Nyhed
Læsetid: 2 min.

Tvungen aktivering gør ledige endnu mere syge

Syge ledige presses i aktivering, som forværrer deres sygdom. Fagfolk skyder skylden på den lov, der belønner kommunerne for at aktivere sygedagpengemodtagere. S vil nu ændre loven
Syge ledige presses i aktivering, som forværrer deres sygdom. Fagfolk skyder skylden på den lov, der belønner kommunerne for at aktivere sygedagpengemodtagere. S vil nu ændre loven
Indland
18. juli 2011

Den stressramte og langtidssygemeldte Jens blev i 2008 sendt på et stresshåndteringskursus af Hørsholm Kommune.

Kurset forværrede Jens' stresssymptomer, men alligevel besluttede kommunen efterfølgende at sende ham i arbejdsprøvning. Det magtede Jens ikke, og kommunen fratog ham derfor sygedagpengene.

Det er historier som denne, der får en række fagfolk til at kritisere landets kommuner for at sende ledige på sygedagpenge i aktivering i et tempo, der gør dem endnu mere syge.

»Det handler først og fremmest om, at folk skal hurtigt tilbage i arbejdet og ikke om, at folk skal blive raske,« siger Jørgen Møller Christiansen, arbejdspsykolog og ekspert i arbejdsliv ved Center for Alternativ Samfundsanalyse

Reglerne skaber samtidig grundlag for tvangsbehandling af de sygemeldte, lyder kritikken.

»Man sender for mange sygemeldte i uhensigtsmæssige tilbud og presser dem for meget, i forhold til hvad de reelt kan,« siger Kelvin Baadsgaard, forsker ved Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet.

Han henviser til, at kommunerne med de nuværende sygedagpengeregler får en større refusion af udbetalte sygedagpenge fra staten, hvis den sygemeldte sendes i såkaldt virksomhedsrettede tilbud eller vurderes at være parat til »gradvis tilbagevenden til beskæftigelse« i stedet for at blive visiteret til »passiv forsøgelse«.

Tvangsbehandling

Det er den enkelte kommune, der beslutter, om den sygemeldte er parat til aktiveringsforløb eller arbejdsprøvning. Hvis den sygemeldte trods jobcentrets anbefaling afviser at deltage i »hensigtsmæssig optræning for at genvinde arbejdsevnen«, kan sygedagpengene fratages vedkommende.

Ellen Ryg Olsen, lægekonsulent på Kofoeds Skole og tidligere arbejdsmiljølæge i Københavns Kommune, mener, at reglerne skaber grundlag for tvangsbehandling af sygemeldte.

»De sygemeldte er afhængige af offentlig forsørgelse, og med sygedagpengeloven i hånden kan kommunerne kræve, at den sygemeldte underkaster sig den behandling, kommunen finder for godt. Dermed får de sygemeldte frataget den menneskeret, det er at bestemme over egen krop,« siger hun.

Leif Lahn Jensen, medlem af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg for Socialdemokraterne, foreslår, at sygedagpengereglerne ændres, så kommunerne kan bruge mere tid på den sygemeldtes forløb uden at miste penge på det. Både beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) og Konservatives arbejdsmarkedsordfører, Helle Sjelle, afviser at ændre sygedagpengereglerne.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Hansen

Syge skal slet ikke aktiveres. De skal komme sig og blive raske. Jeg har forstået, at folk, der er sygemeldte fra jobs, udsættes for det samme fra kommunens side - hvilket er uhørt frækt! Arbejsgivere må da skumle af raseri over, at deres ansatte involveres i et sådant cirkus. Arbejds-religionen må simpelthen uddrives., og vi må igen tilbage til den afgørende adskillelse mellem det offentlige og så det private erhvervsliv, så det offentlige tager hånd om dem, som det private erhvervsliv ikke vil tilbyde rimelige, overenskomstmæssige vilkår. Der forlanges jo ikke andet af dem, i modsætning til i alle omliggende lande.

Jette Abildgaard

En saadan behandling af andre mennesker, fortaeller desvaerre mere om den mentale tilstand hos de mennesker, der beslutter saadanne love, smider rundt med og oedelaegger livet for de sygemeldte, end det goer om de syge selv!

Hvem er det egentlig som er syge?

Liliane Morriello

Helt rigtigt Peter, syge skal behandles og blive raske, hvis muligt, og derefter kan de aktiveres, hvis de ikke selv finder vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Syge skal sygemeldes og så længe de ikke er fyret fra deres arbejde så skal det offentlige blande sig udenom.

Ikke alle kan behandles, og ikke alle bliver raske, men de skal have chancen for at kunne få behandling, inden de piskes ind i en aktivering der ikke har borgerens velbefindende i øje, men kun at der skal spares, spares, spares

Og det skal være de læger der behandler den syge der skal vurdere hvornår en person er parat til at komme tilbage til arbejdet, evt deltid, ikke en lægekonsulent eller en sagsbehandler hos kommune/jobcenter.

Ligesom det er de behandlende læger der skal vurdere efter endt sygeperiode, hvorvidt patienten kan gå tilbage til normal job, fleksjob eller pension.

Hanne Christensen

Peter Hansen,

Jeg er helt enig, syge skal slet ikke aktiveres med tvang.

