Nyhed
Læsetid: 3 min.

Mænd tiltales ikke for at købe sex af handlede kvinder

Til trods for at sexkøb hos handlede kvinder kan sidestilles med voldtægt, har Københavns Politi ikke rejst sag mod en eneste kunde. Venstre vil nu stille justitsministeren til ansvar
Flere retsordførere mener, at det langtfra er tilfredsstillende, at politiet ikke har rejst en eneste tiltale for sexkøb hos handlede kvinder.Det er et kæmpeproblem, når mænd ikke tager ansvar for, at købe sex hos handlede kvinder, siger de.

Flere retsordførere mener, at det langtfra er tilfredsstillende, at politiet ikke har rejst en eneste tiltale for sexkøb hos handlede kvinder.Det er et kæmpeproblem, når mænd ikke tager ansvar for, at købe sex hos handlede kvinder, siger de.

Yoav Lemmer

Indland
26. oktober 2011

Sexkunder, der er klar over, at den prostituerede er offer for trafficking, kan tiltales for voldtægt. Det slog tidligere justitsminister Lene Espersen (K) fast allerede i 2007. Alligevel har Københavns Politi ikke en eneste gang tiltalt en kunde for at have købt sex af en handlet kvinde:

»Vi har ikke haft den slags sager,« siger leder af gruppen mod kvindehandel i Københavns Politi, Trine Møller.

Hun peger på, at de handlede kvinder typisk fremstilles meget unuanceret i den offentlige debat:

»De kan sagtens være handlet, uden at de lever under slavelignende forhold. Ofte kan vi slet ikke se, om en kvinde er handlet — og det har jeg også svært ved at tro, at mændene kan,« siger hun og tilføjer:

»Hvis kvinderne var lænket fast, ville de fleste kunder også gå igen.«

— Men er det ikke jeres pligt at efterforske, om mænd, der køber sex, har været bevidst om, at kvinden var handlet?

»Hvordan skulle vi kunne det?«

— Ved at spørge mændene?

»Nej, for det ved mændene ikke. Ofte indvilliger disse kvinder altså også i prostitutionen. De bliver groft udnyttet, ja, men de bliver ikke tvunget. De ved godt, at de skal arbejde som prostituerede, når de rejser hjemmefra,« siger Trine Møller og tilføjer:

»Det ville naturligvis være lettere, hvis kvinderne var kidnappet eller tvunget bort, men sådan er det ikke.«

Fra deres plads i opposition har flere af de røde partier tidligere talt for at skærpe straffen for køb af sex hos handlede kvinder, hvorved det kan få en selvstændig paragraf frem for at henhøre under voldtægtsparagraffen.

Sidste år besluttede et flertal i Folketinget at lade Straffelovsrådet granske lovgivningen med henblik på at komme med et konkret bud på, hvordan stramningen af de relevante paragraffer kan foretages.

Et kæmpeproblem

Ifølge retsordføreren for Enhedslisten, Pernille Skipper, er det langt fra tilfredsstillende, at politiet ikke har rejst en eneste tiltale for sexkøb hos handlede kvinder:

»Det betyder, enten at loven ikke er tilstrækkelig tydelig, eller at der ikke er en eneste mand, der har købt sex af en handlet kvinde — og med tanke på, hvor mange handlede kvinder, vi har i Danmark, forekommer det sidste urealistisk. Vi har et kæmpeproblem, når mænd ikke tager ansvar for, at købe sex hos handlede kvinder,« siger hun.

Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, er langtfra imponeret over politiets indsats: »Jeg går ud fra, at justitsministeren vil gå i dialog med politiet om, hvorvidt de bruger deres ressourcer korrekt. Lovgivningen er klar: Det er en strafbar handling af købe en seksuel ydelse hos en handlet kvinde,« siger hun.

— Men politiet mener ikke, at mændene kan se, at kvinderne er handlet?

»Nej, man kan heller ikke se om hælervarer er hælervarer. Det fritager ikke for ansvar,« siger Ellen Trane Nørby.

Af et nyt svar fra Justitsminister Morten Bødskov fremgår det, at Strafferådet ud over sexkøb af handlede kvinder ligeledes skal vurdere konsekvenserne af et generelt forbud mod købesex, hvorfor arbejdet er omfattende. Ministeren venter, at rådets arbejde vil være afsluttet omkring sommeren 2012, »således at der i givet fald vil kunne fremsættes lovforslag på grundlag af Straffelovrådets betænkning i folketingsåret 2012-13.« som det fremgår af svaret.

Uden at foregribe Strafferådets konklusioner mener Pernille Skipper, at der er behov for at understrege, at der er tale om en kriminel handling, når mand køber sex hos et offer for trafficking. Heller ikke hun mener, at Politiets forklaring om, at køberne ikke er klar over den prostitueredes status er tilfredsstillende:

»Det tydeliggør i min optik behovet for at se på en selvstændig kriminalisering. Og nøgternt set har kunden et ansvar, også selv om man ikke lige umiddelbart kan skelne en handlet kvinde fra andre prostituerede,« siger EL-ordføreren.

Justistminister Morten Bødskov ønsker ikke at kommentere sagen, men henviser via sin presserådgiver til Københavns Politi

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Per Holm Knudsen

Når Pernille Skipper siger: "... hvor mange handlede kvinder, vi har i Danmark, ...", så kunne det være interessant at vide, hvor mange kvinder Pernille Skipper faktuelt ved er handlede, og ikke mindst hvor hun har tallene fra, og hvordan disse tal er indhentet. Det jeg har læst mig frem til er, at det er meget få kvinder, der er handlede.

Og selvfølgelig er det helt uacceptabelt, at mennesker tvinges til prostitution - og andet arbejde.

