Nyhed
Læsetid: 4 min.

It-firma tjener selv på opsigtsvækkende tal om socialt bedrageri

Ifølge en ny rapport fra analyse- og it-virksomheden KMD snyder sociale bedragere samfundet for svimlende beløb hvert år, hvilket har fået politikerne til at kræve mere kontrol. Men KMD står selv til at tjene stort på de nye tal — de leverer nemlig selv it-løsningerne, som kommunerne skal købe for at komme problemet til livs
Indland
15. december 2011

24 procent af alle, der modtager børnetilskud, er sociale bedragere. Det skønner kommunernes særlige kontrolgrupper i en ny rapport lavet af it-virksomheden KMD, og det er i blandt andet med afsæt i det, at rapporten konkluderer, at der bliver snydt for op mod 12 milliarder ude i kommunerne hvert eneste år. Nyheden fik i denne uge beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til straks at melde ud, at der skulle slås langt hårdere ned på de asociale medborgere:

»Jeg er klar til at se på, om de sanktioner, der allerede foreligger, er gode nok, som de er i dag, og om de eventuelt skal være endnu hårdere,« sagde Mette Frederiksen til DR Nyhederne.

Det viser sig imidlertid, at it-virksomheden KMD, der står bag rapporten, selv står til at tjene på de opsigtsvækkende tal. Det er nemlig KMD, der udbyder den teknologiske løsning, kommunerne skal købe for at komme problemet til livs. For ifølge KMD’s rapport opdager kommunerne i dag kun fire til syv procent af det reelle bedrageri, men kan fremadrettet fange langt flere af bedragerne med lige netop den slags it-systemer, som KMD tilbyder til cirka 250.000 kroner pr. kommune.

»Tallene peger på, at der er en del at hente på området, og at vi med fordel kan arbejde på at udvide og udbrede den værktøjskasse, som myndighederne bruger i kampen mod socialt bedrageri,« sagde adm. Direktør i KMD Lars Monrad-Gylling i den officielle pressemeddelelse i forbindelse med rapporten.

Men når KMD i så høj grad har en økonomisk interesse i, at gøre problemets omfang så stort som muligt, bør både medierne og politikerne forholde sig langt mere kritisk til konklusionerne, mener blandt andre mediejurist ved Danmarks Journalisthøjskole Oluf Jørgensen.

»Den kritiske sans bør naturligvis skærpes, når en virksomhed, der står for en undersøgelse, selv har en økonomisk interesse i resultaterne. Det gælder både medierne og politikerne,« siger han og advarer mod at haste ud med løfter om straf og sanktioner.

Men det er ikke kun KMD’s økonomiske motiver, der gør rapporten kontroversiel. Også det metodiske greb sår eksperter nu tvivl om.

Kender du en bedrager?

Rapporten baserer sine beregninger på to kilder: Dels skøn fra kommunernes egne kontrolgrupper og dels en spørgeskemaundersøgelse om danskernes eget kendskab til socialt bedrageri. Men ifølge flere eksperter kan man ikke drage nogle videnskabelige konklusioner på den baggrund.

I en spørgeskemaundersøgelse har KMD spurgt 1.008 repræsentativt udvalgte danskere til deres holdninger til socialt bedrageri. Her svarer 11 procent, at de har en ’bekendt’, der snyder systemet, og tre procent siger selv, at de har modtaget sociale ydelser, som de ikke var berettiget til uden at betale dem tilbage.

I rapporten bruger KMD så kontrolgruppernes egne skøn over størrelsesordenen af de enkelte sager til at konkludere, at cirka tre procent af danskerne snyder for mellem 48.000 og 83.000 kroner pr. mand. Men det er ikke nogen holdbar metode, mener Mikkel Bo Madsen

»For det første kan du ikke sætte lighedstegn mellem det at have modtaget forkerte ydelser og så være social bedrager. Der kan være tale om én måneds ekstra SU, som man fik ved en fejl uden at betale det tilbage, og det er altså ikke det samme som at begå forsætlig bedrageri. Man kan ikke på denne baggrund konkludere, at hele tre procent af befolkningen er sociale bedragere,« siger Mikkel Bo Madsen og bakkes op af jurist og lektor i offentlig forvaltning ved Aalborg Universitet Nina von Hielmcrone.

