Nyhed
Læsetid: 5 min.

Et systemskifte i dansk udlændingepolitik

Med nedlæggelsen af Integrationsministeriet og vidtrækkende lempelser på udlændingeområdet gør den nye regering både symbolsk og konkret op med den strammerpolitik, der blev VKO's varemærke gennem ti år ved magten
I Integrationsministeriet var stemningen afventende, da Søren Pind takkede af. Karen Hækkerup og Morten Bødskov overtager i fællesskab de opgaver, der nu skal flyttes væk fra det nedlagte ministerium.

I Integrationsministeriet var stemningen afventende, da Søren Pind takkede af. Karen Hækkerup og Morten Bødskov overtager i fællesskab de opgaver, der nu skal flyttes væk fra det nedlagte ministerium.

Jakob Dall

Indland
4. oktober 2011

»Det er en melankolsk dag, for i dag nedlægges Integrationsministeriet,« indledte Claes Nilas, departementschef gennem seks år i det nu nedlagte ministerium.

Præcis kl. 15.31 i går stod han på et lille podie og skuede ud over sine ansatte, der først i løbet af søndagen havde hørt i medierne, at deres arbejdsplads skulle overføres til andre ministerier.

Ved siden af Claes Nilas stod den afgående integrationsminister Søren Pind og regeringens nye social- og integrationsminister Karen Hækkerup. På et bord ved siden af ventede tre blomsterbuketter i cellofan.

»Men det er også en glædelig dag, fordi vi i dag sender næsten 300 dygtige ansatte videre til andre ministerier,« fortsatte Nilas.

Lidt senere var det Karen Hækkerups tur til at træde op på podiet. Hun så et øjeblik ud over sine fremtidige medarbejdere, inden hun tog ordet og forklarede, at et kursskifte er på vej: »Nu har vi en ny tid, en ny politik, et nyt flertal og en ny vilje, og nu er det på tide at slippe integrationen løs,« som hun sagde.

»Vi ønsker at ændre den negative debat, der har været,« fortsatte den nye minister, mens medarbejderne lyttede i tavshed.

Ny balance

Da regeringsgrundlaget 'Et Danmark, der står sammen' blev offentliggjort en halv times tid senere, kunne medarbejderne læse mere om, hvad deres nye minister forventer af dem.

Afsnittet 'Ny balance i integrations- og udlændingepolitikken' fylder seks ud af regeringsgrundlagets 76 sider. Det fremgår, at den nye regering blandt andet vil fjerne pointsystemet og gøre det lettere at få familiesammenføring. Det skal også være muligt at få opholdstilladelse efter tre års fuldtidsbeskæftigelse eller uddannelse, mens asylansøgere efter seks måneder skal have lov til at bo uden for asylcentrene og få arbejde. De lave sociale ydelser som starthjælpen afskaffes, og samtidig gøres det nemmere at få dansk statsborgerskab. Det skal ikke længere være en gave, man først skal gøre sig fortjent til, at blive rigtig dansker, men en ret for alle børn, der er født og opvokset i landet — med mindre de er dømt for alvorlig kriminalitet.

Fast og fair

Det er nye toner i forhold til de seneste ti år, og nedlæggelsen af Integrationsministeriet er et utvetydigt symbol på det udlændingepolitiske systemskifte.

Ministeriet blev oprettet tilbage i 2001, efter VK-regeringen i kølvandet på 11. september havde vundet valget på markante stramninger af udlændingepolitikken. Støttepartiet Dansk Folkeparti krævede afgørende indflydelse på området til gengæld for at levere mandater til regeringens initiativer på andre områder og indgå de årlige finanslovsforlig. Nu skulle det nye ministerium i Holbergsgade under den erfarne Bertel Haarders ledelse føre den kontante udlændingepolitik ud i virkeligheden under sloganet 'fast og fair'.

I februar 2002 lagde regeringen linjen med den første og mest markante af en lang række stramninger. Lovforslaget var på forhånd forhandlet på plads med Dansk Folkeparti og skulle gøre det vanskeligere for asylansøgere at få ophold i Danmark. Retorikken var ikke til at misforstå. Tidligere var udlændingeloven blevet omtalt som et instrument til at beskytte udlændinge på flugt. Nu stod der i lovtekstens formål, at »antallet af udlændinge, der kommer til Danmark, skal begrænses«.

