Læsetid: 7 min.

Betalingsringen rusker op i vaneforestillinger

Hver især har vi opbygget en tro på, at netop vores private transportvalg er det mest rationelle. Den forestilling udfordres, hvis bompengene kommer. Allerede nu udfordres forestillingerne om, hvad der bedst betaler sig for samfundet og den enkelte
Indland
13. september 2011
At lokke flere danskere til at bruge offentlig transport udfordrer den enkeltes transportvaner og rationalitet, så det er en længere proces, mener forsker i trafikadfærd.

At lokke flere danskere til at bruge offentlig transport udfordrer den enkeltes transportvaner og rationalitet, så det er en længere proces, mener forsker i trafikadfærd.

Linda Henriksen

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen mødte Socialdemokraternes leder Helle Thorning Schmidt i TV2's såkaldte valgtopmøde sidste torsdag, var hans første argument mod rød blok historien om Birgitte i Greve.

Statsministeren havde om søndagen besøgt Venstre-vælgeren Birgitte Andersen i parcelhuset i Greve og der hørt, hvordan en mulig betalingsring i hovedstaden foreslået af S-SF og støttet af de radikale og Enhedslisten vil ramme Birgitte og hendes familie.

»Det handler jo om familiernes liv. Birgitte Andersen har en søn, der hedder Markus, der går til fodbold. Det handler om at få hverdagen til at fungere. At gå til sport og købe ind i Netto,« sagde statsministeren og oplyste, at Markus måske må opgive sin fodbold, hvis betalingsringen realiseres. Som det hedder på Venstres hjemmeside, hvor Løkkes kaffebesøg hos Birgitte er lagt ud på video:

»Hun er meget bekymret over udsigten til en betalingsring omkring København. Ringen vil koste hende så meget ekstra transporttid, at sønnen sikkert må opgive sin fodboldtræning. Der er simpelthen ikke tid nok.«

Selv siger Birgitte Andersen, account manager på et reklamebureau i København, i et efterfølgende interview med Jyllands-Posten:

»Vi er ikke lavtlønnede, men vi er heller ikke højt betalt. Det kommer da til at kunne mærkes, at vi skal trække tusinde kroner ud af budgettet hver måned.«

Birgitte Andersen vurderer, at et skift til offentlig transport mindst vil forlænge hendes rejsetid 23 minutter hver vej.

Det fremgår således ikke klart, om hun vil betale for at køre bil gennem betalingsringen, eller som antydet af Venstre tage det offentlige og lade Markus opgive sin fodbold. Men upopulært er S-SF-forslaget hos familien i Greve, det står klart.

Og det er det givetvis hos mange, der er vant til at tage bilen ind og ud af hovedstadsområdet. En meningsmåling foretaget i august af Megafon fortæller, at 38 pct. af de adspurgte i Region Hovedstaden og Region Sjælland synes, at betalingsringen er en dårlig ide. 51 pct. synes godt om forslaget.

Vaner og rationalitet

Malene Freudendal-Pedersen forsker i trafikadfærd ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på RUC og kan godt forstå, hvorfor mange bilister umiddelbart er skeptiske.

»Når folk fortæller om deres transportvaner, er det sådan, at de, der er vant til at tage bilen, fortæller en masse gode historier om bilen og en masse dårlige historier om andre transportformer. Mens de, der f.eks. tager toget, kan fortælle en masse godt om det og en masse dårligt om bilen. Vi laver en rationalitet for os selv, der handler om, hvorfor lige præcis vores transportmiddel er bedst til at løse problemerne med at få hverdagslivet til at hænge sammen. Skulle vi tage stilling til transportmidlet, hver gang vi skal noget, ville det føles uoverskueligt med alt det andet, vi også skal tage stilling til,« siger Malene Freudendal-Pedersen.

»Det betyder, at når vi begynder at snakke om betalingsring og bompenge, så piller vi ved hele den forståelse og hele det hverdagslivssystem, folk har opbygget. Vi er alle vore egne eksperter på den transport, vi har i hverdagslivet. Det er det liv, man snakker ud fra, når man generaliserer, og det er en af de store udfordringer, når der skal forandres.«

»Det betyder ikke, at det ikke er en rigtig gode ide at ændre transportsystemets rammer, for det mener jeg bestemt, det er. Men man må anerkende, at man går ind og rokker ved noget fundamentalt i forhold til, hvad folk synes, får det her liv til at fungere.«

Transportforskeren nævner undersøgelser foretaget i Stockholm i 2006 efter de første forsøg med den nu veletablerede betalingsring.

