Nyhed
Læsetid: 4 min.

Myndigheder har fejlregistreret statsløse kurdere på stribe

Udlændingeservice mener ikke, statsløse kurdere systematisk er blevet registreret som syriske statsborgere, men besøg på danske asylcentre tyder på, at fejlen netop er systematisk. En forkert registrering kan gå ud over de statsløses mulighed for asyl og statsborgerskab, vurderer eksperter
Udlændingeservice mener ikke, statsløse kurdere systematisk er blevet registreret som syriske statsborgere, men besøg på danske asylcentre tyder på, at fejlen netop er systematisk. En forkert registrering kan gå ud over de statsløses mulighed for asyl og statsborgerskab, vurderer eksperter
Indland
12. september 2011

Mens integrationsminister Søren Pind har travlt med at føre valgkamp, venter en alvorlig sag tilbage i hans ministerium.

Ministeren har afvist at undersøge omfanget af den fejlregistrering af statsløse kurdiske asylansøgere, som Information har afdækket i løbet af sommeren, og ifølge Udlændingeservice er der »ingen grund til at tro, at der er sket systematiske fejl i registreringerne«. Men nu viser Informations egen stikprøve, at fejlbehandlingen netop synes at være systematisk.

På asylcentre i Sigerslev på Stevns, Avnstrup uden for Roskilde, Holmegaard på sydspidsen af Langeland og Sandholm i Nordsjælland fandt Information 30 statsløse asylansøgere fra Syrien, og hver og en var registreret af de danske udlændingemyndigheder som syrisk statsborger. Ifølge eget udsagn har de ellers oplyst om deres statsløshed over for myndighederne, og flere af dem fremviser dokumenter i deres asylsag, der bekræfter deres forklaring.

»Adspurgt, om ansøger nogensinde har fået udstedt ægte pas eller andre former for rejsedokumenter, svares benægtende, idet han er statsløs,« skriver Rigspolitiet eksempelvis i et afslag til en ansøger, der fremviser dokumentation for sin statsløshed i form af et syrisk id-bevis, men som altså alligevel bliver registreret som syrisk statsborger.

Hvor det tidligere på året kom frem, at Integrationsministeriet systematisk havde givet ulovlige afslag på statsborgerskab til personer, der faktisk er registreret som statsløse, viser det sig altså nu, at en anden gruppe statsløse end ikke er blevet registreret som statsløse.

Vigtig registrering

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Eva Ersbøll er bekymret.

»Det her ser ud til at være et meget stort problem. Det er helt afgørende, at statsløse får den rigtige status,« siger hun.

Den vurdering deler Jesper Lindholm fra Aalborg Universitet, som i en årrække har arbejdet med statsløshedsproblemet i FN's Flygtningehøjkommissariat.

»Når det er så vigtigt at registrere statsløse korrekt, er det, fordi man skal sikre, at der i hvert enkelt tilfælde bliver taget det nødvendige hensyn til deres statsløshed,« siger Jesper Lindholm.

Han peger på, at statsløse ikke alene har en særlig konventionsbeskyttet adgang til statsborgerskab. Også hvis de søger om asyl, kan statsløsheden være af central betydning. Dels fordi vilkårlig fratagelse af statsborgerskab efter omstændighederne kan udgøre forfølgelse i Flygtningekonventionens forstand. Dels fordi statsløse typisk er udsat for omfattende diskriminering, sådan som det netop er tilfældet i Syrien, hvor statsløse er afskåret fra en lang række rettigheder, og sammen med andre faktorer kan denne diskriminering muligvis anses for at være forfølgelse.