Derudover skal det slet ikke være muligt for en sagsbehandler at stille diagnoser. Det er jo rystende historier, når man hører, at en sagsbehandler påstår at en person med en fysisk ryglidelse i stedet lider af en psykisk tvangsforestilling og dermed skal tage lykkepiller eller modtage psykologbehandling.

Det er ekstremt nedladende. Og herudover er det det rene kvaksalveri.

I dag kan sagsbehandlere tilsidesætte klientens læges vurdering og så i stedet basere sin vurdering på egne fornemmelser. Det kaldes også kvaksalveri.

Jeg har hørt om trafikofre, der tvinges i arbejdsprøvning mod lægelige anbefalinger. Men sagsbehandleren synes åbenbart, at hun ved bedre og har også det endelige ord, for hun kan bare tage ydelsen fra den syge. Det gælder også kontanthjælpsmodtagere, der risikerer at stå helt uden økonomisk grundlag.

Den syge kan anke en sagsbehandleres afgørelse. Det udskyder så afgørelsen ½-1 år afhængig af størrelsen af ankenævnets bunker.

Ser man på ankenævnets statistikker, så ser man, at et helt uacceptabelt stort antal afgørelser bliver hjemsendt til fornyet behandling. Det betyder oversat, at ankenævnet giver den syge ret i klagen. Det har ingen konsekvenser for hverken sagsbehandler eller kommune.

Jeg kender også eksempler på, at en kommune efter en sådan hjemsendelse blot laver lidt om på sætningerne og så i øvrigt afgør fuldstændigt det samme en gang til, som så ankes, tiden løber atter ½-1 år før afgørelsen atter hjemsendes.
Kommunernes sagsbehandlere er ramt af en sådan magtbrynde og arrogance, at jeg ikke har ord for, hvor harm jeg bliver.

Det værste er, at nu har vi så haft dette system i et årti. Det må efterhånden gå op for sagsbehandlerne ved selvsyn, at al denne tvang ikke hjælper de syge tilbage i job, men derimod har den stik modsatte virkning.

Alligevel fortsætter sagsbehandlerne denne umenneskelige behandling. For det er umenneskeligt at tvinge syge til noget, der blot gør dem endnu mere syge. Hvordan kan sagsbehandlere bevare respekten over for sig selv. Hvordan kan sagsbehandlere blive ved med at tilsidesætte lægelige vurderinger, når de gang på gang må konstatere, at deres egne afgørelser kun gør ondt værre? Hvordan kan en sagsbehandler blive så optaget af at spare sin kommune penge, når hun ved, hvilke voldsomme konsekvenser det har for den syge, og når hun nok ikke ville blive kritiseret for at følge lægelige anvisninger? Hvad er det for nogle sagsbehandlere, der sidder der rundt omkring på de kommunale sagsbehandlergange?

Socialdemokraterne synes nu, at være kommet på bedre tanker. Desværre synes det ikke at have nået ud til de socialdemokratiske kommuner. De fortsætter i lige så høj grad deres praksis med kvaksalveri og tvang over for syge som konservative og venstrekommuner gør.

Men det er bestemt en glæde, at man nu hos Socialdemokraterne på Borgen har indset, at syge skal have lov at være syge. Så må man håbe, at det udmøntes i, at kvaksalveriet bringes til ophør.

Omvendt viser Venstres og De Konservatives reaktion med fr. Støjberg og Helle Sjelle i spidsen, hvilken total mangel på empati disse folk besidder. Hvor koldhjertet skal man ikke være, at man trods bedre viden fortsat vælger at tvinge syge i aktiveringer, de kun bliver mere syge af. Det er simpelthen rystende, at den type personer kan få plads på Tinge og tilmed at regeringspartierne har overladt disse personer at forvalte området dels som minister dels som ordfører.

Hanne Christensen

Liliane Morriello,

Jeg er enig med dig, indtil du nævner, at syge efter behandling skal piskes til aktivering, hvis de ikke selv finder et job.

Hvorfor skal de det. Alle undersøgelser viser nemlig, at dette piskeri slet ikke fører til varigt job! Den mest anvendte aktivering er i dag praktik, hvilket oversat betyder, at den ledige/syge tvinges til at arbejde uden løn og den øvrige arbejdsretlige forhold.

Det kaldes også tvangsarbejde!

Men jeg går da ud fra, at du ikke går ind for dette, Liliane?

Mon ikke du mener, at de ledige skal opkvalificeres, så derigennem lettere kan få et job. I såfald er vi enige. Man kunne også selvfølgelig også tilbyde de ledige job i en offentlig virksomhed eller hjælpe dem ind i en privat virksomhed, men så sandelig til fuld løn.

I dag har vi over 100.000 mennesker som arbejder uden løn. Tallet forventes næste år at være 125.000. Der er en eksplosiv vækst i denne udnyttelse.

Det må simpelthen stoppe!

S vil lave det om.. Var S med til at beslutte det??..?

Hanne Christensen

Torben Skov,

Ja, Socialdemokraterne har været med til at stemme forholdene igennem på tinge.

Jeg har såmænd læst loven, betænkninger, kommentarer til 1., 2. og 3. behandling og en række afgørelser på området.

SF har derimod stemt i mod. Det har Enhedslisten også.

Alle øvrige partier har stemt for.

Jette Abildgaard

Hanne Christensen,

Uden at vide dette 100% sikkert.....