»Det var helt tydeligt, at jo længere tid systemet kørte, desto mere positive blev folk. Det var også tydeligt, at mennesker, der var vant til at køre i bil på arbejde, men også brugte andre transportmidler i resten af deres hverdagsliv, havde meget nemmere ved at acceptere systemet end dem, der kun brugte bil. Det handler om, at man skal lære det.«

»Det er jo det, der også er godt ved bompengesystemer: Det tvinger os til at stoppe op og tage stilling til, hvorfor vi har transporteret os, som vi har, og hvordan vi nu kan gøre det bedst.«

Luftige kalkuler

Forslaget til betalingsring i hovedstaden tvinger os også til at gennemtænke, hvad der er god økonomi. For samfundet og for den enkelte.

I valgkampen er nogle samfundsøkonomiske beregninger foretaget i 2008 af rådgivningsvirksomheden Cowi for Københavns Kommune draget frem som dokumentation for, at betalingsringen er en dårlig ide.

'Betalingsring giver minus på 8 milliarder', lød forleden overskriften i Børsen.

»På baggrund af nærværende analyse kan en betalingsring rundt om København med den foreslåede udvidelse af den kollektive trafik ikke begrundes økonomisk,« hedder det i selve notaterne fra Cowi.

De viser et samfundsøkonomisk underskud på 2,9-8,3 milliarder kroner, afhængigt af hvilke takster man bruger i betalingsringen, og hvor voldsomme udbygninger af den kollektive trafik man foretager med indtægter fra systemet.

»Samfundsøkonomiske analyser er nogle grove instrumenter, som inddrager det, de kan måle, og lader hånt om det, de ikke kan måle,« siger trafikforsker Per Homann Jespersen, RUC.

Han påpeger f.eks., at Cowi-analysen bruger en generel værdi for luftforurening og sundhedseffekt pr. kørt kilometer, men ikke er i stand til at indregne, at mindsket luftforurening i den indre by kan være mere værd samfundsøkonomisk end på de ydre tilkørselsveje, fordi niveauerne i byen er tættere på eller over de sundhedsskadelige niveauer.

Malene Freudendal-Pedersen peger på et andet forhold, som analyser af denne type overser:

»De ser ikke på det vigtige sundhedsaspekt, der handler om den utilsigtede konsekvens af bilen, at folk rører sig for lidt. Motiveres man af betalingsringen til at tage cyklen eller spadsere til tog og bus, kommer folk til at røre sig mere hver dag. Det betyder noget for folkesundheden og sundhedsbudgettet, men det er ikke lige til at beregne,« siger hun.

Hvad analyser som Cowis heller ikke kan medregne, er betalingsringens virkninger i form af bedre mobilitet og bedre bymiljø, som Københavns Kommune forventer kan øge arbejdskraftudbuddet, tiltrække virksomheder og forhøje ejendomsværdierne i byen.

Rådgivningsvirksomheden siger selv i 2008-notatet, at »det kan dog ikke afvises, at en optimalt udformet trængselsafgift kombineret med en optimal løsning for kollektiv trafik kan give et samfundsøkonomisk positivt afkast.«

Cowi tilføjer, at den stockholmske betalingsring, der nu har fungeret i fem år og givet et fald i trafikken på 22 pct., har medført en samfundsøkonomisk gevinst. Det samme har Londons betalingsring.

Samfundsøkonomiske analyser er mest interessante, når man skal vælge mellem to projekter, men ikke særlig relevante for beslutningen om, hvad samfundet har brug for, understreger Per Homann Jespersen.

I Finansministeriets samfundsøkonomiske analyse fra 2005 af den Metro-Cityring, som nu er under etablering, hed det f.eks., at »alle tre analyserede alternativer resultater i et nettotab for samfundet.«

»Det lykkedes aldrig at lave en samfundsøkonomisk analyse, som i sig selv kunne have fået Cityringen igennem, men der besluttede Københavns Kommune og Finansministeriet bare, at den skal vi have, fordi der er brug for den,« siger Homann Jespersen.