I de følgende år fulgte årligt større lovpakker med stramninger på udlændingeområdet, og ved valgene i 2005 og 2007 fik udlændingepolitikken igen afgørende betydning. Først var det 24-årsreglen, og så var det forholdene for afviste asylansøgere, der blev sat til diskussion — og som var med til at holde VKO-blokken ved magten.

Vilje til forandring

Reaktionen fra Socialdemokraterne og SF var lige så stille at tillempe deres udlændingepolitik til VKO's. Seneste eksempel er, da de to partier i sommer stemte for regeringens forslag om at stramme udvisningsreglerne og pålagde domstolene alene at undlade at eksekvere udvisninger, hvis det med sikkerhed vides at være et brud på internationale konventioner at udsende. En beslutning, som vakte stor bekymring i begge partiers bagland og blev mødt med kritik fra blandt andre FN.

Når det alligevel er en S-ledet regering, som nu gør så markant op med VKO's udlændingepolitik, skyldes det i høj grad Radikale Venstre. Partiet har under forhandlingerne om regeringsgrundlaget presset på for at gennemføre et egentligt opgør med de seneste ti års udlændingepolitik, men ifølge Informations oplysninger har også S og SF været mere parate til at lempe på udlændingeområdet end forventet.

Spørger man professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Jørgen Grønnegaard Christensen, sender den nye regering et kraftigt signal med nedlæggelsen af Integrationsministeriet.

»Det er i meget høj grad et opgør med det, som Integrationsministeriet i offentligheden er kommet til at stå for, nemlig en urimeligt stram praksis,« siger han.

»Man kan spørge, om virkeligheden er så sort/hvid, som det er blevet fremstillet i offentligheden, for det er mit indtryk, at der også er sket fremskridt på integrationsområdet de senere år. Men det er typisk, at nye regeringer foretager den slags ændringer, når de føler behov for at komme med klare markeringer.«

Samme rettigheder

I Dansk Flygtningehjælp er generalsekretær Andreas Kamm mere optaget af de konkrete lempelser for flygtninge og indvandrere i Danmark.

»Man går tilbage på det spor, der handler om, at vi lever i et retssamfund,« siger Andreas Kamm.

Han nævner blandt andet afskaffelsen af starthjælpen, der gives til flygtninge og indvandrere, som er arbejdsløse eller på anden måde ikke er i stand til at forsørge sig selv. En overførselsindkomst, som er markant lavere end den almindelige kontanthjælp.

»Det er et rigtigt signal at sende, at alle borgere har samme rettigheder.«

Andreas Kamm hæfter sig desuden ved, at den nye regering ifølge regeringsgrundlaget vil »undgå hyppige regelændringer«.

»Forudsigeligheden for asylansøgere har været helt væk. Nu kommer der ro på,« siger generalsekretæren, som også nævner de ændringer, der lægges op til i forhold til kvoteflygtninge.

Under VK-regeringen blev der indført et kriterium om integrationspotentiale, som medfører, at Danmark ikke alene udvælger kvoteflygtninge ud fra en vurdering af, om de har behov for beskyttelse, men også om de er veluddannede, har sproglige forudsætninger osv. Nu vil den nye regering sikre, at »kvoteflygtninge uanset integrationsparathed har lige mulighed for at komme til Danmark«.

»Det er at reinstallere den vigtige adskillelse mellem indvandrer- og flygtningepolitik,« siger Andreas Kamm.

»Når flygtninge er her, skal de selvfølgelig integreres. Men de skal ikke have opholdstilladelse, fordi man eksempelvis har brug for blikkenslagere. De skal have ophold, fordi de har brug for beskyttelse.«

Ikke et ord om Rønn

Tilbage ved receptionen i Integrationsministeriets kantine var talerne omhyggelige med ikke at nævne den sag, som gav anledning til det seneste ministerskifte, kun et halvt år før nedlæggelsen af ministeriet.