Kunne det taenkes, at disse saakaldte sagsbehandlere bliver udbetalt en bonus hver gang de faar et menneske sendt i arbejde eller aktivering??

Jeg har dette fra en normalt paalidelig kilde, men kan ikke vaere 100% sikker...det lyder blot meget, som om dette her har noget med penge at goere, eller.....???

Jette Abildgaard

Søren Lom,

Nogen er bestemt syge...i hovedet!!!!

Jeg vil undlade at saette navne paa, da dette ville kunne kaldes for injurier.....

Liliane Morriello

Hvor har jeg skrevet at nogen skal piskes til aktivering? Og er taget ud af kontekst.

Du har vist mistolket mit indlæg, for det første taler jeg ikke om syge, men om syge som er blevet raske og med "hvis de har svært ved at finde tilbage til arbejdsmarkedet", mener jeg at hvis man har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, kan man have behov for støtte og hjælp til at komme tilbage.

Aktivering gennem tvang og uden løn er noget fanden har skabt, og ikke noget som jeg nogensinde kunne finde på at støtte. Og alle dem der kender mig som debattør er vel vidende om dette.

Det er i orden at tolke en anden debatørs kommentar, men ikke at overfortolke eller lægge ord i munden på dem som de hverken har eller nogensinde ville sige.

Økonomiske incitamenter må ikke bruges til at ødelægge arbejdsløse og syge mennesker mv.

I stedet bør incitamenterne udtænkes sådan at de afhænger af den enkelte borgers positive vurdering af et forløb.

Peter Hansen

Der er alt for mange sagtmodige danskere, der mener, at man skal være erhvervslivet taknemmeligt for de fine jobs, man kan få.
Man skal ikke være et erhvervsliv, der i et og alt friholdes for ansvar, betaler forholdsvis lidt i skat, som de ovenikøbet får lov at skylde i årevis, taknemmligt! Det danske samfund går i høj grad ud på, at borgerne betaler, så erhverslivet ikke belastes 'unødigt'; men det er en dårlig idé, for dels påskønnes det tydeligvis ikke i tilstrækkelig grad, dels fører det til en overdreven vægt på borgernes 'pligter og rettigheder', hvor det gøres til en nærmest moralsk kvalitet, at borgerne har pligter. Det er nonsens! Selvfølgelig går det ud på, at borgerne skal deltage i det politiske og kulturelle offentlige liv, men iøvrigt ikke skal belastes mere end nødvendigt. Pligt er i sig selv kun fornuft, når der er tale om nødvendige opgaver, selvom visse pligter kan være så kære og lystbetonede, at man godt kan bevare dem alligevel.
Erhvervslivet er derimod skabt til samfundspligt, for kun i det omfang, at erhvervslivet 1) fremstiller noget nødvendigt eller forbedrende, 2) finansierer nødvendige og forbedrende aktiviteter, 3) dækker naturnødvendige behov, er der grund til at lægge de mange timers ufrihed i private menneskers berigelse.

Hanne Christensen

Liliane,

Du skrev: "de skal have chancen for at kunne få behandling, inden de piskes ind i en aktivering .."

Jeg er glad for, jeg har misforstået din sætning.

Som du kan se af mit indlæg, har jeg også et sted skrevet:

"Men jeg går da ud fra, at du ikke går ind for dette, Liliane?"

Det er jo netop, fordi det kom bag på mig, at du skulle ønske at syge - når de blev raske - kom i aktivering af den nævnte art. Når jeg skriver raske/syge, så skyldes det min nervøsitet for at "rask" ikke er veldefineret ;-)

Men jeg skal beklage, hvis jeg sårede dig med min indlæg. Men jeg synes også det er godt, at det står meget klart, at du ren faktisk tager afstand fra den nuværende aktivering med at anvende ledige som gratis eller meget billig arbejdskraft.

Hanne Christensen

Jette Abildgaard,

Det er nyt for mig, at sagsbehandlere skulle modtage provision for jo flere de sendte i aktivering.

Men det skulle heller ikke komme bag på mig. Det er jo nærmest beslægtet med menneskehandel. En ny mere sofistikeret slaveholder.

Leif Højgaard

Jeg undrer mig over at fagbevægelsen og oppositionen lader alt dette ske uden at hæve stemmen og slå i bordet!

Leif Højgaard

Jette Abildgaard - tak for din enegi og entusiasme - hvis du holder 'Alt'-tasten nede og samtidig indtaster nedenstående tal - så kan du skrive æøå med dit tastatur. Det var bare en idé

ø = Alt + 155
Ø = Alt + 157
æ = Alt + 145
Æ = Alt + 146
Å = Alt + 143
å = Alt + 134

Med venlig hilsen

Jesper Frimann Ljungberg

@Leif Monniche

Det kommer helt and på Operativ system :)=

// Jesper kører Linux.

Jens Høybye

"Det vurderes at (navn) i abejdsprøvningsperioden har været for meget fraværende på grund af sygdom, at det ikke har været muligt at vurdere (navn's) arbejdsevne.

Udfra forløbet indstilles det over for udvalget og den lægefaglige konsulent, at (navn) sendes ud i et nyt og tilsvarende arbejdsprøvningsforløb".

