Nyhed
Læsetid: 5 min.

Udlændingeservice ignorerede statsløshed

Registreringen af statsløse asylansøgere som syriske statsborgere spiller ingen rolle for asylsagsbehandlingen, hævder Udlændingeservice. Men aktindsigter i en række asylsager tyder på, at styrelsen kun tager statsløsheden alvorligt, hvis ansøgeren er registreret som statsløs
På fire danske asylcentre fandt Information 30 statsløse kurdere fra Syrien. Hver eneste af dem var registreret som syrisk statsborger, og aktindsigter i fire af deres asylsager tyder nu på, at Udlændingeservice ikke har lagt vægt på asylansøgeres statsløshed under asylsagsbehandlingen, hvis de er registreret som syriske statsborgere.

På fire danske asylcentre fandt Information 30 statsløse kurdere fra Syrien. Hver eneste af dem var registreret som syrisk statsborger, og aktindsigter i fire af deres asylsager tyder nu på, at Udlændingeservice ikke har lagt vægt på asylansøgeres statsløshed under asylsagsbehandlingen, hvis de er registreret som syriske statsborgere.

Jakob Dall

Indland
26. september 2011

Selv om statsløse kurdere fra Syrien fejlagtigt er blevet registreret som syriske statsborgere, vil oplysningerne om deres statsløshed altid indgå i behandlingen af deres asylsag. Det hævder Udlændingeservice, efter eksperter over for Information har påpeget, at en korrekt registrering af statsløse asylansøgere blandt andet skal sikre, at der bliver taget særlig hensyn til deres statsløshed under asylsagsbehandlingen.

»Registreringen af nationalitet i Udlændingeregisteret har ingen betydning i den sammenhæng,« udtaler kontorchef i Udlændingeservice Jakob Dam Glynstrup i en af flere pressemeddelelser, hvor styrelsen kritiserer Informations dækning af sagen.

Men Informations gennemgang af en række statsløses asylsager tyder på, at kontorchefens udsagn er forkert. Registreringen af nationalitet synes netop at have betydning for, om der bliver lagt vægt på asylansøgeres statsløshed under asylsagsbehandlingen. Det viser sig nu, hvor Udlændingeservice efter Informations afdækning af sagen er begyndt at omregistrere nogle af de statsløse, der har været opført som syriske statsborgere i Udlændingeregistret.

Afslag til statsløse

Asylansøgeren BA, der bor på asylcentret Sigerslev, er, som alle andre statsløse kurdere Information har mødt, blevet registreret af de danske udlændingemyndigheder som syrisk statsborger. Det er sket, selv om han ifølge dokumenterne i sin asylsag gentagne gange har oplyst, at han er statsløs, ligesom han har fremlagt syriske ID-papirer, der dokumenterer hans statsløshed.

Den 8. april i år fik BA afslag på asyl fra Udlændingeservice. Det fremgår af afslaget, at styrelsen finder hans forklaring om at være i fare i Syrien på grund af politiske aktiviteter imod regimet utroværdig, og intet sted i det to sider lange afslag vurderer styrelsen betydningen af BA's statsløshed for hans asylsag.

Tilsvarende er GA, der ligeledes bor på Sigerslev Asylcenter, blevet registreret som syrisk statsborger, selv om han er statsløs kurder fra Syrien. Også GA har ellers gentagne gange oplyst de danske myndigheder om sin statsløshed. Den 24. marts i år fik han så afslag på asyl fra Udlændingeservice. I afslaget bemærker styrelsen, at han har angivet »de generelle forhold for statsløse kurdere i Syrien« som en af årsagerne til sin flugt. Men alligevel undlader Udlændingeservice i afslaget at vurdere betydningen af GA's statsløshed for hans asylsag.

Afslagene til BA og GA tyder altså på, at Udlændingeservice ikke har for vane at lægge vægt på, om asylansøgere er statsløse, og advokat Niels Henrik Christensen, der har ført asylsager for en lang række kurdere fra Syrien, bekræfter, at det er en generel tendens.

»Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set en afgørelse, hvor Udlændingeservice har vurderet betydningen af, at en ansøger er statsløs,« siger han.

Forskelsbehandling

Både BA og GA har inden for de seneste uger anmodet Udlændingeservice om at blive omregistreret fra syriske statsborgere til statsløse. Det er sket, efter Information har kontaktet dem, og den 16. september har Udlændingeservice omregistreret BA og GA, så de nu er opført som statsløse i Udlændingeregistret.

Også en anden statsløs asylansøger fra Sigerslev Asylcenter, AL, er blevet omregistreret fra syrisk statsborger af Udlændingeservice.

Det særlig interessante ved AL's sag er, at Udlændingeservice først har truffet afgørelse i asylsagen, efter styrelsen har omregistreret ham fra syrisk statsborger til statsløs, og i denne afgørelse tager styrelsen pludselig stilling til konsekvenserne af statsløshed.

»Udlændingeservice har ved afgørelsen lagt til grund, at du er statsløs kurder,« skriver Udlændingeservice og fortsætter:

»Vi finder ikke, at det forhold, at du som statsløs kurder i Syrien har begrænsede rettigheder, i sig selv kan medføre, at de meddeles asyl. Vi har herved lagt vægt på, at den forskelsbehandling, som du som statsløs har været udsat for i Syrien, ikke som følge af dens intensitet og karakter kan sidestilles med forfølgelse i asylretlig forstand.«

Det er problematisk, hvis Udlændingeservice ikke lægger vægt på statsløshed i asylsager, vurderer Jesper Lindholm fra Aalborg Universitet, som i en årrække har arbejdet med statsløshedsproblemet i FN's Flygtningehøjkommissariat.