Michael Kongstad Nielsen

Ud fra denne artikel mener jeg, det må være politiet, der er kriminelt. Skal der ikke rejses sigtelse mod Trine Møller, Københavns Politi? Hun gør sig jo skyldig i at være klar over flere forskelleige ting, uden at handle. Og som artiklen bygger sig selv op, er det jo Lene Espersens ord om, at den, der er klar over, at den prostituerede er offer for noget der hedder "trafficking", som er organiseret ulovlig menneskehandel på tværs af landegrænser, hvorunder falder flere arter, ikke nødvendigvis prostituerede, at disse købere af sex kan tiltales for voldtægt. En påstand der lyder langt ude i det juridiske overdrev, og som næppe holder vand i byretten.

Skidt med det, Enhedslisten køber straks den konservative dames udsagn. Det er naturligvis rigtigt, og politiet må gøre som de konservative siger. Men, siger politidamen, man ikke kan ikke vide det. Jo. siger Enhedslistens dame, politiet må straks rejse nogle flere sager.

Og Mette Klingsey og Nola Grace Gaardmand synes det er en rigtig god historie, og har ikke mange ønsker om at stille kritiske spørgsmål til hele vinklen, som de jo selv har lagt.

Torben Petersen

Trist histore, men man kan nu engang ikke forlange af de mandlige kunder, at de skal kunne kende forskel på en handlet prostitueret og en frivillig prostitueret, når politiet ikke engang er i stand til det.

Mon Ellen Trane Nørby ville have haft lige så travlt med at stille justitsministeren til ansvar, hvis landet ikke havde fået en ny regering?

Hjælp dog kvinderne i stedet for denne maskerade.

Journalisterne lægger nu en grænseløs naivitet for dagen, som politiet heldigvis ikke besidder.

Politiet: "Undskyld hr. knap bare bukserne, men er de klar over at kvinden de just har haft samleje med er trafficked."

Kunden: "Nej".

End of case, my dear Watson.

Det kræver nemlig at gerningsmanden til voldtægt, er klar over at det han foretager sig er voldtægt, eller i det mindste i dette tilfælde er klar over at kvinden er offer for menneskehandel - og hvis man ikke er det, eller burde kunne indse det - jamen så er der ikke nogen sag.

Sammenligningen med hælervarer er noget søgt - hvad er prisen på varen - og hvis man kan sige sig selv at prisen i forhold til varens værdi er ude i hegnet, ja så kan det være hæleri.
Måske Ellen Thrane Nørby, fra Holstebro er hun vist, kender prisen på prostituerede på Vesterbro?
Og er de der er handlet, så billigere eller dyrere?

Hvis det var så nemt at afgøre, var det vel ikke sådan, at myndighederne ikke aner hvor mange "handlede" kvinder der er, selv om Pernille Skipper, hævder at der er mange.
Der er ingen der kender tallet.

per holm, jeg har ingen anelse om hvor mange handlede kvinder der er i dk. MEN, hvis man går ned ad istedgade om aftenen ser man bla en del afrikanske prostiturerede. jeg mener at det er usandsynligt at disse kvinder selv har investeret mange tusinde kr. i en flybillet for at blive gadeluddere i kbh.

med jævne mellemrum hører man også historier i medierne om østeuropæiske piger der bliver holdt som sexslaver med kunder 15 timer i døgnet..

hvis du har svært ved at finde statistik på området kunne det muligvis skyldes branchens lyssky betingelser.

hælervarer analogien er spot on i mineøjne.

det lader til at der er to konklusioner

1: politiet gør ikke deres arbejde med at beskytte disse piger.

2: politiet gør ikke deres arbejde med at forfølge de mænd der bryder loven.

that said så er de største forbrydere de mænd der tjener styrtende på dette - og i hvirkeligheden dem man burde jage.

Jan Aage Jeppesen

Denne diskussion sætter begrebet "billig luder" i et helt nyt lys." Seksuelle ydelser der tilbydes langt under markedsprisen bør kunden afvise, med mindre han ønsker at udsætte sig for at blive straffet for voldtægt.

Sådan er lovgivningen faktisk i dag, delvist analog med bestemmelsen om hæleri.

Justitsministeren har over for Folketingets Retsudvalg i folketingsåret 2007-08 gjort det klart, at "… Der vil efter omstændighederne kunne straffes for (medvirken til) overtrædelse af andre bestemmelser i straffeloven i tilfælde, hvor en person modtager seksuelle ydelser fra et offer for menneskehandel med fortsæt til (f.eks. med viden om eller hvis det anses for overvejende sandsynligt), at den pågældende udfører ydelserne under tvang mv. Det drejer sig navnlig om straffelovens § 216 (voldtægt) og § 217 (samleje opnået ved anden tvang end vold eller trussel om vold).", jf. REU alm. del – svar på spørgsmål 569, 2007-08, 2. samling.

Rådet til sexkøbere må derfor være, at de skal holde sig fra de billige ludere og ved aftalen indgåelse sikre sig, at udbyderen ikke er udsat for nogen form for direkte eller indirekte tvang og ikke er offer for menneskehandel eller arbejder under slavelignende forhold.

Morten Nielsen

Mht. til antallet af handlede kvinder skriver Center mod Menneskehandel, at det er vanskeligt at afgøre antallet af handlede kvinder men oplyser følgende:

” I 2007 har de sociale organisationer, som driver det opsøgende arbejde, sundhedstilbud, botilbud m.v. haft kontakt til ca. 250 kvinder i Danmark, som potentielt kan være ofre for menneskehandel.”
http://www.centermodmenneskehandel.dk/sporgsmal-og-svar/hvor-stort-er-om...