»Hvordan kan du vide, at din ’bekendte’ snyder systemet? Vi snakker ikke kolleger, familie eller naboer — nej, der er her tale om den uspecificerede gruppe af ’bekendte’. Og hvor meget ved du egentlig om dem? Det kræver altså indgående viden i folks privatøkonomiske og familiære forhold, før man kan konkludere, at de modtager forkerte ydelser,« siger Nina von Hielmcrone, der fagligt har arbejdet med socialt bedrageri i mange år.

24 procent snyder

Derudover kan man heller ikke nødvendigvis bruge kontrolgruppernes egne »skøn,« som det hedder i rapporten, til at konkludere noget håndfast. Kontrolgrupperne skønner blandt andet, at 24 procent af alle, der modtager børnetilskud, er bedragere, og det samme gør sig gældende for 21 procent af dem, der modtager boligstøtte og 20 procent på kontanthjælp.

Men hvis man kigger på de store, empiriske undersøgelser der er lavet i for eksempel England, viser forskningen, at de største specifikke ’snydergrupper’ er på ca. én procent.

»Man kan selvfølgelig ikke bare overføre tallet, men jeg vil sige, at det ville være meget, meget mærkeligt hvis det sociale bedrageri i Danmark skulle være 2400 procent højere. Ud fra mine egne undersøgelser synes jeg, at kontrolgruppernes egne vurderinger ligger meget, meget højt,« siger Mikkel Bo Madsen.

Hårdere sanktioner

Pressemedarbejder i KMD Christoffer Hellmann mener ikke, at man kan kritisere rapporten eller KMD’s motiver.

»Vi ser det som naturligt, at det private erhvervsliv bidrager til den offentlige debat gennem analyser, debat-indlæg, etc. Vores estimater bygger på to forskellige undersøgelser blandt landets kommuner og borgere, og det er en forudsætning i analysen, at den er baseret på de data, vi har indhentet. Men socialt bedrageri er ulovligt og foregår i det skjulte. Derfor er det vanskeligt at belyse det præcise omfang af fænomenet.«

Ifølge beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er der, uagtet hvorvidt rapporten er videnskabelig eller ej, stadig behov for hårdere sanktioner: »Man skal være utrolig hård mod sociale bedragere, og det har ikke noget med KMD’s rapport at gøre. Det er min holdning.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Socialt bedrageri eller ej, her kan gøres forretninger. Vi må hellere se at få registersammenkørt til den store guldmedalje, KMD har hermed tilbudt deres naturligvis helt uegennyttige assistance - godt salgsarbejde …

Big Brother and Little Sister er efter os …

Nogle undersøgelser er produceret ved hjælp af metoder der er behæftet med betydelige kvalitetsproblemer:

1) De der har planlagt undersøgelserne har ikke tilstrækkeligt kendskab til korrekt metode ved udtagelse af stikprøver af den gruppe der undersøges; dette betyder at resultaterne kan være behæftet med betydelig stikprøveusikkerhed og at de måske slet ikke kan forsvare at uddrage nogen konklusion;

2) Der findes ikke hos undersøgerne et tilstrækkeligt kendskab til de problemstillinger der undersøges; derfor ved de ikke hvordan der skal spørges/undersøges og de kan ikke fortolke de indkomne data og resultater korrekt;

3) Der findes hos undersøgerne eller deres kunder interesser i at komme frem til bestemte resultater, f. eks. at stille nogle samfundsgrupper i et dårligt lys, der måske ikke kan forsvares på baggrund af de anvendte metoder.

Udmærket artikel, som endda blot udpeger nogle få fejlkilder ved KMD's aldeles underlødige og inhabile 'analyse'. Der er i virkeligheden tale om slet kvalificeret gætværk.

Det samme gør sig vist gældende når beskæftigelsesministeren mener at man skal være 'utrolig hård' overfor sociale bedragere. Hvorfor skal man være så hård overfor sociale bedragere at vi ikke kan tro det? Måske fordi beskæftigelsesministeren ikke rigtigt kan finde andet afløb for sin frustration over at være faret ud med bål og brand på et uvederhæftigt grundlag. Det samme så vi igen og igen ske under den forrige regering, som notorisk endte med at henvise til egne 'holdninger' når de saglige grundlag for politiske beslutninger var smuldret.

