Nyhed
Læsetid: 6 min.

Oplysninger om fangemishandling blev overstreget i tilsynsrapport

Efter syv års hemmeligholdelse viser en aktindsigt nu, hvordan Forsvarsministeriet i 2004 overstregede oplysninger om irakisk fangemishandling i en rapport, som Folketinget havde efterspurgt. I de følgende år fortsatte de danske styrker med at deltage i tilfangetagelse af irakere, som blev udleveret til irakisk politi
Efter syv års hemmeligholdelse viser en aktindsigt nu,  hvordan Forsvarsministeriet i 2004 overstregede oplysninger  om irakisk fangemishandling i en rapport, som Folketinget  havde efterspurgt. I de følgende år fortsatte de danske styrker  med at deltage i tilfangetagelse af irakere, som blev  udleveret til irakisk politi
Indland
27. december 2011

Den 8. juli 2004 modtager Forsvarsministeriet en alarmerende fax fra Forsvarskommandoen.

En delegation fra den danske bataljon i Irak har den 23. juni været på tilsynsbesøg i Al Makil-fængslet i Basra, og Forsvarskommandoen oplyser nu, at otte ud af 15 irakiske fanger ved tilsynet i fængslet har fremført »klager over, at irakisk politi havde foretaget overgreb på dem, mens de var i det lokale politis varetægt«.

Ingen af de otte irakere hører efter Forsvarskommandoens vurdering direkte under dansk ansvar, eftersom de er taget til fange af enten britiske styrker eller irakisk politi og dernæst indsat i Al Makil-fængslet. Alligevel må både Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet være klar over, at anklagen om, at irakisk politi mishandler fanger, er særdeles alvorlig. Den danske bataljon har nemlig ifølge sin egen opgørelse på det tidspunkt udleveret 113 fanger til irakisk varetægt, og Forsvarsministeriet har derfor den 9. juni 2004 givet Forsvarskommandoen besked om at melde til Forsvarsministeriet, hvis der af den danske bataljon i Irak »konstateres overgreb på en tilbageholdt, uanset om denne har været i dansk varetægt eller ej«.

Brutal mishandling

Samme dag som Forsvarsministeriet modtager beskeden fra Forsvarskommandoen, sender ministeriet en fax tilbage og beder om »at få uddybet, hvad de påståede overgreb består i«. Otte dage senere, den 16. juli, modtager ministeriet en liste fra Forsvarskommandoen over fangernes anklager mod det irakiske politi. Her opregnes en række påstande om brutal mishandling. Blandt andet siger en fange, at han »er blevet slået med kabellignende genstand«, mens andre fortæller, at de har »fået flere kindtænder knust«, er blevet »misbrugt på kønsdelene«, er blevet »brændt med cigaretter på fødderne« og har »fået elektriske stød«.

Desuden fremgår det af listen, at den danske militærlæge, der deltager i tilsynsbesøget, i flere tilfælde kan identificere objektive tegn på, at fangerne taler sandt. I beskrivelserne af deres fremtoning anføres blandt andet: »Tydelige ar som efter slag på ryggen«, »Har ar efter slag i hovedet«, »Ødelagt højre langemand«, »Venstre fod beskadiget«, »Arm har været brækket«, »Brændt med cigaretter«, »Højre arms albue beskadiget«, »Har ’kradsningsmærker’ på ryggen«.

Røde Kors advarede

Fangernes beskrivelse af det irakiske politis metoder stemmer overens med, at der i løbet af 2004 begynder at komme advarsler frem om irakisk fangemishandling.

I en rapport fra Internationalt Røde Kors til den amerikanske regering fra februar 2004, som er blevet lækket til offentligheden i maj 2004, har organisationen advaret om, at fanger i irakisk varetægt er blevet »pisket (..) med kabler på ryggen, sparket i kroppens nederste dele inklusive i testiklerne, lagt i håndjern og efterladt hængende fra jernstænger fra cellevinduer eller døre i smertefulde positioner i timevis og brændt med cigaretter.«

Som Information tidligere har dokumenteret, har amerikanske soldater desuden beskrevet det irakiske politis brutale afhøringsteknikker i fortroligtstemplede indberetninger, de såkaldte war logs, som er blevet fordelt mellem koalitionsstyrkerne. Det er blandt andet sket i en indberetning dateret 10. februar 2004 efter et besøg på en politistation i den sydøstlige region, hvor også den danske bataljon er indsat.

»Metoder, de bruger, er at give arrestanterne bind for øjnene og hænge dem med hovedet nedad i deres fødder for at slå dem under fodsålerne. Også brugen af et elektrisk apparat er bekræftet,« står der i indberetningen.

