mig til det veletablerede statsretslige begreb "udlænding". Det burde være ganske klart, hvilken betydning begrebet har, for enhver der forsøger at sætte sig ind i emnet.

Lars R. Hansen

Ja - du mener det i dansk ret gældende - slet ikke bør være gældende.

Lars R. Hansen

Glemte pointen:

Dit motivt - er tydeligvis politisk-moralsk - ikke juridisk.

Heinrich R. Jørgensen har helt ret i, at den danske indfødsretslov siden ændringerne i 2004 har placeret Danmark på niveau med slyngelstater som Syrien, der nægter grundlæggende statsborgerrettigheder til en del af deres borgere.

Men jeg tvivler til gengæld på, at Heinrich har ret i, at der er nogen sammenhæng mellem det spørgsmål og så den aktuelle sag.

Det er helt uklart, hvor mange børn der egentlig har fået inddraget deres opholdstilladelse, fordi de har været sendt på en såkaldt "genopdragelsesrejse". Men man må gå ud fra, at det generelt drejer sig om børn, der er født andre steder end i Danmark, og derfor er sammenhængen til sagen om Indfødsretsloven ikke specielt indlysende.

Så jeg synes, at Heinrich skal passe lidt på, at han ikke kommer til at forplumre debatten med sine i øvrigt udmærkede analyser af spørgsmålet om kriterierne for tildeling af dansk statsborgerskab.

PS. Men i øvrigt helt enig med Johanne i, at det lyder temmelig tyndt, at Integrationsministeriet ikke skulle være i stand til at finde de sager frem, hvor et barn har fået inddraget sin opholdstilladelse pga. en formodet "genopdragelsesrejse".

Så mange kan der vel næppe være af den slags sager, og det lugter meget langt væk af, at man siger, at man ikke KAN, men i virkeligheden mener man, at man ikke VIL.

Lars R. Hansen

Lars Hansen:

"...Danmark på niveau med slyngelstater som Syrien..."

Det noget sludder - Syrien nægter indfødte indbyggere på baggrund af deres etnicitet statsborgerskab - det er ikke tilfældet i Danmark.

I Danmark er etnicitet ikke et parameter for indfødsret.

Martin Hansen

Ja, Søren Pind, så meget for din hårdnakkede påstand om, at dit ministerium skam overholder alle konventioner og EU-domme til punkt og prikke, hva'?

Måske skulle ministeren rive en eftermiddag ud af sin sommerferie og læse dommen over Danmark ved Den Europæiske Menneskerrettighedsdomstol.

Det er jo faktisk ikke alle integrationsministre forundt at blive udråbt til menneskerettighedskrænker ved Europas højeste domstol for området... så om ikke andet kan han jo kigge dommen i gennem og se om der er noget han (Gud forbyde det!) KUNNE LÆRE AF DENNE UHUMSKE SAG.

@Lars R. Hansen

Det er det da i meget høj grad, når dansk-fødte børn ikke har en helt automatisk ret til dansk statsborgerskab, når de fylder 18 år og dermed bliver myndige.

Etnicitet hænger da i meget høj grad sammen med, om man er født af danske forældre eller ej. Så den nuværende danske lovgivning medfører, at man nægter grupper af borgere helt grundlæggende rettigheder som f.eks. stemmeret til folketinget alene pga. deres forældres statsborgerskab og dermed også indirekte pga. deres etnicitet.

Bortset fra grovhedsgraden, så kan jeg ikke se, at dette på nogen måde adskiller sig fra lovgivningen i Syrien og lignende slyngelstater.

Heinrich R. Jørgensen

Lars R. Hansen:
"Ja - du mener det i dansk ret gældende - slet ikke bør være gældende."

Nu har jeg rent faktisk gjort mig den umage, at læse referaterne fra Rigsdagens forhandlinger om Grundloven (dvs. Junigrundloven fra 1849), og det fremgår lysende klart af disse, hvilke intentioner der lå bag den paragraf, der blev til § 46 i daværende Grundloven, og aktuelt udgør GRL § 44, stk. 1.

Jeg har også læst Eva Ersbølls udmærkede Ph. D afhandling, om indfødsret i international og historisk belysning. Der er ikke antydning af tvivl efter læsning af denne, hvordan begreber såsom "indfødsret", "statsborgerret", "statsborgerskab", "udlænding", "naturalisering" almindeligvis forstås i det store udland, og indtil for nyligt er blevet forstået indenlandsk.

Hvad bogen også dokumenterer, at for cirka 10 år siden, vidste bl.a. Birthe Rønn Hornbech og Bertel Haarder ganske udmærket hvad der mentes med disse begreber. De to omtalte personer har klart og tydeligt fra bl.a. Folketingets talerstol talt både den påtagede uvidenhed imod, samt modsat Søren Krarup ofte i denne ofte fremførte udlægninger af emnet.

Mine motiver er oftest at påpege løgne, bedrag, dobbeltmoral, forstillelse, selvbedrag, uvidenhed og lignende. Det er også tilfældet denne gang.