Efter 3 arbejdsprøvninger, hvoraf de 2 sidste endte med akut (112) indlæggelse, fordi arbedsprøvningscenteret tilknyttede læge måtte rekvirere ambulance, blev ved kommende, af sagsbehandleren betegnet som uvillig til at indgå i arbejdsprøvning/aktivering, og fik derfor frataget sine ydelser.

Vedkommende kunne herefter kun bruge af de 75.000,00 kr. som var udbetalt i arbejdsskadeserstatning for den arbejdsskade, der havde gjort (navn) syg.

Kun fordi jeg havde tid, og hjalp med at udforme klage til Ankenævnet, lykkedes det (navn) at få et fleksjob som pedel på et plejehjem. Arbejdstiden blev sat til en årsnorm, af 15 timer pr. uge.
(navn) har nu i knap 3 år bestridt jobbet uden sygefravær.

Så længe sagsbehandlerne kreativt og lovligt uden konsekvenser udarbejder en logik for logikken i sagsbehandlerens afgørelse, og tillige får ros for sin arbejdsindsats/besparelse af socialchefer og udvalgsformænd, sker der ikke en skid.

Først når politikkere holder op med, at opføre sig som fuglearten gøgen, hvor den stærkeste overlever på bekostning af andres knokleri, er der håb.

Måske er det derfor at gøgen reelt i hele fugleverdenen kun kan bidrage med et kuk-kuk.

Leif Højgaard

Jesper - hvordan gør du det samme under Linux ?

Leif Højgaard

Kommunen overtrådte lov om aktiv socialpolitik §14 stk 5 ved at standse ydelserne til (navn). Jeg ville skriv et brev til borgmester og ombudsmand.

§ 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Stk. 3. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar eller

3) lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade.

Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, litra z.

Kapitalpensioner m.v.

Peter Hansen

Rart at se, at det ikke er den rene vilkårlighed og drakoni, der hersker i dansk lovgivning, selvom det er blevet værre.

Liliane Morriello

Til Hanne,

Jeg brugte ordet i den 2. sætning meget sarkastisk.

Men jeg er glad for at vi åbenbart begge talte forbi hinanden.

Indenfor de sidste ti år er ordet humanisme blevet et skældsord, og J F Kennedy's ord fra hans indsættelsestale:

"Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country",

den del af talen der handlede og frihed for den enkelte og kampen for frihed til alle mennesker på kloden, er igen og igen blevet revet ud af kontekst, brugt og misbrugt.

I selv samme tale siger JFK også, "If a free society cannot help the many, who are poor, it cannot save the few, who are rich".

Jeg spekulerer ofte på hvorfor vi har en "stat" og et "folketing", hvorfor blev disse institutioner oprettet?
Var det for alle landets borgere, eller som en institution der skulle varetage en elites interesser, og sørge for at resten af befolkningen stod parate og villige til at servicere denne elite?

Er borgeren til for statens skyld eller er staten til for borgernes skyld?

Michael Borregaard

Kære Hanne Christensen. Snup 15 menneskers sygedagpenge, og scor 10.000 kroner til en fed ferie eller en flot fladskærm, hed det sig i Odense Kommune i 2009. Odense kommune, var ikke den eneste kommune der lod penge komme mellem borgerne og sagsbehandlerne. Mindst otte andre kommuner forgyldte socialrådgivere med tusindvis af skattekroner for at afvikle sygedagpengesager.

Før refusionsreglerne blev sat i kraft, blev regeringen advaret mod, at kommunerne var for små til at tænke i landsdækkende helheder og først og fremmest ville have rettet blikket stift mod kommunegrænsen og kassen sagde sig selv - dette kan blandt andet læses i politikken den 15. oktober 2010 i artiklen: Regeringen har jobformidlingen til atomer.

Kære Inger Støjberg. Afskaf de mange regler, der alene tager udgangspunkt i mistillid til og overvågning af de ledige og hjælp dem i arbejdet i stedet - den arbejdsløse behøver ikke jeres pisk.

I 2003 var professor Jørgen Goul Andersen med til, at fremlægge en arbejdsmarkedsundersøgelse, der fortæller, at øgede økonomiske incitamenter har en meget begrænset effekt på ledigheden i Danmark.

“Folk vil pokkers gerne arbejde, så det er ikke incitamentet til at arbejde, det skorter på,” sagde Jørgen Goul Andersen.

Claus Hjort Frederiksen som var Beskæftigelsesminister valgte “desværre” at overhøre dette faktum tilbage i 2003, I dag er det Inger Støjberg der står med ansvaret, synet er dog det samme. Ligesom sin forgænger forstår hun desværre ikke, at paragraf-tyranniet kvæler det gode humør.

Kære Inger, den arbejdsløses samt den sygemeldtes tvungen aktivering, er en helbredstrussel. Det er faktisk lige så usundt at være ensom, have hjemmelivsstress samt være under tvungen aktivering, som at ryge 15 cigaretter om dagen eller være afhængig af alkohol. Og det er langt usundere end fedme.

Dette er en opfordring til såvel ministre som kommunerne, forstå nu, at det er dyrt, at være fattig på arbejde og manglende identitetsgrundlag end sandsynligheden for hjemmelivsstress i sig selv, dette gælder for såvel den raske som den sygemeldte.

Hanne Christensen

Jens Høybye,

Tak for din beretning. Desværre tror jeg ikke, den står alene. Der er utallige eksempler på, hvordan syge får sat deres helbred på spil af arrogante og magtliderlige sagsbehandlere og kommuner.