Fremmede magter

Den danske militærjurist i Irak, Kurt Borgkvist, skriver oplysningerne om fangemishandlingen ind i juniudgaven af de månedlige statusrapporter om fangetilsyn, som den danske Irak-bataljon har fået ordre til at udarbejde af Forsvarsministeriet.

Rapporten bliver den 27. juli sendt fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, og 14 dage senere beder Enhedslistens medlem af Forsvarsudvalget, Søren Søndergaard, forsvarsminister Søren Gade om at »oversende det materiale fra statusrapporterne om irakiske fanger, ministeren har modtaget fra Forsvarskommandoen«.

Men Folketinget får ikke at vide, at den danske bataljon i Irak har videregivet oplysninger om fangemishandling til Forsvarsministeriet. Den 20. september oversender Søren Gade ganske vist statusrapporten for juni om fangetilsyn til Forsvarsudvalget, men samtlige oplysninger om fangemishandling er overstreget.

Ministeren forklarer til Folketinget, at de overstregede oplysninger er hemmeligholdt i overensstemmelse med offentlighedslovens bestemmelse om, at »retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner«. For som Søren Gade forklarer:

»Danmark er fortsat til stede i Irak, og det er helt afgørende, at der fortsat er tillid både mellem de udenlandske styrker og mellem de udenlandske styrker og de irakiske myndigheder. At meddele aktindsigt i oplysninger om tilsyn med tilbageholdte vil således kunne skade Danmarks samarbejde med de involverede lande.«

Uden overstregninger

Folketinget må altså ikke se oplysningerne om irakisk fangemishandling, fordi det kan skade forholdet mellem Danmark og Irak.

Også Information søger om aktindsigt i rapporten i august 2004, men hos Forsvarskommandoen og ikke Forsvarsministeriet. Resultatet er imidlertid det samme. Alle oplysninger om fangemishandling er overstreget i de dokumenter, Forsvarskommandoen udleverer.

Først i december 2011, hvor en ny forsvarsminister er kommet til, får Information efter igen at have søgt aktindsigt lov til at se hele rapporten samt korrespondancen mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen om oplysningerne i rapporten. Forsvarsministeriet forklarer nu, at »de pågældende dokumenter« kan udleveres uden overstregninger, fordi de er blevet »nedklassificeret«, og fordi der »ikke nødvendigvis« er »samme hensyn at beskytte som tidligere«.

Information har ikke kunnet finde oplysninger, der tyder på, at Folketinget nogensinde har set oplysningerne fra tilsynsrapporten. Information har spurgt Forsvarsministeriet, om ministeriet kan have udleveret oplysningerne til Folketinget på noget tidspunkt, efter Forsvarsudvalget modtog de overstregede dokumenter, og ministeriet har svaret, at det vil tage længere tid at undersøge, men at det ikke umiddelbart er ministeriets opfattelse, at oplysningerne er blevet videregivet til Folketinget.

Allawi tæsket ihjel

Mens Forsvarsministeriet hemmeligholder oplysningerne om fangemishandlingen for Folketinget, undlader ministeriet også at udstede ordre om, at den danske bataljon skal afstå fra at medvirke til at sende fanger i armene på irakerne, selv om den danske bataljon altså nu ved selvsyn har fået bekræftet, at irakisk politi efter alt at dømme mishandler fanger.

Forsvarsministeriet nøjes med at bede Forsvarskommandoen og Udenrigsministeriet om at henstille til de lokale irakiske myndigheder om, at fanger ikke mishandles.

Som Information tidligere har afdækket, medvirker den danske bataljon i de følgende år aktivt til at tage fanger, som ender i de irakiske myndigheders varetægt. Fortrinsvis foregår det ved, at britiske soldater eller irakiske sikkerhedsstyrker, der deltager i danske operationer, foretager selve anholdelserne og efterfølgende udleverer fangerne til irakerne. Det sker blandt andet den 10. april 2005, hvor en terrormistænkt iraker ved navn Abbas Allawi bliver taget til fange af britiske soldater under en dansk ledet operation og udleveres til irakisk politi. Han bliver derefter tæsket ihjel af politiet.

Som Politiken skrev kort før jul, har forsvarschef Knud Bartels desuden netop erkendt i en offentlig tilgængelig skrivelse til forsvarsminister Nick Hækkerup (S), at den danske bataljon også efter sommeren 2004, hvor en autonom irakisk regering bliver indsat, fortsætter med at tage fanger og udlevere dem direkte til de irakiske myndigheder. Og det sker vel at mærke, selv om forsvaret over for offentligheden hævder, at fangeoverdragelser direkte til irakerne ikke finder sted.