Ingen talte om den forhenværende minister Birthe Rønn Hornbech, der i tæt på halvandet år imod bedre vidende lod sine embedsmænd give ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse unge og holdt sagen skjult for Folketinget.

Men som en embedsmand i al stilfærdighed bemærkede, er sagen ikke glemt blandt medarbejderne, som for fleres vedkommende kan se frem til at blive afhørt af en undersøgelseskommission.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dan Johannesson

Endelig..

Fast og fair = Rigid og vilkårlig.

hvem er baben i den røde kjole?

Der burde opføres en skamstøtte over integrationsministeriet.

Aldrig mere!

Hvis det nye land accepterer dobbelt statsborgerskab kan det godt lade sig gøre. Men ikke omvendt.

Jette Abildgaard

Marie Spliid Clausen,

Jeg toer naesten ikke taenke en saadan tanke Marie.....foretil dig om man kunne og, HvIS man saa samtidig kunne gaa hen paa ambassaden og saette sit X naar der er valg i vort land......naa, stop, stop......nu ender det jo med, at mine droemme loeber helt f med mig.....

Bortset fra de 50.000,00 kr. for en opholdstilladelse, er det på bekymrende og 10 års indigneret baggrund, at man nu kan udtrykke sin glæde over, at en regering endelig vil overholde love og sagsbehandling jfr. konventioner og EU-regler.

Håber at en kommende undersøgelse også vil afdække DF's rolle i Integrationsministeriet i form af udvalgsmedlemmer og formænd, og det eller disses notoriske anvendelse af vinkelskriverier omkring Grundlovens paragraffer, anvendt som argument for umeneskelig og nedværdigende behandling af personer, bliver afdækket og samtidigt placerer også et Rigsretsligt ansvar hos enhver, der som folketingsmedlem har skrevet under på at overholde også Grundloven.

Hvor tankevækkende, men alligevel dejligt, at 10 års VKO-udlændingepolitik og især DF's betaling for at støtte Venstre og Konservative i anden sammenhæng, allerede samme dag som en ny regering tiltræder, nu står som en annulation på : http://www.statsborger.dk/

Jette Abildgaard

Ja Marie....

Jeg kan f.eks. stemme lokalt her, men ikke til et folketingsvalg.....jeg kan stemme ved EU afstemninger, men jeg kan ikke huske hvornaar jeg sidst har proevet at saette et X til et folketingsvalg....

Vort land er, saa vidt jeg ved, netop et af de meget faa, hvor en statsborger ikke har ret til at stemme, naar han/hun ikke bor i landet og, er ioevrigt et brud paa Menneskerettighedskonventionen!

Til gengaeld kan ethvert land selv bestemme om man vil lade sine borgere have dobbelt statsborgerskab....men, hvorfor ikke...??? Lad os se hvad vi kan faa ud af vores nye regering.....vor statsminister har jo netop selv boet udenfor landet og, maa derfor kende alle de behov man har i en saadan situation.........positiv taenkning.....lad os haabe hun husker hvordan det var og, hvad der er vigtigt naar man ikke er 'hjemme'..... o)

Heinrich R. Jørgensen

Hvorfor sendes medarbejderne videre til andre jobs i den offentlige forvaltning? Kan man næsten forestille sig et mere uheldigt at sende til embedsmændene om, at alle unoder glemmes og tilgives? Kan man næsten forestille sig et mere uheldigt signal at sende til de borgere, der er optaget af retssikkerhed, åbenhed i forvaltning osv.?

Det ville være mere ræson i, at fortælle hver og én, at nogle ville blive afskediget snarest, men at de mest samarbejdsvillige der kunne få afsluttet deres opgaver i ministeriet, vil have meget store muligheder for ansættelse andet steds. Den resterende opgave, kunne passende være, at redegøre for eget kendskab om brud på de principper der burde være have været gældende lov, herunder konventionerne. Oplysninger om hvad de hver især har gjort, for at undgå til at medvirke til umenneskelig adfærd. Oplysninger om hvordan de selv har brudt regler. Oplysninger om hvilke regelbøjerier deres foresatte har bedt dem iværksætte.