»Som udgangspunkt er statsløshed i sig selv ikke nødvendigvis nok til at få asyl, men det er helt oplagt, at det kan være en medvirkende faktor. Derfor skal man i hver enkelt sag nøje vurdere relevansen for asylmotivet, samt hvor alvorlige konsekvenserne er af statsløsheden, og en af forudsætningerne for, at der bliver taget hensyn til statsløsheden, er altså en korrekt registrering.«

Tre konkrete sager

Information har tidligere beskrevet, hvordan tre kurdiske brødre hver især blev registreret som syriske statsborgere, selv om de ifølge dokumenterne i deres asylsag gentagne gange havde gjort opmærksom på, at de er statsløse. Efterfølgende har Søren Pind over for Folketinget afvist at oplyse, hvor mange asylansøgere fra Syrien, der er blevet registreret som statsløse, fordi det ifølge Udlændingeservice vil være for ressourcekrævende at gennemgå de 64 sager vedrørende asylansøgere af ikke-palæstinensisk oprindelse, som siden 2001 er blevet registreret som statsløse.

Information har imidlertid på baggrund af statistiske oplysninger om asylansøgere sandsynliggjort, at udlændingemyndighederne i vidt omfang må have fejlregistreret de statsløse kurdere. Hvor 13 asylansøgere ifølge Udlændingeservice fra januar 2008 til juni i år er blevet registreret som statsløse af ikkepalæstinensisk oprindelse, må det således regnes for givet, at der i samme periode er kommet flere end 10 gange så mange statsløse alene fra Syrien til Danmark.

Ikke desto mindre har Udlændingeservice i en pressemeddelelse fastholdt, at der ikke er grund til at tro, der er sket en systematisk fejlregistrering, selvom Information i »tre konkrete sager« har påvist en fejlregistrering.

Information ville gerne have spurgt Udlændingeservice, hvordan styrelsen vurderer sagen nu, hvor vi har fundet 30 sager mere og ikke har mødt en eneste statsløs, der er blevet korrekt registreret.

Men kontorchef i Udlændingeservice Jakob Dam Glynstrup afviser at stille op til et interview og skriver i en mail: »Vi vil omregistrere i hver eneste sag, hvor der er grundlag for det, og de pågældende skal blot henvende sig til Udlændingeservice så ser vi på det.«

Søren Pind har besluttet, at myndighederne ikke selv skal rette henvendelse til de asylansøgere fra Syrien, der kan være blevet forkert registreret.

Han har ligesom kontorchefen fra Udlændingeservice afvist at lade sig interviewe om sagen, men skriver i en mail til Information:

»Hvis nogen mener, at de er blevet fejlregistreret, er de velkomne til at kontakte Udlændingeservice om det.«

Undersøgelse nødvendig

Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder understreger, at der under alle omstændigheder er behov for, at sagen bliver undersøgt grundigt.

»Nu bliver man nødt til at undersøge en række uklare ting, blandt andet hvad betydning fejlen har for de menneskers sager om opholdsret og statsborgerskab,« siger hun.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Vibeke Binderup Dyrst

Something' s rotten in the state of Denmark!

Jette Abildgaard

Sytematiske og direkte ondskabsfulde registreringer af mennesker, kaldes IKKE for 'fejl' - noget saadant er og kaldes KRIMINALITET!

Sjovt du bruger ordet "kriminalitet", Jette. Dem, Information kalder for "statsløse kurdere" kender man alt til i Berlin.

Kig på disse artikler fra Spiegel - der jo ikke er noget fremmedfjendtligt blad:

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,721741,00.html

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,665912,00.html

Eller sueddeutsche:

http://www.sueddeutsche.de/panorama/clans-in-deutschland-verpisst-euch-v...

Jag kan komme på et par meget gode grunde til, at vi ikke skal have tyske tilstande herhjemme.

Det sgu officielt, Information vinder prisen for årti-mestre i statslig guldtæppe udrensning!

gulvtæppe*

Til trods for at Udlændingeservice og Integrationsministeriet burde vide bedre, fortsætter de ufortrødent med deres skæve syn, på flygtninge, indvandrere og familiesammenføringer.
Min mening er at de både handler i modstrid, med internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, og også i mange tilfælde, agerer direkte lovstridigt.
Det må da i en demokratisk rets-stat, som Danmark, få konsekvenser.

