Nyhed
Læsetid: 4 min.

Danmark går igen imod konvention om statsløshed

Selv om en statsløs ung mand har en klar ret til statsborgerskab efter FN-konvention, insisterede VKO og S-SF på at spørge andre lande til råds om sagen, før hans sag blev behandlet. Det tidligere Integrationsministeriums embedsmænd blev sat til at indhente svar, som de kendte i forvejen, og eftersom høringen trak ud, er tildelingen af statsborgerskab til den statsløse blevet udsat
En ung statsløs mand, der er født i Danmark, fik i 2009 afslag på sin ansøgning om statsborgerskab. Han har søgt igen, men tildelingen er nu blevet udsat.

En ung statsløs mand, der er født i Danmark, fik i 2009 afslag på sin ansøgning om statsborgerskab. Han har søgt igen, men tildelingen er nu blevet udsat.

Jakob Dall

Indland
9. december 2011

Selv efter afdækningen af Integrationsministeriets årelange ulovlige praksis over for statsløse unge går Danmark nu endnu en gang imod FN-konventionen om statsløshed. Aktuelt er der tale om den sag, som forhenværende integrationsminister Søren Pind (V) præsenterede på et pressemøde sidst i juni. Sagen drejer sig om en ung statsløs mand, der er født i Danmark og tilbage i 2009 fik afslag på statsborgerskab i strid med FN-konventionen om statsløshed. Ifølge PET kan den unge mand være til fare for rigets sikkerhed, og normalt afskæres ansøgere i efterretningstjenestens søgelys fra statsborgerskab. Men det tillader FN-konventionen ikke, hvis en statsløs ansøger ikke er dømt for en forbrydelse mod rigets sikkerhed.

Da Information i begyndelsen af året afdækkede Integrationsministeriets ulovlige praksis, søgte den unge statsløse mand igen om statsborgerskab. Han burde derfor være sat på dette efterårs lovforslag om statsborgerskab, som forventes vedtaget af Folketinget til december.

Men det er ikke sket, fremgår det nu af et folketingssvar fra justitsminister Morten Bødskov (S) til Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen.

Baggrunden for, at den statsløse unge mand ikke er på lovforslaget, er, at Søren Pind efter sit pressemøde iværksatte en undersøgelse af sagen. Den daværende regering samt Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og SF var enige om, at Integrationsministeriet skulle spørge FN og en række europæiske lande, hvordan de fortolker og forvalter FN-konventionen om statsløshed i forhold til ansøgere, som er i deres efterretningstjenestes søgelys, men ikke er dømt for en forbrydelse mod statens sikkerhed. Og som Morten Bødskov skriver til Folketinget, var denne rundspørge »ikke tilendebragt«, da lovforslaget blev »lukket for optagelse« 12. august i år.

En klar konvention

Fordi et flertal i Indfødsretsudvalget angiveligt ville undersøge, om FN-konventionen tillader at afskære statsløse født i Danmark fra dansk statsborgerskab med den begrundelse, at de er i PET’s søgelys, er tildelingen af statsborgerskab til den statsløse altså blevet udsat.

Danmarks førende ekspert i indfødsret, seniorforsker Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder, anerkender, at politikerne kan have været i tvivl om fortolkningen af konventionen og kan have haft »et velmenende ønske om at overholde konventionen«. Men hun slår fast, at der ud fra et juridisk perspektiv på intet tidspunkt har været grund til tvivl om fortolkningen af konventionen.

»Den siger entydigt, at en statsløs født i Danmark ikke kan udelukkes fra statsborgerskab, hvis vedkommende er i PET’s søgelys, men ikke er dømt for en forbrydelse mod rigets sikkerhed.«

Samme pointe kom Eva Ersbøll og andre jurister med, da politikerne i sommer besluttede at iværksætte høringen, og som Information har afdækket, kan heller ikke embedsmændene i det tidligere Integrationsministerium have været i tvivl om fortolkningen af konventionen.