Efter min mening bør det koste folk jobbet i den grad at sætte andres liv og helbred på spil. Men under VKO belønner man disse sagsbehandelere.

Det er jo en helt anden sag, hvis det var omvendt. Nu skal jeg slet ikke forsvare vold under nogen omstændigheder, men det står da i skærende kontrakt, hvis en klient går amok, ja, så ryger vedkommende i brummen, når en sagsbehandler går magtamok, ja, så er det klienten, der må betale i form af at finde sig i ydmygelser, dårligere helbred, en utrolig lang sagsbehandling pga afventning på ankeafgørelser, ny sagsbehandling osv. Det hele trækker ud, det koster os alle sammen en masse penge, og klienten en masse unødige bekymringer.

Alt dette for at sikre at sidste resterhvervsevne skal trækkes ud af en syg person, og hvis det ikke kan ske frivilligt og ud over hvad helbredet magter, ja, så sker det sagt susende mig med tvang.

Danmark anno 2011 efter 10 år med et neoliberalistisk magtstyre, VKO.

Søren Kristensen

Når afviserne begynder at skrive om aktivering, så ved man det er sommer.

Søren Kristensen

Ej, aviserne, selvfølgelig: Når aviserne begynder at skrive om aktivering, så ved man det er sommer.

Hanne Christensen

Ja, desværre Søren Kristensen.

Når Michael Borregaard så pænt skriver, at Inger Støjberg ikke ved, at akitvering ikke hjælper, så tror jeg desvære ikke han har ret.

Jeg tror, Inger Støjberg er fuldstændig kold. Så kold at hun spekulerer i, at det skaber stemmer at fastholde denne politik, fordi mange fortsat ikke kender til forholdene, kendsgerning og den megen unødige lidelse.

Og det ved mange ikke, fordi aviserne fortier disse historier. Derimod blæser de enkelthistorier om snyd op, som om samtlige på overførsel var kriminelle.

Det er snart alene ved at anvende mund til mund metoden, at folk bliver bevidste om de faktiske forhold. Særligt fordi dagpengemodtagere nu også er blevet omfattet af de stramme forhold. Det giver modstand, og vælter i sidste ende regeringen. Heldigvis.

Hanne Christensen

Ja, desværre Søren Kristensen.

Når Michael Borregaard så pænt skriver, at Inger Støjberg ikke ved, at akitvering ikke hjælper, så tror jeg desvære ikke han har ret.

Jeg tror, Inger Støjberg er fuldstændig kold. Så kold at hun spekulerer i, at det skaber stemmer at fastholde denne politik, fordi mange fortsat ikke kender til forholdene, kendsgerning og den megen unødige lidelse.

Og det ved mange ikke, fordi aviserne fortier disse historier. Derimod blæser de enkelthistorier om snyd op, som om samtlige på overførsel var kriminelle.

Det er snart alene ved at anvende mund til mund metoden, at folk bliver bevidste om de faktiske forhold. Særligt fordi dagpengemodtagere nu også er blevet omfattet af de stramme forhold. Det giver modstand, og vælter i sidste ende regeringen. Heldigvis.

Leif Højgaard

Søren - husk at tage din pille ?

Jens Høybye

@ Leif Mønniche

Tak for dit svar, som er særdeles udybende og korrekt.

Men det kræver en hvis psyke, at gøre som du skriver/foreslår, og især for (navnet) er det vigtigste ikke, at lægge sig ud med den offentlige myndighed, som er en del af det arbejdsområde, hvor (navn) er i fleksjob.

Måske som et plaster på såret, fra myndighedernes side, for deres uhyrlige behandling.

Jens Høybye

@ Hanne Christensen

Du rammer lige hovedet på sømmet, når du skriver det bør koste sagsbehandlerne jobbet.

Men det er lige netop det der er problemet for sagsbehandlerne. For om nogen ved de hvad netop de regler og love, som er indført de sidste 10 år, under parolen noget for noget, betyder af social derute at miste sit job.

Sidst jeg var beskæftiget indenfor området, (skulle jeg med min baggrund i aktivering, paradoksalt nok aktivere kontanthjælpsmodtagere, halvkriminelle, syge- dagpengemodtagere og ikke dagpengeforsikrede) oplevede jeg en venstreborgmester, efter sidste kommunevalg nu forhenværende, argumentere over for os medarbejdere med, at kontanthjælpen er for stor/høj.

Som han porienterede, når kontanthjælpsmodtagere har råd til at udeblive fra aktivering, så må det være fordi kontanthjælpsbeløbet er for højt, og derfor skal de uanset årsag trækkes i deres ydelse.

Den samme daværende borgmester så helt bort fra, at en kontanthjæpsmodtager måske, og meget ofte på grund af kontanthjælpsloftet, ikke har råd til benzin til knallerten, har ingen cykkel, ingen bil, ikke råd til bus kort eller penge til taletidskort.

At den samme borgmester meget rigtigt så sagde at kontanthjælpsmodtageren bare kunne tage bussen, så glemte han (måske bevidst), at bussen kun køre når kommunens skoler ikke har ferie eller fridage. Og jo, i det her område forholder det sig sådan indenfor den offentlige transport på visse rutet.