Jette Abildgaard

Bent Weinreich,

Vi er enige.......der er dog blot et spoergmaal jeg tror du boer stille dig selv; - ''er vort land et demokrati og, er det virkelig en retsstat?''

Jeg beder dig om dette, fordi jeg i anden samhaeng har maattet sande, at naar det drejer sig om kriminalitet begaaet af baade offentligt og statsligt ansatte, da eksisterer ordet retsstat ikke laengere (om nogensinde) i vort land!

Mandatar Torben Wilken

Politisk Kriminalitet
Det er helt klart, at tidl. Minister Birthe Rønn Hornbech (MF)(V) har langt mere på samvittigheden end det hun fik sin fyreseddel på. Efterfølgeren Søren Pind (MF)(V) har et soloklart ministeransvar i denne sag. Det klares ikke bare med en flot bemærkning : »Hvis nogen mener, at de er blevet fejlregistreret, er de velkomne til at kontakte Udlændingeservice om det.« Der skal handling til og den ønsker Søren Pind slet ikke. Han kunne lige så godt sige det rent ud: ”Det må jeg ikke for MAMMA”.
Kontorchef i Udlændingeservice Jakob Dam Glynstrup har et embeds-ansvar. Kommer en embedsmand under vejrs med uregelmæssigheder, skal embedsmanden omgående reagerer. Når denne kontorchef ikke selv ønsker dette, men bare siger: »Vi vil omregistrere i hver eneste sag, hvor der er grundlag for det, og de pågældende skal blot henvende sig til Udlændingeservice så ser vi på det.« , så er det et alvorligt embedssvigt! Men det indikerer også, at man udmærket er velvidende omkring problemet, det ligner meget ”en tanke” og så er det yderst problematisk.

VK regeringen har gennem, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, vist en systematisk dybt kritiksabel administration af hele ministeriets sagsområdet, så kritisabelt, at det må kunne bære betegnes som ”POLITISK Kriminalitet”.
Nu har vil Folketingsvalg og Folketingets medlemmer, der stiller op som kandidater, er til Eksamen. Mit forslag er derfor. Stem ikke på hverken Birthe Rønn Hornbech eller Søren Pind, stem heller ikke på Venstre således, at de afskæres fra at få evt. en stemme via liste stemmerne. Bliver de ikke valgt, mister De begge Folketingets beskyttelse (immunitet) og så er en politianmeldelse lige til venstre benet.

Henrik Jensen vil måske forklare hvorledes tyske problemer med kurdisk-arabiske familier kan tjene som grundlag og alibi for ulovligheder begået af den danske regering?

Det kan godt være at Spiegel ikke er kendt som et fremmedfjendsk blad, men når man udnævner 'arabiske storfamilier' til kriminelle har man i hvert fald vist at man skelner mellem dem der er lyse i huden og dem der ikke er det og så i øvrigt er pisseligeglade.

Esben - hvis de er dybt kriminelle - og det er de jo, så kan jeg ikke se nogen grund til, at man ikke skriver det.

Information burde en gang imellem tænke lidt på mordet på de to drenge på fem-øren.

Hvis ikke den gamle informations-journalist Kirsten J. havde været med til at få løsladt drabsmanden, så havde Brian og Enrico jo nok været i live i dag.

Anders Vang Nielsen

Næste skridt må være:

1) Oplysningsarbejde, alle statsløse kurdere i de danske asylcentre bør bekendtgøres med Informations artikler og ikke mindst Søren Pinds og Jakob Dam Glynstrups tilsyneladende åbenhed for at "se på det".

2) Frivillig hjælp til selvsamme fejlregistrerede kurdere til (nok engang) at indsende dokumentation til Udlændingeservice og bede dem "se på det".

De skal tages på ordet! Og fremfor alt skal kurderne have deres asylsag behandlet på et sagligt grundlag.

Hvem har en idé til hvordan en sådan klage til Udlændingeservice bør udformes? Tilbage er der jo kun at fare ud i asylcentrene og hjælpe til, der må kunne samles en håndfuld frivillige.

