Nyhed
Læsetid: 4 min.

Folketinget enig om kritik af PET-registreringer

Langt om længe er Folketinget blevet enigt om en fælles holdning til PET-kommissionen, der afdækkede, hvordan PET under Den Kolde Krig registrerede personer i strid med reglerne. Undervejs er Folketingets kritik af Justitsministeriet dog blevet mindre skarp
Det var kritisabelt, at PET overvågede lovlig politisk aktivitet under Den Kolde Krig, medgiver Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget i sin beretning om PET-kommissionens rapport. Her holder bl.a. Erik Sigsgaard, Preben Wilhjelm og Steen Folke møde i Venstresocialisterne i 1974.

Det var kritisabelt, at PET overvågede lovlig politisk aktivitet under Den Kolde Krig, medgiver Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget i sin beretning om PET-kommissionens rapport. Her holder bl.a. Erik Sigsgaard, Preben Wilhjelm og Steen Folke møde i Venstresocialisterne i 1974.

Erik Gleie

Indland
23. december 2011

Jo, det var kritisabelt, at Politiets Efterretningstjeneste under Den Kolde Krig registrerede venstreorienterede i et omfang, som var langt mere omfattende, end Folketinget og offentligheden havde fået at vide.

Det fremgår af den beretning, som Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget endelig enedes om få dage før jul:

»Udvalget finder det i den forbindelse kritisabelt (…) at der indadtil var tale om en registreringspraksis, som ikke blev klargjort udadtil«, som udvalget slår fast i sin beretning, der har været mere end 30 måneder undervejs.

Baggrunden for udvalgets beretning er den rapport i 16 bind, som PET-kommissionen udsendte i juni 2009. Her fremgik det umisforståeligt, at PET havde registreret venstreorienterede borgere i langt, langt videre omfang, end den daværende VKR-regering havde lagt op til med en erklæring i september 1968. Ifølge denne regeringserklæring måtte PET ikke registrere personer, hvis disse alene deltog i lovligt politisk arbejde.

Som Information tidligere har beskrevet, henviste skiftende stats-, justits- og forsvarsministre mindst 27 gange fra Folketingets talerstol netop til regeringserklæringen, når de under ministeransvar blev udfrittet om omfanget af personregisteringen.

Takket været PET-kommissionen er det nu kendt viden, at PET ikke overholdt denne begrænsning. Derfor blev Folketinget gennem de mange år ikke orienteret korrekt af de skiftende justitsministre. Og det er først og fremmest ansvaret for denne vildledning af Folketinget, som Udvalget for Forretningsordenen har skullet tage stilling til.

Det gør udvalget med en formulering om, at »i sidste ende« er det justitsministeren, der har »ansvaret, hvis PET ikke har overholdt gældende regler«. Udvalget finder dog ingen grund til at drage tidligere ministre til ansvar af den ene årsag, at det er så mange år siden.

Det muliges kunst

Ifølge Informations oplysninger har det været en »lang og besværlig proces«, som en kilde udtrykker det, at nå til enighed om en fælles holdning. Lige før valget var der enighed om nogle formuleringer, men under valgkampen sprang V og K ifølge Informations oplysninger fra.

Processen har undervejs medført, at kritikken af Justitsministeriet fremstår svækket i den endelige beretning, hvis man sammenligner med tidligere udkast.

Det er Mogens Lykketoft (S), der har været formand for Udvalget for Forretningsordenen. Han medgiver, at kritikken af Justitsministeriet i den færdige beretning er »mindre klar«, end der tidligere var enighed om.

»Men det var altså, hvad der kunne opnås enighed om i anden omgang,« som han siger.

Mogens Lykketoft peger på, at den endelige beretning på andre områder til gengæld er blevet skarpere formuleret end i tidligere versioner. Det drejer sig ifølge Mogens Lykketoft bl.a. om, at beretningen nu direkte nævner, at det var »kritisabelt«, at »skiftende ministre« ikke har orienteret offentligheden om, at PET fulgte en anden registreringspraksis en den, der offentligt var meldt ud med regeringserklæringen.

