Baggrund
Læsetid: 4 min.

Kapitalisme-kritikken er tilbage

Interessen for kapitalismekritik er blomstret op på universiteterne i de seneste år på især en række humanistiske studier. Men selv om Marx og klassekampen også får opmærksomhed, så er kritikken rundere og mere filosofisk end egentlig økonomisk
Indland
21. december 2011
De studerendes interesse har genoplivet kapitalismekritikken på universiteterne. Idehistoriestuderende Eva Krause Jørgensen mener, at de unge har et langt mere fordomsfrit forhold til marxismens kapitalismekritik, hvis tankegods, hun frygter, er ved at gå tabt.

De studerendes interesse har genoplivet kapitalismekritikken på universiteterne. Idehistoriestuderende Eva Krause Jørgensen mener, at de unge har et langt mere fordomsfrit forhold til marxismens kapitalismekritik, hvis tankegods, hun frygter, er ved at gå tabt.

Martin Dam Kristensen

Universitetsmarxismen hærger ikke auditorierne som i 1970’erne, men Marx titter oftere frem i universiteternes kursusprogrammer, fordi interessen for at sætte kapitalismen under kritik for første gang i årtier er stigende blandt de studerende og yngre undervisere på universitetet. Adjunkt Jeff Smidt er en af de undervisere, der på opfordring fra de studerende startede et kursus om kapitalismekritik hos Marx på Sociologisk Institut på Københavns Universitet i 2007.

»Det virkede næsten latterligt at starte et kursus om Marx’ kapitalismekritik, fordi det ud fra den almindelige opfattelse virkede gammeldags, men der var langt større interesse, end jeg regnede med,« fortæller Jeff Smidt.

Også på idéhistorie på Aarhus Universitet oplever de en fornyet interesse blandt de studerende for kapitalismekritik. Mikkel Thorup, der er lektor i politisk idéhistorie, mener, at finanskrisen i 2008 har forøget interessen for kapitalismekritik.

»Der er opstået en form for meningsunderskud, fordi vi har for ringe forståelse af, hvad det er, der forandrer og determinerer vores liv på en måde, som man ikke kan forudsige, og det skaber en efterspørgsel på redskaber til at forstå og kriti- sere kapitalismen,« siger Mikkel Thorup.

24-årige Eva Krause Jørgensen, der er kandidatstuderende på idéhistorie, har været med til at arrangere en studiekreds om Marx og et velbesøgt seminar om klassiske marxistiske tænkere. For hende handler interessen dog ikke kun om at forstå finanskrisen, men også om at få kendskab til det tankegods, som vor tids vigtigste tænkere bygger på.

»Meget af tankegodset fra Marx er ved at gå tabt, fordi det ikke bliver læst længere, så det var en del af motivationen for at sætte os ind i det,« forklarer Eva Krause Jørgensen og fortsætter: »Der er et stort element af civilisationskritik i det, og så var det fedt at læse kritik af noget, som vi tager utrolig for givet.«

Afpolitisering

Mikkel Bolt, der er lektor og fagleder ved Litteraturvidenskab og Moderne Kultur på Københavns Universitet, ser den stigende interesse op igennem 00’erne som en form for modreaktion på den afpolitisering, der har fundet sted på universiteterne i løbet af 1980’erne og 1990’erne.

»I kølvandet på den nødvendige kritik af den dogmatiske marxisme forsvandt kapitalismen på en eller anden måde ud af syne. Og der blev udviklet en overdreven tiltro til kapitalens evne til selvreform. Retrospektivt ser det ud som om, at en hel generation af universitetsfolk forlod det politiske,« siger Mikkel Bolt.

I de senere år har der imidlertid fundet en genpolitisering sted, men marxismen er dog langt fra normen på universiteterne.

»Marxismen har haft en perifer status, omend der er ved at ske noget, og flere og flere studerende interesserer sig for forskellige former for marxisme, kommunisme og anarkisme,« siger Mikkel Bolt, der for nylig er udkommet med bogen En anden verden om antikapitalisme i kunst og politik.

