Læsetid: 3 min.

Aalborg Portland betaler kun for halvdelen af sin forurening

Regeringen har netop valgt at udskyde de omstridte afgifter på danske virksomheders NOx-udledning efter pres fra bl.a. Aalborg Portland. Men en ny rapport viser, at virksomhedens forurening koster samfundet mere end det dobbelte af, hvad den nye afgift koster industrigiganten
1. december 2011

Hvis regeringen hæver den såkaldte NOx-afgift, vil cementgiganten Aalborg Portland være tvunget til at dreje nøglen om og flytte sin produktion til udlandet, siger virksomheden selv.

Det fik i denne uge skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) til at udskyde at hæve den omstridte afgift med et halvt år, for at virksomheden kan nå at investere i mindre forurenende teknologi.

Aalborg Portland fastholder imidlertid, at afgiften vil betyde en ekstraregning på 40 millioner kroner om året, og at det vil koste danske arbejdspladser.

Men ifølge en ny rapport fra den uafhængige EU-institution Det Europæiske Miljøagentur, som udkommer i dag, koster Aalborg Portlands forurening reelt det danske samfund og vores nabolande knap 95 millioner årligt — over det dobbelte af, hvad den nye afgift kommer til at koste for virksomheden.

»NOx-forurening har en dokumenteret skadelig effekt på vores helbred og koster mange liv hvert år. Og det er med udgangspunkt i de tal, at man kan omregne de menneskelige tab til konkrete samfundsøkonomiske tab,« forklarer Martin Adams fra Det Europæiske Miljøagentur, der selv har stået i spidsen for rapportens udregninger. Agenturet har i den nye rapport regnet på de samfundsmæssige omkostninger ved udledningen af de 10.000 mest forurenende virksomheder i Europa, hvor også Aalborg Portland indgår.

»Nogen kommer til at leve kortere som følge af luftforurening, og det koster samfundet i både sundhedsudgifter og manglende skatteindtægter,« forklarer Martin Adams.

De knap 95 millioner kroner, som Aalborg Portland ifølge Det Europæiske Miljøagentur koster det danske samfund og vores nabolande årligt, er summen af de forskellige økonomiske og menneskelige tab. Og omkostningerne er altså over dobbelt så høje for samfundet, som den kommende afgift vil være for virksomheden, slår rapporten fast.

Stadig ikke tilsvarende

Også Danmarks Miljøundersøgelser fra Aarhus Universitet slog i en rapport fra sidste år fast, at danske virksomheders NOx-udledning koster det danske samfund og vores nabolande langt mere, end NOx-afgiften koster virksomhederne. Således regnede universitet sig frem til, at de samfundsmæssige omkostninger på virksomhedernes forurening var på 43 kroner pr. kilo NOx, mod kun fem kroner pr. kilo i afgifter for virksomhederne.

Og selv med den nye stigning i afgiften vil forureningen stadig koste samfundet knap det dobbelte af, hvad den koster virksomhederne i afgifter, forklarer professor Mikael Skou Andersen, økonom i Det Europæiske Miljøagentur:

»Virksomhedernes afgift, både før og efter den nye stigning, ligger stadig et pænt stykke under det, som er de samfundsmæssige omkostninger for Danmark og nabolandene. Og det ikke et eller andet løst skøn — det er de helt officielle tal,« siger Mikael Skou Andersen, som selv i 2010 var med til at lave beregningerne for Aarhus Universitet. Tal, som også Energistyrelsen bruger i deres rapporter om konsekvenserne ved forurening.

Ikke urimelig afgift

Sekretariatsleder fra Det Økologiske Råd, Christian Ege Jørgensen mener ikke, at den kommende afgift er urimelig at pålægge virksomhederne. Slet ikke set i lyset af de nye tal fra Det Europæiske Miljøagentur:

»De her tal siger jo noget om, at Aalborg Portland har et stort miljømæssigt problem, som de er nødt til at forholde sig til. Og hvis det er sådan, at de allerede har installeret den nyeste og mindst forurenende teknologi der findes i dag, så må de jo arbejde videre på at udvikle en bedre teknologi, og den proces kan afgiften være med til at skubbe på,« siger Christian Ege Jørgensen.