Antallet må formodes at være væsentligt højere, da det er kvinder, som er truet af bagmænd såvel som risikoen for at blive sendt retur til deres hjemland (http://www.centermodmenneskehandel.dk/sporgsmal-og-svar/hvorfor-er-der-i...).

Samme institution skriver, at det er vanskeligt at afgøre, om en person er handlet:
”Både internationale og nationale erfaringer peger på, at det er en både tidskrævende og ressourcekrævende proces, hvor det bl.a. gælder om at vinde de handlede personers tillid.”
http://www.centermodmenneskehandel.dk/sporgsmal-og-svar/hvordan-identifi...

Mændene kan derfor næppe forventes at kunne identificere handlede kvinder, hvilket i den henseende taler for et totalt forbud mod prostitution.

Center mod Menneskehandel havde angiveligt været en relevant kilde at inddrage i artiklen for at sætte politikernes udtalelser i perspektiv.

Morten Nielsen

Fænomenet er kendt.
Politikere vil vise handlekraft og kritisere regering samt forvaltning på en enkeltsag, de kan profilere sig på. Når politikernes udsagn om, at politiet må gøre noget ved problemet uden at overveje, hvordan og hvorledes det er muligt, bør deres udsagn ikke stå næsten uimodsagt.

Kun politiet selv, som netop kritiseres i ovenstående tilfælde, modsiger i artiklen, det indlysende problem i, at mænd ikke kan forventes at identificere handlede kvinder blandt prostituerede.

Næste gang kunne man nære et håb om, at politikernes udsagn underlægges lidt nøjere granskning i avisens artikler.

Henrik L Nielsen

Johan Clausen

Der var en debat for et par dage siden, hvor jeg blev henvist til en SFI repport fra 2011. Af den fremgik det af interview med afrikanske kvinder, at ikke alene vidste de oftest hvad de kom her for. De kunne rejse hjem på ferie.
Om rapporten er repræsentativ skal jeg ikke kunne sige, men det tror jeg nu den er.

At dømme mænd for sex med handlede kvinder virker rigtigt, moralsk set, men umuligt, hvis vi vil opretholde retsprincippet om at kun den der vidste eller burde vide er skyldig. Alene det at der nu er en sådan rapport viser det ikke er umuligt at tro at selv afrikanske kvinder er her frivilligt.

Derfor tror jeg helt klart at det vi allerførst har brug for at vide er, hvor mange prostituerede m/k er her ufrivilligt? Alle har en holdning, og det er fint, men lad os få nogle reelle tal at forholde os til før vi laver om på straffeloven.

Per Holm Knudsen

@ Johan Clausen

Om bl.a. nigerianske kvinder, så læs her:

http://www.information.dk/278146

Torben Petersen

I den givne situation, hvor det hverken for politiet eller de mandlige kunder er muligt at afgøre om en prostitueret er handlet eller ej, er der intet der er lettere end at tage forbudshatten på og simpelthen kræve et forbud købesex.

Et sådant forbud har dog i udlandet vist sig ikke at fjerne prostitutionen, men blot at mørklægge den, og at vende den tunge ende nedad til stor skade for de svageste grupper af prostituerede - nemlig de ufrivilligt prostituerede (dvs. handlede kvinder, stofmisbrugere osv.).

Men der er andre veje at gå. I Danmark organiserer f. eks. foreningen SIO (Sexarbejdernes Interesseorganisation) frivilligt prostituerede, og købesexkunder kan derfor trygt købe deres ydelser hos medlemmer heraf og være sikre på, at de ikke medvirker til voldtægt eller andre former for tvang.

En gennemgribende organisering af de frivilligt prostituerede - kombineret med en massiv social indsats overfor de ufrivilligt prostituerede kombineret med objektivt ansvar for købesex med en ikke-registreret prostitueret - må således siges at være i samfundets interesse, og den bedst mulige løsning på et problem vi ikke kan få til at forsvinde, men af menneskelige og sociale grunde har brug for al mulig kontrol med.

Per Holm Knudsen

@ Morten Nielsen

Der står "de sociale organisationer, som driver det opsøgende arbejde, .... ca. 250 kvinder i Danmark, som potentielt kan være ofre for menneskehandel".

1) Det er ikke uvildige kilder. Organisationerne lever af deres støttearbejde - jo flere kunder, jo større tilskud fra det offentlige.

2) har intet med faktuelt at gøre. F.eks. er jeg osse potentielt trafikoffer, hvilket ikke betyder, at jeg har været ude for en ulykke, men kun, at jeg bevæger mig i trafikken.

Per Holm Knudsen

@ Morten Nielsen

Der står "de sociale organisationer, som driver det opsøgende arbejde, .... ca. 250 kvinder i Danmark, som potentielt kan være ofre for menneskehandel".

1) Det er ikke uvildige kilder. Organisationerne lever af deres støttearbejde - jo flere kunder, jo større tilskud fra det offentlige.

2) Potentielt har intet med faktuelt at gøre. F.eks. er jeg osse potentielt trafikoffer, hvilket ikke betyder, at jeg har været ude for en ulykke, men kun, at jeg bevæger mig i trafikken.

Steen Schapiro

@ Morten Nielsen ,
Dine oplysninger skal lige opdateres.

Dels var der i 2007 kun tale om "potentielt" handlede kvinder - altså migranter man har været i kontakt med, men hvoraf man ikke aner hvor mange eller få var udsat for trafficking.

Dels oplyser CMM at man i både 2009 og 2010 har myndighederne været i kontakt med ca 1000 migrantprostituerede - og heraf blev ca 50 hvert år (eller 5%) identificeret som ofre for trafficking.