Lars R. Hansen

Lars Hansen,

Nej - dansk statsborgerskab har intet med etnicitet at gøre - jf. loven.

Og hvis man er danskfødt - har man dansk statsborgerskab fra fødslen af - det siger sig selv.

At Danmark så (blandt mange andre lande) ikke bygger sin lov på 'jus soli' - gør ikke Danmarks indfødsretslov særlig restriktiv - internationalt set.

Lars R. Hansen

Heinrich R. Jørgensen,

ja - udlændinge er personer uden dansk indfødsret - som bestemt i lov om dansk indfødsret.

Det er ret simpelt - ligeledes er det ret simpelt, at du ønsker at lave den nuværende lov om - dit motiv er tydeligvis moralsk-politisk.

Heinrich R. Jørgensen

Lars Hansen:
"Så jeg synes, at Heinrich skal passe lidt på, at han ikke kommer til at forplumre debatten med sine i øvrigt udmærkede analyser af spørgsmålet om kriterierne for tildeling af dansk statsborgerskab."

Hvilke kriterier lægger Folketingets Indfødsretsudvalg til grund for deres beslutning om hvem de vil give statsborgerskab? Hvem har defineret de kriterier? Er det administrative retningslinjer, Indfødsretsudvalget følger? Findes der et cirkulære, udarbejdet til lovgivernes brug?

Tydeligvis er det ikke Indfødsretsloven der definerer kriterierne. Indfødsretsloven omtaler, at man kan have indfødsret som følge af etnicitet eller som følge af skandinavisk statsborgerskab (man har ikke ville ændre på de fællesnordiske regler, der har været gældende siden 1950).

Hvad er "permanent opholdstilladelse" i modsætning til "statsborgerskab"? En ordning hvor man fastholder folk i at de er udlændinge, og hverken har indfødsret eller statsborgerskab? Hvis en person har indfødsret som følge af internationale aftaler Danmark har ratificeret, hvordan kan vedkommende da være udlænding? Hvordan kan det komme på tale, at vedkommende skal behandles efter udlændingelove, hvis ikke vedkommende er en udlænding?

Jeg er klar over, at emnet er komplekst og alt andet end umiddelbart indlysende. Jeg er også på det rene med, at det er trættende at lægge øjne til, hver gang jeg forsøger at gøre opmærksom på mine stærke formodninger om yderst betændte forhold.

Men de der forplumrer, er efter min opfattelse DF og deres støttepartier. Jeg forsøger efter bedste evne at skabe klarhed.

Lars R. Hansen

HRJ:"...Indfødsretsloven omtaler, at man kan have indfødsret som følge af etnicitet..." - Nej den gør ej.

Heinrich R. Jørgensen

Indfødsretsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=28974

§ 1 handler om etnicitet. Etnicitet handler om folkeligt tilhørsforhold. Dvs. børn af personer der har dansk indfødsret.

§ 1, stk. 1: Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

§ 3 handler om fællesnordiske regler:

§ 3, stk. 1: Den, der er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige og opfylder betingelserne i stk. 2 eller stk. 3, erhverver dansk indfødsret ved over for et statsamt, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland at afgive erklæring herom.

Heinrich R. Jørgensen

Martin Hansen:
"Ja, Søren Pind, så meget for din hårdnakkede påstand om, at dit ministerium skam overholder alle konventioner og EU-domme til punkt og prikke, hva’?"

Når VKO politikerne har skubbet ansvaret og opgaven over på Folketinget, kan det kun betyde, at ministeriet er fritaget for ansvar og opgave.

Så lige hvad den påstand angår, tror jeg at Søren Pind har ganske ret. Ja, måske overholder de dem ikke, men de krænker dem ikke. Det lader de Indfødsretsudvalget og Folketinget om.

Lars R. Hansen

Heinrich R. Jørgensen,

din påstand om du har sat dig ind i emnet - taler ikke til din gunst. Når indfødsretloven omtaler danske forældre - er der tale om forældre med dansk statsborgerskab - hvilket intet har med etnicitet at gøre.

Det samme er tilfældet med nordiske personer - også her er der tale om personer med nordisk statsborgerskab - ikke en eller anden nordisk etnicitet.

Du er helt galt afmarcheret - måske dit stærke moralske-politiske engagement - svækker din tænkeevne.

Heinrich R. Jørgensen

Lars,

Indfødsretsloven af 2004 og senere bestemmelser om f.eks. pointsystemet, handler om en homogenicering af befolkningen. Indfødsretsloven handler om, at børn af de der er med i fællesskabet, bliver en del af fællesskabet. Pointsystemet handler i vid udstrækning om udskillelse af visse statsborgere, der er uønskede. Personer, der finder sig en livspartner der ikke er en del af fællesskabet, vil i mange tilfælde vælge at bosætte sig udenlands i periode pga. de administrative forviklinger, og i mange tilfælde må det formodes at sådanne danske statsborgere tilvælger sig et andet statsborgerskab, i et andet nationalt fællesskab der gerne vil have vedkommende, dennes partner og de børn der slags partnerskaber ofte afstedkommer, som statsborgere.