Der er mange gode ting i regeringsgrundlaget omkring udlændingepolitikken. Jeg hæfter mig specielt ved, at reglerne for tildeling af dansk statsborgerskab bliver lempet kraftigt, og for børn født i Danmark bliver de omtrent ført tilbage til Nyrup-regeringens sidste år.

Så på dette vigtige område, der handler om, hvordan vi behandler borgere født i Danmark, bliver DF´s klamme fingeraftryk på lovgivningen smidt helt på porten. Det er nu ikke længere (reelt) en dansk regerings politik, at det langsigtede mål skal være at "repatriere" "kulturfremmede" børn født i Danmark.

I stedet skal de fremover anerkendes som det, de naturligvis er: Nemlig danske borgere og (fra 18 års dagen) danske statsborgere. Det er et stort fremskridt for integrationen og nok det, som der er mest grund til at glæde sig over i denne del af regeringsgrundlaget.

Samtidig er der nemlig også grund til at påpege, at træerne ikke vokser ind i himlen. Reglerne for familiesammenføring bliver groft sagt bare ført tilbage til 2010, og bliver dermed lige så stramme, som de var i 9 ud af 10 af årene med den borgerlige regering.

Der vil derfor fortsat være en masse danske statsborgere, som ikke har de samme grundlæggende rettigheder i deres eget land, som de har i de andre EU-lande, og som de andre EU-landes borgere har i Danmark.

Og det er naturligvis stadig lige så urimeligt og problematisk, som det hele tiden har været. Samtidig er det dog også forventeligt, da den nye regering jo desværre hænger på S og SF´s meget klare valgløfter på dette område.

Det er derfor en positiv overraskelse, at vi trods alt slipper af med den indvandringsprøve, som S og SF ellers selv stemte for, og som blev indført 15. november 2010. Og der sker også en mindre lempelse af tilknytningskravet, idet "28-års reglen" bliver til en "26-års regel". For alle, som er født i Danmark eller født som danske statsborgere, betyder det, at de fremover kun berøres af denne regel i 2 år i stedet for 4 år. Endelig fjernes de meget høje ansøgningsgebyrer, som blev indført 1. januar 2011.

Reglerne for permanent opholds bliver også forenklet betydeligt, men her må man desværre sige, at reglerne stadig vil være mere restriktive, end de var under hovedparten af den borgerlige regerings tid. Her overtager den nye regering således det, der var kerneindholdet i stramninger i 2007 og 2010, nemlig et krav om x antal års fuldtidsarbejde, selvom alle tre partier i regeringen dengang stemte imod dem.

Pointsystemerne for både familiesammenføring og permanent ophold forsvinder helt, hvilket selvfølgelig har en symbolsk betydning. Men hele tankegangen bag pointsystemerne forsvinder ikke, da den fortsat findes i både tilknytningskravet og reglerne for permanent ophold.

Det vil således stadig være sådan, at succes på arbejdsmarkedet gøres til en forudsætning for grundlæggende rettigheder. Overført til andre områder ville det svare til, at man kunne kun blive behandlet på de offentlige hospitaler, hvis man havde haft fuldtidsarbejde i 3 ud af de sidste 5 år og dermed "bidraget til samfundet".

Ligefrem at tale om et "systemskifte" i dansk udlændingepolitik er derfor desværre lidt for store ord. Der er således højest tale om et DELVIST systemskifte, idet NOGET af VKO´s tankegods smides på møddingen, men vigtige og centrale dele af det videreføres af den nye regering. Både symbolsk og i form af konkret lovgivning.

Men hvad. Rom blev ikke bygget på en dag, og i det mindste går tingene da nu i den rigtige retning. Og så kan mere jo følge på et senere tidspunkt.

"Til gengaeld kan ethvert land selv bestemme om man vil lade sine borgere have dobbelt statsborgerskab…"
------------------------
@ Jette A.
Ja, det ville være naturligt, men er det så delvis alligevel ikke!