(Identifikationsprocessen kan være usikker, så der kan potentielt være tale om flere eller færre, men det her er hvad eksperter hos politiet og forskellige sociale myndigheder er kommet frem til.)

Af disse 50 var langt de fleste udsat for trafficking i en "mildere grad" - dvs f.eks. at skulle betale ågerpriser for rejsen hertil, at der er sket aftalebrud eller lign. De "grove tilfælde" med tvang er der heldigvis meget langt imellem, hvilket artiklen ovenfor også fortæller.

Henrik L Nielsen

Jan Aage Jeppesen

Har du nogen dokumentation for at ufrivilligt handlede kvinder skulle koste mindre for kunden? Det ville være interessant læsning.

Steen Schapiro

Skulle man i øvrigt være i tvivl, har både Sverige og Norge masser af trafficking-sager - de er steget o Sverige den sidste tid - og i flere tilfælde meget hårde i en grad vi ikke kender i Danmark.

Kig evt på nyhedsklip og dokumentation:
http://www.seksualpolitik.dk/tema-norge.html#dokumentation
og
http://www.seksualpolitik.dk/tema-sverige.html#kilder

Dorte Sørensen

Jeg var ved at få morgenkaffen galt i halsen , da jeg her i avisen kunne læse at Venstres Ellen Trane Nørby nu vil stille justitsministeren til ansvar for de manglende rejste sag mod mænd , der har købt sex med handlede kvinder.
Lider Ellen Trane Nørby af korttidshukommelse eller tror hun at vælgerne gør det? Det har da tidligere været OVK, der har sat bremseklodsen for indsats mod købesex.

Nu er jeg jo god til at tænke usøde tanker såe ...
Er der nogen der siger, at alle handlede kvinder er - om man så må, og plejer om selv-prostituerede, at sige : 'offentlige'.
Mon ikke en del er i helt privat (l-)eje i diverse 'Fritzl-kældre'.
Det er vel under sådanne omstændigheder man skal lede efter at det 'billigere' ytrer sig - altså hælervinklen ?
Bare en usød tanke måske, men det er jo set før.

Henrik L Nielsen

De fleste nyere undersøgelser fra NSW viser at de ulovlige prostituerede har et noget hårdere liv end de lovlige. Der er mere korruption, vold og usikker sex involveret, fordi de ikke kan få hjælp. Ikke at det ikke kan være et problem på de lovlige bordeller, men det er større ved dem der lynhurtigt skal hoppe ind i en bil, uden at have tid til at bedømme kunden, og som ikke kan gå til politiet med en klage. Så at ulovliggøre salg, køb eller begge dele tror jeg ikke på løser noget, da der alle steder, lovligt eller ej er prostitution.

Tom W. Petersen

Fremover bør man, hvis jeg har forstået Ellen Trane Nørby rigtigt, når man i Irma eller Føtex etc. ønsker at benytte et rigtig billigt tilbud, lige spørge kassedamen/manden, om det er hælervarer.
Og den prostitueredes kunde bør lige først spørge: "Er du handlet eller offer for trafficking?"
Svaret vil sandsynligvis være nej; og så har kunden vel ryggen fri. (Han/hun vil næppe kunne få dokumentation af udbyderen.)
Al erfaring gennem årtusinders historie viser, at prostitution ikke lader sig udrydde. Og så er der to, og kun to, muligheder: Man kan have en af offentlige myndigheder kontrolleret og reguleret prostitution med lige så betryggende forhold som for andet arbejde (hvor meget eller lidt det så ellers betyder), eller man kan have en prostitution, der kontrolleres og reguleres af forbrydere, med alt hvad det indebærer af ulykke og kriminalitet og slavehandel.
Iøvrigt burde politiet, som Johan Clausen ovenfor siger, effktivt jage de forbrydere, som står bag kvindehandel og trafficking.

Lise Østerberg Bahr

:Per Holm Knudsen::

bl.a.:
..."Det er selvfølgelig helt uacceptabelt at mennesker tvinges til prostitution - og andet arbejde". ...

DU får det til at lyde som om prostitution er et ARBEJDE = JOB !

I øvrigt: Prostitution og narkohandel går hånd i hånd -

HVORFOR findes der så meget narko i Danmark - med al den overvågning der findes her i dette CPR nummer land (ikke alle EU-lande har CPR registre) !

Hvem er IKKE interesseret i at få begge dele afviklet - ud af markedet ?

Ja rigtigt, Bagmændene der tjener styrtende på narkokriminalitet og prostitution samt menneskehandel.

Per Holm Knudsen

@ Lise Østerberg Bahr

DU får det til at lyde som om prostitution er et ARBEJDE = JOB !
Rigtigt forstået, hvorfor skulle det dog ikke være det? Det er f.eks. fysioterapi, tantramassage, kiropraktik, gynækologi vel osse?

Prostitution og narkohandel går hånd i hånd
Tjah, det gør jetset og kokainhandel osse, så hvad vil du sige med det?

Henrik L Nielsen

Det er måske ikke helt sandt at prostitution og narkohandel går hånd i hånd. Blandt lovlige prostituerede i NSW (+90%) viser det sig at stofmisbruget er mindre end blandt kunstnere og forretningsfolk ifølge Hando mfl. Faktisk er det mindre end for befolkningen som helhed. Det forholder sig noget anderledes blandt de ulovlige gade prostituerede, men de udgør ifølge statistikken her en meget lille del af de ca. 20000 sexarbejdere staten har. Dernæst kan jeg ikke sige om bagmændene er de samme. Men det tyder på, at det er en myte at prostituerede er stofmisbrugere. Det er blot dem vi ser på gaden.