Privatøkonomien

I debatten med Helle Thorning var det ikke samfundsøkonomien, men privatøkonomien hos bilisterne, Lars Løkke gik op i. Med en myldretidstakst i betalingsringen på 25 kroner pr. passage kan regningen blive 11.100 kroner om året til den bilist, som samtlige hverdage tager turen ind og ud af ringen i myldretiden. Det kan man ikke byde hårdt prøvede danskere, mente statsministeren.

Men også de privatøkonomiske beregninger står til diskussion.

»Hvis en privatperson fremover vælger at betale 50 kroner om dagen for at køre i bil i København, så får bilisten mindre trængsel og bedre parkeringsmuligheder til gengæld. Og tid er penge. Det gælder også for privatpersoner,« bemærker Det Økologiske Råd i et nyt notat om betalingsringen.

Sparer man en halv time sammenlagt på ud- og hjemkørsel, kan man i stedet for at sidde i kø f.eks. arbejde lidt mere måske ligefrem 12 minutter mere til gavn for privatøkonomien og skatteindtægterne til velfærdsstaten.

»En halv time har ifølge de Transportøkonomiske Enhedspriser en værdi på cirka 60 kr. Det vil sige, at bilisten sparer eller tjener netto 10 kroner om dagen,« konkluderer rådet.

Malene Freudendal-Pedersen mener, at hele diskussionen om betalingsringen afspejler, at vore forestillinger om vækst er ved at ændre sig.

»Byerne er i høj grad blevet planlagt efter biltrafikken, fordi der historisk har været en forestilling om sammenhæng mellem øget biltrafik og øget vækst. I dag bringer biltrafikken så mange utilsigtede konsekvenser, at man ikke kan opretholde en sådan entydig forestilling,« siger hun.

»Spørger man folk, hvad de gerne vil bruge byen til, så er svaret noget andet end det, man reelt kan bruge den til, når der skal være plads til alle disse biler. Men det er farligt at diskutere byen på den måde, for det sætter grænser for trafikken, og så kan politikerne ikke holde fast i forestillingen om mere vækst via større mobilitet.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Alle disse håbløse forsøg på at prissætte det, der ikke kan prissættes, gør mig arrig! Man skal have en betalingsring, fordi den vil have en begrænsende virkning på biltrafikken i København, punktum - og fordi det vil betyde finansiering af og udbygning af den kollektive trafik til fordel for alle. Prisforskellen på at køre selv og at tage offentlige transportmidler med tilhørende kørselsfradrag er en overskudsforretning for langt de fleste, det fortjener mange bilister at opdage. Ved at køre selv forlænger man sin arbejdsdag, mens man ved at tage offentlige transportmidler kan slappe af og nå sit job mindre stresset og mere fokuseret.

Mads Kjærgård

En betalingsring må da give mere trafik i bykernen?
Jeg mener, jeg bor selv lige indenfor Ring 2, der er ingen butikker i min umiddelbare nærhed og skal jeg handle, så plejer jeg at køre over i nabokommunen for der er mindst trafik den vej. Men skal jeg betale så vil jeg da køre ind mod byen!
Bortset fra det, så synes jeg, der er noget social slagside i planen, fordi at ham eller hende, den rige villaejer i Gentofte eller Hellerup, kan køre frit rundt på Sjælland som det passer, mens os andre der bor i mere ydmyge boliger inde i byen, vi skal betale enten i tid eller penge. Jeg har fx. syge forældre i en anden kommune, og jeg kører måske derover 2 gange om dagen, handler ind og lige sørger for at alt står ok til. Det vil koste mig min. afhængigt af tidspunkt 30 kr. dvs. en 900 kr om måneden bare fordi jeg bor i København, boede jeg i Gentofte så var det gratis. Er det ok? Skal jeg hente min datter i skolen eller til spejder, så koster det også penge fordi jeg bor i København. Jeg må tilstå at jeg synes bedre om et Roadpricing system fordi det stiller alle lige.