Kirsten Svejgaard

Nu følger jeg ikke politikerne så tæt, som visse andre synes at gøre, men jeg kunne da godt tænke mig at vide, om Mette Frederiksen i sin tid, da et par tidligere V- og K-ministre begik soialbedrageri i stor stil, gik på folketingets talerstol eller ud i medierne og krævede, at Fogh skulle være "utroligt hård" ved disse samfundssnyltere.

"Undersøgelsen" hviler i den grad på diverse menneskers tilfældige skøn, at den er helt til grin.

Jeg er meget enig med Peter Jensen, men den journalistiske afpudsning af artiklen skæmmer desværre den udmærkede kritik:
Hvem er for eksempel Mikkel Bo Hansen? Er han den samme SFI ansatte Sociolog af samme navn jeg kan google mig til? Burde hans regne evner ikke lige læses korrektur på? For selvfølgelig er 240% en stor afvigelse mellem to ikke helt usammenlignelige lande, men når der så i virkeligheden er tale om 2400%, så tror jeg ikke længere vi kan være i tvivl om "undersøgelsens" ulidelige lethed.

"»Man skal være utrolig hård mod sociale bedragere, og det har ikke noget med KMD’s rapport at gøre. Det er min holdning.«"

Det har Mette nemlig selv lært derhjemme, de andre bedragere er knapt så vigtige.

Grethe Preisler

De skjulte fristere og privatiseringsdillen.

Nok en bekræftelse af en længe næret mistanke om, at spidskompetencen for mange private udbydere af offentlige serviceydelser er branding af "behovet" for de ydelser, som de selv er leveringsdygtige i.

Forretningsmodellen lader til at være, at kvaliteten af de tilbudte ydelser er ligegyldig, så længe skidtet kan sælges.

4.000.000.000 Kr bruger staten årligt på konsulenter. Og det er endda billig sluppet!

Bankpakkerne udformes af Danske Bank.
Maersk´s jurister formulerede olieaftalen.
Miljøpolitikken står landbruget for...osv. osv.

Erhvervslivet har sat sig tungt på staten.
Det er smart fordi politikerne får mere tid til at skælde borgerne ud.......samt overvåge dem!!
Er det ikke bare nice??? Th

Det er i store træk ikke meget anderledes end mange rapporter lavet af kommuner og ministerier mhp at bevise eget værd.

Jeg bliver efterhånden mere og mere utilpas med det system, som ikke mindst socialdemokraterne har været med til at opbygge gennem flere årtier. Selvfølgelig er der mange (antallet ukendt) som f.eks. snyder med børnepenge, ældrechecks eller prøver at undgå modregninger i offentlige ydelser. Formodentligt nogenlunde samme andel som snyder i skat eller køber sort arbejde, hvis de kan komme af sted med det.

Løsningen burde dog ikke være at ansætte stadigt flere kommunale spioner eller fortsætte lapperiet på et, der i mere end én forstand lækker. Ej heller, som skiftende regeringer ynder, at bemande diverse klageinstanser så nødtørftigt, at der er et års ventetid på almindelig sagsbehandling, hvorfor mange helt opgiver at klage. Løsningen burde i stedet være langt mere forståelige regler, som garanterede nogenlunde samme minimumsrettigheder og som ikke krævede en fortsat oprustning med undtagelser, kontrolforanstaltninger, agenter og meningsløse aktiveringsordninger.

Steen Erik Blumensaat

Du må ikke stjæle gælder ikke for overmennesket.
Du må ikke lyve gælder heller ikke for overmennesket
Under menneskene skal derimod have en evne til retfærd, en videnskab om den rette færd,
Overmennesket er hævet, svæver over opløftet fri fra det jordiske.

Steen Erik Blumensaat

Slangen: I skal ingenlunde dø hvis i spiser deraf, men blive som Gud I skal blive guder.