Frygt for marxismekor

Lektor Mikkel Thorup mener ikke, at kapitalismekrikken har været fraværende, men mindre synlig i en årrække, fordi de universitetsansatte så en fare for at gentage universitetsmarxismens fejltagelser.

»Frygten for marxismekortet har gjort, at kapitalismekritikken har været underdrejet,« siger Mikkel Thorup, der dog også mener, at ordet kapitalisme var meget fraværende op igennem 1990’erne.

Men i kølvandet på de globaliseringskritiske bevægelser i slutningen af 1990’erne vendte diskussionen tilba- ge i større stil. De filoso- fiske og sociologiske analyser handler dog mindre om de materielle forhold som kapital og udbytning og mere om de immaterielle forhold.

»Kritikken har på den måde holdt sig opdateret, fordi kapitalismen også har opløst sig til mange forskellige og mere immaterielle former,« siger Mikkel Thorup.

Henrik Jøker Bjerre, der er lektor i filosofi på Aarhus Universitet og en af bidragyderne til en ny bog om venstrefløjens tænkere, er enig i, at interessen for kapitalismekritik er blomstret op, men mere som et egentligt filosofisk spørgsmål om, hvad penge overhovedet er, og hvordan de påvirker os, end som egentlig marxistisk kritik.

Henrik Jøker Bjerre mener, at den fornyede interesse hænger sammen med, at de nye studerende har et helt andet forhold til kapitalismen og dermed også kritikken af den.

»Dem under 30 år føler ingen skyld over at være venstreorienterede, fordi de ikke sætter sig selv i forbindelse med støtten til en række ekstreme regimer. De ser med friske øjne på kapitalismen og er nødt til at stille spørgsmål, derfor har de også langt større frihed til at være kritiske og tænke i nye muligheder, fordi diskussionerne sjældent handler om, hvorvidt man støtter Pol Pot eller Chavez,« siger Henrik Jøker Bjerre.

Polariseret

Som erklæret marxist ser Mikkel Bolt den totale afpolitisering af universitetet som et problem for debatten omkring kapitalismen.

»Fraværet af kritiske intellektuelle herhjemme er slående, og det har været et stort problem i forhold til de sidste 20-30 års neoliberalistiske offensiv. Den neoliberale kapitalisme har kunnet fremstå uimodsagt, fordi den har kunnet præsentere sig selv som naturlig, som om der ikke var andre alternativer. Forsøg på at stille spørgsmål til kapitalismen blev afvist som en glidebane ud i totalitarisme. Den situation er heldigvis ved at ændre sig i takt med, at protester breder sig fra Nordafrika til Sydeuropa og USA,« siger Mikkel Bolt.

Henrik Jøker Bjerre mener ikke, at den ortodokse marxistiske kritik lader sig gentage. Han er dog enig i, at der er behov for en reaktivering af kapitalismekritikken.

»Occupy Wall Street er en radikal demokratisk bevægelse, som med alle mulige forskellige udspring, igen har zoomet ind på det problem, som økonomien er, men hvis den bevægelse skal kunne udnytte sit momentum, så mangler den en formulering af, hvad der er galt, og hvordan problemet kan løses,« siger Henrik Jøker Bjerre.

Serie

Kapitalisme 2011

Seneste artikler

 • Kritik af vulgaritet og grådighed

  13. januar 2012
  Vil man forstå, hvad kapitalismen har betydet for litteraturen, kommer man ikke uden om at gå tilbage til dengang, den slog igennem. Vi har nemlig vænnet os til den; det, der forfærdede Balzac, accepterer vi i dag som et vilkår
 • Da kongerne holdt op med at beskytte de svage

  10. januar 2012
  Virtuelle penge og vækst på kredit er ikke et moderne fænomen. At bruge penge, man ikke har, har altid været hjørnesten i økonomien. Det nye er, at vi har opbygget et system, der beskytter kreditoren, ikke debitoren
 • Kunsten er nyliberalismens guldkalv

  10. januar 2012
  Trods et par magre år efter finanskrisen er samtidskunsten stadig en integreret del af den neoliberale kapitalisme. Måske neoliberalismen og samtidskunsten simpelthen er skabt for hinanden?
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Holger Nielsen

Her kan man læse hvorfor marxismen er mere aktuel end nogen sinde:

Capitalism and the Accumulation of Catastrophe
John Bellamy Foster

capitalen kan næppe holde ud mange nano-sekunder nu.