Jette Abildgaard

Henrik Jensen,

Helt praecist hvordan ved du, at tilsyneladende alle kurdere er kriminelle?? Fordi din dybt kriminelle regering siger det???

Arbejder du i en af de Danske KZ lejre? Helt praecist HVAD foregaar der i disse lejre? Ved du det, eller tror du blot paa hvad de mennesker der arbejder der, siger???

Hvad der sker i Danmark i dag, er en helt klar systematisk oedelaeggelse af mennesker, og mennesker som du, lukker oejnene paa noejagtigt samme maade som Europaerne gjorde under WW2! I Danmark er det, som det var under WW2, regeringen der staar for disse forbrydelser!!!!

Jette:

Min regering :-)

Du er så langt fra, som du overhovedet kan komme.

Men jeg har satan galeme noget imod alfonser, pushere og mordere.

Her er LKAs egen rapport om denne specielle gruppe:

http://harte-zeit.de/wp-content/uploads/2010/11/Berlin_Importierte_Krimi...ät.pdf

Det er muligt, Jette synes det er yndigt, når denne gruppe sender sine 11-årige unger ud som pushere - fordi de netop ikke kan blive fængslet - jeg mener noget andet. Uden at jeg, af den grund, holder op med at være kommunist:

http://www.zeit.de/cds-berlin/2010-07/elfjaehriger-dealer

Henrik Jensen.

Det er da sagen fuldstændig uvedkommende om de er kriminelle mordere hver og en. Vores administration skal spille med åbne kort. Og hvis de mener, at vi ikke skal overholde statsløse-konvensionen eller Danmarks love, så må de sige det lige ud. De skal da i hvert fald ikke bare systematisk feljregistrere mennesker og så lyve om det bagefter.

Problemet er jo, at vi heller ikke kan vide, hvilken lov de næste gang vælger at ignorere.

Mandatar Torben Wilken

@Anders Vang Nielsen
Dansk-Nordisk Modstandsbevægelse DNM er en borgerretsorganisation som jeg er formand for. Vi er ikke forundret over denne fejl registrering. Det er bevidst sket før og vi har været ind over og ændret på registreringen med et efterfølgende positivt resultat. Vi skal have en personlig henvendelse fra disse asylsøgere for at kunne gå ind i sagen. Vi går gerne ind i sagerne.
Se på vores hjemmeside: www.borgerret.org og tryk på blok, så finder I mere om vores arbejde. Det er også os der i 2002 lavede "Sveriges-løsningen" der har hjulpet tusindvis af dansk-udenlandske ægtepar til et normalt familieliv efter EU-retten.

Anders:

"Det er da sagen fuldstændig uvedkommende om de er kriminelle mordere hver og en"

Det er jo en holdning.

Hvis min bankmand eller revisor gjorde noget tilsvarende, ville de hurtigt havne i spjældet.

Hvis Søren Pind eller kontorchefen fra Udlændingeservice gør det, er det åbenbart helt lovligt.

Mange problemer afværges i hverdagen af en sund moral, men hvad nu hvis man ikke har nogen moral?

Det er da ikke kun en holdning. Det er da en kendsgerning. Den ene forbrydelse legitimerer ikke den anden. Slet ikke, når den anden ikke vil stå ved sine handlinger.

Jette Abildgaard

Henrik Jensen,

Ja, det er lige netop en holdning,somvu siger!!!

1. Vores regering er meget mere kriminelle end 10 boern der tjaeler en pung eller arbejder om pushere!

2. Selvfoelelig er nogen kriminelle, men Henrik - bliver man mindre kriminel, af at blive behandlet vaerre end lort af en forbryderisk regering?

3. Er det godt nok ALLE de statsloese der er saa kriminelle som du paataar...??

ALLE mennesker paa denne planet har retten til et statsborgerskab Henrik - selv medlemmer af vort lands regering/regime! At disse saa burde sidde meget godt laast inde hele bundtet, det kan vi tale om en anden gang!!