For at dømme en kunde for voldtægt af handlet kvinde, skal man for det første kunne bevise at hun rent faktisk ER handlet. For det andet skal man så kunne bevise at kunden vidste, uden tvivl(!), at hun ER handlet.
Begge dele er sikkert enormt svært og det er nok derfor der ikke er nogen sager. Hvordan skal kunde vide hun er handlet når alle selv siger at det er umuligt at se?

Analogien med hælervarer er absurd da, som andre også pointerer, man ikke kan se nogen forskel i prisen. Desuden så burde visse hælervarer i visse tilfælde være lovlige. F.eks. hvis du køber noget på en internet auktion eller i den blå avis. Hvordan hulen er det lige man skal vide om noget er en hælervare hvis ellers den koster det samme som alt det andet?

Der er kun een vej: Legaliser prostitution helt, og lav en smiley-ordning så kunden ved at den ydelse han køber ikke er fra en handlet kvinde. Man kunne lave en stiv pik i stedet for en glad smiley, og en slap een istedet for en sur smiley. :-)

I øvrigt findes der sikkert også handlede MÆND/DRENGE. Tænk lige over den.

Lise Østerberg Bahr

Per Holm Knudsen.

Jeg er chockeret.

At sidestille PROSTITUTION MED ET VANLIGT ARBEJDE ? Gad vide hvor mange (mænd ?) der har den indstilling til handel med/mellem mennesker ?

Mener du så også dermed, at de ledige også BEDSTEMØDRENE og -FÆDRENE skal ud i en prostitutionsarbejdsprøvning - og JOBTILBUD - i tilfælde af ledighed, sygdom - nu du mener det er et vanligt arbejde ??

Henrik L Nielsen

Lise Ø Bahr

Har der ikke været en udsendelse med en dame der kom i praktik eller lign. som telefon dame på en klinik?

Og hvorfor skulle vi ikke ligestille det med et normalt job? Flere af sex arbejderne gør selv. Desuden skal vi vel ikke stigmatisere dem ved at se ned på dem der frivilligt indgår i dette job? Det er et lovligt erhverv, sålænge det ikke er en tvungen prostitueret.

I virkeligheden er problemet ret nemt at løse, udsted licenser til prostitution og tillad bodeller.

Jakob Schmidt-Rasmussen

Den holdning er komplet ulogisk og har desuden intet med ægte frisind at gøre, Henrik....

Man ser da ikke automatisk ned på personer, der selv har valgt at arbejde som prostituerede, fordi man ikke mener, at myndighederne ikke må TVINGE arbejdsløse til at arbejde i sexindustrien.

Jan Aage Jeppesen

Henrik Nielsen:

"Har du nogen dokumentation for at ufrivilligt handlede kvinder skulle koste mindre for kunden? Det ville være interessant læsning."

Dokumentationen findes i bogen, " Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery" af Siddharth Kara.

At 'handlende kvinder' udbyder billig sex fremgår blandt andet af et interview med forfatteren:

"SK: Having met hundreds of slaves throughout the world, I am well aware that the moral outrage of slavery should be more than sufficient to provide motivation to abolish these crimes. However, abolitionists must not lose sight of the fact that slavery is essentially a crime predicated on economic benefit—i.e., maximizing profits by minimizing the cost of labor. Abolitionists must also not forget that powerful macroeconomic forces unleashed during the process of economic globalization in the post–Cold War era have been more responsible than any other force for the unforgivable rise in contemporary slavery."

"...Word of mouth and hustling with locals were my best tools for finding the sex slave underbelly in each country. In cities like Chiang Mai in Thailand or Mumbai in India finding sex slaves was easy—the brothels were in plain view, even though they were illegal. In Moldova, sex clubs were numerous and prostitutes came right to my hotel door the evening I arrived. In other countries such as Italy, where the laws against illegal brothels are more strictly enforced, it took time to track down sex slaves. Eventually, I learned that in most countries, taxi drivers almost always knew where to find cheap sex, and cheap sex was almost always provided by slaves."

Link:

http://cup.columbia.edu/static/siddarth-kara-interview

Per Holm Knudsen

@ Lise Østerberg Bahr

Nu ved jeg ikke lige, hvad der chokerer dig, kig f.eks. på SIOs hjemmeside, men det kan selvfølgelig måske osse chokere dig?

Nu handler salg af seksuelle ydelser jo ikke om menneskehandel (der er forbudt), men om salg af en ydelse, præcist som fysioterapeuten sælger en kropslig ydelse.

For god ordens skyld, så sendes ledige bedstemødre/fædre eller andre for dens sags skyld ikke i arbejdsprøvning i Afghanistan for at se, om de egner sig som professionelle soldater.

Henrik L Nielsen

Jan Aage Jeppesen

Tak, skal blive interessant at læse.

Jacob Schmidt-Rasmussen

Det er vi helt enige i, men jeg tror du har misforstået mig. Det jeg prøver at forholde mig til i det indlæg er at Lise Ø Bahr, skriver med store bogstaver imod at sidestille prostitution med almindeligt arbejde. At ingen skal tvinges ud i en arbejdsprøvning som prostituerede er jeg helt enig i. Min første linie er blot for at illustrere at der vist allerede har været aktivering der har været tæt på.

Jan Aage Jeppesen

Lise Østerberg Bahr:

"Mener du så også dermed, at de ledige også BEDSTEMØDRENE og -FÆDRENE skal ud i en prostitutionsarbejdsprøvning - og JOBTILBUD - i tilfælde af ledighed, sygdom - nu du mener det er et vanligt arbejde ??"

For to uger siden kommenterede jeg hvad sidestilling af sexarbejde med andet arbejde indebærer:

"Argumentet er altså, at hvis prostitution i enhver henseende lovliggøres og ligestilles med ethvert andet job så kan dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere anvises arbejde som sexarbejdere og hvis de nægter kan ydelserne standses, hvorefter den pågældende er henvist til at leve af overlevelseshjælp.