Bekymrende

Jesper Lindholm har tidligere over for Information understreget, at en korrekt registrering blandt andet skal sikre, at udlændingemyndighederne forholder sig detaljeret til statsløsheden under asylsagsbehandlingen. Han forklarer, at vilkårlig fratagelse af statsborgerskab efter en konkret vurdering i sig selv kan udgøre forfølgelse, men at statsløshed ikke nødvendigvis i sig selv er asylberettigende. Det kan imidlertid vise sig, at statsløshed sammen med andre faktorer kan udgøre forfølgelse, der bør udløse asyl:

»Statsløshed er en meget alvorlig sag, og det er bekymrende, hvis det nu viser sig, at asylmyndighederne faktisk ikke har vurderet statsløshedens betydning for asylmotivet i de sager, hvor statsløse er blevet registreret forkert.«

Jesper Lindholm hæfter sig desuden ved, at behandlingen af AL's sag, hvor Udlændingeservice faktisk forholder sig til statsløsheden, forekommer utilstrækkelig:

»Det er glædeligt, at Udlændingeservice kommer med en vurdering af betydningen af, at ansøgeren er statsløs. Men efter min mening er man ikke konkret nok i begrundelsen for afslaget. Udlændingeservice bør forklare, hvorfor man ikke mener, den nævnte forskelsbehandling udgør forfølgelse i Flygtningekonventionens forstand. Hvilken research bygger vurderingen på? Hvad er det præcis for en forskelsbehandling, man henviser til?« spørger Jesper Lindholm.

En rimelig straf

Syrien tillader ikke, at statsløse rejser ud af landet, men i afslaget til AL forklarer Udlændingeservice, at det fremgår af en rapport, som styrelsen selv udgav efter en såkaldt fact finding-mission til Syrien i 2007, at »strafferammen for ulovlig udrejse er op til seks måneders fængsel,« og som styrelsen bemærker:

»Vi finder ikke, at der i dette tilfælde er tale om urimelige sanktioner.«

Udlændingeservice nævner til gengæld ikke, at de syriske fængsler er berygtede for, at der foregår omfattende tortur af kurdiske indsatte. Og styrelsen nævner heller ikke, at der i styrelsens egen rapport fra fact finding-missionen til Syrien er meget forskellige vurderinger fra forskellige kilder af, hvad straffen for illegal udrejse er.

I rapporten udtaler en anonym lokal advokat rigtignok, at »den officielle straframme for illegal udrejse er seks måneders fængsling«. Men en anden kilde, nemlig »en ambassade i Damaskus«, der ikke identificeres yderligere, vurderer, at »den maksimale mulige straf er to til tre års fængsling«.

Og ligeledes fortæller en uidentificeret »kurdisk repræsentant«, som styrelsen interviewer, om en kurder, der blev arresteret ved tilbagekomsten fra Irak og »blev tilbageholdt uden rettergang i ni måneder«.

Konkret og individuelt

Kontorchef i Udlændingeservice Pernille Brinch Nissen forklarer i en mail til Information, at den enkelte asylsag vurderes på baggrund af ansøgerens egen forklaring sammenholdt med baggrundsoplysninger om det land, vedkommende kommer fra.

»Registrering eller omregistrering i Udlændingeregisteret har ikke betydning i denne sammenhæng,« skriver Pernille Brinch Nissen.

I forhold til asylansøgeren AL, forklarer kontorchefen:

»I den konkrete asylsag blev statsløshed angivet som en del af selve asylmotivet. Derfor er der taget særskilt stilling til spørgsmålet. Vi meddelte afslag på asyl, idet vi blandt andet lagde vægt på, at den pågældendes statsløshed ikke i sig selv indebar forfølgelse i asylretlig forstand. Som andre afslagssager vil denne sag automatisk blive behandlet i 2. instans i Flygtningenævnet, og der beskikkes en advokat til at bistå asylansøgeren. Her vurderes asylrisikoen igen konkret og individuelt.«

Det var ikke muligt for Information inden deadline at få en forklaring fra Udlændingeservice på, hvorfor styrelsen i så fald ikke også tog stilling til spørgsmålet om statsløshed i afslaget til asylansøgeren GA, der også netop henviste til sin statsløshed som en del af sit asylmotiv.

 

De omtalte asylansøgere er af hensyn til deres sikkerhed alene omtalt med deres initialer.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

lillian simonsen

I starten af Informations dækning af statsløse-skandalen, tænkte jeg, at den mangelfulde registrering af statsløse var politisk begrundet, men med jeres utrættelige afdækning af de mange menneskeskæbner, tegner der sig efterhånden et skærende klart billede af uvidenhed, uvillighed og uduelighed som forklaringen på Udlændingestyrelsens handlemønster.
Hvornår får vi format her i Danmark til at tage del og ansvar for det globale samfund, vi er så meget en del af?

Pt tvangsudviser Sverige stadig til Syrien, så sent som i nat var der en tvangsudvisning.
Lige som der også udvises asylansøgere der har været politisk aktive til Iran, med stor risiko for både tortur og dødsstraf.
"Asylrörelsen i Stockholm" er en af de grupper på facebook der er meget aktive, - kan anbefales at følge lidt med i hvad der foregår i Sverige og ligeledes i Norge for tiden..