Nyhed
Læsetid: 3 min.

S klar til at indskrive borgerlig efterlønsreform i regeringsgrundlag

Socialdemokraterne er klar til at acceptere radikalt krav om, at den borgerlige efterlønsreform skal skrives ind i regerings-grundlaget for en S-SF-R-regering, men opfordrer Dansk Folkeparti til at forhindre det
Spørgsmålet om efterløns-reformen og tilbagetræknings-aftalen må afklares, når regeringen dannes, og hvis flertallet bag aftalen fortsat er der efter et valg, så binder aftalen, og så må den lægges til grund for et regeringsgrundlag, mener den radikale Morten Østergaard

Spørgsmålet om efterløns-reformen og tilbagetræknings-aftalen må afklares, når regeringen dannes, og hvis flertallet bag aftalen fortsat er der efter et valg, så binder aftalen, og så må den lægges til grund for et regeringsgrundlag, mener den radikale Morten Østergaard

Indland
12. august 2011

Allerede i dagene efter en eventuel rød valgsejr kan den borgerlige efterlønsreform blive til virkelighed.

Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om, at er det alternative VKOR-flertal for tilbagetrækningsreformen intakt efter valgnatten, så vil den blive indskrevet i et rødt regeringsgrundlag.

»Spørgsmålet omkring efterlønsreformen og tilbagetrækningsaftalen må afklares, når regeringen dannes, og hvis flertallet bag aftalen fortsat er der efter et valg, så binder aftalen, og så må den lægges til grund for et regeringsgrundlag,« kræver den radikale næstformand, Morten Østergaard:

»Ellers er der ingen regering. Man kan ikke forestille sig en situation, hvor tre partier i en regering ikke er enige om, hvordan man stemmer. Sådan kan man ikke lede landet.«

Meldingen kommer, efter at SF-formand Villy Søvndal ved SF's sommergruppemøde forleden igen udpegede valget til en folkeafstemning for eller imod en efterlønsreform, men Socialdemokraternes politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, anerkender, at efterlønsreformen meget vel kan ende i det røde regeringsgrundlag, umiddelbart efter at stemmerne er talt op.

»Hvis man efter valgnatten skal indlede forhandlinger om et regeringsgrundlag, så må man spørge Folketinget, om der stadig er et flertal for reformen. Her kan man jo håbe, at Dansk Folkeparti vil ændre holdning, men er der stadig et flertal, må man lægge det til grund for regeringen,« siger Henrik Sass Larsen.

Sass: Op til vælgerne

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra DF, der dog indtil videre har fastholdt, at man vil stå ved aftalen, selv om den er upopulær blandt DF-vælgerne, men der er også en anden dog noget mere spinkel mulighed, påpeger Sass Larsen.

»Vi har sagt, at det er op til vælgerne, hvorvidt den efterlønsaftale skal stå ved magt. Hvis tilstrækkeligt mange stemmer på S-SF og Enhedslisten, så vil vi til gengæld ikke gennemføre indgrebet.«

Indtil videre har Socialdemokraterne blot konstateret, at det ikke vil være et kabinetspørgsmål, hvis de radikale stemmer for den borgerlige efterlønsreform efter valget, og Helle Thorning-Schmidt har tilmed antydet, at løsningen også kunne være at indlede helt nye tilbagetrækningsforhandlinger og give de radikale et bedre tilbud.

Venstre: Absurd

Men det er slet ikke alternativer, mener de radikales Morten Østergaard.

»Villy Søvndal har på sommergruppemødet forleden kaldt det en folkeafstemning om reformen, og falder den ud til fordel for reformen, må de også anerkende det, og det er man nødt til at afklare inden en regeringsdannelse,« siger han:

»Partierne i en regering kan ikke stemme forskelligt. Der kan være en enkelt afhopper, som vi f.eks. har set i afstemninger om homoseksuelles ret til at adoptere, men ministre stemmer ens. Der er vist et enkelt eksempel med en minister, der en gang fik samvittighedskvaler i forhold til noget med tobaksrygning, men i en tre-parti-regering kan man ikke forestille sig, at man ikke er enige om, hvad man stemmer,« siger Morten Østergaard.