Jeg tror, at den næste bil jeg køber( om 4-6 år) bliver enten elektrisk eller hybrid - under alle omstændigheder, så vil den "forurenende" bil være en saga om føje år, og så kan den individuelle transport udfolde sig uden forureningsproblemer - og hvad skal vi så med betalingsringen ????

Hvis det ikke var for skatter og afgifter , så ville den individuelle transport være klart billigere end de kostbare offentlige transportmidler, der kører hel- og halvtomme uden for "rush hours" - og når forureningsaspektet forsvinder med el og hybrid - hvad er så undskyldningen for at favorisere den kolletive trafik ??

Danmarks miljø og trafikplanlægning foregår med øjnene i bakspejlet - hvad med at se fremad og indbygge ting som el, hybrid , brint o s v, der er miljørigtigt.

Dorte Sørensen

Det er ret ”sjovt” at betalingsringen bliver beskrevet som en ekstra skat, når de store prisstigninger på den kollektive transport under OVK ikke ses som en ekstraskat og tager friheden fra de mennesker der ikke kan køre bil eller ikke har en bil til rådighed.
Derudover under det mig med det argument med at betalingsringen vil gøre det dyrt for en familie at krydse en vej for at bringe børn i daginstitution ol. Ved de borgerlige ikke at cyklen kan bruges til anden end at køre til Paris på ol. En daglig tur på cykel vil også øge familiens sundhed og i sær hvis der blev mindre biltrafik i København.
I mine øjne skulle denne betalings ring ha´ været indført for længe siden, men det har OVK jo været heldige med at sætte en stopper for.

Kære "Rød Blok". Jeg er håndværker, og jeg undre mig over hvordan jeg skal komme på arbejde i København i et S-tog eller i en bus med alt mit værktøj og alle mine materialer som jeg skal bruge i mit arbejde. Det vejer tilsammen over 100 kg. Det kan jeg jo ikke pakke i en lille sød Gucci taske (som Helle T's taske) og slæbe med i et S-tog eller HT-bus. Hvorfor skal jeg straffes med en betalingsring for at passe mit håndværker arbejde? Jeg tror at vognmænd som fragter varer til butikker mv, flyttemænd, taxa-chauffører osv har samme problem. Jeg er bange for at betalingsringen bliver endnu et håndtag man kan bruge til at stramme skatter og afgifter. Jeg tror jeg vil stemme på Liberal Alliance i stedet for. De virker mere nytænkende og klarsynet end alle andre partier.

Dorte Sørensen

Kære Frank Andersen vil 20 kr. virkelig betyde så meget for dig. Normal er vi håndværkskunder van til at få 600 kr. på regningen for at få besøg af en håndværker.

Frank Andersen
Hvis du er håndværker og har dit værktøj med i bilen så er det din arbejdsgiver der betaler for din transport i hans bil. Kører du i egen bil får du kørepenge af din arbejdsgiver. Til gengæld for de 20 kroner han skal til at betale mere slipper du for at holde i kø i myldretiden og det er langt mere end 20 kroner værd.
Dine argumenter holder ikke en meter!

Det er sådan set ligemeget hvilke tiltag, der foreslås for at sænke CO2 udslip og fremme offentlig transport. Uanset hvad vil folk føle sig begrænsede i den såkaldte "personlige frihed". Hvis man virkelig ønsker mere offentlig transport og færre bilkøer, må man nødvendigvis gå ind for en betalingsring; det er derfor dubiøst når partier siger de gerne vil hjælpe klimaet, men at de er imod ethvert forslag, der begrænser billisme. Hvis vi allesammen skal opretholde vores personlige frihed til at forurene, er der ingen grund til at sige, at vi går ind for grøn politik.

Sebastian Dorset

Beklager at stryge "off topic", men det irriterer mig altid når folk skubber deres børn foran sig for at få deres vilje: Hvorfor skal Birgitte Andersen fra Greves søn partout spille fodbold i København? Han er fem år, så han behøver vel ikke til en storklub.

Åh, gud, hvor er jeg dog bare helt slatten-karkluds-agtigt udmattet over at leve i en verden, bestående af horder af mennesker, der er ude af i stand til at besvare følgende spørgsmål bekræftende: Vil jeg være villig til at yde et mindre offer for det fælles bedstes skyld?