Her må det fastholdes, at sexarbejde er privat virksomhed som udøves på markedsvilkår. Ingen arbejdssøgende kan selvfølgelig pålægges at skulle starte selvstændig virksomhed, så argumentet er en stråmand.

Selv hvis man forestillede sig at bordeldrift blev gjort lovligt og bordellet kunne ansætte sexarbejdere som lønmodtagere på samme vilkår som alle mulige andre virksomheder, er der tale om et job af en så speciel karakter, at ingen mod deres samvittighed bør kunne tvinges til at påtage sig et sådant arbejde.

Dette er delvis analogt med bestemmelsen i aktiveringsloven, der giver kontanthjælpsmodtagere frihed til at afslå et arbejde der omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel, uden at vægringen får økonomiske konsekvenser for den, der afslår et sådant arbejde.

At sælge sex er selvfølgelig ikke det samme som at sælge rugbrød, for her er vi inde i den personlige intimsfære, stærke traditioner og tabuforestillinger der deler befolkningen, hvilket gør det til et samvittighedsspørgsmål i endnu højere grad end spørgsmålet om tvangsudskrivning til krigsproduktion."

Sexarbejde vil således altid have en særlig status, omfattet af særlige vilkår og dét må der tages hensyn til i lovgivningen når vi får de sidste rester af kristen sexmoral afluset af straffeloven og legaliserer dette erhverv fuldt ud.

Tom W. Petersen

"Venstre vil nu stille justitsministeren til ansvar."
Det må så være justitsministeren i den forrige regering. Det kan umuligt allerede være den nværende.
Men måske mener fru Nørby, at den nuværende justitsminister skal stå til regnskab for den tidligeres forsømmelser...

per holm, tak for info - jeg var ikke klar over alt hvad der stod i den artikel du linkede til. til trods for at der står at mange af dem er klar over hvad de kommer til at ende i, står der også at de ender i gældsfælder og bliver groft udnyttet. for mig at se er det meget lig menneskehandel/slaveri. en person der er havnet i en gældsfalde (selvom hun uvidende selv har sagt ja til det) er praktisk set i samme situation som en handlet person.

Per Holm Knudsen

@ Johan Clausen

Det er vel i grunden ikke anderledes end f.eks. boligboblen her i DK og i USA, hvor folk i mere eller mindre god tro nu har usælgelige huse og stor gæld? Det vil du vel ikke kalde handlede personer?

Frederik Hansen

@Søærensen
Med magten følger også ansvaret, så den nye justitsminister må se at komme i sving og kan ikke dække sig ind under forrige regering ---- sådan spiller klaveret ikke i magtens centrum !

Anne Rasmussen

Jan Aage Jeppesen: Hvorfor og hvor meget skal staten og samfundet tage hensyn til så destruktiv en branche? Skal samfundet stå klar med en hel hær af psykologer og læger når intimsfærens grænser er blevet overskredet en gang for meget.
Skal alle prostituerede undersøges af en psykiater, der kan fastslå om han/hun lider af ADHD, borderline eller skizofreni - alle tre lidelser repræsenteret i prostituerede eller er blevet misbrugt som barn før vedkommende må starte i branchen?
Unge piger med ADHD har åbenbart en øget risiko for at ende i prostitution og set nøgternt på det er der nok også et par af de voksne prostituerede der også render rundt med en uopdaget ADHD.

"svækket impulskontrol, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse. "

http://www.socialpaedagogen.dk/Arkiv/2011/02-2011/Synspunkt-Graenseloese...

Så hvordan skal samfundet så sortere dem fra?

Hvor stort et beredskab skal samfundet stille op med for at gribe dem, der ikke magter al den overskridelse af intimsfæren? Og hvad stiller vi som samfund op med de mange, der har søgt hjælp hos Svanegrupperne, Kompetencecentrene og Liva Rehab for at komme ud af branchen igen? Vi kan ikke som samfund på den ene side påstå, at det er et almindeligt arbejde og på den anden side have et stort hjælpeapparat klar til at gribe dem når de bryder sammen.

Hvornår skal vi begynde at lytte til den voksende gruppe af tidligere prostituterede, der siger at den eneste løsning er at forbyde kunderne at købe sex?

Hvorfor bliver deres stemmer konsekvent overhørt?

Hvor mange ressourcer skal der afsættes til at kontrollere bordeller, escort og gadeprostitution for at se om de nu har registreret sig som selvstændige? Hvem skal kontrollere om bordellerne nu er legale, om de udenlandske kvinder nu er legale - ikke handlede. Det er ikke lykkedes for hverken Tysklands, Hollands, Australiens, Belgiens, Østrigs eller New Zealands myndigheder at få kontrol over deres illegale del af branchen til trods for de gode hensigter. Tværtimod er det blevet sværere for både politi og kontrolmyndighed at gennemskue branchen, fordi den illegale del af branchen nu kan skjule sig bag stråmænd og en legal facade.

Og hvornår skal kunderne holdes ansvarlig for deres køb af handlede kvinder? Jævnfør Vanløsesagen, hvor man som kunde ingen som helst undskyldning har. Med mindre altså det er fuldkommen normalt at købe sex af en kvinde, der bliver holdt lukket inde i en direkte svinesti.

per holm, jeg er enig i at der er ligheder: begge er tvunget til at arbejde (sandsynligvis imod deres vilje). at være lønslave er heller ikke altid rart. der er dog også store forskelle - hovedforskellen er vel at gældsfælder næppe er lovlige.

derudover er disse piger er tvunget til sex jobs i fremmede lande hvor de er strippet for rettigheder og mangler information om de rettigheder de har, mangler socialt netværk, osv.

for mig at se er sammenligningen med en en gældsat familie overdrevet - selvom overarbejde og stress er ubehageligt har disse mennesker dog et socialt sikkerhedsnet der dækker dem hvis de skulle blive syge eksempelvis.