I den anden side af Folketinget finder Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, situationen 'absurd':

»I forvejen er det skræmmende, at Villy Søvndal midt i en tid med store udfordringer for det danske samfund vil forsimple valget til en folkeafstemning om efterlønnen, og oven i det vil det være helt utroligt, hvis de så bare alligevel æder efterlønsreformen ved en regeringsdannelse. Så er det jo rent spil for galleriet,« siger hun og hævder, at det vil være et varsel om, hvad tiden med en rød regering vil bringe:

»Det er jo en klar melding fra de radikale og et meget klart krav, der med tydelighed viser det absurde i, at Helle Thorning-Schmidt skulle kunne lede landet uden et flertal for sin økonomiske politik,« mener Elle Trane Nørby.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Nej! Hvis det skal give mening med et regeringsskifte, skal de katastrofale ændringer i folks grundlæggende borgerrettigheder, der er planlagt med dagpenge- og efterløns'reformerne', rulles tilbage. Ellers er det bedre, at VKO fortsætter, så ledelserne i S-SF kan blive udskriftet med folk, der vil føre en egentlig folkelig politik til gavn for landets borgere.

Sören Tolsgaard

S+SF vil sluge mange kameler for at komme til taburetterne, og hvis flertallet af danskerne vil af med velfærdsydelserne, kan man lige så godt stævne ud med de radikale ved roret..

En appel til DF er som at pisse mod vinden.

En tudekiks?

VI får en regerin alá Obamas - der af navn er rød, men som er lige så snævertsynet borgerlig som VKO.

Enig med Peter Hansen i at det er bedre at beholde det nuværende rædsels regime i så fald.

Lene Asp Frederiksen

Det er så tragisk at Venstrefløjen ikke tror på sig selv og fører copy-paste-politik! Hvad skal vi så med en ny regering?

Som jeg har skrevet før.

HTS kommer til at føre radikal økonomisk politik, og det er kun godt.

Gorm Petersen

Hvis et flertal af danskerne har købt tanken: "Fra socialstat til minimalstat" - hvorfor skulle de så stemme på andet end OVK ?

R's fordelingspolitik er præcis den samme som LA's.

R og LA er i realiteten samme parti - blot i en mandlig (LA med opsigtsvækkende udtryk) og en kvindelig (R med big-mother retorik) udgave.

Vælgerundersøgelsen fra 2005 sagde, at R vælgerne typisk er yngre veluddannede kvinder, med en bemærkelsesværdig lav paratviden om politik. De tror at R er et venstresnoet parti - også på det fordelingspolitiske område.

Det afgørende er, at disse kvinder ser rollemodeller i partiets kvindelige ledelse.

En vigtig agitation er at finde disse yngre kvinder, og informere dem om, at R er et stærkt højreorienteret parti.

Man kan næppe overtale dem til at læse partiets program (det er bare ikke trendy at læse partiprogrammer) men man kan henvise til f.ex. mobningen af efterlønnere og folkepensionister, og partiets liggen på maven for "Den Kreative Klasse" - altså folk som Stein Bagger og Asger Jensby (IT factory) - Klaus Riskjær m.fl.

Og så tror R stadig at verden ser ud som da efterløns-økonomerne startede deres kampagner i 2007. Ifølge prognoserne fra 2007 skulle der have været massiv mangel på arbejdskraft fra 2009 og frem.

I stedet har vi fået stor og stigende arbejdsløshed. Det er endnu ikke gået op for R.

Anna-Marie Nyberg Kristiansen

Hellere en blå regeringen end en rød der sælger sin sjæl (og min) for ussel mammon.

Jeg er mørkerød (liste Ø) og dermed en brand varm fortaler for en rød regeringen ved næste valg men (og nu er jeg nok uenig med Johanne Schmidt - Nielsen) der er grænser for hvor mange af mærkesagerne der skal tilbagetrækkes for at have magten. For hvad er magten da? Det er hån over for de mange som er forblevet røde til trods for midtersøgningen som absolut ikke er socialistisk.

S+SF kunne jo undlade at tage Radikale med i en regering. Det er forræderi mod løndmodtagerne at skrive en efterlønsreform ind i regeringsgrundlaget.