Sebastian Dorset

@Jens Olsson:
Jeg forstår udmærket at damen er bekymret for sit budget, men hvad det har at gøre med hendes søns fodbold at gøre, skal man vist have din tårnhøje indsigt for at gennemskue.

Jeg tror desværre ikke at Mac og Dorte forstod pointen i mit indlæg. Pointen er at vi er mange som er TVUNGET til at bruge en bil i vores arbejde, og uanset hvor lille eller stor en afgift "Rød Blok" pålægger mig/ os, så kan vi ikke sætte os ind i et tog eller i en bus af praktiske arbejdsrelaterede årsager. Det er ikke et spørgsmål om størrelsen på afgiften. Afgiften bliver sikkert hævet alligevel når "Rød Blok" finder ud af at deres betalingsring ikke får folk til at droppe den bil som vi er afhængige af for at passe vores arbejde og dermed holde gang i Danmark. Det er i forvejen så dyrt at køre i bil i Danmark at folk ikke ændre adfærd uanset hvor meget "Rød Blok" opkræver i afgift. Det beviser 180% afgiften på biler jo. Vi køber dem alligevel fordi vi har brug for dem. De fleste danskere er villige til at betaler 180.000 kr ekstra for en bil som koster 100.000 kr, + årlige afgifter + afgifter på benzin + afgifter på serviceeftersyn + afgifter på bilforsikring m.v.. Så 11.000 kr pr år gør ingen forskel. Vi ændre ikke adfærd pga en betalingsring. Det er blot en ekstra indtægt til Staten og en ekstra straf til det arbejdende folk. "Rød Blok" er ved at gøre det arbejdende folk til slaver af Staten med alle de afgifter og skatter. Er det det de mener med "arbejder parti"?! Ellers tak, så foretrækker jeg Liberal Alliance som vil reducere min straf for at arbejde til 40% skat og ingen betalingsring.

Søren V. Pedersen

Der er åbenbart tale om en snarlig ruinering af billister.
Som nogen måske har glemt, omtalte netop nærværende avis for nogle par år siden, hvor mange arbejdstimer det kostede at være bilejer.
Jeg har ikke umiddelbart kunnet finde disse artikler i arkivet og har det lige som Churchill: Stol ikke for meget på en statistik, som du ikke selv har været med til at manipulere, men alligevel:
For en gennemsnitsfamilie ville ejerskabet af en standardbil koste 15 arbejdstimer om ugen.
HUSKAT beregningen skal foretages af timeløn efter marginalskat i dette så hårdt skatteplagede land.
Nu vil en betalingsring belaste budgettet med yderligere tkr. 11 om året, det er en lille tudse om måneden, svarende til ca 8-9 arbejdstimer, altså yderligere 2 arbejdstimer om ugen, så er vi vist ved at være nede på en 20 timers arbejdsuge, hvilket skulle give et par timer til indkøb og transport af bagsædeynglen.
For de meget motionsplagede børn kunne den gamle teori om, at hvis børn lærte at GÅ til alt det, som de skal gå til, så behøver de ikke gå til så meget.

Er der nogen i den her debat der funderet over det faktum at rød blok har deres vælgere inden for ringen, mens Blå blok har deres vælgere uden for ringen.

Nogen gange er politik bare så enkelt.

Frank Andersen jeg synes du skal læse artiklen en gang til.

Den handler nemlig om den udfordring der ligger i at gøre op med vanetænkning.
Du er ikke og du har aldrig været TVUNGET TIL AT KØRE I DIN BIL.
Dorte Sørensen har allered gjort dig opmærksom på at det ikke vil være dig men din kunde der kommer til at betale regningen.
Der er imidlertid andre ting du kan gøre
Lad evt dit værktøj blive på din arbedjsplads fra mandag til fredag så skal du kun køre 2 gange om ugen.
Søg arbejde uden for ringen!
flyt inden for ringen!
efteruddan dig
kør sammen med din kolega
eller med andre ord TÆNK.

Den ring vil også ændre på huspriserne i randområderne.

Hvorfor ikke bare gøre det offentlige transportsystem så eminent fantastisk godt og billigt at folk vil elske at stille bilen ved indgangen til byen?
Ingen tvang nødvendig.