Jeg vil lige gribe fat i en sætning i Jettes mening:

" Henrik - bliver man mindre kriminel, af at blive behandlet vaerre end lort af en forbryderisk regering?"

Nu er Berlin jo i en årrække blevet styret af en koalition af socialdemokrater og post-kommunister, som er meget, meget mere flinke end de danske socialdemokrater.

Som mine linx viser, har den pæne "tone" ikke betydet, at de stakkels statsløse kurter er begyndt at opføre sig pænt.

Snarere tværtimod.

Se lige dette indslag fra lokalstationen RBB:

http://www.youtube.com/watch?v=7OjZ1va7Mro&feature=related

Bo Klindt Poulsen

Kære Henrik Jensen

Jeg må indrømme, jeg forstår slet ikke hvad du skriver. Kan det virkelig passe, at du advokerer for guilt by association?

Fortæl gerne hvilket slags retssystem du mener, man får ud af det.

Bo:

Hvor svært kan det være. Det hedder at lære af andres erfaringer.

Tyskerne - berlinerne - har, som mine links viser, haft enorme problemer med netop denne gruppe flygtninge.

En specialgruppe i Berlins politi har faktisk være sat på at afdække deres identitet - det har jeg også linket til - og klart vist, at historien med de statsløse kurdere er ...en legende, som er brygget sammen af dybt kriminelle klaner.

Og så må jeg sige, at det ærgrer mig noget så afsindigt, at et godt system - det politiske asyl - er blevet misbrugt af kriminelle, af charlataner og plattenslagere og kø-hoppere.

Der er masser grupper, som har et reelt behov for asyl. Lige nu kan jeg f.eks. nævne et par snese journalister og menneskertsforkæmpere fra Mexico, som passer profilen.

Jette Abildgaard

Henrik Jensen,

Hvis og naar man kaemper for menneskerettigheder, saa kaemper man for alle....selv danske politikere skal behandles indenfor disse (selvom de ikke mener vi andre boer blive det)

http://www.youtube.com/watch?v=hTlrSYbCbHE - gealder for ALLE!!!!

Jette:

"Henrik - bliver man mindre kriminel, af at blive behandlet vaerre end lort af en forbryderisk regering?”"

Du kan åbenbart ikke forholde dig til empiri.

Jette Abildgaard

Henrik, det er lige netop hvad jeg forholder mig til.......har du noget af det....altsaa ud over hvad du laeser i aviserne??

Hasse Christensen

Udlændingeservice er ikke ret gode til at yde den korrekte service til udlændinge......

Jette: Jeg har faktisk linket til LKAs interne rapport om netop denne gruppe ovenfor.

Det er - bl.a - en liste over de mord og mordforsøg, de narkoforbrydelser etc denne klan har været med i - i Berlin.

Det er forresten ikke mere end en måned siden, at politiet i Bremen stoppede en sending med 100 kilo coke, bestemt for Berlins gader.

De arresteredes synderegister indbefatter bl.a.:
"Rauschgiftdelikten, Körperverletzung, versuchten Totschlags und Betrug".

http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-vermiest-kokainhaendler-millio...

Når du nu nævner Human Rights - så står der faktisk, at mennesker har ret til livet og til ikke at leve i slaveri.

Men den ret skal åbenbart ikke gælde for vores egne børn. De må, ifølge Jettes logik, leve med skruppelløse narkohandlere (retten til et værdigt liv ser anderledes ud for mig) og alfonser.

Helt ærligt: Efter f.eks. Blågårdsgade-kirken burde der have været en vis form for selvransagelse blandt deres støtter.

Hvor mange af palæstinenserne var det nu, som efter særloven, var involveret i ganske grov kriminalitet?

Tallene taler deres eget sprog:

42 pct var dømt for kriminalitet. 74 pct blev forsørget af os vantro. Og det gik endnu værre for deres børn: Her havde 56 pct været i konflikt med loven.