Den klassiske forskel på venstre og det radikale venstre er jo, at også folk, der ikke ejer jord, skal have stemmeret, punktum.

Blå politk er god for nogle, rød politik er god for alle.

Kasper Lauest

@Gorm Petersen.
Dine påstande om radikale vælgeres viden er slet og ret lodret forkert. Valgundersøgelsen fra 2005, som du hævder at have dine oplysninger fra, viser netop at Radikale vælgere sammen med Konservative vælgere var de bedst orienterede. De ringest orienterede var DF's og S' vælgere.

Tjek "Medier, poltisk interesse og viden" af valgforsker Johannes Andersen, publiceret i "Det nye politiske landskab - folketingsvalget 2005 i perspektiv". Udgivet 2007 på Academica.

Gorm Petersen

Det var DR P1 der kom med oplysningen. Muligvis var det Lasse Jensens "mennesker og medier".

Det var en gang moralske tømmermænd lige efter valget, hvor journalisterne havde glemt at læse R's partiprogram. Man havde spøgende spurgt Marianne Jelved hvor mange mandater partiet skulle have for at hun kvittede smøgerne.

Partiets kolossale ideologiske kovending (som LA er et symptom på) fra centrum-venstre til fordelingspolitisk ekstremt højreparti, var ikke blevet opdaget af pressen.

I dag kan R få selv K's venstrefløj til at rødme, som ærbare unge piger der er blevet stillet et grænseoverskridende forslag (det kan man da ikke - tihi fnis..)

De yngre trendy R-vælgende kvinder havde den gang for travlt med karrieren til også at følge med i politik.

Det er lettere for førtidspensionister i udkantsområder (DF vælgere).

Derfor gjorde R klogt i ikke at henlede opmærksomheden på partiets politik.

Det kunne bare ikke blive ved med at gå. Naser Khader var den første til at bryde tavsheden - resten er vist kendt stof !!!

Kasper Lauest

@Gorm

Uanset om du husker forkert eller om P1 spreder forkerte oplysninger, ændrer det ikke på at oplysningerne er forkerte. De radikale vælgere er generelt blandt de bedst oplyste i befolkningen. De er også de suverænt bedst uddannede af samtlige vælgergrupper.

Men så til din påstand om at DRV er et "ekstremt højreparti" fordelingspolitisk. Dette er mindst lige så langt ude i hampen som den anden påstand. DRV ønsker velfærdsstaten og ønsker en høj grad af økonomisk lighed. Du bør have opdaget at DRV eksempelvis ikke har noget ideologisk forhold til hvor høj skattetrykket "bør" være. I modsætning til eksempelvis konservative der jævnligt snakker om at ingen må betale over 50% i skat og reelt føler at en høj skat er uretfærdig, da opererer Det Radikale Venstre med et pragmatisk utilitaristisk forhold til skattens størrelse. Skatten skal have en sådan størrelse at vi kan finansiere det velfærdssamfund vi ønsker os. Og Det Radikale Venstre ønsker sig rent faktisk et velfærdssamfund der i det store hele ligner det vi har idag. Problemet er bare at globaliseringen medfører en række økonomiske trusler imod velfærdssamfundets beståen med mindre vi gennemfører reformer. Istedet for at lukke øjnene og håbe på det bedste mens problemerne hober sig op har Det Radikale Venstre rent faktisk tænkt sig at løse problemerne på en sådan måde at vi kan bevare grundpillerne i vores velfærdssamfund. Læg også mærke til at DRV ikke snakker om rene skattelettelser, men om skatteomlægninger, der resulterer i en bedre incitamentstruktur i økonomien.

Som Margrethe Vestager har sagt deler DRV dybest set visioner med S og SF når det handler om hvilket samfund vi skal have. Det der skiller er forestillingen om hvordan vi når dette mål. Der tillader jeg mig at mene at DRV har væsentlig mere realistiske forestillinger om hvordan målet nås.

Så når DRV slås i bås med VKI på den økonomiske politik er det forkert. VKI ønsker grundlæggende et samfund hvor der er mere privat og mindre offentligt. Det gør DRV ikke.