Lars Poulsen
En betalingsring har intet med tvang at gøre. det handler faktisk om det Venstre plejer at kalde brugerbetaling som er noget godt i modsætning til skat som er noget dårlig.
Det vil stadig være helt frivilligt om man vil køre i sin bil ligesom det altid har været.
Hvad huspriserne angår. Så afhænger de som bekendt også af tilgang til offentlig transport så det bliver nok ikke så slemt endda.

Hvorfor er det så svært at tænke i nye baner?

Først og fremmest, så er det sandelig dyrt nok for os der ikke engang har råd til en bil. Nu hvor billetpriserne stiger igen og der er besparelser i den offentlige transport herovre i Jylland (ja ved godt det er langt væk og totalt irrelevant) er min cykel godt nok kommet i omdrejninger, heldigt for mig at jeg stadig er ung og frisk.

Jeg er ikke tilhænger af indgreb i den personlige "frihed" (til at gå på arbejde) men jeg synes ikke vi skal blive ved med at understøtte brug af fossile brændstoffer. Istedet burde vi bruge en masse energi på at udvikle smartere løsninger, mere intelligente og fleksible løsninger på det moderne menneskes transport problemer.

Hvorfor opfinder man ikke en art fuldautomatisk el-bil, der kan tilkaldes, når der er behov? Du går ud til kantstenen og ringer efter din "taxa", sætter dig ind og kan stadig selv vælge radioprogram til en pris alle kan betale, eller endnu bedre gratis. Vi har såmænd nok teknologien til det, men ingen lugter profit, så det bliver ikke udviklet.

Det er så sørgeligt at al nytænkning og teknologisk udvikling i denne verden skal være styret af rene økonomiske betragtninger, fremfor ægte værdi, målt i det enkelte menneskes frihed og livskvalitet.

Hvor ville internettet være hvis alle OpenSource-udviklerne havde sat sig med armene over kors og nægtet at være innovative medmindre de fik en fed check for det.

Værdien af menneskelig innovation + naturens ressourcer kan ikke gøres op i penge,

I øvrigt tankevækkende, at INGEN forholder sig til pointen om den sociale slagside ved sådan en betalingsmur….. en ubehagelig konsekvens, som er bedst at fortrænge – hmmmmm.

Vær lige venlig at dokumentere at den mur har social slagside. Det er så langtfra tilfældet I london Stokholm og Norge.

Men der er sikkert helt andre forhold i og omkring København ikke sandt?

Jens Olsson, så forholder du dig til forurening imens?

Klaus Jørgensen

Sagen ar måske ikke kun betalingsringen, men at den kollektive trtrafik har tabt.

Politiken skrev 30. marts :"Et trezoners kort i hovedstaden, der i 1980 kostede 30 kr., er nu steget til 180 kr., og det betyder, at en familie kan spare penge på at tage en taxa frem for at tage bussen i hovedstaden, viste Ekstra Bladet forleden. Hvis benzinen havde været udsat for den samme tur, ville en liter koste næsten 30 kr. i dag. Absurd!"

http://politiken.dk/debat/signatur/ECE1239036/politikerne-har-ladet-priv...

Måske er benzinprisen ikke alt, men man skal arbejde lidt kortere tid for at tanke en liter benzin idag end for 30 år siden - og så kommer man dobbelt så langt på literen.

Man kan okkupere 10m2 byrum i København for en flad 2 krone i døgnet.

Man kan købe brugte biler meget billigt, også biler der kan køre langt på literen og med lav grøn afgift.

Og nye biler. En Opel Kadet 1980 ville med fremskrivning af prisen idag koste næsten 200.000kr.Det kan man få meget bedre bil for idag
.
Politikerne har ladet privatbilismen sejre

Klaus Jørgensen

@Jens
Det skal selvfølgelig ses relativt. DK har en høj registreringsafgift 120-180% så vidt jeg husker.