Nu har jeg boet på Vesterbro de sidste 10-11 år, så jeg ser de forskellige udlændinge der står på gadeen.

Jeg tror en del af forvirringen i denne debat kommer af ordet 'handlet' - jeg ved ikke om det er defineret i straffeloven? det vil jo være rimeligt nok med en straf hvis man i 'ond tro' er sammen med en kvinde som i realiteten er kidnappet.

Spørgsmålet er jo bare, om ikke de kvinder der kommer til Danmark gør det som en kalkuleret risiko? De undersøgelser (feltarbejde) der har været om det peger jo på, at de kvinder der sælger sig selv i Danmark er aktører, frem for bare at være brikker der bliver flyttet rundt af andre.

Hvor mange tilfælde er der mon med egentlige ’kidnapninger’? Hvor mange personer er blevet sigtet af KBHs politi for denne type forhold?

Man kunne jo også sige, at alle de afrikanske fyre der sælger dope på Istedgade er ’handlede’ så måske skulle de fritages for straf og folk der køber stoffer af dem skal have en ekstra streng straf?

Jeg bliver altid en smule mere feministisk når sagen om prostituerede bliver taget op. Jeg kan blive EKSTREMT harm over, at fordi det primært er et kvindefag, så kan man nægte dem rettigheder som alle andre arbejdstagere har i Danmark.

Giv dem dog for fanden retten til fagforening, sygedagpenge, beskyttelse under loven om arbejdstid og arbejdsmiljø, gør det lovligt for dem at bruge en advokat/revisor/ejendomsmægler/udlejer fremfor at bruge rufferi-paragraffen imod den slags personer og frem for alt: Stop ævlet. Jeg synes det svarer til nogen af de udsagn, der var fremme da sygeplejerskerne strejkede (også et kvinde-domineret fag, sjovt nok) med at de skulle udvise samfundssind og ikke kræve for meget for deres arbejdsindsats. Ævl og vrøvl. Kvinders arbejde og de fag kvinder vælger skal behandles med lige så stor respekt som alle andre.

Når det er sagt, så lav en styrke under Rigspolitiet ligesom narkopolitiet, der tager sig af kamp mod trafficking. Jeg er fuldstændig ligeglad om mindre end 50 kvinder ad den vej ender i prostitution og resten primært ryger ud som (slave)arbejdere i landbrug og byggeri. Det er ikke iorden og en mere aktiv indsats er på sin plads.

Hvad angår hele den her artikel og "mænd kan ikke se..." Nej, det kan de ikke, men hvis der var tale om, at prostitution blev lovligt med næringsbrev, mulighed for at finde bordellet på www.forbruger.dk og så videre, så blev det godt nok noget sværere, at påstå den thailandske kvinde i Olme Olferts baglokale til 500 kr. per knald ikke var mere end mistænkelig.

OK, det hedder så www.forbrug.dk og ikke det jeg skrev....

De afrikanske prostituerede kvinder i Danmark er blevet sendt her til med lovning om at de skal have et arbejde i Danmark og sende pengene tilbage til bagmændene. De får ikke kun en illegal billet men også en woodoo spelling, d.v.s., gør de ikke som bagmændene hjemme i Afrika siger, så vil denne woodoo spelling træde i kraft, og kvinden vil dø. Bagmændene der høster af kvindens indtægter som prostitueret holder hende fanget i frygten.
Fordi de kvinder der bliver sendt afsted er lavtuddannede og ikke gør oprør mod de gamle overtroiske skikke, bliver de prostituerede i de europæiske lande. Fordi Danmark ikke har en klar lovgivning vedr. bagmændene som er de eneste kriminelle, søbber Danmark rundt i at ”det er kundernes skyld” eller ”kvindens egen skyld”.
Når en vare er til salg kan den sælges. Både på det korrupte marked og på det rene legale marked.

Den eneste måde at komme det her til livs på er at legalisere prostitution. Så kan kvinderne/mændene gå i fagforening og støtte hinanden, og de der er prostituerede af tvang vil kunne blive støttet, samt forsøge at få et liv ude frygt.

Jeg kan kun give Per Holm Knudsen ret i hans kritik af Pernille Skipper´s skøn over eventuelle handlede kvinder i Danmark. Problemet er jo nok at der er ingen eller meget få. De flestes viden om handlede kvinder stammer fra romaner (krimier), og kulørte film som intet har med virkeligheden at gøre. Jeg kender en del til de miljøer og landsbyer hvorfra nogle, at de russiske prostituerede rekrutteres fra, og det er mit indtryk at hovedparten godt ved hvad det drejer sig om. En del jeg har snakket med lægger ikke skjul på, at de har rejst i udlandet som prostituerede og at de syntes det var spændende. En det er da indlysende at i det øjeblik de bliver arresterede så er de handlede – det ville jeg også sige. For mig ser det ud som om Trine Møller langt bedre er i stand til at vurdere den sag end Pernille Skipper og Ellen Trane Nørby som jo bare producere politisk spind og i virkelighedens verden vil skide de prostituerede kvinder et stykke. Beviset er netop at disse frelste middelklasse kvinder aldrig har, ville lytte til de prostituerede selv! De ved nemlig bedre. Jagten på de handlede kvinder og deres onde kunder, minder forbløffende meget om middelalderens hekseprocesser og lovgivningen på området ligner påfaldende Malleus Maleficarum også kendt som Heksehammeren:
http://da.wikipedia.org/wiki/Heksehammeren
Mit råd er stop kampen mod vindmøllerne og koncentrer indsatsen om de virkelige sociale og menneskelige tragedier og problemer som angiveligt findes i miljøet. Det er ganske vidst ikke så meget vært som politisk spind – men til gengæld prisværdigt på et andet plan.