Flytter til udlandet

En del af skatteministerens argument for at udskyde afgiften var udsigten til, at virksomheden ville flytte til udlandet og altså koste det danske samfund værdifulde arbejdspladser.

Men Christian Ege Jørgensen stiller sig kritisk over for den argumentation:

»Det argument er jeg altid skeptisk overfor. Det har været brugt rigtig mange gange af forskellige virksomheder. Og som regel er det tomme trusler, og som regel er det sådan, at hvis de flytter, er det fordi de alligevel ville være flyttet på grund af lønomkostninger eller andre ting.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Aalborg Portland.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Per Bekker-Madsen

Så må sundhedsmyndighederne vel også bede skattevæsenet om at hæve tobaksbeskatningen 300% idet de nuværende afgifter ikke dækker omkostningerne. Skal de grønne ejerafgifter på biler ikke også 100 dobles for at kompensere for de skadelige partikler i udstødningsgasserne? Hvad med kraftværkerne, skal de ikke også have et ordentligt knald med afgiftshammeren for at kompensere for de enorme udledninger???

Man skal passe på med disse "smarte" beregninger - og man skal navnlig se på hvilke forudsætninger beregnerne har brugt i arbejdet ( - det går journalisterne og politikerne næsten aldrig ind i at se på, for det er fagligt meget kompliceret).

Samfundet skal i hvert fald have en masse indtægter for at kunne betale velfærdsstatens drift og ydelser - og disse uindtægter kan kun opnås, hvis der er en masse produktive , overskudsgivende arbejdspladser, som giver grundlag for indkomstskatter og afgifter,

Det er jo ikke billigt at opretholde vores hospitals og sundhedssektor, vores miljøpoltik, fødevarepolitik, forbrugerbeskyttelse , politi. domstole, uddannelsessystem o s v.

Henrik Pedersen

Start dog med at forbyde brændeovne - alternativt belæg dem med en klækkelig skat.

Mage til miljøsvineri skal man lede længe efter.

Britterne vedtog allerede i 1956 "Clean Air Act", som bragte en stopper for de kvalmende kaminer i London (efter utallige smog-dødsfald i 1952).

Med de høje skorstene på Portland/Ålborg er der ingen, der lider skade.

NOX-udledning reducerer iøvrigt den globale opvarmning !

Kenneth Pedersen

Henrik Pedersen

Du skriver at med de høje skorstene Portland har, er der ingen der lider skade.

Det må du vist dokumentere ellers er det jo bare en løs bemærkning.

Nitrøse gasser er ekstremt sundhedsskadelige. Prøv at åbne en flaske salpetersyre og lugt til den.

Jeg er overbevist om at Portlands afkast er dimensioneret lige til kanten ved OML-beregninger, så de kun akkurat kan overholde B-værdierne i nærmiljøet. Så de overholder med stor sandsynlighed lovgivning, men en afgift vil betyde at de har incitament til at øge NOx-udledning yderligere.

Andre industrier kan rense væsentlig bedre for NOx end Aalborg Portland gør, men denne teknologi er åbenbart ikke BAT for cementværker, hvilket kan undre.

Henrik Pedersen

@Kenneth Pedersen

Det er ikke koncentrerede salpetersyredampe. der vælter op af skorstenen, men derimod stærkt fortyndede røggasser (meget er opfanget undervejs, da der også er økonomi i det).

Dit eksempel er derfor misvisende og misbrug. Du kunne ligesågodt påvise, at koncentreret vand er skadeligt at indånde.

Nu burde det hele være et led i en afvejet ballance.

De nitrøse gasser skal derfor ses i forhold til forureningen fra de mange brændeove (indenlands) og til f.ex. den kendsgerning at Kina igangsætter et mega-kulfyret krafværk hver uge (udenlands).

(Da Tyskland desværre vil udfase atomkraft, bliver de også nødt til at etablere kul- eller brunkulsfyrede kraftværker i nær fremtid. Bemærk at vindkraft er en stokastisk energikilde, der kræver tæt ved 100 % backup).

Men selvfølgelig skal der udledes så lidt som muligt.