Jeg synes, at det er rigtigt spændende, hvis der er en stigende interesse for kapitalismekritik og strukturelle analyser. Guderne skal vide, at det er savnet!

Men en ting er universiteterne - noget andet partierne. Tænk på SF's glidning og omfavnelse af kapitalismen. Ja, selv i mit eget parti Enhedslisten har der været langt mellem offensive debatter om og kritik af kapitalismen som grundlæggende system.

Men lad os da håbe, at tingene er ved at vende og udviklingen kan give frisk blod også i partierne.

Kh. Jakob Lindblom

PS: Jeg pusher lige dette link til min seneste artikel, som netop handler om, at få en strategi i Enhedslisten, som netop kan pege videre end kapitalismen og styrke troen på alternativer.

http://www.modkraft.dk/blogs/jakob-lindblom/article/hvilken-strategi-enh...

Det er åbenbart ikke kunt Ritzau der kan det der med oversælgende overskrifter

Niels-Holger. Interessant kommentar vedr. den nordlige Sentinel ø.

Jeg kommer til at tænke over noget jeg så på tv for år tilbage. Et program af palæoanthropologen Richard Leakey som argumenterede for at mennesket oprindeligt var en socialt og ukrigerisk art. At de krigeriske tendenser var kulturelt betingede og hang sammen med den kapitalistiske væren.

Han illustrerede det ved en afrikansk stamme hvor de ældre fortalte om hvordan man i fortiden delte alt og var fælles om alt. Om hvad der skete med stammens unge der drog bort og senere vendte tilbage med våben. Hvordan disse unges tillærte egoisme, begær og våbenmagt ødelagde fællesskabet og førte til stammens udryddelse.

Ellers er der jo de skrækkelige konsekvenser kendt fra Påskeøen.

Jeg hørte første gang om dette i et P1-program hvor en professor/lektor fra CBS fortalte om kapitalisme og illustrerede konsekvenserne ved at sammenligne med påskeøen. Om hvordan øboerne strippede øen for træ og tilsidst endte med at måtte spise hinanden hvis de ville have mad.

Igen en kommentar med anekdotisk referencer :o/

Der har vist altid været flere kapitalismekritikere på humaniora, end på naturvidenskab. Guderne skal ellers vide, at det er mest tiltrængt på det sidste fakultet. For slet ikke at tale om jura og statskundskab.

En ny uddannelse i "anvendt filosofi" tager bl.a. sigte på, at kandidater kan finde ansættelse i den private sektor. Som en slags kaospiloter.

Jeg mener, at Morten Albæk har et konsulentfirma af slagsen.

Jeg forestiller mig, at kapitalismekritik derfor vil stå i baggrunden i denne filosofiske genre.

Kapitalisme kritik er fint. Så længe det ikke fører til kommunistisk forherligelse.

Niels Engelsted

Alt andet lige temmeligt opmuntrende, hvis det er sandt. Nu har vi lige spildt 30 år med socialkonstruktivisme og kognitiv kapitalisme, så ungdommen dårligt kan tygge smør.

@Nielsen

Du kan læse om den slemme kapitalisme på en socialistisk site? Helt sikkert ikke biased.

Brian Pietersen

Niels

ja, det får man også ind på lystavlen i videnskabsteori på uni.

Niels Engelsted - hvad ville du så hellere have diskuteret, og er der nogen som helst, der har hindret dig i det ...

Niels Engelsted

@Jan, det er flovt at indrømme, men tidsånden er en hård vind at tale op imod for de fleste.

randi christiansen

»Occupy Wall Street er en radikal demokratisk bevægelse, som med alle mulige forskellige udspring, igen har zoomet ind på det problem, som økonomien er, men hvis den bevægelse skal kunne udnytte sit momentum, så mangler den en formulering af, hvad der er galt, og hvordan problemet kan løses,« siger Henrik Jøker Bjerre.”

Mon ikke Henrik Jøker har udvist selektiv lytning.

