Nyhed
Læsetid: 4 min.

Danskerne er med på regeringens grønne visioner

Opbakning til mere vedvarende energi, energieffektivisering og klimavenlige biler, viser ny meningsmåling. Og danskerne er også med på at flytte beskatning over på energiforbruget
Indland
7. oktober 2011

Den ny regering kan regne med befolkningens opbakning til det ambitiøse projekt med at omstille økonomien i grøn retning og energisektoren til fossilfri energikilder.

Det er i hvert fald signalet i en ny undersøgelse fra EU's kontor for meningsmålinger, Eurobarometer, der vil blive offentliggjort i Bruxelles i dag.

»Borgerne i Danmark er de mest positive, når det gælder fremtiden for vedvarende energi, med 82 pct. som siger, at brugen definitivt vil stige,« hedder det bl.a. i undersøgelsen, der sammenligner holdningerne i de forskellige EU-lande. For EU som helhed er det 50 pct. af befolkningen, som definitivt tror på mere sol, vind og anden vedvarende energi i 2050. Kun én pct. af danskerne sætter spørgsmålstegn ved, om den grønne energi vil vinde frem.

Også når det gælder om at begrænse energiforbruget via energieffektivisering, er danskerne meget positive. 74 pct. af befolkningen mener således, at energien i 2050 vil blive brugt »meget mere effektivt« end nu. EU-gennemsnittet er her 45 pct., og danskerne overgås kun af svenskerne, hvoraf 75 pct. har et positivt syn på energibesparelser. Når det gælder om at gøre transportsektoren mere bæredygtig, stiller Eurobarometer spørgsmålet: »Tror du, at bilerne i 2050 stadig vil bruge benzin eller diesel, eller vil bilerne basere sig på en mere energieffektiv kilde?« Og hertil svarer 78 pct. af danskerne, at bilerne ikke længere vil anvende fossilt brændstof og køre på noget andet. EU-gennemsnittet er her 73 pct.

Det ventes, at den danske regering vil bruge den bebudede skattereform til bl.a. at øge beskatningen af energiforbrug og miljøbelastning til fordel for lavere skat på arbejde, og også her synes danskerne positive. Adspurgt om, hvorvidt beskatning i højere grad bør baseres på, hvordan vi bruger energi, svarer 73 pct. af danskerne, at de er fuldstændig eller overvejende enige. For EU som helhed er det 68 pct., der ser en højere beskatning af energiforbruget som ønskværdig.

Baggrunden for danskernes opbakning til en grøn energifremtid synes bl.a. at være troen på, at det bliver til gavn for økonomi og beskæftigelse. Eurobarometer præsenterer udsagnet: »At bekæmpe klimaændringer og bruge energien mere effektivt kan sætte gang i økonomien og arbejdspladserne i EU«, og dette udsagn erklærer 88 pct. af danskerne sig enige i. Kun svenskerne og cyprioterne ser endnu mere positivt på de økonomiske fordele ved en indsats for klimaet og et grønt energisystem. Som helhed tror 78 pct. af EU-borgerne på, at en sådan indsats vil gavne økonomi og jobskabelse.

Glad klimaminister

»Undersøgelsen bekræfter mange andre målinger. Betydningen af, at danskerne i bred målestok bakker op om den grønne omstilling, kan simpelthen ikke overvurderes,« siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R).

»Hvis politikerne skal tro på, at dette projekt kan bære politisk, så skal de også kunne tro på, at vælgerne er med. Og hvis erhvervslivet skal satse på at udvikle nye grønne produkter og produktionsformer, så skal borgerne være med. Derfor er det signal, danskerne sender gennem sådanne målinger, helt uvurderligt for, at projektet kan lykkes. Så derfor er jeg fantastisk glad for disse resultater.«

Professor Katherine Richardson, formand for Klimakommissionen, hvis rapport har inspireret den ny regerings grønne energi- og klimavision, er ikke overrasket over danskernes positive syn på den forestående omstilling.

»For mange er bekymringen for klimaet vigtig, men flere andre ting spiller ind. Oliekrisen i 1970'erne lærte f.eks. danskerne, at politikere godt kan formulere ambitiøse målsætninger og føre dem ud i livet,« siger hun med henvisning til det hurtige skift bort fra olie i energisektoren dengang.

»Dertil har der de seneste år været meget fokus på, at vi snart ikke længere er et olieeksporterende land, hvilket har givet en bred forståelse af, at den fossile æra løber ud. Og takket være den indsats, der blev indledt i 1970'erne, har vi i dag en stor eksport og mange arbejdspladser på energiområdet — det gør, at folk godt kan se perspektivet i at satse her,« siger Kat-herine Richardson.

Hun peger også på, at danskerne ikke er blevet udsat for lige så stærke kampagner mod den grønne omstilling som borgerne i en række andre EU-lande.

»At stille energisystemet helt om kræver en revolution, og i revolutioner er der vindere og tabere. Mange af vinderne er ikke født endnu, så de er meget stille, mens mange af taberne på den internationale scene er alt andet end stille. Det gælder f.eks. de store industriorganisationer i mange lande, mens der i Danmark faktisk er en temmelig stor gruppe af virksomheder, der ser omstillingen som en mulighed. Derfor er vi ikke blevet udsat for helt så meget propaganda om, at alt vil gå i stå, hvis vi stiller om,« påpeger Klimakommissionens formand.

Det lykkedes ikke at få en kommentar fra Venstres energiordfører Lars Chr. Lilleholt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ja, ja, lad os nu se, hvor langt denne tilsyneladende velvilje i realiteten strækker sig. Man kan jo passende starte med at sammenholde den med indholdet af artiklen Borgerne efterligner bare erhvervslivets grådighed.