Mandatar Torben Wilken

@Henrik Jensen
I min ungdom skulle alle værnepligtige gå i udgangsuniform når der var orlov. Dette blev afskaffet fordi befolkningen igen og igen kunne læse om værnepligtige der lavede ballade og slagsmål, når de var på orlov, noget der naturligvis ikke var rigtig i den forstand, at de var ganske få dem rent faktisk lavede balladen. Alle blev slået i hartkorn med disse uromagere. Det samme i dag med dem der går til Fodbold. Her kan man ikke generalisere.
Når man læser dine indlæg, især med Jette, ja så kommer dette billede frem på nethinden. Du køre rundt i en selvforstærkende spiral, hvor du søger at finde dokumentation for din egen opfattelse og påstand, der slet ikke kan bære bredt. Alle ved godt, hvordan man skal opføre sig, hvis man skal opføre sig ordentligt. Nogle vil det bare ikke. Derfor har vi tyve, voldsmænd, folk der begår mord, pædofile o.s.v.. Her kan den helt samme type akutmenter komme på banen uden at det giver nogen rigtighed at vi lever i et ”Voldssamfund”..
STOP derfor dig selv i din sammenligning. Den har ingen jordforbindelse. Du bedrager dig selv og prøver ihærdigt, at bedrage andre mennesker til at anskuet et problem, der ikke er det problem, du fremstiller. Du gør det sikkert i den bedste mening, men det gør det bare endnu mere absurd.
Lad mig slutte med et udpluk fra Dirk Passer: ”Jeg er ikke en af dens slags p-i-g-e-r, men før jeg fik sagt det, var jeg det!”.

Jette Abildgaard

Mandatar Torben Wilken og Henrik Jensen,

Tak, hvor er det dog rart at hoere et normalt menneske skrive!

Du skriver bl.a at vi lever i et voldssamfund og naevner i den forbindelse, at vi har paedofile....Ja det har vi Torben og, de Danske myndigheder daekker desvaerre nogle gange over saadannes handlinger saa ja, helt klart et voldssamfund...

Henrik Jensen,

Ud over alle dine andre paastande skriver du ''Når du nu nævner Human Rights - så står der faktisk, at mennesker har ret til livet og til ikke at leve i slaveri.''

Korrekt Henrik, ALLE har ret til livet og, INGEN skal leve i slaveri - HELLER ikke statsloese (eller Danske statsborgere, hvilket desvaerre ofte sker) i Danmark! Human Rights (menneskerettigheder) gaelder for ALLE, selv du og den Danske regering (selvom jeg i svage stunder, ikke mener netop de burde vaere omfattet af dem, paa grund af deres sindssyge handlinger, bl.a. overfor statsloese)!

Jette Abildgaard

Mandatar Torben Wilken og Henrik Jensen,

Undskyld, mit foerste afsnit:

''Tak, hvor er det dog rart at hoere et normalt menneske skrive!

Du skriver bl.a at vi lever i et voldssamfund og naevner i den forbindelse, at vi har paedofile….Ja det har vi Torben og, de Danske myndigheder daekker desvaerre nogle gange over saadannes handlinger saa ja, helt klart et voldssamfund''

...var ment som et afsnit til dig Torben!!

Mandatar Torben Wilken

@Jette Abildgaard
Tak for dit indlæg, nej jeg mener dine indlæg. Jeg er enig i dine holdninger og jeg kæmper som formand for borgerretsorganisationen Dansk-Nordisk Modstandsbevægelse DNM og praktisk som mandatar hver dag for at hjælpe mennesker, der ikke får deres rettigheder respekteret af myndighederne. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.borgerret.org
Jeg har også den opfattelse, at alle der er født på denne klode, har en ret til at leve her på lige fod med alle andre. Her er vi også enige og tak for det. Jeg siger ofte, når jeg møder den uforsonlige indstilling "Der er OS og så DE ANDRE", at det er godt nok, at der er andre, der på dette punkt ikke er helt normale. Uden Dem ville jeg jo ikke kunne føle mig OK og helt NORMAL