De kendte selv svaret på det spørgsmål, de blev sat til at stille til FN og en række andre landes myndigheder, og det kan ikke være kommet bag på dem, at resultatet af høringen var, at statsløse ikke kan afskæres fra statsborgerskab, alene fordi de er i PET’s søgelys.

’Dobbeltmoralsk’

Eva Ersbøll er ikke i tvivl om, at den statsløse unge mand »burde være kommet på lovforslaget«, og at Danmark »går imod« intentionen med konventionen, når det ikke sker. Hun mener dog »ikke ligefrem, man kan sige, der er sket et konventionsbrud«, eftersom den statsløse ikke har fået afslag, sådan som det skete under forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), men alene har måttet vente på, at den fortolkningstvivl, politikerne mente fandtes, blev afklaret.

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen finder under alle omstændigheder sagen »meget problematisk«.

»Det har jo hele tiden været klart, at han har ret til statsborgerskab efter konventionen. Derfor er det helt uacceptabelt, at han ikke får det så hurtigt som muligt. Han har allerede én gang fået ulovligt afslag af Rønn, og da han så søger igen, sætter Pind gang i en undersøgelse og bruger undersøgelsen til at forhale processen,« siger hun.

Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, er til gengæld kritisk over for justitsminister Morten Bødskovs håndtering af sagen. Han påpeger, at den statsløse ansøger i PET’s søgelys kun er én af to statsløse ansøgere, som ifølge efterretningstjenesten kan være til fare for rigets sikkerhed. Og mens den ene altså ikke er kommet på lovforslaget, sørgede Morten Bødskov som tidligere beskrevet i Information i sidste øjeblik for, at den anden kom på, fordi Danmark ifølge ministeren ellers ville bryde FN-konventionen.

»Det er da utrolig dobbeltmoralsk. Undersøgelsen af fortolkningen af konventionen er generel. Den handler ikke om en enkelt sag. Enten kunne begge de statsløse i PET’s søgelys vente med at få statsborgerskab, eller også skulle de begge på lovforslaget,« siger Karsten Lauritzen.

For sent

Justitsminister Morten Bødskov skriver i en mail til Information om den statsløse, der ikke er blevet sat på lovforslaget:

»Hvis vedkommende skal nå at komme med på lovforslaget i denne omgang, kan det kun ske ved at stille et ændringsforslag, der i så fald vil afsløre vedkommendes identitet. Det finder jeg vil være uacceptabelt i forhold til den pågældendes retssikkerhed.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forhenværende integrationsminister Søren Pind.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Er der overhovedet nogen forskel på VKO og SSFR?

Lovforslaget blev lukket for optagelse 12. august 2011. Og dermed er det altså Søren Pind, der er ansvarlig for, at den pågældende ikke er på lovforslaget i denne omgang.

Det føler jeg som radikal ikke det fjerneste ansvar for, bare fordi mit parti i mellemtiden har overtaget regeringsmagten.

At S og SF før folketingsvalget var med til at beslutte, at Søren Pind skulle spørge FN og en række europæiske lande, hvordan de fortolker og forvalter FN-konventionen om statsløshed, må de to partier selv stå til ansvar for.

Morten Bødskovs holdning om, at man ikke skal optage den pågældende på lovforslaget ved at stille et ændringsforslag, er jeg fuldstændig enig i.

Det må være bedre for ham at vente ½ år mere på at blive dansk statsborger, end at få det skreget ud for alverden, at PET mener, han er til fare for Statens sikkerhed.

Heinrich R. Jørgensen

Morten Bødskov har en gyldig pointe. Mon ikke det skal forstås således, at vedkommende vil blive sat på næste lovforslag, om et halvt års tid?

PS. Så Mac Snagits spørgsmål må nødvendigvis deles op i to, for at kunne besvares meningsfyldt:

1) "Er der overhovedet nogen forskel på VKO og R?"