Tidligere folketingsmedlem for Venstresocialisterne Preben Wilhjelm, der har fulgt efterretningstjenesternes virke i mange år, mener, at selv om formuleringerne i udvalgets beretning flere steder kunne være skarpere, så indeholder beretningen trods alt »så klar en kritik, at man ikke denne gang kan sige, at undersøgelsen er ’taget til efterretning’.«

Det var nemlig det, Folketinget nøjedes med, da efterretningstjenesterne sidste gang var genstand for en stor undersøgelse tilbage i 1978. Så der er ros fra Preben Wilhjelm til beretningen, også i den endelige version.

»Det afgørende er de otte punkter, som opregner konkrete forhold eller procedurer vedrørende PET’s fremgangsmåde og praksis og stemples som kritisable,« mener han (se faktaboks).

Bødskovs finger

Preben Wilhjelm finder det derimod »forrykt«, at det ifølge hans vurdering er lykkedes for Justitsministeriet at få indflydelse på, at kritikken er svækket.

I en tidligere version fandt udvalget det således »kritisabelt«, at PET med en hemmelig instruks fra PET-chefen Arne Nielsen fra december 1968 var fortsat med at registrere borgere på grundlag af lovlig politisk virksomhed, og kritiserede dermed PET.

Men i den færdige beretning skubber formuleringen ansvaret lidt på afstand af tjenesten. Nu finder udvalget det kritisabelt, at der bl.a. med Arne Nielsens instruks »blev skabt grundlag for en registreringspraksis hos PET, som ikke var i overensstemmelse med en i offentligheden udbredt forståelse af regeringserklæringen.«

Men som Preben Wilhjelm bemærker: »Det er altså bare dele af den ikke for kvikke offentlighed, der har fået den opfattelse.«

Regeringserklæringen var ifølge ham klar og utvetydig. Problemet var, at PET ikke efterlevede erklæringen. »Svækkelsen er sket på foranledning af Justitsministeriet, som, når det kommer til stykket, er genstanden for hele undersøgelsen,« konstaterer Preben Wilhjelm.

Under et samråd med udvalget i starten af december har justitsminister Morten Bødskov med henvisning til PET-kommissionen argumenteret mod en bestemt kritisk formulering, som der tidligere var opnået enighed om. Det drejer sig netop om PET-chefen Arne Nielsens instruks fra december 1968, efter hvilken PET fortsatte registreringen uanfægtet af regeringserklæringen.

Kommissionen var i sin tid delt i sine synspunkter om, hvorvidt PET burde have fulgt regeringserklæringen, men på samrådet oplyste ministeren ifølge sit talepapir, at hverken flertallet eller mindretallet i kommissionen har udtrykt kritik af Arne Nielsens instruks.

Den version kan professor Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus Universitet dog ikke genkende. Han udgjorde mindretallet i kommissionen og har nu henvendt sig til justitsministeren.

»De synspunkter, som jeg er taget til indtægt for, er vanskeligt forenelige med den mindretalsudtalelse, jeg afgav i PET-kommissionens beretning,« siger Jens Vedsted-Hansen til Information.

Han vil opfordre Morten Bødskov til at begrunde, hvorfor ministeren på samrådet har udlagt mindretallets holdning på denne måde.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Han vil opfordre Morten Bødskov til at begrunde, hvorfor ministeren på samrådet har udlagt mindretallets holdning på denne måde."

Den begrundelse er der sikkert mange, der gerne vil høre.

Slapt, rent ud sagt, af en konfliktsky nuværende justitsminister Morten Bødskov.

Der tilsyneladende ikke endnu i tilstrækkeligt omfang har lært at respektere den offentlighed, som har været genstand for en, skal vi sige, mere end ivrig registreringspraksis fra PET's side.

Lad os bore lidt i det. For Socialdemokratiet forsøgte jo selv i perioden med sin egen interne politiske efterretnings-virksomhed (fortrindsvis rettet imod DKP). Så måske hans motiver for at dysse ned på formuleringerne, eller konklusionerne, dybest set giver sig selv. Nemlig at det borgerlige Danmark inkluderede S i denne sammenhæng. Og at viljen til retrospektiv selverkendelse foreløbigt kan ligge på et meget lille sted. S har jo delt justitsministerposten med K, såfremt man opgør, hvilke partier der længe har siddet på posten. Og anliggendet er, at PET har været anvendt til at drive efterretnings-virksomhed på politiske modstandere. En trafik, som man ellers troede var højrefløjen domæne.