Og til Christian D - Vi sætter vores lid til ungdommens klarsyn. At I endnu ikke er sovset ind i villa, volvo, vovse. Hold fast kære unge intelligente mennesker, vi har brug for jer. I skal ikke finde jer i de stivnede akademia-voksne. Da muren faldt i 89, var et meget vigtigt tidspunkt - som blev stjålet af neoliberalisterne og deres falske fortælling om, at : se selv, kommunismen virker ikke ! Det var ikke kommunismen, der ikke virkede, det var menneskene, der ikke var parate. Nu er tiden igen inde til den nødvendige, fordomsfrie systemkritik – og vi har, ligesom i 68, brug for jer, unge uni-mennesker. Denne gang må I bare arbejde bedre sammen med hippierne, så vi ikke igen får menneskefjendsk betonkommunisme. Flower Power – Make Love not war.

Hermed lidt hårdt tiltrængt information om Occupy-bevægelsen til Henrik Jøker Bjerre og andre Informationslæsere:
http://www.youtube.com/watch?v=dFh8Jvnnf6w&context=C35232a6ADOEgsToPDskI...

randi christiansen

“Få en uddannelse hurtigst muligt, ud på arbejdsmarkedet, producer noget ligegyldigt crap uden omtanke på den naturlige kapital (bare det kan sælge), køb hus og bil og vær en glad forbruger. Gentag nu efter mig: Vi er frie”

Det er aldeles forfærdeligt - det er drab på folkets psyke !

Nu kan jeg ikke huske i hvilken tråd jeg har set det her på information, men jeg vil gerne støtte op om at alle læser dette her:

http://www.nakedcapitalism.com/2011/08/what-is-debt-%E2%80%93-an-intervi...

Især kommentarerne er interessante:

"The language stuff is interesting too: Geld to guilt. The German word for guilt, Schuld, is also their word for debt and obligation. Relating to that is Schulter, which is shoulder, which can be used in English as a verb for carrying a load or burden, e.g. to shoulder the blame. Fascinating (in my opinion)."

Og hvad er det socialdemokraterne hele tiden har sagt; de bredeste skuldre skal bære byrde de tungeste byrder. Eller sagt på en anden måde dem der er rigest skylder fællesskabet meget. Det kan man så være uening eller enig - jeg er nok mest enig :)

Kenneth Vogstad

Hvem siger at der altid skal være vækst hvert eneste år?

Der er en natur lov som siger efter 7 fed år kommer der 7 magre år og uanset hvilken anstrengelse man gør sig vil de fattige år være tilstede og hvis man skubber de 7 år fremad så slår de til og så får man en endnu større fald.

Hvorfor skal man blæse alt kunstigt op så det siger bedre ud end det er for der dannes bubler som brister på et eller andet tidspunkt og så er vi ilde set?

Nul vækst er bedre end vækst når det skal være for som det hedder i en gamle orsprog, "træer kan ikke vokse i himlen".

God Jul!

Heinrich R. Jørgensen

Kenneth Vogstad:
"træer kan ikke vokse i himlen"

Det er jo sandt, men talemåden er vist: træer vokser ikke ind i himlen.

Heinrich,

hele smøren: Træer vokser ikke ind i Himlen - men rødder vokser ind i Helvede ...

Måske er dén med Helvede min helt egen konstruktion ... måske frit oversat fra en Mr. Murphy.

Selvfølgeligt er kritik af alle samfundsystem vigtig, men jeg men jeg bliver alligevel nødt til at stille et lille spørsmålstegn...

Får man i denne akademiske kritik også læst op på kapitalistisk/liberalistisk ideologi eller handler det bare om den bastardiserede udgave af statsponsoreret korporatisme som vi lever i i dag?

Ellers er det vel ungefær lige så relevant som at kritisere marxisme men kun henvise til Sovjet, Nordkorea og Kina. For der har vi jo virkelig gode eksemplar på alternativ, eller?

Det er kun blandt afdankede 68'ere, at man finder sympati for Marx, Lenin, Mao, Trotskij. Stalin er de alle enige om, var onde. Men det er lidt ligesom dem, der er storforbrugere af porno eller prostituerede, der altid siger, at børneporno eller pædofili i hvert fald er dér, hvor de sætter grænsen.