Danmark har haft den regel/lov,
at dets borgere kun skulle kunne ha' ét statsborgerskab ad gangen!
Alligevel findes der mange mennesker i DK med dobbelt statsborgerskab,
flest fra arabiske lande i Mellemøsten og Nordafrika.
Årsagen er, at mange af disse diktatoriske lande forbyder "deres" borgere at afgive landets statsborgerskab.
Alligevel har man løbende foræret dem dansk statsborgerskab, så de har to,
og hermed fået positiv særbehandlig, som ikke gælder for andre danskere!

Til din orintering!

Marie Spliid Clausen:

USA kræver IKKE, at man opgiver sit oprindelige statsborgerskab, og man kan for den sags skyld også have tre statsborgerskaber.

Min datter har dobbelt statsborgerskab, hun er født i USA og erhvervede både dansk og amerikansk statsborgerskab ved fødslen. Det amerikanske kan hun IKKE afsværge, og det danske har hun bibeholdt, fordi hun før hun fødte 21 har opholdt sig i Danmark over et år.

Hendes mand er i lignende situation, og har både amerikansk og fransk statsborgerskab.

Mit barnebarn har 3 statsborgerskaber (og 3 pas), det danske og franske er udstedt i USA på de respektive konsulater.

Christina Petterson

Mogens Holst, du kom mig lige i forekøbet med USA og dobbelt statsborgerskab. En medarbejder på den norske ambassade fortalte mig at der er 9 lande, der ikke tillader dobbelt statsborgerskab. De 7 af disse ligger i EU. Dertil kommer Norge. Men hvis man er dobbelt statsborger med et amerikansk pas, SKAL man, såvidt jeg forstår, bruge det til at rejse til USA. Selv bor jeg i Australien, og ville blive glad hvis jeg kunne stemme til næste valg.

Jette Abildgaard

Tak ellen nielsen,

Vi skal have alt dette aendret i vort land Ellen.....ikke mere diskrimination - hverken af andre nationaliteter og, da slet, slet ikke af os selv og vore egne!!!

Et land som ikke engang kan tage sig af sine egne, boer ikke vaer et land og, Danmark kan sagtens, men har ikke villet gennem de sidste 10 aar i helvede - tvaertimod og, det er saa helt uendeligt trist....jeg undrer mig stadig over hvor al den had dog kom fra!?? Og...jeg kan stadig faa kuldegysninger...lad os faa vendt skuden og, faa sat de positive sejl igen......ok!?

@Jonas Nielsen

Vi bliver nok nødt til at være realistiske og erkende, at kun hver 4. dansker har sat sit kryds ved EL, R eller SF. Så selvfølgelig kan de tre partier ikke gennemtvinge al den lovgivning, de ønsker.

Men nu går tingene i det mindste i den rigtige retning, og samtidig vil der ske en ændring i retorikken fra officielt hold.

Man kan så håbe på, at det kan være med til over en årrække at ændre danskernes holdninger, således at der bliver mulighed for yderligere lovændringer på området.

Og måske kan vi danske skattebetalere, der bor udenfor landet, få lov til at stemme, ligesom andre nationers borgere?

@Hanif Ziraki

Det er ikke love endnu men det nye regeringsgrundlag. Du kan læse det ved at følge nedenstående link. Teksten om udlændingelovgivning begynder på side 52:

http://www.stm.dk/publikationer/Et_Danmark_der_staar_sammen_11/Regerings...

@ Lars Hansen:

"Ligefrem at tale om et “systemskifte” i dansk udlændingepolitik er derfor desværre lidt for store ord. Der er således højest tale om et DELVIST systemskifte, idet NOGET af VKO´s tankegods smides på møddingen, men vigtige og centrale dele af det videreføres af den nye regering. Både symbolsk og i form af konkret lovgivning.

Men hvad. Rom blev ikke bygget på en dag, og i det mindste går tingene da nu i den rigtige retning. Og så kan mere jo følge på et senere tidspunkt."

- At der kun er tale om et delvist systemskifte (hvis man da overhovedet kan bruge ordet "systemskifte" i den forbindelse), har du helt ret i.