Svar: Ja i meget høj grad.

2) "Er der overhovedet nogen forskel på VKO og S-SF?"

Svar: Ja det er der, men forskellen er ikke altid så stor, som man kunne ønske sig, idet S og SF ofte er meget bekymret for folkestemningen på dette område.

Heinrich R. Jørgensen

Anton Geist og Ulrik Dahlin:
"Selv efter afdækningen af Integrationsministeriets årelange ulovlige praksis over for statsløse unge går Danmark nu endnu en gang imod FN-konventionen om statsløshed."

Stor ros og tak for jeres hidtidige indsats.

Men det er ikke sandt, hvad det citerede påstår.

1) Endnu er Integrationsministeriet årelange praksis ikke afdækket. Der er meget mere at komme efter. Unoderne stikker langt dybere, end jeres mange udmærkede artikler har afdækket. Overfladen er der blevet kradset i.

2) Det er endnu ikke blevet fremført ét eneste argument for, at embedsmændenes og ministeriets praksis var "ulovlig". Det var den teknisk set næppe. Det var en monumental svinestreg, men hvordan og hvorfor at kan antydningsvist blevet berørt hidtil.

3) Konventionsbrud er der tale om, og det er til fulde blevet dokumenteret. Tilmed ganske grundigt, i jeres mange artikler. Emnet fortjener dog langt større opmærksomhed på det lidt mindre konkrete plan, nemlig i sammenspillet mellem dansk lov og ratificeringer.

4) I forbigår konsekvent unoderne der ledte frem til unoderne. Herunder:

a) Fra Erik Ninn-Hansen og embedsmændene omgang med tamilers familiesammenføring,
b) over praksis med hemmelige cirkulærer til politimestre i 1990'erne (indtil 1997) som de fik i tillæg til de officielle cirkulærer,
c) til en senere Indfødsretsudvalgsformands m.fl. lovforslag i 1999 om at indfødsret ikke skulle kunne tildeles administrativt (blev vedtaget),
d) til Indfødsretslovens ændring (arkitekterne, motiverne, metoderne),
e) til dvælen ved Rikke Hvilshøjs notat til Folketinget (som udtrykte hvad der skete/ville ske, men ikke blev ministeriel praksis),
f) til kronologien over de fire ministre og hvad de konkret påtog sig et ansvar for,
g) med fokus på hvorfor Rikke Hvilshøj overraskende blev minister, og hvorfor Birthe Rønn Hornbech stædigt nægtede at forlade embedet,
h) til hvorfor embedsmændene i Integrationsministeriet adlød som de gjorde,
i) om hvordan og hvornår embedsmændene forsøgte at gardere sig selv med notatet og pjat,
j) om hvordan og hvorfor embedsmænd undlod at kvidre til offentligheden,
k) om hvorfor juristerne i Justitsministeret lod dette passere,
l) om den syge kultur blandt embedsmænd,
m) om ditto blandt politikere.

5) Der mangler fokus på det statsforfatningsretlige begreb "udlænding", og hvad Grundloven egentligt havde/har at sige om tilståelse af indfødsret ved lov. Det er helt centralt.

6) Endelig mangles en forklaring på, hvorfor det er galimatias at have gjort Folketinget (særligt Indfødsretsudvalget) til en administrativ myndighed, og nødvendigheden af at denne monumentale "fejl" indses og ændres.

7) At det afdækkes, at ovennævnte "fejl" næppe var en fejl. Det har været en bevidst og målrettet iscenesættelse af et setup, der havde til hensigt at holde embedsmænd fritagne for ansvar og pligter, at holde Folketinget og befolkningen uinformeret, og systematisk at krænke indgåede mellemfolkelige forpligtelser og borgeres rettigheder (omend borgere uden statsborgerskab).

Afdækningen venter stadigt. Sagen er mindst lige så stor og vigtig som Trolle & Co.s bestræbelser på at ødelægge andre aspekter ved retssamfund og folkestyre.