Det hele hænger uløseligt sammen. De umådelige, barbariske grusomheder begået i Marx og Lenins navn taler for sig selv. Allerede Lenin og Trotskij beordrede selv personlige modstandere henrettet. Mao myrdede 50 millioner landsmænd. Det er dog noget.

Marxister lever på en drøm og et selvbedrag, der har sit momentum, og som nok ikke ophører, før de har stillet træskoene. Deres hjerne blev programmeret dengang i 60'er-70'erne, hvor Verden var hvid og sort og kold og varm og blå og rød.

Ligesom Robert Mugabes hjerne blev færdigprogrammeret, da han var frihedshelt og partisan, der kæmpede mod englænderne, og som stadig tror den dag i dag, at han befinder sig i den samme krig, så tror de overlevende 68'er-marxister stadig, at de befinder sig i den russiske revolution, kulturrevolutionen, den kolde krig eller - måske snarere: 68'erne.

De har ikke opdaget, at muren er faldet og Verden ikke har en skid brug for Karl Marx. Manden er død, lad ham blive i sin sarkofag - sammen med de millioner, der er omkommet som slagtekvæg på det 20. århundres slagtebænke i den gode viljes og den rette tros navn.

Lars Peter Simonsen

Det lader ikke til at alle kommentatorer har læst artiklen, men kører frem med den sædvanlige smøre om Sovjet og anden Østblokbashing. Det er s'gu da patetisk, der er ikke mange fans af den rædselsudgave af socialisme/kommunismen tilbage på venstrefløjen. Der er dog vistnok mange borgere i Sovjet og andre steder der ikke synes at de bedre tider har indfundet sig

Anne Marie Jensen

Niels Engelsted:
"det er flovt at indrømme, men tidsånden er en hård vind at tale op imod for de fleste."

Marx & Engels:
"I hver epoke er den herskende klasses tanker de herskende tanker. Dvs. den klasse der er samfundets herskende materielle magt er også dets herskende åndelige magt. ( ... ) De herskende tanker er ikke andet end det idemæssige udtryk for de herskende materielle forhold, ikke andet end de herskende materielle forhold udtrykt i tanker."
('Den Tyske Ideologi')

Lars P. Simonsen,

Er det ikke netop det samme man gør hvis man "basher" det system vi har i dag og giver "kapitalisme" skylden?

Det er vel ikke nogen der har forstand på kapitalistisk ideologi som vil kalle dagens system for kapitalisme?!?

@ Niels-Holger,

Bare til din orientering, hvis vi udgår fra at der lever 200 mennesker på den ø (wikiestimatet er mellem 50 og 400), og vi overfører det på Danmarks forhold, så ville det kræve en landmasse, der er ca 50 gange så stor som de 40.000 km2 landet består af i dag. Og det endda uden at tage noget som helst andet i betragtning (så som at vores klima kræver boliger af en anden standard). Så nu ved du, hvad der i virkeligheden er bull shit.

@ Lars P,

Citat: "Det er s’gu da patetisk, der er ikke mange fans af den rædselsudgave af socialisme/kommunismen tilbage på venstrefløjen."

Kan du så lige forklare os, hviklen form for socialisme/kommunisme dagens venstrefløj så ønsker sig?

Lad mig gætte, hvad dit svar bliver. Måske noget i stil med: En helt ny form for socialisme som vi endnu ikke har været i stand til at tænke os til. Eller noget i den dur.

Jeg vil undlade at gentage artiklens manchet, men den sammenholdt med den kendsgerning at der i denne artikel med tråd, er skrevet så mange ord uden at begrebet korruption forekommer, understreger at marxisme nemt går hen og bliver en exercits for de belæste. Marxisme kan som bekendt være det rene opium for akademikerne.

Bakunin oponerede indædte mod kommunismens og partiets korrumpering og hele den diskussion forekommer i dag vigtigere end meget af den lidt antikverede økonomiske marxistiske teori som knap nok skelner mellem finanskapital og realkapital.