Sören Tolsgaard

Uanset om organiseret prostitution legaliseres, er der ikke ret mange unge vesteuropæiske kvinder, som frivilligt går ind i denne branche, langtfra nok til at dække efterspørgslen. Som det allerede i stigende grad er tilfældet, vil de vesteuropæiske sexkunders behov efter billige og villige kusser blive dækket af unge piger og kvinder fra fattige lande i Østeuropa, Asien, Afrika og Latinamerika. Ikke fordi de er særlig velegnede eller har særlig lyst til dette job, men fordi de tvinges eller lokkes hertil med løfter om en bedre fremtid, ofte af egne slægtninge eller smarte forretningsfolk.

Hvis organiseret prostitution legaliseres vil vi, med de gældende regler om arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, være nødt til at tillade utallige kvinder at arbejde i denne branche, og hvis de er ansat i et udenlandsk firma - ifølge oprindelseslandets overenskomster. Så kan danske luksusludere slutte sig sammen i en garantibaseret fagforening ligeså meget de vil, hvis de danske sexkunder hellere vil have den ungdommelige og billigere udenlandske vare, kan de ikke gøre noget ved det.

Hvordan den danske stat, ifald den gør knæfald for sexindustriens og sexkundernes krav om friere forhold, vil bære sig ad med at kontrollere, at den 18-20 årige thailandske, philippinske, ukrainske, rumænske, nigerianske, brasilianske - og danske - prostituerede, er kvalificeret eller ligefrem egnet til godkendelse indenfor dette erhverv, kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvordan vil staten sikre, at den unge østeuropæiske kvinde, som gerne vil godkendes, ikke er tvunget eller lokket af bagmænd, som hun ikke tør røbe? Det er man måske ligeglad med, når blot formalia er overholdt og papirerne skrevet under?

I Holland og andre lande, hvor organiseret prostitution er tilladt, oplever man, at den illegale prostitution stadig florerer, og nu under dække af en legaliseret facade. Det er vanskeligt at sørge for, at alle regler overholdes, når hele branchen og især rekrutering af den efterspurgte vare - unge prostituerede fra fattige lande - på ingen måde kan kontrolleres, men fortsat er i hænderne på internationale karteller. Sexkunderne er godt tilfredse, de kan blotre sig i billige fornøjelser uden at tænke på, hvad dette liv koster den anden part.

Kun ved at kriminalisere prostitution får man et redskab, der kan skære igennem denne sump, så det ikke længere er hovedtemaet, hvorvidt en prostitueret er handlet (hvad hun meget ofte er i en eksistentiel betydning af ordet), men om, at prostitution ikke er tilladt, og at det særlig gælder om at ramme bagmændene - og sexkunderne, som ikke længere kan henvise til, at "det var de ikke klar over". Det er et uværdigt hykleri at sætte kikkerten for det blinde øje og søge den lavest mulige tærskel, når det gælder at definere den nedre grænse for, hvad vi vil opfatte som menneskehandel.

Kriminalisering vil på længere sigt i bedste fald gøre det mindre attraktivt blandt de yngre generationer at lade sig lokke af prostitution. Som det har været tilfældet med tobak, hvor de færreste vel havde troet det muligt for tyve år siden, hvor det er lykkedes gennem kampagner, forbud mod mod reklamer og rygning på offentlige steder, at begrænse forbruget meget, og selv rygere har i høj grad indset, at disse forbud har været til gavn for dem selv.

Søren, og hvordan skulle det forhindre at de fattige som ikke har andre muligheder, ender som prostituerede? De eneste som vinder på din model er de kriminelle.

Sören Tolsgaard

@Søren Lom:

Det essentielle er at ramme kunderne. Sålænge de har frit valg på alle hylder, uden personlig risiko, har de ikke noget incitament til at ophøre med at udøve denne adfærd, som dybest set er ødelæggende for dem selv.

Hvis sexkunden har en reel risiko for en bøde eller i værre tilfælde en behandlings- eller fængselsdom, vil det formentlig få en del - især unge mennesker - til at tænke sig om en ekstra gang, mens de beløb, som politiet indkasserer, istedet for at havne hos prostitutionens bagmænd, bør anvendes til at forebygge rekrutering af unge prostituerede, bl.a. ved socialt arbejde i belastede egne.

Thailand?

Steen Schapiro

Efter 11 år med sexkøbsforbud i Sverige, er der ifølge justitiekansler Anna Skarhed i 2010, ikke noget der tyder på at forbuddet har fået sexhandelen til at mindskes. Formålet med loven er, i følge hende, ikke "harm reduction" men et moralsk forbud mod sexkøb.
http://www.seksualpolitik.dk/tema-sverige.html#kilder

Tal fra det svenske politi viser en eksplosiv stigning i antallet af traffickingsager.
http://feministire.wordpress.com/2011/10/04/swedish-police-stats-show-mo...

Og i Norge mener eksperter at der er mere sexhandel end før forbudet, og de har fortsat store problemer med migrantprostitution og ekstreme trafficking-sager.
http://www.seksualpolitik.dk/tema-norge.html#dokumentation

Sexkøbsforbud skaber mere kriminalitet. Det hjælper ikke de af sexarbejderne der er udsatte men skaber flere udsatte.

Sider