Et ér registreringerne af "kendte" venstre-orienterede, der i formuleringen gerne må illustrere den nuværende praksis med "kendte" demonstranter (altså en begrundet tvivl om, hvorvidt man overhovedet har lært noget af situationen); noget andet er, at omfanget af registreringerne eksploderede som konsekvens af, at Tjenestens arkivpraksis inddrog danske statsborgere, som i PET's forestillinger kunne tænkes at være venstre-orienterede. Og som i konsekvens heraf blev mistænkt på et fiktivt grundlag, som imidlertid regelmæssigt fik konsekvenser for de pågældende i form af karrierestop m.v. Altså det, man må advare imod, når der kan tales om professionel paranoiditet. Ét af de stående kritikpunkter omkring PET's efterretnings-virksomhed indadtil i DK.

F.eks forelå der en instruks fra en tidligere Politi-direktør i Århus, som fastslog, at var man i tvivl, skulle der skrides til anholdelser. Det handlede på daværende tidspunkt om Blekingegade-banden, men tillige om grupperinger på den alleryderste venstrefløj, hvor der i ét tilfælde blev fundet sprængstoffer. Men rakte altså også i et absurd omfang langt ind i befolkningen. Forskrækkelsen omkring "Russerne kommer, maoisterne kommer" medførte med andre ord, at iveren afstedkom, at f.eks hele humanistiske fag på universiteterne kom under kollektiv anklage fra PET's side. Fordi litteraturen på universiteterne på daværende tidspunkt ikke bekom det borgerlige DK.

Og justitsministerens mangel på lyst til klare formuleringer og stillingtagen overser dermed, at registrering på et altfor løst grundlag ramte mange flere, end dem, som indgik i politiske sammenhænge med baggrund i en åben tilknytning til venstreyderfløjen.

Én af konklusionerne (for der kan siges langt mere i sammenhængen) må dermed være, at Bødskov med sine 'betænkeligheder' nægter oprejsning til den del af offentligheden, som har været direkte uberettiget mål for PET's altfor ivrige efterretnings-virksomhed. Og som er blevet ramt af forholdene omkring Tjenestens praksis på et grundlag, som nu allerede er blevet erkendt som noget mere end vidløftigt.

Og dermed kan dele af justitsminister Morten Bødskovs nuværende offentlighed nok bidrage til en noget mere alsidig belysning, end den han har villet præstere. Så anliggendet er såmænd, at Bødskov dels taler hen og dels ned, når han adresserer Folketingets kritik af PET. Hvorfor er det nu aktuelt?

Fordi han selv nu står for en revision af PET's lovgivningsmæssige vilkår og for (måske) en nødvendig styrkelse af kontrollen med Tjenesten, men især fordi han selv har stået for det synspunkt, at Tjenestens omdømme lider under en mistillid, som han imidlertid ikke rigtigt er parat til åbent at erkende omfanget af. Og man kan derfor tvivle på, om han har formatet til at følge sine egne formuleringer til dørs. Samt at han forstår rækkevidden af den oprejsning, som er imperativ for genskabelsen af tilliden til PET. Foreløbigt går det ikke ikke særligt fremragende, men måske justitsministeren får lejlighed til at besinde sig på dybden af den erfaring, som offentligheden er i besiddelse af.

Sådan at vi alle sammen kan komme videre - og ikke mindst sådan at tilliden til PET, som vores allesammens fornuftige bolværk imod alskens ekstremer kan overkomme fortidens tendensiøse forseelser. Det kunne snildt være en afgørende betingelse for en fornuftig udvikling af det danske demokrati...

Med venlig hilsen

Jens Overgaard Bjerre

Med andre ord, ministrene har været fulde af løgn. Der var et yndigt land.

Georg Christensen

Folketinget`s enighed, om PET`s virken under "den kolde krig".

Hold da kæft mand, det tydeligøres mere og mere, der må være en "systemfejl" tilstede. Vi folket er forlængst kommet videre. Bagatelformidlingen har vi forlængst overladt til forskerne.

Folketinget bør bare have det skete i "errindringen", og bekymre sig om "nutiden"

Iraq krigen og Afghanistankrigens "krigsskade erstatninger", bør pladseres.