I Danmark opfattes korruption som et mindre problem eller i hvert fald uden reel betydning, idet vi stort set ikke møder korruption i vores hverdag. At der så er adskillige eksempler på at korruption på virksomhedsniveau er vi mindre opmærksomme på. Sjældent orienteres vi om korruptionsskandaler i udlandet og slet ikke dem hos vores samarbejdspartnere.

Det er iøvrigt påfaldende at korruption virker som den rene gift for kommunistiske systemer, mens korruption i det kaptalitiske system er en del af spillet.

I forhold til korruption, Bill, hvilken målestok synes du så vi skal bruge som ideal?

Man mindes med en vis blanding af vemod og afsky sin Kapital læsning på RUC i de tidlige 80ere - fantastiske lærere med begge ben plantet i den blå luft :o)..... men deres Marx, det kunne de sgu !

Bill Atkins, vil du ikke udvikle den sidste sætning. Hvordan er korruption en del af det kapitalistiske spil?

Adam Smith mente jo eksempelvis at statens vigtigste rolle var at modvirke korruption, karteller og monopol.

Læs Losurdo! http://tinyurl.com/bldrydz
Bemærk de mange biblioteker, der har anskaffet bogen.

Jon Rosengren, det er jo nærmest en tilståelsessag, når Smith mener, at det er nødvendigt at skride ind på området. Kan det blive mere immanent end det?

Karen von Sydow

Det er sundt med refleksiv kritik af alt i det omgivende samfund, specielt det man taget for givet og det, der kører på autopilot.

Men det er nu altid særdeles underholdende at se Informerens rødglødende anti-kapitalister råbe 'halleluja' og få afløb for deres ophobede galde og frustration.

I told you so!

Lars Peter Simonsen

Hvis det ikke er kapitalisme vi har, så er der noget jeg har misforstået, men det kan jeg selvfølgelig heller ikke ganske afvise, og med hensyn til hvilken socialisme venstrefløjen ønsker, kan jeg henvise til at læse Enhedslistens principprogram, det dækker i store træk hvilken form jeg i hvert fald gerne så socialisme indført. Og så har jeg i øvrigt ikke flere kommentarer til denne tråd. Nok er nok.

NM: Hvilken målestok synes du så vi skal bruge som ideal?
JR: Hvordan er korruption en del af det kapitalistiske spil?

Historierne er legio og defilerer forbi worldwide i en uafbrudt strøm, fra forlig om hvidvaskning af narkopenge i amerikanske banker til svindel med bromaterialer på Borneo. 9 broer bygget af for spinkelt materiale, én af dem - verdens længste hængebro - styrtede sammen med mere end 20 dræbte til resultat. I Danmark verserer politisagen om karteldannelse i byggebranchen og Danfoss har fået bøde for karteldannelse. I otte ud af ti krakkede banke havde revisionen interne interesser i bankerne og udsendte årsregnskaber uden bemærkninger kort før de krakkede. Økonomer på alverdens sponsorerede universiteter udtalte sig i floromvundne vendinger om de forskellige derivater og investeringspakker, der trak verden ned i en hidtil uset finanskrise o.s.v

Korruption er en af menneskehedens svøber og Danmark bør give sit bidrag til en bedre verden ved at gå forrest i forebyggelse og bekæmpelse af korruption. DK bør oprette et forbilledligt statsdrevet overvågningsinstitut bestående af Skat, Statens virksomhedsrevision og Statistik samt fremlægge en gennemgribende lovgivning suppleret med åbne skattelister, samt en hjemmeside hvor virksomheder og kunder altid kan holde sig orienteret. Og så i øvrigt forlade Søren Pinds lemfældige holdning til korruption og igen indføre kravet om Good Goverment ved bistandsprojekter ude i verden. Mange af de finansfolk der for tiden bliver arbejdsløse i finansbranchen kunne med fordel ansættes i et sådant overvågningsinstitut.

Det er vel ikke kun kontanthjælpsmodtagere der skal overvåges.

Tillid er godt men kontrol er bedre. (Lenin)

Bill Atkins: Fornuftigt forslag. Jeg er enig. Men jeg ser ikke hvad det har at gøre med kapitalisme mere end noget andet samfundssystem.