Advarselslamper lyser

Menneskerettighedseksperter understreger over for Information, at Danmark ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s Torturkonvention ikke må medvirke til udlevering af fanger, hvis der er begrundet mistanke om, at fangerne kan blive udsat for tortur.

»Og her er der jo ikke tale om en lille risiko. Efter sådan et tilsynsbesøg må man tværtimod sige, der er en temmelig stor sandsynlighed for, at fanger bliver udsat for tortur, hvis de bliver overdraget til irakisk politi,« siger jurist i Amnesty International Claus Juul.

Jurist Dorrit Rée Akselbo fra Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre mener, »alle advarselslamper burde lyse« efter tilsynsbesøget i Al Makil-fængslet.

»Allerede forholdene i fængslet er alarmerende, og hvis der er så klare tegn på, at politiet mishandler fanger, må man efter konventionerne ikke fortsætte med at medvirke til at overgive fanger til irakerne,« siger hun.

Begge jurister finder det stærkt bekymrende, at Folketinget ikke fik oplysningerne fra tilsynsbesøget, selv om Forsvarsudvalget specifikt efterspurgte tilsynsrapporten.

»Jeg har meget svært ved at se den juridiske begrundelse for, hvordan hensynet til ikke at træde de irakiske myndigheder over tæerne kan overtrumfe hensynet til at give Folketinget så vigtige oplysninger. I realiteten forholder man oplysninger om, at der foregår tortur, af hensyn til den magt, som torterer,« siger Claus Juul. »Og spørgsmålet er, om hemmeligholdelsen ikke også sker af hensyn til forsvaret. Hvis man blotlægger de her oplysninger, siger man jo også, at forsvaret står med et problem, som de ikke har fundet nogen løsning på.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

føj for helvede hvor er det ækelt.

Husk nu: "Der er ikke noget at komme efter".

Det er ikke en konstatering, det er et definitionsspørgsmål.

Husk også hvem, der lige nu er generalsekretær i NATO.

Dorte Sørensen

Tak til Information for at have fulgt sagerne og nu for de nye afsløringer af den tidligere regerings og dennes forsvarsministers fortielser og fordrejninger .
Jeg vil desværre indrømme, at jeg ikke er forbavset af den måde den tidligere regering forsøgte at vildlede og fordreje begivenhederne over for Folketinget og befolkningen.

Også herfra en tak til Information.

Men - i dagens avis: 51 pct. ønsker Løkke som leder.

Uanset skandaler, uanset politiske resultater vil Venstre vinde så længe regeringen fumler og giver Venstre lov til at kontrollere den politiske debat.

Jette Abildgaard

Mon ikke det snart begynder at gaa op for mit lille folk, at de gennem hele den sidste regeringsperiode er blevet styret, hjernevasket, loejet overfor etc. etc. af individder der er mere kriminelle, end jeg kan finde ord der kan beskrive...!?

HVER eneste gang jeg laeser om alle disse ting, kan jeg ikke undgaa at komme til at taenke paa Espersen og, hendes helt klare kaerlighed for tortur, Stoejberg, som til DF's soesterparti i Norge (Breiviks parti) sagde, at de havde hendes fulde opbakning, hvorefter hun tog hjem og, lavede love i vort land, som allermest lignede forberedelserne til et folkemord mod alle ledige i vort land, Ronn Hornbech som deltog i deportationer af ALLE inclusive Danskere og nordiske borgere samt naegtede statsloese statsborgerskab, Fogh som tog vort land ind i denne ulovlige Irak krig, for selv at fa chancen for at fortsaette mordene og torturen via NATO etc.etc.etc.

Og kaere med-Danskere....nu sidder I med en ny regering,som forsoeger at daekke over disse ting.....???

Hvornaar er det paa hoeje tide med ''Det Danske Foraar'' synes I?

Tom W. Petersen

Det er altså bare sådan, at folk, der er tilhængere af Venstre, Konservative eller DF, og/eller ikke kan lide den nye regering og de partier, der støtter den, de enten
ikke tror, at det er så slemt,
og at den lille halvkommunistiske avis Information blæser myg op til elefanter,
og/eller
at det, der er sket, er rimelige omkostninger for at blive af med Saddam (og det er da godt, ikke?), og at det kan retfærdiggøre alt,
og/eller
at de ikke regner det for særlig slemt, at Folketinget bedrages, når bare det fører til de rigtige resultater. Det var jo ikke så godt, hvis de rette handlinger blev forstyrret af venstrefløjen; så det er nok meget godt at de ikke får alt for meget at vide.
Sådan tænker vistnok rigtig mange.
Og de kerer sig ikke om juridiske spidsfindigheder om korrekt forvaltning, korrekte oplysninger til Folketinget og den slags juristeri af såkaldte eksperter.