Så vil jeg gerne have tilsendt nogle af de 95 millioner.
Jeg bor nemlig ganske tæt på fabrikken lige i den fremherskende vindretning og har gjort det i mange år!
Så hvis nogen skulle lide under disse rædsler er det mig, men jeg synes faktisk alligevel hellere, vi burde beholde fabrikken.
Og jeg har også brændeovn :-O, så det er nok kun et spørgsmål om tid før den spanske klimainkvisition kommer og smider mig på bålet for kætteri!

Kenneth Pedersen

Henrik Pedersen

Jeg medgiver dig gerne at det er at sætte tingene på spidsen mht at lugte til en flaske salpetersyre, men var blot ment for at illustrere hvor kraftigt de nitrøse gasser virker.

At de er fortyndede er korrekt, men det er ikke ensbetydende med at de ikke er skadelige. I dansk miljølovgivning er omdrejningspunktet (eller et af dem) at "forureneren betaler". Det betyder, at de økonomiske omkostninger der er i forbindelse med ens aktivitet, skal dækkes af en selv.

I dette tilfælde er der ikke tale om at virksomheden holder samfundet økonomisk skadesfrit.

Med hensyn til de kinesiske kulfyr, så betyder en uret jo ikke at det godtgør en anden uret.

Jeg synes, at såvel artikel som debattråden misser det centrale.

Problemet for Portland, gartnerierne m.fl. er, at afgiften ikke kan lægges på priserne, fordi konkurrenterne i nabolandene ikke har de samme omkostninger.

Hvis EU kunne blive enige om fælles regler (afgifter), spillede klaveret anderledes.

@ Eric

Du har ret i både første, andet og tredje punkt, men mht. til debatten, så foregår den, som det ofte er tilfældet på Information på flere tråde!

@ Eric

Du har ret i både første, andet og tredje punkt, men mht. til debatten, så foregår den, som det ofte er tilfældet på Information på flere tråde!

@ Eric

Du har ret i både første, andet og tredje punkt, men mht. til debatten, så foregår den, som det ofte er tilfældet på Information på flere tråde!

Robert N Gjeertsen

Luk skidtet og lad os importere cement fra Kina !
Hvis ellers der er nogen tilbage med et arbejde der gør dem i stand til at betale ..
Alternativt kan vi jo lave landet om til 'Det Gamle Danmark' og alle optræde, for drikke-penge, som gøglere for de kinesiske turister der har kuppet vore Co2-kvotter så de kan flyve her op medens vi henslænger i deprimerende halv-mørke fra vore energi-spare-pærer ..

Kenneth Pedersen

Eric:

Ja det ville da klart være at foretrække.

Min erfaring indenfor området siger mig bare at vi hører disse argumenter hver gang der skrues lidt på kravene i forhold til miljøbeskyttelse.

Det er klart at der skal inversteres i miljøforbedringer på virksomhederne, og at dette koster på bundlinien. På kort sigt!

På længere sigt får virksomhederne ofte en økonomisk gevinst, og denne frist er ikke altid særlig langt.

Jeg synes godt man kan kræve at virksomheder der påvirker samfundet ved at udlede problematiske stoffer og bruge af vores råvarer, holdes samfundet skadesfrit og hele tiden omtimerer deres produktionen så den påvirker nærmiljøet mindst muligt.

Det er et helt igennem sundt princip, at forureneren betaler.

Hvis jeg stjæler æg fra naboens hønsehus, så kan jeg sælge dem rigtig billigt med god fortjeneste.

At NOX koster skatteyderne penge er ikke fiktivt, men reelle kroner og ører. Andre virksomheder betaler altså idag ekstra skat, på grund af sundhedsomkostninger forårsaget af udledningen.

Når forureneren klynker over at skulle betale sine egne omkostninger, så svarer det præcis til, at en æggetyv brokker sig over for meget kontrol...

Vi ødelægger ikke landets økonomi ved at standse tyveri eller at beskatte forurening eller at fange skattesvindlere. Tværtimod hjælper vi den frie konkurrence, så de virksomheder, der reelt producerer værdierne, kan spare i skat.

Sundhedssektoren sparer jo ikke en øre, ved at Aalborg Portland snyder sig fra regningen igen. Vi kan ikke stemme om regningen, der skal betales, men om hvem der selv skal betale den.