Det virker som at mange blander koncepterne sammen. Er det sådan at alt der har at gøre med penge er kapitalisme? I et kapitalistiskt samfund ville de banker og finansinstitut som du siger "trak verden ned i ... finanskris[en]" vælte, og erstattes af nogle der kunne finde ud af at gøre det bedre. I vores samfund vælger staterne verden omkring hvilke af bankerne der er "too big to fail", og altså får en omgang skattepenge hver gang de taber deres åndsvage spekulationer. Det er ikke kapitalisme, det er en form for planøkonomi.

Lad mig komme med et andet sjovt eksempel: I vores naboland Sverige så betalte de store virksomheder (Volvo, SAAB, LKAB etc) næsten ikke nogen skat i tæt på 40 år af socialistisk regi. Dette fordi at man syntes at de var for store og vigtige som arbejdsgiver, men mindre virksomheder bekæmpedes på alle måder. Er det kapitalisme, eller socialisme?

Jeg vil nok kalde det statlig korporatisme, og historisk virker det være lige meget om det er indenfor socialistisk eller kapitalistiske filosofiske "rammer". Vi har set det i den ekstreme form i nazismens Tyskland, fascismens Italien og kommunistiske Sovjet.

Lars P. Simonsen: Du mener altså, at det er fair at sige at dagens samfund er kapitalistiskt men samtidig at man ikke må nævne Sovjet når man kritiserer marxisme? Hvis marxisme skal behandles som ideologi og ikke virkelighed, hvorfor skal det samme ikke vare sandt for kapitalisme?

Når arbejdsløsheden for alvor bliver høj, vil man opdage, at det vi i gode tider kaldte "at netværke", er præcis det samme som det, vi i årtier har kritiseret Sydeuropa for:

Korruption, tjenester, gentjenester - at stadig mere kommer til at foregå "under bordet".

Det sandsynlige blandingsprodukt med den nordeuropæiske velfærdstradition bliver, at man kan sige til de arbejdsløse:

Hvis i ikke er dygtige nok til at netværke - hvis i ikke formår at "omgås de rigtige" er ledigheden selvforskyldt !

Velfærdsstatens og retsstatens overlevelse er i dette tilfælde samme sag. Når magten forlader staten, bliver ret og pligt ligegyldigt. Det hele bliver et spørgsmål om, at holde sig gode venner med dem, der har magten.

Det er sådan klaner og militser opstår.

Anne Marie Jensen

Nu er det efterhånden ved at være mange år siden, jeg gik på uni, men dengang var det hele noget med poststrukturalisme, Foucault og den slags. Sagde man, at man var marxist, kiggede folk enten på én som om man havde byldepest eller regnede automatisk med, at man mente post-marxist af en slags.

Men da jeg var ude og besøge en ven på KUA tidligere på året spottede jeg opslag fra de her:

http://marxstud.dk/

Så i modsætning til en anden nylig artikel, der påstod, at selv marxisterne ikke længere tror på en verden uden kapitalisme, er nærværende artikel åbenbart til at stole på :)

Anne Marie Jensen

Og så fisker Zeitgeist sekten igen i rørte vande. Fanger I noget i disse ideologiske fast food tider? :-)

Jon Rosengren
jeg ser ikke hvad korruption har at gøre med kapitalisme mere end noget andet samfundssystem.

I tidligere indlæg (08:18) og i 'Putin er ingen Stalin' (21:37) taler jeg om at kapitalismekritik baseret på Das Kapital kan virke noget antikveret. Tiden, og dermed kapitalismens muteren, har sat fokus på som problemer, der enten kun er sporadisk nævnt i Das Kapital, eller slet ikke medtaget. Her tænker jeg på "produkters planlagte forældelse", "forbrugerismens køb og smid væk adfærd", "finanskapitalens dominans over realkapitalen" "ressourcenes ophør" (i modsætning til Marxs knaphedssamfund - som er noget andet), og hertil tilføjer jeg så (12:58) korruption, som kapitalismen junk for små magtmennesker der livet surt for det arbejdende folk, mens de virkelig store korruptionssager skævvrider de offentlige investeringer. Kapitalismen føre krig mod offentlig virksomhed på utallige niveauer også ved hjælp af korruption.

