Nyhed
Læsetid: 3 min.

’Helt normalt’ at fanger blev banket til at tilstå

Kurt Borgkvist gennemførte som militærjurist i Irak i 2004 et tilsynsbesøg på Al Makil-fængslet, og han er ikke i tvivl om, at irakisk politi mishandlede fanger. I sin rapport til Forsvarsministeriet beskrev han nøje fangernes anklager
Tidligere militærjurist Kurt Borgkvist beskriver irakisk politi som ’folk, der hverken kunne læse eller skrive, som var udvalgt, fordi de var store og stærke’. Kurt Borgkvist var ikke i tvivl om, at fanger blev mishandlet i det irakiske politis varetægt. Billedet her er fra politistationen Al Tounnunah i 2005, og de to betjente på billedet har ikke noget med de konkrete sager om mishandling af fanger at gøre.

Tidligere militærjurist Kurt Borgkvist beskriver irakisk politi som ’folk, der hverken kunne læse eller skrive, som var udvalgt, fordi de var store og stærke’. Kurt Borgkvist var ikke i tvivl om, at fanger blev mishandlet i det irakiske politis varetægt. Billedet her er fra politistationen Al Tounnunah i 2005, og de to betjente på billedet har ikke noget med de konkrete sager om mishandling af fanger at gøre.

Henning Bagger

Indland
27. december 2011

Tidligere militærjurist Kurt Borgkvist husker tydeligt sit besøg i Al Makil-fængslet i Basra den 23. juni 2004. Han tilså i alt 15 irakiske fanger, og deres beretninger skulle vise sig at tegne et skræmmende billede af det irakiske politis metoder.

Det var Kurt Borgkvists opgave at føre tilsyn med fanger, som Danmark havde et folkeretligt ansvar for, fordi de var taget i det danske ansvarsområde omkring Basra. Han skulle desuden rapportere om sine tilsynsbesøg i månedlige rapporter, der blev sendt fra den danske bataljon i Irak til Hærens Operative Kommando i Karup og derfra videre til Forsvarskommandoen i København, som videresendte rapporterne til Forsvarsministeriet. Al Makil-fængslet var en tidligere fabrikshal, som det irakiske fængselsvæsen ved hjælp af hønsenet havde inddelt i 10 til 15 bure. I hvert bur sad mellem 15 og 50 fanger. Nogle madrasser og tæpper på det rå betongulv udgjorde inventaret.

Det var kun to af de 15 fanger, som Borgkvist tilså den dag i Al Makil-fængslet, der efter hans vurdering hørte under dansk ansvar. Resten hørte under enten den britiske bataljons eller irakernes eget ansvar.

Tilsynet foregik i et stort lokale. Ud over Kurt Borgkvist var der en militærlæge og en militærpolitibetjent fra den danske bataljon samt en tolk til stede. Desuden fik en irakisk dommer og inspektøren i fængslet lov at deltage i tilsynet.

Sår og brændemærker

Kurt Borgkvist var klar over, at særlig fængselsinspektørens tilstedeværelse medførte, at de irakiske fanger ikke nødvendigvis turde tale frit. Men da fangerne var blevet ført ind i lokalet, begyndte de alligevel »at fortælle om alle de gebrækkeligheder, de havde været udsat for«, husker Kurt Borgkvist. »De blev mere og mere ivrige, de her fanger, de klædte sig af og viste alle deres sår og ar og brændemærker, og jeg ved ikke hvad.«

I alt fortalte otte af de 15 fanger, at de var blevet mishandlet af irakisk politi under arrestationen eller mens de havde siddet varetægtsfængslet. Det stemte overens med, hvad militærjuristen i øvrigt under sit ophold i Irak havde erfaret om det lokale politis metoder:

»Mit indtryk var, at det var helt normalt, at de var blevet banket til en eller anden tilståelse hos politiet. Sådan var dét.«

Kurt Borgkvist understreger, at hverken de danske eller britiske soldater i Basra-regionen kunne finde på at mishandle fanger, selv om briterne nok var »lidt mere håndfaste, end vi ville have været«. Heller ikke i det etablerede irakiske fængselsvæsen foregik der efter hans opfattelse nogen form for systematisk mishandling.

»Det var det irakiske politi. De havde en anden tradition for forhør og behandling af fanger,« siger han. »Det var folk, der hverken kunne læse eller skrive, som var udvalgt, fordi de var store og stærke.«

Rapport til ministeriet

Efter besøget i Al Makil-fængslet beskrev Kurt Borgkvist i sin tilsynsrapport for juni 2004 de otte fangers anklager imod det irakiske politi. Han beskrev også de objektive tegn i form af blandt andet ar og mærker efter slag, som understøttede fangernes påstand.