Og en lidt anden vinkel: sådan som Danmark tilsyneladende administreres, sættes PET over domstolene: at være i "søgelyset hos PET" har tilsyneladende fået mindst samme retsvirkning, som at have fået en alvorlig dom ved en domstol. Hvordan kan det forklares at have noget med retssikkerhed at gøre?

Jan Aage Jeppesen

Jørgensen skriver:

" Mon ikke det skal forstås således, at vedkommende vil blive sat på næste lovforslag, om et halvt års tid?"

Nej, det skal forstås sådan, at vedkommende vil blive sat på det første fly til langtbortistan. Men du var tæt på en rigtig forståelse! ;-)

For at gentage mig selv fra en tidligere debat:

Jeg synes, de statsløse unge, der er født og opvokset i Danmark, skal sendes hjem, hvor de kommer fra.

Ud over situationen, som den er nu, hvordan forestiller PET sig mon så, at en dansk statsborger er mindre til fare for rigets sikkerhed end den samme person uden statsborgerskab? Tsk, tsk!

Jan Aage Jeppesen

Grunden til at vedkommende ikke er sat på indfødsretsloven kunne jo også være den simple, at myndighederne overvejer at sigte ham efter en af paragrafferne i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) eller kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder).

Straffene i de to kapitler går fra bøde til livsvarigt fængsel.

Men selv en dom efter en af de mildere bødebelagte forseelser indebærer, at statsborgerskab kan nægtes uden at komme i konflikt med FN-konventionen, jfr. undtagelsen i artikel 4, stk. 1, litra c:

"at den pågældende ikke ved nogen domstol er fundet skyldig i nogen forbrydelse mod statens sikkerhed".

Georg Christensen

Danmark, bør hurtigst muligt, få oprettet en "grundlovs ret", så vi, som borgere, kan være sikre på, at vores "grundlov" overholdes.

De sidste ti års " VKO" forvirring, bør bevirke, at danskeren forlanger, at "grundloven" overholdes eller ændres, efter 3/4 af folketinget vedtager ændringerne.

NB: Det ærger mig især, når jeg ser mit samfund, forsøger at udvise en 7 årig pige, på grund af politisk nationalisme.
Som en gammel Englænder for flere hundrede år siden sagde "der er noget galt i det danske rige".?

Tom W. Petersen

Heinrich R. Jørgensen
"Trolle & Co.s bestræbelser på at ødelægge andre aspekter ved retssamfund og folkestyre" - ????

Erik Karlsen
"Jeg synes, de statsløse unge, der er født og opvokset i Danmark, skal sendes hjem, hvor de kommer fra."
Sendes hjem??? Men de er her jo allerede!
Er det en vits?

Vi flyttede for nogle år siden, fordi vi ikke ville tages til indtægt for et stupidt og afstumpet menneskesyn.

Ofte spørger vores venner, om vi dog ikke har fortrudt, men næsten dagligt bekræftes vi jo i, at vores beslutning var helt rigtig.

det ser da ud til at de stadig kører rundt i det, men må ærligt indrømme at jeg har opgivet at følge nok med i lang tid for det for mig ser ud som der er nogen med der forsøger at beskytte sig selv mere og holde fast i fortids bummerter mere end at få retfærdighed og orden i vores land..
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/l11/20111_l11_betaenknin...

Heinrich R. Jørgensen

Tom W. Petersen:
"Heinrich R. Jørgensen
“Trolle & Co.s bestræbelser på at ødelægge andre aspekter ved retssamfund og folkestyre” - ????"

Den aktuelle formodning om, at Troels Lund Poulsen, Peter Arnfeldt, Peter Loft, Venstres Pressetjeneste, BT og måske andre har været yderst aktive aktører i forsøget på at forhindre at VK(O) ville blive fravalgt af vælgerne ved folketingsvalg.