Jeg vil give dig ret i at problemet findes i både privatkapitalistiske og statskapitalistiske systemer, men som jeg også skriver:

Det er iøvrigt påfaldende at korruption virker som den rene gift for kommunistiske systemer,(svækker folkets tillid og statens omdømme) mens korruption i det (privat)kaptalitiske system er en del af spillet. og betragtes som et uundgåligt onde.

Kaster man et blik på kortet

http://da.wikipedia.org/wiki/Korruption

ses det tydeligt at den vestlige verden er den mindst korrupte del af verden - men det ses ikke umiddelbart at de vestlige virksomheder, farmere, mineselskaber, medicinalvirksomheder m.v. står for en meget stor del korruptionen på regeringsniveau i de ikke vestlige lande.

Hvis man skal bedømme "Kapitalismen" som alternativ til ideologier, der bygger på en kritik af Kapitalismen, må bedømmelsen naturligvis bygge på den form Kapitalismen havde på det tidspunkt, kritikken blev fremsat.

Altså arbejdere der boede i fugtige kældre - fik tuberkulose o.s.v.

Ellers bliver det en strid om ord. Det var truslen om revolution der bragte kapitalisterne til forhandlingsbordet og skabte den blandingsøkonomiske samfundsform vi kender i dag.

Hvis det er rigtigt, at folk til højre for midten er under gennemsnittet IQ-mæssigt, så lad os dog udnytte det.

Vi siger bare:
I vandt sørme - tillykke med sejren - Kapitalismen sejrede - den skal bare lige justeres til noget vi kan kalde for "Bæredygtig Kapitalisme" (i virkeligheden ren marxisme).

"...for første gang i årtier er stigende blandt de studerende..."

"...fornyet interesse blandt de studerende..."

"...et velbesøgt seminar om klassiske marxistiske tænkere."

OK.

Fra et meget udtalt lavpunkt kan alting ligne en stor stigning. Minder mig om historien for år tilbage, hvor Københavns Universitet nu uddannede 100% flere indenfor eskimologi end tidligere. Antallet af færdiguddannede var steget fra 2 til 4.

Personligt synes jeg det er mærkeligt, at socialistisk ideologi ikke har været påkrævet pensum indenfor ide-historie og filosofi uanset hvordan samfundet er skruet sammen for tiden.

John Vedsegaard

En marxistisk revolution, betyder ikke nødvendigvis ærlige politikere. Eller for den sags skyld at folk vil arbejde for at deres nabo også skal have det godt.

kritikken mod capitalisme, bliver først rigtig gennemført, når de mange arbejdere udøver den.
altså især hvis arbejderne holder med at lade som de tror: der er noget næsten naturlovsagtigt eller alemengyldigt, ved capitalisternes classevilje.

randi christiansen

Altså uden at have læst Marx, har jeg så forstået det ret, at hovedpointen i hans budskab var, at magten over ressourcerne er uretfærdigt og dermed uhensigtsmæssigt fordelt ?

Det er fuldstændig rigtigt, hvad Christian D siger - tænk nyt, tænk med - i stedet for bare at være negativ overfor forsøg på konstruktiv ideudvikling.
Hvad har du selv at byde ind med Anne Marie - andet end forrige århundredes universitære, selvretfærdige rappenskraldeintellektualisme

Kapital = Ressource. Spørgsmålet er ikke om, men hvordan vi skal være kapitalister.

Anne Marie Jensen

I bliver en døgnflue, kære Zeitgeistere.

Nye læser kan evt søge på Zeitgeist, Occupy og information.dk og læse nogle af de tidligere diskussioner, der har været. Bl.a. denne

http://www.information.dk/286911

Anne Marie Pedersen

Lige gyldig hvor meget jeg ser på Zeitgeist film (hvilket så heller ikke er super meget, men alligevel lidt), så fatter jeg simpelt hen ikke, hvad Zeitgeist-løsningen er. At vi finder løsningen i fremtiden?

Sider