Om ikke andet er jeg overbevist om, at hvis Helle, Villy og Margrethe havde luftet disse planer for alvor inden valget, så var Lars Løkke Rasmussen stadig statsminister i Danmark den dag i dag.

Skruer den nye regering for alvor på skruerne og åbner for strømme af ressourcekrævende indvandrere, så vi igen ser tilstande i Danmark, som dem, der langtsom, men sikkert, under Nyrup-regeringens styre arbejdede for opløsningen af det danske samfund, så får Helle Thorning-Schmidt & Co. næppe mere end en valgperiode ved magten.

Nuvel, en del af VKO og Socialdemokraternes fornuftige integrationstiltag eksisterer som du nævner stadig, og det kommer de forhåbentlig til at blive ved med en rum tid endnu.

Visse regler både kan og bør tages op til overvejelse med jævne mellemrum - herunder eksempelvis 24-årsreglen - for evt. at blive justeret, lempet og bortfalde, når det tidspunkt kommer, hvor de ikke længere er nødvendige - dvs. når den tid kommer, hvor en ændring eller ophævelse af reglerne ikke længere vil påvirke integrationen af indvandrere og deres efterkommere negativt.

En forcering af denne udvikling ved eksempelvis med det samme at ophæve samtlige integrationstiltag, som den forrige regering har gået gennemført, vil skade samfundet mere, end det vil gavne... selvom nogen - islamister f.eks. - nok ville blive særdeles glade for det.

@ Jette A.
Naturligvis kan/har Danmark kunnet lovgive om dobbelt statsborgerskab!
Dét har der dog ikke være noget ønske eller lovforslag om, hverken under SR-regeringen i 1990'erne eller VK-regeringen i 2000'erne!

Egentlig synes jeg, at det er groft at tale om helvede og had i den forbindelse!
Og jeg vil undlade at gætte på, hvad du kan mene med disse udtalelser.

@ellen nielsen. Det er de facto forkert. Foreningen Danes har i årevis arbejdet på at få lovgivet om dobbelt statborgerskab og det har været behandlet adskillige gange i Folketinget, men er faldet med diverse mærkværdige begrundelser om, at man ikke kan være loyal overfor to stater osv. Senest i februar 2009.
http://www.danes.dk/index.dsp?area=164

Undskyld, det blev faktisk foreslået igen i april 2011.

Jette Abildgaard

Ellen Nielsen,

Enig med Ellen Chakir og, en stor gruppe for danskere i udlandet som jeg er med i, der havde vi det oppe at vende for 2 maaneder siden....igen...igen...

Faktisk er det et emne der loebende kommer paa tale blandt danskere i udlandet!

Hadet og diskriminationen Ellen...er det, som vort lands regering gennem de seneste 10 aar har udvist mod bl.a. - netop danskere bosiddende i udlandet....og specielt nok, mod de danskere der har giftet sig af kaerlighed i stedet for efter deres lands regerings oensker og krav!

@ Ellen og Jette
Tak for oplysningerne!

@ Jette.
Det er ikke regeringen - uanset farve - som vedtager love,
men et flertal i Folketinget!
Der er også mange love, som jeg ikke bryder mig om, men må respektere!
Alternativer til demokrati ønsker vel ingen?

@Jan Hansen

Det morsomme er jo, at hvor S og SF havde lagt op til, at de skulle erobre magten ved at love socialistisk revolution kombineret med en kulsort nationalkonservativ værdipolitik, så ser det nu nærmere ud som om, at den nye regering betyder en fortsættelse af en relativt borgerlig økonomisk politik kombineret med et ret klart opgør med de sidste 10 års nationalkonservative "værdikamp".

Og spørgsmålet er, om det i grunden ikke er meget godt i tråd med, hvad danskerne ønsker? Det kan kun meningsmålingerne gennem den kommende tid vise.

Som det ser ud lige ud, er det meget svært at komme uden om, at valgets helt store sejrherre ikke er Helle Thorning eller Villy Søvndahl men Margrethe Vestager. Og kun relativt markante forskydninger i meningsmålinger over de næste 3-6 måneder kan for alvor rykke ved den konklusion.