Nu vi er ved citaterne:

Jesus sagde ifølge Mattheus:

på mose stol sidde de skriftkloge og farisæerne.
gører og holder derfor alt, hvad de sige eder; men gører ikke efter deres gerninger; thi de sige det vel, men gøre det ikke.
men de binde svare byrder, vanskelige at bære, og lægge dem på menneskenes skuldre; men selv ville de ikke bevæge dem med en finger.
men de gøre alle deres gerninger for at beskues af menneskene; thi de gøre deres bederemme brede og kvasterne på deres klæder store.
og de ville gerne sidde øverst til bords ved måltiderne og på de fornemste pladser i synagogerne og lade sig hilse på torvene og kaldes rabbi af menneskene. men i skulle ikke lade eder kalde rabbi; thi een er eders mester, men i ere alle brødre.
og i skulle ikke kalde nogen på jorden eders fader; thi een er eders fader, han, som er i himlene.
ej heller skulle i lade eder kalde vejledere; thi een er eders vejleder, kristus.
men den største iblandt eder skal være eders tjener. men den, som ophøjer sig selv, skal fornedres, og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes. men ve eder, i skriftkloge og farisæere, i hyklere! thi i tillukke himmeriges rige for menneskene; thi i gå ikke derind,
og dem, som ville gå ind, tillade i det ikke.
ve eder, i skriftkloge og farisæere, i hyklere! thi i opæde enkers huse og bede på skrømt længe; derfor skulle i få des hårdere dom.
ve eder, i skriftkloge og farisæere, i hyklere! thi i drage om til vands og til lands for at vinde en eneste tilhænger; og når han er bleven det, gøre i ham til et helvedes barn, dobbelt så slemt, som i selv ere.
ve eder, i blinde vejledere! i, som sige: den, som sværger ved templet, det er intet; men den, som sværger ved guldet i templet, han er forpligtet.
i dårer og blinde! hvilket er da størst? guldet eller templet, som helliger guldet?
fremdeles: den, som sværger ved alteret, det er intet; men den, som sværger ved gaven derpå, han er forpligtet. i dårer og blinde! hvilket er da størst? gaven eller alteret, som helliger gaven?
derfor, den, som sværger ved alteret, sværger ved det og ved alt det, som er derpå.
og den, som sværger ved templet, sværger ved det og ved ham, som bor deri.
og den, som sværger ved himmelen, sværger ved guds trone og ved ham, som sidder på den.
ve eder, i skriftkloge og farisæere, i hyklere! thi i give
tiende af mynte og dild og kommen og have forsømt de ting i loven, der have større vægt, retten og barmhjertigheden og troskaben. disse ting burde man gøre og ikke forsømme hine.
i blinde vejledere, i, som si myggen af, men nedsluge kamelen!
ve eder, i skriftkloge og farisæere, i hyklere! thi i rense det udvendige af bægeret og fadet; men indvendigt ere de fulde af rov og umættelighed.
du blinde farisæer! rens først det indvendige af bægeret og fadet, for at også det udvendige af dem kan blive rent.
ve eder, i skriftkloge og farisæere, i hyklere! thi i ere
ligesom kalkede grave, der jo synes dejlige udvendigt,men indvendigt ere fulde af døde ben og al urenhed.
således synes også i vel udvortes retfærdige for menneskene; men indvortes ere i fulde af hykleri og lovløshed.
ve eder, i skriftkloge og farisæere, i hyklere! thi i bygge profeternes grave og pryde de retfærdiges gravsteder og sige:
havde vi været til i vore fædres dage, da havde vi ikke været delagtige med dem i profeternes blod.
altså give i eder selv det vidnesbyrd, at i ere sønner af dem, som have ihjelslået profeterne.
så gører da også i eders fædres mål fuldt!
i slanger! i øgleunger! hvorledes kunne i undfly helvedes dom?

Kirsten Svejgaard

@Henrik Darlie

Jeg er ikke kristen, men jeg har altid haft den opfattelse, at Jesus var en klog mand!

@kirsten

Samme her.

Jacob Jansson har naturligvis ret, og slåfejlen er nu ændret, så der korrekt står 2400 procent. Vi beklager.

Debatvært
Espen Fyhrie

"KMD" et firma der henvender sig til kommuner. Se dét kalder jeg samfunds-nasseri.

"Vi ser det som naturligt, at det private erhvervsliv bidrager til den offentlige debat gennem analyser, debat-indlæg, etc. ..."