Da rapporten var sendt af sted til Hærens Operative Kommando var sagen ude af Kurt Borgkvists hænder. Militærjuristen understreger dog, at Hold 3, som han var en del af, ikke udleverede fanger til irakisk politi og kun i få tilfælde til de britiske styrker. Holdet ankom til Irak i februar 2004 og rejste hjem til Danmark i sommeren 2004. Det står imidlertid klart, at de efterfølgende hold i vidt omfang medvirkede til, at irakiske fanger blev overgivet til det lokale politi, oftest ved at britiske soldater eller irakiske sikkerhedsstyrker deltog i danske operationer, forestod selve anholdelserne og derefter udleverede fangerne til politiet.

Forsvarsministeriet modtog den 27. juli Kurt Borgkvists tilsynsrapport for juni. Men da Folketinget 14 dage senere efterspurgte rapporten, var militærjuristens beskrivelser af fangemishandlingen overstreget. Dem måtte Folketinget ikke få at se.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jens Overgaard Bjerre

Nå, men så er der ingen tvivl om at Danmark har overtrådt FN's konventioner og der må stilles en minister og nogle militærfolk til ansvar.

Ellers er al den snak om menneskerettigheder og FN og fanden og hans pumpestok fuldstændig ligegyldig.

Dorte Sørensen

Endnu engang har minister vildledt Folketinget. Hvornår stilles disse minister til ansvar - også kommer de endda fra en regering , der har brugt megen tid til at kræve lov og orden fra alle andre.

Løgnen var VK regeringens ypperste værktøj.

Nu får vi sikkert mere af denne slags: Arrogante, forurettede afvisninger af at ministeren, statsministeren samt regeringspartnerne var vidende om, hvad der blev gjort i forsvarsministeriet - ganske som de påstår, om hvad der foregik i integrationsministeriet og skattemininisteriet!

Og det, der foregik var ikke småting. Fy for fanden

Hasse Gårde-Askmose

"..militærjuristens beskrivelser af fangemishandlingen overstreget. Dem måtte Folketinget ikke få at se...."

Det bliver spændende at se/høre, hvor mange af medlemmerne i Folketinget, der spurgte ind til dette..Overstregningen..
Og blev ved med at spørge.
Tror jeg kender svaret.

@ Louise
Nu løj vi os til Irak. Er det den virkelighed du taler om?

Louise Mogensen skrev:
> Så sidder alle humanisterne i deres varme danske
> sofa , mens de kører de sidste stykker af den
> økologisk and ned i sækken og forarges over, at
> politifolkene nede i Irak ikke har opført sig efter
> reglerne

Nope, vi ved da godt hvordan musikken spiller i Irak. Foragelsen gælder derimod de danske politikere og embedsmænd der valgte at hjælpe torturbødlerne ved at arkivere rapporterne lodret. Der er ikke tale om at konventionerne ikke passer samme med den Irakiske virkelighed, men derimod at de ikke passer sammen med den danske.

Torturofrene risikerede yderligere tortur ved at stå frem over for Kurt Borgkvist. Det er kun en risiko de tør løbe, hvis de stoler på at deres udsagn reelt får mulighed for at gøre en forskel. De troede helt seriøst på at vores system var imod tortur, og selvfølgelig ikke blot ville feje det ind under gulvtæppet. De havde en tiltro til Danmark, som jeg sgu' ikke kan diske op med.

PS: Tak for at du giver os hædersbetegnelsen humanister! Gid vi kunne kalde jer det samme ...

Tjah, det er allesammen nogle kønne helte, lige fra minister til menig. Man skal love for, de har gjort en forskel dérude - og sikken én - familien ér blevet underrettet …

Niels Engelsted

Danske soldater er mindst ligeså professionelle og ærekære som deres kolleger, og når de drageri felten i de varme lande, er de opsatte på at bevise deres værd i krigerhåndværket, (der ikke har ændret sig principielt siden 30-årskrigen.)

Når de kommer hjem igen til familie og offentlighed i Dannevang, må de så enten belyve eller forsvare deres gerninger i det fremmede. Det er svært at sige, hvad der er værst. Begge dele tærer på det demokrati, som forsvaret hævder at beskytte. Drop de tåbelige forestillinger om et fremskudt forsvar, der skal legitimere, at vi drager i krig fjernt fra Danmarks kyster.