Jeg må derfor medgive sagsbehandlere en hvis uretmæssig forståelse for deres sagsbehandling, når de er oppe imod først Klaus Hjort Frederiksen og nu Inger Støjberg.

Og at netop disse 2 ved hvad deres politik har medført overfor marginaliseringen af kontanthjælpsmodtagere, syge- dagpenge modtagere og ledige på dagpenge o. s. v., belyses bedst ved, at de begge2 er blevet buuet og grinet ud af sminariedeltagere, når de har fremlagt grund og årsager til stramninger, for at få folk i arbejde.

Den eneste begrundelse kan kun være, at netop de 2 politikere, ved deres dumsmarte argumenter og symbolpolitik, er blevet et produkt af deres egen vrangforstilling om hvorfor og hvad, der bringer folk tilbage i arbejde. Og sjovt nok bruger de ikke samme argument og metode overfor arbejdsgivere, bortset fra kommunerne, for her øjner de en statslig besparelse.

Leif Højgaard

Jens - det varmer at læse at du hjælper (navn), som ikke selv er i stand til at samle tankerne. Man er ofte den dårligste til at betragte sig selv og er man et beskedent menneske kommer man ikke så langt før håbløshed overtager og blikket blive fjernt. Magtmenneskerne med det dynamiske overskud og de gode talegaver har let spil. Måske man med et yderst venligt brev som en begyndelse kunne starte med at gøre opmærksom på den uret der rent faktisk er praktiseret for ligesom at lirke en slags kompensation i stand. Ikke fordi et par tusind kroner kunne gøre (navn) mere lykkelig men for at lægge et plaster på såret der er fremkommet ved selve det at føle sig uretfærdigt behandlet i en situation hvor man har været værge- eller forsvarsløs.

Det bedste er måske nok som du antyder at glemme det hele for tiden kan jo ikke skrues tilbage og brevskriveriet kunne let blive en heltidsbeskæftigelse i sig selv.

Jeg har ligesom du i lang tid skrevet breve for folk, som ikke var så stærke til at formulere sig, hvilket har glædet mig meget men også taget megen tid for mit almindelige arbejde med programmering.

Problemet er at tankebanerne brydes op ved disse brevskriverier så at man bliver mindre effektiv til det som livet egentlig drejer sig om.

Derfor har jeg tit tænkt på at lave en slags skabeloner for klageskrivelser og klager over afgørelser for de mest hyppigt forekommende magtmisbrug hvor man blot skal fylde navn og adresse ind og så skrive under og poste. Dette burde dog være en opgave som Borgerservive selv skulle stille til rådighed. Nå - men man kan jo gå i tænkebox.

Morten Kallehauge

Der er en anden side i hele denne sag. Man kunne spørge, om folk bliver raske af at gå derhjemme. Hvad sker der med deres ansættelse og tilknytning til arbejdsmarkedet generelt, når en sygemelding går hen og bliver langvarig? Er der det fx gode betingelser for at komme sig over en depression, at man undervejs i forløbet har mistet sit job? Hvad er de sociale og samfundsmæssige konsekvenser af at lade sygemeldte passe sig selv?

Peter Hansen sætter rammen for debatten med kommentaren, "Syge skal slet ikke aktiveres. De skal komme sig og blive raske".

Denne tanke har i mange år været grundliggende i indstillingen til sygdom og arbejde.
I mellemtiden har forskning i både Danmark og internationalt vist, at det forholder sig anderledes. Man kommer sig ikke nødvendigvis, og man bliver ikke nødvendigvis rask, af at gå derhjemme. Dette gælder særligt de vanskeligt 'målbare' sygdomme som depression, angst og stress samt rygsmerter og andre 'diffuse' (som det kaldes) smertelidelser.

Det er påvist, at der er brug for en tidlig og meget gerne tværfaglig indsats med fokus på fastholdelse på arbejdsmarkedet. Alternativet er alt for ofte langtidssygemeldinger og efterfølgende ledighed og forværring af både social og helbredsmæssig situation.

I øjeblikket gennemføres et to-årigt projekt i kommuner over hele landet for at udforske den mulige etablering af en sådan indsats. Et kig på hjemmesiden kan anbefales, hvis man skulle være interesseret i forskningen på området. Det Store TTA-projekt: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/det%20store%20tta%20pro...

Jeg er ikke i tvivl om, at der til tider finder forkerte vurderinger sted i kommunerne med store menneskelige konsekvenser. Men svaret er ikke simpelthen at lade folk være i fred. Det bliver de ikke nødvendigvis raske af, og det er hverken socialt eller humanistisk.

Syge skal i arbejde OG blive raske.

Og det skal selvfølgelig ske på en ordentlig måde.

Jens Høybye

@ Leif Mønniche

Tak for dine støttende ord og mening.

Hvad angår dine tanker om en klageskabelon, har du så ikke glemt, hvor tit den skal laves om, hvis Systemskiftet af 2001 forbliver ved magten, og fortsætter deres evindelige modsatrettede regler på regler.

Morten Kallehauge

Hvorfor i det hele taget bruge forskningsmidler på sundhed, når det nu er så uomtvisteligt sundt at arbejde, at det kan gøre rask?