Brian Pietersen

Kunne aldrig drømme om at stemme på den anden side fordi der er nogle som ikke rigtig kan tænke klart og selvstændigt.

men, hvordan vækker vi de S og SF'ere bedst og hurtigst muligt??

Gorm Petersen

Jeg kan ikke se R slap af med deres skizofreni fordi en del af partiets medlemmer egentlig bare sagde:

"Lad os omsætte vores ideologi til praktiske forslag" og skabte først Ny Alliance og siden Liberal Alliance.

Før bruddet var der nogle ekstreme ideer fremme om, at vi skulle satse på en Kreativ Klasse (Von Trier var vist eneste eksempel) - måske 100-150 mennesker (realistisk når alle talenterne skal plukkes fra en lille dansk population).

Den kreative klasse på max 150 personer skulle designe film, computerspil og luksus tøjdesign til den internationale overklasse, og i realiteten være Danmarks ENESTE indtægtskilde.

Fordelingen ned gennem samfundslagene skulle så ske ved at resten af landets befolkning klippede hæk, passede børn o.s.v. for de kreative. Jeg husker en vittighedstegning, hvor den kreative ikke kunne komme ud i sig baghave, fordi den var fyldt med folk med hæksakse.

Den største forsyndelse lige nu er nok den blinde tro på de borgerlige økonomer, på trods af at de altid viser sig at tage fejl.

Vi har ikke mangel på arbejdskraft - vi har arbejdsløshed.

Og så er det utroværdigt at følge VK's økonomiske politik - og alligevel påstå at ville pege på S

Og så er der ingen empati med den halvdel af befolkningen, hvis indlæringsevne er under gennemsnittet.

"De kan bare tage sig sammen og læse på lektierne".

Derved adskiller R sig ikke fra fascismens grundsynspunkt som er at: "Man kan give en ko så mange bank, at den lærer at lægge æg".

Troen på at alle problemer kan løses med vold og tvang - blot det doseres i rigelige mængder.

Gorm Petersen

Og med hensyn til vælgerundersøgelse om "orientering".

Vi har et borgerligt pressemonopol, hvor partierne VK og R kontrollerer pressen.

Det er da ikke så underligt hvis undersøgelser viser, at VKR's vælgere er mere tilbøjelige til at tro på VKR pressens "forkyndelse" end andre partiers vælgere.

F.ex. "vidste du, at vi ikke har råd til efterlønnen ?"

Hvis man registrer det som mangel på viden at folk svarer "nej det vidste jeg ikke", giver resultatet næsten sig selv.

I får ikke en meter!

Kasper Lauest

@Gorm

Du sludrer løs så man tror det er løgn. Lad mig kort addressere noget af vrøvlet:

1) Du hævder at danskerne har købt tanken om "fra socialstat til minimalstat". En temmelig absurd påstand i et af verdens mest lighedsorienterede lande, hvor ethvert krav om sociale nedskæringer er en vælgermæssig dødssejler.

2) Du kalder DRV for højreekstreme til trods for at det er et socialiberalt parti der er fortalere for en samfundsmodel med et skattetryk omkring de 50%. Der er ikke ét eneste højreekstremt parti i det danske folketing når vi snakker fordelingspolitik. Kun DF kan på nogen måder siges at være højreekstremt og det er ikke i forhold til fordelingspolitikken, men værdipolitisk.

3) Din snak om den kreative klasse bærer pinagtigt præg af at du ikke har læst Richard Floridas bog. Kom tilbage når du har læst lidt op på emnet.

4) DRV følger ikke VK's økonomiske politik. Faktisk har DRV konsekvent kritiseret VK's økonomiske politik. Man er enige om at udfase efterlønnen og hæve pensionsalderen, men ikke særlig meget andet. Dette har DRV iøvrigt været tilhængere af i 15 år, så det er latterligt at snakke om at man "følger" VK's politik. Det er i så fald snarere den anden vej rundt. På stort set alle andre områder er man mere enige med S/SF inklusive på spørgsmålet om hvilken samfundsmodel man grundlæggede ønsker. Derfor er det logisk at man støtter en S-ledet regering.