Jette Abildgaard

ellen nielsen,

hvad oplysninger angaar....det var saa lidt!

Ellen...uanset om man kalder det 'et flertal i folketinget' eller 'regeringen', saa skal alle nationale og internationale love foelges, uanset hvem man er og, uanset om man ikke kan lide et menneske, eller er jaloux paa vedkommende....og, hvad et giftermaal angaar, saa er jeg faktisk kold overfor, hvad flertal, regeringen etc. MENER, for det er ikke internationalt lovligt at fortaelle et lands folk, at hvis de ikke gifter sig med bestemte nationaliteter/racer, saa er de ikke laengere velkomne til at bo i deres eget land og, uanset hvordan man mener at have retten til at vende og dreje lovene, saa er det uendeligt menneskeligt lavt og, det hoerer da slet ikke hjemme i det du saa fint kalder et'demokrati'.....hvor skal en dansker bo, hvis han/hun ikke maa bo i Danmark synes du? Og, os der bliver smidt ud af - og/eller faar oedelagt vore indkomster samt rettigheder i andre lande af smaa racistiske danske offentligt ansatte, - skal vi da flytte til maanen..eller mars maaske?

Det korte af det lange Ellen er, at der gennem de seneste 10 aar, er forergaaet ting i vort land......begaaet af de saakaldt 'folkevalgte' (ikke valgt af os, det gik ud over, for stemme maatte vi heller ikke...??), som jeg tror du helst vil undgaa at vide.....

Der er rigtige mange gode forslag i det her, bl.a. at det bliver, nemmer at få permanent opholdtilladelse, for dette skylder vi da alle de indvandrer som lige nu befinder sig i ingenmandsland.

Men ligefrem at give alle ikke-danske personer der er født i Danmark et statsborgerskab i 18 års fødselsgave, er i mine øjne at gå langt over stregen, og imens målet om at 95 % skal består en ungdomsuddannelse fremgår flere gange i regerings grundlaget, så er det ikke engang nødvendigt at består 9klasse for at få statsborgerskab, her bør alle samfundets alarmklokker ringe.

Naturligvis skal statsløse have et statsborgerskab, det er der ingen diskussion om, men folk der allerede har et statsborgerskab, må vel gerne vise lidt samfundsborgerskab, inden man få et statsborgerskab, for det er da heldigvis de færreste der er top kriminelle inden de bliver 18 år, og derfor skal udelukkes, derfor bør man som minimum, havde udvist samfundsborgerskab, via job eller uddannelse, og evt. bør grænsen hæves, gerne til de 22 år, hvilket også er den magiske grænse som danske borgere med dobbelt statsborgerskab har, når de skal vælge, om de vil havde det danske statsborgerskab eller det udenlandske de også har, eller evt. begge to som regeringen nu også åbner op for.

Kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændres også, så kvoteflygtninge uanset integrationsparathed har lige mulighed for at komme til Danmark.

Dette lyder da flot på papiret, og havde vi ubegrænset penge var dette da også det rigtige at gøre. Men dette kan vise sig at blive en endog meget dyr fornøjelse, især hvis man sender de stærk ressource krævende problem familierne ud i fallit truede landkommuner, som bliver tvunget til at lukke mindre skoler eller større daginstitutioner blot for at få råd til at leve op til regeringens forfejlet værdipolitik.

"Ellen…uanset om man kalder det ‘et flertal i folketinget’ eller ‘regeringen’, saa skal alle nationale og internationale love foelges...."
-----------------------
@Jette, jeg har primært udtalt mig om statsborgerskab!
Nogle lande tillader kun enkelt statsborgerskab og andre dobbelt.
Dét kan et land selv bestemme, og er ikke diktéret af internationale regler/love!

"Ellen…uanset om man kalder det ‘et flertal i folketinget’ eller ‘regeringen’, saa skal alle nationale og internationale love foelges...."
-----------------------
@Jette, jeg har primært udtalt mig om statsborgerskab!
Nogle lande tillader kun enkelt statsborgerskab og andre dobbelt.
Dét kan et land selv bestemme, og er ikke diktéret af internationale regler/love!