Det private erhvervsliv ?? KMD er ejet af ATP og er "valgt" som hovedleverandør på det skandaløse Udbetaling Danmark (også ATP).

Bestyrelsesformand er Michael Christiansen, som ogå er bestyrelesformand i DR, der skabte "nyheden".

Er der noget, som i den grad trænger til et serviceeftersyn, er det Ulrik Haagerups propagandamaskine.

Gorm Thorsen og Jan Løth:
Før i tiden ejede kommunerne selv KMD (som déngang kaldtes Kommunedata), men kraftigt tilskyndet af VK-regeringen samt den hastigt voksende købmandstrend indenfor det offentlige Danmark, solgte KL i 2008 KMD til den svenske kapitalfond, EQT (som bl.a. også har en tung post i ISS) og ATP. Salget indbragte 2 mia, hvilket af mange (bl.a. Nyrup) vurderedes at være op mod én mia for billigt.

KMD er idag et privat firma, som har på flere måder begynder at ligne TDC - som siden salget af Tele Danmark til endnu en stor udenlandsk kapitalfond, er blevet malket for værdier. Det kan næppe overraske at KMD i sin position som privat, profitjagtende selskab, er temmeligt kreative når det kommer til marketing og salg.

Endnu en gang bør det mane til eftertanke at vi for nogle år tilbage havde en offentligt ejet IT-virksomhed, som ret loyalt bidrog til IT i Danmark, specielt det offentliges, men efter salget, som indbragte KL nogle hurtige kroner, har vi en privat aktør, som det offentlige ikke kan regne mere med end det kan med resten af markedet. På dén måde kan man sige at forsyningssikkerheden er blevet kompromitteret - og et ellers nogenlunde velfungerende økonomisk kredsløb indenfor det offentlige udraderet. Det offentlige må ud på det frie marked som enhver anden cool købmand - og hér står friske fætre og kælne kusiner som KMD klar med kastagnetterne.

Michael Borregaard

Det er på baggrund heraf, at KMD Analyse har udarbejdet denne analyse af området. Omfanget af socialt bedrageri i Danmark har indtil nu været ukendt, og denne analyse er den første, der giver en indikation på omfanget af socialt bedrageri baseret på danske data. Således står der i sammenfatningen, hvilken kommer før indledningen på ´analysen` fra December 2011, som i øvrigt er på 28 sider.

Hvordan kan KMDs` være den første analyse der giver en indikation på omfanget af socialt bedrageri, når Mikkel Bo Madsen, Stine Jacobsen & Søren Jensen (2011) har lavet følgende analyse i øvrigt på 100 sider: Socialt Bedrageri. Et litteraturstudie. Rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), august 2011.

Inden august, kunne man, den 14 juli under overskriften læse følgende; Socialt bedrageri, og fejl koster 10 milliarder. Spændet for det sociale bedrageri og fejl i administration med videre, ligger dog på et niveau mellem 2 og 4 procent, altså inden for 5- til 10 milliarder med henvisning til ovenstående analyse.

Efter at have læst begge rapporter, med ens konklusioner, lige med undtagelse af, at den første rapport siger mellem 2 og 4 procent, mens KMDs` siger mellem 3 og 5 procent, altså et beløb mellem 7 og 12 milliarder.

Den måske mest udbredte kontrolindsats mod socialt bedrageri og fejludbetalinger synes at være kontrol ved hjælp af samkøring af registre. Ved at sammenholde oplysninger fra fx bopælsregistre, indkomstregistre og registre over udbetalinger af andre ydelser, kan det kontrolleres, om en ydelsesmodtager overskrider de forudsætninger, der er betingelse for at modtage ydelse. Vi har ikke fundet mere omfattende evalueringer af, hvilke indsatser og forebyggelsesmetoder der har den bedste virkning mod socialt bedrageri ((fra Mikkel et al. rapport august 2011)).

Tror ikke det er forkert, at hævde, at KMD har lavet en Karl-Theodor Zu Guttenberg - havde det ikke været lettere, at henvise til ovenstående rapport, i stedet for, at gøre analysen til ens egen - endnu et forsøg på spin, som er blevet viklet ind i sit eget net - dog skal resultatet ikke forklejnes, der burde dog redegøres for, at der er stor forskel på bevidst socialt bedrageri, og ubevidst socialt bedrageri som følge af menneskelige fejl.