5) Sammenligningen mellem DRV og fascisme er så langt ude at den ikke fortjener et modspil. Der er slet og ret intet at tage fat på.

Kasper Lauest

Glemte det sidste. Valgundersøgelsen fra 2005 er ikke lavet af "borgerlige medier", men af seriøse valgforskere. De spørgsmål der bruges til at afgøre politisk viden er forholdsvis basale og er af typen:

- Hvilket parti kommer XXX fra?

- Hvilke partier sidder i den nuværende regering?

- Hvor mange medlemmer er der af folketinget?

Ikke megen borgerlig bias i den type spørgsmål.

Der er behov for en socialistisk revolution i DK. Hvis både S-SF-RE og VKO vil afvikle "velfærdsstaten" er der jo kun et alternativ tilbage: oprør som i Damaskus, Cairo, Madrid, Rom mv. og i yderste nøds-tilfælde Tottenham om igen.

Ellers bliver DK snart regeret af Pia Kjærsgård og anders behring breivik samt ORG mv. Oprør nu eller fascisterne kommer til...det er set før når kapitalen er desperat..i 1933...

Ruben Michelsen

Man kan holde nok så mange 1. maj-taler, men når man sidder i salen, skal man kunne tælle til 90.
Det er vel bare det der er ved at gå op for S. Det varer måske lidt længere for SF. Villy har det jo lidt svært med tal.

Man hvad siger EL. Er de også klar til at ofre efterlønnen ?
Og hvad med Børsting og P.E.Skov-Christensen. De har jo brugt mange millioner af medlemmernes penge på at bevare efterlønnen.

Hvis du ønsker en alternativ politik i fremtiden så stem på Enhedslisten.

Johannes Nielsen

Stor tak til Kasper Lauest for at holde lidt snor i de værste vrøvlehoveder blandt debatørerne her på sitet...

Så må man jo stemme rødt, så de kan få fuldt flertal.

Sören Tolsgaard

Kasper Laust skriver:
"[GP] hævder at danskerne har købt tanken om “fra socialstat til minimalstat”. En temmelig absurd påstand i et af verdens mest lighedsorienterede lande, hvor ethvert krav om sociale nedskæringer er en vælgermæssig dødssejler."

- Det er besynderligt så, at de mindre velstillede danskere i de sidste mange år konstant har været udsat for nedskæringer, mens de rigeste blev forgyldt.

"[GP] kalder DRV for højreekstreme til trods for at det er et socialiberalt parti der er fortalere for en samfundsmodel med et skattetryk omkring de 50%. Der er ikke ét eneste højreekstremt parti i det danske folketing når vi snakker fordelingspolitik."

- Nej da, for nedskæringerne foretages jo kun for fattigrøvenes eget bedste, og fordi vi allesammen får det bedre, når de rige bliver endnu rigere.

"DRV følger ikke VK’s økonomiske politik. Faktisk har DRV konsekvent kritiseret VK’s økonomiske politik. Man er enige om at udfase efterlønnen og hæve pensionsalderen, men ikke særlig meget andet."

- Nå ja, og så var der lige lettelser i topskatten og halvering af dagpengeperioden. Og da det jo er de radikales poilitik, er man klar til at køre videre ud af samme tangent:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/04/15/215527.htm

Kasper Lauest

@Søren.

Du kan med rette hævde at VK-regeringen fremadrettet står for en nedskæringsdagorden, men det har ikke været deres dagsorden de seneste 10 år. Der er absolut ting der er blevet forringet, men der har ikke generelt været tale om nedskæringer som sådan. Jeg er enig i at nogle af de allersvageste grupper har fået det økonomisk dårligere som følge af tiltag som starthjælp, kontanthjælpsloft, 300-timers regel (der er blevet til 450 timers regel), o.l. Men dette er tiltag som Det Radikale Venstre har været modstandere af. Endvidere er det tiltag som den brede del af befolkningen som helhed ikke er særligt opmærksomme på. Du kan IKKE vinde valg i Danmark på en minimalstatsdagsorden. Det er absurd at hævde andet.