Leif Højgaard

Morten Kallehauge - en god vinkel, men mon ikke det afhænger af sygdommens art - on den er psykisk/social eller fysisk. Personligt er jeg arbejdsnarkoman og kan ikke huske at jeg har haft sygedage i løbet af mit aktive arbejdsliv gennem 50 år. Der skal nok have været en uges forkølelse om året hen over et par week-ender. Heldigvis har jeg også altid haft jobs hvor jeg blev inspireret og motiveret til at yde mit yderste samtidig men at det var sjovt. Det ar valskeligt for succesfulde folk med fuld fart på at forestille sig den hjælpeløshed, og forladthed, man befinde sig i når karrieren kikser og der er slukket mentalt for lyset fra overheadprojektoren og de morsomme kolleger. Mon ikke problemet ligger i klientgørelsen, institutionaliseringen af lønmodtagerrollen ? Jeg er ihvertfald glad for et jeg som folkepensionist har sagt farvel til et sådan gedemarked og kan gøre hvad der passer mig. Jeg har bare så ondt af alle staklerne, må lade sig drive rundt i manegen.

Peter Hansen

Morten Kallehauge, du begår den store liberalistiske forbrydelse: du sammenblander politisk bestemte vilkår med deres resultat. Når syge mennesker oplever en social deroute, er det ikke, fordi de er fraværende fra arbejdsmarkedet, men fordi man forringer deres forsørgelsesgrundlag.
Du udviser det samme religiøse forhold til arbejdsmarkedet, som regeringen har ødelagt Danmark med i ti år (og som Nyrup desværre også medvirkede til i årene forinden, men som dog var mere forsvarlige, fordi de over en kort årrække ville fjerne statens gæld og dermed bane vejen for større frihed).

Morten Kallehauge

Peter Hansen: Nej tak til både religiøs og liberalistisk.
Jeg forsøger mig blot med et indlæg fra forskningens verden (med alle dens problemer og politiske betingelser) frem for uunderbyggede postulater a la, "Når syge mennesker oplever en social deroute, er det ikke, fordi de er fraværende fra arbejdsmarkedet, men fordi man forringer deres forsørgelsesgrundlag."

Jeg er ked af, at både Informations artikel og denne debattråd i den grad kammer over i moralisering og harme (hvor velbegrundet det end måtte være), at ingen forholder sig til den tilgængelige viden på området. Det kunne måske give et grundlag for at tale om, hvilken praksis og lovgivning, vi kunne tænke os.

@Leif Mønniche

I den § du nævner synes jeg det er værd at pege på §14 stk 4:

Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade.

Den slags paragraffer er der blevet markant flere af i LAS og LAB. De centrerer magten hos en ministeren og underlægger borgeren denne ministers luner.

Ganske Uenig Morten Kallehauge

Peter Hansen

Morten Kallehauge, selv om man ikke betragter sig som liberalist, kan man godt være underlagt denne pestbefængte ideologis tankegods. Det er vi desværre blevet i løbet af nogle årtier - og det fortsætter med en masse propaganda, som f.eks. Henrik Christoffersens påvisning i dag i P1 Formiddag af, hvordan manglende udvikling i den kommunale service konstant gjorde den dyrere. Også han undlod at inddrage de faktorer, der baserede sig på politiske beslutninger.
Der tales om, at der brug for en anden værdimåler end BNP, og det er vist om noget rigtigt: jeg vil foreslå, at vi går over til at se på tvunget tidsforbrug, at minimere den tid, vi bruger på det, der skal gøres, er vist, når alt kommer til alt, den eneste reelle værdiforøgelse i verden.
Mht. påvisningen af arbejdets gunstige virkning på helbredet, så er det - og igen noget, man kan sige selv - så generelt og så differentieret, at det ikke giver mening at basere det på andet end helt konkrete tilfælde. For nogen vil det være godt at komme hjemmefra og blive afledt, for andre vil det være godt at putte sig under dynen med en bog. Det eneste, der er vigtigt, er, at der skal være mulighed for den syge for at vælge selv.

Leif Højgaard

Morten - kan du ikke dokumentere at der findes forskningsresultater, som perger i retning af at arbejde gør rask - eller Arbeit macht Frei.

Jette Abildgaard

Leif Mønniche,

Tak for taste-hintet....jeg har de-aktiveret/de-integreret(hedder det vist) mig selv fra Danmark og, gider ikke taenke paa de sidste 3 bogstaver....det tager for lang tid o)

Iovrigt rammer du nogle gode ting her....tak!!

Det Danske system er IKKE sat sammen for at hjaelpe...men for at oedelaegge....uanset om det er sygdom,ledighed eller andre ting!!! Ville oenske saa meget, at jeg ikke vidste at dette er 100% sandt!!

Det, det drejer sig om i Danmark er, hvor mange mennesker man kan faa oedelagt, og hvor hurtigt man kan goere det!! Intet andet...absolut intet!!!

En af Jer skrev, at det, der bliver gjort i dag, er gjort bl.a. fordi kommunerne skal spare!!?? Er det mon derfor man bruger hundredetusindvis af Danske kroner paa at oedelaegge alt for et menneske, som ikke vil finde sig i forbrydelserne begaaet mod hende???

At have rettet op for forbrydelserne begaaet, havde vaeret meget billigere, eller - slet IKKE at have begaaet forbrydelserne, ville have vaeret gratis!

Dette er ikke for at spare, men for at faa KONTROL, - for at oedelaegge!!! Det drejer sig om magt (MISBRUG) og intet andet!!