Skal vi ikke bare skære igennem og konstatere, at hvis der virkelig er så meget socialt bedrageri, er regelsættet for ydelsernes tildeling utilstrækkeligt og bør tillempes de reelle behov hos borgerne.

@Espen: tak, men du kommenterer ikke at I ikke har placeret Mikkel Bo Madsen, jeg undskylder enhver eventuel blasfemi jeg måtte have rodet mig ud i.

@ Peter Hansen: eller måske er regelsættet så vanskeligt gennemskueligt at man faktisk burde lønne uddannet personale for at undgå fejlene?

Det er da meget sandsynligt at der er mennesker der får udbetalt uberettigede penge fra det offentlige.

Og nogle af dem er sandsynligvis bedragere, mens andre bare får pengene, fordi de søgte, og en sagsbehandler fejlagtigt bevilgede.

Men det kunne jo være ligeså interessant at få at vide, hvor mange der egentlig er berettigede til at få det ene eller andet fra det offentlige, men ikke får det.

Det virker som om Mette Frederiksen & Co opfatter modtagere af bistand, børnepenge, osv., som drevne jurister med så stor indsigt i deres rettigheder, at der altid kun er tale om at nogen får for meget.

Vedrørende Jacob Janssons forespørgsel

Det er den samme Mikkel Bo Madsen, ja.

Debatvært
Espen Fyhrie

Det var en vigtig vinkel Sven Karlsen.
Hvor mange snydes af kommunerne. Får misvisende oplysninger om deres rettigheder og derved får for lidt udbetalt.
Har KMD mon også en løsning på det?

For tre år siden fik jeg at vide, at jeg ikke var berettiget til boligsikring. Efter en klage og et par samtaler fandt kommunens medarbejder og jeg sammen ud af at kommunens nye EDB program regnede forkert og jeg fik min ret. Jeg ved ikke om programmet var fra KMD? Hvor mange fik mon ikke rettet deres ydelse?

Det er voldsomme påstande, at hver fjerde modtager børnebidrag uberettiget. Hver femte modtager kontanthjælp uberettiget. Det samme med boligydelse.

Der er vel personsammenfald ved samlivssvindel, hvor man uberettiget opnår både forhøjet børnetilskud og boligsikring.

Omfanget af socialt bedrageri er formentlig 5-10 gange større i gruppen af folk der har dyre biler, end i gruppen af kontanthjælpsmodtagere.

Skattebedrageri f.eks. bedrageri ved at undlade at opgive indtægter ved arbejde, eller bedrageri ved uberettiget at fratrække udgifter kalder vi med et skævt smil skattesnyd - og i den forbindelse kalder vi staten 'skattefar'.

Bedrageri ved undladelse af at angive medicinering af dyr til fødevareanvendelse er enormt omfattende, men er ikke noget særligt emne i pressen.

Bedrageri ved undladelse af at angive anvendelse af pesticider i fødevareproduktion

Bedrageri ved

Snyd med boligsikring, med børnetilskud, med kontanthjælp er snyd på lige fod med sort arbejde, salg af fordærvet kød osv.

Social forvaltning er et omfattende område med en rammelov, der giver mange beslutningsmuligheder. Sektorens socialmedarbejder i Danmark ligner meget en forretningsgruppe, der anvender lovens rammer for at opretholde 'det sociale kompleks'.
Personligt kalder jeg fænomenet: "Et socialt kontor for offentlig ansatte".

Fænomenet fødes af offentlige midler, men når kritikken kradser eller finanspolitikken tilsigter reduceringer af området peges, som her i artiklen, på brugerne/borgerne og ikke på sektorens indbyggede tendens til vokseværk. KMD er med på holdet.

KMD laver statistikker for at opretholde beskæftigelsen i 'det sociale kontor'. En spekulativ affære, som påviser statenstyrings irrationelle selvforståelse.

Lars Henning Osvaldsen

Jan Weis, du opfordrer til 'registersamkøring' ..
Har du nogen sinde hørt om noget der kaldes 'Enhedsforvaltning' ??

Jeg opfordrer ikke til noget som helst, Osvaldsen - jeg ironiserer over "deres" platte tankegang -