Om den slags formelt kan kaldes "etnicitet" (et begreb fra 1960'erne) eller ej, tenderer flueknepperi. Det siger sig selv, at der ikke bliver tilføjet megen genetisk, kulturel eller etnisk fornyelse eller diversitet, når man har en regel der går ud på, at kun efterkommere af de der i forvejen har medlemskab, bliver optaget som medlemmer.

Lars R. Hansen

Du jo fuldstædnig stået af, mand.

Heinrich R. Jørgensen

Lars,

jeg skal beklage, hvis jeg lyder middelsvært forskruet og angrebet af paranoia og vrangforestillinger.

Ikke desto mindre, mener jeg at overstående udlægning af Indfødsretslovens § 1 og det nys vedtagne pointsystem, faktuelt har netop de beskrevne konsekvenser (eller vil få det). Det er således realiteter, jeg forsøger at udtale mig om.

Jeg har en formodning at, at der ligger en tilsigtet intention bag disse love og regler, der kan forklare de praktiske konsekvenser som disse har udvirket, og udvirket. Det kan man kalde spekulation, fantasi eller lignende, hvis man synes. Jeg mener det er en rimelig antagelse. Hvilke alternativer er der på mulige plausible forklaringer, i fald min formodning ikke skulle holde stik? ;-)

Lars R. Hansen

Ja, tager man for eksempel nedstående:

"Det siger sig selv, at der ikke bliver tilføjet megen genetisk, kulturel eller etnisk fornyelse eller diversitet, når man har en regel der går ud på, at kun efterkommere af de der i forvejen har medlemskab, bliver optaget som medlemmer"

viser det jo tydeligt, hvor virkelighedsfjernt tankegangen er - der er som bekendt andre muligheder for dansk statsborgerskab, end at opnå det ved fødslen eller erklæring - over de seneste år er adskillige tusinde tidligere udenlandske statsborgere jo blevet danske statsborgere ved naturalisation.

Indfødsretsloven og udlændingeloven - muliggør den fortsatte befolkningsudskifting i Danmark.

Påstanden om - de skulle handle om en homogenicering af befolkningen - må således afvises - da lovene ikke virker homogeniserende - jeg vil dog medgive, at lovændringerne søger at sænke hastigheden på befolkningsudskiftingen - samt sortere lidt i tilstrømningen.

Under alle omstændigheder - anvender lovene ikke etniske kriterier for tildelelse af statsborgerskab - hvilket var min hovedanke.

Heinrich R. Jørgensen

Lars R. Hansen:
"Indfødsretsloven og udlændingeloven - muliggør den fortsatte befolkningsudskifting i Danmark. "

Hvad skuer mit øje - et moralsk-politisk ønske, der skruppelløst anvendes til at forsvare det nuværende regimentes miskmask af lovsjusk, hemmelige cirkulærer og generelle uærlighed ;-)

Lars, min dagsorden handler faktisk kun om ærlighed. Væk med alle løgnene og bedragene, så det er muligt at tale om realiteter med åbne øjne.

Lars R. Hansen

Det er jo blot en nøgtern beskrivelse - ikke udtryk for mine eventuelle politiske eller moralske ønsker - og jeg forsvarer ikke de nuværende love eller flertalet bag samme.

Faktisk er jeg voldsom modstander af de nuværende indfødsretslove, udlændingelove samt regime - både af politiske og moralske årsager!

Heinrich R. Jørgensen

Lars,

jeg er oprigtigt glad for, at du også bestræber dig på at forholde dig til de nøgterne kendgerninger.

At mine ordvalg ofte bryder de gængse regler om at alt helst skal formuleres vha. neutrale og uempatiske almindeligheder, handler ikke om at nøgternhed ikke ønskes, eller om at jeg har ladet mig spænde for en eller anden politisk mainstream-dagsorden.

Nåmmen, jeg har beskæftiget mig en del med etnicitet, og jeg kan ikke lige se, at dét ord har nogen éntydig betydning.
Hvad betydning tillægger du ordet etnicitet, Lars R Hansen? Det må for en dag, førend der kan være dialog.

Lars R. Hansen

Heinrich,

du kan formulere dig som du ønsker - og frit udtrykke din mening om, i dette tilfælde, lovene - men dog forsøge at skelne mellem politisk holdning og juridisk tolkning.

Når du forgiver, at fremlægge det juridiske indhold i lovene - da må holde dig til lovene som de lyder - din juridiske tolkning må altså være juridisk holdbar.

Hvis du fx. fremfører det synspunkt - at etnicitet er et kriterium i indfødsretsloven - da må du tåle modsigelse.

I dette tilfælde - fordi synspunktet ikke holder juridisk - etnicitet er ikke et kriterium i indfødsretsloven.

At ændringerne i indfødsretsloven (indlysende) søger at ramme personer med anden etnisk baggrund end dansk - ændre ikke ved loven ikke operere med etnicitet - loven er jo netop til for at skelne mellem folk.

Lars Dahl,

i denne sammenhæng personer - der ikke tilhører det danske folkeslag - men et andet ditto.