Pointen er at de samlede omkostninger ved et bilejerskab er faldet i forhold til prisudviklingen, mens det er blevet hundedyrt at tage sig rundt med offentlig transport.
Godt 14.000kr/årligt for et kort til alle zoner i hovestadsområdet

Nu skal vi jo ha den betalingsring om vi kan li den eller ej :-)
Personligt kan jeg sagtens se en masse ressonementer for en sådan - et af problemerne er bare at SS-F i de fleste andre sammenhænge ansporer til guleroden fremfor stokken, men som regel er villig til det modsatte når det gælder indrivelse af skatter fra den arbejdende del af befolkningen, derfor kommer denne ring, jo i praksis også blot til at blive endnu en skatteskrue og provenuet går næppe til udbygning af den kollektive trafik, men måske til at sænke priserne på den eksisterende - hvilket uden tvivl vil komme dem indefor ringen til mest gavn - eftersom det er derinde at den fungerer bedst...
som en anden skrev det kan det ha noget med hvor vælgermassen er placeret....politik er nogengang så simpelt som det ser ud :-)
Desværre og rigtigt ærgerligt at ingen politikere tør tage ordentligt fat - Blå blok nægter partout at gøre noget for miljøet - rød blok hævder at gøre det men ender jo alligevel bare med at indkræve såkaldte grønne afgifter for så at benytte dem til at dække hullet til det stadigt voksende krav om personlige velfærdsydelser til snart sagt hva som helst.
Det oplagte her ville jo være road pricing - det skal koste at bruge sin bil og det skal koste rigtigt dyrt hvis man starter den i kbh centrum og kører 500m efter bagerbrød - til gengæld skal turen til og fra arbejde i jylland være noget billigere fordi der ikke eksisterer et reelt alternativ. Dette ville også kunne stå som et alternativ til de 180% registreringsafgift som de fleste her glemmer at nævne når de snakker om hvor forfordelt privatbillismen i DK er - når først man har betalt for 3 biler og fået én sidsteårs model - så skal den vel osse bruges - ellers er man da godt dum?
Hvis registreringsafgiften blev nedsat og meget nedsat på de nyeste mindst forureningstunge biler kombineret med fornuftig roadpricing der gjorde brugen af bilen meget dyrere end i dag ville vi vel kunne opnå et forbedret brugsmønster og mindre forurening - overfor dette står naturligvis ren kollektiv trafik hvor alt andet end cykel og gåben administreres af staten - der er åbenbare fordele i det så længe man ikke kører tomt rundt - men det har så nok lidt konskvenser for mobilitet/fleksibilitet og arbejdstider...

Lise Østerberg Bahr

BETALINGSring er blot ekstraskat på den lille mand - hvad med JUMBOtransport- f.eks. NETTO leverancer i TONS-VIS ??

Andre med normale bilstørrelser, kan ikke have så meget med ad gangen som disse - JUMBO-LASTbiler, altså må de vel hoste op med PR: KILOPRIS ?? og det lægges vel straks på igen igen igen Priserne i butikken ??

HVEM ER DET SÅ LIGE DER TABER PÅ DISSE BETALINGSring(e) rundt omkring, der koster mere at administrere end de sikkert indbringer - og hvem "slipper" igennem på målstregen; hvor skal den ligge ?- ad.: jo længere ude - jo flere kroner kommer der i RINGE-klokken !! (hvem giver en omgang) ??

Lise Østerberg Bahr

det er ikke bilismen der forurener mest, men FLY OG SKIBSFART - spørg bare Danmarks Statistik - de ved det - og REDERIFORENINGEN !

Lise Østerberg Bahr

Regeringsmedlemmer har jo allerede udtrykt at det er for dyrt at lade hr. og fru Hansen sidde fast i en bilkø, (og dermed underforstået forurene) MEN man skal ressonere - det af de fleste usagte) det der oprigtigt menes, nemlig at betalingsringen skal etableres pga. manglende mandetimer på arbejdspladserne, (hvilke kommende arbejdspladser - nu vi er for nedadgående i Europa - i Danmark) ?

Sikke TOMT der bliver i gaderne i byen om 1 - 2 -3 år når endnu flere (projekterede ca. 20.000) - ( MON det holder ?) bliver ledige !

Lise Østerberg Bahr

ja, og kan bruges som ENDNU en KONTROLFORANSTNING... som en BERLINMUR - NEJ TAK:

Lise Østerberg Bahr

Betalingsring indført uden høring af borgerne - og gennemTRUCKET - på ingen og i øvrigt meget meget meget KORT TID ? Skal det kaldes DEMOKRATI - eller DEMOKRATUR ?