Peter Hansen

Jeg tror, at der sker en mærkelig monoman dyrkelse af klicheer, som løber af med os - jeg kan ikke tro, at nogen skulle ønske bevidst at ødelægge mennesker, trods alt, Jette Abildgaard - f.eks. det kendte "det skal kunne betale sig at arbejde". Jamen, det er jo ikke egentlig statens og kommunens ansvar, at det skal kunne det, det er arbejdsgivernes!

Søren Kristensen

Et er, at det er blevet mere økonomisk stressende at være ledig, som følge af en anstrengt samfundsøkonomi og de senere års stramninger.

Noget andet er at det samtidig er blevet nærmest stigmatiserende, hvis ikke ligefrem suspekt, for hin enkelte at modtage overførselsindkomst, hvis hin er ledig i mere end syv uger og ikke kan mønstre et indlysende handicap (nåe nej, det duer heller ikke længere). Anyways..

Den hårde kurs og mere eller mindre lemfeldige sagsbehandling (godt det ikke er mit job) gavner naturligvis ikke selvfølelsen hos hverken sagsbehandlere eller de berørte klienter og derfor heller ikke mulighederne for at den ledige kan vende tilbage til arbejdsmarkdet. Men intet er så ondt at det ikke er godt for noget og stramninger (læs: straf) styrker da også retsfølelsen hos såkaldte almindelige skatteydere og kan derfor legitimeres politisk på samme måde som vi legitimerer højere straffe til kriminelle, uagtet at sagkundskaben hævder at straf ikke har nogen gavnlig indflydelse på tilbagefaldsprocenten.

Hvorvidt det er sandsynligt at arbejsløse skulle have mere gavn af at være sammen med andre arbejdsløse end kriminelle har af at være sammen med andre kriminelle, er op til dig at vurdere. Fælles for begger grupper, pindet ud på indvidder, gælder dog at de har brug for og gavn af at være sammen med helt almindelige mennesker, hvis forestillingen om rehabilitering skal være andet end spil for galleriet.

Derfor er rigtige arbejdspladser, med rigtige lønninger og rigtige rettigheder helt fundamentalt, hvis vi vil andet end at styrke retsfølelsen hos de vælgere der ikke er ramt af ledighed og/eller sygdom.

Derfor er det også godt at høre at S nu kommer ind i kampen og overhovedet vil tale om dette eller så tabubelagte emne. Det skyldes nok at paradigmet også så småt er begyndt at ramme deres medlemmer.

Leif Højgaard

Jette - du har sagt det før og jeg er helt enig. Iøvrigt er jeg også på vej ud men skal lige have sat et kryds nederst på en stemmeseddel - Danmark har ikke sagt siger mig ikke noget i mange år ;´(

Jette Abildgaard

Tak Leif Mønniche og, god tur ud o)

Jeg skal arbejde men....

Peter Hansen.....du skriver bl.a. "jeg kan ikke tro, at nogen skulle ønske bevidst at ødelægge mennesker, trods alt"

Peter...jeg kan garantere dig, at de oedelaegger med FULDT overlaeg........for at vaere Dansker - udsat for kriminelle (meget syge) offentligt ansatte - skal man have en meget, meget god humoristisk sans og, man skal vaere staerk som en okse......og, saa skal man have evnen og de menneskelige resourser der kraeves, for at kunne distancere sig!!

Kend Jeres rettigheder kaere Danskere...og, brug baandoptaere HVER gang I taler med offentlligt/stats ansatte i Jeres land!!!

Morten Kallehauge

Leif M.: Fint og subtilt med den lille nazireference der.
Spørgsmålet du stiller, er ikke desto mindre godt. Kan man dokumentere arbejdets gavnlige effekt på helbred (biologisk, psykisk, socialt)? Og kan man gøre det udover en generel, common sense konstatering, der (som Peter Hansen er inde på), alligvel overlader alt til den konkrete vurdering af det enkelte tilfælde; "ja for ham, men ikke for hende..."?

Pointen i mit første indlæg er, at hvis man spørger det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, så er svaret et - i hvert fald delvist - ja.
Jeg linker lige igen: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/publikationer/boeger-og-rapporter
Se fx 'Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde'. Der finder du dokumentation for arbejdets positive helbredsmæssige effekt hvad angår de psykiske lidelser samt for vigtigheden af den tidlige indsats for at opretholde forbindelsen til arbejdsmarkedet.

Der bliver naturligvis ikke serveret universelle retningslinjer, der bredt kan anvendes i enhver situation og for ethvert menneske. Men at tænke arbejde som rehabiliterende frem for arbejdet som det, der rehabiliteres til, samt - ikke mindst - at forske i de mulige praksisformer, der tillader en sådan bevægelse, er nu alligevel en overskridelse af common sense og 'det kan man sige sig selv'.

Peter Hansen

Det er, Morten Kallehauge, nøjagtigt dér, at arbejdet bliver religion fremfor løsning af konkrete, nødvendige opgaver.

Morten Kallehauge

Peter Hansen: Jeg mener faktisk (men her bliver jeg referencer skyldig), det er endnu grundigere dokumenteret i forskningen, at religion har positive helbredseffekter end, at arbejde har det. Hvis du har ret i, at arbejdet antager religiøs karakter i vores samfund (og det har du nok), er det måske netop deri dets "helbredende effekt" skal findes..? Morsomt.

Sider