Tom W. Petersen

OG at det er godt, at vi er med til at indføre demokrati i Irak i stedet for Saddams diktatur. Det er da prisen værd - indrøm det!

Jette Abildgaard

Tom W. Petersen,

Jeg synes (forhaaentligt) at kunne hoere din ironi!

Jeg har 'noejedes' med at vaere ude at braekke mig - igen!

Martin Haastrup

Bare hold hovedet koldt, tanken klar, hjertet varmt, sjælen rank og benene godt plantet på jorden.

OG BLIV VED!

DE RYSTER I DERES BUKSER!!! - Og de har god grund til det! Vi står tilsyneladende overfor afsløringen af helt systematiske forbrydelser fra skruppelløse fra højeste politiske top og nedefter i hieariket, med forsæt forsøg på at undergrave det danske demokrati, internationale konventioner, menneskerettigheder, you name it.

Vi bliver nødt til en tid lang at acceptere at jo mere der graves i den her sag omkring krig-mod-terror => retfærdiggørelsen af det internationale samfunds ulovlige angrebskrig i Irak - med den påstand at ville 'demokratisere landet og befri det fra dets tyran Saddan' - jo mere der graves i den her sag jo mere bliver der at komme efter.

OG VI HAR ALLE VIDST DET HELE TIDEN, MEN MAN BANDT OS JO PÅ MUND OG HÅND - MEN KAN ALDRIG BINDE SANDHEDS ÅND!

Det er utroligt så kortsigtet slyngler tænker. De glemmer altid, at sandheden altid kommer for dagen før eller siden og at aktørerne bliver stillet til ansvar for deres skruppelløse gerninger. Der er SÅ meget at komme efter. Bare det faktum at det er STRABART MED FORSÆT at MEDVIRKE TIL OBSTRUKTION AF OPKLARING AF FORBRYDELSER.

DE RYSTER I DERES BUKSER!!!

Tom W. Petersen

Jette Abildgaard
Det var absolut ikke ment ironisk.
Desværre.

Jette Abildgaard

Tom W. Petersen,

Det ved jeg desvaerre godt!!

Jeg kan ikke lade vaere med at spoerge mig selv, hvordan mennesker bliver saadan..

Tom W. Petersen

Jamen Jette Abildgaard - sådan er mange. Og i andre forbindelser er du og jeg måske også sådan.
Der er jo ikke tale om idioter eller kynikere eller slyngler. Der er tale om ganske almindelige, pæne ordentlige samfundsborgere, der læser aviser og følger med og er rare ved hverandre og synes, at diktatorer skal afskaffes, så ordentlige mennesker kan leve et ordentligt liv i det, vi kalder frihed.
Og som ikke gider høre på alt det kværulanteri fra en evigt utilfreds venstrefløj (som i sin tid holdt med USSR og sikkert godt kunne tænke sig lidt stalinistiske tilstande) og på såkaldte eksperter, der ar gået den lige vej gennem gymnasiet og universitetet og aldrig har været i rigtig berøring med almindelige menneskers liv og derfor bare snakker verdensfjern teori om alting.
Og som ikke synes, at man skal holde hånden over slyngler og banditter, selv om disse jurister og venstrefløjspolitikere råber op om, at selv slyngler har rettigheder. Dybest inde mener de såkaldte "almindelige mennesker", at rettigheder kun er rigtig o.k. for dem, vi sympatiserer med, lov og konventioner eller ej. (Og synes vi egentlig ikke også selv det, når vi skal være HELT ærlige, fru Abildgaard?)
Det er ganske almindelige ordentlige og stort set lovlydige danskere, der har syntes, at ham Anders Fogh, han var et mandfolk, der satte de venstreorienterede og samfundskritiske snakkehoveder på plads og skar igennem og gik i aktiv kamp for at bekæmpe ondskaben, i dette tilfælde diktatoren Saddam, med de midler, der nu engang er nødvendige i den virkelige verden.
Og så fik Danmark jo også et bedre tilhørsforhold til vor store ven og beskytter USA, som ikke gider alle de repræsentanter for mere eller mindre suspekte stater i FN, der hele tiden stiller sig i vejen for, at man kan gøre det rette og nødvendige.
Sådan tænker vistnok de fleste; også folk, som jeg selv omgås og kan lide og respekterer.
Hvis man ikke forstår, hvordan de, man er uenig med, tænker, hvis man ikke virkelig FORSTÅR dem, så forstår man ikke verden.
Og endelig: "hvordan mennesker bliver sådan": Det bliver de såmænd af almindelig pæn ordentlig borgerlig opdragelse.