NB: Den ene "krig" i løgnens tegn, den anden i "teroisten`s", begge med "magtbegærdet`s" uendelige værdiløsheder. Krigs erstatningernes skade beregning bør diskuteres. Alle de uerstattelige "LIV", som blev tilintetgjort i begærdet`s navn. Føj for "satan", kan kun tilkendegives i gudernes navn.

Det er jo rent hykleri fra S-R-V og Ks side. De havde ingen skrupler med at forbyde DKP under anden verdenskrig og arrestere dets medlemmer, hvilket sidstnævnte kun kunne lade sig gøre pga. omfattende registrering af kommunister før krigen, og nu går de ud og siger at det var forfærdeligt med kommunistregistreringen under den kolde krig - meget troværdigt.

Registreringen finder formentligt stadig sted men nu i 'arbejdsarkiver' som det vist hedder.

"Folketinget enig om kritik af PET-registreringer" - javel ja, med er det så slut nu med disse infantile og paranoide aktiviteter ...

Sigsgaard, Wilhjelm og Folke som de største samfundsomstyrtere gennem tiderne er jo stadig en vittighed af de helt store, og hvad har PET ellers gang i nu om dage - Enhedslistens medlemmer? ....

I lodret strid med loven, og i øvrigt for skatteborgernes egne penge, registrerer en dansk efterretningstjeneste alle de borgere, den ikke bryder sig om, og lader samtidig udenlandske efterretningstjenester få fri adgang til registeret.

Dette er simpelt hen noget slemt svineri, og egentlig burde de ansvarlige have været straffet. Og den pågældende tjeneste burde have været nedlagt, for dette skyldes en fuldstændig syg kultur.

Dette er nok alt for sent. Men man bør i hvert fald få fuldstændig styr på, hvad tjenesten foretager sig, og hvem, den syntes, den repræsenterer, for det er jo tydeligvis ikke det danske folk. Og så bør man nok nedjustere personalet til et absolut minimum, så der ikke mere er mulighed for ulovligheder.

Nå, det var da godt at der kom en lille smule kritik af PET, - det var faktisk mere end jeg havde turdet håbe på.

Og så kommer det problem jo næppe til at opstå igen. Nu er alle PETs registreringer garanteret indenfor lovens rammer, for mon ikke "terrorlovene" giver hjemmel for at registrere whoever og hvemfanden PET skulle få lyst til at smide i arkivet? ;-)

@Sven Karlsen

Du skriver:

"Nå, det var da godt at der kom en lille smule kritik af PET, - det var faktisk mere end jeg havde turdet håbe på.

Og så kommer det problem jo næppe til at opstå igen. Nu er alle PETs registreringer garanteret indenfor lovens rammer, for mon ikke “terrorlovene” giver hjemmel for at registrere whoever og hvemfanden PET skulle få lyst til at smide i arkivet? ;-)"

Mon ikke PET blot gjorde hvad de blev bedt om af diverse regeringer gennem tiden efter 2. verdenskrig?

Kære Thomas Dahl,

"Mon ikke PET blot gjorde hvad de blev bedt om af diverse regeringer gennem tiden efter 2. verdenskrig?"

... jo, sandsynligvis. Socialdemokraterne er ikke et hak bedre end højrefløjen, når det drejer sig om kommunistforskrækkelse og om at få gjort tungen brun i USA.

Men vi skal nok også lige huske, at på de områder er de desværre i tråd med et ret stort flertal her i landet, så det bliver nok meget svært at få ændret.

I dagens verden skal politiet jo bare kalde nogle demonstranter for BZere, for at få opbakning til deres overgreb i den brede befolkning, osv.

Venstres store vælgertilslutning på trods af de aktuelle sager, holdt op imod hvor mange stemmer en organiseret rygtekampagne kostede Helle Thorning, siger vel det hele ... VKO's 10-årige skræmmekampagne har båret frugt, og som sædvanlig resulterer en epedimi af kollektiv paranoia i et massivt højreskred i befolkningens politiske fokus.

Joseph Raymond McCarthy er måske død, men hans ånd lever, og kan stadig stikke en Pind (sic!) i hjulet for ethvert forsøg på at skabe et humanistisk samfund i DK ;-)

meningen med enigheden er sikkert at dække over aktuel registrering, som man så kan få en enig holdning til i 2050