Send ikke unge danske mænd og kvinder unødigt i krig! .

Marianne Mandoe

Nåååhh... jamen hvis det var helt normalt at fanger blev slået og mishandlet, så er det jo helt i orden....
Eller hva??

Vorherrebevaresaltså.

desværre er det sådan at på trods af alle de ulovligheder og krigsforbrydelser, der er begået i Irak og Afghanistan, vil ingen blive stillet til ansvar, ligesom Israel kan de stærke, der banker de svage, straffrit begå forbrydelserne, det er kun taberne i krigene, der straffes.

Den helt grundlæggende forbrydelse, danske politikere begik, var at sende danske soldater ud i en krig, det ikke var nødvendigt for os at deltage i. Man har sat danske unges liv på spil blot for at vise sig for andre vestlige lande, og det er i bund og grund umoralsk. Andre lande og befolkninger har utvivlsomt haft lødige grunde til at gå i krig med Husseins Irak, men dem om det.

Bliv ved Information ... det nytter !

Jeg er i chok ... har lige læst i Politiken, at vi har endnu en Krarup politiker. Hun, den berygtede Sørens datter, er ikke forbavsende helt og aldeles ligeglad.

Læs hendes i øvrigt ikke relevante betragtninger om problematikken i : http://politiken.dk/indland/ECE1490508/df-om-fangemishandling-irak-er-ik...

Hvad andet kan man forvente af en regering hvis udenrigsminister ikke havde problemer med at bruge oplysninger fremkommet ved tortur...?

Torturhælere...!

Uanset hvad der er sket eller hvem som har gjort det, så er det ulovligt for en minister at lyve og vildlede for Folketinget. Eller bevidst at tilbageholde sandheden - som her. Dette står klokkeklart i minister-ansvarligheds-loven. Og det er der der er forbrydelsen her.

At virkeligheheden i Irak sommemtider spiller på en anden måde end herhjemme tror jeg de fleste udmærket godt er klar over.

Per Jongerg:

Egentlig ikke en overraskelse at det eneste sted DF ønsker menneskerettigheder indført er en fiktiv lokation. Tolerance og internationale konventioner har aldrig været deres kop te. Det har hykleri og Erasmus Montanus-logik til gengæld altid været.

"Dert er nok helt sikkert af de fleste af de forargede ikke har været farligere steder end Legoland og Knuthenborg selv og derfor intet begreb har om, hvordan konventioner og andet godt passer sammen med den virkelighed"

meget skråsikker udtalelse om en masser af mennesker du ikke aner hvem er, du er vist derude du ikke kan bunde mere, men du om det,.. hvis du mener at du kan sidde fordømmende og forsvare det uforsvarlige må du jo gøre op med din egen samvittighed, jeg kan selvfølgelig kun snakke for mig selv når jeg siger at VKO's handlinger giver mig efterhånden brækfornemmelser.

Grethe Preisler

Men dog Per Jongberg, er du i chok?

Hvad andet havde du da forventet fra den kant end det, som DF's nuværende forsvarsordfører Marie Krarup diverterer offentligheden med i anledning af denne sag?

Meget kan man sige om DF's repræsentanter på tinge, men de gør da sjældent nogen røverkule af deres hjerter, når der spørges ind til deres syn på Danmarks forpligtelser i h.t. diverse humanitære konventioner.

Politiske modstandere skal ikke kunne 'sove i fred'.
Det er ikke noget nyt.
Det gælder blandt 'libertære socialister' - det gælder blandt i 'Saddams politi', som jo er dem vi taler om .- og deres debut udi arbejde for besættelsesmagten.

Det er en meget udbredt situationist-aktivistisk tankegang...

Nøjjj. de slog.... For galt, ja måske, men det der undrer er at det kommer bag på alle disse personer her i tråden og andetsteds - i dag.

De gjorde det før, de gør det sikkert den dag i dag. Hvorfor skulle de lige være holdt op i 2004 fordi en fjern bette 'besættelsesmagt venligst og demokratisk' fordrede noget andet ? Og på hvilken måde er det nogens skyld.
Tyskerne har da i det mindste ikke retsforfulgt Werner Best for jernbanesabotager i DK endnu ;-D
(Det var vist iøvrigt tæt på at de gjorde.....men det var dengang systemet dernede endnu var sygt ?)

I 2004 skrev Røde Kors om tortur i Irak og i januar 2005, var det Human Rights Watch. Danske politikere kan ikke have været uvidende.