Det Radikale Venstre er ikke enige i regeringens generelle økonomiske politik, herunder nulvækst-strategien. Partiet har fremlagt sin egen økonomiske politik, der iøvrigt har været nogenlunde stabil i årevis. Bl.a. er de de eneste der kæmper for en fornuftig skattereform, der hæver boligskatten og mindsker indkomstskatten. Det er useriøst at hævde at DRV løber efter VK's økonomiske politik, når der i de nævnte tilfælde har været mulighed for at DRV kunne få gennemført dele af sin egen økonomiske politik sammen med VK. Hvad ville du have at DRV skulle sige nej tak til at gennemføre sin egen politik?

Iøvrigt var jeg personligt modstander af halveringen af dagpengeperioden, men det er irrelevant her.

Kasper Lauest, det er faktisk ikke rigtigt, at intet er blevet forringet, for det er netop kommet frem, at der er sket en tilbagegang i antallet af det, vi kalder 'varme hænder'.
Hvis man ser på klassisk liberalisme, så går den faktisk ud på, at de frie skal være arbejderklassen, mens de 'dumme' fattige skal blive ved med at tjene. Man kan mene om det, hvad man vil, men iagttager man fra et klassisk liberalistisk perspektiv de ændringer, der er sket over de sidste ti år, så er der faktisk mange ligheder - ikke mindst den omfattende sociale kontrol med netop dem, der ikke bare makker ret i forhold til de ordnede forhold, overklassen ønsker.

Kasper Lauest

Jeg hævder da heller ikke at intet er blevet forringet - tværtimod. Der er masser der er blevet forringet. Det er lykkedes VKO at spendere flere penge på den offentlige sektor og få ringere service for pengene. Det jeg hævder er at der de sidste 10 år generelt ikke har været tale om en NEDSKÆRINGSDAGSORDEN. Den offentlige service er på mange områder forringet, men der har ikke været tale om generelle offentlige nedskæringer.

Jeg er arg modstander af VKO, men kritikken af dem skal foregå på et seriøst grundlag. Det er ikke seriøst at snakke om generelle nedskæringer og sociale massegrave når talen falder på de sidste 10 år.

Gorm Petersen

Kasper Lauest:

"@Gorm
Du sludrer løs så man tror det er løgn. Lad mig kort addressere noget af vrøvlet:"

GP:

Dit punkt 1 er rent vrøvl. Du har ikke læst, hvad jeg skrev (læg mærke til ordet "hvis").

Dit punkt 2 er også forkert. R var engang et socialliberalt parti, men i 2005 ændrede det sig til et rent højreparti. Udskilningen af LA ændrede ikke R's ideologi tilbage til det socialliberale. Det er fortsat et rent liberalt parti, hvad indgreb mod efterløn og folkepension til fordel for private forsikringsordninger viser.

Punkt 3 om den kreative klasse er også noget sludder. R kørte for 5-6 år siden med på fiktionen "vi kan leve af at være klogere end de andre".

I 2010 var det fortrinsvis højtuddannede jobtyper der forlod landet. Uddannelse er en nødvendig men langtfra tilstrækkelig betingelse.

Er det fornuftigt at satse udelukkende på at udvikle smykker og designertøj til en international overklasse ?

Elsbeth Gerner (R) er rektor for designskolen.

Er det fornuftigt for et lille land som Danmark, at have saudiarabiske prinser som eneste indtægtskilde ?

Punkt 4 er ren udenomssnak. Man kan ikke ønske en anden samfundsmodel end VK, hvis man er enig i alle detaljerne.

F.ex. at tvinge gamle mennesker ud på et allerede overfyldt arbejdsmarked, og derved være årsag til at vi taber foreløbig 3, snart 4 ungdomsgenerationer på ungdomsarbejdsløshedens alter.

Så du havde ingen rigtige - desværre.

Torben K L Jensen

De radikale har aldrig nogensinde haft jord under
deres manicurede negle.Det eneste skidt er det
de får ved at skifte farvepatroner på deres printer.
RV er et borgerligt parti,der har ondt i deres sociale
samvittighed,men de de kan desværre ikke undværes
så jeg siger som de andre i rød blok;det er vigtigst
at få en ny regering,så må slagsmålet komme efter
valget.