Financial Times, jan. 2005
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/87a242a4-6e55-11d9-a60a-00000e2511c8.html...

I 2006 sagde FN Manfred Nowack, at torturen var "værre end under Saddam Hussein".

Heinrich R. Jørgensen

Perler fra Marie Krarup:
"Når man er i krig, så er det altså noget helt andet. Så er det ikke et fungerende retssamfund"

Officielt, var der ikke krig. Ergo var staten og denne institutioner intakt.

Alternativt var der krig, og statsinstitutionerne således fraværende.

"Hvis man samarbejder med nogle irakere, og man stoler på dem som krigspartnere, men godt kan se, at de har en anden kultur, hvor de for eksempel sparker og slår - det er der jo nogen lande, der desværre gør"

Nå, er tortur deres kultur. Ja så.

Lande og mennesker. Sparker et land? Imens det ligger i maven, ? Sætter man lighedstegn mellem mennesker og de lande de lever i, uvidende om at de individuelle forskelle er uendelige, og at "lande" er simple, gammeldags ordninger der burer visse folk sammen så de er nødtvunget til at kalde sig "et folk". I så fald er jeg da forlængst ikke længere dansker, men tilhører de mennesker hvis holdninger og interesser og ideologier jeg har tilfælles.

At gå i krig er aldrig det samme som dengang der blev fyret med kanoner. Nu er det magtpolitik, der igenigen og igen rammer civilbefolkningen. Denne magtpolitik har spillet totalt fallit, ikke mindst med Bush da han "ledede" USA ind i Irak og hans halehæng Fogh R.

Når nationer sidder og leger store herrer så er det også magtens eliter - æv. men eliter er altså et dårligt ord, så toppen af det etablerede lederskab da, der ene og alene er skyldige når der begås tortur i de fængsler der s soldater smider civile uskyldige ind i .

"Heller ikke i det etablerede irakiske fængselsvæsen foregik der efter hans opfattelse nogen form for systematisk mishandling"

Aha.

Nemlig Lars. Og det synes jeg faktisk er en meget væsentlig "oplysning".

Bare det at han kan skelne mellem politi og fængselsvæsen. Det er vist ikke alle der kan det.

@Anders Jensen

Jeg kan faktisk ikke se den store betydning i at skelne mellem, om overgreb foretages af ansatte i politi, militær eller fængselsvæsen etc.!

Uanset om det så er Irak eller andre stater, så er de jo statens redskaber!

Hasse Gårde-Askmose

En af de gode ting ved en tråd som denne er, at "man" - forhåbentlig - tænke lidt over tingene.

Der er sikkert ingen tvivl om, at begrebet "overgreb" forståes forskelligt i DK og f.eks. Iraq, hvis de overhovedet kender begrebet.

Det samme gælder "tortur".

Isolationsfængsel betragtes i nogle sammenhæng som tortur. Er ikke sikker på, at en iraqer vil betragte det som tortur.

Vi har en konvention ja. Og den skal overholdes.
Af dem, der har skrevet under på den.

@Nic Pedersen.

Forskellen er ellers temmelig stor.

Politi foretager efterforskning. Som jeg forstår det, er mishandlingen foretaget under forhør før evt. domfældelse.

Fængsler bruges til opbevaring. Primært efter domfældelse.

Dvs. danske styrker har kunnet udlevere til afsoning i irakiske fængsler uden risiko for systematisk mishandling.

Jeg bider også mærke i, at der tilsyneladende ikke er tegn på at nogle af de fanger Danmark har haft ansvaret for er tegn på mishandling. Ikke at det gør den store forskel for den enkelte fange der er blevet mishandlet, men det tyder da på, at tilsynene fra de danske styrker har haft en præventiv effekt.

Claus E. Petersen

Herregud da. Det er jo nu engang sådan de bruger det i den kultur.
Mishandlinger, kvindeundertrykkelse, dødsstraf osv.
Det er vel ikke op til os her i vesten at hverken dømme eller intervenere når de gør som de nu har for vane at gøre. Vi taler jo ikke om umyndiggjorte retarderede mennesker, men om et folk med både kultur og traditioner vi bør respektere, som de fremmede vi jo er i deres verden.

Formålet med dansk deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan var udelukkende at sikre Nato posten til Anders Fjog.

Det lykkedes. Regningen blev betalt med danske, irakiske og afghanske liv. Ganske mange endda.

Målet helliger midlet.